T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012

2 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan tez/rapor/seminer yazımı ile ilgili esasları düzenlemektir. 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR Bu Tez Yazım Kılavuzunda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: a) Enstitü: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. b) Anabilim / Anasanat Dalı: Enstitü de eğitim programı bulunan Anabilim / Anasanat Dalı. c) Tez: Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik tezi. ç) Rapor: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi dersi kapsamında hazırlanan dönem projesi raporunu ve seminer dersi raporunu ifade eder. 3.TEMEL İLKELER - Tez/Rapor/Seminerlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalı, aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih edilecekse, o terim kullanılmalıdır. - Tez/Rapor/Seminerlerde üslup birliği sağlanmalıdır. - Bir kaynaktan yapılan aktarma ve alıntılar, birbiri ardı sıra aynı sayfada veya daha fazla sayfada yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine, ya alıntı/ aktarmalar arasında, tezi hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamaları da yer almalı veya bu tür uzun aktarmalar, tezin Ekler kısmında gösterilmelidir. - Tez/Rapor/Seminerlerde bilimsel etik kurallar mutlaka gözetilmeli, intihal yapılmamalıdır. 4. KÂĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 4.1. Kâğıt Özellikleri Tez/Rapor/Seminer, beyaz A4 boyutunda, birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, Tez/Rapor/Seminer yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil ve benzeri için A4 boyutundan farklı bir kâğıt, A4 boyutunda katlanmak suretiyle kullanılabilir.

3 Sayfa Düzeni Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenar 4 cm, Üst kenar 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır (Ek 2). Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan, yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır. İç kapak, doğruluk beyanı ve jüri üyeleri onay sayfasına numara yazılmamalıdır. Sayfa numaraları önsözden itibaren i, ii, iii, şeklinde olmalıdır; Metin kısmında 1, 2, gibi Arap rakamları kullanılmalıdır. Yazı Tipi ve Boyutu: Yazı tipi Times New Roman ve yazı karakteri 12 punto olmalı ve metin iki yana yaslanmalıdır. Sayfa altında verilecek dipnotlarda, tablo ve şekillerde 10 puntoluk yazı boyutu kullanılmalıdır. Satır Aralıkları: Metin içinde 1,5 satır aralığı, dipnotlarda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar: Alt başlıklar ve paragraflar soldan 1,5 cm girintili olmak üzere her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Başlıklar Her bir Bölüm başlığı yeni bir sayfadan başlar ve Bölüm başlıklarındaki bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 12 punto yazı karakteriyle, metin ortalanarak yazılır. İkinci ve sonraki düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfli ve koyu olmak üzere 12 punto yazı karakteriyle, sol kenardan hizalanarak yazılır. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 3 satır, sonra 1,5 satır boşluk bırakılır. 5. TEZİN/RAPORUN/SEMİNERİN DÜZENLENMESİ 5.1. Tezin/Raporun/Seminerin Ön, Metin ve Son Kısmının Sıralaması - Dış Kapak - Boş Sayfa - İç Kapak - Doğruluk Beyanı - Jüri Üyeleri Onay Sayfası - Önsöz - Türkçe Özet Sayfası - İngilizce Özet Sayfası

4 3 - İçindekiler Dizini - Simgeler ve Kısaltmalar Dizini - Tablolar/Şekiller/Grafikler Dizini - Bölüm I - Bölüm II : Yöntem - Bölüm III : Bulgular - Bölüm IV : Sonuç ve Tartışma - Kaynakça - Ekler - Özgeçmiş - Boş Sayfa - Arka Kapak 5.2. Ön Kısım Dış Kapak: Dış kapakta, yazarın adının ilk harfi büyük, soyadının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Tez ismi yazı alanına ortalanacak şekilde büyük harflerle yazılır. Eğer tez ismi uzunsa satırlar iki uçtan eşit boşluklar kalacak biçimde yerleştirilir. 4 satır ve daha uzun tez isimleri 1 satır aralıkla diğerleri 1.5 satır aralıkla yazılabilir. İlk teslimde (jüri üyelerine gönderilecek) tezler, spiral kapak ile ciltlenmiş şekilde teslim edilmelidir. Son teslimde tezler; lacivert renkli bez cilt ile teslim edilir. Kapak ve sırt yazıları 14 punto ve yaldızlı olarak yazılır (Ek 1). Boş Sayfa: Tezin başında ve dış kapaktan sonra ve dış kapaktan önce boş bir sayfa eklenir. İç Kapak: İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümüyle dış kapağın aynı olmalı, ancak tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine yazılmalıdır. Doğruluk Beyanı: Hazırlanan tezin bilimsel etik ilkeleri çerçevesinde hazırlandığının beyan edildiği bir sayfadır (EK 3). Jüri Üyeleri Onay Sayfası: Tezin savunma sınavında bulunan jüri üyelerinin unvan, ad ve soyadları ile imzalarının yer aldığı sayfadır (Ek 4).

5 4 Önsöz: Önsöz ibaresi, büyük harflerle, ortalı olarak yazılmalı ve önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir. Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin/raporun künyesi belirtildikten sonra, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılır. Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına Anahtar Sözcükler ifadesi yazılarak en fazla 5 anahtar sözcük belirtilir (Ek 7a). İngilizce Özet Sayfası: Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak ABSTRACT sözcüğü kullanılır. Anahtar Sözcükler yerine ise Keywords ifadesi kullanılır (Ek 7b). İçindekiler Dizini: Tez/Rapor/Seminer metninde yer alan Önsöz, Kısaltmalar, Tablolar, Şekiller, Bölüm başlıkları, Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, ÖZET ve ABSTRACT İçindekiler dizininde gösterilir. İçindekiler ibaresi, büyük harflerle üst ortaya gelecek şekilde yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölümlerin düzenlenmesinde tercih edilen usule uygun olarak, soldan ve sağdan bloklanmış hizalı, bölüm numarası (birinci, ikinci, üçüncü ) ve bölüm adına yer verildikten sonra her başlığın karşısında, o başlığın tezdeki başlangıç sayfasının numarası yer alır (Ek 5). Simgeler ve Kısaltmalar Dizini: Tezde/Raporda/Seminerde kısaltmalar kullanılmışsa, bunlar alfabetik sıraya göre alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında kısaltmanın açık hali belirtilir. Tablolar/Şekiller/Grafikler Dizini: Tezde/Raporda/Seminerde tablo, grafik, harita vb. için dizin oluşturulur. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında; grafik, harita ve şekil başlıkları ise, şekillerin alt kısmında birbirini izleyen numaralar kullanılmak suretiyle gösterilir Metin Kısmı Bölüm I: Bu bölümde, konuya bir giriş yapılarak, konuyla ilgili literatür taramasıyla ilgili bilgi verilmeli, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorunlar etraflıca tanımlanmalı, kullanılan kuramsal çerçeve yeterince açıklanmalıdır. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara yer verilmelidir. Bu kısım kısmı çalışmanın amacına bağlı olarak bir veya birden fazla bölümden oluşabilir. Bölüm II: Yöntem: Bu bölümde amacı gerçekleştirmek için kullanılan gereç ve yöntem ayrıntılı bir biçimde (miktar, nitelik ve araştırmanın planlanma şekli)

6 5 belirtilir. Yöntemler ve kullanılma gerekçeleri kaynak göstererek açıklanır. Eğer kullanılan yöntemlerde bir yenilik ya da değişiklik varsa o kısımlar ayrıntılı olarak belirtilir. Bu bölümde verilerin nasıl analiz edildiği açıklanmalı ve diğer araştırmacılara aynı çalışmanın yeniden yapılabilirliğine ilişkin yeterli deliller sunulmalıdır. Teorik çalışmalarda yöntem bölümüne yer verilmeyebilir. Bölüm III: Bulgular: Bu bölümde, kavramsal çerçevede belirtilen soruya ilişkin ulaşılan cevaplar yer alır. Kullanılan araç ve gereçlerde elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve düzen içerisinde verilmelidir. Başka araştırmanın sonuçları burada verilemez. Bulgularda tablo, şekil gibi yardımcı araçlar, konu edildikleri yerde, belirli bir düzen içinde verilmelidir. Teorik çalışmalarda bulgular bölümüne yer verilmeyebilir. Bölüm IV: Sonuç ve Tartışmalar: Burada, çalışmanın kuramsal kısmında açıklanan çalışmanın amacı ve/veya hipotezinden başlayarak çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde ulaşılan bulgular açıklanır. Bu açıklamalar, mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilir Metin Kısmının Numaralanması Tezin/Raporun/Seminerin Metin Kısmının Numaralanması: Bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. - Bölümler, büyük Roma (Romen) rakamları (I, II, III, IV, V ); alt bölümler Arap rakamlarıyla (1.1., , 1.2., 1.2.1, , 2.1., , , ) numaralandırılır (Ek 6). 5.5.Alıntı ve Atıflar Tez/Rapor/Seminerde kullanılan alıntı ve atıflarda kaynak gösterimi düzeninde APA 6 (American Psychological Association Manual) standartları esas alınır. Atıfta bulunulan kaynağın tüm yazarları kaynakça bölümünde mutlaka yer almalıdır. Metinde bir açıklama yapmak gerekiyorsa, ilgili yere (*) simgesi konarak, açıklama aynı sayfanın dipnot kısmına 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılır. İçeriği genişletmek için dipnot kullanımı tavsiye edilmemektedir.

7 6 Atıflar aşağıdaki örneklere göre yapılır: - Tek yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut, 1999: 26) - İki yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut ve Terim, 1999: 42) - Üç ve daha fazla yazarı olan bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut ve Diğ., 1999: 22). - Aynı konuda birden fazla yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut, 1999: 26; Korkut ve Terim, 1999: 42; Korkut ve Diğ., 2000: 22) 5.6.Kaynakça Düzeni Kuralları Yararlanılan tüm kaynaklar Kaynakça bölümünde yazarların soyadlarına göre alfabetik düzende sıralanmalı ve aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir: Kaynakçada yer alan kitaplar için, sayfa numaraları verilmez; ancak, makalelerde, makalenin yayımlandığı derginin hangi sayfaları arasında yer aldığı belirtilir. Kitap Tek Yazarlı Kitap Achenbaum, W. A. (1986). Social Securitiy, London: Cambridge University Press. Payne, M. (2005). Modern social work theory (3rd ed.). Chicago: Lyceum Books, Inc. Erdem, H. (2004). Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti (3. Baskı). Konya: HÜ-ER Yayınları. İki ve daha çok Yazarlı Kitap Brown, S. A., Aarons, G. A., & Abrantes, A. M. (2001). Adolescent alcohol and drug abuse. In C. E. Walker & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of clinical child psychology (3rd ed.). New York: Wiley. Ahlatçıoğlu, Mehmet ve Tiryaki, Fatma (1998). Oyunlar Teorisi (2. Baskı). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. Kitap Bölümü Brown, S. A., Aarons, G. A., & Abrantes, A. M. (2001). Adolescent alcohol and drug abuse. In C. E. Walker & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of clinical child psychology (3rd ed., pp ). New York: Wiley. Kaya, M. (2010). İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Gazzali. İstanbul: Kalsik Yay.,

8 7 Tek Yazarlı Makale Kabasakal, D. (2010). Dimensions of The Concept of Toleration In John Rawls s Political Liberalism. Felsefe Dünyası, 52, Özman, C. (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde vatandaşlık Aktarımı Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Mustafa kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15, İki Yazarlı Makale Yazıcı, S., Yazıcı, A. (2010). Kant ın Ödev Sınıflandırmasının Felsefi Etkisi Üzerine. Felsefe Dünyası, 51, Vardar, B., Özer, F. (2010). Turkey is at a Crossroad in the Age of Globalization: Testing the Role of Turkey s Trade Competitiveness in Her Region. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, Yazarı Belli Olmayan Makale National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness ( DHHS Publication no. ADM ). Washington, DC:U.S: Government Printing Office. Türkiye Genç İşadamları Derneği. (2006). TÜGİAD ın 2006 yılı 2. Yarı beklentileri ve bu beklentiler doğrultusunda değerlendirme ve önerileri, İstanbul: Simge Ofis Matbaacılık. Elektronik Kaynaklar Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir. R. K. Johnson, Institutional Repositories Partnering with Faculty to Enhance Scholarly Communication D-Lib Magazine, November 2002, Volume 8 Number 11 TONTA, Y. (2000). Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler. adresinden erişildi. Elektronik adresten yararlanılan kaynak Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir Son Kısım Ekler: Tez metninin ek kısmında, metinle ilgili tablolar, formlar, anket sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları, fotoğraf, harita vb. gibi metinde

9 8 belirtilmeyen dokümanlar bulunur. Ekler, çok sayıda ise, Arap rakamlarıyla (1,2,3 ) numaralandırılır. Her numaranın karşısına, Ek in mahiyetini belirten bir başlık konulmalıdır. Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla tezin/raporun basıldığı kağıt boyutunda ve kalitesinde boş bir sayfa konur. Arka Kapak: Dış kapakla aynı özellikteki kartondan olur ve üzerinde hiçbir yazı bulunmaz. 6. Tezin/Raporun/Seminerin Ciltlenmesi ve Teslimi Sırt Yazısı: Tez sırtına, 14 punto ve yaldızlı olarak, tezi hazırlayanın Adı SOYADI, YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ ile YILI yazılır. Örnek: Tez Sırt Yazısı 8 cm Adı SOYADI 17 cm YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ 5 cm YIL Savunma Öncesi Tez Teslimi: Savunma öncesinde, jüri öneri formuyla birlikte 1 (bir) adet tez nüshası enstitüye teslim edilir. Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans tezlerinden 5 (beş) nüsha, doktora tezleri ise 6 (altı) nüsha olarak teslim edilir. Aday savunmaya girmiş, tezine düzeltme verilmişse, ilk teslimde olduğu gibi yüksek lisans tezleri 5 (beş), doktora tezleri ise 6 (altı) nüsha olarak teslim edilir. Savunma için teslim edilen Tezlerde karton kapak yerine spiral cilt yeterlidir. Savunma Sonrası Tez Teslimi: Tez savunma sınavı sonunda, jüri tarafından doldurulan 3 (üç) adet jüri inceleme formu, 1 (bir ) adet Tez Savunma Sınav Tutanağı ve tez uygun bulunmuşsa kabul ve Onay belgesi ile 1 (bir ) adet spiralli tez Enstitüye teslim edilir. Enstitü Müdür Yardımcısı tezin son halini inceler ve raporunu Enstitüye sunar. Tez uygun görülürse öğrenciden 3 (üç) adet ciltlenmiş tez, 1 (bir) adet tez ve eklerin kayıtlı olduğu cd, YÖK tez merkezine tezini yüklediğine dair Tez Veri Giriş Formu ve Tez Kabul ve Onay Belgesi ister. Bütün belgeler teslim edildikten sonra, Lisansüstü öğrencinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu nda görüşülür. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması: Tezin tamamı.pdf dosyası olarak hazırlanacaktır; ancak Türkçe ve Yabancı dildeki özet sayfaları da ayrıca.pdf

10 9 dosyası olarak CD ye kaydedilecektir. CD ye kaydedilen dosyaların isimlendirilmesi ad, soyad ve dosya içersindeki bilgi şeklinde örnektekine uygun şekilde yapılacaktır. Örnek: ad_soyad_tez.pdf ad_soyad_özet_tr.pdf Resim Formatları,.gif,.pdf,.tiff,. jpeg formatlarından bir tanesiyle hazırlanacaktır. 7. DİĞER HUSUSLAR Bu Tez Yazım Esaslarında belirtilmeyen hususlarda Enstitü Yönetim Kurulu nun kararına uyulur. Yapılacak değişiklikler Enstitü internet sayfasında ilan edilir. 8. YÜRÜRLÜK Bu Tez Yazım Esasları Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir. 9. YÜRÜTME Bu Tez Yazım Esasları Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

11 10 EK- 1: Dış kapak örneği T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI TEZİN ADI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ Öğrenci Adı SOYADI DANIŞMAN Prof. Dr. Adı SOYADI AKSARAY, 2012

12 11 EK- 2: Sayfa Düzeni 3 cm 4 cm 2,5 cm 2,5 cm

13 12 EK-3:Doğruluk Beyanı DOĞRULUK BEYANI Yüksek Lisans/Doktora tezi olarak sunduğum bu çalışmayı, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yol ve yardıma başvurmaksızın hazırladığımı, yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu doğrularım. Tezimle ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara katlanacağımı bildiririm. Tarih / /. Öğrencinin Adı SOYADI İmza

14 13 EK- 4: Tez onayı ve kabul sayfası T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KABUL ve ONAY BELGESİ Enstitümüz.. nolu öğrencisi Adı/SOYADI ın...tez BAŞLIĞI... başlıklı lisansüstü tez çalışması, aşağıdaki jüri tarafından... Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS/DOKTORA tezi olarak Oy Birliği/Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. Danışman : Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi Üye : Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi Üye : Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi Üye : Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi Üye : Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi Tezin Savunulduğu Tarih :... Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu nun... tarih ve... sayılı kararı ile onaylanmıştır. Unvan, Adı SOYADI Enstitü Müdürü

15 14 EK- 5:Tezin İçindekiler Dizininde Sayfaların Numaralandırılması İÇİNDEKİLER Önsöz... i Özet... ii Abstract... iii İÇİNDEKİLER... iv Simgeler ve Kısaltmalar... v Tablolar... vi Şekiller... vii BÖLÜM I:... 1* BÖLÜM II: YÖNTEM... 2 BÖLÜM III: BULGULAR... 3 BÖLÜM IV: SONUÇ VE TARTIŞMALAR... 4 KAYNAKÇA... 5 EKLER... 6 * Not: Örnekte her bir bölüm 1 sayfa olarak düşünülüp numaralandırma yapılmıştır. Sayfa sayılarına göre numaralandırma yapılmalıdır.

16 15 Ek- 6: Tezin Metin Kısmının Numaralanması BÖLÜM I XXXX YYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZ 1.1. XXXXXX..... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx 1.2. XXXXXX..... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx Xxxx Xxxx... xx

17 16 Ek-7a:Türkçe Özet Sayfası ÖZET Yüksek Lisans/Doktora Tezi TEZİN ADI Öğrencinin Adı SOYADI Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Danışman İkinci Danışman : Unvan Adı SOYADI : Unvan Adı SOYADI.. Yıl, Sayfa Anahtar Kelimeler Bilim Kodu:

18 17 Ek-7b:İngilizce Özet Sayfası ABSTRACT Master of Science / Ph.D. Thesis NAME OF THE THESIS Name SURNAME Aksaray University Graduate School of Social Sciences Department of Supervisor : Name SURNAME Co-Supervisor : Name SURNAME.. Year, Pages Keywords Science Code:

19 18 EK-8: Özgeçmiş Kimlik Bilgileri Adı Soyadı : Doğum Yeri : Doğum Yılı : Eğitim Durumu (Okul Adı ve Mezuniyet Yıl) Lise : Lisans : Yüksek Lisans : Haberleşme Bilgileri Adres : Telefon : E-Posta : Bilimsel Çalışmalar (Varsa)

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları 1. Bitirme ödevinin konusunun belirlenmesi Bitime ödevinin konusu çalışmak istenilen öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Ancak gerekli görüldüğü

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR GENEL KURALLAR 1. Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilir. 2. Her öğretim üyesi en az

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek her öğretim üyesinin asgari alabileceği öğrenci

Detaylı

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) APA American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) FUNDA ÖZBAY APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) kelimelerinin bas harflerinin kisaltmasidir. APA, Amerika

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ Her bilimsel çalışmanın, birisi çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2004 CİLT 1 SAYI 3 (49-53) ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI Şerafettin Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı