Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü (1878-1900)"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 31, ss.57-81, 2012 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) İsmail ŞAHİN* Özet Bu çalışmanın amacı 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Ermeni olayları sırasında Kıbrıs Adası nın oynamış olduğu rolü araştırmaktır. Ada nın bu dönemde İngiliz idaresinde bulunması konuyu hem çekici hem de ilginç kılmıştır. Başta Anadolu olmak üzere diğer Os-manlı topraklarında ortaya çıkan Ermeni olayları sırasında Kıbrıs, Ermeniler tarafından bir karargâh olarak kullanılmıştır. Kıbrıs ın Ermeni komitecileri tarafından bu amaçla kullanılması, bölgede bir güvenlik endişesinin doğmasına yol açmıştır. Kıbrıs tan Anadolu ve Suriye sahillerine, silah ve mühimmat sevk edilmesi, isyancı firari Ermenilerin kaçak yollarla Kıbrıs a gelmesi bu endişenin artmasına yol açmıştır. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Ermeni Olayları, Monarga, İngiltere, Osmanlı Devleti GİRİŞ Cebeli Tarık Boğazı ve Süveyş Kanalı; Hint Okyanusu na ve Avrupa, Afrika ve Asya Kıtası na bağladığı Akdeniz coğrafyasını, dünyaya açan önemli iki stratejik noktayı oluşturmaktadır. Akdeniz i dünyanın diğer bölgelerine bağlayan bu iki kapının dışında, bölgenin iç ilişkileri dikkate alındığında karşımıza, stratejik önemi çok büyük olan Kıbrıs Adası çıkar. Kıbrıs, hem iç denizin kontrolü hem de yakın karasal bölgelerin denetimi nedeniyle Akdeniz de vazgeçilmez bir anahtar role sahiptir. Ada, sahip olduğu bu konumunun yaratmış olduğu jeopolitik etki nedeniyle, çağlar boyunca Akdeniz coğrafyasında egemenlik iddiasında bulunan devletler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak tahakküm altına alınmaya çalışılmıştır km 2 yüzölçümüyle Sicilya ve * Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, tr 57

2 İ. Şahin Sardinya dan sonra Akdeniz in üçüncü, Doğu Akdeniz in ise en büyük adası konumunda bulunan Kıbrıs; Türkiye ye 70 km, Suriye ye 112 km, Lübnan a 162 km, İsrail e 267 km, Mısır a 418 km, Girit e 550 km ve Yunanistan a da 965 km uzaklıkta yer almaktadır. Tarih boyunca Kıbrıs, Akdeniz suyollarının önemli bir uğrak ve ikmal merkezi olması nedeniyle, gemi yoluyla yolcu ve yük taşımacılığında Asya-Afrika- Avrupa hattında seyrüsefer yapan deniz araçlarının vazgeçilmez liman merkezlerinden biri olmuştur. Bilhassa 19. yüzyılın ortalarından itibaren, Süveyş Kanalı nın açılmasıyla Ada, Akdeniz de bir konaklama merkezi konumuna gelmiştir yılında Kıbrıs ın İngiltere ye bırakılmasının ardından, Ada nın bu özelliği daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli, Kıbrıs ın İngiltere topraklarına katılmasını mütalaa eden mektubunda Kraliçe Viktorya ya: Kıbrıs Batı Asya nın anahtarıdır demiştir. 1 Zira İngiltere Hükümeti tarafından Akdeniz de stratejik bölgeleri incelemek ve hükümete bir rapor sunmak amacıyla Ekim 1876 tarihinde İstanbul a gönderilen Albay Robert Home, araştırmaları neticesinde hazırlamış olduğu 08/06/1878 tarihli raporunda: Her kim Kıbrıs ı elinde tutarsa, İskenderun u da tutar, kısacası Kıbrıs İskenderun u verir şeklinde bir sonuca varmıştır. 2 Albay Home un Kıbrıs ile İskenderun arasında bir bağlantı kurmasının nedeni, İngiltere nin başından beri Akdeniz deki konumunu güçlendirmek için, gerek tatlı su kaynaklarına yakınlığı gerekse de uygun limanından kaynaklanan askeri ve ticari öneminden dolayı, İskenderun u almak istemesidir. 3 Ancak İngiltere Hükümeti çeşitli kaygılardan dolayı İskenderun u alma fikrinden vazgeçip Kıbrıs a yönelmiş ve Osmanlı Devleti nin Asya topraklarını Rusya ya karşı korumak şartıyla 4 Haziran 1878 tarihinde imzalanan ittifak antlaşmasıyla 4 Kıbrıs ı, Ada nın hükümranlık hakkı Osmanlı Devleti nde kalmak kaydıyla, idaresine geçirmiştir. 1 Franz G. Maier, Cyprus From Earliest Time to the Present Day, (Londra: Elek Books, 1968), s Dwight E. Lee, A Memorandum Concerning Cyprus,1878, The Fournal of Modern History, Vol. 3, No. 2, 1931, s İsmail Şahin, Abdülhamid Dönemi nde Kıbrıs, Düşünen Siyaset Dergisi, Sayı 27, Aralık 2010, s Daha detaylı bir bilgi için: Nasim Zia, Kıbrıs İngiliz İdaresine Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi, (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1975). 58

3 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) ERMENİ SORUNU VE 4 HAZİRAN 1878 KIBRIS ANTLAŞMASI Osmanlı-Rus Savaşı nın ardından İngiltere, Yakındoğu da statükonun korunması 5 gerektiği yönündeki politikasını terk ettiğini Kıbrıs ı işgal etmek suretiyle somut olarak ortaya koymuştur. Özellikle 23 Nisan 1880 tarihinde William Ewart Gladstone 6 liderliğindeki Liberal Parti nin iktidara gelmesiyle bu politika değişikliği açıkça görünür olmuştur. Gladstone yönetimindeki İngiltere nin Yakındoğu ya yönelik yeni politikasını; Hindistan yolunun güvenliği bakımından stratejik önemi olan Osmanlı topraklarını kendi kontrolü altına almak ve bölge üzerinde etkin bir nüfuz alanı tesis etmek şeklinde özetleyebiliriz. 7 İngiltere nin bundan sonraki süreçte, Osmanlı Devleti ne karşı bu politikayı temel alarak hareket ettiğini görmekteyiz. Örneğin İngiltere bu doğrultuda Süveyş Kanalı nı denetim altında tutmak ve Hindistan yolunun güvenliği doğrudan sağlamak amacıyla 1882 yılında Mısır ı işgal etmiştir. İngiltere nin Berlin Kongresi nden sonra tatbike koyulduğu yeni politikasının ikinci örneğini ise, Osmanlı topraklarında ortaya çıkan Ermeni olaylarına karşı izlemiş olduğu siyaset ortaya koymaktadır. 8 Özellikle Gladstone nun 1880 yılında iktidara gelmesiyle, İngiltere Ermeni sorununa daha çok ağırlık vermeye başlamıştır. Ermeni meselesinin 9 siyasi arenaya 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması nın 16. maddesiyle çıktığını görmekteyiz. Osmanlı-Rus sa- 5 İngiltere nin bu politikası birçok bilim adamı tarafından Osmanlı Devleti nin Toprak Bütünlüğünü Koruma şeklinde tarif edilmiştir. 6 William Ewart Gladstone ( ) yaklaşık 60 yıllık siyasi yaşamında İslâm ve Türk karşıtı bir politika benimsemiştir. İktidarda olduğu dönemlerde Osmanlı Devleti ne karşı tutum takınırken, muhalefette olduğu dönemlerde de boş durmayarak Avrupa da Osmanlı karşıtı bir kamuoyunun oluşması için yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. Özellikle 1876 tarihinde kaleme aldığı Bulgarian Horrors and the Question of the East adlı propaganda eseri sayesinde yalan yanlış bilgilerle Avrupa da Osmanlıya karşı bir kamuoyunun oluşmasını sağlamıştır. Kur an ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa ya barış gelmeyecektir sözlerini sarf edebilecek kadar da İslâm karşıtıdır. Gladstone hakkında daha geniş bilgi için bkz. Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun İngiltere Başbakan ı Gladstone nun Osmanlı yı Yıkma Planı, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011). 7 Daha detaylı bir bilgi için: Davide Rodogno, Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, , (Princeton: Princeton University Press, 2012). 8 İngiltere nin Ermeni sorununa yaklaşımını ele alan bir kaynak için bkz: Roy Douglas, Britain and the Armenian Question, , The Historical Journal, Vol. 19, No. 1 (Mar., 1976), p Ermeni Meselesi hakkında detaylı bilgi için: Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, (İstanbul: Doğu Yayıncılık, 2008); Hasan Celal Güzel (ed), Osmanlı dan Günümüze Ermeni Sorunu, (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001). 59

4 İ. Şahin vaşı neticesinde Rus ordusu Ayastefanos a (İstanbul-Yeşilköy) geldiği zaman, Patrik Nerses Varjabedyan, Rus Çarı nın kardeşi ve Rus orduları kumandanı Grandük Nikola ya başvurarak, Ayastefanos ta imzalanan barış antlaşmasına Ermeniler lehine bir madde koydurmayı başarabilmiştir. 10 Ayastefanos Antlaşması nın Ermenileri içeren 16. maddesi, Doğuda Rus askerinin istilası altında bulunup, Osmanlı Devleti ne iadesi gereken yerlerin tahliyesi, oralarda iki devlet arasındaki iyi münasebetlere zarar getiren karışıklıklara meydan verebileceğinden, Osmanlı Devleti, Ermenilerin oturduğu eyaletlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahatı vakit kaybetmeksizin yapmayı ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı emniyetlerini sağlamayı taahhüt eder 11 şeklinde kaleme alınmıştır. 16. madde, bağımsızlık peşinde koşan Ermenileri tatmin etmemişse de, Patrik Nerses için bu durum yine de bir başarı sayılmıştır. Ona göre Ermeni meselesi, Şark Meselesi ile birlikte yeni bir şekil ve durum almıştır. 12 Böylelikle Ermeni adı ilk kez bir siyasi antlaşmada yer almıştır. Ermeni adının siyasi bir antlaşmaya girmesi, sorununun milletlerarası platformlara taşınmasına ve uluslararası siyasetin bir argümanı olmasına yol açmıştır. Ayastefanos Antlaşması nın, Avrupa güç dengesini Rusya lehine değiştirmesi, bu antlaşmanın İngiltere nin girişimiyle Berlin Antlaşması ile revize edilmesine neden olmuştur. Ayastefanos kazanımlarını Berlin de kaybetmek istemeyen Ermeniler, Berlin e İstanbul eski Ermeni Patriği ve Beşiktaş Piskoposu Hrımyan başkanlığında bir heyet göndermişlerdir. Her ne kadar Hrımyan başkanlığındaki Ermeni heyeti kongrenin yapıldığı binaya alınmasalar da, Ayastefanos kazanımlarını Berlin Antlaşmasının 61. maddesine koydurmaya muvaffak olmuşlardır. Berlin Antlaşması nın 61. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: Madde 61: Ermeni sakin olan vilayet hakkında ahkam-ı adliye Babıali ahalisi Ermeni bulunan vilayatta ihtiyacat-ı mahalliyenin icab ettiği ıslahatı bila-tehir icra ve Ermenilerin Çerkes ve kürtlere karşı huzur ve emniyetlerini temin etmeği taahhüd eylemiştir. Ve bu babda ittihaz olunacak tedbiri ara sıra devletlere tebliğ edeceğinden düvel-i müşarünileyhim tedabir-i mezkurenin icrasına nezaret eyleyeceklerdir Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi ( ), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2011), s Mahmud Celâleddin Paşa, Mir at-ı Hakîkat, Haz: İsmet Miroğlu, (İstanbul: Berekât Yayınevi, 1983), s Yusuf Sarınay, Rusya nın Türkiye Siyaseti nde Ermeni Kartı ( ), Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Yaz 2008, s Yusuf Sarınay, Rusya nın Türkiye Siyaseti nde Ermeni Kartı ( ), s

5 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması ile Ermeniler, doğrudan kendilerine yönelik ıslahat yapılması yönünde uluslararası bir güvence elde etmişlerdir. Berlin Kongresi nin öncesinde de İngiltere, 4 Haziran 1878 Kıbrıs Antlaşması ile Kıbrıs ı geçici de olsa kendi idaresi altına alırken, diğer taraftan Padişahtan da ülkesinde yaşayan Hıristiyan tebaaya yönelik ıslahat sözünü almayı başarabilmiştir Haziran 1878 tarihli Kıbrıs Antlaşması nın birinci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir. Birinci mâdde: Rusya Devleti Batum ve Ardahan ve Kars veyâhûd mevâkı-i mezkûreden birini yed-i zabtında tutup da ileride her ne vakit olursa olsun mu âhede-i kat ıyye-i sulhiyye ile ta yîn olunan Asya memâlik-i şâhânesinden bir kısmını daha zabt ve istîlâya tasaddî edecek olursa ol hâlde İngiltere Devleti memâlik-i mezkûreyi silâh ile muhâfaza ve müdâfa a etmek üzre Saltanat-ı Seniyye ile birleşmeyi ta ahhüd eder ve buna mukâbil zât-ı hazret-i pâdişâhî dahi Memâlik-i Mahrûse de bulunan teba a-i Hıristiyâniyye vesâ irenin hüsn-i idâre ve himâyelerine müte allik ileride devleteyn beyninde kararlaşdırılacak olan ıslâhât-ı lâzimeyi icrâ edeceğini İngiltere Devleti ne va d ile berâber devlet-i müşârun-ileyhâyı ta ahhüdât-ı vâkı asının icrâsınca lâzım gelen vesâ iti te mîn edebilecek bir hâle koymak için kendisine Kıbrıs cezîresini tahsîs ve asker ikâmesiyle cezîreyi idâre etmesine muvâfakat eyler. 15 İngiltere, Kıbrıs Antlaşması nda, ıslahat konusunda genel anlamda Hıristiyanları ve ardından Berlin Antlaşması nda Ermenileri doğrudan telaffuz etmek suretiyle, ileriki yıllarda Osmanlı Devleti nin içişlerine karışma noktasında geniş bir diplomatik araç elde etmiştir. 16 İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury nin, İstanbul Büyükelçisi Layard a göndermiş olduğu 30 Mayıs 1878 tarihli yazıda, ayrıntılara girme, reform taahhüdünü ve Kıbrıs ı elde etmeye çalış 17 şeklindeki düşünceleri, İngiltere nin Osmanlı Devleti nden toprak kazanımı ve diplomatik müdahale imtiyazı olmak üzere iki yönlü istifade etmeyi planlamış 14 Berlin ve Kıbrıs Antlaşmalarının Ermeniler üzerindeki etkisi hakkında bir değerlendirme için bkz: Guenter Lewy, 1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu?, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011), s Osmanlı idaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2000), s Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, (Londra: University of California Press, 1963), s Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu ndaki İngiliz Konsoloslukları ( ), (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), s

6 İ. Şahin olduğunu açığa çıkarmaktadır. Bu kez, Düvel-i Muazzama nın diğer üyelerinin de katılımıyla, temelde Müslim- Gayrimüslim eşitliğine dayanan adli, idari, mali reformlar yapılması istenilen yer, Sultanın yalnızca Avrupa daki toprakları değil, aynı zamanda Anadolu topraklarıydı ve desteklenen zümrenin başında da Ermeniler gelmekteydi Haziran 1878 Kıbrıs Antlaşması ile başlayan ve 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması ile sona eren süreçte İngiltere, hem Hindistan yolunun güvenliği için Akdeniz de önemli bir Place d Armes i hâkimiyeti altına alıyor hem de Anadolu daki ticari çıkarlarını korumak ve de Rusya ya karşı bir tampon oluşturmak amacıyla Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile uluslararası siyasetin bir süjesi haline gelen Osmanlı Devleti nin millet-i sadıkası olan Ermenilerden faydalanma yoluna gidiyordu. 19 Kıbrıs Adası nın güvenlik gerekçesiyle İngiltere ye bırakılması, Osmanlı Devleti ni iki açıdan zora sokmuştur. Bunlardan birincisi, büyük güçlerin özellikle de İngiltere nin, Kıbrıs Sözleşmesi nde yer alan: Padişah Anadolu daki Hıristiyan tebaasıyla diğer ahalinin himayesi için bu bölgenin idarî şeklinde ıslâhat yapılacağına dair İngiltere ye söz vermektedir 20 maddesine sürekli atıfta bulunarak, Ermeni olayları boyunca Osmanlı Devleti ne karşı yoğun bir diplomatik baskı uygulamış olmalarıdır. İkincisi ise, İngiliz idaresinde Ada nın, Anadolu da çıkan Ermeni olaylarına lojistik destek sağlayan bir üs vazifesi görmesidir. Örneğin, Osmanlı nın Viyana Büyükelçiliği nden Hariciye Nazırı Said Paşa ya gönderilen 7 Kasım 1893 tarihli gizli yazı, Trieste de satılığa çıkarılan Waenzl tüfeğiyle fişek konusunun başkonsolosluk aracılığı ile veya özel bir ajan tarafından takibata aldırmamı bildiren 26 Ekim tarih ve 235 hususî numaralı yazınızı ekleriyle beraber aldım. Türkiye ye dışarıdan silah sokulduğu iddialarının kaynağına ulaşıldı ve muhtemelen Kıbrıs yolu ile Adana ve Konya ya silah sokulduğu katiyet kazandı 21 ifadeleriyle bu durumu, açık bir şekilde ortaya koymuştur. Görüldüğü gibi Kıbrıs ın güvenlik gerekçesiyle İngiltere ye bırakılması, başka bir güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu durum, özellikle ileriki sayfalarda da göreceğimiz üzere, 18 Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu ndaki İngiliz Konsoloslukları ( ), s Ermeni Sorunu hakkında ayrıntılı bir bilgi için: Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt II, (İstanbul: E Yayınları, 2000), s ; Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu, , Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, Çev: İdil Eser, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010), s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri II ( ), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2004), s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri II ( ), s

7 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) Babıâli nin Kıbrıs tan gelebilecek tehlikelere karşı yoğun bir mesai harcamasına sebep olmuştur. 93 Harbi nden sonra İngiltere nin Osmanlı Devleti ne karşı yürütmüş olduğu politikanın değiştiğini söylemiştik. İngiltere nin bu yeni politika doğrultusunda, 1879 yılından itibaren Osmanlı topraklarında askeri konsolosluklar kurduğunu görmekteyiz. Bu yeni konsoloslukların en önemli amacının; reformlar konusunda Babıâli ye ve yerel yöneticilere yardımcı olmak ve onları reformlar konusunda daha hızlı adımlar atmaya yöneltmek olduğunu söyleyebiliriz. 22 Nitekim İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury, Dublin de harita subayı olarak görev yapan Yarbay Charles W. Wilson a, majestelerinin kendisini Anadolu ya askeri konsolos olarak atadığını bildirdikten sonra, 24 Nisan 1879 tarihli mektubunda Yarbay Wilson a majestelerinin hükümetinin 4 Haziran 1878 [Kıbrıs] tarihli konvansiyon ile Anadolu daki Osmanlı yönetiminin ıslahını ve başarısını taahhüt ettiğini ve şimdi bu görevin kendisinin omuzlarına tevdi edildiğini bildirdikten sonra aşağıdaki görev tanımını yapıyordu: Sizin ve size yardımcı olmak üzere atanan subayların görevi dolayısıyla, konsolosluk mıntıkanızdaki nüfusun değişik sınıflarının durumunu incelemek, Osmanlı otoritelerinin işine yarayabilecek nitelikte her türlü bilgiyi toplayarak, ekonominin nasıl iyileştirilebileceği, idarenin nasıl basitleştirebileceği konusunda tavsiyelerde bulunarak ve İdare nin ve Yargı nın her türlü baskı ve yolsuzluğuna ilişkin dikkatinize gelen bilgiler konusunda uyarıda ve protestoda bulunarak Osmanlı otoritelerine yardımcı olmaktır 23 Haritacılık, istihkam, levazım, istihbarat gibi teknik donanımlara sahip subaylar; yılları arasında Van dan Aydın a, Anadolu nun ticari hayatı pek canlı olmayan, buna karşılık etnik ve dinsel çeşitliliği olan şehir ya da yörelerine, rütbeleri yarbay ile teğmen arasında değişen 10 İngiliz subayı, konsolos ya da konsolos yardımcısı adı altında göreve atanmıştır. 24 Askeri konsoloslar, merkezi ya da karargahı Sivas ta bulunan Yarbay Wilson a bağlı olarak görev yapıyorlardı ve atandıkları merkezde oturmak yerine devamlı surette çevre il ve ilçeleri gezerek görevlerini ifa ediyorlardı. 25 Bu görevlilerden 22 Alan Palmer, Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu,[bir çöküşün tarihi], Çev: Belkıs Ç. Dişbudak, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2003), s Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, s (kaynaktan aynen aktarılmıştır) 24 Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, s Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, s

8 İ. Şahin biri de Ekim 1879 tarihinde Adana ya Konsolos yardımcısı olarak atanan ve 1880 yılına kadar görev yapan Yüzbaşı Harry Cooper dır. Yüzbaşı Cooper göreve atandığı günden itibaren çevrede aktif bir rol oynayarak her fırsatta yerel idarecilerin işlerine müdahale etmiştir. Örneğin 15 Aralık 1879 tarihli bir arşiv vesikasında, Adana İngiltere Konsolosu Cooper in, muhakeme aşamasındaki davalara müdahale ederek devletin icraatını zemm ve halk üzerinde nüfuz tesisine çalıştığı 26 bildirilerek, Cooper ın çalışma şeklinden şikayet edilmiştir. Yüzbaşı Cooper ın bizim çalışmamız açısından önemi ise; görev süresince yapmış olduğu propagandalarında sürekli olarak Kıbrıs a atıfta bulunmuş olmasıdır. Yüzbaşı Cooper, dolaşmış olduğu yörelerde halkın İngilizlere karşı soğuk, Ruslara karşı ise fazlaca eğilimli olduğunu fark etmiş ve bu durumu tersine çevirmek için buranın da Kıbrıs gibi İngilizlere bırakılacağı, konsolosun [kendisinin] gelişinin bu yüzden olduğu, Kozan, Zeytun, Dersim ve Van ın Ermenistan adıyla, Bulgaristan gibi, Ermeni bir valinin özerk yönetimine verileceği söylentilerini halk arasında yaymaya çalıştığı 27 bu amaçla Osmanlı Devleti nin idaresini kötüleyip İngiltere Devleti nin adaletini överek kalpleri kazanmaya çalıştığını 28 bunun ise yerel idarecilerin tepkisini çektiğini Osmanlı arşiv vesikaları yoluyla öğrenmekteyiz. İngiltere nin, Berlin ve Kıbrıs Antlaşmaları ile Ermeniler ile daha alakadar bir duruma gelmesi Ermeniler için sevindirici bir pozisyon yaratırken, Kıbrıs Antlaşması ile Rusya ya karşı doğan İngiliz-Türk ittifakı da Ermenileri bir o kadar endişelendirmiştir. Zira, Berlin Kongresi sonrasında bir Ermeni heyeti, Rus Çarı na ıslahat için kendilerine yardım etmesi ricasında bulununca, Çar: Sizin işleriniz beni alakadar etmez. İngiltere menfaatlerinizi korumayı üzerinize almıştır. İngiliz hükümetine başvurunuz 29 demiştir. Fransa nın Rusya ile beraber hareket etmesi, diğer taraftan ıslahatlar konusunda Almanya ve Avusturya nın bir nevi çekimser kalmaları, Ermenileri ıslahatlar konusunda İngiltere ye mecbur etmiştir. Kıbrıs Antlaşması ile kurulan İngiliz-Osmanlı ittifakı, İngiltere de muhalefetin tepkisine yol açmış, İngiliz Hükümeti nin reformlar konusunda, Babıâli üzerinde daha yoğun baskı kurmasına neden olmuştur. İngiliz Parlamentosu nda yükselen güçlü muhalif seslerden dolayı zor durumda kalan hükümet, Osmanlı Devleti ne yönelik kullanmış olduğu 26 BOA, Y. PRK. DH, 1/ BOA, Y. PRK. DH, 1/ BOA, Y. PRK. DH, 1/ Recep Karacakaya, Ermeni Meselesi Kronoloji ve Kaynakça, (İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2007), s

9 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) diplomatik dili gittikçe sertleştirmiştir. Örneğin, 4 Ağustos 1890 tarihinde Avam Kamarası nda yapılan toplantıda Ermeni konusu ele alınmış, Osmanlı hükümeti tarafından Ermenilerin yaptıkları şikâyetlere çözüm getirecek birtakım tedbirler alınmazsa, Kıbrıs Mukavelenamesi nin geçersiz sayılması fikri, Gladstone liderliğindeki muhalefet tarafından açık bir biçimde dile getirilmiştir. 30 Ermenilerin, Osmanlı Devleti ne düşmanca bir tutum içerisinde davranan Gladstone aracılığıyla İngiltere hükümetine baskı yapması ve sürekli olarak İngiltere ye, Berlin ve Kıbrıs Antlaşmaları nda var olan yükümlülüklerini yerine getirmesi için tazyikte bulunmaları sonucunda, İngiltere bu antlaşmalar vasıtasıyla hem Osmanlı Devleti üzerindeki baskısını artırmış hem de Babıâli nin içişlerine karışmayı kendine vazife bilmiştir. Bunun en somut örneğini, 28 Nisan 1899 tarihinde İngiltere Büyükelçisi Sir Philip Currie ile Sultan II. Abdülhamid arasında meydana gelen görüşme ortaya koymaktadır. Toplantı sırasında Büyükelçi Currie nin: Bildiğiniz gibi, Ermeniler ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerek Berlin Kongresi gerekse Kıbrıs Sözleşmesi hükümleri gereğidir. Buna rağmen Osmanlı Devleti tarafından bu ana kadar bir şey yapılmadığını, İngiltere Devleti nin de yapmaya söz verdiği işleri yerine getirmeyip bu sebeple de zor durumda kaldığını ifade ederim. sözlerine karşılık Sultan II. Abdülhamid: Gerçekte Berlin Antlaşması nda Anadolu ıslahatı yer almakta, fakat bir Ermenistan ın kurulmasından söz edilmemektedir. Kıbrıs Sözleşmesi nde de buna benzer uygulamalara yer verilmekte, ancak benim haklarımın ihlâl edilmemesi hususu da açıkça belirtilmektedir. İngiltere büyükelçisi ile anlaşma sağlandığı üzere bu sözleşme her iki devletin menfaatinedir. Böyle büyük bir adanın İngiltere ye terk edilmesi hükümet içinde bir hükümet kurulması amacına yönelik olsaydı asla bizim menfaatimize olmayacağından ve aksine devletin hukukunun çiğnenmesi anlamına geleceğinden böyle bir fedakârlığı seçmeye hiç gerek yoktu. Bu da askerî ve stratejik açıdan önemi ortada olan Kıbrıs Adası gibi büyük bir toprak parçasını bir Ermenistan kurulması için vermişiz anlamına gelirdi. Devletimizin hukuk ve çıkarına aykırı bir önlem alınması konusunda fedakârlık etmenin acaba ne gereği vardır? 31 cevabını vermiştir. 30 Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi, s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV ( ), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2005), s

10 İ. Şahin Sultan Abdülhamid in bu cevabının ardından Büyükelçi Currie nin: Sizden şunu rica ediyorum: İngiltere Devleti Anadolu da bağımsız bir Ermenistan, otonom bir vilayet yahut farklı bir ayrıcalığa sahip bir millet teşkilini istemiyor sadece ıslahat yapılmasını istiyor. cevabını vermesi üzerine Padişah: Islahat denilen şey, bir devletin yaşaması ve güçlenmesini sağlamak için yapılır. Yoksa yok olmasına sebep olacaksa buna ıslahat denilmesi uygun değildir. Yüce devletim bütün tebaayı kapsayan, herkesin yararlandığı, halkın birbirinden ayırt edilmediği bir tarzda ıslahat yapmak ister. Yoksa bir devletin her bir bölümünde ayrı ayrı bir yönetim şekli olursa o devlet nasıl yaşayabilir? Kanunun herkesi kapsaması gerekmez mi? İngiltere Devleti nin bu konuda diretmesi ve Osmanlı Devleti ne baskı yapması İngiltere nin Osmanlı Devleti ni himayesi altına alma niyetinde olduğunu göstermektedir 32 sözleriyle karşılık vermiştir. ERMENİLERİN KIBRIS TA ÖRGÜTLENMELERİ Şimdiye kadar, Kıbrıs Antlaşması nın Osmanlı Devleti üzerinde yaratmış olduğu hukuki etkiyi eldeki kaynaklar ışığında genel hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında, Kıbrıs ın İngiltere ye bırakılmasının fiili sonuçları üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Özellikle Ada nın, Anadolu da ortaya çıkan Ermeni olayları sırasındaki rolünü ortaya koymaya çalışacağız. Zira İngiliz idaresi altındaki Kıbrıs Adası, hem coğrafi konumundan hem de yeni siyasi yönetiminden dolayı, Ermenilere lojistik destek sağlayabilecek bir niteliğe kavuşmuştur. Kıbrıs tarihine baktığımızda, Ermenilerin her dönem Ada da varlık göstermiş olduklarını görürüz. Anadolu nun güney sahilleri ile Kıbrıs arasında devamlı surette yaşanan göç olgusunun aktörleri arasında Ermeniler de olmuştur. Ortaçağ boyunca Ermenilerin, Kıbrıs Haçlı Krallığı ile münasebetleri genelde olumlu yönde ilerlemiş, ancak hiçbir vakit Ermeniler Kıbrıs ta ciddi bir nüfus meydana getirememişlerdir yılında, Kıbrıs ın İngiltere nin idaresine geçmesinin ardından yapılan nüfus sayımına göre; Ada nın toplam nüfusu olup, bu nüfusun sadece 174 ü Ermenidir. 33 Bu sayının 1891 yılında 280, 1901 yılında 517, 1911 yılında ise 558 kişi olduğunu görmekteyiz. 34 Bu nüfus oranlarından hareketle şu sonuca varmamız mümkündür. Ermeni olayları sırasında Kıbrıs ın bir sığınma ve aynı zamanda silah sevkiyatlarının ya- 32 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV ( ), s Alexander Michael Hadjilyra, The Armenians of Cyprus,(Lefkoşa: Kalaydjian Foundation, 2009), s Alexander Michael Hadjilyra, The Armenians of Cyprus, s

11 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) pıldığı bir üs durumuna gelmesinin en büyük sebebi, bu Ada nın İngiltere nin elinde bulunmuş olmasıdır. Nitekim, İngiltere nin böyle bir desteği olmaksızın, Kıbrıs ta isyancı Ermenileri muhafaza edebilecek güçte bir Ermeni nüfus olmadığını yukarıda verilen bilgilerden anlamaktayız. Kaldı ki Kıbrıs Türkleri, Ada da böylesine bir örgütlenmeyi önleyebilecek bir güce sahip olduğundan, dolayısıyla bu noktada İngilizlerin Ermenilere doğrudan desteğini görmekteyiz. Bir taraftan Kıbrıs ın İngiltere nin eline geçmesi, diğer taraftan Anadolu da bir biri ardına patlak veren Ermeni isyanları ve bu isyanlardan kaçanların bir kısmının Kıbrıs ı mesken tutmasıyla, Anadolu nun güney sahilleri güvensiz bir hale gelmiştir. İsyanların etkisinin ve hacminin genişlemesiyle beraber, Kıbrıs Adası Ermeni komitelerine yataklık yapan önemli merkezlerden biri olmuştur. 35 Londra Ermeni Vatanperver Komitesi tarafından 15 Mart 1888 tarihinde düzenlenen toplantıda yapılan bir konuşmada: Londra daki Ermeni Vatanperver Komitesi ni yeniden kurmak gereği çoktan beri hissedilmekte idi. Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Kıbrıs ta düzenli bir şekilde kurulan komiteler bulunduğu halde Berlin Antlaşması nın 61.maddesinin hükmünün yerine getirilmesi için en fazla gayret gösteren İngiltere de düzenli bir komite kurulmamıştı 36 sözleriyle Kıbrıs ta bir Ermeni komitesinin varlığı ortaya konulmuştur. O halde tam tarihini tespit edememekle beraber, Kıbrıs ta 15 Mart 1888 tarihinden önce bir Ermeni komitesinin teşekkül ettiğini söyleyebiliriz. Bu tarihten sonra da Kıbrıs ta Ermenilere yönelik dernek, komite ve cemiyetler kurulmuştur. Mesela 22 Eylül 1898 tarihinde Ermeniler yararına Cardiff te [İngiltere] düzenlenen konferans ta, Ermeni Muhibbânı Cemiyeti nin merkez komitesinin Kıbrıs Adası nda kurulduğu ve orada Ermenilerin tarım, ticaret ve el sanatları ile uğraşacakları dile getirilmiştir. 37 Diğer taraftan konferans sırasında dağıtılmak üzere, Ermeniler yararına kurulan çeşitli dernekleri, bunların faaliyetleri ile topladıkları yardımlar hakkında ayrıntılı bilgiler veren bir broşür hazırlanmıştır. 38 Bu broşürden 35 Nejla Günay, Kıbrıs ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007, s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri I ( ), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2004), s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV, s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV, s

12 İ. Şahin Kıbrıs ta; Armenian Refugees Fund 39, Cyprus Relief Fund ve Eastern and Collonial Association 40 adı altında örgütlerin kurulmuş olduğunu öğrenmekteyiz. Burada şunu da belirtmekte fayda vardır, gerek Ermeni Muhibbânı Cemiyeti gerek bahsi geçen diğer komiteler aynı zamanda birer Protestan misyoner hareketidir. İngiltere idaresindeki Kıbrıs, Ermeniler tarafından her türlü amaç için kullanılmıştır. Ermeniler, Marsilya-Trieste-Kıbrıs yolunu, Anadolu ya silah ve mühimmat sokmak gayesiyle kullanırlarken, diğer taraftan Kıbrıs-Londra hattını da Avrupa daki Ermenilerle haberleşme maksadıyla yaygın olarak kullanmışlardır. Londra ve Marsilya Ermeni Komitesi Ortak Sekreterliği tarafından 9 Ağustos 1892 tarihinde Adana Ermeni Başpiskoposu na gönderilen bir mektupta, İhtilalin nasıl olacağını biliyorsunuz. İlk olarak telgraf tellerini kesip personelini durdurarak, kamu binalarını yakarak, yüksek dereceli memurları öldürerek, devlet hazinesini ve nerede para varsa saldırıp yağmalayarak, silah depolarını ele geçirerek, hapishanelere saldırıp mahkumları salıvererek, son olarak da Kıbrıs taki İngiliz Komitesi vasıtasıyla ihtilal hakkında Avrupa ya telgraf göndererek isyancı hareketi başlatmak gerekecektir 41 sözleriyle olası bir isyan durumunda Kıbrıs taki komitenin rolü ortaya konmuştur. Kıbrıs ta bir Ermeni komitesi kurulduktan sonra Ada, Ermenilerin sıkça uğradıkları bir merkez haline dönüşmüş; Halep, Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Harput, Maraş, Hakkari, Adana, Suriye, Beyrut ve Van gibi yerlerden çok sayıda Ermeni, Anadolu da çıkardıkları olaylardan sonra gizlice Kıbrıs a kaçmışlardır. 28 Haziran 1899 tarihli bir arşiv vesikasında yer alan, Geçenlerde İskenderun dan gece hareket ederek 9 Haziran günü sabah Mersin e gelen Mes- 39 Bu komite öldürülen Ermenilerin eşlerinin Kıbrıs Adası na yerleştirilmeleri amacıyla 1896 senesinde kurulmuştur. Birkaç bin lira toplandığından Madam Sheldon Amosi 1896 senesi Eylül ayında Doktor Charlotte Hall ve Madam Rice ile Kıbrıs a gidip Limasol da bir düşkünler yurdu açmışlar ise de bu yurt bir süre sonra Larnaka ya nakledilmiştir. İlk sığınmacı kafilesi İstanbul dan ve 200 sığınmacı ise 1897 senesinde Bitlis ve Antep ten gelmiş; daha sonra bunların iş bulup çalışmaları sağlanmıştır. Bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV, s Bu komite Kıbrıs taki çiftçiler ile göçmenlerin durumunu düzeltmek ve böylece tarım yapabilecek Ermeni sığınmacılara iş bulmak amacıyla Profesör Patrick Gedez tarafından kurulmuştur. Bir zamanlar çok verimli olan Kıbrıs adası, Osmanlı Devleti nin kötü idaresi yüzünden harap olmuş ise de bugün Osmanlı idaresi yerine İngiliz yönetimi işbasında olduğundan İngiltere Hükümeti bu Adanın bayındır hâle gelmesi için büyük harcamalar yapmaktadır. Ticarî bakımdan, önemli başarılar elde edileceği beklentisi hâkimdir. Bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV, s Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri I ( ), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2002), s

13 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) sageries Maritimes Kumpanyası na mensup Kongo Vapuru nun İskenderun dan altı mil kadar açıldıktan sonra durduğu, iki sandalla giden otuz kadar Ermeni nin vapura alındığı ve bunların Kıbrıs a çıkacakları anlaşılmıştır 42 şeklindeki ifadeler, Kıbrıs a Ermenilerin nasıl bir yöntem izleyerek vardıklarını göstermesi açısından önemlidir. Avrupa, Amerika ve Anadolu dan çeşitli yollarla ve kılıklarla Kıbrıs a ulaşan Ermeniler, burada hazırlıklarını tamamladıktan sonra tedhiş hareketlerinde bulunmak üzere Anadolu ya çıkmaya çalışmışlardır Nisan 1896 tarihli bir belgede, Kıbrıs dan erbâb-ı mefsedetden kırk kadar eşhâs kayık ile Tatraşan İskelesi ne çıkacakları Adana vilâyetinden iş âr kılınması üzerine, polis Ali Rıza Efendi ile mikdâr-ı kâf î zabtiye sevk olunduğu Teke polis me mûrluğundan bildirildiği arz olunur 44 ifadesi bu durumu tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. ERMENİ OLAYLARI SIRASINDA KIBRIS: GÜVENLİK VE TEHLİKE Anadolu da cereyan eden Ermeni olaylarından sonra, Ermenilerin yoğun bir şekilde Kıbrıs a, buradan da gerek ABD ye gerekse de Avrupa ya geçtiklerini görmekteyiz. Bu yönde birçok arşiv belgesi bulunmakta olup, söz konusu belgelerde bu olaylar Kıbrıs tarikiyle şeklinde kayda geçmiştir. Göç eden Ermenilerin bir kısmı iktisadi kaygılardan dolayı bu yola başvururken, yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir kısmı da Ada yı Anadolu da tertiplenen ihtilal için adeta bir üs gibi kullanmıştır. Anadolu dan Kıbrıs a gelen ya da kaçan Ermenilerden bazılarının da, 1897 Türk-Yunan Savaşı na, Yunanlıların yanında katıldıklarını görmekteyiz. 45 Osmanlı Hükümeti, İngiltere idaresi altındaki Kıbrıs ta bu türden olayların cereyan etmesi karşısında, İngiliz Hükümetini uyarmasına karşılık ciddi sonuçlar elde edememiştir. Osmanlı Devleti nin bu soruna çözüm bulmak maksadıyla almış olduğu iç ve dış tedbirlere rağmen, Ermeniler Ada da örgütlenmeye devam etmişlerdir. Nitekim 27 Mayıs 1896 tarihli bir belgede bu olay, Kıbrıs cezîresinde 42 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri I ( ), s Amerika dan gelenler derviş, Atina dan gelenler köylü, Fransa dan gelenler Kürt çobanı, İngiltere den gelenler softa, İsviçre den gelenler seyis, İtalya dan gelenler de Arnavut kılığında olacaklar ve hepsi bir araya geleceklerdir. Alman gönüllüler de ihtilale fellah kılığında katılacaklardır. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri I, s. 27; Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians, , (Londra: Frank Cass, 1993), s Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi I, (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1993), s Hadjilyra, The Armenians of Cyprus, s

14 İ. Şahin ictimâ eden Ermenilerin adedleri iki bine bâliğ olduğu şeklinde rapor edilmiştir. 46 Kuşkusuz bu durum, Osmanlı Devleti nin, içinde bulunduğu siyasi, iktisadi ve idari sıkıntılarla boğuştukları bir ortamda, Kıbrıs a daha çok önem vermesine sebep olmuştur. Zira her an Ada dan gelebilecek bir tehlike kaygısından dolayı, Osmanlı Devleti nin, Anadolu nun güney sahillerinin muhafazası için azami bir gayret içine girdiğini görmekteyiz. Kıbrıs ta konuşlanan Ermeniler, Osmanlı Hükümeti tarafından alınan tedbirleri bertaraf etmek, Anadolu daki isyancı Ermenilere silah ve mühimmat naklini kesintisiz devam ettirmek için çeşitli arayışlar içine girmişlerdir. 21 Ağustos 1896 tarihli bir arşiv vesikasında, Ermeni erbâb-ı ihtilâline mahsûs olmak üzere zeytinyağı fıçıları derûnuna dinamit ve humbara memlû gaz tenekeleri vaz olunarak, bunların Kıbrıs ve sâir tarîk ile Dersa âdet e idhâl edilmekde olduğu haber alınması üzerine gibi gizli yöntemlerle Ermeniler tarafından planlanan silah kaçakçılığı ortaya çıkarılmıştır. Ancak Ermenilerin Kıbrıs yoluyla yaratmış olduğu sorun, sadece Anadolu nun güney sahilleriyle sınırlı kalmamıştır. Beyrut tan Mersin e kadar uzanan kıyı şeridinin güvenliği açısından da Kıbrıs, bu bölgeler için de bir tehlike ve tehdit arz ediyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti bu iki nokta arasında adeta sıkıyönetim ilan etmiş, her olasılığı ihmale yer bırakmayacak bir şekilde, ince bir titizlikle ele almıştır. Bu amaçla ellerine ulaşan asıllı asılsız her bilgiyi ciddiye almıştır. Örneğin; Kıbrıs tan Suveydiye ye harp silahlarıyla donatılmış Ermeni eşkıyasının çıkarılacağı, Payas ve Arsus taraflarından kayıklarla barut ithal edileceği haberleri ortalıkta dolaşırken Osmanlı Devleti, Kudüs ü ziyaret için gelen Ermenilerin sayısındaki artışı bile şüpheyle karşılamış ve görevli memurlarına bunların hal ve hareketleri hususunda dikkatli olunması ikazında bulunmuştur. 47 Diğer taraftan Babıali ve yerel idareciler, Kıbrıs tan doğabilecek muzır hadiselerin önüne geçebilmek amacıyla; her nevi kaçak yatağı hükmüne giren Kıbrıs Adası karşısındaki sahilleri muhafaza için tesisi elzem bulunan karakolhaneler yapılması 48, Beyrut tan Mersin e kadar olan sahillerin güvenliğini sağlamak için sürekli devriyede bulunulması 49, Kıbrıs ta bulundukları haber alınan Ermeni fesad erbabının Adana, Haleb ve Konya ya girmesini engellemek üzere sahil muhafazası için kule inşasının 46 Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi II, (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1993), s BOA, DH. TMIK. M, 11/ BOA, Y. MTV, 102/ BOA, DH. TMIK. M, 43/2. 70

15 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) tamamlanması 50, çeşitli yerlerden Kıbrıs a geldikleri haber alınan ve Mersin sahillerine çıkmak isteyen Ermeni Komitesi efradının hal ve hareketlerini öğrenmek için Tuzla, Magosa, Limasol ve Girne iskelelerinde muhbirler bulundurulması 51 ve Tarsus dan geçen ve denize döküldükleri yerlerden Ermeni fesedesinin giriş-çıkış yapıp memlekete silah soktukları tespit edilen Beradan ve Seyhan Nehirleri nin ağızlarının muhafazasının sağlanması 52 tedbirlerine başvurmuştur. Ancak bu tedbirlerden bazılarının mali kaynakların yetersizliğinden dolayı yerine getirilemediği anlaşılmaktadır. Örneğin, İskenderun Yumurtalık ta bulunan sefine-i şahane nin yani devlete ait geminin kömür yetersizliğinden dolayı devriye yapamadığını, sahillerin muhafazası için öngörülen karakolhanelerden bazılarının mali sıkıntılardan ötürü inşa edilemediğini yine kaynaklardan öğrenmekteyiz. 53 Tüm bu olumsuzluklara rağmen alınan önlemler, Kıbrıs ta toplanan Ermenilerin gözünü korkutmayı başarabilmiştir. Zira 24 Haziran 1896 tarihli bir arşiv vesikasında: Kıbrıs Adası nda toplanan ve hücum edecekleri haber alınan Ermeni müfsitlerin Anadolu sahillerinin korunuyor olmasından dolayı Anadolu sahillerine taarruz edemeyeceklerini anlayarak, bundan vazgeçerek bir kısmının Amerika ya, bir kısmının da memleketlerine gidecekleri yolunda haberler alınmasına rağmen gerekli dikkat ve emniyetin ihmal edilmemesi 54 şeklinde yapılan uyarıda, alınan tedbirlerin faydalı olduğu ancak yine de gerekli ihtimamın devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bunlara rağmen Kıbrıs ta örgütlenen Ermeniler, 1920 lere kadar Osmanlı Devleti için tehdit oluşturmaya devam etmiştir. Ermeniler sair memleketlerden Kıbrıs a, meşru ve gayri meşru yollardan olmak üzere iki türden giriş yapmışlardır. Meşru yol: Ermenilerin, Osmanlı görevlilerinden mürur tezkiresi 55 almak kaydıyla seyahat etmeleridir. Bu ya- 50 BOA, DH. TMIK. M, 3/ BOA, DH. TMIK. M, 4/ BOA, A. MKT. MHM, 617/5. 53 Mehmet Demiryürek, Ermeni Olayları ve Kıbrıs ( ), Ermeni Araştırmaları, Sayı 20-21, Kış İlkbahar 2006, s BOA, A. MKT. MHM, 617/5. 55 Mürur Tezkiresi: Osmanlı Devleti nde, ülke içinde seyahat etmek için yerel yönetimden alınan izin ve geçiş belgesidir. Bir yıl için geçerli olan mürur tezkiresine kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye ve niçin gittiği yazılırdı. Ayrıca bu usul; gelişigüzel yerleşimleri, gayri meşru dolaşımları engellemek, kaçak işçi ve işsiz hareketini önlemeye yönelik de uygulanmıştır. Fakat bu uygulama 1908 de II. Meşrutiyet in ilan edilmesinden sonra kişisel özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır. 71

16 İ. Şahin sal duruma birçok arşiv vesikasında rastlamak mümkündür. Mesela bir vesikada bu konu şu şekilde yer almıştır: Mersin Limanı na giden Kongo adlı Fransız vapuruna Marsilya ya gitmek üzere Kıbrıs tan binen Harputlu Ermenilerin memleketlerinden aldıkları mürur tezkiresiyle İskenderun a, oradan da Kıbrıs a gittiklerinin anlaşıldığı 56 Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, yasal yolları kullanmak kaydıyla da Kıbrıs a giden Ermenilere kuşkuyla bakılmıştır. Zira mevcut atmosfer gergin ve tehlikeli olup, yalan yanlış ortalıkta birçok haber dolaşmaktadır. Bu sebeple, yasal yollar vasıtasıyla giriş yapan kişiler hakkında da onları şüphelendirmeden, gerekli tahkikatlar yapılmıştır. Mürur tezkiresi için başvuran birçok Ermeni ye de yine bu belge, güvenlik tedbirlerinden dolayı verilmemiştir. Örneğin Dahiliye Nezareti nin, Gürün Ermeni Murahhassalığı tarafından tahsil için Kıbrıs taki Ermeni Manastırları Eytam Mektebi ne gönderilmek istenen fakir ve muhtaç Ermeni çocuklarına mürur tezkiresi verilmesinin uygun olmadığı yönünde bir karar almış olduğunu biliyoruz. 57 Devletin bu yönde bir karar alınmasının sebebi, Kıbrıs ta bulunan Ermeni okul ve manastırlarının müfsit Ermenilerin kontrolüne girdiği yönünde bir malumatın Babıâli nezdinde hâkim olmasıdır. Mürur tezkiresi elde edemeyen ya da Ermeni olaylarına karışmış ve hükümetçe aranan firari Ermeniler, yasal olmayan yollara başvurarak Kıbrıs a kaçmaya başlamışlardı. Diğer taraftan yasa dışı yollarla Osmanlı ülkesinden kaçmış ve bir şekilde gittikleri ülkenin vatandaşlığını kazanmış Ermeniler geri dönmek istediklerinde, ülkeye sokulmamışlardır. Bu kimselerden bazıları da kaçak yollardan Kıbrıs tan Anadolu ya çıkabilirim ümidiyle Ada ya sığınmıştır. Örneğin, 18 Aralık 1894 tarihinde, Osmanlı Ermenilerinden olup çalışmak üzere Amerika ya giden Elazığlı Ermeniler, geri döndüklerinde Osmanlı memurları tarafından ülkeye sokulmayarak geri çevrildiklerinden, bu kimseler de Kıbrıs Adası na çıkmışlardır. 58 Bu bağlamda Kıbrıs ın Ermeniler için, Osmanlı topraklarından hem gidiş hem de bu topraklara geri dönüş yönünde uğramış oldukları, bazen geçici bir mekân, bir istasyon veya köprü bazen de toplanma kampı vazifesi ifa etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Başta Anadolu nun doğu ve güney kesimlerinden olmak üzere Kıbrıs a kaçmak için gelen Ermeniler İskenderun ve Mersin Limanları nı sıkça kullanmışlardır. Limanlarda artırılan güvenlik tedbirlerinden dolayı bu defa Ermeniler, kontrollerin daha zayıf olduğu sahillerden gizlice Ada ya çıkmaya çalışmışlar- 56 BOA, DH. TMIK. M, 81/ BOA, DH. TMIK. M, 94/ Karacakaya, Ermeni Meselesi, s

17 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) dır. Ya da Akdeniz in öte yakası Kıbrıs ın limanları ve sahillerinden yine gizlice Anadolu ya ulaşmaya çabalamışlardır. Ermenilerin her iki yönden kaçak giriş ve çıkışlarında İngiliz, Fransız ve Yunan bandıralı gemilerin bu kimselere yardımcı olduklarını arşiv belgeleri aracılığıyla öğrenmekteyiz. 13 Mart 1897 tarihli Halep ve Adana Fevkalâde Kumandanlığı ndan gönderilen şifreli evrak, bu konu hakkında önemli bilgiler içermesi bakımından oldukça önemlidir. Belgeden, bölgede bozgunculuk faaliyetleri sebebiyle bir yıl evvel Marsilya ya uzaklaştırılan dört Ermeni fesatçıdan ikisinin 12 Mart günü, diğer ikisinin de yakın zamanda Fransız vapuruyla Kıbrıs a gelmiş olduklarını, burada buluşan dört arkadaşın, gemici kıyafetine bürünerek geldikleri Fransız vapuruyla İskenderun a çıkmış olduklarını, rıhtımdaki İngiliz zırhlısına girerek İngiliz gemici tayfası kıyafeti giydiklerini ve buradan da karaya çıkarak Payas kazasının Çamlık köyüne gitmiş olduklarını öğrenmekteyiz. 59 Yine İzmir yoluyla Beyrut tan Dersaadet e hareket eden Yunan vapuruna Kıbrıs tan yirmi Ermeni firarisinin bindiğini 60, Yunan ve İngiliz vapurlarında Beyrut, Yafa ve Kıbrıs tan binmiş silahlı Ermenilerin bulunduğunu ve adı geçen vapurların firari Ermenileri taşıdığını 61 söz konusu Osmanlı arşiv kayıtlarından öğrenmekteyiz. Diğer bir önemli nokta ise, gayri meşru yollarla başka bir ülke tabiiyetine geçen veyahut yabancı ülkelerin konsolosluklarında çalışıyor görüntüsü altındaki Ermenilerin, fesat çıkarmak maksadıyla Osmanlı ülkesine girmeye çalışmış olmalarıdır. Mesela, Ermeni fasitlerinin Yunan konsoloslarının hizmetçisi sıfatıyla memalik-i şahaneye girmeye çalıştıklarını ve bu durumu engellemek için, Kıbrıs ta bulunan ve Mersin e gelecek olan Mersin, İskenderun ve Halep Yunan konsoloslarının yanındaki Ermenilerin, Osmanlı idarecileri tarafından kabul edilmediği 62 hususu belgelere yansıyan örneklerden bir tanesidir. Ayrıca Yunan tabiiyetine geçen Ermenilerden bazılarının da Rum lisanını iyi bildiklerinden dolayı kendilerini Kıbrıs Rum Milleti nden gösterip, Anadolu ya gitme gayretleri de belgelerdeki kayıtlar arasında yer almaktadır. 63 Beyrut tan Mersine kadar uzanan sahil şeridi sayesinde Ermenilerin Osmanlı topraklarına giriş çıkışını ve buralara silah ve mühimmat sevkiyatını kontrol altında tutmak, Osmanlı idaresi için üstesinden gelinmesi zor bir güvenlik sorunuydu. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere devletin, uzunluğu binlerce kilometreyi bulan 59 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri IV, s BOA, Y. A. HUS, 394/ BOA, ZB, 609/ BOA, DH. TMIK. M, 42/ BOA, DH. TMIK. M, 46/71; BOA, ZB, 23/

18 İ. Şahin bu sahilleri kontrol altında tutabilecek ne yeteri kadar gemisi, ne de var olan gemilere yakıt tedarik edebilecek mali gücü vardı. Bu yetersizliklere rağmen devlet, imkânları yettiği ölçüde söz konusu sahilleri Ermeni müfsitlere karşı korumak için olağanüstü bir çaba harcamıştır. Bu çabayı dönemi konu edinen belgelerden rahatlıkla görebilmekteyiz. 19. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu da birbiri ardına ortaya çıkan Ermeni isyanlarına yardımda bulunmak amacıyla Kıbrıs ta hummalı bir çalışma başlamıştır. Ermenilerin, Kıbrıs ta depolanan silah ve cephaneyi Zeytun daki Müslüman katliamında kullanmak üzere bir İngiliz Vapuru ile güney sahillerine sevk edecekleri ve bu gaye ile Kıbrıs Adası nda toplanma talimatının verildiği haberlerinin alınmasının üzerine 64, bölgede şartları zorlayan koşullarda sıkı güvenlik önlemleri alınmıştır. Osmanlı yerel idarecilerine merkezden gönderilen telgraflarda, Ermeni Komitesi efrâdının Amerika dan Kıbrıs a gelerek yelken kayıklarıyla sevâhil-i şahaneye hareket eyledikleri ihbar olunduğundan takayyüdât-ı ciddiye ve mükemmele bi l-icra gerek yelken kayıklarıyla ve gerek vesâit-i saire ile merkûmların Memâlik-i Şahane ye duhûllerine kat iyyen meydan ve imkân verilmemesi 65 şeklindeki telkin ve tembihlere sıkça rastlamak mümkündür. Ermeniler, Memalik-i Şahane ile Kıbrıs arasındaki ulaşımlarını İngiliz, Fransız ve Yunan bandıralı gemilerle yapmalarının yanı sıra, gerek Anadolu sahillerinden gerekse Kıbrıs sahillerinden kiraladıkları kayıkçılar vasıtasıyla da sağlamışlardır. Arşiv belgelerinden bu şekilde cereyan eden hadiselerin 1900 lü yılların başından itibaren arttığını, Ermenilerin daha çok bu yola başvurmaya başladıklarını görmekteyiz. Kayda değer bir başka husus da, Osmanlı memurlarından bazılarının kaçak yollarla sahillerden giriş çıkış yapan Ermenilere göz yumması olmuştur. Rüşvetin bu noktada etkin bir rol oynadığı muhtemeldir. Osmanlı zaptiye kayıtları arasında Ermenilerin kaçak yollarla Anadolu ya çıkmaya çalıştıklarına dair birçok örnek bulunmaktadır. Kıbrıs ın Tuzla İskelesi kayıkçılarından Mehmed nam şahsın kayığıyla Mersin sahiline Ermeni firarisi taşıdığı, Kıbrıs tan bir takım Ermenilerin yelken kayıklarla Mersin Sahili ne çıkmalarına göz yuman görevliler hakkında soruşturma açılacağı, Ebu İzzet in sahibi olduğu kayıkla Kıbrıs tan Mersin e Ermeni getirdiği ve yine getirmek üzere hazırlık yaptığı ihbar edildiğinden, gerekli tedbirin alınması, Kıbrıs Tuzla dan hareket eden ve firari Ermenileri 64 BOA, Y. A. HUS, 348/ BOA, BEO, 2856/

19 Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası nın Rolü ( ) taşıdığı haber verilen Tevfik-i Bari isimli kayıktan, bu Ermenilerin karaya çıkmalarına meydan verilmemesi ve gözlem altında bulundurulmaları gerektiği, Marsilya dan satın alıp Kıbrıs ta Sivaslı denilen bir Ermeniye gönderdikleri tüfeklerinin Mersin civarında Alanya Limanı ndaki Kayıkçı Hasan tarafından nakil ve ithal olunduğu, Kıbrıs ta kaçakçılık yapan bir şahsın birçok Ermeniyi Karataş ta sahile çıkardığı, Kıbrıslı Yani Dimitri Palas Kaptan ın Kıbrıs tan Taşucu İskelesi ne götürdüğü Ermenilerin yakalandıkları Burada gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı belirtmekte yarar vardır. O da kaçak kayıklarla firari taşınması hadisesinin daha çok Kıbrıs tan kiralanan kayıklarla yapılmış olduğudur. Belgelerden öğrendiğimiz ilginç bir olay da, Anadolu dan Amerika ya ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle göç etmek isteyen Ermenilerin, Mersin İskenderun gibi liman çevrelerinde kendilerine yer edinmiş simsar kişiler tarafından gerekli ücretler alındıktan sonra dolandırılarak, Amerika yerine Kıbrıs sahillerine bırakılmasıdır. Osmanlı Devleti nin Kıbrıs üzerinden, kendi topraklarına yasal olmayan yollarla girmeye çalışan Ermenilere karşı ciddi önlemler almasında en büyük etken, güvenlik endişesi olmuştur. Ancak bu endişenin yanı sıra, 1900 lerin başında bölgede görülen veba salgını da ek güvenlik önlemlerinin alınmasında etkili olmuştur. Devlet, bu dönemde kaçak yollarla gelen Ermenilerin memlekette bir veba salgınına yol açmasından da ayrıca korkmuştur. KIBRIS A MUHBİR VE HAFİYE GÖNDERİLMESİ Osmanlı idaresi, Kıbrıs ta olup bitenleri yakından takip etmek, ilk elden doğru bilgiler edinmek ve doğabilecek tehlikeler için önceden tedbirler alabilmek maksadıyla Ada nın Tuzla (Larnaka), Magosa, Limasol ve Girne iskelelerinde muhbirler bulundurulmasına karar vermiştir. Zira Tuzla, Magosa, Girne ve Limasol Kıbrıs ın önemli liman şehirlerindendir. Bunlar içinde özellikle Tuzla Ermenilerin örgütlendiği ve yoğun faaliyette bulunduğu önemli bir liman kenti olup, Taşnak, Hınçak örgütlerinin şubelerinin yanı sıra, 9 Haziran 1896 tarihli bir belgeye göre burada Terveşak adı ile kurulmuş bir Ermeni komitesi de vardı. 66 Bu nedenle bu yerlerin kontrol altında tutulabilmesi, buralardan gelecek sağlıklı haberlere bağlıydı. Nitekim ortalıkta dolaşan birçok asılsız haber vardı ve bunların bir kısmı bölgede tedirginlik yaratması için doğrudan Ermeniler tarafından ortaya atılıyordu. Örneğin, Zeytun da ihtilal çıkarmak isteyen Ermenilerin, Kıbrıs tarikiyle Payas a silah getirdikleri hakkında İskenderun a 66 BOA, A. MKT. MHM, 537/14. 75

20 İ. Şahin gelen Elmas Yakub adlı bir şahıs tarafından yapılan ihbarın doğru olmadığı 67 ya da Ermeniler tarafından Kıbrıs ta yirmi bin Ermeni olduğu şeklindeki rivayetler ortalıkta kol geziyordu. O nedenle Ermeni Komitesi efradının hal ve hareketlerini öğrenmek için devlet tarafından buralara muhbirler ve hafiyeler gönderilmiştir. Bu amaçla Tuzla, Magosa, Limasol ve Girne ye 19 Mayıs 1896 tarihinde muhbirler gönderilmiştir. 68 Ayrıca Kıbrıs ta yaşayan Türklerden ve Kıbrıs Kadılığı ndan da istihbarat sağlanma yoluna gidilmiştir. Kıbrıs a muhbir ve hafiye gönderilmesinde diğer bir etken de, Kıbrıs ile İstanbul arasında sağlıklı bir haberleşme hattının yokluğu olmuştur. Kıbrıs Lazkiye telgraf hattının sürekli sorunlar çıkarması, Ada ile olan haberleşmeyi aksatmıştır. Diğer taraftan günün koşullarında Akdeniz in, özellikle kış aylarında deniz ulaşımına uygun olmaması, Kıbrıs a düzenli bir şekilde gemi seferlerinin yapılmasını engellemiştir. Bu nedenle Kıbrıs tan posta vapuru ve gelen giden yolcular vasıtasıyla da düzenli haber alınamamıştır. 05 Kasım 1863 tarihli bir belgede, Kıbrıs ile Beyrut arasında telgraf hattının kurulması gerekliliği üzerinde durulurken, 11 Ocak 1890 tarihli bir diğer belgede, Kıbrıs Ceziresi nde telgraf hattı olmadığından ve lazım gelen muhaberede suubet [zorluk] çekilmekte olması cihetiyle Beyrut ve Lazkiye ve Trablus taraflarından hangisine münasip olur ise oradan cezire-i mezkura bir kol telgraf hattı çekilmesi 69 şeklinde bir ibareyle karşılaşmamız, 1863 yılından 1890 yılına kadar söz konusu telgraf hattının kurulamamış olduğu bilgisini vermektedir. Sonraki yıllarda Kıbrıs Lazkiye arasına bir telgraf hattı kurulmuştur. Fakat bu hat sağlıklı ve uzun ömürlü olmamıştır. 18 Nisan 1901 tarihli bir belgede, hattın bir denizaltı tarafından tahrip etmesinden dolayı, Kıbrıs ile muhaberatın kesilmiş olduğu bilgisi yer almaktadır Şubat 1909 tarihli Kıbrıs ta yayımlanan Sünûhât gazetesi bu konuya yer vermiş ve ilgili haberinde, bilindiği üzere senelerden beri bozuk bulunan Osmanlı telgraf hattının Lazkiye ile Kıbrıs arasındaki kablosunun onarılması için Kıbrıs ahalisi tarafından yapılan başvurulara rağmen bir sonuca ulaşılamamıştır 71 serzenişine yer vermiştir. Bu gazete vasıtasıyla tarihleri arasında bu hattın bozuk olduğunu, bu hat üzerinden sağlıklı haberleşmenin yapılamadığını öğrenmekteyiz. Bu nedenlerden dolayı Kıbrıs a muhbir veya hafiye gönderilmesine önem verilmiştir. 67 BOA, DH. TMIK. M, 43/ BOA, DH. TMIK. M, 4/ BOA, ŞD, 2339/3. 70 BOA, DH. MKT, 2517/ Sünûhât Gazetesi, 18 Şubat

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 185-189. İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Süleyman AŞIK

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Kıbrıs ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi

Kıbrıs ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi Kıbrıs ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi Leaving Cyprus to British Administration and Its Influence on the Armenian Incidents in Anatolia Nejla Günay *

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-21 (Muafiyet) Karar Sayısı : 15-29/425-121 Karar Tarihi : 09.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

İngiliz Belgelerinde Kurdistan

İngiliz Belgelerinde Kurdistan Derleyen Mesut Yeğen İngiliz Belgelerinde Kurdistan dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 13 İngiltere'nin Kürdistan Siyaseti 15 Osmanlı Eliti ve Kürdistan 18 KürtEliti 19 Yeni Rejim ve Kürtler 21 Şeyh Said

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı