TÜRKİYE TELSİZ UZİLETİŞİM YAYINLARI DİZİNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TELSİZ UZİLETİŞİM YAYINLARI DİZİNİ"

Transkript

1 TÜRKİYE TELSİZ UZİLETİŞİM YAYINLARI DİZİNİ Wireless Telecommunication Publications in Turkey Bu bölümler Radyo, Televizyon, Radar İlkeler ve Uygulama (Oğuz Alpöge, Istanbul, 1977) kitabından alınmıştır.

2 TÜRKİYE TELSİZ UZİLETİŞİM YAYINLARI DİZİNİ (İstenilen yayın ve makaleler Devlet Kütüphanelerinde bulunup incelenebilir) TEKNİK YAYINLAR Kütüphane kod sayıları: Radyo ve radar tekniği: Televizyon tekniği: (Yayınlar yıl sırasına göre dizilmiştir) Kısaltmalar: EMO İTÜEF MSB PTT TBTAK TCEHR TMMOB TRAC TRT TSE Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Milli Savunma Bakanlığı Posta, Telgraf, Telefon Idaresi Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu T.C. Erkan-ı Harbiye Reisliği (TSK Genel Kurmay Başkanlığı) Türk Dil Kurumu Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türkiye Standartlar Enstitüsü yayınları RUSCUKLU, Mustafa Şevki Telsiz Telgraf (Erkan-ı Harb namzet üçüncü senesinde tedris olunmak üzere), Külliyat-ı Ulûm ve Fünun-ı Harbiyye, Istanbul, 1906 (1322) SELAHADDİN Ameli ve nazari telsiz telgraf mebahisi, İstanbul, 1914 (1330) ZİYAETTİN TC Erkan-ı Harbiye-i Riyaseti TCEHR Telsiz telgraf, telsiz telefon, telemekanik hakkında ders kitabı, Muhabere ve Muvasala Kıtaatı Müfettiş-i Umumiliği, Matbaa-i Askeriye, İstanbul, 1917 (1333) Ordu ve donanmada telsiz telgraf usul ve kavaid-i muhaberesine dair talimatname, TCEHR Muvasala ve Muhabere Dairesi, İstanbul, 1924 (1340) Ordu ve donanma telsiz ve telgraf istilahat-i fenniyesi, TCEHR Muvasala ve Muhabere Dairesi, İstanbul, 1925 (1341) HAŞİM, Hakkı Kendi kendine telsiz telefon, Istanbul, 1927 ŞEMSİ Gençlere telsiz telefon hocası, İstanbul, 1927 ŞEMSİ Halk için ameli telsiz telefon, İstanbul, 1927 TCEHR Telsizle Muhabere Talimatnamesi, TCEHR Muvasala ve Muhabere Dairesi, Askeri Matbaa, İstanbul, 1928 SAFFET, Akif Otuz sene sonra Türklerin radyo teknik hayatı ( ), İstanbul, 1932 (1962 yılı için ilginç kestirmeler) AISBEG, E. Radyo nedir?, İstanbul, 1934 AKŞAM Matbaası Telsiz Telefon şirketi, Vilayetlerdeki aboneler, İstanbul, 1936 PTT Telsiz telgraf ve telefon teknik bilgileri, PTT Umum Müdürlüğü, İstanbul, 1936

3 AYDINLIK Basimevi Telsiz Kanunu, Kanun no. 3222, Aydınlık Basımevi, İstanbul, 1937 ULUG, M. Ragıp, NUR, Orhan Salih Radyo Almanağı, Kanaat Kitabevi, Istanbul, 1939 PTT Radyo dinleyicilerini iz'aç eden elektrik tesisatlarının doğurduğu parazit gürültülerinin giderilmesi için ittihaz olunacak tedbirler, PTT Umum Müdürlüğü, İstanbul, 1940 MSB Ultra Kısa Dalgalı alıcı (UKW 27,2-33,3 MHz), MSB Motorlu Vasıtalar D. Şb. VI, İstanbul 1945 FENMEN, Refik Pratik modern radio ve televizion, Akba Kitabevi, İstanbul, 1946 TOLUNAY, Talat Televizyon, sesli sinema, radar, İstanbul, 1946 PTT Telsiz çağırma işaretleri fihristi, PTT işletme Gn. Md. lüğü, Ankara, 1950 MSB Frekans planlaması ve tahsisi, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1954 ÖZBALKAN, Nuri Basitleştirilmiş radyo bilgisi (çeviri), İstanbul, 1956 PHILIPS Elektrondan Süpere Radyo Teknisyeni, Philips, İstanbul, 1956 MESNY, R., ATAMAN, Prof. Dr. Genel Radyoelektrik, cilt 1, Devrelerin ve propağasyonun etüdü, İstanbul, 1957 SCHRÖTER, W. Herkes için radyo tekniği (çeviri), İstanbul, 1957 ÖZBALKAN, Nuri Amatörler için radyo denemeleri (içinde Telsiz Kanunu da var), Istanbul, 1958 AKIN Matbaası Deniz radyotelef on seyyar servisine ait kaideler, (çeviri), Ankara, 1958 RADYO TEKNISYENLERI Derneği Radyo Teknisyenleri Derneği Ana Nizamnamesi, Izmir, 1958 PTT Telsiz ve radyo muameleleri rehberi, Ankara, 1959 Burla Biraderler RCA istasyon Cetveli, İstanbul, yayınları FRÖHLICH, Dr. Wilhelm, ÖRS, Hayrullah Radyo Öğreniyorum (Alıcı radyodan elektrik piline kadar 80 çeşit aletin parça ve yapılışı), Kosmos/3, Rifat Akar, İstanbul, 1960 ÖZDEŞ, Nasır Radarın gemicilik ve navigasyona tatbiki, İstanbul, 1960 Çok yüksek frekans tekniği dersleri, İTÜ Kütüphanesi, sayı 418, İstanbul 1962 GÖNENÇ, Güney Lambalı ve transistörlü radyoların tamir tekniği, Ankara, 1963 TERMAN, Dr. F.E., ÖZKER, Dr. Tarık Radyo Mühendisliğinde Ölçme, 1. cilt, İTÜEF, İstanbul, 1963 TRAC Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, TRAC, İstanbul, 1963 TRAC ÖZERDAL, A., Heathkit, profesyoneller ve her yaştaki amatörler için, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Istanbul, 1963 Radyo Meslek Resmi, Erkek Sanat Enstitüsü Radyoculuk Bölümü,

4 TAPLAMACIOGLU, M.L., BATMAZ Sami MEB Mesleki ve Teknik Öğr. Ok. Kit., İstanbul, 1964 ÜÇOK, Aydın TANNENBAUM, Prof. Harold, STILLMAN, Nathan, ERSOY, Ahmet UÇAK, H. TULUNAY, Ersin Kuzey radyo-link enerji santralı CEBI işletme ve bakım kitabı, PTT Gn. Md. lüğü Teknik işler Dairesi Makine Grup Başmühendisliği, Ankara, 1964 Televizyon nedir, nasıl çalışır? Oku, öğren! (çeviri), İstanbul, 1964 Renkli Televizyon, İTÜ Konferansları, İstanbul, 1965 Elektronik ve radyo telsiz sahasında para nasıl kazanılır, Telsiz radyo kursları, Ankara, 1965 Elektronik Harb, MSB-ARGE (Araştırma Geliştirme Merkezi), Ankara, 1965 AKASOY, Celal Herkesin anlayacağı dille radyoculuk, Hürriyet, İstanbul, 1966 BENGIL, Şerafettin ERTUG, Hasan Refik Radyo Işletmeciliği, 1966 ÖZKER, Tarık WESTINGHOUSE TSE Dahili ve milletlerarası telsiz, telgraf, telefon işletmesi, Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul, 1966 University Education in Electrical Engineering, (Cento symposium on engineering education), İTÜ, İstanbul, 1966 Türkiye'de uçaktan yapılan televizyon yayını ile eğitim, Westinghouse Electric International, Ankara, 1967 Radyo ve televizyon için alıcı anten tesisleri, TSE, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, 1968 MSB Radar metodları, cilt 1-II, Dz. K.K. Meslek Kitapları, İstanbul, 1968 TERMAN, F.E., SADULLAH, Tevfik Radyo mühendisliği (4 kitap), Dz. K.K. Meslek Kitapları, İstanbul, 1969 MSB Radar plotlaması, Dz. K.K. Seyir ve Hidrografi Dairesi, İstanbul, 1969 SÖKMEN, Halil Radyoculuk (fasikül 1-VIII), Fatih Televizyon Özel Kursları, İstanbul yayınları, BURAN, Halûk Televizyon Elkitabı, İstanbul, 1971 TÜTÜNCÜOĞLU, Dr. Müh. Ergür BAYINDIRLIK Bak. Televizyon alıcı antenleri, anten kuvvetlendiricileri ve ortak anten tesisleri, İstanbul, 1971 Elektrik tesisatı birim fiyat tarifeleri ve şartnamesi, Bayındırlık Bakanlıgı. Yapı ve imar İşleri Reisliği Tesisat D. Bşk. lığı, Ankara, 1971 SÖKMEN, Halil Telsizcilik (fasikül 1-VIII), Fatih Televizyon Özel Kursları, Istanbul, BARNIER, LUCİEN Dünyada televizyon, renkli, siyah - beyaz, İstanbul, 1972 GIBSON, David; ÇINAR, Kendi kendine pratik radyoculuk, İstanbul, 1972

5 Kaşif EINSTEIN, Albert INFELD, Leopold ÜNALAN, Öner Fiziğin Evrimi, İlk kavramlardan ilişkinliğe ve kavuntumlara fiziğin evrimi, Onur Yayınları, Ankara, 1972 (çeviri) ÖNGÖREN, M. Tali Televizyon kılavuzu, İstanbul, 1972 ÖZOL, Selim Pratik televizyon kitabı, İzmir, 1972 TÜTÜNCÜOĞLU, Dr. Müh. Ergür KANDEMİR, Uğur ŞURGUN, Burhan Televizyon alıcılarının ayar ve tamiri, İstanbul, 1972 Televizyon tekniği, İzmir, 1973 PEKİN, Necdet Televizyon El Kitabı, Dz. K. K. Meslek Kitapları, Istanbul, 1973 ÜNAL, Dr. Hanife Memleketimiz ve Ortadoğu bölgesinin günün önemli bir kısmında rahatça dinlenebilecek bir radyo şebekesine kavuşturulmasının elektromanyetik ve lyonosferik şartlarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara, 1973 TRT DIEFENBACH, Werner, ERNA, Haluk KLINGER, Fred, PANIKOGLU, Alpki IKIZ, Sezai ÇELTEKLIGIL, Y. Müh. Uğur TRT Izmir televizyonu verici istasyonu, TRT Basılı Yayınlar Md. lüğü, Ankara, 1973 Televizyon alıcılarının ayar ve tamir tekniği, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1974 Kendi kendine televizyon tamiri ve bakımı, Istanbul, 1974 Elektroniğin ve elektronik sistemlerin prensipleri, Dz. K.K. Meslek Kitapları, İstanbul, 1974 Antenler (ders notları), İTÜ Elektrik Fakültesi, İstanbul, 1975 Propagasyon (ders notları), İTÜ Elektrik Fakültesi, İstanbul, 1975 Televizyon antenleri ve hesaplanması, Elektroteknik Kitapları Yayınevi, Istanbul, 1975 DUTAR, Celal Genlik Modulasyonlu transistörlü radyo alıcıları, İzmir, 1975 DUTAR, Celal Frekans Modulasyonlu transistörlü radyo alıcıları, Izmir, 1975 GÜNER, Teoman Radyo tekniği, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1975 NECAR, R. Necdet SAYA, Prof. Tahsin SÜER, Kenan, KARAALI, Fikret Kapalı devre televizyon sistemi, TBTAK Elektronik araştırma ünitesi, Gebze, 1975 Yüksek frekans tekniğinin temelleri (ders notları), İTÜEF Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü, İstanbul, 1975 Deniz Astsubaylarının Elektronik esasları kitabı (çeviri kitap), Dz. K.K. Meslek Kitapları, İstanbul, 1975 BENGI, Şerafettin Uluslararası Radyotelgraf ve Radyotelefon işletmesi, İstanbul, 1975

6 TELSİZ UZİLETİŞİMİN TOPLUMSAL YÖNÜ ÜZERINE YAYINLAR (1976 yılına kadar) KATZ, Anne Rose Vierzehn Mutmassungen über das Fernsehen (Televizyon üzerine 14 görüş), Deutscher Taschenbuch Verlag, Münih, 1963 AKKOR, Feridun Türkiye'de Yabancı Vericiler, Cumhuriyet 25/3/1967 TSD (Türk Sinematek Derneği) DEMIR, Doç. Dr. Ahmet TSD (Türk Sinematek Derneği) Yeni Sinema Dergisi Televizyon özel sayısı, sayı 21/22/23, Ağustos - Ekim 1968, Istanbul, 1968 Çağdaş Teknolojik gelişmeler (sosyoekonomik etkileri ile), Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları, Ankara, 1970 BILGEN, Pertev Radyo ve Televizyon'da Tekelcilik, Yeni Gazete, 7/4/1970 AÜ ÖZKAY, Tunsal ZEREN, Dr. Toğan ZEREN, Dr. Toğan Televizyon anketi, Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksek Okulu, Ankara, 1971 Toplumsal gelişmede radyo ve televizyon. Geri kalmışlık açısından olanaklar ve sınırlar, AÜSB Fak., Ankara, 1971 Türkiye'de elektronik endüstrisi, (rapor UI-71/04 (73/05) ), TBTAK Elektronik Araştırma Ünitesi, İstanbul, 6/1971 Turkish Electronics Industry, Joint Symposium on Electronical Components Industry in Developing Countries, (UNIDO-IEEE, 8/71, San Fransisco), IEEE ILAL, Dr. Ersal Radyo Hürriyeti, Özerklik ve 1961 Anayasası, Istanbul, 1972 ÖNGÖREN, M. Tali Televizyona açılan pencere, Ankara, 1972 TOKGÖZ, Dr. Oya SWALLOW, N., USLUATA, Ayseli HALLORAN, James, USLUATA, Ayseli Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde radyo televizyon sistemleri, Doktora Tezi, Ankara, 1972 Televizyonun gerçek gücü, İstanbul Reklam, İstanbul, 1973 Televizyonun etkileri, İstanbul, 1973 AYYILDIZ Matbaası Radyo ve televizyon dinleyici - seyirci anketi, Ankara, 1973 ZEREN, Dr. Toğan MPM-ISO SANAYI ve TEKNOLOJI Bak. USLUATA, Ayseli Türkiye elektronik endüstrisinde teknoloji transferi, problemler ve önlemleri, Teknoloji Transteri Semineri, Milli Produktivite Merkezi 9/73, Ankara, 1973 Türkiye elektronik endüstrisinin produktivite açışından problemleri, MPM-ISO sempozyumu (12/73), Ankara, 1974 Radyo televizyon sanayi sergisi, İstanbul, 1974 Televizyonun yetişkin eğitimindeki yeri ve önemi, Türkiye ve Ortadoğu Amme Idaresi Enstitüsü, Ankara, 1975 SKOUMAL, S. Elektronik sanayiimiz, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul, 1975 ZEREN, Dr. Toğan, Köksal, Aydın, DOGUSOY, Yavuz, YAZGAN, Kaya TBTAK Türk Elektronik Sanayi ve Geleceği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 1974 Sanayi Kongresi, TMMOB Mak. M.O., Ankara, 1975 TBTAK V. Bilim Kongresine sunulan Elektronik Araştırma Ünitesi tebliğleri, TBTAK Elektronik Araştırma Ünitesi, Gebze, 1975

7 TMMOB EMO Elektrik Mühendisliği Dergisi Radyo ve TV Özel Sayısı, sayı 217, 1/1975, Ankara AZIZ, Dr. Aysel EMO SANAT DERGISI Radyo ve Televizyona Giriş, SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Ankara, 1976 Türkiye'de Elektronik Sanayii Paneli, Elektrik Mühendisliği Dergisi, 243/Mart 1977, Kaya Yazgan, Cahit Gürkök, Budak Dili, Tarık Reyhan, Ankara, 77 TV'mizin 10 yılı: Renkli düşler ve gerçek, Milliyet Sanat Dergisi, 18/2/1977, sayı 219, İstanbul, 1977 TEKNİK DİL ÜZERİNE YAYINLAR (1976 yılına kadar) Teknik Terimler I (Makina öğeleri, Elektroteknik, Yapı makinaları, İçten yanmalı motorlar, Bastıraklar, Teknikbilim, Dayanım, Temel Tekniği, Gereç), Yayınları B. II. 9, Ankara, 1949 (Terimler İTÜ de hazırlanıp yine İTÜ temsilcileriyle tarafından incelenerek son biçimini almıştır) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1963 TRT TRT Sözlüğü, TRT Basılı Yayınlar Md. lüğü, Ankara, 1971 PÜSKÜLLÜOGLU, Ali Öztürkçe Sözlük, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1971 Türk Dil Kurumunun 40 Yili, Yayınları, Ankara, 1972 ( sayfalarda terim türetme üzerine geniş bir kaynakça yer almaktadır) Tarama Sözlüğü (5 cilt), Düzeni. Ömer Asım Aksoy - Dehri Dilçin, Ankara DEMIRAY, Kemal Batı Dilleri Sözcüklerine Karşılık Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1972 ÖZDEMIR, Emin, SARAÇ, Sinan, SINANOGLU, Prof. Dr. Samim İTÜEF Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi I,, Ankara, 1972 Elektronik Yüksek Frekans Tekniği ve Çok Yüksek Frekans Tekniği Terimleri, İstanbul, 1972 ÖZDEMIR, Emin Terim Hazırlama Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1973 CIN, Recai Kavramlar Dizini I - II, Dil Yazıları,, Ankara, 1974 CEYHUN, Dr. Yurdakul Sözlük Taslağı Ill (Elektrik Mühendisliğinde kullanılan terimlere Türkçe karşılıklar bulma çalışması), ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, Ankara, 1974 GENCAN, Tahir Nejat Dilbilgisi, (3. baskı),, İstanbul, 1975 AKSAN, Prof. Dr. Doğan, ATABAY, Neşe, KUTLUK, Dr. İbrahim, ÖZEL, Sevgi Sözcük Türleri,, Ankara, 1976 TMMOB EMO Teknik Terimler Dizini, Elektrik Mühendisliği dergisi, Şubat 76 eki, Ankara, 1976

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) 1967-12 Haziran 2014 1. 1967 Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü,

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri 2360 622.23 Explosives and Rock Blastin Atlas Powder Company 987 Atlas Powder yay. Texas,USA Maliye Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 1987 1. 12 Volt ile Doğrudan Doğruya Beslenen Otomobil Radyoları için Hususi Lâmbalar. Radyo Televizyon Elektroteknik 4, no. 5 (00.06.1956): 162-163.

Detaylı

TÜRKİYE TEZ BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU İSTANBUL, AĞUSTOS 1995 İÇİNDEKİLER I- KONULAR...... 6 GENEL... 6 ARŞİVCİLİK...... 6 BİLİM 6 DİL-TÜRK DİLİ...... 6 DİN... 6 EDEBİYAT......

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Türkiye nin 1950 den sonra Avrupa ve özelliklede Amerika

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ Kasım 2011 1 SUNUŞ Yaklaşık 40 yıldır Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi ile ilgilenen kişiler olarak, bu alanda çalışanların kaynak

Detaylı

BEŞİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 20 21 EYLÜL 2000 SAFRANBOLU

BEŞİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 20 21 EYLÜL 2000 SAFRANBOLU BEŞİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 20 21 EYLÜL 2000 SAFRANBOLU Büyük Zekalar Birlikte Düşünür Fransız Atasözü BEŞİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI TARİH 20-21 Eylül 2000 YER Safranbolu

Detaylı

TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI 1929-1981 1981 (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın. 1960. (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi.

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi. 13 Ocak- II. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 05) Yürütme Kurulu nun toplantısı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde yapıldı. 14 Ocak- Bilgisayar Mühendisi şube üyelerimizle UYMS 05 (Ulusal

Detaylı

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ Sayı: 1 Yıl: 2011 Yayın Sahibi Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ (Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı adına) Editör Doç. Dr. F. Reyhan

Detaylı

Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış

Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış kebikeç / 25 2008 Türkçede Hollanda ve Hollandalılar Bibliyografyası Süha ÜNSAL Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış Türkçe telif ve çeviri kitap ve makalelerle,

Detaylı

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi A1-0001 1993 A1-0002 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

Küreselleșme ortamını kullanıp

Küreselleșme ortamını kullanıp Türkiye Bilișim Çağı nın en güçlü ülkelerinden biri olabilir MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ DEĞERLENDİRİLMELİ Prof. Dr. Aydın Köksal Küreselleșme ortamını kullanıp Türkiye yi Atatürk yolundan, ulus-devlet çizgisinden

Detaylı

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1968-2008) Alp Acar 1947 yılında doğdu. 1968 yılında lisans, 1970 yılında yüksek lisans eğitimini ODTÜ de tamamladı. 1968

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı