TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

2 İÇİNDEKİLER... SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 6 DİPNOT 2 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 4 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 5 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 6 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 7 ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 8 SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ DİPNOT 9 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) DİPNOT 10 PAY BAŞINA KAZANÇ DİPNOT 11 YABANCI PARA POZİSYONU

3 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31 Mart Aralık 2014 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Peşin Ödenmiş Giderler TOPLAM VARLIKLAR İzleyen dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 1

4 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KAYNAKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31 Mart Aralık 2014 Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler (762) (653) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları (762) (653) Geçmiş Yıllar Zararları 8 ( ) ( ) Net Dönem Karı TOPLAM KAYNAKLAR İzleyen dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 2

5 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Kar veya Zarar Kısmı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları 31 Mart Mart 2014 Hasılat Satışların Maliyeti (-) (62.178) (53.754) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) (8.490) (9.130) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (37.164) (28.612) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (3.166) (3.769) ESAS FAALİYET KARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (260) - FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansman Giderleri (-) (755) (654) VERGİ ÖNCESİ KAR Vergi Gideri (10.803) (5.142) - Dönem Vergi Gideri (-) 9 (9.006) (5.434) - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri 9 (1.797) 292 DÖNEM KARI Dönem Karının Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - Ana Ortaklık Payları Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (Kr) 10 0,12 0,06 Diğer Kapsamlı Gelirler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar (109) (50) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç veya Kayıpları (136) (62) -Ertelenmiş Vergi Geliri TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - Ana Ortaklık Payları İzleyen dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

6 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler Birikmiş Zararlar Sermaye Paylara Tanımlanmış Fayda Geçmiş Net Ödenmiş Düzeltme Sermaye İlişkin Planları Yeniden Yıllar Dönem Toplam Sermaye Farkları Avansı Primler Ölçüm Kazanç/Kayıp Zararları Karı Özkaynaklar 1 Ocak (653) ( ) Transfer ( ) - Toplam kapsamlı gelir (109) Mart (762) ( ) Ocak (773) ( ) Transfer (83.521) - Toplam kapsamlı gelir (50) Mart (823) ( ) İzleyen dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

7 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları 31 Mart Mart 2014 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları: Dönem karı Dönem karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Faiz geliri (3.403) (1.597) Vergi gideri Reeskont faiz gideri (net) Şüpheli alacak karşılığı İptal edilen şüpheli alacak karşılığı (18) (152) Kıdem tazminatı karşılığı Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar Maddi duran varlık satış karı (net) 33 (482) Özel tüketim vergisi karşılığı Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) Diğer karşılıklar ve tahakkuklar İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: Ticari alacaklardaki artış (19.365) (10.450) Stoklardaki (artış)/ azalış (6.227) Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış (3.963) Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış (2.350) Ticari borçlardaki azalış (11.899) (4.327) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları: Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar (10.049) (6.527) Ödenen kıdem tazminatı (494) (172) Peşin ödenen vergi (8.933) (4.018) İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit (692) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 5-6 (16.650) (20.162) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (13.188) (18.381) Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/ artış (13.880) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri İzleyen dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 5

8 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT DİPNOT 1 - ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. ( Türk Tuborg veya Şirket ) 1969 yılında İzmir'de kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira ve malt üretimi ile bunların satışı ve dağıtımıdır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlı olup hisseleri 1989 yılından itibaren Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem görmektedir. Şirket in 31 Mart 2015 tarihi itibariyle, BİST e kayıtlı %4,31 (31 Aralık 2014: %4,31) oranında hissesi mevcuttur. Şirket in esas kontrolu elinde tutan nihai ana ortağı %95,69 oranında pay ile International Beer Breweries Ltd dir ( IBBL ) (Dipnot 8). 31 Mart 2015 itibariyle Şirket ve bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş. ( Grup ) bünyesinde istihdam edilen toplam ortalama personel sayısı 743 kişidir (31 Aralık 2014: 692). Şirket Türkiye de kayıtlı olup kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent İzmir Bağlı ortaklık Şirket in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir: İşlem gördüğü borsalar Faaliyet türü Esas faaliyet konusu Tuborg Pazarlama A.Ş. Yok Satış ve dağıtım Bira satış ve dağıtımı Şirket, yurtiçi pazarda satmak amacıyla üretmiş olduğu biranın tamamına yakın olan kısmını, %99,99 (31 Aralık 2014: %99,99) oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş. ye ( Tuborg Pazarlama veya Bağlı Ortaklık ) satmakta, Tuborg Pazarlama ise bu ürünlerin yurtiçi satış ve dağıtımını yapmaktadır. Konsolide finansal tabloların onaylanması: Grup un özet konsolide finansal tabloları, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. İlişikteki özet konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. DİPNOT 2 -ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar a) TMS ye uygunluk beyanı İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS ) esas alınmıştır. 6

9 DİPNOT 2 -ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Grup un özet konsolide finansal tabloları ve dipnotları 31 Mart 2015 tarihli duyuru ile açıklanan Ara Dönem Finansal Raporlama Standart ına uygun olarak sunulmuştur (TMS 34). Özet konsolide finansal tablolar tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. b) Kullanılan para birimi Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup'un içinde bulunduğu ve operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür ( fonksiyonel para birimi ). Özet konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. c) Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uygulanmamıştır. d) Konsolidasyona ilişkin esaslar Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması; ve getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. Şirket in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur: Şirket in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması; Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve Şirket in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar. Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir. 7

10 DİPNOT 2 -ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Şirketin bağlı ortaklığının 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki gibidir: Bağlı Ortaklık Kuruluş ve faaliyet yeri Sermayedeki pay oranı (%) Oy kullanma hakkı oranı (%) Ana faaliyeti Tuborg Pazarlama A.Ş. Türkiye %99,99 %99,99 Bira satış ve dağıtımı Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam konsolide kar veya zarar vediğer kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. Gerekli olması halinde, Grup un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir. 2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları Grup un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar Yoktur Grup un finansal performansını ve/veya finansal durum tablosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar Yoktur yılından itibaren geçerli olup Grup un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Dönemine İlişkin Yıllık TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, İyileştirmeler TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TFRS 3, TFRS 13, TMS Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 8

11 DİPNOT 2 -ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: TFRS 9 TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler) TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Finansal Araçlar TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin Açıklanması 1 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1 Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TFRS 1 2 TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2 TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2 TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler TFRS 10, 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 2 Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının Uygulanması Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 2 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan önemli muhasebe politikaları 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolardakiler ile tutarlıdır. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemi için hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarla birlikte değerlendirilmelidir. Şirket in içinde bulunduğu sektör nedeniyle, ara dönem özet finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır. 9

12 DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 91 TL (31 Aralık 2014: 79 TL). b) İlişkili taraflara olan ticari borçlar: 31 Mart Aralık 2014 Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Desa Enerji") Diğer c) Mal ve hizmet satışları: 148 TL (1 Ocak - 31 Mart 2014: TL 452) d) Mal ve hizmet alımları: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2014 Desa Enerji Diğer Desa Enerji'den elektrik ve kızgın su alımı yapılmaktadır. e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Üst düzey yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktörlerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2014 Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar - - İşten ayrılma sonrası faydalar - - Hisse bazlı ödemeler - - Diğer

13 DİPNOT 4 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Binalar ve yerüstü düzenleri: 1 Ocak Mart 2015 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış Maliyet değeri Birikmiş amortisman (1.593) (26) - - (1.619) Net defter değeri Binalar ve yerüstü düzenleri: 1 Ocak Mart 2014 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış Maliyet değeri Birikmiş amortisman (1.484) (27) - - (1.511) Net defter değeri Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerden 1 Ocak- 31 Mart 2015 döneminde elde edilen kira geliri toplam 36 TL tutarındadır (1 Ocak- 31 Mart 2014: 33 TL). DİPNOT 5 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemi içindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 31 Mart 2015 İlaveler Çıkışlar Transferler 2015 Maliyet değeri: Arazi ve arsalar Binalar ve yerüstü düzenleri Makine, tesis ve cihazlar Demirbaşlar ile dönüşümlü şişeler ve kasalar (6.223) Motorlu araçlar Yapılmakta olan yatırımlar (24) (1.933) (6.247) Birikmiş amortisman: Binalar ve yerüstü düzenleri (56.857) (582) - - (57.439) Makine, tesis ve cihazlar ( ) (1.963) - - ( ) Demirbaşlar ile dönüşümlü şişeler ve kasalar ( ) (9.544) ( ) Motorlu araçlar (2.372) (141) - - (2.513) ( ) (12.230) ( ) Net defter değeri

14 DİPNOT 5 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 1 Ocak- 31 Mart 2014 ara hesap dönemi içindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 31 Mart 2014 İlaveler Çıkışlar Transferler 2014 Maliyet değeri: Arazi ve arsalar Binalar ve yerüstü düzenleri Makine, tesis ve cihazlar Demirbaşlar ile dönüşümlü şişeler ve kasalar (5.013) Motorlu araçlar Yapılmakta olan yatırımlar (19.886) (5.013) Birikmiş amortisman: Binalar ve yerüstü düzenleri (54.627) (551) - - (55.178) Makine, tesis ve cihazlar ( ) (1.759) - - ( ) Demirbaşlar ile dönüşümlü şişeler ve kasalar ( ) (6.898) ( ) Motorlu araçlar (1.901) (109) - - (2.010) ( ) (9.317) ( ) Net defter değeri Dönemin amortisman ve itfa payı giderlerinin TL (1 Ocak- 31 Mart 2014: TL) tutarındaki kısmı üretim maliyetine, TL (1 Ocak- 31 Mart 2014: TL) tutarındaki kısmı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine ve 434 TL (1 Ocak- 31 Mart 2014: 229 TL) tutarındaki kısmı ise genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle "Demirbaşlar ile dönüşümlü şişeler ve kasalar" sınıfı içerisindeki dönüşümlü şişeler ve kasaların net defter değeri TL (31 Aralık 2014: TL) tutarındadır. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle söz konusu varlıklara ilişkin herhangi bir finansal kiralama borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Yoktur). 12

15 DİPNOT 6 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1 Ocak- 31 Mart 2015 ve 2014 ara hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak Mart 2015 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış Haklar Birikmiş itfa payları (10.181) (178) - - (10.359) Net defter değeri Ocak Mart 2014 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış Haklar Birikmiş itfa payları (9.884) (59) - - (9.943) Net defter değeri Haklar, ağırlıklı olarak bilgisayar yazılımlarından oluşmakta olup işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır. DİPNOT 7 - ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Şirket'e 2013 ve 2014 yıllarında tebliğ edilen 2008, 2009 ve 2011 hesap dönemlerine ilişkin vergi inceleme raporları ile, 2008 yılında o zamanki ana ortak tarafından nakden Şirket banka hesaplarına ödenip 2012 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemiyle beraber ödenmiş sermayeye eklenen sermaye avanslarının, sermayeye ilave edilene kadar borç olarak nitelendirilmesi gerektiği iddia edilerek bu sözde borca faiz işletilmemiş olsa dahi emsal faiz bedeli üzerinden KDV hesaplanmış olması gerektiği iddiasında bulunulmuştur. Bunun sonucunda Şirket'e 5.8 milyon TL KDV aslı ve 8.7 milyon TL tutarında vergi ziyai cezası olmak üzere toplam 14.5 milyon TL tutarında vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Söz konusu sermaye avansların 2012 yılında ödenmiş sermayeye eklenmesi yanında vergi otoritesinin benzer konularda son zamanlarda yaptığı tarhiyat işlemlerinin yargı aşamasında şirketler lehine karara bağlandığı da göz önüne alındığında söz konusu işleme ilişkin gelecekte herhangi bir kaynak çıkışının meydana gelmesi Grup Yönetimi tarafından muhtemel olarak değerlendirilmemekte ve bu doğrultuda özet konsolide finansal tablolara karşılık ayrılmasını gerektirecek herhangi bir durumun oluşmadığı düşünülmektedir. Söz konusu tarhiyata karşı Şirket tarafından her türlü yasal girişimde bulunulmakta olup özet konsolide finansal tabloların onaylandığı tarih itibariyle yasal süreç devam etmektedir. Grup yönetimi, daha önce ihtirazi kayıt ile ödemiş olduğu ve hukuka aykırı olarak tahsil edildiğini iddia ettiği 1-29 Ağustos 2004 günlerine, 2004 Eylül, Kasım, Aralık aylarına, 2005 Mayıs ayına, 1-25 Ağustos 2005 günlerine, 2005 Eylül ayına ve 2006 Ocak ayına ait ÖTV ve KDV bedellerine ilişkin olarak tahakkukların iptali ve iadesi için vergi mahkemeleri nezdinde dava açmıştır. Söz konusu davalardan 31 tanesi Türk Tuborg aleyhine kesinleşmiş olup diğer davalarda ise yargılama süreci devam etmektedir. Yargılama süreci devam eden davaların toplam tutarı 31 Mart 2015 tarihi itibariyle TL'dir (31 Aralık 2014: TL). 13

16 DİPNOT 7 - ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 31 Mart 2015 tarihi itibariyle verilen banka teminat mektupları toplam TL (31 Aralık 2014: TL) tutarında olup Grup un teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2014 A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı i. TL B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - D. Diğer verilen TRİ lerin toplam tutarı - - i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı 31 Mart 2015 tarihi itibariyle %0 'dır (31 Aralık 2014 %0). DİPNOT 8 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ a) Ödenmiş sermaye: Şirket, SPK ya kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 tam TL nominal değere sahip kayıtlı hisselerini temsil eden kayıtlı sermayesi için bir tavan belirlemiştir. Şirket in onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2014 Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile) Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye Şirket in ortakları ve ödenmiş sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir: 31 Mart Aralık 2014 TL Hisse (%) TL Hisse (%) International Beer Breweries Ltd , ,69 Halka açık kısım , ,

17 DİPNOT 8 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) Her biri 1 tam Kr nominal değere sahip adet (31 Aralık 2014: adet) hisse bulunmaktadır. İmtiyazlı hisse yoktur. Sermaye enflasyon Tarihi Değer Endekslenmiş Değer düzeltme farkları Ödenmiş sermaye b) Diğer özkaynak kalemleri: 31 Mart Aralık 2014 Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20 sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5 i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. Diğer özkaynak kalemleri ise Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. c) Geçmiş yıllar zararları Grup un, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlediği özet konsolide finansal durum tablosunda göstermiş olduğu geçmiş yıllar zararları 31 Mart 2015 itibariyle TL (31 Aralık 2014: TL) tutarındadır. DİPNOT 9 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) Dönem karı vergi yükümlülüğü: 31 Mart Aralık 2014 Kurumlar vergisi karşılığı Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (29.058) (20.125) Dönem karı vergi yükümlülüğü Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple ilişikteki özet konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20 dir (31 Aralık 2014: %20). Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Türkiye de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20 dir. (31 Aralık 2014: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 15

18 DİPNOT 9 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) Türkiye de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 (31 Aralık 2014: %15) oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. Yatırım İndirimi Uygulaması 1 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanun un 5. maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile iptal edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesindeki sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait ibaresi yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, ancak, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç tutarının %25 ini aşmaması öngörülmektedir. Yine yapılan değişiklikle, yatırım indirimden yararlanacak olanların kurumlar vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) olması esası benimsenmiştir Sayılı Kanun la geçici 69. madde ye eklenen % 25 lik sınırla ilgili Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25 ini aşamaz. hükmü, Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle 18 Şubat 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli ve E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi nin konuya ilişkin gerekçeli kararı 26 Temmuz 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi gideri aşağıda özetlenmiştir: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2014 Dönem vergisi gideri (9.006) (5.434) Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri (1.797) 292 (10.803) (5.142) 16

19 DİPNOT 9 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 1 Ocak- 31 Mart 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ait vergi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2014 Vergi öncesi kar Vergi öncesi zarar üzerinden vergi oranıyla hesaplanan vergi (9.855) (4.803) Kanunen kabul edilmeyen giderler (2.656) (2.211) İndirimler Vergiye tabi olmayan diğer düzeltmeler Vergi gideri (10.803) (5.142) Ertelenmiş vergiler: Grup, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin finansal durum tablosundaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden finansal durum tablosu tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 dir (31 Aralık 2014: %20). Türkiye de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir. 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve bunların yol açtığı ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2014 Birikmiş Ertelenmiş vergi Birikmiş Ertelenmiş vergi geçici (yükümlülüğü)/ geçici (yükümlülüğü)/ farklar varlığı farklar varlığı Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (2.690) (2.793) Stoklar (1.722) 344 (976) 195 Kıdem tazminatı karşılığı (7.691) (7.647) Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar (8.522) (16.616) Finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı (3.463) 693 (3.463) 693 Şüpheli alacak karşılığı (11.215) (10.422) Diğer (17.053) (19.737)

20 DİPNOT 9 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ocak Kar veya zarar etkisi (1.797) 292 Diğer kapsamlı gelir tablosu etkisi Mart DİPNOT 10 - PAY BAŞINA KAZANÇ Pay başına esas kazanç, hissedarlara ait net dönem karının çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır. 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2014 Net dönem karı A Beheri 1 Kr nominal değerli hisse adedi B Pay başına kazanç (Kr) A/B 0,12 0,06 31 Mart 2015 ve 2014 hesap dönemlerinde pay başına kazanç ile seyreltilmiş pay başına kazanç arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. 18

21 DİPNOT 11 - YABANCI PARA POZİSYONU Yabancı Para Pozisyonu Tablosu 31 Mart Aralık 2014 TL ABD Diğer (TL TL ABD Diğer (TL Karşılığı Doları (bin) Avro (bin) Karşılığı) Karşılığı Doları (bin) Avro (bin) Karşılığı) 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar (5.294) (1.016) (928) (15) (4.970) (811) (1.087) (23) 11. Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (3.406) (1.305) b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler ( ) (8.700) (2.321) (928) (15) (4.970) (811) (1.087) (23) 14. Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) (8.700) (2.321) (928) (15) (4.970) (811) (1.087) (23) 19. Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı b. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Net Yabancı Para (Yükümlülük)/ Varlık Pozisyonu ( ) (3) (815) Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ Yükümlülük Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) (926) (12) (1.053) (22) 22. Döviz Hedge i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı

22 DİPNOT 11 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı) 31 Mart 2015: Kar/ Zarar Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü (7.742) 2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) ABD doları net etki (1+2) (7.742) Avro nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (262) Avro riskinden korunan kısım (-) Avro net etki (4+5) (262) 262 Diğer döviz'in TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü (2) 2 8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) Diğer döviz net etki (7+8) (2) 2 TOPLAM (3+6+9) (7.478) 31 Aralık 2014: Kar/ Zarar Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü (5.952) 2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) ABD doları net etki (1+2) (5.952) Avro nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (297) Avro riskinden korunan kısım (-) Avro net etki (4+5) (297) 297 Diğer döviz'in TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü (2) 2 8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) Diğer döviz net etki (7+8) (2) 2 TOPLAM (3+6+9) (5.653). 20

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 30.Eyl.09 31 Aralık 2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50,595,337 44,756,083 Nakit ve nakit benzerleri 3 6,767,759 5,344,363 Finansal yatırımlar 4 24,306,782

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 KONSOLİDE KAR

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET FINANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELIR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı