Yeterlilik testi katılım. düzeyi ve sıklığına ilişkin. kılavuz. Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 AMAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeterlilik testi katılım. düzeyi ve sıklığına ilişkin. kılavuz. Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 AMAÇ"

Transkript

1 Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 Yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin kılavuz AMAÇ Bu belgenin hazırlanmasındaki amaç yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin değerlendirme konusunda Akreditasyon Kuruluşları arasındaki uyumu artırmak ve laboratuvarlara katılım seviyelerini ve sıklıklarını belirlemelerinde yardımcı olmaktır. Haziran 2010 rev00 Sayfa 1 / 15

2 Yazar Bu yayın, Akreditasyonda Yeterlilik Testi EEE-PT Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Resmi dil Gerekli durumlarda metin diğer dillere tercüme edilebilir. İngilizce versiyonu üzerinde anlaşmaya varılmış versiyondur. Telif Hakkı Bu belgenin telif hakları EA ya aittir. Satış amacıyla basılamaz. Ek bilgi BU yayınla ilgili daha fazla bilgi için ulusal EA üyenize başvurunuz. Güncel bilgiler için web sitemizi ziyaret ediniz Kategori: 4 Onay tarihi: Mart 2010 Uygulamaya giriş tarihi: hemen Haziran 2010 rev00 Sayfa 2 / 15

3 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 4 2. Terimler ve Tanımlar 5 3. Genel Unsurlar 5 4. Katılım Düzeyi ve Sıklığı 6 5. Örnek Olay İncelemesi 7 Örnek Olay 1 Çevre Kimyası Test Laboratuvarı 8 Örnek Olay 2 Mikrobiyoloji Test Laboratuvarı 9 Örnek Olay 3 Klinik Test Laboratuvarı 10 Örnek Olay 4 Fiziki Test Laboratuvarı 11 Örnek Olay 5 Matris Yaklaşımı (Klinik Kimya) 13 Haziran 2010 rev00 Sayfa 3 / 15

4 1. Giriş Standart ISO/IEC 17025:2005 deney ve kalibrasyon laboratuvarları yeterliliğine ilişkin Genel Koşullarına göre (fıkra 5.9) laboratuvar deney sonuçlarının geçerliliğini izleyecek kalite kontrol prosedürlerine sahip olmalı ve bu izleme süreci planlı olmalıdır. Diğerlerinin yanında standart; laboratuvarların bu hedefe ulaşmak için kullanabileceği araçlardan biri olan Yeterlilik Testine (PT) katılım anlamına gelmektedir. 1 ISO/IEC 17011:2004 Uygunluk değerlendirmesi uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yapan akreditasyon kuruluşlarına ilişkin genel koşullara göre, ILAC MLA ya taraf olan kuruluşların uyması gereken standart, Akreditasyon kuruluşu, mümkün ve uygun olan hallerde, akredite olmuş laboratuvarlarının yeterlilik testi ve diğer karşılaştırma programlarına katılımlarını sağlar ve gerekli durumlarda düzeltici faaliyet yürütülür. Minimum yeterlilik testi ve katılım sıklığı ilgili taraflarla işbirliği halinde belirlenir ve diğer teftiş faaliyetleri ile uyumlu olur. 2 Buna ek olarak, EA 3 ve ILAC 4 PT faaliyetlerine laboratuvarların katılımı konusunda özel ilkeler getirmiştir. Ortak paydaş çalışma grubu tarafından Yeterlilik Testi üzerine hazırlanmış olan bu belge, EEE-PT, yoğun tartışmaların bir ürünüdür ve söz konusu politikaların uygulanmasında akreditasyon kuruluşlarına yardımcı olur. Bu belgenin diğer bir amacı da yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin değerlendirme konusunda Akreditasyon Kuruluşları arasındaki uyumu artırmak ve laboratuvarlara katılım seviyelerini ve sıklıklarını belirlemelerinde yardımcı olmaktır Not: Bu belge tıbbi laboratuvarlar için de uygulanabilir ve bu gibi durumlarda ISO/IEC referansı ISO olarak değerlendirilmelidir. 1 ISO/IEC 17025:2005 Deney ve kalibrasyon laboratuvarları yeterliliğine ilişkin Genel Koşullar 2 ISO/IEC 17011:2004 Uygunluk değerlendirmesi Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yapan akreditasyon kuruluşlarına ilişkin genel koşullar 3 EA-2/10 (Güncel Versiyon) Ulusal ve uluslararası yeterlilik testi faaliyetlerine katılıma ilişkin EA politikası 4 ILAC-P9 (Güncel Versiyon) Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Testi Faaliyetlerine Katılımıma ilişkin ILAC Politikası 5 ISO/IEC 15189:2007 Tıbbi laboratuvarlar. Kalite ve yeterliliğe için özel koşullar Haziran 2010 rev00 Sayfa 4 / 15

5 2. Terimler ve Tanımlar Yeterlilik Testi (PT): Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla katılımcı performansının önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi 6 Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma: Önceden kararlaştırılmış şartlara göre iki veya daha fazla sayıda laboratuvar tarafından aynı veya benzer maddeler üzerinde yapılan ölçüm veya testlerinin organizasyonu, performansı ve değerlendirmesi 6 Ölçüm Tekniği: laboratuvar tarafından alınan numunenin ölçüm cihazına alınması için gerekli ön işlemler dahil niteliğin test edilmesi/kalibrasyonu/tanımlanması süreci. (örn. ICP-MS, Rockwell Sertliği, PCR, Microskobi, Kuvvet Ölçümü) Nitelik: Ölçümü yapılan miktar (örn. Arsenik, yağ, Kreatinin, Uzunluk, Sertlik, Kuvvet) Ürün: Ölçüm tekniğinin uygulandığı madde. (örn. Toprak, Sebzeler, Serum, Polistiren, Çimento) Katılım Düzeyi: Bir kuruluşun kapsamı dahilinde tanımını yaptığı alt disiplin sayısı ve bu nedenle katılım için değerlendirmeye alınması gereken özel yeterlilik testi sayısı Katılım Sıklığı: Belirli bir alt disiplin için PT ye katılması gerektiğine bir laboratuvarın hangi sıklıkla karar verdiği, bu aynı alt disiplin için laboratuvar içinde ve laboratuvarlar arasında alt disiplinden alt disipline farklılık gösterebilir Alt disiplin: En az bir Ölçüm Tekniği, ilgili Nitelik ve Ürünle belirlenen teknik yeterlilik alanı. (örn. ICP-MS ile topraktaki arsenikin belirlenmesi) 3. Genel Unsurlar Bir laboratuvarın yeterlilik testine katılımında sıklık ve düzey uygunluğunu belirlerken akreditasyon kuruluşları aşağıdaki unsurları dikkate almalıdır: (1) Laboratuvar, kendi diğer QA ölçümlerini çok dikkatli bir şekilde analiz ettikten sonra kendi katılım düzeyi ve sıklığını belirlemelidir (belirli bir büyüklükte yanılgının ortaya çıkarılması, takibi ve gelişimine yol açabilecek olanlar. Katılım diğer önlemlerin alınma oranına bağlı olmalıdır. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere diğer QA tipleri şöyledir: (Sertifikalı) referans malzemesinin düzenli kullanımı Bağımsız tekniklerle analizlerin karşılaştırılması Metot geliştirme/geçerli kılma ve/veya referans malzeme nitelendirme çalışmalarına katılım İç kalite kontrol ölçümlerinin kullanımı Diğer Laboratuvarlar arası/içi Karşılaştırmalar örn. Bilinmeyen bir numunenin laboratuvar içinde analizi 6 ISO/IEC 17043:2010 Uygunluk değerlendirme Yeterlilik testi için genel koşullar Haziran 2010 rev00 Sayfa 5 / 15

6 (2) Laboratuvarın risk düzeyi, faaliyet gösterdiği sektör veya kullandığı metodoloji. Bu, örneğin, aşağıdaki şekilde belirlenebilir: Gerçekleştirilen test/kalibrasyon/ölçüm sayısı Teknik personelin değişim oranı Teknik ekibin deneyim ve bilgisi İzlenebilirlik kaynağı (örn. referans malzemenin bulunması, ulusal standartlar, vb.) Ölçüm tekniğine dair bilinen istikrar/istikrarsızlık Test/kalibrasyon verilerinin nihai kullanımının önemi (örn. Adli tıp yüksek düzeyde garanti gerektiren bir alandır) (3) Laboratuvarlar farklı tiplerde TP kullanabilir ve bunlar akreditasyon kuruluşları tarafından kabul edilmelidir. Bunlar arasında: ILAC, EA, APLAC ve IRMM gibi akreditasyon kuruluşları veya organizasyonları gibi bağımsız kuruluşlarca yapılan PT Tek seferlik veya devamlı bir uygulama olarak yeterli sayıda laboratuvar tarafından organize edilen ILC Veri karşılaştırılması amacıyla başka bir laboratuvara ya da daha kapsamlı bir laboratuvara iç numune veya objenin verilmesi (4) Ölçümün teknik özellikleri, PT şemalarının bulunmaması, sektörde yeteri sayıda laboratuvar bulunmaması, vb. nedenlerle PT ye katılımın zor olabileceği sektörler olduğu bilinmelidir. Bazı alanlarda PT yalnızca yapılan test/kalibrasyonun bir kısmı için mümkün ya da ekonomik açıdan uygulanabilir olabilir (örn. Sınırlı sayıda ölçüm miktarı için basit objeler üzerinde EMC testi). Bu alanlarda diğer QA/QC ölçümlerinin uygunluğu büyük önem taşır. (5) PT katılım tipi sıklığına ilişkin yasal koşullar. 4. Katılım Düzeyi ve Sıklığı Laboratuvarların atması gereken ilk adım akredite oldukları testler/kalibrasyonlara ilişkin alt disiplinleri belirlemektir. İdeal olarak bir laboratuvar kullandığı her ölçüm tekniği için ve her bir üründe ölçümü yapılan tüm nitelikler için özel bir PT ye katılır. Ancak, bunun gerek lojistik gerekse ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle akreditasyon kuruluşları laboratuvarlardan ölçüm teknikleri, nitelik ve ürün setlerinden oluşan gruplar belirlemesini istemeli. Söz konusu setlerden birinin PT sonucu grup içindeki ölçüm teknikleri, nitelik ve üründen oluşan diğer setlerle doğrudan ilişkilendirilebilir. Ölçüm teknikleri, nitelik ve ürün setlerinden oluşan gruplara alt disiplin adı verilir. Yukarıda açıklaması yapıldığı şekilde bir alt disiplin içinde denklik ve karşılaştırabilirlik gösterilebildiği sürece birden fazla ölçüm tekniği, nitelik veya ürün yer alabilir. Bir alt disiplin belirlenirken bir laboratuvarın ilk değerlendirmesi genel olarak farklı teknik yeterlilikler içermemek olmalıdır. Farklı teknik yeterlilikler için genellikle farklı nitelikler, etiğim ve farklı ekipman, bilgi veya deneyim gerekebilir. Haziran 2010 rev00 Sayfa 6 / 15

7 Bir alt disiplin belirlenirken ölçüm tekniğinden başlayıp niteliklere ve ürünlere uzanan kademeli bir yaklaşım benimsenmesi faydalı olabilir. Bunun da nedeni belirli bir alt disiplin içinde tek bir ölçüm tekniğiyle bağlantılı birden fazla ürün ve/veya nitelik olma (veya tam tersi) ihtimalinin yüksek olmasıdır. (i) Ölçüm tekniğiyle ilgili olarak: Aynı alt disiplin içinde farklı ölçüm teknikleri yer alabilir ancak bu sık rastlanan bir durum değildir. (ii) Ölçüm yapılacak nitelikle ilgili olarak, belirlenen veya tanımlanan: aynı alt disiplin içinde birden fazla nitelik (parametre) yer alabilir. (iii) Test edilecek ürünlerle ilgili olarak: dahil edilen matrisler, objeler veya materyaller benzer yapıda olduğu sürece aynı alt disiplin içine farklı ürünler dahil edilebilir. Bir laboratuvarın birden fazla ölçüm tekniği, nitelik veya ürünün aynı alt disiplin içinde sınıflandırılabileceğine karar vermesi halinde akreditasyon kuruluşları laboratuvarın denkliği kanıtlayıp kanıtlayamadığını ve gösterip göstermediğini değerlendirmesi gereklidir. Bu genellikle aşağıdaki şekilde yapılabilir: Metot geçerli kılma verisi veya Aynı standart metodun kullanılması Laboratuvar alt disiplinlerini tanımladığında katılım düzeyi tanımlanmış kabul edilebilir. Akreditasyon kuruluşları, aynı zamanda, risk seviyesine göre laboratuvarların katılım sıklıklarının uygunluğunu değerlendirmeli ve laboratuvar tarafından belirlenen her bir alt disiplin için minimum bir katılım sıklığı beklemelidir. ISO/IEC 17025:2005 (5.9.1) uyarınca laboratuvarın kalite kontrol prosedürlerine sahip olması gerektiği (PT bunlardan biridir) ve bunların planlı olması gerektiği de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, katılım düzeyi ve sıklığı belirlendikten sonra laboratuvarlardan Genel Unsurlar 1-5 maddelerinde sıralanan faktörleri göz önünde bulundurarak bir yeterlilik test stratejisi geliştirmeleri beklenmelidir. Bu stratejinin boyutu ve içeriği laboratuvarın şartlarına ve kapsamına göre belirlenecektir. Bu laboratuvarın genel kalite kontrol stratejisinin bir parçasını teşkil etmelidir. Stratejinin en azından bir akreditasyon döngüsünü (tam yeniden değerlendirme arasındaki dönem) kapsaması ve söz konusu stratejinin genellikle resmi yönetimin gözden geçirmesi esnasında yıllık olarak uygunluk açısından incelenmesi önerilir. Her bir laboratuvar için alt disiplinlerin sınıflandırması farklı olabilir. Bu nedenle, akreditasyon kuruluşları laboratuvarlardan PT ye katılıma ilişkin düzey ve sıklık kararına dair teknik iddialarını savunmalarını beklemelidir. Laboratuvarların bu savunmayı belgelendirmesi tavsiye edilir. 5. Örnek Olay Çalışmaları Çalışmalarının kapsamını uygun şekilde içine alacak kaç adet alt disiplin gerektiğinin belirlenmesi ve buna göre PT stratejilerinde detayları açıklanacak PT ye katılım düzeyi ve sıklığını açıklamak her bir laboratuvarın kendi görevidir. Bir laboratuvarın kendi çalışma kapsamlarını nasıl gözden geçireceklerine ve alt disiplin sayılarını nasıl belirleyeceklerine dair bir dizi örnek olay çalışması aşağıda sunulmuştur. Ancak, söz konusu örnek olay çalışmaları yalnızca yaklaşımı gösteren örneklerdir ve kati ve kesin olarak görülmemelidir; her bir laboratuvarla tek tek vaka bazında PT stratejisinin belirlenmesi akreditasyon kuruluşunun görevidir. Haziran 2010 rev00 Sayfa 7 / 15

8 Örnek Olay 1 Çevre Kimyası Test Laboratuvarı Laboratuvar tarafından yapılan akredite test faaliyetleri: GC-MS yoluyla Topraktaki ve Lağım Çamurundaki Poliklorlu Bifeniller (PCB) GC-MS yoluyla Topraktaki ve Lağım Çamurundaki Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Arıtma ve tutma GC-MS yoluyla Sudaki Volatil Organik Bileşikler (VOC) ICP-MS yoluyla Toprak, Lağım Çamuru ve Sudaki Metaller Toprak, Lağım Çamuru ve Sudaki ph Alt disiplinlerin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: ph konusunda laboratuvar, tüm üç matris için (Toprak, Su ve Lağım Çamuru) aynı standart ISO Metodundan faydalandığını belirlemiştir. Bu ISO Metodu tüm üç matris için de geçerli kılınmış ve bu nedenle laboratuvar bunu tek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Metallerin analizi açısından laboratuvar, tüm üç matris için (Toprak, Su ve Lağım Çamuru) aynı ölçüm tekniğinden (ICP-MS) faydalandığını belirlemiştir. Ancak, Su numunelerinin hazırlanması Toprak ve Lağım Çamuru numunelerinin hazırlanmasından oldukça farklıdır. Buna göre laboratuvar bunu tek bir alt disiplin olarak bildiremeyeceğine karar vermiştir. Ancak toprak ve lağım çamuru metodolojileri karşılaştırılabilir olduğundan aynı alt disiplin altında sayılabilir. Bu şekilde laboratuvar iki tane daha alt disiplin tanımlamıştır. PAH ve PCB analizleri için laboratuvar, aynı ölçüm tekniğinden (GC-MS) faydalandığını belirlemiştir ve matrislerin (Toprak, Su ve Lağım Çamuru) çıkarılması her iki matris için de benzerdir. Ancak, metotların önceki geçerli kılınma sürecine göre PCB ve PAH ın metodolojideki varyasyonlardan farklı şekillerde etkilendiği açıktır ve bu nedenle PCB için kabul edilebilir performans veya sorunlu performans PAH için aynı anlama gelmeyebilir (ve tam tersi). Bu şekilde laboratuvar iki tane daha alt disiplin tanımlamıştır. VOC metodu için laboratuvarın değerlendirmeye alması gereken yalnızca bir matrisi (su) vardır. Ancak laboratuvar metodun potansiyel olarak farklı şekillerde tepkiler verebilecek farklı nitelikleri analiz ettiğinin farkındadır. Metot geçerli kılma verileri yoluyla laboratuvar, farklı niteliklerin metottaki varyasyonlara karşılaştırılabilir bir şekilde tepki verdiğini göstermiştir. Bu nedenle laboratuvar bir alt disiplin daha tanımlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen alt disiplinler: GC-MS yoluyla Topraktaki ve Lağım Çamurundaki Poliklorlu Bifeniller (PCB) GC-MS yoluyla Topraktaki ve Lağım Çamurundaki Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Arıtma ve tutma GC-MS yoluyla Sudaki Volatil Organik Bileşikler (VOC) ICP-MS yoluyla Toprak ve Lağım Çamurundaki Metaller ICP-MS yoluyla Sudaki Metaller Toprak, Lağım Çamuru ve Sudaki ph Haziran 2010 rev00 Sayfa 8 / 15

9 Örnek Olay 2 Mikrobiyoloji Test Laboratuvarı Laboratuvar tarafından yapılan akredite test faaliyetleri: Ette Escherichia sayımı Ette Salmonella sayımı Sebzelerde Escherichia coli sayımı Sebzelerde Salmonella sayımı Süt ürünlerinde Escherichia coli sayımı İçme suyunda Escherichia coli sayımı Yüzme havuzu suyunda Escherichia coli sayımı Alt disiplinlerin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: Escherichia coli sayımı için laboratuvar, et numuneleri ve sebze numuneleri için aynı metodu kullandığını belirlemiştir. Bu metot her iki numune matris tipi için geçerli kılınmış ve bu nedenle laboratuvar bunu tek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Ancak, söz konusu metot süt ürünleri geçerli kılınmamış ve laboratuvar bu tip numuneler için farklı bir metot kullanmaktadır. Bu nedenle ek bir alt disiplin olarak tanımlanmıştır. Laboratuvar, Salmonella sayımı için Escherichia coli sayımında kullanılandan farklı bir metot kullanmaktadır. Ancak, hem et hem de sebze matrisleri için geçerli kılınmıştır ve bu sayede laboratuvar bunu bir adet ek alt disiplin olarak tanımlamıştır. Sudaki Escherichia coli sayımı için, farklı numune alma ve ön uygulama teknikleri kullanılsa da, kullanılan metot (gıda ürünleri için kullanılandan farklı olarak) herek içme suyu gerekse yüzme havuzu suyu için geçerli kılınmıştır. Bu sayede bir adet alt disiplin olarak tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen alt disiplinler: Et ve sebzelerde Escherichia coli sayımı Süt ürünlerinde Escherichia coli sayımı Et ve sebzede Salmonella sayımı İçme suyu ve yüzme havuzu suyunda Escherichia coli sayımı Haziran 2010 rev00 Sayfa 9 / 15

10 Örnek Olay 3 Klinik Test Laboratuvarı Laboratuvar tarafından yapılan akredite test faaliyetleri: ELISA ve Sıvı EIA yoluyla kandaki ilaç miktarı taraması ELISA ve Sıvı EIA yoluyla idrardaki ilaç miktarı taraması GC-MS yoluyla kandaki Amfetaminin konfirmasyonu GC-MS yoluyla idrardaki Amfetaminin konfirmasyonu GC-MS yoluyla kandaki Kodeinin konfirmasyonu GC-MS yoluyla idrardaki Kodeinin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla kandaki Diazepamin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla idrardaki Diazepamin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla kandaki Kokainin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla idrardaki Kokainin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla kandaki EDDP nin konfirmasyonu LC-MS-MS yoluyla idrardaki EDDP nin konfirmasyonu GC-MS-MS yoluyla kandaki Bupernorfinin konfirmasyonu GC-MS-MS yoluyla idrardaki Bupernorfinin konfirmasyonu GC-MS-MS yoluyla kandaki Tetrahidrokanabinolun konfirmasyonu GC-MS-MS yoluyla idrardaki Tetrahidrokanabinolun konfirmasyonu Alt disiplinlerin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: İlaç kullanımını taramak için kullanılan iki metot birbirinden farklıdır ancak her ikisi de gerek kan gerekse idrar numunelerinde kullanım için geçerli kılınmıştır. Bu nedenle laboratuvar bunları iki alt disiplin olarak tanımlamıştır. Her biri kan ve idrar matrisleri için geçerli kılınmış olsa da çeşitli ilaç kullanımlarının konfirmasyonu için kullanılan üç teknik çok farklıdır. Ayrıca, her bir farklı tanı sistemi farklı bir alt disipline dahil kabul edilmektedir. Farklı ürün ailelerinden gelseler de ilaçlar yeterlilik açısından eşit kabul edilmektedir. Bu nedenle laboratuvar, konfirmasyon testlerinin üç adet ek alt disiplinden oluştuğunu belirtmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen alt disiplinler: ELISA yoluyla kandaki ve idrardaki ilaç miktarı taraması Sıvı EIA yoluyla kandaki ve idrardaki ilaç miktarı taraması GC-MS* yoluyla kandaki ve idrardaki Amfetamini ve Kodeinin konfirmasyonu LC-MS-MS* yoluyla kandaki ve idrardaki Diazepam, Kokain ve EDDP nin konfirmasyonu GC-MS-MS* yoluyla kandaki ve idrardaki Bupernorfin ve Tetrahidrokanabinolun konfirmasyon *Not: Farklı ilaçlar yeterlilik açısından denk kabul edilen her bir tanı sistem için tek bir alt disiplin altında birleştirilmiş olsa da bu, metot ve laboratuvar performansı açısından denk oldukları anlamına gelmez. Bu nedenle, laboratuvardan periyodik olarak kendi kapsamlarındaki tüm ilaçları içine alan benzer PT leri yerine getirmesi beklenmektedir. Bu durum, yeterlilik testi stratejisinde detaylı olarak açıklanmalıdır. Haziran 2010 rev00 Sayfa 10 / 15

11 Örnek Olay 4 Fiziksel Test Laboratuvarı Laboratuvar tarafından yapılan akredite test faaliyetleri: Metal ve metal alaşımların çatlak tokluğu ve yorulma çatlağı büyümesi (ASTM E 399) Metal ve metal alaşımların gerilme ve basınç testi (örn: EN bölüm 1) Plastiklerin gerilme ve basınç testi (ISO 527-1) Brinell (ISO 6506), Vickers (ISO 6507) ve Rockwell e (ISO 6508) göre sertlik ISO e göre Charpy etki testi Granül büyüklüğünün belirlenmesi (ISO 643) Optik emisyon spektometrisi (çelik matriste kimyasal elementlerin ölçümü, laboratuvar için prosedür) Alt disiplinlerin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: Akredite laboratuvarların çoğu yukarıda açıklanan faaliyetleri mekanik test kapsamında gerçekleştirmektedir. Test standartlarını ISO, EN veya ASTM belirlemektedir. Bu standartlar genel olarak gerekli ekipmanı ve testle ilişkili diğer parametreleri açıklamaktadır. Yukarıda anılan test faaliyetleri belirli bir kalibrasyon durumu ve testleri gerçekleştiren personelin özel bilgi birikimi ile aynı ya da farklı tip ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir. Yorulma çatlağı büyümesi ve çatlak tokluğunda aynı ölçüm tekniği kullanılmaktadır ve (ASTM E 399) metodu gerek metaller gerekse metal alaşımlar için geçerli kılınmıştır. Bu nedenle laboratuvar bunu tek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Metaller ve metal alaşımlar için gerilme testi ve basınç testi aynı ölçüm tekniğine göre yapılmaktadır. Ancak, yorulma çatlağı büyümesi testi, gerilme/basınç testinin ölçüm kabiliyetini de kapsamaktadır ve bu nedenle laboratuvar metal ve alaşımlar için ek bir PT gerçekleştirme ihtiyacı belirlememiştir. (Not: gerilme ve basınç testi için PT ye katılım, yorulma çatlağı büyümesi testini kapsayacak derecede yeterli değildir.) Genellikle farklı yükleme kabiliyetleri olan belirli test makineleri düz veya yuvarlak hatlı numunelerde kullanılmaktadır. Temel gereklilikler yükleme ölçümündedir, sınıf 1 (±1%) ve elongasyon (±1%). Bu test metotlarının sonuçlarının hesaplanmasında makinenin üretimini yapan şirket tarafından ya da yazılıma erişimi olan kullanıcı tarafından kurulumu yapılan bilgisayar sistemleri kullanılır. Temel olarak çeliğin mukavemeti ve elongasyonu bu test ile belirlenmektedir. Özel materyaller için numunenin makinede işlenmesi materyalin davranışı ve sonuçlar açısından kritik bir öneme sahiptir. Plastiklerin gerilme testi için de benzer bir test sisteminden yararlanılabilir. Ancak genel olarak daha düşük bir yük kapasitesi gereklidir. Plastiklerin yüksek esnekliği nedeniyle ilave ekipmanlarda farklılık olmaktadır. Ayrıca, ISO 527 de belirlenen parametrelerin tanımı da farklıdır. Ekipman yılda bir kez kalibre edilmelidir, referans malzeme kullanımı yalnızca az sayıda laboratuvar ile sınırlıdır. Bu nedenle, farklı bir metot kullanıldığından laboratuvar bunu ek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Brinell (ISO 6506), Vickers (ISO 6507) sertlik testinde çelik bir materyal üzerinde bir top ya da piramit iz bırakmak üzere kullanılmaktadır. Bu adımın ardından izin diyagonal ölçümü yapılır ve materyalin sertliği ölçülür. İlgili ISO ve serilerinde ekipmanın doğrudan kalibrasyon durumuna ilişkin koşullar (yük, izaçar, uzunluk ölçüm cihazı) tanımlanmaktadır. Yılda bir kez değiştirilmeli ve test öncesi sertifikalı referans malzeme kullanımı zorunludur. Bu nedenle laboratuvar bu iki metot için ek bir alt disiplin daha tanımlamıştır. Haziran 2010 rev00 Sayfa 11 / 15

12 Rockwell (ISO ) sertlik testi, Brinell ve Vickers a göre farklı bir ölçüm prosedürü kullanmaktadır. ISO 6508 e göre önceden belirlenmiş yükleme koşulları altında metal yüzeyler üzerinde iz açmak için farklı izaçarlar kullanılabilir. Bu testte özel test prosedürü kullanılarak izin derinliği ölçülmektedir. ISO standardı kalibrasyon ve sertifikalı referans malzeme kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle laboratuvar tarafından ek bir alt disiplin olarak tanımlanmıştır. Charpy etki testi standardı, ISO 148-1, numune boyutlarını belirlemektedir. Test ekipmanı yılda bir kez kalibre edilir ve standarda göre tüm test düzeneğinin dolaylı kalibrasyonu için ek özel referans malzemesi kullanılmalıdır. Etki enerjisi ölçülür. Bu nedenle laboratuvar bunu ek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Granül büyüklüğünün belirlenmesinde (ISO 643) çeliğin yüzeyi özel bir şekilde hazırlanmaktadır; materyalin sınırlarının belirlenmesi için taşlama, cilalama, asitle aşındırma. Bu hazırlık sürecinin ardından kalibre edilmiş bir büyütme oranına sahip bir mikroskop ile granül büyüklüğü ölçülmekte ve standarda göre ilgili parametreler hesaplanmaktadır. Laboratuvar bunu ek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Çelik alaşımların tanımlanmasında birçok laboratuvar optik emisyon spektrometresini kullanmaktadır. Ekipmanın kalibrasyonu için sertifikalı referans malzemeler ve ikincil laboratuvar içi standartlardan yararlanılmaktadır. laboratuvar bunu ek bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen alt disiplinler: Metal ve metal alaşımların çatlak tokluğu ve yorulma çatlağı büyümesi Plastiklerin gerilme testi Brinell veya Vickers sertlik testi Rockwell sertlik testi Charpy etki testi Granül boyutunun belirlenmesi Optik emisyon spektrometresi Haziran 2010 rev00 Sayfa 12 / 15

13 Örnek Olay 5 Matris Yaklaşımı (Klinik Kimya) Laboratuvar tarafından yapılan akredite test faaliyetleri: Kemilüminesans yoluyla kandaki FSH Kemilüminesans yoluyla kandaki LH Kemilüminesans yoluyla kandaki folik asit Elektrokimya yoluyla kandaki ve idrardaki kalsiyum Elektrokimya yoluyla kandaki ve idrardaki potasyum Elektroforez yoluyla kandaki kriyoglobülin Immunoassay yoluyla kandaki karbamazepin Immunoassay yoluyla kandaki ciclosporin Nefelometri yoluyla kandaki ve idrardaki transferrin Nefelometri yoluyla kandaki ve idrardaki α2 makroglobulin UV-Visible spektroskopi yoluyla kandaki ALAT UV-Visible spektroskopi yoluyla kandaki ASAT UV-Visible spektroskopi yoluyla kandaki ve idrardaki magnezyum Alt disiplinlerin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: Alt disiplinlerin belirlenmesi amacıyla laboratuvar kapsamına giren tüm testlerde kullandığı ölçüm tekniklerini ve nitelikleri ve ürünleri listelemelidir. Bunlar tek tek parametreler ya da denk parametre grupları şeklinde olabilir. Ölçüm teknikleri Kemilüminesans Elektrokimya Elektroforez Immunoassay Nefelometri UV-Visible spektroskopi Nitelikler İlaçlar (Carbamazepine, Ciclosporin) Elektrolitler (Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum) Enzimler (ALAT, ASAT) Hormonlar (FSH, LH) Özel proteinler (kriyoglobülin, Transferrin, α2 Makroglobulin) Vitaminler (Folik asit) Ürünler Kan İdrar Analizler listesi: Yukarıda listelenmiş olan ölçüm tekniklerinden, niteliklerden ve ürünlerden laboratuvar, her bir parametre için, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde parametreyi bir ölçüm tekniği, bir nitelik ve bir ürünle eşleştirmelidir. Haziran 2010 rev00 Sayfa 13 / 15

14 Parametre Ölçüm tekniği Nitelik Ürün FSH Kemilüminesans Hormonlar Kan LH Kemilüminesans Hormonlar Kan Folik asit Kemilüminesans Vitaminler Kan Kalsiyum Elektrokimya Elektrolitler Kan Kalsiyum Elektrokimya Elektrolitler İdrar Potasyum Elektrokimya Elektrolitler Kan Potasyum Elektrokimya Elektrolitler İdrar Kriyoglobülinler Elektroforez Özel proteinler Kan Karbamazepin Immunoassay İlaçlar Kan Ciclosporin Immunoassay İlaçlar Kan Transferrin Nefelometri Özel proteinler Kan Transferrin Nefelometri Özel proteinler İdrar α2 Makroglobulin Nefelometri Özel proteinler Kan α2 Makroglobulin Nefelometri Özel proteinler İdrar ALAT UV-Visible spektroskopi Enzimler Kan ASAT UV-Visible spektroskopi Enzimler Kan Magnezyum UV-Visible spektroskopi Elektrolitler Kan Magnezyum UV-Visible spektroskopi Elektrolitler İdrar Ortaya çıkan Matris: Analiz listesine göre laboratuvar aşağıdaki gösterildiği şekilde alt disiplinleri gösteren bir matris hazırlayabilir. Ürün sayısı sınırlı ise matrise dahil edilebilir. Eğer değilse ürünlerin değerlendirmesi tek tek yapılabilir. Nitelik Ölçüm tekniği İlaçlar Elektrolitler Enzimler Hormonlar Özel proteinler Vitaminl er Ürün B U B U B U B U B U B U Kemilüminesans X X Elektrokimya X X Elektroforez X Immunoassay X Nefelometri X X UV-Visible spektroskopi X X X Çalışma sonucunda elde edilen alt disiplinler: Kemilüminesans yoluyla kandaki hormonlar Kemilüminesans yoluyla kandaki vitaminler Elektrokimya yoluyla kandaki ve idrardaki elektrolitler Elektroforez yoluyla kandaki özel proteinler Immunoassay yoluyla kandaki ilaçlar Nefelometri yoluyla kandaki ve idrardaki özel proteinler UV-Visible spektroskopi yoluyla kandaki ve idrardaki elektrolitler UV-Visible spektroskopi yoluyla kandaki enzimler Not: Yeterlilik açısından denk olmaları nedeniyle farklı ürünler her bir tetkik sistemi için bir alt disiplin altında birleştirilmiş olsa da bu metot ve laboratuvar performansı açısından denk oldukları anlamına gelmez. Haziran 2010 rev00 Sayfa 14 / 15

15 Bu nedenle, laboratuvardan periyodik olarak kapsamına giren tüm ürünler için PT ler düzenlemesi beklenmektedir. Yeterlilik test stratejisinde bu durumun detaylı bir şekilde açıklanması beklenmektedir. Haziran 2010 rev00 Sayfa 15 / 15

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.09 AKREDİTASYON DENETİMLERİ İÇİN DENETİM SÜRELERİNİN (ADAMGÜN) HESAPLANMASI REHBERİ Rev.01 01-2008 Genel Bu Rehber, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon denetimleri için görevlendirilen

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

KAYNAKLI NUMUNELERİN TAHRİBATLI TESTLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE CİHAZ KALİBRASYONU

KAYNAKLI NUMUNELERİN TAHRİBATLI TESTLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE CİHAZ KALİBRASYONU KAYNAKLI NUMUNELERİN TAHRİBATLI TESTLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE CİHAZ KALİBRASYONU İlkay BİNER GSI SLV-TR - Kaynak Mühendisi E-posta: ilkay.biner@gsi.com.tr ÖZET Kaynaklı imalatta her ürünün aynı kalitede

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU 01.12.2011 Özlem YILMAZ, Hüseyin ÇAYCI TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Güç ve Enerji Laboratuvarı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ...

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ

SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ UME-G2ST-12-02 TÜBĐTAK UME KUVVET GRUBU LABORATUVARLARI - SERTLĐK Şubat, 2012 Özet SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde Güvenilir Partneriniz

Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde Güvenilir Partneriniz Otomotiv - Metal - Kaynak Kontrol - Bio Medikal Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde Güvenilir Partneriniz Akredite Laboratuvar Raporları Ürününüzü Dış Pazarlara Açmanızı Sağlar! İçindekiler Önsöz

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi R10.09 Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : 20.10.2015 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: İhsan Emre BİLİCİ Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

(Kimyasal) Ölçüm Sonuçları

(Kimyasal) Ölçüm Sonuçları Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Konusunda 2o+10 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! DIŞ KALİTE KONTROL ( LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA VE YETERLİLİK TESTLERİ) İbrahim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi AB-0074-YS Adresi : Şerifali Mah. Açıkyüz Sok. No:2-3 Tel : 0 216 313 14 20 Faks : 0 216 313 14 33 E-Posta Website : info@inspecco.com

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI İçindekiler 1. Biyogaz tesislerinde sunduğumuz hizmetler...1 1.1 Probleme dair kısa bilgi...1 1.2 ALS Çek Cumhuriyeti'nin yeterlilikerine

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kapsam... 2 2. Katılımcılar... 2 3. Laboratuvarlar Arası Dolaşan Cihaz (LADC)... 2 4. Zaman Çizelgesi... 2 5. Karşılaştırma Paketi... 4 6. Sigorta... 4 7. Sonuçların Geçerliliği... 4 8.

Detaylı

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013 Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1:2011 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2:2011 160 TL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 01 Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI * Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2 160 TL / Numune

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

MEKANİK TEST LABORATUVARI

MEKANİK TEST LABORATUVARI MEKANİK TEST LABORATUVARI Darbe Mukavemeti Cihazı (Impact Resistency) Termoplastik malzemelerin darbeye karşı olan rezilyans değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Testler; 0.5-50J aralığında değişim

Detaylı

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU Dr. Bülent AYDEMİR Cemal VATAN Dr. Haldun DİZDAR 19.09.2014 TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Kuvvet Laboratuarları İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Prof.Dr. Vural CEYHUN Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Tahribatlı Deneyler Standartlarda belirtilmiş

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990 RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI 213 FAALİYET RAPORU FAALİYET ALANI: T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan 14.2.28 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini alan laboratuvarımız Faaliyet

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC

Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTER VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC Bahar Ayşe AYDIN Aralık 2014 1 Sunum İçeriği 2009/90/EC

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : İstanbul Organize Sanayi Bölgesi 01 03 04 07 09 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 * EA Kodu Açıklama Tarım,

Detaylı

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312.

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT VE UYGULAMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI A.Birim UĞUR Şube Müdürü V. Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarı Tel:0.312.498

Detaylı

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy) ve Kesinlik (Precision) ile Sonuçların RA verilerine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Hayvan Yetiştirme Bitki

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ANKARA - MART 2017 1 SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Otomotiv- Metal- Kaynak Kontrol- Bio Medikal Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde. Güvenilir Partneriniz.

Otomotiv- Metal- Kaynak Kontrol- Bio Medikal Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde. Güvenilir Partneriniz. Otomotiv- Metal- Kaynak Kontrol- Bio Medikal Malzeme Testleri ve Metal Analizlerinizde Güvenilir Partneriniz www.teknolab.info TÜRKAK TS EN ISO IEC 17025 Akredite Laboratuvarımızın Ana amacı Kalite-Kontrol

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 * EA Kodu Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri 05 Deri ve

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 15.04.2016 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 10 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA % 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA BAĞIL NEM ÖLÇER KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ UME-G3SI-10-03 SICAKLIK GRUBU LABORATUVARLARI (Rev. A) Mayıs 2011 UME-G3SI-10-03 Bağıl nem ölçer Karşılaştırması Teknik Protokolü_Rev

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü Hakkımızda... Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü (ETBM) nün ana faaliyet alanı kurum içi ve kurum dışı talepler doğrultusunda

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Tel : 0 212 269 37 41 E-Posta Website : info@kalitest.com.tr : www.kalitest.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 11 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümü akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarların BASINÇ alanında gerçekleştirdiği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ SERTLİK DENEY FÖYÜ SERTLİK TESTLERİ Sertlik Nedir? Basite indirgendiğinde oldukça kolay tanımlanan

Detaylı

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005 AVRUPA KOMİSYONU GENEL MÜDÜRLÜK - JRC ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ (JRC) Geleceğe Yönelik Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Endüstri, Enerji ve Ulaşımda Sürdürülebilirlik Avrupa IPPC Bürosu Entegre Kirlilik

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Laboratuvarlarının Akreditasyonu Recep YEŞİLÖZ Başdenetçi Akreditasyon Uzmanı Mayıs 2015 Ankara 1 TASLAK

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: HACİM (Mikropipet) KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Hazır Yemek Hizmetleri-E Perakende, Taşımacılık ve Depolama-G Yan Hizmetler-I Gıda Üretimi

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Mukavemet ve deformasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa /) ISO 900:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:0 Tel : 0 32 443 03 77 Faks : 0 32 44 87 72 0 03 04 07 09 2 4 5 6 7

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü

Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü İçindekiler; CRISON batırma tipi elektrot Elektrot hazırlanması Kalibrasyon Ölçümler Temizleme Koruma Rejenerasyon Sorun giderme Elektrot ömrü Modeller Puncture electrodes:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Tel : 0 216 572 49 10 Faks : 0 216 572 49 14 E-Posta Website : info@qatechnic.com

Detaylı

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 12 STATİK LABORATUVARI TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011 Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN

Detaylı

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları Programının Adı Programının Amacı Elektrik Tesisatçısı Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4- 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu UDEM 2017 Eğitim Kataloğu EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EN ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM

Detaylı

KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI

KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI Klinik laboratuvarlarda test çalışmalarından elde edilen sonuçlar genelde bir referans aralık verisi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Detaylı