LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 191 Türk Dili I (2-0) Türk Dili II (2-0) Yabancı Dil I (3-0) Yabancı Dil II (3-0) Genel Kimya I (4-0) 4 Temel kimyasal yasalar, birim sistemleri, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi. Atomun yapısı, atom spektrumları, Periyodik tablo. Kuantum sayıları, Atom çekirdeğinin yapısı, çekirdek reaksiyonları, Kimyasal bağlar. Kimyasal bağ teorileri, Molekül geometrileri. Gazlar, kinetik teori, gazların sıvılaştırılması, sıvılar, katılar. Fen-edebiyat fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 102 Genel Kimya II (4-0) 4 Çözeltiler, Raoult yasasından sapmalar, elektrolitik çözeltiler, çözeltilerin koligatif özellikleri, Kimyasal kinetik, tepkime mekanizmaları, kimyasal denge. Asitler, bazlar, sulu çözleti tepkimeleri, tampon çözeltiler. Çözünürlük ve çöktürme, iyonik denge, Kimyasal termodinamik, termodinamik yasalar, bazı termodinamik fonksiyonlar. Elektrokimya, elektroliz, standart elektrod potasiyelleri, ticari piller, Metaller ve Ametaller. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 103 Genel Fizik I (4-0) 4 Ölçme, birimler ve vektörler. Bir boyutta hareket. Newton'un hareket denklemleri. Gözlem çerçeveleri. İş, enerji, güç, impuls, momemtum, dönüş hareketi ve katı cisimlerin dinamiği. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 104 Genel Fizik II (4-0) 4 Elektrostatik. Elektrik alanları ve elektrik potansiyeli. Gauss Yasaları. Akım ve direnç. Kondansatörler ve dielektrikler. Akım ve direnç, Manyetik alanlar. Faraday Yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Kırılma. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 1

2 163 Maden Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Madencilikte Temel kavramlar, Türkiye de ve Dünyada madencilik, Madencilikte arama ve değerlendirme, Hazırlık çalışmaları, açık işletme ile üretim, kapalı işletme yöntemleri, nakliyat ve su atımı, havalandırma, Kaya mekaniği, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme, Yönetim ve Organizasyon. Ders kitabı: Çeşitli madencilik derslerine ait kitaplardan derlenmiş ders notları. Yardımcı ders kitapları: - Maden Mühendisliğine Giriş, Cemal Birön-Suna Atak, Çağlayan Kitabevi, Genel Matematik I (4-0) 4 Sayı kümeleri, eşitsizlikler, mutlak değer, koordinatlar, doğru, daire, parabol ve hiperboller. Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar; ters fonksiyonlar. Limit kavramı, süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev kavramı, zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, açık ve kapalı fonksiyonların türevleri. Hız ve oran, yerel ekstrem noktaları, eğri çizimi, maksimum ve minimum proplemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 122 Genel Matematik II (4-0) 4 İntegraller, yerine substitisyon kuralı, kısmi integraller, İntegral uygulamaları, eğriler arasında alan hesaplanması, integrallerin mühendislik uygulamaları, Sonlu sıralar ve seriler, güç serisi, Taylor ve Mclaurin serileri, Vektörler, üç boyutlu koordinat sistemleri, Matrisler ve linier eşitlikler, Determinantlar, matris ve determinantların linier eşitliklere uygulanması. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 151 Teknik Çizim (1-2) 2 Mühendislikte teknik resmin önemi ve standart kavramı ile çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Çizgiler ve anlamları. Ölçülendirmenin esasları. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Ders kitabı: Bağcı, M. Makina Teknik Resmi, MEB yayınları, Genel Kimya Laboratuvarı (0-4) 1 Çözeltilerin hazırlanması. Özellikleri yardımıyla maddelerin tanınması. Katı, sıvı ve gazlarda yoğunluk tayini. Belirli oranlar yasası. Elektroliz. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri. Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları tayini. Asit-baz titrasyonları. Gazların yayınımı. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 2

3 190 Teknik İngilizce (3-0) Genel Jeoloji (2-2) 3 Jeolojiye giriş, mineraller ve kayalar, tortullaşma, magmatizma, metamorfizma, stratigrafik istif ve jeolojik zaman, kayaların ve yer kabuğunun deformasyonu, depremler, heyelanlar, yeraltı suları, enerji yatakları, maden yatakları. Temel Jeoloji Prensipleri, M. Erkan Karaman, Belen Yayıncılık, Ankara, Mühendislik Mekaniği (4-0) 4 Mekaniğe giriş. Statiğin ilkeleri. Kuvvet vektörleri, bileşke ve bileşenler. Moment kavramı. Denge. Ağırlık merkezi. Taşıyıcı sistemler. Kafes sistemler. Mukavemetin konusu ve ilkeleri. Kesit tesirleri. Yük altındaki malzemelerin durumları. Gerilme ve birim deformasyon. Makaslama gerilmesi. Birleşik gerilmeler. Gerilme ve birim deformasyon dönüşümleri. Eylemsizlik momentleri. Statik Mukavemet, Y. Aköz, N. Eratlı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Mühendisler için mekanik statik, M. H. Omurtag, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Statik,J. L. Meriam, Çev.: E. Erdoğan, M. Savcı, T. Toprak, Birsen Yayınevi, İstanbul Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çev.: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Cisimlerin Mukavemeti, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., Çev.: Ö. R. Akgün, O. Yazıcıoğlu, T. Kotil, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Atatürk İlke ve İnklapları I (2-0) Atatürk İlke ve İnklapları II (2-0) Bilgisayar Proğramlama (2-2) 3 FORTRAN, C++, JAVA ya da MATLAB kullanarak programlama kavramlarına giriş. Aritmetik hesaplamalar. Kontrol yapıları. Vari dosyaları. Boyutlu değişkenler ve nesneler. Fonksiyonlar. Alt programlar. Nesneler. Soyutlama ve inheritance. Hata analizi. C++ Teach Yourself, Liberty, J., SAMS, İstanbul, FORTRAN 77, Etter, D.M. Ben-Cummins,

4 212 Maden İşletme Yöntemleri I (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Sondaj Tekniği (3-0) 3 Su (Temel-Zemin, maden mermer, kömür, enjeksiyon ve drenaj sondajları), Çamur (Karışımlar ve çamur özellikleri, Delme ve delme çapları Borulama ve Borulama tipleri, Çakıllama, yıkama ve inkişaf metodları ve faydaları, Su tecrübeleri, pompalar ve kuyu logları) ve hava-köpük devirdaimli sondaj makineları. Sondaj Tekniğine Giriş, Adil Özdemir, Omay Ofset, Ankara, Okay Gürpınar, Sondaj Bilgisi, İstanbul Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bol., Avcılar-İstanbul, Mineraloji ve Petrografi (2-2) 3 Mineral ve kristal oluşumu- Kristal sistemleri- Minerallerin fiziksel, kimyasal ve optik özellikleri- Minerallerin el örneklerinde ve ince kesitte tanınması- Mineral formüllerinin hesaplanması- Tanımsal mineraloji; nabit elementler, sülfürler, oksitler/hidroksitler, karbonatlar, sülfatlar, boratlar ve kayaç oluşturan mineraller (silikatlar)- Magma ve magmatik kayaçların oluşumu- Magmatik kayaçlardaki sınıflandırmalar- Magmatik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular- Yaygın olan derinlik ve yüzey kayaçları- Magmatik kayaçların el örneklerinde tanınması- Metamorfizma ve metamorfizma tipleri- Metamorfik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular-yaygın olan metamorfik kayaçları el örneklerinde tanıma ve sınıflandırma- Metamorfik fasiyesler- Sedimanter prosesler ve sedimanter ortamlar- Sedimanter kayaçların genel sınıflaması- Yaygın olan sedimanter kayaçların el örneklerinde tanınması Yardımcı ders kitapları: 1. Önal, A. Petrografi Ders Notları, İnönü Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü, H. Kurt, Maden Mühendisleri için Mineraloji ve Petrografi, Genişletilmiş 2. baskı, Konya: Mesa Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., Uz, B. Mineraller.Kristalografi- Mineraloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, İstanbul, Kurtiş Matbaası, Erkan, Y. Metamorfik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 28 Ankara, Erkan, Y. Magmatik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 40 Ankara, Erkan, Y. Sedimanter Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 44 Ankara,

5 233 Differansiyel Denklemler (3-0) 3 Diferensiyel denklemlerin sınıflandırması, Birinci mertebe denklemler, Tam Diferensiyel denklemler, Ayrılabilir denklemler ve bu forma indirgenebilir denklemler, Lineer denklemler ve Bernoulli denklemi, d) özel integral çarpanı ve dönüşümler, Birinci mertebe denklemlerin uygulamaları, Yüksek mertebe Lineer diferensiyel denklemler, Lineer diferensiyel denklemlerin temel teorisi, Lineer diferensiyel denklemlerin Seri çözümleri, Lineer diferensiyel denklem Sistemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 237 İstatistik (3-0) 3 Tanımlayıcı istatistik (frekans dağılımı, ortalama, mod, medyanö varyans, standart sapma, basıklık ve çarpıklık). Olasılık kuralları ve Bayes teoremi. Normal ve Lognormal dağılımları. Korelasyon ve regrasyon. Güvenlik aralıkları. Hipotez testleri. Örnekleme teorileri. Varyans analizi. Kalite control ve atı sigma. İstatistiğe giriş, İkiz F., Fakülteler Kitabevi, İstanbul, Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig, E. Wiley, Malzeme Bilgisi (3-0) 3 Malzemelere giriş ve sınıflandırma-atomik yapı ve atomlararası bağlar-kristalli katıların yapısı- Metallerin mekanik özellikleri-malzemelerin deformasyonu-dislokasyonlar ve güçlendirme mekanizmaları-alaşımların yapısı-faz diyagramları-metal alaşımları-malzemelerin muayenesi Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, T. Savaşkan, Derya Kitabevi, Materials Science and Engineering-An Introduction, D.C.Jr. William, John Wiley&Sons Inc., Nümerik Analiz (3-0) 3 Sayısal hesaplama ve hatalar. Eşitliklerin köklerinin bulunması. Doğrusal denklem takımlarının çözümü. Doğrusal olmayan denklem takımlarının çözüm. Sonlu farklar. Enterpolasyon. Sayısal türev. Sayısal integral. Eğri uydurma. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 207 Jeolojik Harita Alma ve Değerlendirme (2-2) 3 Topoğrafik ve jeolojik haritaların okunması ve çeşitli jeoloji haritalarından jeolojik kesit alınması, blok diyagramların çizilmesi 5

6 Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları, M. Erkan Karaman, Akdeniz Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Antalya, Cevher Hazırlama II (3-0) 3 Metalurjik denge çizelgeleri, zenginleştirme yöntemleri; gravite ve ağır ortam zenginleştirme yöntemleri, manyetik ve elektrostatik zenginleştirme, flotasyon, flotasyon türleri, metalurjik yöntemlerle zenginleştirme, katı/sıvı ayırımı (susuzlandırma), kurutma ve pülplerin taşınması. 1. Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 309 Topoğrafya (2-2) 3 Jeodezi, pratik jeodezi, düzlem jeodezi kavramları. Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları ve uzunlukların ölçülmesi. Topoğrafik ölçümlerde kullanılan aletler. Basit ölçme aletleri ile alım yöntemleri. Dik koordinat sistemi ve temel ödevler. Açık ve kapalı poligon, poligon hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri. Eşyükseklik eğrileri ve özellikleri. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Topografya (Ölçme Bilgisi), C. İnal, A. Erdi, F. Yıldız, 4. baskı, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, Ölçme Bilgisi (Pratik Jeodezi), E. Özbenli, T. Tüdeş, 3. baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, Maden Makinaları ve Nakliyat (4-0) 4 Madenlerde mekanizasyon uygulamasının amaçları, önkoşulları. Basınçlı hava, basınçlı hava sistemi, elemanları ve hesaplamaları. Delik delme makinaları. Kazı, yükleme, nakliye, tahkimat ve dolgu işlerinde mekanizasyon. Sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri ve hesaplamaları. Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu, Ç. Tatar, M. K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir, Madenlerde Nakliyat, F. Şimşir, Ç. Tatar, K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir,

7 305 Maden İşletme Yöntemleri 2 (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Kaya Mekaniği II (2-0) 2 Iki ve uc boyutlu gerilme analizi, gerilme donusumleri, asal gerilmeler, iki ve uc boyutlu birim deformasyon analizi, birim deformasyon donusumleri, static denge kosulu, gerilme ve birim deformasyon uyumlumluluk analizleri, duzlem gerilme ve birim deformasyon analizleri, dairesel aciklik cevresindeki gerilme dagilimlari, anizotropik elastisite, sağlam kaya davranisi: cekme, basinc ve makaslama dayanimlari, kaya kutlelerinin dayanimi, kaya kutlesi siniflandirma sistemleri, kaya kutlesi defirmasyon ozellikleri, sureksizlikler ve ozellikleri, kaya malzemesinin ve kutlelerinin zamana bagli davranislari, yenilme olcutleri, Mohr-Coulomb ve Hoek-Brown yenilme olcutleri. Tacettin Ataman Kaya mekaniğine giriş, İstanbul : Seç Yayın Dağıtım, Kaya Mekaniğine Giriş, R.E. Goodman, Çeviren: Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara, Kaya Muhendisligi, Evert Hoek, Çevirenler: Murat Karakuş, Hakan Başarir, TMMOB Maden Muhendisleri Odasi, Ankara Kaya Mekaniği I (2-0) 2 Yeraltında oluşturulan açıklıkların duraylığının sağlanmasına yönelik uygulama ve kuramların incelenmesi. Duraylığı etkileyici faktörler. Tahkimatın temel prensipleri. Anayollarda ve uzun ayaklarda oluşan gerileme yığılmaları. Ağaç ve çelik galeri tahkimat sistemleri. Çelik bağlarla yapılan uzun ayak destekleri, kaya saplamaları ve püskürtme beton uygulamaları. Yeraltı açıklıklarının tasarımı. Süreksizliklerin etkisinin azaltılmasına yönelik çözümler. İleri teknoloji ile hazırlanmış tahkimat elemanlarının ve uygulamalarının incelenmesi. Kaya kütle sınıflandırma sistemlerinin tahkimat seçimine etkisinin değerlendirilmesi. Ders kitabı: Tahkimat Ders Notları: Prof. Dr. Hasan Gerçek 7

8 315 Kaya Mekaniği Lab. (0-4) 1 Kaya mekaniginde kullanilan basilica deneyler; Yoğunluk, porozite ve nem içeriği, Teke eksenli basınç dayanımı, Deformabilite deneyi, Üç eksenli basınç dayanımı, Çekme dayanımı deneyi, Nokta Yükü dayanımı, Doğrudan makaslama dayanımı deneyi, Schmidt sertlik deneyi, Shore Scleroscope yüzey sertlik deneyi, Suda dağılma deneyi, ultrasonik hız deneyi. Ders kitabı: Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyi, Ulusay R, Gökçeoğlu C, Binal A, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 58, Ankara 317 Cevher Hazırlama I (3-0) 3 Cevher hazırlamaya giriş. Cevher hazırlamada kullanılan bazı terimlerin tanımı. Cevher hazırlamanın nedenleri, önemi ve yararları. Temsili numune, numune alma ve numune azaltma. Metalurjik denge tablosunun oluşturulması. Tane boyu analizi; tane boyutu kavramı, boyut analiz verilerinin değerlendirilmesi. Boyut küçültme teorileri, bağlı tane şekilleri, bir mineralin serbestleşme derecesi. Boyut küçültme, boyut küçültmenin amaçları, boyut küçültme yöntemleri. Kırma, kırıcılar ve kırma devreleri. Öğütme, öğütücüler ve öğütme devreleri. Eleme, laboratuar elemesi, elek analizi, endüstriyel eleme, eleme mekanizmaları, elek performansı. Yardımcı Ders kitapları: Mineral Processing Technology, B. A. Wills, 2002 Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 321 Cevher Hazırlama Lab. I (0-4) 1 Numune alma ve numune hazırlama, Taneli malzemede yığın, kaba ve gerçek yoğunlukların hesaplanması. Kırma işlemi. Öğütme işlemi. Elek analizi ve elek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Tane sayımı yöntemi ile serbestleşme tane iriliğinin tespit edilmesi. Andreasen pipette yöntemi ile tane boyut dağılımının belirlenmesi. Hidrolik sınıflandırma uygulaması. Ders kitabı: Cevher Hazırlama I: Laboratuvar ders notları ve deney föyleri, Ziya Ergin, Orhan Semerkant ve İlknur Cöcen, 1998, İzmir. 322 Cevher Hazırlama Lab. II (0-4) 1 Hidrosiklon ile sınıflandırma uygulaması. Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme, ince film ayırması ve sallantılı masa uygulaması. Düşey hareketli akışkan ortamda zenginleştirme ve jig uygulaması. Ağır-ortamda zenginleştirme uygulaması. Manyetik ayırıcılar ve manyetik ayırma uygulaması. Sedimantasyon(çöktürme) deneyi ve tikner dizaynı.. Ders kitabı: Cevher Zenginleştirme Laboratuvar ders notları, Ziya Ergin, İlknur Cöcen ve Orhan Semerkant, 1998, İzmir. 8

9 323 Maden Yatakları (2-0) 2 Temel kavramlar: Maden yataklarının sınıflaması, morfolojisi, cevher yan kayaç ilişkileri, yan kayaç alterasyonları- Maden yataklarının yapısal, dokusal ve mineralojik özellikleri-maden yataklarının incelenmesi ve oluşum koşullarının belirlenmesi- Parajenez ve zonlanma- Cevher oluşumunda ana teoriler- Magmatik ayrımlaşma- Pegmatitik ve hidrotermal yataklar- Kontak metazomatizma- Kimyasal ve volkano-sedimanter yataklar- Oksidasyon ve süperjen zenginleşmeler- Kalıntı tipi yataklar: lateritler ve plaserler- Metamorfizma ve Maden yatakları- Levha tektoniği ve maden yatakları ilişkisi. Yardımcı Ders kitapları: 1. Gökce, A. Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 100, Sivas, Gümüş, A. Metalik maden yatakları, Çağlayan Basımevi, İstanbul, Kırıkoğlu, S.Maden yatakları, Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu, Ünlü, T., Sayılı, İ.S. Maden Yatakları ve Levha Tektoniği ( Sawkins, F.J.,1984, Metal Deposits in Relation to PlateTectonics den çeviri), Ankara Üniv. Fen Fak. Yayın no: 55, Evans, A.M. Introduction to mineral exploration. A. M. Evans, Blackwell Science Ltd. London, Termodinamik (3-0) 3 Thermodinamiğin kapsamı. Boyutlar ve birimler. Isı, iş, iç enerji and entalpi kavramları. Termodinamiğin temel kanunları. Isı kapasiteleri ve oluşma entalpileri. Tersinir ve tersinez olaylar Entropy. Karno (Carnot) devreleri. Serbest enerji ve kimyasal denge. Çözeltilerin kolligatif özellikler. Ders kitabı: Kimyasal Termodinamik, N. K. Tunalı ve B. R. Türkmen, 1980, Ankara Yardımcı Ders kitapları: Termodinamik: An engineering Approach, Y. A. Çengel ve M. A. Boles, 2002, Mc Graw Hill. 391 Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3 Giriş ve birim sistemleri-akışkanların statiği-akışkanların kinematiği-akışkanların dinamiği- Akışkanlarda momentum-laminer akış-türbülent akış-toplam kütle dengesi ve süreklilik eşitliği- Toplam enerji dengesi-toplam momentum dengesi-toplam mekanik enerji dengesi-borularda laminar ve turbulent akış için tasarım eşitlikleri Akışkanlar Mekaniği, Y. Sarıkaya, Ankara Üniv. Fen Fak., Transport Processes and Unit Operations 3rd Eds., C.J. Geeankoplis, Prentice Hall Int.,

10 324 Maden Yataklarını Değerlendirme (1-2) 2 Tarihsel perspektif, Madencilikte ekonomik değerlendirme teknikleri. Veri toplama ve sunuş. Jeolojik bilgilerin pekişmesi. Arama ve işletme aşamasındaki jeolojik ve teknolojik sorunlar. Düzenli ve düzensiz yatak oluşumları ve işletme sorunları. Örnek hazırlama ve değerlendirme teknikleri. Variyogramlar; bir maden yatağından örnek alımında variyogramların önemi. Arama teknikleri. Yerüstü jeolojisinin haritalanması- Sondaj açma ve örnek alma yöntemleri. Örnek hazırlama ve hazırlanan örneklerde analiz yöntemleri. Rezerv ve tenörün hesaplanması. Geliştirilen ve işletilen madenlerdeki jeolojik çalışmalar. Yardımcı Ders kitapları: 1. Önal, A. Maden Yataklarının Değerlendirilmesi Ders Notları, Malatya, Edwards, R. Ore Deposit Geology & Its Influence on Mineral Exploration, Chapman and Hall, Silver, B.A., Exploration Geology, 288p, PennWell Publishing, Öztunalı, Ö. Maden yataklarının oluşumları ve değerlendirilmeleri, Latin Matbaası, İstanbul, Flotasyon (3-0) 3 Flotasyon, minerallerin yüzeylerinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanılarak yapılan bir zenginleştirme yöntemidir. Günümüzde en çok kullanılan ve kullanım alanı her yıl daha çok artan flotasyon yöntemle her yıl milyonlarca ton cevher zenginleştirilmektedir. Özellikle ince taneler üzerinde uygulanabiliyor olması bu yöntemi diğer cevher zenginleştirme yöntemlerinden ayırır. Suna Atak, Flotasyon: İlkeleri ve uygulaması, İTÜ yayınları, : Principles of colloid and surface science, P. C. Hiemenz ve R. Rajagopalan, Marcel Dekker Inc., Foundations of colloid science, R. J. Hunter, Oxford University press, Kömür Hazırlama Teknolojisi (3-0) 3 Giriş ve kömürün tanımı. Kısaca kömürlerin oluşumu(karbonizasyon) ve sınıflandırması Kömürlerin petrografik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömürden numune alma. Kömür analizi ve kömür analiz yöntemleri. Kömür hazırlama ve kömür yıkama eğrileri. Kömür teknolojisi ve kömürlerin tüketime sunulması. Kömür Teknolojisi, M. Kemal ve V. Arslan, 1999, izmir 10

11 404 Mineral Ekonomisi (3-0) 3 Temel ekonomik kavramlar (arz, talep, denge, pazar yapıları, esneklikler, ölçek ekonomileri, marjinal maliyet ve fiyat). Potansiyel bir cevher yatağının değerlendirilmesi. Küresel mineral pazarlari ve fiyat mekaizmaları. Sınır tenör optimizasyonu. Optimal kapasiteler ve maden ömrü. Madencilikte finansman. Üretimin optimal zamanlaması. Gerçek opsiyonlar. Küçük ve orta ölçekli işletmecilik., Kenneth F. Lane, 1988 t, John E. Tilton, 1992 International Mineral Economics,W. Gocht, 1988 Mine Valuation, P.A. Dowd,1994 Thomas F. Torries, Metalurji (3-0) 3 Metalurji: genel bakış, temel kavramlar; Metal makro ekonomisi; Metalurjik süreçlerin sınıflandırılması: Pirometalurji, Elektrometalurji, Hidrometalurji; Metalurjik süreçlerin temel özellikleri ve donanımlar; Kimyasal metalurjinin birim süreçleri; Kütle denkliği hesaplamaları; Isı denkliği hesaplamaları; Metal üretiminde kullanılan hammaddeler: Cevherler, yakıtlar, curuf yapıcılar; Metal üretiminde kullanılan donanımlar: Fırınlar; refrakter malzemeler. Ders Kitabı Üretim Metalurjisi: Temel prensipler ve Uygulama Örnekleri, Mustafa Akdağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayınları, No 170, İzmir, Principles of Extractive Metallurgy, Terkel Rosenqvist, Tapir Academic Press, Principles of Extractive Metallurgy, Fathi Habashi, Gordon and Breach, Proje Hazırlama ve Değerlendirme (2-0) 2 Proje yatırım kaveramları. Proje türleri. Faiz hesaplamaları. Amortizaston hesapları. Vergi ve devlet hakkı hesaplamaları. Paranın zaman değeri. Net bugünkü değer. İç karlılık oranı. Geri ödeme süresi. Esneklik kavramı. Risk ve duyarlılık analizi. İnsan kaynakları yönetimine giriş. Maden işletme ekonomisi, Köse, H., DEU Yayını, İzmir, Madencilik yatırm projeleri değerlendirme, Yıldız, R.,

12 414 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi (3-0) 3 Endüstriyel hammaddelerin araştırılması, oluşumları ve sınıflandırılması- Sağlık riskleri ve doğal ortamlar. Mineralojik fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri- Endüstriyel kayaçlar ve mineraller- Alunit, Asbest, Aşındırıcılar, Barit, bentonit, Bor tuzları, Evaporitler, Florit, fosfat, grafit, Jips ve anhidrit, kaolen, kil ve kil mineralleri, kireçtaşı ve dolomit, korund ve zımpara, kükürt, manyezit,mermer, mika, olivin, perlit, pümis ve pümisit (pomza), profillit, soda (trona), süs taşları, sölestin, uranyum ve toryum. : 1. Kuşcu, M. Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller. Süleymen Demirel Üniversitesi Yayın No: 10, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta, Köktürk, U. Endüstriyel Hammaddeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 205, İzmir, Sarıiz, K ve Nuhoğlu, İ. Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 636, Eskişehir, Kırıkoğlu, S. Endüstriyel Hammaddeler, İstanbul teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1418, Gümüşsuyu, Nakoman, E. Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi, Maden tetkik Arama Enstitüsü Yayınlarından, Eğitim serisi No: 20, Ankara, Madenlerde Havalandırma ve Emniyet (3-0) 3 Havanın temel özellikleri. Yeraltında hava hareketlerinin temel yasaları. Hava ölçümleri, doğal havalandırma, fanlar, yardımcı havalandırma, havalandırma planlaması, havalandırma şebekesi. Sağlık açısından ocak tozlarının Zaralı etkileri. Ocak tozlarının patlayabilirliği. Tozlar ve ocak yangınları ile ilgili emniyet düzenlemeleri. Maden havasındaki zararlı gazlar ve korunma yöntemleri. Havanın niceliksel analizleri. Ayarlı hava kapıları ve hava köprüleri. Emici ve üfleyici havalandırma sistemleri. Vantilatör türleri ve birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları. Yardımcı ders kitapları: Mine ventilation and air conditioning / Howard L. Hartman, Jan M. Mutmansky, Raja V. Ramani... [et al.]. 3rd ed. New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley & Sons, Tevfik Güyagüler, Ocak Havalandırması, TMMOB Maden Müh. Odası yayını, Ankara 416 Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı (2-0) 2 Tesis, projelendirme ve tasarım temel kavramları, İlk finansal değerlendirme, ilk fizibilite çalışması, Son fizibilite çalışması (İşletme projesi), Yatırım maliyeti tahminleri, Metalurjik akım şeması geliştirme, Kırma devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Öğütme devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Sınıflandırma aygıtlarından elek seçimi ve tasarımı, Mekanik sınıflandırıcı seçimi ve tasarımı, Hidrosiklon seçimi ve tasarımı, Flotasyon devreleri seçimi ve tasarımı, Tikiner seçimi ve tasarımı. Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Yardımcı Ders kitapları: 12

13 A.L. Mullar, Mineral Processing Equipment Costs and Preliminary Capital Cost Estimations, The Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Ali Akar, Cevher Hazırlama Tesis ve Dizaynı, Dokuz Eylül Üni. Maden Müh. Böl., İş ve Maden Hukuku (2-0) 2 Madencilik kanunu ve yönetmelikleri. Mülkiyet ilişkileri. Bilanço. Diğer ülkelerin madencilik kanunlarının karşılaştırılması. Çevresel etki değerlendirilmesi. İşçi sağlığı ve işgüvenliği yönetmeliği Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmelikleri 499 Bitirme Çalışması (0-6) 2 Her bir öğrenciye bir prosesin tasarımı veya uygulamalı araştırma projeleri veya spesifik bir konu üzerinde kapsamlı bilgi toplamayı gerektiren çalışmalar yaptırılmaktadır. 326 Genel İşletme (2-0) 2 * SOSYAL SEÇMELİ DERSLER 328 Genel Ekonomi (2-0) Sanat Tarihi (2-0) Sosyolojiye Giriş (2-0) Pazarlama (2-0) 2 ** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 405 Madencilikte Çevre Planlaması (2-0) 2 Çevre sorunu kavramına temel yaklaşımlar; Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri; Katı, sıvı ve gaz atıklar ve özellikleri; Asit maden drenajı: oluşumu, etkileri ve önlenmesi; Atık uzaklaştırmanın mühendislik temelleri; Atık barajı tasarım ölçütleri; Madencilik sonrası çevre iyileştirme çalışmaları: rekültivasyon ve rekreasyon Ders Kitabı Cevher Zenginleştirme Tesis Atıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler, Mehmet Karadeniz, Özel Baskı,

14 Solution Mining, Leaching and Fluid Recovery of Materials, Robert w. Bartlett, Gordon and Breach, Türkiye de Altın Madenciliği, potansiyel, Ekonomi, Teknoloji, Yasal Boyut, Güven Önal, A.Ekrem Yüce, Sabri Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Sülfürlü madenlerin Sorunu Asit Maden Drenajı ve Çözümleri, Mehmet Karadeniz, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Bilgisayar Destekli Çizim (2-0) 2 AutoCAD a giriş; AutoCAD menüleri; file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify; Araç çubukları; Çizim ayarları; Komut çalıştırma yöntemleri; Koordinat sistemi; Çizim komutları; line, circle, arc, rectangle, polygon, elipse, pline; Düzenleme komutları; erase, copy, move, rotate, mirror, ofset, array, extend, trim, chamfer, filet, break, scale, stretch, hatch; Yazı yazma komutları; Katmanlar ve çizgi çeşitleri; Ölçülendirme; Bloklar. Mühendislik Fakültesi Makina mühendisliği bölümü tarafından belirlenmektedir. 413 Tesis Yönetimi ve Organizasyon (2-0) 2 Endüstriyel kuruluşlarda ekonomik problemlerin kaynağı, genel prensipleri ve sahası. Yatırım planlama ve yatırım projelerinin hazırlanması. Teknoloji, kapasite ve makinaların seçimi, yerleşim planının hazırlanması. Üretim ve pazarlama planlanması. Verimlilik, kalite ve kar-zarar hesaplamaları. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme bölümü tarafından belirlenmektedir. 417 Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları (2-0) 2 Madencilik ve yeraltı faaliyetleri sırasında oluşturulan yapıların duraylığının sonlu elamanlar yöntemiyle incelenmesi. Phase2 ve CRISP jeoteknik programlarının tanıtımı ve uygulamalarina yonelik calismalar. Geoteknik programlarının bu program yardımıyla analizleri. Sonuçların nasıl değerlendirilmesi. Tünel, baraj ve kaya sevleri, istinat duvarları ve bir çok geoteknik yapılarının analizleri. Ders kitabı: CRISP SAGE kullanma kılavuzu. Phase2 Version 6.0 progarmi online uygulama ornekleri. 435 Jeofizik (2-0) Uygulamalı Kaya Mekaniği (2-0) 2 Kayaçların kimyasal, fiziksel, elastik, dinamik vb. özellikleri. Gerilme-deformasyon ilişkileri. Kayaçların kayma direnci. Kayaçlarda laboratuvar deneyleri: Çekme, serbest basınç, kesme, üç eksenli vb. deneyler. Kayaçlarda arazi basınç ve kesme deneyleri. Kayaçlarda gerilme, deformasyon ölçümleri. Kayaçlarda şev stabilitesi. Kayaçların taşıma gücü. 14

15 439 Mesleki İngilizce I (2-0) 2 Adlandırma ve sınıflandırma, Kompozisyon ve fonksiyon, Nicelik-Boyutlar ve ağırlık, Karşılaştırma ve karşıtlık, Deneyleri tanımlama, Bir cihazın fonksiyonunu tanımlama, Prosesleri tanımlama, Yapı-Tanımlamaları ve yönergeleri anlama, Tahminler. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Uygulamalı Jeoloji (2-0) 2 Yeraltı haritaları ( İzopak, İzokor, Fasiyes, Yapı kontur Haritaları), Gül diyagramları, Doğrultu, Eğim, Fay ve Çatlak ölçümleri. : -Yeraltı jeolojisi, Mehmet Önal, Dokuz Eylül Üniv., Müh, Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Buca-İzmir, Yerbilimlerinde Bilgi Sistemleri (2-0) Cevher Analiz Yöntemleri (2-0) İş Güvenliği (2-0) 2 *** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 402 Tünel Teknolojisi (2-0) 2 Tünel güzergâh seçimi, uygun tahkimat sisteminin seçimi, yapılan araştırmalar ve fizibilite, proje aşamaları, kaya kalitesinin saptanması, yerinde deneyler, laboratuvar deneyleri, kaya patlamaları, yeraltı suyu, tünellerde gazlar, tünellerde yapılan kaya sınıflamaları, tünel kararlılığı gibi konular işlenmektedir. Tunnelling : management by design / Alan Muir Wood. London ; New York : E & FN Spon, p. 406 Mesleki İngilizce II (2-0) 2 15

16 428 ve 429 kodlu derslerin içerikleri yaklaşık aynı olup, 429 kodlu ders daha çok maden işletme prosesleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşırken 429 kodlu ders daha çok cevher hazırlama yöntemleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşmıştır. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Kaya Şev Duraylılığı (2-0) 2 Şev yenilmeleri sonuçları ve duraylılığın önemi, Stabilite analizlerinin planlanması, Duraylılığı etkileyen faktörler, Jeolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Stereografik izdüşüm yöntemleri, Süreksizlik verilerinin stereografik izdüşüm yöntemleri ile ilşlenmesi, Kaya şevlerinde yenilme türleri ve mekaniği, Kinematik analiz, Kinematik analiz, Makaslama dayanımı (3 saat), Düzlemsel kayma ve analiz yöntemleri, Kama kayması ve analiz yöntemleri, Devrilme türü yenilmeler ve analiz yöntemleri, Duraylılık artırıcı yöntemler. : E. Hoek, J. W. Bray, "Kaya Şev Stabilitesi", Çev.: A. G. Paşamehmetoğlu, A. Özgenoğlu, C. Karpuz, Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını, R. E.Goodman, "Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks", St. Paul: West, Cevher Hazırlama Mühendisliği (2-0) 2 Cevher hazırlamanın hedefleri, Tanelerin karekterizasyonu, Akış şeması oluşturulmasının temelleri, Boyut küçültme ve sınıflandırma, Katı/sıvı (pülp) sistemlerinin hazırlanması, Metalurjik denge ve hesaplamalar, Kimyasalların hazırlanması ve konsantrasyon ayarları, Pülplerin taşınması ve koşullandırılması, Zenginleştirme ekipmanları, Katı/sıvı ayırımı, Fiyat tahminleri. : Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Patlatma Teknolojisi (2-0) 2 Patlayici deliklerinin acilmasi, kullanılan ekipmanlar, patlayıcı türleri ve özellikleri, ateşleme elemanları, galeride ateşlemenin planlaması, delme ve patlama işlerinde göz önüne alınması gereken parametrelerin incelenmesi. Açık ocaklarda delme patlatma tasarımı. Yardımcı Ders kitapları: Drilling and blasting of rocks / Carlos Lopez Jimeno, Emilio Lopez Jimeno, Francisco Javier Ayala Carcedo ; translated by Yvonne Visser de Ramiro. Rotterdam ; Brookfield, VT : A.A. Balkema,

17 Rock blasting and explosives engineering / Per Anders Persson, Roger Holmberg, Jaimin Lee. Boca Raton, FL :CRC Press, p. 420 Madencilik Atıklarının Değerlendirilmesi (2-0) Mermer Teknolojisi (2-0) 2 Mermerin tanıma, oluşumları ve genel özellikleri Mermerlerin yataklanma şekilleri mermer çeşitleri Türkiye Mermer Yatakları (genel) Mermer yataklarının bölgelere göre dağılımları Türkiye mermer cinsleri Mermer işleme ve mermer işletme makinaları Mermer, Halil Köse ve Turgay Onargan, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Buca- İzmir, Açık Ocak Madenciliğinde Çevre Onarımı (2-0) Hidrojeoloji (2-0) Standardizasyon ve Kalite (2-0) 2 17

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı)

TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı) 27.04.2017 tarih ve 264 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı)

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER YÖNERGE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE KARMA PROGRAMI MEZUNİYET ŞARTLARI 2010 KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER GEO ve değişik kodlu zorunlu İngilizce dersler JEM ve değişik kodlu zorunlu

Detaylı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 2016-2017 Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 03-12-16 rtesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I () 10-12-16 07-12-16 06-12-16 rtesi Çarşamba Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 9 Müfredatı Eylül 7 Salı 9:58 96 YBD İngilizce I 4, 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 6 Müfredatı 6 Eylül 6 Salı 4:46 96 YBD İngilizce I 4. 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 8 Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:6 57 JEO9 Matematik 84 4, 7 FİZ6 Fizik I 84 4, 599 JEO5 emel Bilgi

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:5 449 FİZ7 Fizik 84 5, 7 YBD İngilizce I 5, 58 KİM7 Genel Kimya 845

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR)

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR) ZKÜ LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ LARI (KDV HARİÇTİR) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI a. KAYA ÖRNEĞİ DAYANIMI (ISRM, 1978)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı)

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARIMIZDA YAPILAN DENEY VE ANALİZLER (1 OCAK 2014-31 ARALIK 2014) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

BÖLÜM AKADEMĠK KURULU

BÖLÜM AKADEMĠK KURULU BÖLÜM AKADEMĠK KURULU Toplantı Tarihi : 17.06.2013 Toplantı No : 2013 / 1 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. M. Kemal Gökay Prof.Dr. Veysel Zedef Prof.Dr. Alper Özkan Prof.Dr. Salih Aydoğan Doç.Dr. Ġhsan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Temel Kavramlar Maden Yatağının bulunduğu sahanın jeolojik değerlendirilmesi Doğal Malzemelerin Mühendislik Özellikleri, Giriş:

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Numerik ve Yaklaşık Yöntemler Dersin Orjinal Adı: Numerical and Approximate Methods Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

JEO302 Kaya Mekaniği

JEO302 Kaya Mekaniği JEO302 Kaya Mekaniği Ders Notları Ders İçeriği 1) Giriş 1.1. Tanım, hedefler ve amaç 1.2. Kaya ve zemin 1.3. Kaya kütleleri 2) Kayaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 2.1. Kaya karakteristikleri 2.2.

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İŞ İNCE KESİT LAB. İnce kesit yapımı ve petrografik tanımlama raporu KIRMA-ÖĞÜTME-ELEME

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İkinci Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:4 AKS 7 YBD İngilizce I 7 449 FİZ7 Fizik 84 5, 488 JEO Genel

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği 07.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 A-226 A230 Mineraloji ve Petrografi Teknik Resim 1., 3. ve 8. Şube 1. Şube 1., 3. ve 8. Şube İNŞ-TR 2. Şube 1., 3. ve 8. Şube MAK-1B06 TEKSTİL B1

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : STATİK Ders No : 0010090010 : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL)

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ (Gelir Getirici Faaliyet Türü-I) Düzenlenme Tarihi: 01.06.2015 AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4705

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4705 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Orjinal Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder.

Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder. I. GİRİŞ Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder. Böyle bir yorumu yapabilmek için de jeoloji mühendisinin, öncelikle yüzeyde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS BED1001 Beden Eğitimi I

Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS BED1001 Beden Eğitimi I 1.Yarıyıl MDN101 Matematik I 2 2 3 6 Sayılar, Fonksiyonlar, Fonksiyonların Grafikleri, Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev ve Türev Alma Kuralları, Türevin Uygulamaları, Maksimum ve

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı