T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÅ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ BAHÖECİLİK SERA YAPIM TEKNİĞİ ANKARA 20007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÅ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ BAHÖECİLİK SERA YAPIM TEKNİĞİ ANKARA 20007"

Transkript

1 T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÅ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ BAHÖECİLİK SERA YAPIM TEKNİĞİ ANKARA 20007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modéller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait ÑerÑeve Öğretim programlarında amañlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş Öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). ModÉller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel Öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla Öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek Ézere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. ModÉller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amañlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim Öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması Önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. ÜrgÉn ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modéllere internet Ézerinden ulaşabilirler. Basılmış modéller, eğitim kurumlarında Öğrencilere Écretsiz olarak dağıtılır. ModÉller hiñbir şekilde ticari amañla kullanılamaz ve Écret karşılığında satılamaz.

3 İÖİNDEKİLER AáIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÜĞRENME FAALİYETİ SERA TARIMI Seranın Ünemi ve Tanımı Ünemi Tanımı Sera Tarımı ve Gelişmesi DÉnyada Seracılık TÉrkiye de Seracılık Sera Yerinin SeÑiminde Etkili Olan FaktÖrler Ekolojik FaktÖrler Sulama Suyu Ekonomik FaktÖrler...8 UYGULAMA FAALİYETİ...10 ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...11 ÜĞRENME FAALİYETİ SERA TİPLERİ VE YAPI MALZEMELERİ Sera Tipleri Seranın Kullanılma Amacı Serada Gereksinilen BÉyÉklÉk Yerleşim Yerinin İklim Koşulları Sera Yerinin Topografik ve Ekolojik Üzellikleri İşletmenin Mali GÉcÉ İşletmenin Alet ve Ekipman Olanaklar Gelecekteki Değişiklik ve Gelişmeler İşletme Sahibinin Beğenisi Seraların Sınıflandırılması BÉyÉklÉğÉne GÖre Sera Tipleri Kuruluş Şekillerine GÖre Sera Tipleri Yapı İskeletine GÖre Sera Tipleri Sıcaklıklarına GÖre Seralar áatı iskeletine GÖre Sera Tipleri Yararlanma Şekillerine GÖre Seralar ÜrtÉ Malzemesine GÖre Seralar İskelet Malzemesine GÖre Seralar...19 i

4 Taşınabilirlik Durumuna GÖre Seralar Sera Yapı Malzemeleri Temeller áatı Elemanları ÜrtÉ Malzemesi Kapılar Havalandırma AÑıklıkları Serayı Etkileyen YÉkler Sabit YÉkler Hareketli YÉkler...28 UYGULAMA FAALİYETİ...30 ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...31 MODåL DEĞERLENDİRME...34 CEVAP ANAHTARLARI...35 ÜNERİLEN KAYNAKLAR...36 KAYNAKLAR...37 ii

5 KOD ALAN DAL / MESLEK MODÑLÑN ADI MODÑLÑN TANIMI AÖIKLAMALAR 622B00001 BahÜeÜilik Ortak Alan SÑRE 40/ 16 ÉN KOŞUL YETERLİLİK AÖIKLAMALAR Sera Yapım Tekniği Üğrenciye, sera yerini señme ve sera tipini belirleme konularının anlatıldığı Öğrenme materyalidir. Ün koşul yoktur. Sera térlerini araştırmak.. MODÑLÑN AMACI EĞİTİM ÉĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÉLÖME VE DEĞERLENDİRME Genel AmaÜ Bu modél ile gerekli ortam sağlandığında uygun sera yerini señerek sera kurabileceksiniz. AmaÜlar 1. Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun sera yerini señebileceksiniz. 2. Yetiştirilecek bitki téréne uygun olarak sera tipini belirleyebileceksiniz. Ortam: TepegÖz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera, serada yetiştirilecek bitkiler, saksı, nem ÖlÑer, aydınlatma ve gölgeleme malzemeleri Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ModÉlÉn iñinde yer alan her Öğrenci faaliyetinden sonra verilen ÖlÑme arañları ile kendinizi değerlendireceksiniz. ModÉlÉn sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ÖlÑmek amacıyla Öğretmen tarafından hazırlanacak ÖlÑme arañları ile değerlendirileceksiniz. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Éğrenci, GÉnÉmÉz koşullarında tarımda ÉrÉn artışının sağlanması iñin ÖrtÉ altlarında ve seralarda Éretim yapılmaktadır. BÖylelikle piyasaya sérekli taze ÉrÉn Ñıkmakta ve tarımda mevsimlik iş gécé kullanımı bétén bir yıla dağıtılmış olmaktadır. Seraların bu olumlu etkisi Élkemizde de seracılığın hızlı bir şekilde gelişimini sağlamıştır; ancak bu konudaki Ñalışmaların Ñok sınırlı olması seracılığın gelişimi konusunda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sera yapımındaki hatalar, seralarda yetiştirilen ÉrÉnlerin miktarının azalmasına ve kalitesinin déşmesine neden olmaktadır. Siz bu modélé aldığınızda, seracılıkla ilgili tanımların, genel ilke ve projeleme esaslarını Öğrenerek; seraların iñ dizaynını yapabilecek, teknolojik gelişmeleri rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Bu modélé başarı bitirdiğinizde Ñalışacağınız bu sektörde aranan eleman olacaksınız. 1

8 2

9 ÉĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÖ ÉĞRENME FAALİYETİ-1 Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun sera yerini señebileceksiniz. ARAŞTIRMA áevrenizde yer alan seraları gezerek yapılarında nasıl farklılıklar olduğunu not alınız. áevrenizdeki seralarda hangi ÉrÉnlerin yetiştirildiğini tespit ediniz. Etrafınızda yer alan seraların hangi bölgelerde yaygınlaştığını ve hangi yönlerde tesis edildiğini nedenleriyle araştırınız.sonucu rapor ederek sınıfta tartışınız. 1. SERA TARIMI 1.1. Seranın Énemi ve Tanımı Énemi ålkemizde kırsal kesimde néfusun tutulmasının en Önemli sorunlarından biri toprak - sermaye béyékléğédér. NÉfusun hızlı artması sonucu, gittikñe parñalanan arazi, her geñen gén kéñék alanlardan daha fazla yararlanmayı gerektirmektedir. Sera, Élkemizde işsizliği azaltan, daha fazla ÉrÉn alınmasını sağlayan, néfusu kırsal kesimde tutarak Ñarpık kentleşmeyi engelleyen Önlemlerden biri olacaktır Tanımı Seralar; bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile Ñevre şartları kontrol edilebilen veya dézenlenen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geñiren materyallerle ÖrtÉlÉ yapı veya yapı elemanlarıdır. Kısacası sera; iklime bağlı kalmadan, bétén yıl boyunca ekonomik olarak bitkilerin Éretilebileceği tesisler olarak tanımlayabiliriz. İklimle ilgili Ñevre koşullarına, téméyle veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, ışık, nem, ve hava gibi etmenler denetim altında tutularak bétén yıl boyunca Ñeşitli kéltér bitkileriyle bunların; tohum, fide, fidanlarını Éretmek; korumak, sergilemek amacıyla cam, plastik vb. ışık geñebilen malzeme ile kaplanarak değişik şekillerde yapılan, yéksek sistemli bir ÖrtÉ altı yetiştiriciliğidir. Bu tér tesislerin bulunduğu işletmelere sera işletmesi denir. 3

10 Sera iñindeki Ñevre şartlarının istenildiği gibi kontrol edilebilmesi ve dézenlenmesi, dış Ñevre şartlarından etkilenmeden yıl boyunca bitki Éretmek ve pazara sunma imkanını verir. Dış Ñevre şartlarında olduğu gibi déşék ve yéksek sıcaklıktan, fazla ve eksik ışıktan, nisbi nemden, kar, yağmur, dolu ve rézgar gibi iklim olaylarından etkilenmez. Bitkilere göre ÉrÉn programı yapılabilir. Hastalık ve zararlılar kontrol edilebilir. Birim alandan, yıl boyunca, fazla ve kaliteli ÉrÉn alınır. Buna karşın seraların inşası, donatımı ve Ñalıştırılması oldukña zor ve pahalıdır. Sera yetiştiriciliğinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz: Bitki yetiştirme devresi uzar. Bir yılda birden fazla bitkisel Éretim sağlanır. Serada yetişen ÉrÉnlerin pazara erken ya da geñ Ñıkarılması sorunu yoktur. Pazarda sérekli ÉrÉn vardır. Yetiştirilen bitkinin birim alandaki verimi arttırılmış, kalite yékseltilmiştir. İşletmede Ñalışma sérekli olduğundan işñilik yönénden yıl boyunca béyék değişiklik olmaz. BÖylece mevsimlik sorunu azaltılmış olur. Sera yetiştiriciliğinin birñok teknolojiye gereksinimi vardır. BÖylece bu teknoloji dallarının gelişmesine yardımcı olur Sera Tarımı ve Gelişmesi Dånyada Seracılık DÉnya Élkeleri arasında sera yetiştiriciliği en Ñok ABD, Japonya ve Hollanda da yapılmaktadır. ABD de sera yetiştiriciliği en Ñok Kaliforniya, Florida da yapılmakta olup %39 unu cam seralar oluşturmaktadır. Seraların % 78 i ÑiÑekÑilikle uğraşmaktadır. Avrupa da ise Hollanda, sera yetiştiriciliği bakımından ilk sırada yer alır. Soğanlı ve yumrulu ÑiÑek Éretiminde ÖncÉlÉk yapmaktadır. İspanya, Fransa ve İtalya gibi Élkelerde de plastik seralar kullanılmaktadır. Sera yapılan Élkeleri bulunduğu iklim kuşağına göre serin-soğuk ve ılıman sıcak iklim kuşaklarına ayırmak olasıdır. Serin-soğuk iklim bölgesi iñerisinde yer alan Élkeler arasında Hollanda, İngiltere, Romanya, Almanya, Bulgaristan ı sıralayabiliriz. Serin soğuk iklim kuşağındaki seraların ortak Özellikleri şöyle sıralanabilir. a) Seraların ÖrtÉ malzemesi cam olup, seraların ısıtılması zorunludur. b) Seraların yapımı yéksek maliyet gerektirmektedir. c) İşletme masrafı yéksek, iş gécé pahalıdır. d) åretim teknolojisi yéksektir. Verim miktarı ve kalitesi yéksektir. 4

11 Ilıman-sıcak iklim kuşağında bulunan Élkeler arasında (TÉrkiye nin de iñinde bulunduğu) Japonya, İtalya, İspanya, Fransa, İsrail, Yunanistan ı sıralayabiliriz. Bu kuşakta sera yetiştiriciliği, genel olarak soğuk aylara yöneliktir. Bu kuşağın seracılık Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. a) Yatırım maliyetleri déşéktér. ÜrtÉ materyali plastiktir. Isıtma asgari dézeydedir. b) İşletme giderleri azdır; ÑÉnkÉ ısıtma masrafı az, işñilik daha ucuzdur. c) åretim teknolojisi déşéktér. Verim ve kalite, serin soğuk iklim kuşağındakine göre daha déşéktér Tårkiye de Seracılık ålkemizde seracılık, diğer Élkelere oranla daha yenidir. İlk seralar, kamu kuruluşlarınca Antalya, İÑel illerinde deneme amacıyla yapılmıştır. Zaman iñerisindede Ege ve Marmara bölgelerinde yaygınlaşmıştır. ålkemiz seracılığı Marmara, Ege, Akdeniz kıyı şeridinde gelişme göstermiştir. ålkemizdeki sera alanlarının son yıllardaki dağılımına baktığımızda % 65 nin Antalya da yer aldığını görmekteyiz. ålkemizde seracılığın bölgelerimize göre belirgin Özelliklerini Özetlersek; seracılığın yoğun olarak yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova dır. Mikroklima Özelliği gösteren ekolojik yapısı ve İstanbul gibi béyék bir téketim merkezine yakın oluşu Önemini artırmaktadır. Buralarda saksı ve kesme ÑiÑek yetiştiriciliği yaygındır. İzmir de seraların béyék bölémé BalÑova tarafındadır. Mikroklima Özelliği gösteren ekolojik yapısı, jeotermal enerjiden faydalanmaları ve İzmir e yakınlığı burada da seracılığın gelişmesini sağlamıştır. Antalya yöresinde ise seralar daha Ñok Kaş tarafında yer almaktadır. Seralarda sebze yetiştiriciliği ağırlıktadır. TÉrkiye de seracılığın yıllık ortalama artış hızı % 15 dolayındadır Sera Yerinin SeÜiminde Etkili Olan Faktérler Ekolojik Faktérler Bitkilerin normal olarak yetişip gelişebilmesi iñin uygun Ñevre koşullarına gereksinim vardır; bu nedenle sera planlaması yapılırken Ñevre koşulları bilinmelidir. 5

12 Işık Işık, yeşil bitkilerin gelişmelerinde temel faktördér. Bitkiler, fotosentez yaparken géneş ışığından yararlanır. Bitkiler, ancak ışık enerjisi olduğu zamanlarda havanın karbondioksidi ile bényelerindeki suyu birleştirerek karbonhidratların oluşumunu sağlar. Bitkilerin optimum gelişme sağlayabilmesi iñin bitki yetiştirecek bölgede géneşlenmenin istenilen dézeyde olması gerekir. Her bitkinin, gelişme sırasında géneşlenme miktarı farklıdır. GÉneşlenme miktarı arttıkña bitki gelişmesi de artar. Üzellikle kış aylarında havaların sérekli bulutlu olduğu déşénélérse, géneşlenmesi fazla olan yerin, sera yeri señiminde Önemli olduğu görélér. ålkemizde ışıklanma yönénden hemen hemen her yerde sera yapımı mémkéndér. Şekil 1.1:Gåneş ışınlarının seraya girişi ve sera iüindeki dağılımı Sıcaklık Sera iñinde arzu edilen sıcaklığın elde edilmesinde, Ñevre sıcaklığı Önemlidir. Kış ayları ılık geñen yerler, tercih edilmelidir; ÑÉnkÉ ısıtma masrafı azdır. Soğuk mevsimlerde, Özellikle geceleri seraların ısıtılması gerekir. Ayrıca mikroklima yerler, sera kurmak iñin uygun alanlardır. Sera bitkilerinin sıcaklık istekleri farklıdır. Sera yerini señerken yetiştireceğimiz bitkiyi tanımalıyız. 6

13 Şekil 1.2:Gåneş ışınlarının sera iüine girişi Hava Hareketi Sera kurulacak yerde yerel rézğarların incelenmesi gerekir. Sera yerleri señilirken soğuk ve kuvvetli rézgarlardan korunaklı yerler tercih edilmelidir. RÉzgarlı bir yerde sera kurma zorunluluğu varsa sera etrafına rézgar kıranlar tesis edilmelidir. RÉzgarlar; sera Ézerinde yıkım yapabilir, ÖrtÉ malzemesinin yırtılmasına, kırılmasına neden olabilir; ayrıca ÖrtÉ malzemesi ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın sera iñi sıcak havanın Ñeşitli yollarla dışarı kañmasına neden olur Toprak ve Topografya Seralar yoğun tarım yapılan yerler olduğu iñin toprağın kaliteli olmasına Özen gösterilmelidir; ancak saksı bitkisi yetiştireceksek o zaman toprak, Önem teşkil etmez. Sera kuracağımız yerde, drenajın iyi olmasına Özen göstermeliyiz. Taban suyu yéksek yerler; toprağın soğuk kalmasına, havasızlığa ve bitkilerin köklerinin hastalanmasına neden olacağından seramızı askıya almamız gerekmektedir. Sera toprağı yanında arazi topografyası da sera yerinin señiminde etkilidir. Sera kurulacak alanların Ñok eğimli olması sera yapımı, sulama ve toprak Ñalışması bakımından géñlék yaratabilir. 7

14 Yén Seralarda azami géneşlenmeyi sağlamak amacıyla seranın géneye, géneydoğuya, géneybatıya yönlendirilmesi istenir. Eğimin géney yönénde olması, soğuk ve kuvvetli rézgarların engellenmesine neden olur. Sera yönéné belirlerken, bitkilerin birbirlerine gölge yapmayacak biñimde olmasına Özen gösterilmelidir. Bunun iñin genellikle bitki sıraları, géney-kuzey doğrultusunda olmalıdır. Seraların kış aylarında, en iyi şekilde ısınmalarının sağlanması iñin seranın doğu-batı yönénde yönlenmesi gerekir Sulama Suyu Serada yetiştirilecek bitkilerin su gereksinimlerini karşılamak, sıcak génlerde serayı nemlendirmek veya soğutmak iñin sera kurulan yerde su bulunması gerekir. Ayrıca hasat edilmiş ve kirli olan sebzelerin pazara gönderilmeden Önce yıkanması, seradan kullanılan tarımsal savaş ilañlarının sulandırılması ve kirlenen sera ÖrtÉsÉnÉn yıkanması iñin de suya gereksinim vardır. Eğer sera kurulacak yerde su bulunmuyorsa, bölgedeki yağışlardan yararlanılarak toplanılan yağmur suları seralarda kullanılır Ekonomik Faktérler Seraya yapılan yatırımdan en iyi biñimde yaralanma ve karşılığında belli bir gelirin elde edilmesi gerekir; bu nedenle sera yerinin señiminde şu konulara Önem verilmelidir Enerji Seranın kurulacağı yerde, sérekli ve ucuz olarak kullanılabilecek bir enerji kaynağı olmalıdır. Serada enerji; ısıtma, arañ ve gereñlerin Ñalışmasında kullanılır. Enerji olarak; elektrik, jeotermal enerji, géneş enerjisi, doğalgaz, kömér, kalorifer yakıtları kullanılabilir Yol Seralarda Éretilen ÉrÉnler; Ñok taze, hassas ve su oranı fazla olan ÉrÉnler olduğundan yolda taşıma anında zarar görmemeleri iñin ulaşım yollarına yakın olmalıdır; ayrıca serada kullanılacak malzemelerin seraya taşınabilmesi iñin de seranın yola yakın olması gerekir. 8

15 Pazar ve Satış Olanakları Serada yetiştirilen ÉrÉnlerin daha pahalı olması nedeniyle satış olanaklarının iyi değerlendirilmesi gerekir. Bunun iñin serada Éretilecek ÉrÉnlerin yéksek fiyatla ve Ñabuk satılması istenir. Seracılık yapmaya daha az uygun olan fakat béyék yerleşim merkezlerine yakın olan yerlerde, sera kurulup işletmesi mémkén olabilir. İÑ pazarın yetersiz olması durumunda mutlaka dış pazar aranmalı ve pazar isteğine uygun Éretim yapılmalıdır İşletmenin Yerleşim Dåzeni Bir işletme iñerisinde seralardan başka yapıların da bulunması gerekir. Seraların işletme merkezinden uzak kurulması seranın bakımını ve kontroléné zorlaştırır; bunun iñin işletme iñindeki bölémler, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek dézende kurulmalıdır. Bir sera işletmesinde bitki yetiştirme amacına yönelik bölémlerle birlikte yardımcı yapılar da bulunur. Bunlar; sterilizasyon, gébre hazırlama, ÉrÉn paketleme, depolama ve ısıtma bölémleridir. Bu bölémler, Ñalışma kolaylığı añısından bir bétén olarak dézenlenmelidir. 9

16 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları 1. Ekolojik faktörleri dézenleyiniz. Yetiştireceğin bitkinin ışık ihtiyacına göre ilave ışık ya da gölgeleme yapınız. Yetiştireceğin bitkinin sıcaklık ihtiyacına göre ısıtma ya da soğutma yapınız. Yetiştireceğiniz bitkinin ortamının havalanmasını sağlayınız. Toprağı kontrol ediniz. Toprağı hazırlayınız. Seranın yönéné belirleyiniz. Éneriler GÉnÉmÉze kadar seracılık sektörénén gelişimi hakkında bilgi edininiz. áevrenizdeki seraların resimlerini Ñekiniz. Burada yetiştirilen ÉrÉnlerin ihtiyañları hakkında bilgi edininiz. Seranın bulunduğu konum hakkında bilgi edininiz. Serada yetiştirilen ÉrÉne uygun ışıklanma sağlayınız. 2. Sulama suyunu belirleyiniz. Toprak ve su tahlili yaptırmayı unutmayınız. 3. Ekonomik faktörleri belirleyiniz. Seraları yola yakın yerlere kurunuz. Enerji kaynağını tespit ediniz. Seranızı pazara yakın yerlere kurunuz. Kaynak olarak suyu nereden getireceğinizi belirleyiniz. Seraya su, yol, elektrik getirilirken yaşanan zorlukları araştırınız. Size en uygun enerji kaynağını señmeyi unutmayınız. YÖrenizdeki en gelişmiş seranın Özelliklerini dikkatlice not alınız. 10

17 ÉLÖME VE VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi ÖlÑÉnÉz. ÉLÖME SORULARI 1. İklime bağlı kalmadan, bétén yıl boyunca ekonomik olarak sebze, meyve ve ÑiÑekÑiliğin yapıldığı tesislere.. denir. 2. Sera yerinin señiminde etkili olan faktörler, toprak ve topoğrafya, yöndér. 3. ålkemizde ışıklanma yönénden hemen hemen her yerde. yapımı mémkéndér. 4. Sera iñinde arzu edilen sıcaklığın elde edilmesinde.. Önemlidir. 5. RÉzgarlı bir yerde sera kurma zorunluluğu varsa sera etrafına. tesis edilmelidir. 6. Taban suyunun yéksek olduğu yerlerde toprağımız soğuk kalacağından, havasızlığa ve bitki köklerinin hastalanmasına neden olacağından seramızı... gerekir. 7. Seranın kurulacağı yerde, sérekli ve ucuz olarak kullanılabilecek bir.... kaynağı olmalıdır. 8. Seraların kış aylarında, azami ısınmalarının sağlanması iñin seranın yönénde yönlenmesi gerekir. 9. İÑ pazarın yetersiz olması durumunda mutlaka. aranmalı ve.. uygun Éretim yapılmalıdır. 10. Bir seracılık işletmesinde; bitki yetiştirme amacına yönelik Énitelerle, yardımcı yapılar olarak sterilizasyon, gébre hazırlama, gibi yapıların bir bétén olarak dézenlenmesi gerekir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız iñin konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı doğru ise değerlendirme ÖlÑeğine geñiniz. 11

18 Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda grup Ñalışması yaparak ténel seranın maketini yapınız.yapmış olduğunuz Ñalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME ÉLÖEĞİ Değerlendirme Kriterleri EVET HAYIR Sera yapacağınız yeri belirlediniz mi? Seranızın yönéné belirlediniz mi? Materyallerinizi hazırladınız mı? Toprağı hazırladınız mı? Serayı kurdunuz mu? Naylonunu dézgén Ñektiniz mi? Havalandırma pencereleri añtınız mı? Uygun yere kapı yaptınız mı? Dikim yerlerini belirlediniz mi? Sulama sistemini belirlediniz mi? DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar iñin bilgi konularını tekrar ediniz. TÉm yanıtlarınız doğru ise bir sonraki Öğrenme faaliyetine geñiniz. 12

19 ÉĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÖ ÉĞRENME FAALİYETİ-2 Yetiştirilecek bitki téréne uygun olarak sera tipini belirleyebileceksiniz. ARAŞTIRMA áevrenizde yer alan değişik tipteki seraların resimlerini Ñekerek, bu seralar arasındaki farklılıkları araştırınız. Yakın Ñevrenizdeki sera yapımı yapan işletmelere giderek, kullandıkları materyaller hakkında bilgi alınız. Bir ténel seranın maliyetini Öğreniniz. BÖlgenizde yer alan meteoroloji médérléğéne giderek, yörenize ait maksimum ve minimum sıcaklık derecelerini Öğrenerek, hangi aylarda don tehlikesi olduğunu Öğreniniz. BÖlgenizde yer alan meteoroloji médérléğéne giderek, yörenize ait hakim rézgarların neler olduğunu araştırınız. Bulduğunuz bilgileri rapor haline getiriniz. 2. SERA TİPLERİ VE YAPI MALZEMELERİ 2.1. Sera Tipleri Seralar Ñeşitli bitkilerin yetişme, béyéme ve gelişmelerini engelleyen Ñevre koşullarında bile en uygun bitki gelişme ortamlarını sağlamak amacıyla planlanır. Sera tiplerinin señiminde ve planlanmasında en uygun gelişme etmenlerinin ne şekilde yaratılacağı konusu Ézerinde durulmalıdır. Sera tipinin señiminde Ñeşitli etkenler vardır. Bu etkenleri şöyle sıralayabiliriz: Seranın Kullanılma Amacı Seranın kullanılma amañlarını; ekonomik yarar sağlamak, boş zamanları değerlendirmek, araştırma yapmak, Ñeşitli bitkileri sergilemek ve eğitim yapmak şeklinde sıralayabiliriz. Üzellikle ekonomik añıdan kurulan seralar kèr amañlı kuruldukları iñin genellikle béyék işletmelerdir; bunun yanında diğer amañlarla kurulan seralar ise daha kéñék işletmeler olarak déşénélér Serada Gereksinilen Båyåklåk Bir sera işletmesinde sera bölémlerinin béyékléğé, işletmede Ñalışan eleman sayısına ve yetiştirilen ÉrÉnlerin Ñeşidine bağlıdır. Eğer işletmede kullanılacak fazla sayıda alet ve ekipman varsa, seralar daha béyék ve daha fazla sayıda bölémlerle planlanabilir. 13

20 Yerleşim Yerinin İklim Koşulları Seranın kurulmak istendiği bölgelerin ve aynı bölge iñindeki iklim koşullarının farklı oluşu seraların değişik şekillerde yapılmasına neden olur. BÖlgenin sıcaklık değerleri, rézgar durumu, yağış şekli ve yoğunluğu, séresi, géneşlenme durumu, enlem derecesi gibi faktörler sera tipinin señiminde etkilidir. Ürneğin soğuk, rézgarlı ve kar yağışlı bölgelerde seraların daha basık, sıcak yerlerde daha yéksek, karlı ve fırtınalı bölgelerde sera iskelet ve Ñatısının daha dayanıklı yapılması gerekir Sera Yerinin Topografik ve Ekolojik Ézellikleri Sera kurulmak istenen yerin topografik durumu, arazinin eğimi ve yöné, déz bir alanda veya vadide bulunuşu gibi koşullar seranın tipini etkileyebilir; Örneğin déz alanlarda, blok seralar kolaylıkla yapılırken eğimli arazilerde oldukña zordur İşletmenin Mali Gåcå Sera yapımı, béyék masraf gerektirir; bu nedenle işletmenin mali gécé Önemlidir. İşletmeci mali gécé doğrultusunda, kuruluş maliyeti az fakat yıllık yapı gideri fazla olan plastik seraları veya kuruluş maliyeti daha fazla olan cam seraları tercih eder İşletmenin Alet ve Ekipman Olanaklar Seralardaki işñilik maliyet giderleri, işletmenin alet ve ekipman olanaklarına bağlıdır. İşÑiliğin elle yapıldığı işletmelerde işñilik gideri yéksek, işñiliğin makine ile yapıldığı işletmelerde ise işñilik maliyeti déşéktér Gelecekteki Değişiklik ve Gelişmeler Seralar kurulurken ileride yetiştirilebilecek bitki térleri dikkate alınarak planlanmalıdır; aksi takdirde ileriki dönemlerde problemler yaşanabilir. Ürneğin, alñak boylu bitki yetiştirmek iñin kurulan basık seralarda daha sonra uzun boylu bitkileri yetiştirmek mémkén olmayabilir. Sera işletmelerinde başlangıñta, tek bir sera yapılabilir; ancak ileride, Éretim alanını genişletme zorunluluğu doğabilir. Bu nedenle sera tipi señilirken planlanması aşamasında ilerideki béyéme ve gelişme olanakları göz ÖnÉnde bulundurulmalıdır. 14

21 İşletme Sahibinin Beğenisi Sera tipini belirlemede; işletme sahibinin genel kéltéré, tarımsal bilgisi, estetik göréşé ve gezip gördéğé yerlerdeki seralara ilişkin görgésé etkilidir. ålkemizdeki yetiştiriciler, sera tiplerini gereksinimlerine göre değil, genellikle yakın Ñevrede görép beğendikleri sera tiplerine göre belirler. Seranın Yapı Ézellikleri Seranın Ñatısının eğimine, Ñatı ÖrtÉsÉne, Énitelerin bireysel veya blok şeklinde oluşuna, iskelet malzemesinin Ñeşidine göre seralar, yapı Özellikleri bakımından birbirinden ayrılır. Seracılık işletmesi iñin sera tipi señilir, planlanır ve sera kurulurken şu genel ilkeler gözönéne alınmalıdır; a) Seralar, tarım işletmesi iñindeki diğer yapılarla estetik bir görénéşte olmalıdır. b) Sera, bitki yetişmesine, sağlığına ve verimine en uygun Ñevre koşullarını sağlayabilmelidir. c) Seralar iñin ayrılan alanın béyékléğé ve yeri, işletmenin ilerde uygulamayı planladığı seracılığa yeterli ve uygun olmalıdır. d) Seranın bölémleri ve kısımları iş gécénén en verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilmelidir. e) Sera yapı malzemesinin sağlam, dayanıklı ve estetik bir görénéşé olmalıdır Seraların Sınıflandırılması Båyåklåğåne Gére Sera Tipleri Seranın béyékléğé taban alanının genişliği ve uzunluğu ile tanımlanır. Bu iki boyutun Ñarpımı, taban alanını verir. BÉyÉklÉk verilirken uzunluk ve genişliğin birbirine uyumlu olması gerekir. Dar ve kısa olan seralarda, dar ve kısa boyutlara paralel bitki sıraları kullanılır. Burada yetiştirilen bitkiler, kritik Ñevre koşullarının olumsuz etkilerinden zarar görér. Aynı béyéklékte taban alanına sahip, fazla sayıda kısa seralar yerine, uygun boyutlara sahip bir sera planlanması yapılırsa bitki yetiştirilmesi iñin ekolojik koşullar daha kolay yaratılabilir. İlk yapı maliyeti ve yıllık ısıtma giderlerinden de tasarruf sağlanmış olur. 15

22 Seralar béyékléklerine göre béyék, orta ve kéñék seralar olarak ayrılır. BÉyÉk seralar, bireysel veya blok seralar olabilir. Bunlar, taban alanları 1000 m 2 den daha fazla ve boyu m arasında olan ve yetiştiricilikte kullanılan seralardır. Şekil. 2.1: Bireysel sera Şekil 2.2: Blok seralar Şekil 2.3: Bitişik sera 16

23 Kuruluş Şekillerine Gére Sera Tipleri Seralar kuruluş biñimlerine göre bireysel ( tek Ñatılı ), blok ve bitişik seralar olmak Ézere ÉÑe ayrılır. Bitişik seralar, bir duvara veya binaya dayalı olarak kurulur. Bu seraların bir veya birkañ yézeyi duvarla kaplı olursa da, Ñatının eğimi géneye bakar ve şeffaf bir malzeme ile kaplanır. Blok seralar, birkañ bireysel seranın birleşmesiyle oluşur. Bireysel seraların birleşme yerlerinde duvarlar olmazsa, Ñatı ağırlığını taşıması iñin dikmeler bulunur. Bireysel seralar birleştirilirken yan duvarlar kaldırılmışsa bunlara bölmesiz blok seralar, yan duvarlar kaldırılmamışsa bu seralara bölmeli blok seralar adı verilir Yapı İskeletine Gére Sera Tipleri Yapı iskeletini oluşturan Önemli yapı elemanlarından biri kiriş, diğeri de Ñatı taşıyıcı kolondur. Bu asal elemanlardan oluşan seralar, Ñatı biñimlerine göre planlanır. áift eğimli Ñatıya sahip seralar, Ñatıyı taşıyıcı kolona ( mesnet ) göre sınıflandırılır. BÖylece bu tip seralar; iki mesnetli, ÉÑ mesnetli, beş mesnetli, Ñok mesnetli olabilir. İki mesnetli Ñift eğimli seralarda Ñatı kirişi yalnız iki ucundan iki kolonla taşındığından, sera iñinde işñilik rahatlıkla yapılabilir. Sera iñi istenildiği gibi dézenlenebilir. áatı kirişi ikiden fazla kolonla taşınan seralarda ise kolonlar fazlalaştıkña ve kolon aralıkları daraldıkña sera alanında işñilik zorlaşır. BirÑok Élkede seralar iskelet durumuna göre farklılık gösterir. Ürneğin, Hollanda da geliştirilen Venlo tipi, en hafif yapı tarzına sahip sistem olarak bilinmektedir. Bu seralarda sera havalandırması belirli aralıklarla cam béyékléğéndeki pencerelerin añılması ile yapılır. RÉzgarı az olan karasal iklime sahip bölgelerde bireysel añılma ile yapılan havalandırma yeterli olmamaktadır. Bu yézden bu sistem şartlara uygun olarak değiştirilerek kullanılabilir. İskelet malzemesinin cinsine göre seralar değişik Ñeşitlere ayrılır. Bunlar; ahşap iskeletli seralar, demir iskeletli seralar, beton iskeletli seralar, aléminyum iskeletli seralar, suni elyaf iskeletli seralar ve hava şişirmeli seralardır. 17

24 Sıcaklıklarına Gére Seralar Sera iñi sıcaklığına göre seralar; sıcak, ılık ve soğuk olarak ÉÑ Ñeşittir. Sıcak seraların ortalama iñ sıcaklığı o C arasında bulunur. Sıcaklık 18 o C nin altına déşmez. Bu seralarda sıcaktan hoşlanan bitkiler yetiştirilir. Ilık seralarda, sıcaklık o C arasındadır. Soğuk seralarda herhangi bir ısıtma yapılmaz, genellikle sera sıcaklığı 0-10 o C arasındadır; bu nedenle, bu tip seralar ancak iklimi uygun olan ılıman bölgelerde yetiştirme amacıyla kullanılabilir Öatı iskeletine Gére Sera Tipleri Seralar; Ñatıları basit, beşik ve yuvarlak Ñatılı olabilir. Basit Ñatılı seralar, tek yézeyli ve seranın bir duvara dayanması ile olur. Bu seraların kuzey tarafı duvar olarak yapılmalıdır. Beşik Ñatılı seralarda, iki Ñatı yézeyi bulunur. Bu tip seralar, doğu-batı doğrultusunda kurulmalıdır; böylece seralar daha fazla ışık alabilir. Blok seralarda, beşik Ñatıların birleşmesiyle M tipi Ñatı şekli ortaya Ñıkar. Yuvarlak Ñatılı seralar, géneş ışığından en fazla yaralanabilen Ñatı tipine sahip seralardır. Bunlar, ÖrtÉ malzemesi plastik olan ve ucuza mal olan seralardır. Yuvarlak Ñatılı seralar, bireysel olabildiği gibi blok biñimde de inşaa edilebilir Yararlanma Şekillerine Gére Seralar Yararlanma şekillerine göre seralar; yetiştirme, koruma-sergileme, Éretme ve araştırma seraları olarak dört kısma ayrılır.. Yetiştirme seralarında, sera iñindeki toprak doğrudan yetiştiricilikte kullanılır. Koruma ve sergileme seraları, satılacak saksı ÑiÑekleri ile o bölgede yetişmeyen bitkilerin tanıtılması ve gösterilmesinde kullanılır. åretme seralarında; tohum, fide ve Ñelik Éretimi yapılır. Araştırma seralarında, birñok araştırmanın yapılabilmesi iñin hemen bétén olanaklar vardır. 18

25 Értå Malzemesine Gére Seralar ÜrtÉ malzemesi yönénden seralar; cam, plastik, suni elyaf ve plexicam seralar olarak sınıflandırılır. Camlar kalınlıklarına ve tel iñermelerine göre sınıflara ayrılır. Camların ışık geñirgenliği ve dayanıklılığı fazladır; ancak camlar pahalıdır. Plastik ÖrtÉlÉ seralar gittikñe yaygınlaşmaktadır. En Ñok kullanılan plastikler PE (polietilen) ve PVC (polivinilklorit) dir. Plastikler dış etkilerden Ñabuk yıpranır ve yırtılır. ÜmÉrleri 6 ay ile 1-2 yıl arasında değişir. ålkemiz dışında, suni elyaf malzeme kullanımı artmaktadır. Bunlar sert ve tabakalar şeklindedir. Tabakaların dayanımını arttırmak iñin şekilleri dalgalandırılır. PVC levhalardan sertleştirilmiş olanları, şeffaf ÖrtÉ malzemesi olarak kullanılır. Plexicam olarak satılan tek ve Ñift katlı akrilcamlar dayanım yönénden cama göre daha iyidir. Kullanmada da kesilip delinme, yontulma ve yapıştırılma gibi ÉstÉnlÉkleri vardır İskelet Malzemesine Gére Seralar Seralarda eskiden beri iskelet malzemesi olarak ahşap kullanılmaktadır; ancak Ñabuk ÑÉrÉmesi nedeniyle yerini diğer malzemelere bırakmıştır. Demir iskelet malzemeleri dayanaklıdır; ancak dayanıklılığının artırılması iñin dézenli olarak macunlanması ve boyanması gerekmektedir. Beton, iskelet malzemesinden Ñok, sera temel ve sömellerinde kullanılır; ayrıca diğer iskelet malzemeleriyle birlikte kullanılabilir. Son yıllarda, hafif ve dış hava koşullarından pek etkilenmeyen aléminyum, iskelet malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır; fakat oldukña pahalıdır. Bir de hava ile şişirme seralar vardır; ancak dış etkenlerden Ñok Ñabuk etkilendikleri iñin pratikte fazla kullanılmaz. 19

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

Seralar. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Seralar. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Seralar Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ İklimle ilgili çevre koşullarına tamamen veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, bağıl nem, ışınım, karbondioksit ve hava hareketini kontrol altında tutarak bitkilerin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERA TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. N. Yasemin EMEKLİ

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERA TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. N. Yasemin EMEKLİ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERA TASARIMI Yrd. Doç. Dr. N. Yasemin EMEKLİ ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tanımı Örtüaltı yetiştiriciliği; çevre koşullarının olumsuz

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SAÇLARIN KENARLARINI BÜKME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ DEMİR VİTRİNLER ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M.Nazım Yavuz, dünyada ve Türkiye de yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ

Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ 2012 Sn. Yetkilinin dikkatine Đhsan Türkeli Makina Đnşaat. olarak amacımız, seracılık konusundaki bilgi birikimimizle ürününüze

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seraların planlanmasında dikkate alınacak ilkeler Seralar tarım işletmesinin

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Yüksek teknolojiye sahip modern seralarda topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek; Bitkinin fizyolojisine bağlı olarak bitkinin ihtiyacı olan

Yüksek teknolojiye sahip modern seralarda topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek; Bitkinin fizyolojisine bağlı olarak bitkinin ihtiyacı olan Yüksek teknolojiye sahip modern seralarda topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek; Bitkinin fizyolojisine bağlı olarak bitkinin ihtiyacı olan sıcaklık, nem, ışıklanma, besin elementleri ve karbondioksitin,

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çevre Koşulları Sera içi çevre koşulları, -Sıcaklık, -Bağıl nem,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GOTİK TÜNEL SS 900 YS. PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M²

GOTİK TÜNEL SS 900 YS. PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M² GOTİK TÜNEL SS 900 YS PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M² 1 Tarımsal üretim yapmak amacıyla Bilecik te kurmayı planladığınız yüzeyleri

Detaylı

Geometrik nivelmanda önemli hata kaynakları Nivelmanda oluşabilecek model hataları iki bölümde incelenebilir. Bunlar: Aletsel (Nivo ve Mira) Hatalar Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hatalar 1. Aletsel

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

Seralarda Sulama Sistemleri

Seralarda Sulama Sistemleri Seralarda Sulama Sistemleri ğr.g r.dr. iğdem DEMİRTAŞ Uludağ niversitesi Ziraat Fak ltesi Tarımsal Yapılar ve Sulama B l m, 2008 1 Seralarda Sulama Sistemleri Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KALIP ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT Sayılarla Atermit Firması Kuruluş: 1956 2014 Üretimden Net Ciro: $80 M / 187 M 2014 İthalat: $ 14 M 2014 İhracat : $ 6 M Fabrikalar: 5 Satış Ofisleri: 2 Çalışan

Detaylı

SERA TASARIMI (Seraların Yapı Elemanları)

SERA TASARIMI (Seraların Yapı Elemanları) Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERA TASARIMI (Seraların Yapı Elemanları) Yrd. Doç. Dr. N. Yasemin TEZCAN SERA YAPI MALZEMELERİ Bir sera yapısını oluşturan elemanlar,

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ JAPON SANDALET MODELİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: SERALAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: SERALAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: SERALAR 1-SERALAR Bitkileri sıcaklık, nem, hava ve ışık koşulları denetlenebilen bir ortamda yetiştirmek için yapılan,

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

SERA TASARIMI (Seraların Planlanması)

SERA TASARIMI (Seraların Planlanması) Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERA TASARIMI (Seraların Planlanması) Yrd. Doç. Dr. N. Yasemin TEZCAN SERA PLANLAMASINDA ETKİLİ İKLİM FAKTÖRLERİ Bitkilerden ekonomik

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

TAVUKÇULUK VE ATERMĐT

TAVUKÇULUK VE ATERMĐT TAVUKÇULUK VE ATERMĐT Sayılarla Atermit Firması Kuruluş: 1956 2012 Üretimden Net Ciro: 80 Milyon $ / 144 Milyon TL 2012 Đthalat: 16 Milyon $ 2012 Đhracat : 11 Milyon $ Fabrikalar: 4 Satış Ofisleri: 5 Çalışan

Detaylı

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi,

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi, KALIP ÇÖKMESİ Kalıp çökmeleri inşaatlarda sık yaşanan ve malesef büyük çoğunluğu işçi ölümleriyle sonuçlanan hasarlardan birisidir. Kalıp çökmeleri genellikle yanlış iskele kurulumları sebebiyle yaşanmaktadır.

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre 6. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR ÇATILAR Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı

Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı 1/6 Kapsam Bu belge; 'nin kent bahçeciliğine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulaması ile ilgili tecrübe paylaşımlarını içermektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR DUVARLAR Duvarlar mekanlarımızı sınırlayan düşey elemanlardır. Çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı