E-PR-150 KULLANIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-PR-150 KULLANIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 1. TANIM KULLANIM YÖNERGESİ serisi, 15 renkli, dokunmatik ekranlı kayıt cihazlarıdır. Cihaza ait önpanel görünümü Şekil 1.1. de verilmiştir. Cihaza 32 ye kadar analog giriş ve 48 e kadar sayısal giriş bağlantısı yapılabilir. Bu girişler istenilen kayıt sıklığında kaydedilerek dik, yatay, dairesel şekillerde, toplu (16 adet) veya tekli olarak eğrileri izlenebilir. Cihaza alarm amaçlı kullanılmak üzere 32 adet röle çıkışı da ilave edilebilir. Cihaza ait genel özellikler aşağıda sıralanmıştır. 32 adet analog kanalın eğrisini aynı anda izleme olanağı 32 adet analog kanala ait anlık ölçüm değerlerinin ve alarmlarının sayısal ve liste gösterimi 16 adet istenilen şekilde ayarlanabilen gurup Gurupları işlem bazlı ve sürekli kaydetme olanağı 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti Sonsuz ömürlü, zaman ve dış etkenlerle bozulmayan kalibrasyon Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yarıiletken seçme röleleri İstenilen şekilde ayarlanabilen anonsiyatör sayfası Toplayıcı istatistikleri Alarm sayfası Network üzerinden izleme olanağı Verileri CSV ve bitmap formatında saklama olanağı Kağıtsız Kayıt ve Alarm cihazının tipe bağlı kodlaması aşağıda verilmiştir. -WW-XX-YY-Z WW : Analog Girişler XX : Dijital Girişler YY : Röle Çıkışları 16 Giriş 32 Giriş Z : Besleme 220 V AC ± %10 Yok 24 Giriş (Röle çıkışı maksimum 16 seçilebilir.) 48 Giriş (Röle çıkışı 00 seçilmelidir.) Yok 16 Çıkış (Dijital giriş maksimum 24 seçilebilir.) 32 Çıkış (Dijital giriş 00 seçilmelidir.) Şekil 1.1. ön panel görünümü KY-PR SAYFA 1/32

2 1.1. Teknik Özellikler Termokupl: (Gösterilen değerin ±%0.5 i ya da ±1 o C) ±1 dijit max. Doğruluk Sınıfı Pt-100: (Gösterilen değerin ±%0.5 i ya da ±1 o C) ±1 dijit max. Gerilim/Akım: ±%0.5 FS ±1 dijit max. Analog Sayısal Çevirici 16 bit Gürültü Bastırması 120 db 50 Hz de -10 o C +55 o C (14 o F 131 o F) Çalışma Ortam Sıcaklığı (Yoğunlaşma ve Buzlanma olmadan) -25 o C +65 o C (-13 o F +149 o F) Depolama Sıcaklığı (Yoğunlaşma ve Buzlanma olmadan) T/C Ortam Sıcaklık Kompanzasyonu 0 o C 50 o C Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 A - Termokupl: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U - Rezistans Termometre: Pt-100, CUST Giriş Tipleri - Gerilim: 0-50 mv, 0-1 V, V, 0-10 V (Lineer) - Akım: 0-20 ma, 4-20 ma (Lineer) Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır Boyutlar serisi cihazlara ait ölçüler mm cinsinden Şekil 1.2. de verilmiştir. Tüm ölçüler mm cinsindedir Ön Panel 316 Yan Üst 354 Şekil 1.2. ölçüleri KY-PR SAYFA 2/32

3 1.3. Pano Montajı serisi cihazlara ait pano kesiti Şekil 1.3. de verilmiştir. Tüm ölçüler mm cinsindendir. Birden fazla cihazın yan yana veya üst üste takılması halinde kesitler arasında yatayda ve dikeyde minimum 40 mm boşluk bırakılmalıdır. Cihazı panoya monte etmek için, şekilde verilen ölçülerde kesilmiş pano boşluğuna, cihazı yerleştiriniz. Cihaz ile birlikte verilen kelepçeleri cihazın üst ve yan yüzeylerinde bulunan kelepçe yuvalarına yerleştirerek kelepçe vidaları ile cihazı panoya sabitleyiniz Şekil 1.3. pano kesiti KY-PR SAYFA 3/32

4 2. KULLANIM 2.1. Sayfalar ve Erişim Şekil 2.1. de cihaza ait sayfalardan bir görünüm verilmiştir. Sayfalara erişim Şekil 2.1. de verilen ekranın sol tarafında bulunan sayfa erişim tuşlarıyla yapılır. Bu tuşlara ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. o ANA SAYFA : Tüm analog kanalların eğrilerinin gösterildiği ana sayfaya erişimi sağlar. o ANALOG : Tüm analog kanallara ait anlık proses toplayıcı alarm vb. bilgilerin izlendiği ANALOG sayfasına erişimi sağlar. o LİSTE : Tüm analog kanallara ait anlık proses toplayıcı alarm vb. bilgilerin liste halinde izlenebildiği LİSTE sayfasına erişimi sağlar. o SAYISAL : Sayısal kanalların durumlarının ve toplayıcı bilgilerinin liste olarak izlenebildiği SAYISAL sayfasına erişimi sağlar. o TOPLAYICI : Tüm kanallara ait toplayıcı istatistiklerinin izlenebildiği TOPLAYICI sayfasına erişimi sağlar. o ALARM : Cihazda oluşan alarmların listelendiği ALARM sayfasına erişimi sağlar. o ANONS. : Anonsiyatör sayfasını açar. o 1-16 : 1-16 ya kadar numaralandırılmış tuşlar 16 adet guruptan istenilen birinin seçimi için kullanılır. o BAR : Seçilen guruba ait BAR sayfasını açar. o TREND : Seçilen guruba ait TREND sayfasına erişimi sağlar. o İŞLEM : Seçilen gurubun işlemini başlatmak ve durdurmak için kullanılır. o MENU : Menu sayfasına erişimi sağlar. Sayfa Adı En son oluşan alarm Disk doluluk yüzdesi Sistem Tarihi Sayfa Erişim Penceresi Şekil 2.1. Sayfa Erişim Penceresi KY-PR SAYFA 4/32

5 2.2. Ana Sayfa Sayfa erişim penceresinden ANA SAYFA tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil 2.1. de verilmiştir. Cihazdaki tüm analog kanallara ait eğriler bu sayfadan izlenebilir. Analog kanal sayısı 16 ya kadar olan cihazlarda tek, 16 dan fazla olanlarda iki adet trend aynı anda izlenir. Analog kanal sayısı Donanım Ayarları sayfasından ayarlanır (bkz. Bölüm 2.17.). Grafiklerle ilgili ayarlamalar Grafik Konfigürasyonu bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır ANALOG Sayfası Sayfa erişim penceresinden ANALOG tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil 2.2. de verilmiştir. Cihazdaki tüm analog kanallara ait anlık proses, toplayıcı, alarm bilgileri izlenebilir. Sayfada görülen 32 adet bölmenin her biri bir analog kanala karşılık gelmektedir. Bölmelerin dağılımı Şekil 2.3. de,bölmelere ait açıklamalar Şekil 2.4. de verilmiştir. Şekil 2.2. ANALOG sayfa görünümü Ünite 01 Kanal 01 Ünite 01 Kanal 02 Ünite 01 Kanal 03 Ünite 01 Kanal 04 Ünite 01 Kanal 05 Ünite 01 Kanal 06 Ünite 01 Kanal 07 Ünite 01 Kanal 08 Ünite 01 Kanal 09 Ünite 01 Kanal 10 Ünite 01 Kanal 11 Ünite 01 Kanal 12 Ünite 01 Kanal 13 Ünite 01 Kanal 14 Ünite 01 Kanal 15 Ünite 01 Kanal 16 Ünite 02 Kanal 01 Ünite 02 Kanal 02 Ünite 02 Kanal 03 Ünite 02 Kanal 04 Ünite 02 Kanal 05 Ünite 02 Kanal 06 Ünite 02 Kanal 07 Ünite 02 Kanal 08 Ünite 02 Kanal 09 Ünite 02 Kanal 10 Ünite 02 Kanal 11 Ünite 02 Kanal 12 Ünite 02 Kanal 13 Ünite 02 Kanal 14 Ünite 02 Kanal 15 Ünite 02 Kanal 16 Şekil 2.3. ANALOG sayfa kanal dağılımı KY-PR SAYFA 5/32

6 Kanal Tagı Proses Değeri Birim Toplayıcı Değeri Alarm 1 durumu(alarm durumunda kırmızı olur), set noktası, tipi Alarm 2 durumu(alarm durumunda kırmızı olur), set noktası, tipi Şekil 2.4. ANALOG sayfa bölmesi Şekil 2.4. de verilen kanal tagına tıklanarak kanala ait eğri izlenebilir. Kanala ait eğri izlenirken kanal tagı kırmızı hale gelir. Kanal tagına tekrar tıklanarak eğri izleme modundan çıkılır. Ünite 1 e ait eğriler ekranın alt kısmında, Ünite 2 ye ait eğriler ise ekranın üst kısmında izlenir. Trend izleme sırasında ekran Şekil 2.6. deki gibi olur. Şekil 2.4. de verilen proses değerine tıklanarak Şekil 2.5. deki Set Noktası Ayarlama ve Toplayıcı Resetleme ekranına ulaşılır. Şekil 2.5. Set Noktası Ayarlama ve Toplayıcı Resetleme Sayfası KY-PR SAYFA 6/32

7 Şekil 2.6. ANALOG sayfa trend izleme durumu 2.4. LİSTE Sayfası Sayfa erişim penceresinden LİSTE tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil 2.7. de verilmiştir. Bu sayfada, cihazdaki tüm analog kanallara ait tag, PV (Proses Değeri), toplayıcı, set1 (Alarm 1 durumu, alarm durumunda kırmızı olur ve alarm tipini gösterir), set2 (Alarm 2 durumu, alarm durumunda kırmızı olur ve alarm tipini gösterir) ve tarama bilgileri izlenir arası sırada Ünite 1 e ait kanallar, arasında Ünite 2 ye ait kanallar sırasıyla gösterilir (bkz. Bölüm 2.17.). Yazdır tuşu listeyi yazıcıya gönderir. Şekil 2.7. LİSTE sayfası KY-PR SAYFA 7/32

8 2.5. SAYISAL Sayfası Sayfa erişim penceresinden SAYISAL tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil 2.8. de verilmiştir. Bu sayfada cihazdaki tüm sayısal kanallara ait tag, durum (Aktif durumda kırmızı olur) ve toplayıcı bilgileri izlenir arası sırada Ünite 1 e ait kanallar, arasında Ünite 2 ye ait kanallar sırasıyla gösterilir (bkz. Bölüm 2.17.). Yazdır tuşu listeyi yazıcıya gönderir TOPLAYICI Sayfası Şekil 2.8. SAYISAL sayfası Sayfa erişim penceresinden TOPLAYICI tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil 2.9. da verilmiştir. Bu sayfada cihazdaki tüm toplayıcılara ait istatistikler listelenir. o Tag : Kanal tagı o Değer : Toplayıcının anlık değeri o Vardiya : Vardiya toplamı (Vardiyalar günün 0-8, 9-16, saatleri arasıdır.) o Gün : Günlük toplam o Ay : Aylık toplam o Yıl : Yıllık toplam CSV Olarak Kaydet toplayıcı listesini CSV formatında istenilen bir dosyaya kaydeder. Yazdır tuşu listeyi yazıcıya gönderir. Reset tuşuna tıklanarak toplayıcı istatistikleri resetlenebilir. KY-PR SAYFA 8/32

9 Şekil 2.9. Toplayıcı Sayfası 2.7. ALARM Sayfası Sayfa erişim penceresinden ALARM tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil da verilmiştir. Cihazda oluşan son 500 alarm listelenir. Yeşil renk alarmın kalktığını, kırmızı renk alarm olduğunu, Sarı renk ise alarmın acknowledge edildiğini gösterir. CSV Olarak Kaydet alarmları istenilen bir dosyaya CSV formatında kaydeder. Acknowledge tuşu acknowledge edilmemiş tüm alarmları acknowledge eder. Yazdır tuşu ile ekran yazıcıya gönderilir. Şekil Alarm Sayfası KY-PR SAYFA 9/32

10 2.8. ANONS. Sayfası Sayfa erişim penceresinden ANONS. tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait tipik bir ekran görünümü Şekil de verilmiştir. Bu sayfadaki bölme sayısı ve kanallar Anonsiyatör Ayarları sayfasından ayarlanır (bkz. Bölüm 2.23.). Bölme sayısı 8, 16, 24,32 ve 48 olarak seçilebilir. Kanallar cihazdaki sayısal girişlerden veya analog kanallara ait alarmlardan seçilebilir. Alarm ilk oluştuğunda ilgili bölme kırmızı renkte flash etmeye başlar ve alarmın uzun on tagı gösterilir. Flash eden bölme üzerine tıklanarak acknowledge edilirse flash kesilir. Alarm durumunun kalkması halinde acnowledge edilen alarmlara ait bölmeler yeşil acknowledge edilmeyen bölmelere ait alarmlar ise sarı renge döner. Acknowledge işlemi ilgili bölmeye tıklanarak yapılır. Alarmlara ait on ve off mesajları Kanal Ayarlarıyla ayarlanır (bkz. Bölüm 2.18.). Şekil Anonsiyatör Sayfası KY-PR SAYFA 10/32

11 2.9. BAR Sayfası Sayfa erişim penceresinden BAR tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil de verilmiştir. Bu sayfada, sayfa erişim penceresinden seçilen guruba ait kanalların bar grafikleri izlenir. Guruplarda gösterilecek kanallar Gurup Ayarları bölümünde anlatılan Gurup Ayarları sayfası ile ayarlanır. Şekil Bar Grafik Sayfası Kanal Tagı Ölçüm Değeri Ölçüm Skalası Toplayıcı Birim Alarm 2 Set Alarm 1 Set Ölçüm Değeri Alarm 2, Alarm durumunda kırmızı olur Alarm 1, Alarm durumunda kırmızı olur Şekil Bar Grafik Sayfası analog kanal grafiği KY-PR SAYFA 11/32

12 Durum Mesajı Toplayıcı On Tag Durum Off Tag Şekil Bar Grafik Sayfası sayısal kanal grafiği Bar grafiklere tıklanarak Şekil de verilen Bar Grafik Ayarları sayfasına ulaşılır. Sayısal kanallarda Bar Min (Minimum değer) ve Bar Max (Maksimum değer) ayarlanamaz. Şekil Bar Grafik Ayarları Sayfası Şekil ve Şekil de verilen kanal tagına tıklanarak ilgili kanalın eğrisi izlenebilir. Eğri izleme durumunda tıklanan kanalın tagı kırmızı renge dönüşür. Tekrar aynı taga tıklanarak grafik kapatılır. Eğri izleme durumundaki ekran görünümü Şekil da verilmiştir. Toplayıcı değerine tıklanarak Şekil 2.5. de verilen Set Noktası Ayarlama ve Toplayıcı Resetleme ekranına ulaşılır. KY-PR SAYFA 12/32

13 Şekil Bar Grafik Sayfası Trend İzleme TREND Sayfası Sayfa erişim penceresinden TREND tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil de verilmiştir. Bu sayfada, sayfa erişim penceresinden seçilen guruba ait kanalların trendleri izlenir. Guruplarda gösterilecek kanallar Gurup Ayarları bölümünde anlatılan gurup ayarları sayfası ile ayarlanır. Grafiklerle ilgili ayarlamalar 2.12.Grafik Konfigürasyonu bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Şekil Gurup Trend Sayfası KY-PR SAYFA 13/32

14 2.11. İŞLEM Sayfası Sayfa erişim penceresinden İŞLEM tıklanarak ulaşılır. Sadece işlem bazlı guruplarda aktiftir (bkz Sayfalar ve Erişim). İşlem adı girildikten sonra Tamam tıklanarak işlem başlatılır (bkz. Şekil 2.18.). İşlem halen devam etmekteyse bu pencere açılmaz,yerine işlemin durdurulması için onay alınır Grafik Konfigürasyonları Şekil Gurup İşlem Başlatma Sayfası Bu bölümde anlatılan ayarlamalar cihazdaki tüm grafikler için geçerlidir. Tipik bir grafik ekranı Şekil da verilmiştir. Grafik Çıktısı Arşiv Son An Bir Grid Geri Bir Grid İleri Bir Ekran Geri Bir Ekran İleri Gösterg açma kapama Şekil Tipik bir grafik sayfası KY-PR SAYFA 14/32

15 Grafik ekranlarının en alt kısmında 8 adet tuş bulunur. Grafik Çıktısı tuşu tıklandığında Şekil de verilen pencereye ulaşılır. Şekil Grafik Çıktısı Sayfası o o o o Başlık grafik çıktısındaki başlığı belirler. Excell Olarak Kaydet tuşu grafik ekranında görülen eğriyi istenilen bir dosyaya CSV formatında kaydeder. Baskı Önizleme tuşu ile Şekil de verilen baskı ön izleme sayfasına ulaşılır. Baskı ön izleme ekranının alt kısmında üç adet tuş bulunmaktadır. BMP Olarak Kaydet çıktıyı istenilen bir dosyaya bitmap formatında kaydeder. Yazdır tuşu ile çıktı yazıcıya gönderilir. Genişlet seçeneği seçilirse grafik yazıcı çıktısı sayfaya genişletilerek dökülür. Şekil Grafik Çıktısı baskı ön izleme sayfası Şekil da gösterilen Arşiv tuşu tıklanarak Şekil de verilen GEÇMİŞ İŞLEMLER sayfasına ulaşılır. Bu sayfada ilgili guruba ait geçmiş işlemler listelenir. o İstenilen işlem, sayfanın sol tarafında bulunan işlem listesinden seçilir. Seçilen işleme ait bilgiler ekranın sağ tarafına yüklenir. o İleri tuşu bir sonraki, Geri tuşu ise bir önceki işlemi seçer. o Kopyala seçilen işlemleri istenilen bir klasöre kopyalar. o Taşı tuşu ile seçilen işlemler başka bir klasöre taşınabilir. o Sil tuşu seçilen işlemleri silmek için kullanılır. o İstenilen işleme ait trend Aç tuşu kullanılarak izlenebilir. KY-PR SAYFA 15/32

16 Şekil Geçmiş İşlemler Sayfası Grafik ekranın sol tarafında bulunan kutucuklarda kanallara ait bilgiler izlenir. Gösterge açma kapama tuşuyla kutucuklar kapatılıp açılabilir. Kanal Tagı Proses Değeri Trend Açma/Kapama Birim Şekil Grafik kutucukları Geçmişi izleme durumunda (Son An tuşu aktif değilken,bkz. Şekil 2.19.) proses değeri olarak imlecin bulunduğu yerdeki proses değeri gösterilir. Şekil de kanal tagına veya proses değerine tıklanarak Şekil de verilen Kanal Çizim Ayarları penceresine ulaşılır. Şekil Kanal Çizim Ayarları sayfası o Min :Grafik ölçüm ekseni minimum değeri o Max :Grafik ölçüm ekseni maksimum değeri KY-PR SAYFA 16/32

17 o Çizim Başlangıç o Çizim Bitiş : Grafik alanları Şekil de gösterilen 8 adet bölgeye ayrılmıştır. Kanal grafiği bu bölgelerden istenilen bir ve birkaç tanesine çizdirilebilir. Örnek olarak Çizim başlangıç 0,Çizim Bitiş 1 olarak seçilirse grafik sadece 1. bölgeye çizdirilir. Çizim bitişin 2 olarak seçilmesi durumunda ise grafik 1 ve 2. bölgeye çizdirilir Bölge 8. Bölge 2. Bölge 1. Bölge Zaman Bölge 1. Bölge Zaman Yatay Grafik Dikey Grafik Şekil Grafik bölgeleri o Çizgi Kalınlığı :Çizgi kalınlığı bu modelde değiştirilemez. o Renk :Renk bu modelde değiştirilemez. Grafiklerin üzerine tıklanarak Şekil da verilen Trend Opsiyonları sayfasına ulaşılr. Şekil Trend Opsiyonları Sayfası KY-PR SAYFA 17/32

18 2.13. MENU Sayfası Sayfa erişim penceresinden MENU tıklanarak ulaşılır (bkz Sayfalar ve Erişim). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil de verilmiştir. Cihazı kapatır. Kalibrasyon sayfası Programı arka plana alarak işletim sistemine döner. Bu durumda kayıt devam eder. Kullanıcı Ayarları Kullanıcı Girişi Dil Seçimi İletişim Ayarları Yazıcı Ayarları Saat ve Tarih Ayarı Servis Ayarları Donanım Ayarları Kanal Ayarları Gurup Ayarları Anonsiyatör Ayarları Sürekli Kayıt Ayarları Arşiv Yöneticisi Şekil Menu Sayfası 2.14.Kullanıcı Ayarları Cihazda farklı yetkilere sahip 5 adet kullanıcı tanımlanabilir. Kullanıcı ayarları MENU sayfasından KULLANICILAR tıklanarak yapılır (bkz. Bölüm 2.13.). Sayfaya sadece 1. kullanıcı erişebilir. Şekil de verilen KULLANICI AYARLARI sayfasından istenilen kullanıcı seçilerek, kullanıcı ismi, şifresi ve yetkileri ayarlanabilir. KY-PR SAYFA 18/32

19 Şekil Kullanıcı Ayarları Sayfası 2.15.Kullanıcı Girişi Cihazın her aşamada şifre sormasını engellemek için kullanıcı cihaza giriş yapabilir. Kullanıcı girişi MENU sayfasından LOG IN tıklanarak yapılır. LOG IN tuşu tıklandıktan sonra istenilen operatör seçilerek ve şifre girilerek login işlemi tamamlanır. Login işleminden sonra tuş adı LOG OUT olarak değişir. Tekrar aynı tuş tıklanarak logout işlemi gerçekleştirilir (bkz. Bölüm 2.13.) Servis Ayarları Servis Ayarları sayfasına erişim MENU sayfasından SERVİS tıklanarak yapılır (bkz. Bölüm 2.13.). Cihaz Windows ağları üzerinden, ağ üzerinde bağlı başka bilgisayarlarla izlenebilir. Bu işlem için uzak bilgisayar üzerinden servis ayarlarının yapılması gerekir. Yerel bilgisayarda ( ) servis ayarları yerel bilgisayar olarak seçilmelidir. Uzak bilgisayarda servis ayarları Ağa Bağlı Uzak Bilgisayar olarak seçilmeli ve Host kısmına E-PR- 150 bilgisayarının adı girilmelidir. (Şekil 2.29.) Uzak bilgisayarda uzaktan izleme programı yüklü olmalıdır. KY-PR SAYFA 19/32

20 Şekil Servis Ayarları Sayfası 2.17.Donanım Ayarları Donanım Ayarları sayfasına erişim MENU sayfasından DONANIM tıklanarak yapılır (bkz. Bölüm 2.13.). Bu modelde sadece ünitelerdeki analog ve sayısal kanallarla, röle sayıları ayarlanabilir. iki adet üniteden meydana gelir. Her bir ünite 16 adet analog kanal ile 24 adet sayısal giriş veya 16 adet sayısal çıkışa sahip olabilir. Donanım ayarları cihazın donanımına uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz fonksiyonlarını düzgün olarak yerine getirmez. Donanımların yerleşimi Şekil de verilmiştir. Şekil Donanım Ayarları Sayfası KY-PR SAYFA 20/32

21 A Unite 1 Analog Girişler 1-16 B Unite 2 Analog Girişler 1-16 C Unite 1 Sayısal Girişler Veya Çıkışlar D Unite 2 Sayısal Girişler Veya Çıkışlar H İşlemci Kartı Şekil arka panel ünite yerleşimi Şekil da verilen Donanım Ayarları sayfasından istenilen ünite seçilerek ve Düzenle tuşuna basılarak Şekil de verilen Ünite Ayarlama sayfasına ulaşılır Kanal Ayarları Şekil Ünite Ayarlama Sayfası Kanal Ayarları sayfasına erişim MENU sayfasındaki KANALLAR tuşuna basılarak yapılır (bkz. Bölüm 2.13.). Bu tuşa basıldığında operatör seçimi ve şifre girişinden sonra konfigüre edilmek istenilen ünite sorulur. Bu seçimin ardından Şekil de verilen Kanal Ayarları sayfasına ulaşılır. Sayfanın üst kısmında ünite ile ilgili İsim ve tag alanları bulunur. Bu alanlara ünite ile ilgili açıklayıcı bilgiler doldurulabilir. Sayfanın kalan kısmı Analog Girişler ve Sayısal Girişler olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Analog Girişler bölümü, Şekil de görüldüğü gibi altı bölüme daha ayrılmıştır. Bunlar Giriş Konfigürasyonu, Aritmetik, Alarm 1, Alarm 2, Debi ve Toplayıcı bölümleridir. Bu bölümlerden bazıları seçilen konfigürasyona göre gözükmeyebilir. KY-PR SAYFA 21/32

22 Şekil Kanal Ayarları ( Analog Kanal Giriş Konfigürasyonu) Analog kanallara ait konfigürasyona geçilmeden önce konfigüre edilmek istenen kanal ekranın sol tarafında bulunan Kanal No listesinden seçilir. Bu işlemin ardından seçilen kanala ait bilgiler ekranın sağ tarafında, ilgili yerlere yüklenecektir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet tuşuna basılarak değişiklikler kaydedilir. Analog kanallara ait Giriş Konfigürasyonu bölümünden ayarlanabilen parametrelere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. o İsim : Kanal adı o Tag : Kanal tagı o Tarama : ON seçilmesi durumunda ilgili kanal taramaya açılır. OFF seçilmesi durumunda ise ilgili kanalı taramaya kapatılır. Taramaya kapatılan kanalların ölçüm değerleri yenilenmez. o Giriş Tipi : Kanalın giriş tipini belirler. Giriş tipleri Tablo 2.1. de verilmiştir. Giriş tipi parametresi değiştirildiği zaman bu kanala ait girişin jumper ayarları da girişe uygun olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde ölçüm yanlış yapılacaktır (bkz. Bölüm 2.20.). Tablo 2.1. Giriş Tipleri TCCJ (Termokupl Kompanzasyonlu) TC (Termokupl Kompanzasyonsuz) RT(Resistans Termometre) 0-20 ma 4-20 ma 0-50 mv 0-1 V V 0-10 V AVG KY-PR SAYFA 22/32

23 o Lineerizator :Kanalın nasıl lineerize edileceğini belirler. Lineerizator türü FCMP veya CMP olarak seçilirse analog kanallara ait giriş konfigürasyonu bölümünün yanında Şekil de verilen Debi bölümü açılır.kanal, Debi bölümünden seçilen Basınç Kanalı, Tasarım Basıncı, Sıcaklık Kanalı, Tasarım Sıcaklığı ile kompanze edilerek debi hesaplaması yapılır. FCMP ile CMP arasındaki tek fark ilkinde girişin karekökünün alınmasıdır. Hesaplama açısından başka bir fark yoktur. Giriş tipi AVG olarak seçilirse analog kanallara ait giriş konfigürasyonu bölümünün yanında Şekil de verilen Aritmetik bölümü açılır. Giriş bilgisi bu bölümden seçilen Kanal numaraları ve Kanal Katsayıları ile aşağıda verilen formül ile hesaplanır. KN Kanal Numarasının, KK kanal katsayısının kısaltmasıdır. Giris = PV 1 KK1 + PVKN 2 KK 2 + PVKN 3 KK 3 + PVKN 4 KK KN 4 Tablo 2.2. Lineerizatör Tipleri Lineerizator Standart Ölçüm Sınırları ( o C) ( o F) LIN (Lineer) SQRT (Karekök) FCMP (Debi-Karekök) CMP (Debi) Type_B IEC , , 3308 Type_E IEC , , 1544 Type_J IEC , , 1562 Type K IEC , , 2480 Type L DIN , , 1652 Type N IEC , , 2372 Type R IEC , , 3200 Type S IEC , , 3200 Type T IEC , , 752 Type U DIN , , 1112 PT-100 IEC , , 1544 KY-PR SAYFA 23/32

24 Şekil Kanal Ayarları ( Analog Kanal Aritmetik Konfigürasyonu) Şekil Kanal Ayarları ( Analog Kanal Debi Konfigürasyonu) KY-PR SAYFA 24/32

25 o Noktanın Yeri : İlgili kanal için noktadan sonra gösterilecek hane sayısını belirler. o Sensör Kopuk : Sensörün kopması durumunda ölçüm değerini belirler. LOW seçilmesi durumunda ölçüm değeri Zero değerine, HIGH seçilmesi durumunda ise Span değerine eşitlenir. o Zero :Zero değeri o Span :Span değeri o Birim : C veya F olarak ayarlanabilir Analog kanallara ait alarmlar Şekil da verilen Alarm 1 ve Alarm 2 bölümlerinde konfigüre edilir. Bu bölümlerde konfigüre edilen parametrelere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. o Tag : Alarm tagı o Uzun Off Tag : Uzun Off Tag o Uzun On Tag : Uzun On Tag o Tip : İlgili alarmın tipini belirler. OFF, LOW ve HIGH olarak seçilebilir. OFF seçildiğinde ilgili alarm kapatılır. Seçeneklere ait açıklamalar Şekil de verilmiştir. o Set Noktası : Alarmın set noktasını belirler. o Histerezis : İlgili alarmın histerezis değerini belirler. o Röle : Alarm durumunda tetiklenecek röleyi belirler. Şekil Kanal Ayarları ( Analog Kanal Alarm 1 Konfigürasyonu) Alarm Tipi: LOW 1 Alarm HYS Alarm Tipi: HIGH 1 Alarm HYS 0 0 ASP PV ASP HYS=Histeris, ASP=Alarm Set Noktası, PV=Proses Değeri PV Şekil Analog Kanal Alarm Tipleri KY-PR SAYFA 25/32

26 Analog kanallara ait son bölüm ise Şekil de verilen,toplayıcıların konfigüre edildiği Toplayıcı bölümüdür. Bu bölümde konfigüre edilen parametreler aşağıda açıklanmıştır. o Tag : Toplayıcı tagı o Sayma : Off seçilirse ilgili toplayıcının sayması durur. On seçilmesi durumunda sayma işlemi devam eder. o Tip :Toplayıcının birimini belirler. Şekil Kanal Ayarları ( Analog Kanal Toplayıcı Konfigürasyonu) Sayısal girişlere ait konfigürasyon Sayısal Girişler bölümü tıklanarak Şekil ve Şekil da verilen sayfalarla yapılır. Şekil da verilen Sayısal Girişlere ait Giriş Konfigürasyonu bölümünden ayarlanan parametrelere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. o İsim : Kanal ismi o Tag : Kanal tagı o Uzun Off Tag : Uzun Off Tag o Uzun On Tag : Uzun On Tag o On Tag : On Tag o Off Tag : Off Tag o Tarama : ON seçilmesi durumunda ilgili kanal taramaya açılır. OFF seçilmesi durumunda ise ilgili kanalı taramaya kapatılır. Taramaya kapatılan kanalların ölçüm değerleri yenilenmez. o Aktivasyon : Girişin aktif olma şeklini belirler. o Röle : Girişin aktif olması durumunda enerjilenecek röleyi belirler. Sayısal girişlere ait son bölüm ise Şekil da verilen Toplayıcı bölümüdür. o Tag : Toplayıcı tagı o Sayma : Off seçilirse ilgili toplayıcının sayması durur. On seçilmesi durumunda sayma işlemi devam eder. o Noktanın Yeri : Noktadan sonra gösterilecek hane sayısını belirler. o Sayma Oranı : Her bir pulse için toplayıcının arttırılma miktarını belirler. KY-PR SAYFA 26/32

27 Şekil Kanal Ayarları ( Sayısal Kanal Giriş Konfigürasyonu) Şekil Kanal Ayarları ( Sayısal Kanal Giriş Konfigürasyonu) KY-PR SAYFA 27/32

28 2.19. Bağlantı Şemaları serisi cihazların arka panelinde 5 gurup klemens, besleme anahtarı, reset tuşu, besleme girişi ve harici bağlantı portları bulunur. Cihazın arka panel görüntüsü Şekil de verilmiştir. Cihazı çalıştırmak için Şekil ve Şekil da gösterilen besleme bağlantılarının her ikisi de yapılmalıdır. Çalışma gerilimi uygulandıktan sonra cihazı başlatmak için besleme anahtarı I konumuna getirilmeli ve reset tuşuna basılmalıdır. O I Besleme Anahtarı (O : Kapalı; I : Açık) Reset Tuşu Şekil Arka Paneli Klemens gurupları A, B, C, D ve H şeklinde isimlendirilmiştir. A ve B gurup klemenslerin bağlantı şekilleri aynıdır. Bu kartlara ait, değişik giriş tipleri için bağlantı şemaları Şekil de verilmiştir. A ve B gurubu kartlara takılacak giriş tipine göre ilgili kanalın jumper ayarlarının giriş bağlanmadan önce yapılması gerekir (bkz Jumper Ayarları). Aksi takdirde ilgili kanal zarar görebilir. Bununla birlikte kanala ait giriş konfigürasyonuda bağlantıya uygun olarak seçilmelidir. C gurubu sayısal çıkışlara ait bağlantı şeması Şekil da, D gurubu sayısal girişlere ait bağlantı şeması Şekil de verilmiştir. Şekil de gösterilen işlemci kartında TRXA,TRXB ve GND klemenslerine bağlantı yapılmaz. C A PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 PT-100 Şekil Pt-100 bağlantı şeması C A V V V V V V V V V V V V V V V V Şekil 2.43.Gerilim bağlantı şeması KY-PR SAYFA 28/32

29 C A TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC Şekil Termokupl bağlantı şeması C A ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Şekil Miliamper bağlantı şeması +24 V -24 V C Şekil Sayısal giriş bağlantı şeması R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 D 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V Şekil Röle bağlantı şeması 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V 3A 220 V F N H Besleme 220 V AC; 50/60 Şekil İşlemci Kartı bağlantı şeması KY-PR SAYFA 29/32

30 Harici donanım portları Şekil da verilmiştir. Cihaza istenildiği taktirde dışarıdan klavye ve mouse bağlanabilir. USB portları harici disk, yazıcı, harici CD-ROM vb. bağlantılar için kullanılabilir. Bağlanan donanımlar işletim sistemine dönülerek sisteme tanıtılmalıdır. (İşletim sistemine dönmek için bkz. Bölüm MENU) Harici Donanım Bağlantı Portları Kullanılmaz USB Portları Ethernet Kullanılmaz Mouse Klavye Şekil Harici Donanım Bağlantı Portları ve Besleme Girişi Besleme 220 V AC; 50/60 Hz Jumper Ayarları cihazında TC(mV, V), RT, ma ve 10 V giriş için jumper ayarları farklı farklı yapılmalıdır. Cihazın her hangi bir kanalına uygulanacak giriş Giriş Konfigürasyonu sayfasındaki Giriş Tipi parametresiyle (bkz. Bölüm 2.18.)uyumlu olmalı ve giriş kartı üzerindeki jumperlar da bu girişe göre düzenlenmelidir. Jumper ayarları ilgili analog girişe ait jumperlerin giriş tipine gore Şekil de gösterilen biçimde yapılması ile gerçekleştirilir. Bu işlem için öncelikle kart üzerindeki jumper lara ulaşılması gerekir. Jumper lara ulaşmak için ilgili kanala ait kartın kutu kapağı cihazın arka panelinde bulunan vidalar sökülerek çıkarılır. Daha sonra kart, jumper lara ulaşılıncaya kadar yukarı doğru çekilir. Jumper lar ayarlandıktan sonra kart yerine oturtularak çıkarılan kutu kapağı eski biçimde yerine takılır. Fabrika çıkışı jumper ayarları TC dir. Klemensler Kanal Jumperları Seçme kartı adres jumperı Data kablosu PT-100 TC, mv ma V Şekil Jumper bağlantı şeması KY-PR SAYFA 30/32

31 2.21. Gurup Ayarları Gurup Ayarları sayfasına MENU sayfasından GURUPLAR tıklanarak ulaşılır (bkz. Bölüm 2.13.). Bu sayfada cihazda bulunan 16 adet guruba ait konfigürasyon yapılır. Sayfanın sol tarafından konfigüre edilmek istenen gurup seçilerek guruba ait konfigürasyon sayfanın sağ tarafındaki ilgili yerlere yüklenir. Guruplarda konfigüre edilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. o Kayıt Şekli :Kayıt şekli Sürekli veya İşlem Bazlı olarak seçilebilir. Sürekli seçilirse guruba ait kayıt sürekli olarak yapılır. İşlem bazlı seçilirse kayıt sayfa seçim penceresinden İŞLEM tuşu tıklanarak başlatılır ve aynı tuşa tekrar basarak durdurulur. o Başlama Şekli :Sadece İşlem bazlı guruplar için geçerlidir. Cihazdaki sayısal girişlerden istenilen bir tanesi seçilerek kayıt başlatma durdurma seçilen sayısal girişle yapılabilir. o Örnekleme Oranı : Kayıt sıklığını belirler. o Kanallar : Guruptaki kanalların seçildiği bölümdür. Şekil Gurup Ayarları Sayfası Anonsiyatör Ayarları Anonsiyatör Ayarları sayfasına MENU sayfasından ANONSİYATÖR tıklanarak ulaşılır (bkz. Bölüm 2.13.). Sayfaya ait ekran görüntüsü Şekil de verilmiştir. Sayfada ayarlanabilcek parametrelere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. o Kanal Sayısı : Anonsiyatör ekranındaki kanal sayısını belirler. o Korna : Acknowledge edilmemiş alarm olduğunda aktif olacak sayısal çıkışı belirler. o Lamba : Alarm durumunda aktif olacak sayısal çıkışı belirler. o Kanallar : Anonsiyatöre ait kanalların belirlendiği bölümdür. KY-PR SAYFA 31/32

32 Şekil Anonsiyatör Ayarları Sayfası Kayıt Ayarları Kayıt Ayarları sayfasına MENU sayfasından KAYIT tıklanarak ulaşılır (bkz. Bölüm 2.13.).. Bu sayfada sadece sürekli kayıta ait ayarlamalar yapılır. Şekil Sürekli Kayıt Konfigürasyonu Sayfası Üretici / Yetkili Servis: Elimko Ltd. Şti. 8. Cadde 68. Sokak No: Emek/ANKARA Tel: Faks: KY-PR SAYFA 32/32

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI*

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik

Detaylı

V R X SES KAYIT YAZILIMI Kullanım Klavuzu (Version: 1.4 r1) www.teknikom.com

V R X SES KAYIT YAZILIMI Kullanım Klavuzu (Version: 1.4 r1) www.teknikom.com V R X SES KAYIT YAZILIMI Kullanım Klavuzu (Version: 1.4 r1) www.teknikom.com VRX SES KAYIT YAZILIMI HAKKINDA...1 NELER YAPILABİLİR...2 ÖNEMLİ UYARILAR...3 YASAL UYARI...3 GÜVENLİK UYARISI...3 GEREKLİ BİLGİSAYAR

Detaylı

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler :

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler : EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU İçindekiler : 0. Giriş 1. Ön Bilgiler 1.1 Kullanıcı Giriş Ekranı 1.2 Nümerik Giriş Ekranı 1.3 Alfanümerik Giriş Ekranı 1.4 Mesaj Ekranı 1.5 Ana Ekran 2. Ayarlar Menüsü 2.1

Detaylı

1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU

1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU 1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU Bu test panosunda, elektromanyetik debimetre ile ölçüm metodu kullanılmaktadır. Debimetrelerin kalibrasyonu, su toplama tankı ile kalibre edilmiş terazi ve hacim tankıyla

Detaylı

Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu

Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş.. 2 2. Programın ilk defa Çalıştırma.... 3 3. RS232 ve USB ile haberleşme... 5 4. Program Kullanım arayüzü... 6 5. Veri aktarımı.. 11 6. Flash

Detaylı

VGUARD KARTLAR & CHATEAU XP YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU

VGUARD KARTLAR & CHATEAU XP YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU >> VGUARD KARTLAR & CHATEAU XP YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydanı, İstanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm Otomatik Hasta Kayıt ve Laboratuar Sonuç Cihazı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm Otomatik Hasta Kayıt ve Laboratuar Sonuç Cihazı Çözüm Bilgisayar Çözüm Otomatik Hasta Kayıt ve Laboratuar Sonuç Cihazı Kullanım ve Kurulum Kitapçığı Versiyon.1.4 19.12.2005 İçindekiler 1. Uyarılar 3 2. Bağlantılar ve Çalıştırma 3 2.1.1. Üst Bölüm İçin

Detaylı

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU Güvenlik Şartları DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice

Detaylı

CompactFlash kart ve yaşam boyu veri yönetimli giriş düzeyi Kağıtsız Kaydedici

CompactFlash kart ve yaşam boyu veri yönetimli giriş düzeyi Kağıtsız Kaydedici JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi JUMO GmbH adresi: & Co. Mackenrodtstraße KG 14, JUMO Adres: Instrument Co. Yenişehir Ltd. Mah. Ataşehir JUMO Process

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

Sayfa 2- D120 300 V2.1.0. Sunum

Sayfa 2- D120 300 V2.1.0. Sunum Sunum Yüksek teknolojili ENEL D Serisi kesintisiz güç kaynağını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz bu ürün, en ileri seviye teknolojik donanım kullanılarak, ISO9001 kalite güvence

Detaylı

Sunum İÇİNDEKİLER. Sayfa 2 C V3.0.3

Sunum İÇİNDEKİLER. Sayfa 2 C V3.0.3 Sunum Yüksek teknolojili ENEL C Serisi kesintisiz güç kaynağını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz bu ürün, en ileri seviye teknolojik donanım kullanılarak, ISO9001 kalite güvence

Detaylı

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu İçindekiler Lisans Sözleşmesi 3 Programa giriş 00-00 İlk işlemler PLC Ayarları 00-01 Program Özellikleri 7 Malzeme

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU)

DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU) Tel: 0-216-466 84 60 Fax: 0-216 364 65 65 datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU) ÖZELLİKLER True RMS ölçümler Otomatik çalıştırma

Detaylı

DVR Kullanım Kılavuzu

DVR Kullanım Kılavuzu DVR Kullanım Kılavuzu HYDVR-4100, HYDVR-4200 ve HYDVR-4300 Serisi H.264 DVR Her hakkı saklıdır DİKKAT Lütfen cihazınızı doğru ve güvenli bir Resimde bağlamak için bu kullanım kılavuzunu dikatli bir Resimde

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-309, tekli veya karşılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-3

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilgisayarı kapatma yolları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 2. Flash diskin biçimlendirilmesi hakkında bildiklerinizi anlatınız. 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM Kişisel bilgisayarlar

Detaylı

Özet Kullanım Kılavuzu

Özet Kullanım Kılavuzu Özet Kullanım Kılavuzu ACS310 İçindekiler Güvenlik Mekanik kurulum Elektrik kurulumu Devreye alma ve I/O ile kontrol 1 İlgili kılavuzlar listesi SÜRÜCÜ KILAVUZLARI Kod (TR) ACS310 Özet Kullanım Kılavuzu

Detaylı

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 SECOM 737 XL Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanım Kılavuzu SECOM 737XL Yayın Hakkı 1998-1999 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik. Mekanik kurulum. Elektrik kurulumu

İçindekiler. Güvenlik. Mekanik kurulum. Elektrik kurulumu ABB her amaca uygun sürücüler Özet kullanıcı kılavuzu ACS310 sürücüler İçindekiler Güvenlik Mekanik kurulum Elektrik kurulumu Devreye alma ve I/O ile kontrol İlgili kılavuzlar listesi Sürücü donanım el

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı