MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI. 1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?"

Transkript

1 MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI A. T.C. ANAYASASI Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir? 07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır Anasasası kaç kısımdan oluşur? 7 kısımdan oluşur Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir? 1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir? Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir? Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır. 6. Yüksek seçim kurulu kimlerden oluşur? Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulları nca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 7. Anayasa mahkemesinin üye sayıları 17 asil üye görev süresi 12 yıldır 8. Hakim güvencesi nedir? Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 9. Danıştay üyelerini kim seçer? ¼ ünün Cumhurbaşkanı, ¾ ünün HSYK seçer, başkanı kendi aralarında seçerler. B. 657 SAYILI D.M.K sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

2 Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir? Sınıflandırma, kariyer, liyakat sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir? Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir? Sadakat, Tarafsızlık ve devlete bağlılık, Davranış ve işbirliği, Yurt dışında davranış, Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, Kişisel sorumluluk ve zarar, Kişilerin uğradıkları zararlar sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar? Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. C. 652 SAYILI MEB KANUNU 1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır? Merkez, taşra, yurt dışı 2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir? Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir? 5 müsteşar yardımcısı görevlendirilir. 4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir? Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

3 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü 5. Milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür? Talim ve terbiye kurulu D. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR 1. Everest'e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir? Nasuh Mahruki 2. Hindistan'da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz. Şemsileri Kutbiler, Balabanlar 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz. Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler 4. Roma Medeniyeti'nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir? Kavimler göçünün başlaması 5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? İngiltere 6. Türkiye'nin farklı nüfus yoğunlukları oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir? Tarımsal faaliyetler, iklim özellikleri, sanayi faaliyetleri

4 7. İlk cumhuriyet hükümeti başbakanı kimdir? İsmet İnönü 8. Mustafa Kemal'in ilk TBMM hükümetindeki görevi nedir? Meclis başkanı 9. İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet hangisidir? Gazneliler 10. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinde ilk defa yurt dışına asker göndererek fiilen katıldığı savaş hangisidir? Kore savaşı E. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak? 2016 da Fransa'da yapılacak Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak? 2017'de İsoanya'da Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi? Brezilya Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur? Almanya 5. Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın gailibi kim olmuştur? Beşiktaş 6. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi ne zaman dolmuştur? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılmıştır? 28 Ağustos 2014, Seçimler 10 Ağustos 2014'de yapılmıştır. 7. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke hangisidir? Rusya

5 8. Türkiye'nin en fazla ihracaat yaptığı ülke hangisidir? Almanya 9. Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali nerede kurulacak? Mersin Akkuyu 10. Türkiye'nin yerli milli savaş gemisi hangisidir? TCG Heybeliada 11. İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nın ismi (İMKB) adı Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi yılı Çin'de Türkiye yılı olarak kutlandı. 13. Türkiye IMF'ye borcunun son taksidini Mayıs 2013'de ödemiştir. 14. İstanbul'da yapılacak olan 3. boğaz köprüsünün adı Yavuz Sultan Selim'dir. 15. Türkiye'de 30 Büyükşehir belediyesi vardır. 16. Haziran 2013'de Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eseri UNESCO Dümya Belleği Listesine alınmıştır. 17. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon dur. 18. Caber Kalesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri, edebiyat dalında Prof. Dr. İskender Pala'ya, müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi. 20. BM dünyada gıda güvenliği ve fakirlik konularında çözüm olarak aile çiftçilerini desteklemek için 2014 yılını "Aile Çiftliği Yılı" ilan etmiştir. 21. Dünya İnsan hakları günü 10 Aralık'tır. 22. Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Son zamanlarda özellikle Afrika ülkelerinde çok sayıda can alan Ebola virüsü ile ilgili araştırmalar yapılıyor. 23. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan dernek tarafından, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan bir prestij ödülüdür. 24. Nobel ödülü 1901 yılında verilmeye başlanmıştır. 25. Nobel Ödülü 6 alanda verilir. Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat, Barış, İktisat

6 26. Avrupa Birliği'nintemeli, 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na dayanır yılında Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulmuştur. 27. Avrupa Birliği kurucu üyeleri; Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksenburg. 28. Schengen Anlaşması, Avrupa Topluluğu'na üye 5 ülke arasında sınır ve gümrük kontrollerinin tamamen kaldırılmasını amaçlayan antlaşmadır. 29. Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. 30. NATO (Kuzey Atkantik Savunma Paktı) 9 Nisan 1949'da kollektif savunma örgütü olarak Washington Anlaşması ile kuruldu yılında Azerbeycan da düzenlenen oyunların adı 2015 Avrupa oyunlarıdır ve 12 haziran 2015 te düzenlenmeye başlanmıştır olimpiyatları nerede yapılacak? 2017 Asya Olimpiyatları Türkmenistan'ımızın başkenti güzel Aşkabat'tımızda yapılacak 33. VATAN BİR BÜTÜNDÜR, BÖLÜNEMEZ" ilkesi hangi kongre ya da genelgede alınan karardır? Erzurum Kongresi ( 23 Temmuz 1919) 34. Okul aile birliği üyeleri kimlerden oluşur? veli-öğretmen-bağışçı 35. Belde belediye başkanının soruşturma iznini kim verir? İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi verir. 36. Büyükşehir bel.bşk.soruşturma iznini kim verir? Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı verir 37. para basma yetkisi? merkez bankası 38. Birleşmiş milletlerin kuruluş tarihi? 24 Ekim Ahmet davutoğlu nun kitabı- stratejik derinlik 40. Ölen İtalyan tenor pavorotti 41. Sezai Karakoç kimdir? Türk şair, yazar, düşünür ve siyasetçi, İstanbul'da Diriliş Yayınları ve Diriliş dergisini kurdu, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi. 42. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine seçilen Suudi Arabistan ın, bunu reddetmesi üzerine yerine hangi ülke çağrılmıştır? Yemen 43. Onur Belgesi kimlere verilir? Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılıp ilk beşe girenler; sosyal ve kültürel aktivitelere katılıp başarı gösteren öğrencilere onur belgesi verilir. (disiplin cezası uyarı falan almamış olması gerekir)

7 44. İlk Türkçe sözlüğün adı nedir? Divan-ı Lügatit Türk-Kaşgarlı Mahmut 45. İlk Türk Marşı nedir? Mozart-Rondo Ala Turka Padişaha da sadrazamlık yapan kişi kimdir? Sokullu Mehmet Paşa 47. Kopenhag Kriterleri hangi ana başlıklardan oluşur? 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde kriterler 3 ana başlık altında toplanmıştır. - Demokrasi, hukuk düzeni, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunmasını garanti altına alan kurumların istikrarını sağlamak - Birlik içindeki rekabet baskısına ve Pazar güçlerine uyum sağlayabilecek işleyen bir Pazar ekonomisinin bulunması - Siyasi, ekonomik ve parasal birliğe katılım gibi üyeliğin gerektirdiği zorunlulukları yerine getirebilme kabiliyetine sahip olmak 48. Marshall planı nedir? II. Dünya savaşı sonunda önerilen yılları arasında yürürlülüğe konulan ABD kaynaklı ekonomik yardım paketidir. 49. İki şehrin hikayesi kitabının yazarı kimdir? Bu iki şehir hangileridir? Charles Dickens- Paris ve Londra 50. Yılanların Öcü, Onuncu Köy ve Kaplumbağalar kitaplarının yazarı kimdir? Fakir Baykurt 51. Montrö boğazlar sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır Basmacı ayaklanmasını açıklayın? Sovyet yönetimine karşı Orta Asya'da 1917'de başlayan ve aralıklı olarak 1931'e değin süren ayaklanma hareketi. Bu hareket Türkistan'ın genelinde Korbaşılar Hareketi olarak milli bir direniş hareketi olarak kabul edilir. 53. İlk Türk Savaş Gemilerinin adları nelerdir? TCG Heybeliada, Büyükada 54. Avrupa birliğinin son üyesi hangi ülkedir? Hırvatistan 55. Ferhan Özpetek in son filminin adı nedir? Emniyet Kemerlerinizi Bağlayın 56. I. ve II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edildi? Uluslararası çalışma örgütünün merkezi neresidir? İLO 58. Azerbaycan mücadelesinin önderi kimdir? Ebul Feyz Elçibey 59. Bosna Hersek in ilk cumhur başkanı kimdir? Aliye İzzet Beyoviç 60. Susuz yaz kimin eseridir? Kitabı Necati Cumalı ve filmi Yönetmen Metin Erksan 61. Cemile kimin eseridir? Cengiz Aytmatov 62. Doğu Ekspresinde Cinayet kitabının yazarı kimdir? Agatha Christie

8 63. Helsinki zirvesini açıklayın? (10-11 Aralık 1999) Türkiye açısından önemi, diğer ab adayı 12 ülke ile birlikte türkiye'nin adaylığının da açık bir şekilde deklare edilmesidir 64. Rüzgar Gibi Geçti romanının yazarı kimdir? ABD li Margaret Mitchell 65. Darülfünun nedir? Üniversite 66. Amasya görüşmelerine Mustafa Kemal ile birlikte kimler katıldı? Rauf ve Bekir Sami Beyler 67. Kaplumbağa terbiyecisi tablosu kimin eseridir? İbrahim Çallı 68. İsraili tanıyan ilk arap devleti hangisidir? 1939 Mısır 69. TİKA kuruluş tarihi? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı de Dışişlerine bağlı olarak kurulmuştur. 70. En fazla ticaret yaptığımız ülke hangisidir? Almanya yılında Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan ülke I. Dönem İrlenda, II. Dönem İtalya 72. Develüasyon nedir? Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir 73. Köy kurulması hangi bakanlığın iznine bağlıdır? İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanının onayı ile 74. Meclis kaç kişiyle toplanır? 276 kişi 75. Midasın Kulakları eserinin yazarı kimdir? Türk oyun yazarı Güngör Dilmen'in 1959 tarihinde 29 yaşındayken kaleme aldığı tek perdelik manzum oyunun adıdır 76. Müslüman kardeşler teşkilatının Arapça adı nedir? İhvanül Müslimin 77. Mimar Sinanın çıraklık kalfalık ve ustalık eserleri nelerdir? Şehzade (çıraklık)- Süleymaniye (kalfalık)- Selimiye (ustalık) 78. İzafiyet teorisi kime aittir? Görelilik kuramı Albert Einstein 79. Maddenin ölçülemeyen hali nedir? Koku özelliği yılında kurulan parti hangisidir? Terraki perver 81. Ahmet Hamdi Tanpınarın 5 şehri hangileridir? Konya, Erzurum, Ankara, İstanbul, Bursa 82. Lozanda nüfus mübadelesi dışında bırakılan yerler nerelerdir? Musul ve Hatay 83. Çok partili seçime hangi yılda geçildi? 1946

9 84. Nato genel sekreterinin adı nedir? Norveç Eski Başkanı Jens Stoltenberg 85. Nato genel sekreter yardımcısının adı nedir? Alman asıllı Alexander Vershbow 86. Maria Curie kimdir? Nobel ödülü alan Polonyalı kimyager ve fizikçi 87. Osmanlı devletinin batıda üstünlüğünün kaybettiği olay hangisidir? Karlofça antlaşması 88. İlk Türk deneysel eseri kim yazmıştır? MÜCERREBNAME 89. Konfederasyonlar kaç sendikadan oluşur? Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi suretiyle kurulur 90. Danıştay başkanı kimdir? Zerrin GÜNGÖR 91. Mahatma Ghandi kimdir? HİNDİSTAN Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Hintli politikacıdır 92. Merkez bankası kaç yılında kuruldu? 11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuştur 93. İlk Müslüman Moğol devleti hangisidir? Berke Han, Moğol prensleri arasında ilk müslüman olanıdır. Altınordu Devleti Moğolları 94. Voleybolda farklı forma giyen oyuncuya ne ad verilir? Libero: Takımın 6. oyuncusudur MEVZUAT 1. Anayasamızda "Türk Vatandaşlığı" hakkı hangi hak ve ödevler bölümünde yer alır? Türk Vatandaşlığı hakkı siyasi haklar ve ödevler bölümünde yer almaktadır Anayasası hükümleri kimleri kapsar? Anayasa Hükümleri; Yasama, Yürütme, Yargı organları, İdare makamları, Diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 3. Anayasaya göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas alınacak ölçütler nelerdir? Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar; Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin, laik Cumhuriyetin gereklerine, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 4. Hangi durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir? Savaş, Seferberlik, Sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde

10 Anayasasında kimler "çalışma şartları bakımından" özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır? Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 6. Devlet memurları hangi varlıklar için mal bildiriminde bulunur? Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler. 7. Devlet memurları için öngörülen yasaklar nelerdir? Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Grev yasağı Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı Gizli bilgileri açıklama yasağı 'ye göre, basına bilgi veya demeci kim verir? Bakanın yetkili kılacağı görevli illerde Valiler veya görevli kılacağı görevli tarafından verilebilir 'de uygulamayı isteme hakkı ne demektir? Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup, yürürlülükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip olmalarına uygulamayı isteme hakkı denir 'de müracaat, şikayet ve dava açma hakkını açıklayınız? Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak sinsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 11. MEB'de kaç bakanlık müşaviri atanabilir? 30 (otuz) Bakanlık Müşaviri atanır. 12. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme birimi hangisidir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Başkanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.

11 13. Milli eğitim şurasını açıklayınız. Milli eğitim şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir. Şuranın oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 14. MEB'in taşra teşkilatının kuruluş şeklini açıklayınız? Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları, öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak Bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. 15. MEB'de yetki devri nedir? Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 16. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin amacı nedir? Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin amacı, MEB na bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 17. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yasal dayanakları nelerdir? 222 Sayılı İlköretim Ve Eğitim Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 18. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, modül nedir? Modül, bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifikayla belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini ifade eder. 19. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, yaz uygulaması nedir? Yaz uygulaması, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri öğrencilerinin çerçeve öğretim programları gereği ders kesiminden yeni öğretim yılı başına kadar olan sürede staj esaslarına göre sağlık işletmelerinde yapmakla yükümlü oldukları uygulamalı meslek eğitimini ifade eder.

12 'e göre harcama birimleri hangi bakanlığa bağlıdır? Maliye Bakanlığı 21. İlkokulda sınıfta bırakma var mıdır? Yok ama okula hiç gelmeyen ve hiçbir yazılıya girmeyen öğrenciler e-okul tarafından sınıfta bırakılacak 22. Kadın memura doğum sonrası ne kadar aylıksız izi verilir? Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir 23. TTK üyelerinin görev süresi kaç defa uzatılır? Yeni Türk Ticaret Kanunu; yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin en fazla üç yıl olacağını, ancak üç yıl geçtikten sonra ana sözleşme de yönetim kuruluna tekrar seçilemeyeceklerini belirten bir hüküm yoksa tekrar üç yıllığına seçilebileceklerini hükme bağlamıştır. İşletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında Kamu tüzel kişilerin temsilcileri bulunması halinde 3 yıllık süre sınırlaması söz konusu olmamaktadır. Yani kamu tüzel kişisi zaman sınırlaması olmadan atadığı kişiyi dilediği kadar görevde bırakabilme hakkı tanınmıştır 24.Görevlendirilen öğretmenin sicil amiri kimdir? Okul Müdürü 25. Sosyal kulüpler öğrenciye ne kazandırır? Kulüpler, öğrencilere planlı çalışma alışkanlığının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları oluşturmayı ve yeni beceriler kazandırır 26. Çok gizli evrak nasıl hazırlanır? Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir 27. Okulda istiklal marşı törenini kim organize eder? 28. Mali kontrol nedir? Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçlerdir 29. Yerleşme hürriyeti hangi durumlarda kısıtlanır? Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak kanunla sınırlanabilir 30. Gezide 40 öğrenciye kaç görevlendirme yapılır? Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir 31. Bakanlar mali denetimde kime karşı sorumludur TBMM 32.Bilgi edinme kanunundaki 30 günün gerekçesi nedir? İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurumun içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurumun görüşünün alınmasının gerekmesi ya da istenen bilginin birden fazla kuruluşu ilgilendirmesi

13 33. Sosyal devlet ilkesi ilk kez hangi anayasa da geçmiştir? Meslek liselerinde meslek dalı sınıfı açmak için en az kaç öğrenci gerekir? sayılı kanunda yer alan cezalar nelerdir? İhtar, Tevbih, Ders ücretlerinin kesilmesi, Maaş kesilmesi, Kıdem indirilmesi, Derece indirilmesi, İstifa etmiş sayılmak, Vekalet emrine alınmak, Meslekten çıkarılmak ve Devlet memurluğundan çıkarılmak. 36. Orta öğretim kurumları sosyal etkinlik kurulunda kimler görev alır? Sosyal Etkinlikler Kurulu: Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kuruludur. Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur 37. Telafi eğitimi için en az kaç öğrenci gerekir? en az 8 öğrencinin bulunması gerekir 38. Okul bahçelerini kiraya verme yetkisi kimdedir? Milli Eğitim Müdürü 39. Askerden dönen öğretmen kaç gün içerisinde göreve başlar? 30 gün sayılı devlet memurları kanununa göre amire sözlü saldırının cezası nedir? Kınama cezası sayılı kanuna göre milli eğitimin temel ilkeleri nelerdir? Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri ise, Milli Eğitim Temel Yasası nda 14 madde içinde ele alınmıştır. Bunlar; Genellik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, Yöneltme, Eğitim hakkı, Fırsat ve imkân eşitliği, Süreklilik, Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, Demokrasi eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma eğitim, Okul ile ailenin işbirliği, Her yerde eğitim 42. Orta öğretimde kayıt açıklayınız. 43. Tasdikname kaç gün içerisinde verilir? 2 gün 44. Bilgi edinme değerlendirme kurulunda kaç üye vardır bunlar kimlerdir? Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur 45. Öğretmenler kurulu toplantısının duyurusu kaç gün önceden yapılması gerekir? İlköğretim 2, orta öğretim Bir öğrenciye sınıf atlatma işlemi nasıl yapılır kimler görevlidir? Madde 49 (Değişik: /26619 RG) İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube

14 rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler 47. Yurtdışına gönderilen personelin görev süresi? 6 yıl (3 yıl merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak) sayılı kanunun genel esasları? Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu 49. İller arası nakil giden öğrencinin kaç günü devamsızlıktan sayılmaz? 5 gün 50. Okula sarhoş gelmenin cezası nedir? Uyarma 51. İlköğretim ve Ortaöğretimin amaçları nelerdir? 52. İhale işlem dosyasında hangi evraklar bulunur?

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık

MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık hangi merci tarafından çözülür? Yüksek hakem kurulunca

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011 Sayı : 28054 Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı