Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik"

Transkript

1 Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik Mesut Yalvaç * Özet Elektronik yayıncılık ve onun ürünü olan elektronik yayınlar /kaynaklar, bilgi, düşünce ve insan yaratmalarının taşıyıcı araçları olarak son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Büyük teknolojik gelişmelerin beklendiği gelecekte, elektronik yayınların daha da büyük ve önemli bir yer tutacağı söylenebilir. Elektronik yayıncılıktaki tüm gelişmelere karşın, elektronik yayıncılığın benimsenmesinde, yazarlar, yayıncılar, araştırıcılar, kullanıcılar içinde çekingen davrananlar bulunmaktadır. Bu çekingen davranışların önemli nedenleri arasında, 'elektronik ortamın güvenliği konusu' bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, elektronik yayınlarda güvenlik konusunu irdelemek ve elektronik yayınlarda ve elektronik yayıncılığın gelişiminde güvenliğin önemine dikkat çekmektir. Çalışmada, belgesel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada elektronik yayıncılıkta güvenlik konusu, 'elektronik yayıncılık, 'elektronik yayıncılık ve güvenlik', 'elektronik yayıncılıkta olası güvenlik sorunları' ve 'elektronik yayıncılıkta güvenlik sorunlarına bazı çözümler' başlıkları altında incelenmektedir. Giriş "Büyük teknolojik gelişmelere gebe olan gelecekte, elektronik yayınların daha büyük yeri ve önemi olacaktır. Ancak elektronik yayıncılıktaki gelişmelerin önündeki önemli konulardan biri de güvenlik konusudur" hipotezinden hareketle yola çıkılan bu çalışmanın temel amacı, elektronik yayınlarda güvenlik konusunu irdelemek ve elektronik yayınlarda (elektronik yayıncılığın gelişiminde) güvenliğin önemine dikkat çekmektir. Çalışmada, belgesel analiz yöntemi kullanılmış ve konu ile ilgili yerli literatür için Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, yabancı literatür için ise ProQuest, Ebsco, FirstSearch, Science Direct veri tabanları taranmıştır. Elektronik Yayıncılık Elektronik yayıncılık, belgelerin elektronik ortamlar ve/veya ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanmaktadır (Tonta, 2000, 89). Elektronik yayın/kaynak ise, elektronik * Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. E- mail: 1

2 ortamda yaratılmış veya elektronik ortama sonradan aktarılmış, kullanıcısı tarafından elektronik ortamda kullanılmasını gerektiren, dijital yayın/kaynak ya da bilgidir. Bunlar, kişiler tarafından ya da kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm dokümanların hayat döngüleri boyunca sistemli olarak elektronik ortamda bulunan, saklanan, örgütlenen ve erişilen-dağıtılan diğer bir söyleyişle elektronik ortamda yönetilen yayınlar/kaynaklardır. 1 Son yıllara kadar basılı yayınlar, bilgi, düşünce ve insan yaratmalarının en önemli taşıyıcı araçlarından birisiydi. Ancak, son yıllarda elektronik yayıncılık ve onun ürünü olan elektronik yayınlar/kaynaklar, bilgi,düşünce ve insan yaratmalarının taşıyıcı araçları olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Internet'in yaygın kullanımıyla birlikte elektronik olarak arşivlenen, dağıtılan ve erişilebilen yayınların/kaynakların sayısında büyük bir artış olmuştur. Örneğin, bilimsel elektronik dergilerin sayısı 1991 ile 1997 yılları arasında 30 kat artış göstermiştir (Tonta, 2000, 90; Mogge, 1999; Mogge, 2000). Yine, 1980 ile 1997 yılları arasında elektronik veritabanı sayısında 24 kat, üretici sayısında 12 kat ve satıcı/dağıtıcı sayısında ise 25 kat artış gözlenmiştir (bkz. Tablo-1). Yıl Veritabanı Sayısı Üretici Sayısı Satıcı/Dağıtıcı Sayısı ,247 1, ,943 1, ,307 2, ,000 3,400 1,800 Tablo yılları arasında veri tabanları, üreticiler ve satıcıların/dağıtıcıların sayıları (Large, 1999, 46). 2 Haziran 2004 itibariyle Ulrich veritabanında dünyada yayınlanmış dergi sayısı 'dir. Bu dergilerin 39,606'sı elektronik olarak erişilebilen dergilerdir. 2 Elektronik yayıncılığın yaygınlaşmasının önemli nedenleri ise kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Basılı yayınların üretiminde-çoğaltımında ve dağıtımında giderek artan fiyatlar -elektronik yayıncılık teknolojisi üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmektedir- (Tonta, 2000, 90-91; Shapiro ve Varian, 1999, 84-85). 1 Elektronik yayın/kaynak tanımı için ayr.bkz.: O.G. Norman. (1997). "The impact of electronic resources on collection development: A survey of current practice", Library Hi-Tech, 15(1-2): 125.; G.W. White ve G.A. Crawford. (1997). "Developing an electronic information resources collection development policy", Collection Building, 16(2): 53.; /knowledge_management/document/prod_document.htm 2 3 Haziran 2004 de Bowker (UK) bölge satış yöneticisi (Güney Avrupa ve Ortadoğu) Ian Pattenden den alınan bilgi. 2

3 2. Basılı yayınların özellikle kütüphane ve bilgi merkezlerinde örgütlenmesi, depolanması ve erişime sunulması, diğer bir söyleyişle yönetilmesi için yapılan harcamalar ve maliyetlerin, elektronik yayınlara göre daha yüksek olması. 3. Elektronik yayınların, basılı yayınlardan daha hızlı bir sürede kullanıma hazır hale getirilmesi ve erişime sunulması. 4. Özellikle elektronik kütüphanelerin (dijital ve sanal kütüphanelerin) gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, Internet üzerinde yılın 365 günü, haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet sunmaları ve bu hizmetin elektronik içeriği (elektronik yayınları/kaynakları) gerekli kılması. 5. Bazı yayıncıların, paralel yayıncılığın (yayının hem basılı hem de elektronik formunun bir ararda sunulması) olanaklarından yararlanarak elektronik yayınları basılı yayın yanında ücretsiz veya düşük ücretle sunması (pazarlama tekniği). 6. Özellikle Internet'in yaygın kullanımıyla birlikte araştırmacıların elektronik ortamdaki yayınları daha yoğun kullanma ve elektronik ortamda yayın yapma istekliliğinin artması. Elektronik yayıncılığın yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik yayın teknolojisinin ortaya çıkan sonuçları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Maliyetlerin düşmesi: a. Üretimde, b. Çoğaltımda, c. Dağıtımda, d. Örgütlemede, e. Depolamada. 2. Üretimin, çoğaltmanın, dağıtımın ve erişimin kolaylaşması ve kısa sürede gerçekleşmesi. 3. Elektronik içeriğin ücretsiz dağıtımı. 4. Ürün farklılaştırma. 5. Tamamlayıcı ürünleri geliştirme. Elektronik yayıncılıkta yukarıda sözü edilen tüm gelişmelere karşın elektronik yayıncılığın benimsenmesi konusunda yazarlar, yayıncılar ve araştırıcılar, kullanıcılar içinde çekingen davrananlar olmuştur. Sayıları azalmakta da olsa halen bu çekingen davranışlara sahip olanlar vardır. Bu çekingen davranışların önemli nedenleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: 3

4 1. Elektronik ortama güvensizlik ve elektronik yayınları yeterince güvenilir bulmama. 2. Elektronik ortamı yeterince tanımama, kullanmayı bilmeme ve eski alışkanlıkları değiştirememe, 3. Bu ortamdaki yayınların akademik yükselmede kullanımı ile ilgili belirsizlikler. Yazarların, yayıncıların ve araştırıcıların, kullanıcıların, bu çekingen davranış nedenlerine ve hatta onların özellikle elektronik ortamın güvenliği ile ilgili kısmen haklı endişelerine karşın, elektronik yayıncılık üzerine değişik bilim alanları tarafından yapılan bilimsel araştırmalar ve onların sonuçları ile de desteklenen elektronik yayıncılık teknolojisi, çok hızlı bir şekilde gelişmekte, endişeleri yok edici çözümler üretmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde elektronik yayıncılığa yalnızca çekingen davrananların değil, elektronik ortamı benimsemiş ve yoğun kullananların da zaman zaman endişe duyduğu bir konu olan 'elektronik yayıncılıkta güvenlik' konusu üzerine odaklanılacaktır. Elektronik Yayıncılık ve Güvenlik Elektronik yayıncılıkta 'güvenlik' kavramı, belgelerin elektronik ortamlar ve/veya ağlar aracılığıyla, üretilmesi, dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesinde, yasal, kişisel, sosyal, kurumsal, iktisadi, moral, etik, teknolojik, ergonomik vb. ile ilgili sistemlerin yaşatılması; düzenin aksamadan yürütülmesi ve böylece kişilerin çekinmeden, endişe duymadan ve zarar görmeden faaliyette bulunması ve bu ortamı yaşatabilmesi ve bu ortamda yaşayabilmesi ile ilgili her duruma işaret eder ve onu kapsar. Elektronik Yayıncılıkta Olası Güvenlik Sorunları Aşağıda sıralanan olası güvenlik sorunları, iletişimde elektronik yayıncılığı kullanan (kullanmak zorunda olan), yazarlar, yayıncılar, satıcı ve dağıtıcılar, kütüphaneciler/enformasyon profesyonelleri, araştırıcılar, kullanıcılar, yayın kuruluşları, üniversiteler ve kütüphaneler başta olmak üzere tüm bilgi evrenini ve bu bilgi evreni sisteminin tüm öğelerini/bileşenlerini etkileyen sorunlardır: Elektronik yayının adının değişmesi, Elektronik yayının başka bir dizin altına alınması, Elektronik yayının bulunduğu bilgisayar ya da Internet sunucusunun değişmesi, 4

5 Elektronik yayının bir süre sonra tamamen ortadan kaybolması, silinmesi, Ses, resim, grafik, animasyon öğeleri içeren elektronik yayınların çok fazla yer kaplaması ve bu tür belgelerin bir yerden bir yere aktarılabilmesi için bilgisayar ağlarındaki bant genişliklerinin uygun olmaması, Çok yer kaplayan elektronik yayınları depolamak için büyük veri ambarlarının olmaması, bu veri ambarlarındaki bilgilere erişecek ve onları bir yerden başka bir yere aktaracak güçlü bilgisayarların bulunmaması, Elektronik ortamdaki bilgilerin korunmasının ve arşivlenmesinin sorunlu olması, Elektronik araçların ömrünün kısa olması ve bu araçlar üzerindeki bilgilerin belli sürelerle yeni araçlara aktarılmaması, Elektronik yayıncılıkta çoğu zaman bütünleşmiş olan içerik ve teknoloji nedeniyle, sadece içeriğin değil, o içeriğe erişmek için gereken teknolojinin de korunma zorunluluğu, Basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan bilgilerdeki formatlama sorunları, Elektronik yayınları arşivleme sorumluluğunun kime ait olduğunun belirlenmemiş olması, Bazı yayıncıların ve yayıncıların ürünlerini pazarlayan, dağıtan şirketlerin elektronik yayınları uzun süreli olarak saklamaktan kaçınmaları, Elektronik yayınları kullanma ve kopyalamadan doğan telif hakları sorunları ve telif haklarının ihlal edilmesi, Elektronik yayınların aslına uygun (özgün yayın 3 ) olup olmadığının saptanmasının zorluğu, Elektronik yayınların bütünlüğünün, entelektüel tutarlılığının değiştirilmesi (bkz.: Tonta, 2000, ), Elektronik yayınları yeterince tanımama, elektronik medyanın kullanımını bilmeme, Elektronik yayıncılık etrafındaki ekonomik, yasal ve sosyal meseleleri bilmeme, 3 Kimi çalışmalarda özgünlük-orjinallik kavramının, yayının bütünlüğü (integrity), doğruluğu, geçerliliği, aslına sadık olması, belirli bir amaca uygun olması, kullanılabilirliği, içeriğinin anlaşılabilir olması ve belgeyi yaratanın onaylanması anlamlarına da geldiği bildirilmektedir Bkz.: Jeff ROTHENBERG. "Preserving Authentic Digital Information", [Çevrimiçi]. Elektronik adres: [15 Mayıs 2004]. 5

6 Elektronik yayınlara etik ve yasal olarak erişim ve onu kullanım kurallarının ihlal edilmesi (örneğin, çalışmada kullanılan elektronik yayınlara bibliyografik atıfların yapılmaması veya atıflarda standartlara uyulmaması, atıfların eksik yapılması gibi), Yazarlar, yayıncılar, kütüphaneciler ve araştırıcıların/kullanıcıların elektronik yayınları değerlendirme ile ilgili ölçütleri (örneğin, yayının amacı, kapsamı, bütünlüğü, içeriği, doğruluk ve doğrulanabilirliği, güvenirliği, tarafsızlığı, güncelliği, kabul edilebilirliği ve tutarlılığı, benzersizliği ve değeri, linkleri, yazım üslubu ve kalitesi, hedef kitlesi ve kullanıcısı, tanıtım ve eleştirileri, tasarım ve düzeni, bağlanabilirliği, işlerliği, maliyeti ile ilgili değerlendirme ölçütlerini) (bkz.: Kurbanoğlu, 2002) yeterince bilmemesi veya bildiğini uygulayamaması. Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik Sorunlarına Bazı Çözümler Elektronik yayının adının değişmesi, başka bir dizin altına alınması, yayının bulunduğu bilgisayar ya da Internet sunucusunun değişmesi sorununun çözümünde OCLC (Online Library Computer Center) tarafından geliştirilen PURL (Permanent Uniform Resource Locator) ve IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından geliştirilen URN (Uniform Resource Name), URL (Universal Resource Locator)'ye oranla daha kalıcı yer adresleri olarak görünmektedir. Yine, elektronik yayınların adreslerindeki değişikliklerin ilgili servislere bildirilmesi ile yayının erişilebilirliği sürekli kılınabilir (Tonta, 2000, 97-98). Internet ortamında, elektronik yayının teknolojiyle bütünleşik içeriğini ve içerikle ilgili haklarını (erişim ve telif haklarını) yönetmek, böylece bu durumla ilgili sorunlara çözüm getirmek amacıyla yürütülen DOI (Digital Object Identifier-Dijital Nesne Tanımlama) sistemi bulunmaktadır (Tonta, 2000, ). Bunun yanında elektronik ortamdaki belgelerin bibliyografik bilgilerini kaydetmek ve bu belgeleri dizinlemek için başka çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan MARC (Machine Readable Cataloging) standardı ilk söylenmesi gerekenlerdendir. Yine özellikle internet üzerindeki elektronik kaynakların hızlı artışı ve beraberinde getirdiği bilgi erişim sorunlarının çözümü için, disiplinlere özel, farklı düzeylerde çeşitli metadata çalışmaları da yürütülmektedir. Bunlardan birisi de, temel bibliyografik tanımlama ve kullanım kolaylığı açısından yaygın olarak kullanılan Dublin Core Metadata Girişimi'dır (bkz.: Weibel ve Dekkers, 2003). Metadata'lar elektronik ortamda, arama araçları tarafından daha kesin sonuçların elde edilmesinde, elektronik kaynakların içerik ve içerik ilişkilerinin, entelektüel özelliklerinin tanımlanmasında, akıllı yazılım araçları tarafından bilgi paylaşımı ve değişiminde, kullanıcı erişim haklarının, içerik erişim değerlerinin ve sayfaların özel kullanım ve kopyalama haklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Olgun ve Sever, 2000, 60). 6

7 Çok fazla yer kaplayan ses, resim, grafik, animasyon öğeleri içeren elektronik yayınların bir yerden başka bir yere aktarılabilmesi için gereken bilgisayar ağlarındaki bant genişliklerinin, ağlara yapılacak yatırımlarla arttırılması mümkündür. Çok yer kaplayan elektronik yayınları depolama ve onlara erişme sorunlarını, büyük veri ambarlarına, bu veri ambarlarındaki bilgilere erişecek ve onları bir yerden başka bir yere aktaracak güçte bilgisayarlara yatırım yaparak çözmek mümkündür. Elektronik yayıncılıkta çoğu zaman bütünleşmiş olan içerik ve teknoloji nedeniyle, içerikle birlikte içeriğe erişmek için gereken teknolojinin de korunma zorunluluğu vardır. Yine, depolama ve erişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve değişmesi nedeniyle eski teknoloji ile üretilmiş elektronik medya üzerine kayıtlı bilgilerin zaman zaman daha yeni teknolojiyle üretilmiş medya üzerine kopyalanması (teknoloji yenileme/ teknoloji göçü) da gereklidir. Bu sorunlar, bu işi yönetecek ve yürütecek insan kaynağına ve teknolojiye yapılacak yatırımla çözümlenebilir. Bazı yayıncıların ve dağıtıcı/satıcı şirketlerin elektronik yayınları uzun süreli olarak saklamaktan kaçınmaları ve elektronik yayınları arşivleme sorumluluğunun kime ait olduğunun belirsizliği sorunu, özellikle kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların (kar amacı gütmeyen arşivler, kütüphaneler, dernekler, vakıflar vd.) bu yayınlar için sürekli ve güvenilir bir elektronik arşiv olma görevini üstlenmede tek başına veya ortak projeler geliştirmeleri ve bunlara devletlerin de yasal ortam hazırlamalarıyla çözümlenebilir. Elektronik yayınların telif haklarının ihlal edilip edilmediği, özgünlüğünün ve bütünlüğünün bozulup bozulmadığını saptama ile ilgili sorunlar için, üretilmiş bazı teknolojiler (örneğin, Digimarc-belge içine gömülen belli bir yazılımla saptanabilen gizli işaretler, akıllı görüntüler vb.) çözüm olabilir. Elektronik yayınları kullanma ve kopyalamadan doğan telif hakları sorunları ve telif haklarının ihlal edilmesi ile ilgili sorunlar için, ulusal 4 ve uluslar arası politikaları ve yasaları (örneğin, AB Telif Hakları Yönergesi Bern Konvansiyonu, WIPO Telif Hakları Anlaşması,WIPO Gösteriler ve Ses Simgeleri Anlaşması) 5, elektronik telif hakları yönetim sistemlerini, dijital hakların yönetimini, teknolojik önlemleri (CITED: Control in Transmitting Electronic Documents) bilmek ve uygulamak gereklidir. Bütün bunlara karşın, sınır ötesi elektronik bilgi akışı, uluslar arası telif haklarıyla ilgili sorunların çözümünde yeni ve uluslararası yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Benzer durumun elektronik yayınlar dışındaki basılı yayınlar için de geçerli olduğu göz ardı edilmemelidir. 4 Türkiye için bkz.: İLESAM (2004) sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: /fsek.html [12 Mayıs 2004]. 5 Bkz.: EU. (2004). Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: /pdf/en/04/st03/st03636.en04.pdf [12 Mayıs 2004].; WIPO. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: [12 Mayıs 2004]. 7

8 Yazarlar, yayıncılar, kütüphaneciler ve araştırıcıların, kullanıcıların elektronik yayınları yeterince tanımama; elektronik medya kullanımını ve elektronik kaynakları değerlendirme ile ilgili ölçütleri bilmeme; elektronik yayıncılık etrafındaki ekonomik, yasal ve sosyal meseleleri bilmeme; elektronik yayınlara etik ve yasal olarak erişim ve onu kullanım kurallarını ihlal etme gibi sorunları, onların enformasyon okuryazarı 6 olmaları ile çözümlenebilir. Sonuç Son yıllarda elektronik yayıncılık ve onun ürünü olan elektronik yayınlar/kaynaklar, bilgi, düşünce ve insan yaratmalarının taşıyıcı araçları olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Büyük teknolojik gelişmelere gebe olan gelecekte, elektronik yayınların daha da büyük ve önemli bir yer tutacağı söylenebilir. Elektronik yayıncılıktaki tüm gelişmelere karşın, elektronik yayıncılığın benimsenmesi konusunda, yazarlar, yayıncılar ve araştırıcılar, kullanıcılar içinde çekingen davrananlar olmuştur. Sayıları azalmakta da olsa halen bu çekingen davranışlara sahip olanlar vardır. Bu çekingen davranışların önemli nedenleri arasında, 'elektronik ortamın güvenliği konusu' bulunmaktadır. Yazarların, yayıncıların ve araştırıcıların, kullanıcıların, özellikle elektronik ortamın güvenliği ile ilgili kısmen haklı endişelerine karşın, elektronik yayıncılık üzerine değişik bilim alanları (iletişim bilimi, kütüphane ve enformasyon bilimi vd.) tarafından yapılan bilimsel araştırmalar ve onların sonuçları ile de desteklenen elektronik yayın teknolojisi, çok hızlı bir şekilde gelişmekte, güvenlik sorunlarını ve sorunların neden olduğu endişeleri yok edici çözümler üretmektedir. Ancak, tatmin edilmiş her ihtiyacın bir yenisini doğurabileceği; yeniliğin ve gelişmenin beraberinde daha önce yaşanmamış sorunları da getirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu yaşam döngüsünde, nihayet, her alanda olduğu gibi elektronik yayıncılıkta da öncelikle insana ve teknolojiye yatırım yapmak, yeniliği ve gelişmeyi sağlamada ve ortaya çıkan güvenlik sorunlarını çözmede, endişeleri gidermede, yaşamsal öneme sahiptir. 6 Enformasyon okuryazarlığı, enformasyona ihtiyaç olduğunda farkında olma ve onun bulunduğu yeri saptama, değerlendirme ve ihtiyaç duyulan enformasyonu etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olmada bireylerin gereksinim duyduğu yetenekler topluluğudur. Konu ile ilgili Ayr.bkz.: American Library Association. (1998). A Progress report on information literacy: an update on the American Library Association Presidential Committee on information literacy: final report. [Çevrimiçi] Elektronik adres: [ ]. ; Association of College and Research Libraries. (2001). "Information literacy: competency standarts for higher education" Teacher Librarian, 28 (3): [Çevrimiçi] Elektronik adres: Ebscohost: [ ].; Mesut Yalvaç. (2001). "21.Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları" Türk Kütüphaneciliği, 15(2): ; Mesut Yalvaç. (2001). "Web de enformasyon okuryazarlığı" Bilgi Dünyası, 2(1):

9 Kaynakça American Library Association. (1998). A Progress report on information literacy: an update on the American Library Association Presidential Committee on information literacy: final report. [Çevrimiçi] Elektronik adres: [ ]. Association of College and Research Libraries. (2001). "Information literacy: competency standarts for higher education." Teacher Librarian. 28(3): [Çevrimiçi] Elektronik adres: Ebscohost: [ ]. EU. (2004). Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: f [ ]. İLESAM. (2004) sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: [ ]. Kurbanoğlu, S. (2002). "WWW bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 19(1): Large, A. ve ötk. (1999). Information seeking in the online age principles and practice. London: Bowker- Sour Mogge, D. (1999). "Seven years of tracking electronic publishing: the ARL directory of electronic journals, newsletters and academic discussion lists." Library Hi Tech. 17(1): Mogge, D. (2000). "Seven years of tracking electronic publishing: the ARL directory of electronic journals, newsletters and academic discussion lists." [Çevrimiçi]. Elektronik adres: [ ]. Norman, O.G. (1997). "The impact of electronic resources on collection development: A survey of current practice." Library Hi-Tech. 15(1-2): 125. Olgun, B. ve Sever, H. (2000). "Kaynak keşif yeteneğinin artırılması için internet kaynaklarının içeriklerinin standart biçimde tanımlanması." Bilgi Dünyası. 1(1): Shapiro, C. ve Varian, H.R. (1999). Information rules: A startegic guide to the network economy. Boston: Harvard Business School Press. Tonta, Y. (2000). "Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler." Bilgi Dünyası, 1(1): Weibel, S. ve Dekkers, M. (2003). "State of the Dublin Core Metadata initiative, April 2003." D-Lib Magazine. April [Çevrimiçi] Elektronik adres: /04weibel.html. White, G.W. ve Crawford, G.A. (1997). "Developing an electronic information resources collection development policy." Collection Building. 16(2): 53. 9

10 WIPO. (2004). [Çevrimiçi]. Elektronik adres: [ ]. Yalvaç, M. (2001). "21.Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları." Türk Kütüphaneciliği. 15(2): Yalvaç, M. (2001). "Web'de enformasyon okuryazarlığı." Bilgi Dünyası. 2(1):

Elektronik Yayıncılık

Elektronik Yayıncılık Elektronik Yayıncılık Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Elektronik yayıncılık nedir? Tarihsel gelişim Elektronik yayıncılığın avantajları ve dezavantajları Elektronik yayın türleri Elektronik yayıncılığın

Detaylı

Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim

Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Elektronik yayıncılık nedir? Tarihsel gelişim Elektronik yayıncılığın avantajları ve dezavantajları Elektronik yayın

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

Elektronik Yayıncılık

Elektronik Yayıncılık Elektronik Yayıncılık Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Elektronik yayıncılık nedir? Tarihsel gelişim Elektronik yayıncılığın avantajları ve dezavantajları Elektronik yayın türleri Elektronik yayıncılığın

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Quality Quality Content Content Resource Resource Management Management Access Discovery Integration Consultation Consultation Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Değişen

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Web sitesi Web sayfası Web dokümanı İlgili Kavramlar Web Kaynaklarının Değerlendirilmesi Web üzerinde

Detaylı

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 41. Kütüphane Haftası, 28 Mart 3 Nisan 2005, Ankara - 1

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. MEF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK/KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Gerekçe Açık erişim, kamu kaynaklarıyla desteklenen

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GEREKÇE Gümüşhane Üniversitesi nde basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların, (makale, kitap/kitap bölümleri, tez,

Detaylı

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Kuralları. İpek Şencan #TKForum

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Kuralları. İpek Şencan #TKForum Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Kuralları İpek Şencan isencan@tk.org.tr #TKForum Plan Kaynak göstermek neden önemli? Alıntı yapma Kaynakça oluşturma Metin içi gönderme Tablo

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI Ankara, 04 Mayıs 2011 H.Ü. BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ Zehra TAŞKIN ztaskin@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ztaskin PLAN MARC Standartları XML MARC XML Neden MARC için XML? MARC XML için gerekli

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir?

Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? Kurumsal Arşivin Amacı Kurumsal Arşivin Yararları Kurumsal Arşivlerde Paylaşım

Detaylı

Sami Çukadar Kütüphane Müdür Yardımcısı

Sami Çukadar Kütüphane Müdür Yardımcısı Sami Çukadar Kütüphane Müdür Yardımcısı samic@bilgi.edu.tr İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E-Kaynaklar ÜNAK 04 Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek, İstanbul, 23-25 Eylül 2004 İçerik Dergi

Detaylı

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi)

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Bilimsel İletişim Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilginin paketlenmesi, kalite açısından onaylanması,

Detaylı

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@ankara.edu.tr Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun ÜNAK /CULNOC KONSORSİYUMU Adile Günden ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı gunden@hacettepe.edu.tredu tr Ü i i i 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun OCLC? 1967 yılında Ohio College Library Center adı ile

Detaylı

Koruma Çözümleri: Bir yayınevi yaklaşımı. Keng Lam Kuan, IEEE Böle Müdürü, Asya Pasifik. 9 Nisan 2015 20/04/15

Koruma Çözümleri: Bir yayınevi yaklaşımı. Keng Lam Kuan, IEEE Böle Müdürü, Asya Pasifik. 9 Nisan 2015 20/04/15 Koruma Çözümleri: Bir yayınevi yaklaşımı Keng Lam Kuan, IEEE Böle Müdürü, Asya Pasifik 9 Nisan 2015 1 20/04/15 Gündem IEEE kimdir? Bilimsel, teknik ve Tıbbi yayıncılık camiasının korumaya bakışı Koruma

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI

WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI Sunum Süresi 120 dk. ± 5dk. Mesut Yalvaç İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı yalvacm@istanbul.edu.tr

Detaylı

Bülent Karasözen. ANKOS Daire Başkanları Toplantısı 16-17 Kasım 2012 Bilkent

Bülent Karasözen. ANKOS Daire Başkanları Toplantısı 16-17 Kasım 2012 Bilkent Bülent Karasözen ANKOS Daire Başkanları Toplantısı 16-17 Kasım 2012 Bilkent TARİHÇE TARİHÇE 1999: 4 üniversite, iki veritabanı aboneliği 2001: 10 kurumun 9 e-dergi ve 1 bibliografik veri tabanı aboneliği

Detaylı

Bilgi Danışmanlığı. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 363, 16 Eylül 2015

Bilgi Danışmanlığı. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 363, 16 Eylül 2015 Bilgi Danışmanlığı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Dersin amacı, kapsamı, işlenişi Dersin gerekleri Proje ve ödevler hakkında Dersin değerlendirmesi - 2 Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

IGDIR ÜNİvERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİşİM POLİTİKASI

IGDIR ÜNİvERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİşİM POLİTİKASI IGDIR ÜNİvERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİşİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIGl: Iğdır Üniversitesi bünyesinde yapılan akademik çalışmalar ıçın açık erışım, kurumsal arşivlerne, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey Kanıta Dayalı Dişhekimliği ve İnternette Bilgiye Erişim Evidence Based Dentistry and Information Retrieval on the Internet Uzm.Küt. Huriye ÇOLAKLAR İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kütüphane

Detaylı

Dijital Nesne Tanımlama Sistemi

Dijital Nesne Tanımlama Sistemi Dijital Nesne Tanımlama Sistemi Yaşar Tonta Yaşar Tonta H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü 06533 Beytepe, Ankara tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hun.edu.tr/~tonta/tonta.html Bilgi Tanımlayıcılar ISBN: Uluslararası

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA NEDEN AÇIK ERİŞİM? Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Açık

Detaylı

MODÜ L 5: Akademik Yayın ve Kütüphane Tarama

MODÜ L 5: Akademik Yayın ve Kütüphane Tarama MODÜ L 5: Akademik Yayın ve Kütüphane Tarama Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Bu bölümü tamamladığınızda; Başkent Üniversitesi kütüphane web sayfası hakkında bilgi edinebilecek, Başkent Üniversitesi

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

Lisans Anlaşmaları - 1

Lisans Anlaşmaları - 1 Lisans Anlaşmaları - 1 Lisans Lisans?? Lisanslı futbolcu Lisanslı ürün Lisans mezunu - 2 BBY 166, 17 Nisan 2015-3 Lisans Anlaşması bir kişi ya da kuruluşa, başka bir şirket tarafından oluşturulan bilgisayar

Detaylı

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Cahit Arf Bilgi Merkezi 2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. (Cahit Arf Bilgi Merkezi) elif@ulakbim.gov.tr 23-25 Mayıs 2011 TÜBİTAK EKUAL VII. Yıllık

Detaylı

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları BBY 166 Bilimsel İletişim Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

Thomson Reuters EndNote

Thomson Reuters EndNote Thomson Reuters EndNote Araştırmalarınızı Yönetmek için En Güçlü Araç Kadir Diren Sales & Support ANKOSLINK 2015 09-04-2015 EndNote - Researchsoftware.com Advance your Research and Publish Instantly EndNote

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları ÜNİBİLGİ 02 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2 Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları Bilimsel araştırmalarda bilgiye doğru ve hızlı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİŞİM ARŞİV YÖNERGESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİŞİM ARŞİV YÖNERGESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ERİŞİM ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Erzincan Üniversitesi nde oluşturulan kurumsal arşiv, öğretim elemanları ve lisansüstü programı öğrencileri tarafından üretilen

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

YA DA AŞIRI BİLGİ SORUNU

YA DA AŞIRI BİLGİ SORUNU BİLGİDE KAYBOLMAK YA DA AŞIRI BİLGİ SORUNU Prof. Dr. Nilüfer TUNCER nilufer@hacettepe.edu.tr Plan Giriş ve Tarihçe Tanım Bilgi Yüklemesinin Yarattığı Sorunlar Bilgi Yüklemesinin Çeşitli Alanlara (Özellikle

Detaylı

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel

Detaylı

Açık Bilim ve Açık Erişim

Açık Bilim ve Açık Erişim Açık Bilim ve Açık Erişim Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html yasartonta@gmail.com @yasartonta Işık Üniversitesi, 30 Mart 2016, İstanbul

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ Sıra No Veritabanı Adı Özellikleri 1 Cambrige Cambridge Journals Online, 1534 yılında kurulmuş dünyanın en

Detaylı

Bilimsel İletişim ve Açık Erişim:

Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz? Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark ULAKBİM Ulusal kapsamda, eğitim/araştırma ağ altyapısı ile bilgi ürün ve hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. EKUAL UBYT TR Dizin DergiPark Bibliyometrik Analiz

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI (Kabulü: 26/05/2014 tarih ve 06/40 no.lu Senato Kararı)

TOROS ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI (Kabulü: 26/05/2014 tarih ve 06/40 no.lu Senato Kararı) TOROS ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI (Kabulü: 26/05/2014 tarih ve 06/40 no.lu Senato Kararı) Gerekçe a) Toros Üniversitesi nde basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik

Detaylı

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Internet Birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir iletişim ağı Temel

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, NEÜ Açık

Detaylı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu 01-02 Ekim 2009 - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı Editörler Aytaç YILDIZELİ Doç.Dr. Aykut ARIKAN Arş.Gör. Tolga ÇAKMAK

Detaylı

Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi

Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi ANKOS AEKA Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu 3-5 Kasım 2014 İstanbul, Ankara, İzmir www.ankos.gen.tr Geleneksel bilimsel iletişim sistemi

Detaylı

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ECONLIT WITH FULL TEXT 1 KAPSAM American Economic Association tarafından hazırlanan veri tabanı, 480 den fazla derginin tam metnini, ambargosuz olarak sunmaktadır. American Economic Review, Journal of

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Hazırlayan: EMRAH HAS

Hazırlayan: EMRAH HAS Hazırlayan: EMRAH HAS Eşzamanlı ya da eş zamansız, metin, grafik, animasyon, ses, video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı işlenmiş ya da ham veri şeklinde dijital ortamda verinin toplanması, veriye

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIĞI: Bingöl Üniversitesi (BÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Özgörev (Misyon) Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı