Büyük bir demir çelik işletmesinde (İSDEMİR) OPC uygulaması:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyük bir demir çelik işletmesinde (İSDEMİR) OPC uygulaması:"

Transkript

1 Hazırlayanlar: Bulent VURGUN,Elektronik Yük.Müh. Genel Müdür Sadık ŞENOL,Elektrik Yük.Müh. Satış Müdürü ASP Otomasyon Ltd.Şti. Büyük bir demir çelik işletmesinde (İSDEMİR) OPC uygulaması: Ham çelik, yassı mamul ve kangal konularında imalat yapan, tam ölçekli bir demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, işletme içinde kurulu olan otomasyon sistemlerine ait dinamik üretim bilgilerini bir yerde toplamak ve ileride istenen bazı prosesleri birbirine bağlamak üzere kapsamlı bir proje geliştiriyordu. Birbirinden farklı markalarda, işletme içinde dağılmış, bir sürü kontrol sistemi vardı. Burada, tüm bilgilerin izlenmesi ve işlenmesi için standart bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duydular. ASP Otomasyon konuyla ilgili görevi üzerine aldı. Endüstriyel Otomasyon konusunda uzun yıllara dayalı tecrübesi sayesinde, temsilcisi olduğu Kepware OPC ürünlerini kullanarak; ekonomik ve güvenli bir yolla güvenilir bir çözüm üretti. Şekil-1 : Genel sistem topolojisi

2 İşletmede nerdeyse her ünitenin kendi kontrol sistemi ve her kontrol sisteminin kendi HMI görüntüleme altyapısı vardı. Bazı sistemlerin HMI üniteleri ise talep edilen bilgi transferine hiçbir anlamda destek veremeyecek kadar eskiydi. Yani bu ünitelerde PLC/DCS kontrol ünitelerine doğrudan bağlanıp veri transferi yapmak gerekecekti. Bir başka zorluk da; tüm kontrol sistemlerinin birbirinden bağımsız kontrol adacıkları şeklinde olmasıydı. İşletmedeki kontrol yapısını basit olarak 2 grupta toplayabiliriz: Verilerin doğrudan PLC/DCS cihazlarından okunması gereken üniteler. a)redundant network /Redundant PLC & DCS ler. b)single network / Single PLC & DCS ler. Verilerin HMI kurulu PC ler üzerinden okunması. (HMI/Scada birimlerinin nispeten yeni olduğu üniteler) a)redundant HMI/Scada' lar. b)single HMI/Scada' lar. Amacımız, herhangi bir sistem fonksiyonunu veya mevcut yedekli yapının bize sunduğu avantajlardan ödün vermeden, işletme genelini görecek şekilde, tek bir HMI server/üretim raporlama sistemi kurabilecek veri bütünlüğüne erişmektir. Çok farklı kontrol sistemleri ve bunların birbirinden farklı veri tabanı yapılarıyle, sistemler arası veri transferi oldukça güç ve karmaşık bir iştir. Düşünün ki birinde real ya da integer olan veri, diğer tarafta farklı bir veri tipinde olabilir. Fazla bir mühendislik enerjisi harcamadan ve yatırım maliyetlerini şişirmeksizin çözüme ulaşmalıydık. Ayrıca bu işi sistemlerde performas problemleri oluşturmadan, mümkünse hiçbir PLC/DCS cihazınnı restart edilme gerksinimi gibi baş ağrıtıcı sorunlar oluşturmadan çözüm bulunmalıdır. Hal böyle olunca burada OPC Server teknolojisine ihtiyac duyulacağı açıktır. Kepware OPC Server Teknolojisi ve diğer yardımcı OPC ürünlerini kullanarak, ASP Otomasyon, geniş bir yerleşkeye dağılmış olan kontrol sistemlerinden (PLC, DCS ve EnerjiAnalizörü gibi) gerekli verileri başarıyla topladı. Sistemin karmaşıklığı bütün üretim birimlerinin tek bir platformda buluşma ihtiyacından kaynaklanmaktaydı. Bu karmaşa ancak tek OPC teknolojisi gibi modüler bir platform ile basitleşebilir ve sağlam bir yapıda istemcilere hizmet sunabilirdi.

3 Aşağıda bu işlemler sonucunda ulaşılan çözümün kısa grafiksel anlatımını bulabilirsiniz. Şekil-2:Genel sistem bağlantısı ve Veri akışı (Not:Sistemde soluk olarak gösterilen cihazlar işletmede daha önce var olan cihazlardır) OPC haberleşmesinin hem okuma hem de yazma desteğinin olması ileride, sisteminin kurulumundan sonra, proses mühendislerinin, tüm sistemler çalışırken sağlıklı ve hızlı kararlar alma fırsatını sunacaktır. Projenin uygulama aşamalarından bahsetmek gerekirse, projenin temel olarak 3 aşamadan oluştuğunu söylemek mümkündür: 1.Aşama-Tekil yapıda olup herhangibir OPC server a sahip olmayanlar cihazlar ile haberleşme, 2.Aşama-Redundant (Yedekli) yapıya sahip aynı zamanda OPC server ı da olan kontrolör çiftleri, 3.Aşama-Redundant (Yedekli) yapıya sahip fakat OPC server ı olmayan kontrolör çiftleri. 1. Aşamanın Uygulaması: İşletme içinde tekil yapıda bulunan kontrolörlerle/enerji analizörleriyle/akıllı Rölelerle haberleşme işi, her biri için uygun Kepware OPC server sürücüsü kurup, kullanılarak aşağıdaki gibi çözüldü. Burada Kepware in diğer bir avantajı daha ortaya çıkmış oldu. Tekbir OPC server kullanarak işletme içinde aynı networkte kurulu aynı tipte bir sürü PLC ve uygun başka bir driver kullanarak da bir sürü enerji analizörü rölelerle haberleşildi. Açıkca görüleceği gibi bu özellik işletmeye kayda değer bir maliyet avantajı sunmaktadır.

4 Şekil-3:Standart OPC driver ile haberleşme bağlantısı 2. Aşamanın Uygulanması: ASP Otomasyon un projeye kattığı diğer bir anahtar ürün ise Kepware in Redundancy Master ürünüdür. Projede Redundancy Master, OPC Server çiftlerini tek kaynak olarak göstererek yedeklilik avantajlarını korudu. Mevcut yedekli (redundant) OPC server PC lerden Şekil-4: Kepware RedundancyMaster ürünü ile Reduntant Yedekli yapı kurulması bilgi toplarken; veri sürekliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyle projeye OPC Redundancy Master ürünü dahil edilmiştir. Böylece mevcutta OPC platformuna çıkmış yeni kurulu yapılar, yeniden OPC server almaksızın, sadece Kepware RedundancyMaster ürününü kullanarak istenen bilgiler yukarı düzeye çıkarılmış oldu (3.Seviye Otomasyon).

5 3. Aşamanın Uygulanması: Entegrasyonun son belki de en orijinal parçası olarak, herhangi bir OPC platformuna çıkmayan yedekli (redundant) PLC işlemcilerinden, tek bir PC platformunda yedekli bilgi toplanması vardı. Bu işi yapmanın, aşağıdaki şekil-5 de açıklandığı gibi, 2 yöntemi olabilirdi. Şeklin sol tarafında gösterilen yöntem akla ilk gelen ve bir önceki aşamayla benzerliği olan klasik yöntemdir. Her bir yedekli kontrolöre, 2 adet PC ye kurulu 2 adet OPC Server üzerinden bağlanmak ve 3.bir PC ye kurulu Kepware Redundancy Master ürünü kullanarak onları yedekli yapıya kavuşturmak olacaktı. Ancak bu yöntem ilave PC donanımı gerektirmekteydi. Bu nedenle ikinci bir yöntem geliştirildi. Sağ tarafta da bu yöntem şekilsel olarak anlatımı vardır. İkinci yöntemde, aynı PC içinde 1adet OPC server ve 1adet LinkMaster kullanarak sorun çözüldü. Her iki yöntemi karşılaştırdığımızda, birinci yöntemde 2adet PC, 2adet OPC server ve 1adet RedundancyMaster kullanılacaktı. ikinci yöntemde ise 1adet PC, 1adet OPC server ve 1adet LinkMaster kullanıldı. Bu yöntemde tek bir PC ile her iki PLC den tüm istenen TAG lerin okunmasının sağlanması onun tercih edilmesini sağladı. Bu yöntemin teorik açıklaması aşağıdaki gibidir: Kepware'in Link Master ürünü genel olarak, bir OPC server dan diğerine veri köprüsü oluşturma işini sağlamak için kullanılır. ASP Otomasyon burada daha önce hiç denenmemiş bir uygulama şeklini geliştirdi. Link Master, bu projede, aynı OPC server (Kepware) içinde veri grupları arasında köprü görevini üstlendi. Her iki PLC işlemcisinden gelen veriler bir çift grupta toplandı ve üçüncü bir hayali grup ise link master için oluşturuldu. PLC lerden herhangi biri devre dışı olduğunda Link Master veri kalitesini "Bad" olarak görmekte ve üçüncü gruba yazmasını durdurmaktadır. Yani burda Link Master iki haberleşme kanalını köprülemek için kullanılmıştır. Şekil-5:LinkMaster ürünü ile redundant yapı kurulması

6 Şekilde de görülebileceği gibi, üçüncü grup veriler aslında ilk iki grup verinin 3. ye yazılması ile oluşmaktadır. Aşağıda her bir işlemin adım adım uygulanışı verilmiştir. PLC1 Tag leri OPC Server içinde oluşturuldu ve Tag Grup1 oluşturuldu. PLC2 Tag leri ki aslında bunlar PLC1 tagleri ile aynıdır, OPC Server içinde oluşturuldu ve böylelikle Tag Grup2 oluşturuldu. Hafıza Tag leri kullanılarak Tag Grup1 ve Tag Grup2 ile aynı veri tipinde olacak şekilde Tag Grup3 OPC Server i içinde oluşturuldu. LinkMaster, şayet veri kalitesinde bir problem yoksa,tag Grup1 den Tag Grup3 e yazdı. LinkMaster, şayet veri kalitesinde bir problem yoksa,tag Grup2 den Tag Grup3 e yazdı. Şayet Tag Grup1 ve Tag Grup2 den herhangi bir tag'in kalitesi düzgün değilse, LinkMaster o değerin veri güncelleştirmesini durdurur. Tag Grup 3 verileri tepedeki HMI server i tarafından okunur. Bu işlem benzer durumdaki tüm PLClere de şekilde gösterildiği gibi başarıyle uygulandı. Şekil-6:Kepware LinkMaster ürünüyle redundancy (yedekli yapı) oluşturulmuş PLC ler Tüm bu aşamaların ardından fabrikada dağıtılmış bir yapıda olan farklı marka ve modellerle çevrili kontrol sistemlerinden tek bir platformda veri toplanması sağlanmıştır.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 A ÖNCÜLÜK ETMEK

ENDÜSTRİ 4.0 A ÖNCÜLÜK ETMEK ENDÜSTRİ 4.0 A ÖNCÜLÜK ETMEK Günümüzde otomasyon teknolojisi Nesnelerin İnterneti sloganını benimsemeye başlıyor. İnternet teknolojileri ile yakınlaşma dördüncü sanayi devrimi veya Endüstri 4.0 olarak

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 1,2 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü?

Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü? Teknik rapor Lazer kodlayıcı seçiminde dikkat edilecek temel faktörler Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü? Giriş Lazer kodlama, geniş bir malzeme yelpazesi için çeşitli

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER 0 İÇİNDEKİLER İŞLETİM SİSTEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 1.1. İşletim Sistemi Nedir ve Niçin Kullanılır?... 2 1.2. İşletim Sisteminin Tanımı... 6 1.3. Bilgisayar Sistem Yapısı... 6 1.4. İşletim Sistemlerinin

Detaylı

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER Piyasadaki onlarca yardım masası yazılımı arasından şirketinize, çalışanlara ve süreçlerinize uygun olanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Seçim kriterleri

Detaylı

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri ile depolama ve operasyon maliyetleri uzun vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri sayesinde, firmaların rekabet gücü

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Serdar CANBAZ 1, Emel YILDIZ 2 1 Kırklareli Üniversitesi, Babaeski MYO 2 Trakya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

Yollar tamamen bağlı. Mobil kaynak: Mobil kaynak uygulaması Mobil kaynak atölyesi. we care for rails

Yollar tamamen bağlı. Mobil kaynak: Mobil kaynak uygulaması Mobil kaynak atölyesi. we care for rails Yollar tamamen bağlı Mobil kaynak: Mobil kaynak uygulaması Mobil kaynak atölyesi Fabrikada olduğu kadar iyi Demiryolunda kaynak uygulaması Mobil kaynak atölyesi modüler yapı Mobil kaynak uygulaması işlemlerimiz

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER

Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER GİRİŞ Güvenilirlik her şeyden önemli olduğunda Flygt TOP pompa istasyonları avantajları Önceden montajlıdır ve fabrika testleri yapılmıştır

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Orta Gerilim PowerFlex AC Motor Sürücüleri Ailesi ile

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı