Oset Sülalelerinin Tarihçesi OSET SÜLALELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oset Sülalelerinin Tarihçesi OSET SÜLALELERİ"

Transkript

1 OSET SÜLALELERİ Oset sülalelerinin, diğer milletlerin sülalelerinde olduğu gibi uzun bir oluşum süreçleri vardır. Fakat bu süreci anlatan yazılı kaynaklar, Oset lerde oldukça kıttır. Bu yüzden, sülalelerin tarihçesinin tespiti için etnografik, folklor ve dil bilimi malzemelerin önemi büyüktür. Oset sülalelerin oluşum konusuyla, V.F. Miller, V.İ. Abayev, Z.N. Vaneev, B.A. Alborov gibi ünlü bilim adamları ilgilenmiştir. Bu konuya, B.A. Kaloyev, V.K. Totrov, F.H. Gutnov, R.S. Bzarov, N.G. Bagayev, A.X. Biazyrov, A.Dz. Tsagayeva, K.A. Gagkayev, T.Z. Kozıreva, T.A. Guriyev, Z.D.Tshovrebova, Ş.G. Djigkayev gibi Osetya lı tarihçiler, folklorcular, dil bilimcileri ile K.T. Kaytov, A.A. Getsayev gibi savaş ve emek gazileri bazı yazılarını bu konuya ayırmışlardır. Bazı Oset sülalelerinin tarihçelerinin canlandırılmasında ana kaynaklardan birini, nesilden nesle geçen halk soy efsaneleri oluşturmaktadır. Bunlar, göç, Osetler in etnik gruplarının şekillendirilmesi, topraklar üzerinde genişlemeleri, Osetler in diğer Kafkasya halklarıyla etnik ve kültürel ilişkileri gibi konuları aydınlatmaya yardımcı oluyorlar. Soy efsaneleri, farklı sülalelerin akrabalık ilişkilerin şeklini canlandırırlar, sülaleler - ærvadæltæ (æрвадæлтæ). Bu efsaneler, soy ağaçlarının altıncı, bazen de dokuzuncu nesle kadar canlandırmaya yardımcı oluyor. Söz konusu bu soy ağaçları veya jeneolojik tablolar, bu halkın tarihindeki birçok konuya tarihi kaynak oluşturmaktadırlar. 1 / 27

2 Oset sülalelerin ne kadar eski olduklarını, uzun süren oluşum süreçlerini gösteren değerli araştırmaları, Z. N. Vaneev e ait Osetler in kökenleri hakkında halk efsanesi isimli çalışma ile V.B. Abayev e ait Tsarazontæ ve Aguzatæ Oset soy isimlerinin kökenleri isimli çalışma oluşturmaktadırlar. Osetler in kökenleri hakkında halk efsanesi nin, tüm Osetya nın değil, yalnızca Alagir Vadisi (coğrafi bölge adı) sülalelerinin kökenine ışık tutmaktadır. Z.İ. Vaneev, halk efsanelerine göre daha Ov Çarlığı zamanında, Shidamon, Tsarazon, Qushagon, Aguzon, Tsaxilon gibi, kökenlerinin öneminin altını çizen eski Oset sülalelerinin var olduğunu düşünüyor. Bu konu, yazılı eserlerde de yansımasını bulmuştur,örneğin İ.Yalguzidze (İ.Gabarayeva) nın yazdığı Alguziani şiir romanında ve Nuzal Kilisesindeki yazılarda olduğu gibi. Z. N. Vaneev, aristokrat sülalelerinin, kökenlerini, bir çar veya hükümdara bağladıklarını bahsediyordu. Fakat yazar, efsanede gösterdiği eski Oset sülalelerin, kökenlerini tam olarak kime bağladıklarını belirtmiyordu. V.i. Abayev, yukarıda adı geçen çalışmasında, bu konuyu inceleyerek, eski Oset sülalelerin ortaya çıktığı dönemi netleştiriyor. V.İ. Abayev, beş en eski soy isminin etimolojik analizini yapıyor. Nitekim, Shidamon sülalesinin başının adını, eski İran patronomik ismi olan Spitaman a kadar götürüyor. Qushagon soy ismini ise, halkın kendisi de açıkladığı gibi anlatıyor, Kase (KUSK) kelimesinden 2 / 27

3 gelen isim olarak. Efsaneye göre, bu sülalenin başı olan kişiye babası miras olarak bir kase bırakmış, böylece kişinin adı Qusha olmuş. Tsaxil soy ismini ise V.İ.Abayev, daha geç ortaya çıkan bir soy isim olduğunu düşünüyor ve onun İtran değil substrat Kafkas dünyasından geldiğinin kanaatinde. Vasso Abayev, özellikle Tsarazon ve Aguzon soy isimlerin etimolojisinde duruyor. Abayev, halk efsanelerinin elit sülaleleri olan ve efsaneye göre kendilerinin hükümdar soyundan geldiklerini iddia eden Tsarazon lar ve Aguzon lar sülalelerinin kendilerini kimlere bağladıklarını analiz ediyor. V. İ. Abayevin belirttiği gibi ilk olarak, İ. Yalguzidze Alguziani şiir romanında, kahramanı Alguzon un kökenini, büyük Roma imaratorları August-Sezar a bağlıyor. V.İ. Abayev, Alguzon isminin, Alguz isminden, ON patronomik formatı yardımıyla türediğini düşünüyor. Yazar, İ. Yalguzidze döneminin halk efsanelerinin elit Oset sülalelerine, Bizans veya Roma imparatorlardan gelen kökeni yakıştırdıklarının altını çiziyor. Vasso Abayev in fikrine göre, halk efsanelerinde böyle bir jenealoji, Moğolların istilasından önce, Alanlar Birliğinin, Kuzey Kafkasya da en büyük siyasi gücü teşkil ettiği, birlik hükümdarlarının ise kendilerini Kiyev çarları, Hazar koganları, Bizans imparatorları ve Gürcü çarlarıyla aynı düzeyde gördükleri zamanlarda oluşmuş olabilir. Sezar ın mirasçısı ünvanına kendini layık gören Alan hükümdarının kim olduğu sorusuna ise V.İ. Abayev, bu hükümdarın, Latin şekli olan Saezar kelimesine ON patronomik formantını eklemiş olması, ve adını Tsarazon, yani Sezar oğlu (soyu) adını taşıyor olması gerektiği şeklinde cevap veriyor. S ve R sessiz harflerinin yer değişmesiyle Tsazaron,Tsarazon a dönüşmüş, böylece Tsarazontæ soy ismi oluşmuştur. V.İ. Abayev, Alan hükümdarlarının, Tsarazon ismini 10. asırda almış olabileceklerini düşünüyor. En azından 12. asırda bu isim artık vardı. O dönemde yaşayan Oset prens David-Soslan, kabul görmüş halk geleneğinde Tsarazon olarak adlandırılmaktadır". 3 / 27

4 V.İ. Abayev, Tsarazon ve Aguzon soy isimlerinin analizinin, İ. Yalguzidze nin öne sürdüğü, Oset hükümdarlarının, efsanevi soy ağaçlarını Roma imparatorlarından (Oktavian August tan itibaren tüm Roma imparatorları Sezar ve August ünvanını taşıdılar) aldıklarına dair fikrini doğruladığını düşünüyor. Ortaçağda Alanların seçkin grubunun kendi isimlerini ne koydukları hakkındaki soruya V.İ. Abayev, Alan devletinin oluşum döneminde, bunların yönetim tabakası, Tsarazon ve Aguzon isimlerini, yani Sezar ve August un varisleri olarak almışlardır diye cevap veriyor... İktidar olmaya çalışan veya iktidar olan insanlar her zaman, hükümdarlıklarına yasal hükümdarlık statüsü vermek (kabullenilmek) için kendilerine hayali genialojiler uyduruyorlardı ve üstün ayrıcalıklı üvanlar, isimler, nişanlar alıyorlardı. Ve de Oset materyalleri, sülalelerin sosyal olduğunu, belli sosyal tabakalardan oluştuğunu ve bu tabakanın çıkarlarına hizmet verdiğini onaylar.sülalelerin oluşumunu, ilk kaydedildiklerinden daha önce olduğunu da belirtmek gerekir. Z.N. Vaneev ile V.İ. Abayev in, Oset sülalelerin ilk kaydedildikleri dönemin asırlar olarak belirlediklerini bir daha belirtmiş olalım. 4 / 27

5 Oset sülalelerin ilk kaydedilme zamanının, ünlü Oset folklorcusu olan A.X. Biazyrov da 10. asra ait olduğunu söylüyor yılında D.M. Struçkov tarafından Kuban nehrinin bir kolu olan Büyük Zelençuk nehrinin üst kısımlarında bulunan bir mezar taşının üzerinde görülen Yunan alfabesiyle Oset dilinde yazılmış ve daha sonra V. Miller, G.F. Turçaninov, V.İ. Albayev, B.A. Alborov tarafından çözülen bir yazıya dayanarak A.X. Biazyrov, yazıda yer alan isimlerin soylu, Laganı Tsırt (Lagan anıtı) ın soy ağacını temsil ettiği ve bu sülalenin yazısının 10. asra ait olduğu sonucuna varıyor. Diğer bazı bilim adamlarının düşüncesine göre Oset sülalelerinin kayda geçirilme dönemi olarak asırları dikkate almamız gerekiyor. Lingvist T.Z Kozıreva yazısında diyor ki: 14. asra ait Trusovskaya mezartaşı yazısı, Osetlerde soy isimlerin bulunduğunu artık kayıt altına almaktadır. Bu yazıda, adına, Alxazaty myggag anıtının dikildiği Alxazon sülalesinin adı geçiyor. Oset sülalelerinin çok eski olduğunu, Gürcü dil bilimcisi M.K. Andronikaşvili da gösteriyor. M.K. Andronikaşvili, 13. asırda Moğol Hanı Berkay ın Kuzey Kafkasya daki takibinden güneye doğru Axsarpagani soyismindeki Parecan ve Bağatır isminde Oset prenslerinin kaçtığını yazan Gürcistan ın Наyalöyküsü adlı eseri analiz ederken, yazar öyküde adı geçen Axsarpakani soy isminin bir Oset boyu olan Axsartægatæ nın ta kendisi olduğu sonucuna varıyor, bu soy isim, Oset Nart efsanelerinde önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Oset soy isimlerinin, uzun oluşum süreciyle ilgili ilginç bilgileri, tarihçi F.H. Gutnov veriyor. Ona göre Soy ağaçlarına bakılırsa, Aldar ların ve Badila ların soy adları, asırda yaşayan insanların isimlerinden kaynaklanmaktadır. Feodallerde Tagaurii ve Digorii soy isimlerinin kullanımı 17. asrın ikinci yarısıyla 18 asrın ortasına kadar genel hale gelmişti ki bu da, seçkin tabakalarda bile soy isim oluşum sürecinin uzunluğunu ve aşamalı bir süreç olduğunu gösterir. 5 / 27

6 Soy isimler uzun süre sınıfsal bir öncelik niteliğindeydi ve yönetici tabakalar, soy isimlerin alt tabakalar arasında genişlemesini engelliyordu. İlk önce soy isimler, 17. asrın ikinci yarısıyla 18. asrın başında Aldar lar ve Badila lar arasında temel hale geldi. Daha sonra soy isimler, Kurtat ile Ualladjyr Uazdanlar ında yayılmıştır.bu işlem köylülerde ise büyük çoğunlukta, Kafkasya yönetim idaresi tarafından 19. asrın ilk yarısında olmuştur. Rus soy isimlerinin oluşumu ve tarihçesi uzmanı ünlü Rus bilim adamı N.A. Nikonov, Rus soy isimlerinin oluşum sürecinin, knez soyisimlerinin ortaya çıkmasıyla 14. asırdan başlayarak, Rusya da 1861 de toprak köleliğinin yıkılışı, diğer reformlarla birlikte tüm ülke halkına soy isim verme mecburiyetini beraberinde getirdiği 19. asrın ortasına kadar olan sürecin 6. yüzyıla kadar uzadığını düşünüyor. N. A. Nikonov un tarifine göre soy isim, agnatik, kan akrabalığı olan gruba ait ve iki nesilden daha fazla kuşaktan kuşağa geçen bir aile ismidir. Aynı fikri diğer bir Rus bilim adamı ileri sürüyor: "...soy isimlerin en özgü özelliklerinden birini, ismin nesilden nesle geçen kısmını, yani bir sülalenin üyelerinin isimlerinde sabit olan kısmını temsil etmesi. Halbuki, ismin diğer parçaları (isim ve baba ismi) kuşaktan kuşağa değişiyor.". Fakat böyle bir soy isim oluşum modeli, her millette görülmüyor. Bundan farklı olarak Doğu Asya antroponimisi, birçok seçenek buluyor, bunlardan da ayrıntılı olarak M.V. Kryukov yazısında bahsediyor. 6 / 27

7 Birçok Doğu halklarında şu ana kadar soy isim kuşaktan kuşağa geçmez ve babanın ismine uygun olarak değişir. Peki,Oset soy isimlerinin oluşum strüktürü nasıldır? Oset sülalesi, yani myggag, bir veya birkaç patronomiden (fydy-fyrt) oluşan, kökleri ortak bir atadan olan bir akraba topluluğudur. Halkın dediği gibi, bunlar aynı kandan ve aynı kemikten insanlardır, çünkü ortak kökenleri vardır, aynı aileden geliyorlar. Soy ismin temelini aile oluşturur. Bunu, ailenin Latince eşdeğeri olan famili kelimesi ıspatlıyor ki famili burada aile demektir. Bu kelimeyi diğer bazı milletler de Latince den almıştır, Ruslar bunlardan biri.oset myggag ı Rusça da aileden binontæ (бинонтæ) daha geniş bir akraba topluluğu olan soy, sülale anlamındaki famili ye eşdeğerdir. Uzak geçmişte insanlar büyük ayrılmaz aile halinde yaşarlardı. Genelde ailenin erkek kardeşleri ile anne-babaları bir aile halinde yaşarlardı. Böyle her bir aile, aile reisinin ismiyle alakalı bir isim taşıyordu. Nadiren aile, ismini baş hanım dan alırdı. Bu genelde aile reisinin erken ölümü halinde baş hanımın diğer aile fertleri arasında büyük otoriteye sahip olması durumunda olurdu. Zamanla bu büyük aile genişliyordu, ortak yaşam, bazı aile fertlerinin ayrılarak kendi ailesini kurma isteğinden dolayı bozuluyordu ve aile dağılıyordu. İmkan oldukça, ayrılan aileler, birbirine yakın yerleşiyordu, fakat bu ayrılan aileler de zamanla büyüyüp bölünüyordu. Bu şekilde, tek ana ailenin bölünmesinden ortaya çıkan kan akrabaları grubu oluşuyordu. Böyle bir kan akrabaları grubu, fydy-fyrt adını taşıyordu. Kelimenin anlamı tek babadan olma çocuklar. Genelde fydy-fyrt fertlerinin çıktığı o büyük ailenin reisinin adını 7 / 27

8 taşıyordu. Zaman geçiyor, fydy-fyrt genişliyordu, onun içinde, o dağılan büyük ailelerin isimlerini taşıyan yeni fydy-fyrt lar oluşuyordu. Böylece, fydy-fyrt, geniş,bölünmemiş bir aile olan ænæyærst binontæ (æнæуæрст бинонтæ) den daha geniş bir akraba topluluğudur. Fdy-fyrt tan daha geniş akraba topluluğuna Osetlerde mıggag (sülale) denir. Bunun içine, daha eskileri olduğu gibi yeni olan ayrı akraba fydy-fyrt lar girer. Farklı sülalelerde fydı-fyrt sayısı farklıdır. Eğer myggag ı oluşturan fydy-fyrt sayısı çok büyük değil ve yerleşimleri birbirine yakınsa, bu myggag ın ismini, tüm fertler taşırlar. Fakat tek myggag ın bir kısmının yeni bir isim alarak yeni myggag oluşturduğu durumlar da olmuştu. Bu olay özellikle kan davaları durumunda söz konusuydu. Geleneğe göre, kan davacısı, eski yerinde kalamazdı ve takipten kurtulmak için bir yerlere taşınarak soy ismini değiştiriyordu. Ailesi onun adını taşıyordu ve zamanla ismi nesilden nesle geçiyordu. Fakat böyle bir aile önceki aileyi hatırlıyor ve hatırasını nesilden nesle iletiyordu. Yine de yeni sülalelerin eskileri içinde oluşması her zaman kan davasına bağlı değildi. Büyüyen fydy-fyrt lar farklı yerlere yerleştikleri zaman, kendi fydy-fyrt ismini yeni bir sülale ismi olarak alıyorlardı, yani söz konusu fydy-fyrt ın atasının ismi, yeni bir myggag haline geliyordu. Fakat bu fydy-fyrt ın üyeleri, bir önceki sülalesini hatırlıyorlardı. Böylece zamanla, Osetlerde daha geniş bir akraba topluluğu olan ve bir zamanlar ortak bir ataya sahip olan bu akraba topluluğu ærvadæltæ (æрвадæлтæ) ortaya çıkıyordu. Bu akraba sülaleleri ortak kökenlerini unutmuyorlar ve bu yüzden aralarında evlilikler yapmak yasaktır. 8 / 27

9 Kelimenin etimolojisini anlatırken V.İ. Abayev, genel Avrupa-hint kelimesi olan brat (kardeş), Eski İranca brata, eski Hintçe bhauta, Osetçe, ærvad öz kardeş değil de aynı sülaleden gelen biri, soydaş olarak bilinmektedir. Öz kardeşi ifade etmek için ise, yeni oluşumlu bir æfsymær (æ фсымæр) (karındaş-kardeş) kelimesi kullanılıyordu. V.İ. Abayev, Yunanca da Osetçe ærvad kelimesine uygun kelime, kardeşi değil, soy birliği üyesi anlamına gelir. Ve Osetçe de de ærvad kelimesi sadece akraba veya aynı soy ismi taşıyan değil, daha geniş akraba birliği anlamına da geliyor. Böylece, Gaglojtæ sadece aynı soyismi taşıyanlar değil, kendilerini Gaglojty kan akrabaları olduklarına, geçmişte onlarla aynı atadan geldiklerine inanan Shanaqojte, Gæbæratæ, Galuantæ ve Vanetæ gibi diğer sülale fertleri birbirine ærvad derler. Myggag üyeliğinde kadın eşlerin dahil edilmediğini, çünkü onların başka bir myggag dan geldiklerini belirtmek gerekir. Belirttiğimiz soy isim efsanelerinde yeterince soy isimleriyle ilgili bilgiler vardır. Z.N. Vaneev in doğru olarak altını çizdiği gibi Oset lerde tek sülale ismi altında kan akrabalığı ilişkileri olmayan grupların birleştiği durumlar da oluyordu". 9 / 27

10 Bir sülalenin, bir başkasının vekaleti æmdzyrd ("æрмыдзыд") veya shæxij iu bayazæg kodtoj ( сæхи иу бауазæг кодтой) geleneği üzerine onun ærvadæl i ( æрвадæл) olduğunun örneklerini görüyoruz. Bu da, bir sülalenin bir başka sülaleden yardım ve koruma talebinde bulunduğu ve daha sonra ona yardım eden sülaleyi kendi soyundan ærvadæl (æрвадæл) saydığı bir başka vekalet tipidir. Efsanelerden, iki ayrı sülalenin, kendi sülalelerinden uzak bir yere taşınarak yeni yerleşim yerinde, aralarında akrabalık bağı olmadığı halde birbirini ærvadæltæ (æрвадæлтæ) kabul etmeye başladıkları durumlar da biliniyor. Burada amaç, etraftakilerin gözünde daha güçlü görünmek ve birbirine destek çıkmaktır. Genelde bir başka sülaleden koruma isteyen, kan davasına karışan kişilerdi. Birkaç örnek verelim: Tedtojtæ, Qædgæron köyünde kendi köylülerinin kanlısı oldular ve Shuadæg e göç ettiler. Burada onları Brytijatæ iyi karşıladılar ve Tedtojtæ,Brytija ları æрвадæлтæ kabul ettiler. Persiatæ ile Dzarashtæ, efsaneye göre birbirinin koruma sülalesi sayılırlar. Persiatæ, kanlısının takibinden kaçarak Güney Osetya dan Kuzeye göç ederek Dzinaga köyüne yerleştiler. Bunlar, bu köyde yaşayan Dzarash lardan koruma istediler. Dzarashte onları kendi koruması altına aldılar ve bundan böyle iki sülale birbirini ærvadæl (æрвадæл) olarak kabul ettiler. Borætæ ile Toxshyrtæ kanlıydılar ve Bitsojtæ onları korumaları altına aldılar.bu iki sülale Bitsoj ları ærvadæl (æрвадæл) kabul ettiler. Magkijtæ ve Gaglojtæ de koruma ærvadæl i (æрвадæл) olarak sayılır. 10 / 27

11 Yine efsaneye göre, Gular köyünde yaşayan Xajmantæ, Sabetæ, Najfontæ ærvad olmaya yemin ederek akraba ærvad ların birbirine davrandıkları gibi davranmaya başladılar. Shagkatæ ile Sætghynatæ (sæçınatæ,sækhinatæ) sülalelerinin toplanan fertleri tüfekle havaya ateş ederek birbirine ærvad olmaya yemin ettiler. Kan akrabalığı olmaksızın, vekalet veya yemin üzerine birbirine ærvad sayılan sülaleler efsaneye göre aşağıdakilerdir: 1. Nafitæ Gatsytæ- Тettsojtæ; 2. Тurgitæ Gethotæ Ozitæ 3. Khubaltæ Khibirtæ- Kalutæ Shagkatæ(Sааkаşvili-Bugünkü Gürcistan cumhurbaşkanının soy ismi); 4. Zolojtæ Еtstsatæ (Еццатæ); 5. Tegatæ Telequrtæ. Örnek verdiğimiz soy isim efsanelerinde, farklı sülalelerin vekalet üzerine ervad olduklarına dair örnekler vardır. Fakat bu forumlar çok nadir görünüyordu. Genelde, daha önce de belirttiğimiz gibi myggag birkaç tane akraba fydy-fyrt dan oluşuyordu. Myggag, yakın zamana kadar zannedildiği gibi soy anlamına değil sülale anlamına gelen bir kelimedir. Osetlerde soy isimlerin oluşma şekli böyledir. 11 / 27

12 Tüm halklarda soy isimlerin oluşumunda en zengin kaynağını, ilk ataların isimleri oluşturur. Bu yüzden, ünlü dil bilimcisi K.E. Gagkayev in yazısında belirttiği gibi: özel isimler, dil tarihi ve milletin tarihi açısından tartışılmaz bir rolü vardır ve halkların bazı çok önemli kültürel ve tarihi ilişkilerini aydınlatır. A.V. Superanskaya nın düşüncesine göre, Her bir isimin kendi tarihçesi, özgeçmişi, coğrafik yaygınlığı ve milli aidiyeti vardır. İsimler, şekil değişikliğine uğrayarak başka dillerde de kullanılabilir. Oset özel isimlerinden bahsederken, V. İ. Abayev, Oset-Alan-İskit özel isimlerinin, karşılaştırmalı tarihi etimolojik araştırmalar için zengin malzeme oluşturduklarını, bunların sayesinde, isimlerin kesin anlamının kolayca bulunabileceğini belirtiyor. Bunun iyi bir örneğini, bu tarihçinin, Nart Efsanelerinin özel isim etimolojisiyle ilgili çalışmaları teşkil ediyor. V.İ. Abayev, günümüzde Oset isimleriyle birlikte diğer halklardan alınan isimlerin de kullanıldığının altını çiziyor. Fakat bu isimler o kadar oturmuş ki, bunların diğer dillerden gelmiş olmasından yalnızca tarihi açıdan bahsedilebilir. Osetlerde yaygın birçok isim Yunan veya Latin, Fars, Bizans, Arap, Moğol, Rus, Gürcü, Türk kökenli isimlerdir. Oset antroponimisinde Türk özel isimlerin bulunmasının sebebini, V.İ. 12 / 27

13 Abayev, orta çağda Alania nın İdil Bulgarları, Hazarlar, Kıpçaklar gibi büyük Türk halklarıyla olan komşuluk ilişkisi olarak görüyor. Bunlar, Osetlerin antroponimisinin kaynağını oluşturmuş olabilirler. Bilim adamının iddiasına göre bu isimler iki ana tiptedir: iki parçalı isimler ve tek isimler. İkili isimlerde ikinci kısmı genelde rütbeler veya onur isimleri teşkil eder: bek, bey, giray, batır, han gibi ve metal ile taş isimleri bulat gibi. Özel isimlerin, soy isimlerin oluşumundaki öneminden ünlü dil bilimci B.A. Alborov da bahsetmişti. Soy isimler, sülalenin reisinin özel isminden oluşur. Sülale reisinin erkek kardeşleri varsa onların isimleri de bazen yeni soy isimler oluşturur. Bazen evlatlar, babaların soy isminden vazgeçip kendi soy isimlerini kendi özel isimlerinden alırlar. Bu günümüzde söz konusu olduğu gibi yakın geçmişimizde de oğulların, babaların soyismini taşıyan akrabalarına kan davası açılmasından korktukları zamanlarda oluyor. Bazen kanlılar, kendilerini kan davasından koruyan kişilerin soy isimlerini alırlar. Eskiden, alt sınıf insanları, onların sahibi olan kişilerden soy isimlerini alırlardı. Genelde soy ismi erkek verirdi, fakat bazen çocukların, annelerinin soy isimlerini taşıdıkları da oluyordu. Mesela, Aslanbek türküsünün kahramanları Aslanbek ile Butsi, Tsælony fyrttæ Tsalon oğulları, yani Tsaloty kadınının adını taşımaktadırlar. Babadan soy isim taşımak, annenin soy ismini taşımaktan daha onur vericiydi. Ünlü folklorcu A.X. Biazyrov, Biazyrtæ ile Bestautæ soy isimlerinden bahsederken, Kuzey 13 / 27

14 Kafkasy da Milat sonrasından itibaren Osetlerin komşuları, Karaçaylar, Balkarlar, Kumuklar, Nogaylardı. Bu halklar, Türk-Tatar grubuna ait akraba dillerde konuşurlar der. Osetlerle adı geçen halklar arasında sıkı ekonomik ve kültürel ilişkiler mevcuttu. Bu ilişkilere, birbirinden alınan kelimeler tanıklık ediyor. Aktarılan kelimeler arasında özel isimler de vardır. Bazı özel isimler, bir takım eşyaların niteliklerinden veya eşyaların kendi isimlerinden alınmıştır. Örneğin, Axshar (güç), Fidar (kale), Petr (Yunanca Taş), Sofya (Yunanca Zeka), Uardi (Gürcüce Çiçek), Çermen (Tatarca Saray) gibi v.s. A.X. Biazyrov, sosyal terimlerden gelen özel isim örneklerini veriyor: Pyshy (Kabarteyce Çar, Dük, Baron v.s.) Tatar halklarında özel isimlere sosyal unvanlar eklenirdi: Han, Bek, Bey gibi: Amırxan, Aslanbek v.s. Böyle ikili isimlerden Osetya da soyisimler sıkça oluşturulurdu. Çoklu özel isimlerin arasında Xan terimi de görülüyor. Bilim adamının haklı ifadesine göre, bu terim, Kuzey Kafkasya halklarının, erkek çocuklarını eğitilmek üzere başka bir aileye verilmesi geleneğine bağlı olarak özel isimlerin içinde yer almıştır. Eğitim görmek üzere yabancı bir aileye gönderilen erkek çocuklara xan denirdi. Osetlerde Temirxan, Khanbolat, Khantemyr ve diğer isimler vardır. 14 / 27

15 Kumuk, Karaçay ve Balkar halklarında knez unvanına biy deniyordu. Bu unvan da Osetlerde görülen özel isimlerin içine girmiştir: Mısırbi, Hazbi, Biaslan, Biazır v.s. Birçok özel isimde qazi kelimesi (Arapça memur, hakim anlamında) kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Qazıbeg, Qazbolat, Qazi v.s. Yazara göre, Biazır soy isminde de, bir erkek ismi olan Azır ismine baştan eklenen sosyal terim Bi. Bestaute soy isminden bahsederken yazar, tau teriminin Oset diline, dağ, kaya anlamına gelen Tatarca dan geçtiğini düşünüyor. Oset özel isimlerin araştırmasına ilk olarak V.F. Miller 19. yy.ın 80 li yıllarında Osetlerin etnogenezini incelerken başlamıştır. İlk olarak o, Oset onomasti sisteminin, eski İran onomasti sistemini düzenli olarak devam ettirdiğini fark etti. Yukarıda belirtildiği gibi Miller den sonra V.İ. Abayev, günümüze kadar gelen Osetlerin kullandığı Alan ve İran isimleri tarihi açıdan incelemiştir. Modern Oset antroponomisinin araştırılmasına yönelik ilk bilimsel çalışmayı, G. Morrison un yazdığı ve Roma Üniversitesinin Dil bilimi fakültesinin dergisinde 1951 de basılmış Oset soy isimleri ve özel isimleri adlı makale teşkil eder. Bu makalede bilim adamı Oset isimleri olduğu gibi, başka halklardan geçen isimlerin etimolojisini inceliyor. T. Morrison un fikrine göre Oset isim ve soy isimleri yine de öndeler. Bunları incelerken yazar ilk önce soy isimlerin oluşumuna dikkat ediyor. 15 / 27

16 Osetlerde isimlendirmenin ana formülünü şöyle tarif ediyor: ilk önce soy isim geliyor, sonra baba ismi (yazara göre soyunun ismi ), daha sonra da şahsın kendi özel ismi. Örneğin: Dzagurty Dzabojy fyrt Guybady (Dzagurlardan Dzabol un oğlu Qubady). Bayan isimlerin formülü, sadece oğul anlamına gelen fyrt kelimesinin yerine kız anlamına gelen cxyzg (çızg) kelimesinin kullanılmasıyla farklıdır. A.Agnayev Oset soy isimleri hakkında isimli makalesinde Osetlerin isimlendirme formülü üzerinde durmuştur.bu bilim adamı makalesinde, Osetlerde soyisim, isim ve baba ismi sırayla şu şekilde yazılır: Soy isim çoğul olarak? yazılır, sonra baba adı? daha sonra isim?zamiriyle yazılır. Baba adından sonra cinsiyet belirtmek için kızı veya oğlu diye belirtilir. Özel isim araştırmacıları, bir çok özel isimlerin, oluştukları zamanki anlamlarını kaybettiklerini ve isim sahipleri tarafından anlaşılmadıklarını fark ettiler, dolayısıyla daha önce de belirttiğimiz gibi bu isimlerin etimolojisini tespit etmek oldukça zordur. K.E. Gagkayev in haklı olarak belirttiği gibi neredeyse böyle isimlerin, hepsi birlikte bir özel isim grubunu oluştururmuşçasına birçok yerel isim çeşidinin oluşmasına temel teşkil etmiştir. Örnek olarak bilim adamı adı geçen makalede Andrey ismini vermektedir ve bu isimden Osetlerde türeyen Andrey, Andıri, Andro, Ando, Andi v.s.; Georgiy isminden türeyen Georgi, Geor, Giusergi, Djiuser, Djordj v.s. Araştırmacı, insanın isminin ve soy isminin genelde belli bir etnik husus taşıdığını, antroponimin 16 / 27

17 etnik özelliklerinin oldukça kalıcı olduğunu fark ettiler. K.E. Gagkayev, Osetlerde lakap ve takma isimlerin değişik oluşum şekillerine de dikkate çekiyor. M. İ. İsayev in yazdığı ve Osetlerin kullandığı hem erkek hem bayan isimlerinin bulunduğu Oset isimleri makalesi RSFSR halkları özel isimler rehberinde yayınlanmıştır.(moskova, 1965) Oset isimleri ile ilgili bir başka çalışma da V.G. Tsogoyev e ait.tsogoyev de Oset isimleri ile ilgili olarak Oset şahıs isimleri adlı özel çalışmasını yapmıştır. Oset şahıs isimlerin ayrıntılı sınıflandırılması, Zoya İsayeva nın Osetin antroponimiği isimli çalışmasında görülmektedir. Bu çalışmada eski Oset isimlerinin yanı sıra diğer halklardan geçen şahıs isimleri üzerinde de durulmaktadır. Araştırmacı, Osetlerde, diğer halklarda da olduğu gibi, şahıs isimlerinin sadece canlılar alemiyle ilgili olmayıp ayrıca bölge veya etnonim isimlerini, yapılan işleri, meslekleri, lakapları de yansıttıklarını, bazı insan dış özelliklerini, dört karakter ismini taşıdığını gösteren veriler getirmektedir. B.A. Alborov, yukarıda adı geçen çalışmasında Oset isimleriyle ilgili aşağıdaki sınıflandırmayı vermektedir: 17 / 27

18 1. Kadın ve erkek isimlerinin en eski halini, anne ve babaya olan sevecen hitaplar, anne, babanın, ailenin diğer kadın ve erkek fertlerinin çocukça dediğimiz isimleri teşkil eder: örneğin Dada, Nana, Dodo, Çendze v.s. 2. Bunlardan sonra, lakaplardan hayvan ve kuş isimlerinden v.s. oluşan isimler geliyor ki bu isimler, kadınlardan ziyade erkeklerde kullanılmaktadır; Kuydzi, Kalman v.s. 3. Eskilik anlamında bunlardan sonra gelen isimler, değişik iş aletlerinin ve değişik nitelik anlamlarını taşıyan isimlerdir; Dzagur, Tseray v.s. 4. Gerçek isim yanında, daha sonra ayrı bir isim haline gelebilecek olan ve bir takım özellikleri belirten ek lakaplar veriliyordu: Mengi, Guyma gibi. 5. Hıristiyanlığın ve İslam ın kabulüyle eski halk isimlerinin yanı sıra Hıristiyan ve İslam isimleri de kullanılmaya başladı: Boris (Bimbolat) v.s. 18 / 27

19 Türk kökenli İsim formatları : 1. Bi, İz, Bay, Bogaç kelimeleri kullanılmaktadır Barısbi, Urısbi gibi, 2. Temur demir: Axtemur veya Aktemir (beyaz demir anlamında), Btomır, Bitemur - zengin demir; 3. Tas - taş - Taco, Botas (zengin taş), Batır, Mansır. İsim, soyisimden daha eski olduğu için, yani soy isimler isimlerden türediği için, soy isimlerde de bu isim sınıflandırmasının yansıması vardır. Araştırmalarımıza göre, Oset soy isimlerinde, hayvanlar alemiyle bağlantılı isimler mevcuttur Ærsoytæ, Bireghtæ, Tsærgæsate, Gædiatæ, Saukuite, Kuydzægte v.s. 19 / 27

20 Birçok Oset soyisimleri, ikamet bölgesiyle (Kuyrttatæ, Dygur gibi), etnonimlerle (Nogaytæ, Turkantæ, Guyrdzybatæ v.s.), sosyal durum ve mesleklerle (Ældarate, Aznaurtæ, Diambegtæ, Diakxontæ) v.s. ile ilgilidir. Osetlerin, lakaplardan türeyen soy isimleri de vardır: Geriatæ, Kvæzærtæ, Zægælate, Skottatæ. Birçok Oset soy ismi, bir insan karakterine veya dış özelliklerine işaret eder Sauqaltæ, Burqaltæ, Fidaratae, Æhsærtægkatæ v.d. Başka halklardan alınmış birçok soyisimleri de vardır : Xæmetqanatæ(Xæmætquatæ), Xangeritæ(Xançæritæ), Temirqantæ, Totyrmaztæ v.s. Fakat her isim etimolojiye tabi değildir. Bu konuda, Nafi Djusoyta nın(cuşoytı Nafi) Oset soy isimlerinde xuy elemanı ne anlama geliyor? isimli çalışması ilgi çekmektedir. 20 / 27

21 Oset soy isimlerinin başında sık sık xuy elemanı karşımıza çıkıyor. Güney Osetya da Xuy-gatæ, Xuy batæ, Xuy biatæ, Xuy-byztæ, Xuy betstæ, Xuy byltæ, Xuy djetæ, Xuy tsyztæ, Kuzey Osetya da ise: Xuy thinatæ, Xuy tsistatæ, Xuy thiatæ, Xuy tsiatæ, Xuy tygtæ, Xuy rymtæ, Xuy - santæ, Xuy martæ, Xuy dziatæ, Xuy gistatæ, Xuy diatæ, Huı djitæ, Xuy daltæ, Xuy dartæ, Xuy- cxitæ(xuy-çitæ), Xuy- riatæ, Xuy zmiatæ v.s. gibi soy isimlere sıkça rastlanmaktadır. Xuy elemanının fonetik seçenekleri (xu, xo, xa, xua, xe) diğer Oset sülalelerinin soy isimlerinde görülmektedir. Örneğin Xo-zitæ, Xo-santa, Xo-sitæ, Xo-sontæ, Xa-bætæ, Xa-dzitæ, Xa-nata, Xu-jmantæ, Xua-dontæ, Xu-tæ, Xo-stantæ v.d. Bu elemanın soy isimlerin içerisinde ne anlama geldiği konusu ilgi çekicidir. Tüm bu soy isimlerin içindeki bu elemanın domuz anlamına gelen Xuy olduğuna inanmak güçtür. Şunu belirtmek gerekiyor ki xuy, bulunduğu her Oset soy isminde ayrı bir öğeyi teşkil etmiyor, örneğin Xuymallegty, burada soy ismi sarhoşluk anlamına gelen xuymeleg kelimesinden türemiştir... Xuy öğesi hayvan anlamına geliyor olsaydı, Xuybatæ, Xuybiatæ gibi soy isimlerinde yer almazdı (bu soy isimlerde bay ve bi elemanları, knez, feodal-toprak ağası anlamına gelen Türkçe kelimelerdir. Bu sülalelerin fertlerinin kendilerini hem bir hayvan ismiyle hem de bey olarak adlandıracakları pek düşünülemez. 21 / 27

22 Bazı soy isimlerinde lakap elemanları bulunmaktadır. Örneğin Loxtæ ve Sau-loxtæ. Sau-loxte soy isminde sau siyah demektir, fakat bu kelime kötü bir şey anlamında değildir, çünkü halk edebiyatında sau sözü bir renk değil, güzel, yüceltici bir sıfattır. Bunun gibi xuy öğesi Oset soy isimlerinde, İran dilinde iyi, merhametli anlamına gelen Xu kelimesinden türemektedir. Vasso Abayev, İskit dili isimli çalışmasında, çoklu İskit kelimelerinde xu öğesinin epitet öğesi olarak karşımıza çıktığını belirtiyor, örneğin Xu + stana (hærz + kond), xu + farna (hærz + farn), xu + meu (herz mi), xu + dayna (hærz din), xu + uats(horz + uats, uas) v.s. Bu epitet şahıs isimlerinin içine de girdi. Bu şahıs isimlerinden soy isimleri oluştu. Fakat zamanla xu epitetinin anlamı unutuldu, çünkü onun yerini horz terimi almış oldu. Vasso Abayev in sözünü ettiği İskit kelimelerinde ilk öğe olan epitetin dışında kelimenin diğer kısmı da belli anlam taşıyan kelimelerden oluşmaktadır, örneğin farn, uats, din v.s. gibi. Xu epitetini içeren Oset soy isimlerinde de soy isminin ikinci kısmı da önemli bir anlam taşıyor olabilir. Bunu dil bilimcileri herhalde açığa kavuştururlar. 22 / 27

23 Bunlardan bazılarının anlamı bellidir. Örneğin Huyga(j)tæ soy isminde ilk öğe iyi manasına, ikinci öğe ise bir iri balık çeşidi anlamındadır. Xuy-batæ, Xuybiatæ iyi beyler, Xuy-byltæ hoş sohbet olanlar, Rusça da Zlatoust, Gürcüce de Okropiri gibi. Xæ-stantæ bu soy isim İskit diliyle direk alakalı olup, iyi hal, iyi keyif anlamındadır. Xuy-thinatæ soy isminin horz + tin (sincap) kelimelerinden türediği muhtemeldir. Vasso Abayev in tespit ettiği gibi, tin Türkçe bir kelime olup sincap anlamına gelmektedir. Xuydiate soy isminin de kökeni İskitçe dir; Xuy + diatæ (iyi din), Xutæ soy ismi ise xu epiteti ile çoğul eki olan tæ den türemektedir. Xua-don-tæ soy ismi de odukça ilginçtir. Burada her iki öğenin anlamı bellidir:ilki horz (iyi), diğeri ise don (su) anlamındadır. "Böylece, xu, xuy, xhe, xua, xo öğeleri Oset soy isimlerinde iyi, merhametli anlamına geldiğini görüyoruz. İskit döneminde bu epitet, şahıs isimlerinde bir sevecenlik epitetiydi, daha sonra bu isimlerden soy isimleri türemiştir. Bunun anlamı, İskit onomastik geleneklerinin günümüze kadar gelmesidir, yalnız genellikle soy isimlerin ve bazen şahıs isimlerinin içindedir. Daha yeni Dzasetæ(Zassetæ)lerin birinin adı Xuybeg idi. Bizim şarkı ve dans ansamblemizde uzun bir süre boyunca Xume Tsavkayeva adında bir bayan müzisyen çalışıyordu. Bütün bunlar, İskitlerin küçük bir kültürel geleneğini Osetlerin günümüze kadar koruduklarını gösterir.. Burada G.V. Tsulay ın Abhazya antroponimi hakkında isimli makaleden bir paragrafa yer vermemiz uygun olacaktır: "Bir dizi özel, neredeyse unutulmuş Abhazya antroponimini akademisyen N.Ya. Marr Abhazya ya yapılan lingvistik seyahat hakkında (1913) isimli çalışmasında gösteriyor. Asu-xu, Abda-xu, Djansı-xu, (Kherantı-xu nun bir diğer versiyonu), Ma-xu, Ramizy-xu. N.Ya Marr ayrıca, yayınladığı erkek isimlerinin, içlerinden xu kelimesini çıkartarak (kader anlamına geldiğini söylüyor) morfolojik analizini yapmaya çalıştı. (N.Ya. Marr, Abhazyalıların dili ve tarihi hakkında, Leningrad, 1938, sayfa 57). 23 / 27

24 19. yy ve öncesinde Osetlerin etnik ortamına, bazı Gürcü, Balkar, Kabardin, Vaynah öğelerinin karışımı söz konusudur. Nitekim, halk efsanelerine göre Mitsitæ köken olarak Batı Gürcistan dan gelen Djaparidze dir. Darçitæ, Xæmytsatæ, Tsærækkatæ soy isimlerinin de Gürcistan kökenli oldukları sayılıyor. Efsanelere göre Bezatæ(bejxatæ), Djerajtæ, Gatsalatæ, Ortabajtæ, Bekkuzartæ- Balkar kökenli, Dzæræxoxtæ - İnguş kökenli, Apatæ Çeçenistan kökenli, Nafitæ Kabarda kökenlidirler. Osetya dan Gürcistan a, Balkar a, Kabarda ya, İnguşetya ya göç süreci de söz konusuydu. Ksuis li Nukradze sülalesi köken olarak Oset Goboztæ soyundan gelmektedir. Eskiden onlar Znaursk bölgesinde yaşıyorlardı, Çoçi ler, kökenlerinin Oset Tsotsitæ soyundan olduğunu kabul ediyorlar, Gobedjişvili ler Osetin Gobetæ soyundan gelmektedirler. A.İ. Musukayev in verdiği bilgiye göre Kabardin Bugovı sülalesi aslında köken olarak Osetya dandır. Bu sülale, Osetin Zykuyrtæ(zukurtæ) soyundan gelmiştir. Bu sülaleden ayrılan bir dal Şeretlokov soyadını almıştır. A.H. Musukayev, Dadtetæ, Axatæ, Amotæ isimli Osetyalı sülalelerin, Karaçaylı Botaş sülalesiyle akrabalığı hakkındaki efsaneden bahsediyor. 24 / 27

25 Bu efsaneye göre, bir Osetin köyü olan Maxçesk te Dadteta sülalesinden üç kardeş yaşarmış. Kardeşlerin isimleri Amo, Ako ve Axa idi. Birisi onların kız kardeşlerini kaçırmış. Erkek kardeşler, kaçıranların peşine düşerek onlardan birini öldürmüşler. Kan davasından korkarak Maxçesk ten göç ettiler. Amo, Erokko isimli bir Kabarda köyünde yerleşti ve Amotæ sülalesinin kurucusu oldu, Axo Lesken de yerleşti ve Axate sülalesini başlattı, Ako ise Karaçay a yerleşerek Botaztæ sülalesini başlattı. A.İ. Musukayev in verdiği bilgiye göre Kabarda lı Mendoxo lar da köken olarak Osetdir. Bunların ataları Alagirlidir. Yine aynı A.İ. Musukayev in verdiği bilgiye göre Balkarlı Gazayevler(gadzetæ), Kermenovlar(kermentæ) sülalesi, Osetya kökenli sayılmaktadırlar. Diğer bazı Balkar sülaleler de Oset kökenine sahiptirler: Atabiyevler(atabitæ), Kobanovlar, Guzeevler(gudzatæ), Kunduxovlar(Khundyxatæ), Glaşevler, Gasiyevler(Gassitæ), Mysykayevler(mycykkatæ), Tsorayevler(tsorætæ), Çoçayevler, Muziyevler(Muziatæ), Gotsenayevler (Huçinayevler)(Gotsatæ), Kubadiyevler(Qubattæ). Diğer taraftan, bir zamanlar Balkar sülalelerinden çıkan bazı Oset sülaleler vardır, örneğin Asanovlar, Bayevler, Tsalayevler, Baziyevler, Nafiyevler, Guldiyevler, Gatsilayevler, 25 / 27

26 Ortabayevler, Mistulovlar. Bir İnguş sülalesi olan Dudarovların ataları, akrabalarının yanına kaçan Oset Arslan idi. Bu arada Osetin Dudarovlar eskiden beri İnguşlarla akrabalık ilişkisi içerisindedirler. İnguş sülaleleri olan Tsurovlar, Lyanovlar, Hamathanovlar, Bedoyevler, Gaytovlar, Tauçiyevler, Tariyevler Osetin kökenlidirler. Örneğin, Tsurov adlı İnguş sülalesinin tüm nesillerinin Osetce yi çok iyi bildikleri, aynı soy ismi taşıyan Osetlerle akrabalık ilişkilerini canlı tutmaya devam ettikleri bilinmektedir. Hatta Tsurovlar sülalesinin ihtiyarları, önemli konuları görüşmek üzere toplandıkları zaman, geleneğe göre Osetce konuşuyorlardı ** BU BELGE ALAN KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI TARAFINDAN TERCÜME ETTİRİLMİŞTİR** 26 / 27

27 Kaynak:Aors.narod.ru 27 / 27

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Hassas Konular 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Ufuk Tavkul 29 Ocak 2008 Rusya Federasyonu Parlamentosu nun alt kanadı Duma seçimleri 2 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Yılmaz Nevruz 8 Haziran 2014 günü Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun davetlisi olarak Meral Okay Eğitim ve Kültür Vakfı salonunda "Kafkasya ve Kafkaslar"

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mustafa Soyad: Yeten TC Kimlik No: 30787249774 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İnegöl Doğum Tarihi: 21/04/1996 Telefon: 05300767533 Eposta Adresi: mustafayeten@hotmail.com

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

AKINSOFT AsKuşak. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 18.01.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT AsKuşak. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 18.01.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 18.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Kişi kayıtlarını oluşturak soyağacınızı oluşturabileceğiniz programdır. Akrabalarınız

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Onlarca etnik grubun yaşadığı Kafkasya bölgesi, kabaca Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, İran, Türkiye ve Rusya nın kesiştiği bir noktada yer

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) 2-6 EKİM

EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) 2-6 EKİM EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) - Boynumuz zürafa boynu kadar uzun olsa şimdi yapabildiğimiz işleri yapabilir miydik? Sorusu üzerinden eğlenceli bir sohbet başlatıyoruz. - Ormanlar kralı

Detaylı

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de!

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! BASIN BÜLTENİ 18 Mart 2014 Türkiye busuu'da en hızlı büyüyen ülkelerden birisi... Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! 40 milyonun üzerinde kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal

Detaylı

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM Burcu GÜNGÖR, Sami ÖZGÜR Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim OFMA Biyoloji Eğitimi A.B.D Özet Ders kitapları, hem öğretmenlerin hem öğrencilerin

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

MİLLETLERİN AKRABALIĞI

MİLLETLERİN AKRABALIĞI MİLLETLERİN AKRABALIĞI National Geographic ve IBM işbirliği ile 2005 yılında uzun soluklu bir genetik antropoloji çalışması başlatılmıştı. Kısaca NG Genom Projesi olarak adlandırılan bu Mega-projenin amacı

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ I - Tarih Biliminin Konusu II - Tarih Biliminin Yöntemi III Tarihin Tasnifi (sınıflandırılması)

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM DEKO TASARIM Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr Biliyorum ki dekoratör sözcüğü bugün pek de popüler değil, hatta modası geçmiş bir ifade fakat yine de kendimi dekoratör olarak tanımlamak bana daha

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

eyzaj müteahhitliği, peyzaj ve süs bitkileri üretimi ve pazarlama sektörünün piyasaya uygun bir değişim

eyzaj müteahhitliği, peyzaj ve süs bitkileri üretimi ve pazarlama sektörünün piyasaya uygun bir değişim eyzaj müteahhitliği, peyzaj ve süs bitkileri üretimi ve pazarlama sektörünün piyasaya uygun bir değişim yaşayacağını söylemek bugün itibariyle bir öngörü bile sayılmaz. Genelolarak ekonominin yaşayacağı

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

Kelaynakların Hazin Öyküsü

Kelaynakların Hazin Öyküsü Kelaynakların Hazin Öyküsü Hazin bir öykü anlatacağım bu kez sizlere... Bir varmış bir yokmuş... Uçsuz bucaksız bir ova varmış. Fırat ın sularıyla bereket bulmaya çalışan bu topraklar, fakir köylünün tek

Detaylı

İKİNCİ BİNYILIN MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BİNYILIN MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER B İ R İ N C İ C İ L T Kitap Hakkında 1 Başlarken 5 CENGİZ HAN MEDENİYETE YENİ YOLLAR AÇMIŞTIR 1. Cengiz Han ın Birlik Fikrinden Başka Sermayesi Yoktu 23 2. Birlik, Beraberlik ve Çabuk Öğrenme

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Abdrasul İSAKOV. Tarih Kritik - Sayı 2, Ocak Dr.,

Abdrasul İSAKOV. Tarih Kritik - Sayı 2, Ocak Dr., Kırgızlar ve Kıpçaklar, IX. Asrın Yarısından XVI. Asra Kadar Kırgızlar ve Kıpçakların Etno-siyasi İlişkileri Mehmet Kıldıroğlu Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013, XIX+311 sayfa, İSBN: 978-975-16-2711-7.

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı