Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986

2 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2

3 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı: 164, 14 Nisan 1981, 7. s.; Sayı: 165, 14 Mayıs 1981, 7.s. 2. AKOĞLU, Dr. Tunay: "Özel Bir Kooperatif Tipi, Sosyal Turizm Kooperatifleri". Karınca, Cilt: 33, Sayı: 360, Aralık 1966, ss, 3. AKOĞLU, Dr. Tunay: "Sosyal Turizm". Yeni Gazete, 18 Temmuz AKSOY, Prof. Dr. Muammer: "Turizm Konusunda Bazı Görüşler Özellikle Turizmin Halka Yönelmesi ve Millileştirilmesi", Güneş ve Tarih, Cilt: 3, Sayı: 3, Şubat 1966, 8-10 ss. 5. AYHAN, Dr. Doğan Yaşar: "Sosyal Turizm". (Tebliğ). İçinde: Modern Yönetim Semineri (Ders Notları, 14 Ekim - 3 Aralık 1981). Ankara, 1982, ss. "Türk-İş Yayınları" 6. ÇORUH, Selahattin: "Bern Kongresi ve Sosyal Turizm". İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: , Ekim-Kasım 1956, 133.s. 7. ÇORUH, Selahattin: "Bern Konferansı ve Sosyal Turizm". İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 135, Ocak 1957, 13.s. 8. ÇORUH, Selahattin: "Bern Kongresi ve Sosyal Turizm". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 178, Kasım 1956, ss. 9. ÇORUH, Selahattin: "İşçi Turizmi". İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 303, Ocak 1971, ss. 10. ÇORUH, Selahattin: "Sosyal Turizm". Türkiye İktisat Gazetesi, Cilt: 19, Sayılar: , Ocak ÇORUH, Selahattin: "Sosyal Turizm". İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 217, Kasım 1963, ss. 12. ÇORUH, Selahattin: "Sosyal Turizm, İşçi Turizmi". Turizm Mecmuası, Cilt: 16, Sayı: , Eylül-Ekim 1972, ss. 13. ÇORUH, Selahattin: Sosyal Turizm-İşçi Turizmi. Ankara, 1971, Güven Mat. 74 s. "Türkiye OLEYİŞ Sendikası- Yayınları" 14. ÇORUH, Selahattin: "Sosyal Turizm ve Önemi". Türkiye İktisat Gazetesi, Cilt: 26, Sayılar: , Şubat-Mart DENER, Dr. Hasan Işın: "Sosyal Turizm: Ekonomik Boyutu ve Politika". (Tebliğ). İçinde: Modern Yönetim Semineri (Ders Notları, 14 Ekim-5 5 Aralık 1981). Ankara, ss. Türk-İş Yayınları". 16. DURUKAL, Hüsnü Sadık: "Turizmin Demokratlaştırılmasına Doğru Atılan Adımlar". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 104, Eylül 1950, 6-7ss. 17. GOZARD, Mebus Gilles: "Tatil Devrelerinin Yayılması ve Sosyal Turizm". (Tebliğ). İçinde: Ocak 1955 Tarihinde Roma'da Toplanan Vnci Parlamentolararası Turizm Kongresindeki Tebliğler. Ankara, 1955, TBMM Matbaası ss. 18. GUIGNAND, Andre: Aile Tatilleri-Sosyal Tatiller, Sosyal Turizm Meseleleri. Ankara, "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü, Sayı: 23". Teksir. 19. GÜLERSOY, Çelik: "Sosyal Turizm". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayılar: 230, 231, 232/233, 235, 240 ve 241, Mart 1961-Şubat GÜLERSOY, Çelik: Sosyal Turizm. İstanbul, 1962, Çituri Biraderler Bas. 110 s. "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını" 21. GÜNGÖR, Ayten: Sosyal Turizm. (Basılmamış master tezi, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi). İzmir, y. 22. HACIOĞLU, Dr. Necdet: Sosyal Turizm Ders Notları. Balıkesir, y. "Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu Yayınları". Teksir. 23. Sosyal Turizm İçin Yeni İmkânlar. (y.y.t.y.) s. Teksir. İtalyan Rekreasyon ve Kültür Cemiyeti'nin haber organı "Le Cre Libre"den alınmıştır. 24. "SOSYAL Turizm ve Değişiklikler". Dünya Turiziminden Yankılar, Sayı: 8, 1981, 8-10 ss. 25. "SOSYOLOJİK ve Kültürel özellikleriyle Evrensel Bir Olay: Sosyal Turizm". Dünya Turizminden Yankılar, Sayı: 7, 1981, 6-18 ss. 3

4 26. TAMAMLAYICI Konaklama Vasıtaları Hakkında İnceleme. Resmi Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliği (UIOOT) tarafından hazırlanmıştır. Ankara, y. (Yay.): Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Milletlerarası Münasebetler Şubesi Dokümantasyon Şubesi. Teksir. 27. TİMUR, Doç. Dr. Alp: Sosyal Turizm. Aydın, (Yay.): Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu. Teksir. 28. US, Ö.: Tatillerin Yaygınlaştırılması. Ankara, (Yay.): Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 29. USTA, Öcal: "Sosyal Turizm". BMC Dünyası, Sayı: 37, Temmuz 1977, ss. 3O. USTA, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm. Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye. (Basılmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi). İzmir, y. 31. USTA, Öcal: "Turizm Politikası ve Sosyal Turizm". Milliyet G., 9 Ağustos 1978, 2.s. 32.USTA, Dr. Öcal: "Turizmde Tamamlayıcı Konaklama Tesislerinin Yeri ve Önemi". Turizm İşletmeciliği Dergisi, Sayı: 7/8, Aralık 1980/Mart 1981, ss. 33. USTA, Dr. Öcal: "Turizmde Tamamlayıcı Konaklama Tesislerinin yeri ve Önemi". Ege üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı: 1/2, Nisan/Ekim 1981, ss. 34. USTA, Dr. Öcal: Sosyal Turizm. İzmir, 1982, İstiklâl Mat. VIII+124 s. "Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları No: 12" 35. VASSALO, Giovanni: "Les problemes du Tourisme Social". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 219/220, Şubat/Mart 1960, 33-34ss. 36. YENAL, Dr. Orhan: Sosyal Termalizmin İlmi ve İçtimai Temelleri. (Basılmamış doçentlik tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Hidroklimatoloji Kürsüsü). İstanbul, y. 37. YILMAZ, Yaşar: Sosyal Turizm ve Türkiye. (Basılmamış master tezi, Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bolümü). Ankara, XII+102 y. TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM 38. DOĞU, M. - A. TUNCER: "Türkiye'de Termal Turizm ve Sosyal Turizm". (Tebliğ). 1.. Ulusal Balneoloji Sempozyumu, Haziran 1984, İstanbul. 39. ERGUN, Nilgün: Rekreasyon Planlamasında Kamu Dinlenme ve Eğitim Tesislerinin Çeşitli Yönleriyle İncelenmesi. (Basılmamış master tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak.) İstanbul, y. 40. "HERKESE Tatil Kredisi". Nokta, Sayı:8, 18/24 Nisan 1983, 27.s. (Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı ile yapılan röportaj). 41. KAMU Kampları arı. (y.y.t.y.). 17y. Daktilo. 42. KAMU Kampları Ön Araştırması. Ankara, "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yay. No: 2/75". Teksir. 43. KUŞÇU, Zeki: Sosyal Turizm Açısından Kamu Dinlenme Kampları ve Tatil Kredisi Uygulaması. Ankara, s. "Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Yayınları". Teksir. 44. "SEVİNDİRİCİ Bir Haber: Tatil Kredisi Artırıldı". İşte Turizm, Sayı: 6, 1982, ss. 45. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü: 1976 Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Ankara, s. Teksir. 46. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü: 1977 Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Ankara, s. Teksir. 47. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü: 1981 Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Ankara, s. Teksir. 48. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü: 1985 Yılı Tatil Kredisi Uygulama ilkeleri. Ankara, s. Teksir. 49. T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma Ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü: Kamu Kampları Araştırması. Ankara, (9) y. "Yay. No.: l/76". Teksir. 50. "TURBAN Belek Sosyal Turizm Merkezi Hizmete Açıldı". T.C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni, Sayı: 9 Ekim 1985, 31-34ss. 4

5 51. USTA, Öcal: Türkiye'de Sosyal Turizm. (Bylt, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fak.). İzmir, y. USTA, Öcal: "Turizm Politikası ve Sosyal Turizm". bkz.: 31 USTA, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye. bkz.: UYAR, Dr. Ali - Dr. Kuyaş YASSA: "Türk Ordusunda Sosyal Termalizm Uygulaması". Medikal ve Terapötik Hidro- Klimatoloji Yıllığı, Sayı; 14/15, , ss. 53. YENAL, Orhan - Kuyaş YASSA - T. ALPYILDIZ: "Türkiye'de Sosyal Termalizm". Medikal ve Terapotik Hidro- Klimatoloji Yıllığı, Sayı: 9/10, , 7-21 ss. 54. YENAL, Orhan - Kuyaş YASSA - T. Alpyıldız: "Türkiye'de Sosyal Termalizm". İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt: 34, Sayı: 2, 1971, ss. 55. YENAL, Orhan - Kuyaş YASSA - Tülay ALPYILDIZ: "Le Thermalisme Social en Turquie". Medical Bulletin of İstanbul Faculty of Medicine, Sayı: 3/4, Aralık 1971, ss. YILMAZ, Yaşar: Sosyal Turizm ve Türkiye. bkz "YURT Dışında Çalışan İşçilerimiz Turizm Kredisi Alabilir". Yankı, Sayı: 648, 1983, 30. s. (Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer CANLI'nın açıklaması). 5

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

TÜRKİYE DE YAYINLANAN TURİZM DERGİLERİ, GAZETELERİ, BÜLTENLERİ VE YILLIKLARI 1929-1983 1983 Bülent Ağaoğlu İstanbul, Kasım 1983 Bergama yı Sevenler Cemiyeti Bülteni. 1. sayı, Ocak 1960. İzmir: Bergama

Detaylı

TÜRKİYE KAPLICA KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, [1983] İÇİNDEKİLER A-KİTAPLAR:... 3 B- MAKALELER... 12 KISALTMALAR... 12 2 A-KİTAPLAR: 1- AĞABABA, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE TEZ BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU İSTANBUL, AĞUSTOS 1995 İÇİNDEKİLER I- KONULAR...... 6 GENEL... 6 ARŞİVCİLİK...... 6 BİLİM 6 DİL-TÜRK DİLİ...... 6 DİN... 6 EDEBİYAT......

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI 1929-1981 1981 (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın. 1960. (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE'DE TURİZM ADRESLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24 Eylül İÇİNDEKİLER I- GENEL... 3 II- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI... 3 III- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 Ekim 1989 1. Açık Oturum. Tüketicilerin korunması. (Banka ve Ekonomik Yorumlar D. D 1984, Yıl. 21, sa.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. RAYEGAN KENDER

PROF. DR. RAYEGAN KENDER PROF. DR. RAYEGAN KENDER 23.11.1931 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış

Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış kebikeç / 25 2008 Türkçede Hollanda ve Hollandalılar Bibliyografyası Süha ÜNSAL Bu bibliyografya denemesinde, Hollanda ve Hollandalılar hakkında yayınlanmış Türkçe telif ve çeviri kitap ve makalelerle,

Detaylı

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi.

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi. ADI VE SOYADI : Av. VOLKAN SIRABAŞI DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 31.08.1976-Ankara NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: Sivas-Gürün LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doğum Yeri Elazığ 1976 Yabancı Dil İngilizce Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, Sosyal

Detaylı