TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkına sahip olduğu Adana İli, Toros Mahallesi, Gündüz Tekin Onay Sokak adresinde (Bundan böyle İŞYERİ olarak anılacaktır.) mukim Bölge Müdürlük Binası nda ekli mahal listesi, vaziyet planı krokisi ve Özel İdari Şartname doğrultusunda yapılacak çevre düzenlemesi ve elektrik işlerine teklif veren firmaların (bundan böyle İSTEKLİ olarak anılacaktır.) çalışma esaslarını ve yürütecekleri her bir imalatın teknik standartlarını belirler. Bu bağlamda, teklif verilecek iş kalemleri aşağıda poz numaralarıyla beraber tanımlanmıştır: A) ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARI 1.) Poz No: dozlu demirsiz beton 500 m³ elenmiş kum, m³ elenmiş çakıl, m³ su ve 250 kg çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Metraj hacmen (M 3 ) sahada, yerinde ölçülerek hesaplanacaktır. 2.) Poz No: Ocak taşı ile blokaj Teklif fiyatına blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine m³ ocak taşından istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. Metraj hacmen (M 3 ) sahada, yerinde ölçülerek hesaplanacaktır. 3.) Poz No: cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta) Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta poz no /2A kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz/normal çimentolu her renk ve boyutta buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Metraj, döşenmiş saha alanı (M 2 ) ölçülerek hesaplanır. 4.) Poz No: x20x10 cm boyutlarında buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa) Teklif fiyatına proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında, beyaz/normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim 1

2 yerlerinin çimento harcı (poz no: MK) ile kapatılması, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici genel giderleri ve karı dahildir. Bordür boyu (MT) yerinde, sahadaki imalat üzerinden ölçülecektir. 5.) Poz No: (30x10xserbest boy) cm boyutlarında buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10 cm boyutlarında beyaz/normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerlerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dz. çimento harcı (poz no: MK) ile kapatılması, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici genel giderleri ve karı teklif fiyatına dahildir. Metraj, beton oluk taşı boyu (MT) yerinde, sahadaki imalat üzerinden ölçülerek hesaplanır. 6.) Poz No: Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi Doğal parke taşı, beton plâk, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plâklardan ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, herhangi bir mesafedeki dolgu alanına veya idarenin gösterdiği yere kadar taşınması, dolgu amaçlı tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya istif edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Metraj, yerinde sökülen taş ve plaklar alanı (M 2 ) ölçülerek hesaplanır. 7.) Poz No: Bordür sökülmesi Teklif fiyatına bordürlerin sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, herhangi bir mesafedeki alana veya idarenin gösterdiği yere kadar taşınması, istif ve depo edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Metraj, yerinde sökülen bordür boyu (MT) ölçülerek hesaplanır. 8.) Poz No: Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve benzeri imalâtın yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, kaynak ve atölye masrafları, işyerinde yükleme, boşaltma, taşıma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (boya hariç) 1 kg. fiyatıdır. ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. 9.) Poz No: Demir imalatın bir kat sülyen, iki kat sentetik boya ile boyanması Demir imalâtın yüzlerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, kg. macun veya oto boya macunu ile macunlanması, zımparalanması, son bir kat kg. sülyen sürülmesi, kg. 2

3 birinci ve kg. ikinci kat yağlıboya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatıdır: ÖLÇÜ: a) Mobilyalarda fırça sürülen saha ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dahil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda; pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir. Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencerelerde sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek sahaya ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür. İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahası ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. 10.) Poz No: /1 Çıplak beton veya ince sıva yüzeylerin astar çekilerek akrilik esaslı ince malzeme ile her renkte boyanması Boyanacak yüzeylerin zımpara kâğıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1. katına 0,180 kg, 2. katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı ince malzemenin fırça, rulo ile yüzeylere sürülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Metraj, boya uygulanacak net yüzey alanları (M 2 ) ölçülerek alınır. 11.) Poz No: Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivliyivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması Teklif fiyatına şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye beton yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra 2.5 cm. kalınlığında 400 dozlu çimento harcı ile karoların mastarında ve tesviyesinde en fazla 2 mm.'lik aralıklarla döşenmesi ve derzlerin mil kumu 650 kg. çimento dozlu şerbetle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Metraj, uygulamanın yapıldığı yüzey alanları (M 2 ) ölçülerek hesaplanır. 3

4 12.) Poz No: doz çimento dozlu tesviye tabakası yapılması Teklif fiyatına 1 m³ dişli kuma 200 kg. çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm. kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü için yerinde, tesviye tabakası yapılan yüzey alanları hesaplanır. 13.) Poz No: Özel-1 Ahşap sundurma yapılması 3x2,5 m ölçülerinde, vakum basınçlı emprenyeli 1. Sınıf sarı çamdan imal, üzerine KK1000 su yalıtım malzemesi ve şıngıl kaplanmış sundurmanın temini, galvanizli ankraj ayaklarla yerine montajı, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Adet fiyatı verilecektir. 14.) Poz No: Özel-2 Alüminyum ayaklı ahşap bank yapılması Taşıyıcı sistemi alüminyumdan imal, oturma ve sırt dayama yerleri 5x10x120 cm boyutlarında fırınlanmış keresteden yapılmış ahşap oturma bankının temini, yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Adet fiyatı verilecektir. 15.) Poz No: Özel-3 Moloz nakli Şantiyede sökülen parkeler, beton plaklar, blokajlar, çalışma esnasında ortaya çıkan çöpler ve benzerinden oluşan her türlü molozun şantiye alanından alınıp döküm yerine götürülmesi işidir. Teklif fiyatına inşaat sahasındaki yükleme, yatay/düşey taşıma, nakliye aracı masrafları, her türlü alet ve zayiatları, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü, sökümü ve yıkımı yapılan alanların hacimce (M 3 ) ifadesidir. B) ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARI 16.) Poz No: Önden kapaklı sac pano (TS. 3367) Takriben mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplanmış, tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması, cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. 4

5 17.) Poz No: Sıva üstü sac tablo m2 Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere en az 1 mm. kalınlığında DKP, saçtan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli saç kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, saç kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir saç kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP saçtan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri vb. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazları yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak, idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil /sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablanın temini, işyerinde nakli ve montajı, her nevi'i malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi teklif fiyatına dahil edilecektir. ÖLÇÜ: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerler karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter vb. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir. 18.) Poz No: Seçici tip pako şalter 2x16 A. (Tablo arkasına) Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı, her nevi malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil fiyatıdır. 19.) Poz No: Termik, mağnetik koruyuculu şalter 3x200 A. (Tablo arkasına) (TS 1058 EN ) Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan (trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır.) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aşağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, ' deki fiyatlar % 20 5

6 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.) 20.) Poz No: Elektronik motor koruma rölesi Tablo üstü montajı için, üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektrik devrelerden oluşan, cereyan kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. NOT: Akım trafosu kullanıldığında bedeli birim fiyat No 'den ödenecektir. 21.) Poz No: Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3x16 A. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır. 22.) Poz No: Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3x63 A. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır. 23.) Poz No: Kuru tip termil koruyuculu kontaktör 3x63 A. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır. 24.) Poz No: Zaman rölesi 0-60 sn. İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. 6

7 25.) Poz No: Fotosel Şalter Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.den etkilenmeyen şalterlerin temini, yerine montajı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. 26.) Poz No: Kaçak akım koruma şalteri 4x160 A.e kadar (TS EN /TS EN ) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil işler halde teslimidir. 27.) Poz No: Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları 400 V a kadar Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No gibi (Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterler ve termik ve magnetik koruyuculu şalter fiyata dahildir.) 28.) Poz No: Anahtarlı otomatik sigorta 25 A. (TS 5018 EN 60898) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil teslimidir. 29.) Poz No: fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 A. (TS 5018 EN 60898) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil teslimidir. 7

8 30.) Poz No: fazlı anahtarlı otomatik sigorta 63 A. (TS 5018 EN 60898) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil teslimidir. 31.) Poz No: Multimetre 32.) Poz No: Akım ölçü trafosu /5 A. (TS 620) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajıdır. 33.) Poz No: faz reaktif elektronik elektrik sayacı 3x230/400 A. e kadar. IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır. Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçülecektir. Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. Minimum 5 (7,5 ) A giriş akımı olacaktır. Çalışma frekansı 50 Hz olacaktır. Sayaç ile bilgi haberleşmesi TS EN standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır. Koruma sınıfı: IP 51 (TS EN standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek şekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır. 34.) Poz No: İşaret lambası 250 V. A kadar Gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası temin ve montajı, işler halde teslimi. 35.) Poz No: mm2 çıplak örgülü veya dolu bakır tel Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahildir. 36.) Poz No: kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3x25+16 mm2 NYY 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TSE- 212) Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında 8

9 kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahildir. Ölçü: Kablonun kofra ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofra başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No 'den ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. 37.) Poz No: kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 4x6 mm2 NYY 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TSE- 212) Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahildir. Ölçü: Kablonun kofra ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofra başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No 'den ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. 38.) Poz No: Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın temini, toprağı çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir balığın vidalanması, çubuk 12 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahildir. NOT: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. İşbu Teknik Şartname, ekli olarak verilen vaziyet planı paftası, depo planı, mahal listesi ve keşif özeti ile bir bütündür ve hepsi birbirlerini tamamlarlar. Çevre düzenlemesi ve elektrik tesisatı imalatlarının eksiksiz yapılmasından ve tüm bu dokümanlarda belirtilmemiş olsa dahi imalatın yapılabilmesi için gerekli her türlü önlemin alınmasından yalnızca İSTEKLİ sorumludur. İşbu Özel Teknik Şartname, teklifi kabul edilen İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. TFF, işe ilişkin imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları belirleyebilir. 9

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat cetvellerinde elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak; 1- Kuvvetli Akım

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı