Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans :"

Transkript

1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI MÜZİK ANABİLİM DALI( YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR : Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Lisans mezunu olmak, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak. Başvuranlar, ilgili Anabilim Dalı nca hazırlanan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanan, Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavına (MBÖDS) tabi tutulacaktır. Yabancı Dil Sınavına girmiş olma şartı kaldırılmıştır. ALES sonuç belgesi istenmemektedir. Müzik Anabilim Dalı Doktora : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Yüksek Lisans (Tezli)mezunu olmak, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ÖğretmenliğiYüksek Lisans( Tezli) mezunu olmak, Devlet Konservatuvarı Müzik BölümüYüksek Lisans(Tezli) diplomasına sahip olmak. Başvuranlar, ilgili Anabilim Dalı nca hazırlanan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanan, Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavına (MBÖDS) tabi tutulacaktır. Adayların, YDS/ÜDS / KPDS veya uluslar arası eşdeğer dengi sınavlardan herhangi birinden en az 55 (Elli beş) ve daha üzeri puan alması gerekmektedir. ALES sonuç belgesi istenmemektedir.

2 MÜZİK ANABİLİM DALI Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı 2015/2016 Eğitim- Öğretim Yılı YÜKSEK LİSANS SINAV KILAVUZU Mesleki Birikimi Ölçme ve değerlendirme Sınavı (MBÖDS) AMAÇ : İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı nda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci kabul şartlarından birisi de MBÖDS sınavına girmiş olmaktır. Bu kılavuz ; MBÖDS hakkında programa başvuracak adaylara bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yüksek Lisans MBÖDS 1- Mesleki Birikim ( % 80 ) a) Dosya Sunumu : Adaylar jüriye, yaptığı bilimsel çalışmaları içeren bir dosya sunacaklardır. Bu dosyadaki bilimsel veriler, araştırma raporları, müziksel inceleme metinleri, yayınlanmış makaleler, sunulan bildiriler ve konser etkinlikleri gibi donelerden oluşabilir. b) Deşifre : Adaylardan, daha önceki solfej eğitimi seviyelerini ölçmek amacı ile, ilk kez gördüğü bir SOLFEJ parçasını, sesleri doğru ( doğru entonasyon ile ) tartım dokularını eksiksiz bir biçimde okumaları istenecektir. c) Armoni : Adaylardan, daha önceki çokseslendirme bilgisini ölçmek amacı ile, sekiz ölçüden oluşan bir bas ezgisi verilerek, bu ezgiyi armoni kuralları çerçevesinde çoksesli yapıya dönüştürmesi istenecektir. d) Kompozisyon : Adaylardan, sınav günü belirlenecek olan müzik ile ilgili bir konuda görüşlerini yazması istenecektir. ( Bu sınavda ; Adayların bilimsel düşünce-yazı-ifade yöntemleri ön planda tutularak değerlendirme yapılacaktır.) 2- Mülakat ( Sözlü Görüşme ) ( % 20 ) Adayın ; müziksel ve kültürel birikimi, kişiliği, görgüsü, kendisini ifade edebilmesi yeteneği hakkında fikir sahibi olmak amacı ile, 10 dakikayı geçmeyen bir sözlü görüşme yapılacaktır. 3- Değerlendirme, Sınavın başarı değerlendirme notu 100 puandır. Bu sınavda başarılı veya başarısız olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak, sınavın bu 2 aşamasının kendi içindeki ağırlıkları farklılık göstermektedir. Bu iç puan dengesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. MESLKİ BİRİKİM % 80 SÖZLÜ %20 TOPLAM Dosya Deşifre Armoni Kompozisyon Mülakat TOPLAM MÜZİK ANABİLİM DALI Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı DOKTORA SINAV KILAVUZU Mesleki Birikimi Ölçme ve değerlendirme Sınavı (MBÖDS) AMAÇ : İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı nda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci kabul şartlarından birisi de MBÖDS sınavına girmiş olmaktır. Bu kılavuz ; MBÖDS hakkında programa başvuracak adaylara bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Doktora MBÖDS 1- Mesleki Birikim ( % 80 ) e) Dosya Sunumu : Adaylar jüriye, yaptığı bilimsel çalışmaları içeren bir dosya sunacaklardır. Bu dosyadaki bilimsel veriler, araştırma raporları, müziksel inceleme metinleri, yayınlanmış makaleler, sunulan bildiriler ve konser etkinlikleri gibi donelerden oluşabilir. f) Deşifre : Adaylardan, daha önceki solfej eğitimi seviyelerini ölçmek amacı ile, ilk kez gördüğü bir SOLFEJ parçasını, sesleri doğru ( doğru entonasyon ile ) tartım dokularını eksiksiz bir biçimde okumaları istenecektir. g) Armoni : Adaylardan, daha önceki çokseslendirme bilgisini ölçmek amacı ile, en fazla 16 ölçüden oluşan bir modülasyonlu bas ezgisi verilerek, bu ezgiyi armoni kuralları çerçevesinde çoksesli yapıya dönüştürmesi istenecektir. h) Kompozisyon : Adaylardan, sınav günü belirlenecek olan müzik ile ilgili bir konuda görüşlerini yazması istenecektir. ( Bu sınavda ; Adayların bilimsel düşünce-yazı-ifade yöntemleri ön planda tutularak değerlendirme yapılacaktır.)

3 2- Mülakat ( Sözlü Görüşme ) ( % 20 ) Adayın ; müziksel ve kültürel birikimi, kişiliği, görgüsü, kendisini ifade edebilmesi yeteneği hakkında fikir sahibi olmak amacı ile, 10 dakikayı geçmeyen bir sözlü görüşme yapılacaktır. 3- Değerlendirme Sınavın başarı değerlendirme notu 100 puandır. Bu sınavda başarılı veya başarısız olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak, sınavın bu 2 aşamasının kendi içindeki ağırlıkları farklılık göstermektedir. Bu iç puan dengesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. MESLKİ BİRİKİM % 80 SÖZLÜ %20 TOPLAM Dosya Deşifre Armoni Kompozisyon Mülakat TOPLAM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Teknik Koşulları AMAÇ: İnönüÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüResimAnasanatDalı ndayükseklisansprogramınaöğrencikabulşar tlarındanbirisi de MBÖDS sınavına girmiş olmaktır. Yüksek Lisans MBÖDS Sınav Tarihi: Ağustos 2015 Kontenjan: 6 Kişi Yetenek Sınav Aşamaları: 1. Gün (26Ağustos 2015) Saat da 70X100 Cm ebadında resim kağıdına canlı modelden desen çalışması (Süre 45+45: 90 dk. 10 dk. Ara) Saat da 70X100 Cm ebadından küçük olmamak şartıyla TÜYB resim uygulama çalışması (Süre 300 dk.) 2. Gün (27 Ağustos 2015) Saat da aday çalışma dosyalarıyla birlikte sözlü görüşme. Yetenek Sınavının Puanlaması: Değerlendirme 100 tam puan üzerinden hesaplanacak olup, bu puanı Desen %30, TÜYB Resim Uygulama %40 ve Sözlü Görüşme-Dosya Değerlendirmesi %30 etkileyecektir.

4 Diğer Açıklamalar: 1. Sınavda kullanılacak malzemeler adaylar tarafından getirilecektir. Şövale, etejer ve tabure bölüm tarafından temin edilecektir. 2. Sınavlar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Atölyelerinde (GSF B -Blok) yapılacaktır. 3. Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı kapsamında sözlü görüşmeye getirilen, adayların daha önceki dönemlerde yaptıkları çalışmalardan oluşan dosyalar iade edilmeyecektir. NOT: Desen Sınavı için kullanılacak olan 70X100 cm ebadındaki altlık adaylar tarafından getirilecektir. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı (MBÖDS) Yüksek Lisans Sınav Klavuzu Değerlendirme aşamasında; Yabancı dil puanının %20 si, lisans not ortalamasının % 30 u ve Mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav puanının % 50 sinin toplamına göre sıralama yapılacaktır. Toplam puanı 50 den düşük olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Eşitlik durumunda ise, yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı na başvurusu kabul edilen ve asgari koşulları sağlayan adayların Mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı, iki bölümden oluşacaktır. I. Yazılı Sınavı: Bu sınavda adayların, alan bilgisi yazılı olarak tespit edilecektir (Mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav sonucuna % 40 Oranında Etki edecektir). THM a) Aday, TRT THM repertuvarından seçilmiş bir halk ezgisini tür bakımından adlandıracak ve adlandırdığı türü genel özellikleriyle açıklayacaktır. b) Aday, TRT THM repertuvarından seçilmiş bir halk ezgisini ayak / makam dizisi bakımından adlandıracak ve eser üzerinde makamsal analiz yapacaktır. c) Aday, makamsal yapıda oluşturulmuş sekiz ölçülük dikteyi verilen cevap kağıdına yazacaktır. d) Aday verilen bir konu başlığı üzerindeki görüşlerini kompozisyon seklinde yazacaktır. TSM a) Aday, TRT TSM repertuvarından seçilmiş bir eseri tür ve biçim bakımından adlandıracak ve genel özellikleriyle açıklayacaktır. b) Aday, TRT TSM repertuvarından seçilmiş bir eserin makamsal analizini yapacaktır. c) Aday, makamsal yapıda oluşturulmuş sekiz ölçülük dikteyi verilen cevap kağıdına yazacaktır. d) Aday verilen bir konu başlığı üzerindeki görüşlerini kompozisyon seklinde yazacaktır. II. b. Sözlü Sınavı (Mülâkat) : Bu sınavda ise adayların, müziksel birikimi sözlü ve uygulamalı olarak ölçülecektir. Adayların çalgı veya ses icraları dinlenecektir (Mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav sonucuna % 60 Oranında Etki edecektir).

5 a) Aday, TRT THM ya da TRT TSM repertuvarından seçilmiş bir halk ezgisini ses ya da çalgısı yardımı ile deşifre edecektir. b) Aday 3 adet serbest olarak seçilmiş eseri çalgısı ya da sesi ile yorumlayacaktır. c) Aday eğer varsa geçmişte yapmış olduğu akademik ya da sanatsal faaliyetleri jüri üyelerine dosya halinde sunacak. Değerlendirme aşamasında; Yabancı dil puanının %20 si, lisans not ortalamasının % 30 u ve Mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav puanının % 50 sinin toplamına göre sıralama yapılacaktır. Toplam puanı 50 den düşük olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Eşitlik durumunda ise, yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir. (Yabancı dil puanının % 20si + Lisans Not Ortalamasının % 30 u + Meslek i birikim ölçme ve değerlendirme sınavının % 50 si = TOPLAM PUAN ) NOT: Sınava girecek adayların 3 farklı eser hazırlamış olarak sınava girmeleri gerekmektedir.