ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL"

Transkript

1 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL END101 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri, İmalat Mühendisliği, Beşeri Faktörler ve İş Bilimi, Mühendislik Ekonomisi, Optimizasyon Teknikleri: Matematiksel Teknikler, Doğrusal Programlama, Benzetim ve Modelleme, Tesis Planlama, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Yönetimi. Ders Kitabı : Wayne Turner, Joe Mize, Kenneth Case, John Nazemtz/ Çev. Ufuk Kula, Orhan Torkul, Harun Taşkın, Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, Değişim Yayınları (Pearson Education) (2006) Doç. Dr. Mehmet Tanyaş, Endüstri Mühendisliğine Giriş, İrfan Yayınevi, 2000 END 103 BİLGİSAYARA GİRİŞ ve PROGRAMLAMA (2 2 3) Donanım; İç yapı; İşlemci ve Ana bellek; diğer birimler, Bilginin temsili, İşlemci birimi, Yazılım; Bilgisayar yazılımı; İşletim sistemi; Dosya sistemi, Ofis yazılımları; Yazım ve sunum araçları, Programlamaya giriş, Bilgisayar ağ temel kavramları, Güvenlik, şifreleme, gizleme, takip,web, Internet temel kavramları,çoklu ortam; resim işleme. Programlamaya genel bakış, Problemlere programcı bakışı ve çözüm diyagramı geliştirme Bilgisayara Giriş, Uludoğan M., Atlas Yayınları, İstanbul, 2002 TBFİZ101 FİZİK I (3 0 3) Fizik ve ölçme, skalar ve vektörel büyüklükler, bir boyutlu hareket, iki boyutlu hareket, hareket kanunları (Newton kanunları), dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş, güç ve enerji, enerji türleri, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum. Raywan A.Serway, Robert J.Beichner/ Çev. Ed.Prof. Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU, Fen ve Mühendislik İçin Fizik-I (2002). TBFİZ109 FİZİK I LABARATUVARI ( ) TBMAT101 MATEMATİK I (4 0 4) Reel ve kompleks sayılar, fonksiyon ve grafikler, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, diferansiyel yardımıyla yaklaşım hesapları, aradeğer, rolle ve ortalama değer teoremleri, denklemlerin sayısal çözümleri ve Newton formülü. Sayı dizileri, seriler, kuvvet serileri, Maclaurin ve

2 Taylor Serileri, cebirsel ve transandant fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, limitlerde belirsiz şekiller, L-Hospital kuralı. Thomas G.B. and Finney R., Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley Publishing Com. (1998) Çeviren: Recep Korkmaz Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı Calculus,Robert Ellis-Denny Gulick TBKİM101 GENEL KİMYA (3 0 3) Madde ve enerji, maddenin yapısı, atomun yapısı. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, periyodik sistem, maddenin sıvı, katı ve gaz hali, ve kimyasal bağlar, termokimyasal reaksiyonlar ve reaksiyon kinetiği, çözünürlük ve çözünürlük çarpımı sabiti. Stokiyometre, katılar, sıvılar ve hal değişimleri, çözeltiler, asitler, bazlar ve reaksiyonları, kimyasal denge, elektrokimya, alkali metaller, geçiş elementleri, organik kimya. Şeker,Ç. Genel Kimya I. Temel İlkeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ders Notları Yayın No: 6(1979). Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya 2.Charles E. Mortimer, Genel Kimya Plane, R.A, Sienko M.J Chemistry Principles and Properties Mc Graw Hill (1976). YDİ101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) (2 0 2) Tenses, conjunctions: The verb To Be, possessive adjectives and pronouns, there is, there are, some / any / much / many / a lot of, countable and uncountable nouns, making polite requests, comparative and superlative forms of adjectives, like / would like. Headway Elementary Course Book by Oxfor University English Grammar In Use by Cambridge University II.YARIYIL END102 ÖLÇME TEKNİĞİ ( 2 0 2) Ölçmeye giriş, Temel ölçüm aletleri, Standartlar, Toleranslar, Ölçüm hataları, Basınç ölçümleri, Akış ölçümleri, Boyut ölçümleri, Sıcaklık ölçümleri, Hava kirliliği ölçümleri, Algılayıcılar, Optik ölçüm metotları, Dolaylı ölçüm teknikleri, Kalibrasyon. Prof. Dr. Osman F. Genceli, Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, Yardımcı

3 Doç. Dr. İsmail Binici, Endüstriyel Ölçme ve Kalibrasyon, Birsen Yayınevi, END104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 2 3) AutoCAD Bilgisayar programı kullanarak, geometrik çizimler, dik izdüşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılması. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak. Üç boyutlu çizim teknikleri: basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Ölçülendirme esasları. Kesit eleman esasları: tam, yarım kesitler. Ders Kitabı : Türkdemir, Kemal, Teknik Resim-II, A4 Uygulama Levhaları, Standart Makine Elemanları 2002 İ.Z.Şen ve N. Özçilingir, Makine Meslek Resmi II, Birsen Yayınevi, Bertoline,Gary R.,AutoCAD for Engineering Graphics (İkinci Baskı) New York: Macmillan Publishing Company, M.A. Parker, Drawing Standards for Computer-aided Engineering, MacMillan Press., TBFİZ102 FİZİK II (3 0 3) Denge, osilasyon, yerçekimi, elektriksel alan,gauss kanunu, elektriksel potansiyel, elektrik akımı ve direnci. Alternatif Akımlar. Basit harmonik hareket, dalga hareketi, ses ve doppler olayı. Raywan A.Serway, Robert J.Beichner/ Çev. Ed.Prof. Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU, Fen ve Mühendislik İçin Fizik-II (2002)/ Aynı Konuları İçeren Diğer Yayınlar. TBFİZ110 FİZİK II LABARATUVARI ( ) TBMAT102 MATEMATİK II (4 0 4) Sonsuz seriler. Yakınsaklık testleri. Taylor ve Maclaurin serileri. Fourier Serileri. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türev. Maksimum ve minimum hesapları ve Lagrange çarpanları. Çok katlı integraller ve uygulamaları. İki katlı integrallerde kutupsal, üç katlı integralde silindirik ve küresel koordinat sistemleri. Çizgisel integral. Green teoremi. Yüzey integrali, Stoke ve Diverjans teoremleri. Çeşitli koordinat sistemleri, eksenlerin dönüşümü, grafikler ve geometrik yerler, düzlemde doğru ve çember, konikler, uzay koordinatları ve yüzeyler, uzayda doğru ve düzlem. Riemann anlamında belirli integral, belirsiz, integral, integrasyon metotları, değişken dönüşümü, genelleştirilmiş integraller, geometrik ve mekaniksel uygulamalar, belirli integrallerinin yaklaşık hesabı. Thomas G.B. and Finney R., Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley Publishing Com. (1998), Çeviren: Recep Korkmaz Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın END106 GENEL EKONOMİ ( 3 0 3)

4 Ekonominin konusu ve temel kavramlar, Piyasa ve piyasa türleri, Arz ve Talep, Arz ve talep ile ilgili örnek problemler, Milli Gelir, Katma değer ve çarpan, Enflasyon ve Fiyat Endeks Sayıları, Para, tanımı ve işlevleri, Ekonomik büyüme, Ekonomik dalgalanmalar, Maliyet ve maliyet türleri, Gelir ve kar kavramları, Maliyet, gelir ve kar ile ilgili örnek problemler Prof.Dr. Tümay ERTEK, Temel Ekonomi, Beta Yayınevi, YDİ102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) (2 0 2) Reported speech, passive voice, comparison, causative sentences, adverbial clauses: Question forms, infinite of purpose, making suggestions, adverbs and adjectives, adjectives ending in /-ed/ and /-ing/ present, perfect with ever, never, always, yet, just, since. Adverbial Clauses. Headway Elementary Course Book by Oxfor University English Grammar In Use by Cambridge University III. YARIYIL END201 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I (3 0 3) Vektör uzayları, Vektör alt uzayları, doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık, taban ve boyut, 4 temel alt uzay için bazlar, Diklik ve Gram-Schmidt yöntemi ile dikleştirme, Doğrusal dönüşümler, Doğrusal dönüşümlerin sıfır uzayları ve rank kavramı, Matrisler ve determinantlar, Kare sistemler için Ax = b denkleminin pivot eliminasyonu, çarpanlar ve yerine koyma yöntemleri ile çözümü, A matrisinin terslenebilirliği, Bir matrisin A=LU şeklinde çarpanlara ayrılması, Matrislerin karakteristik polinomları (Özdeğerler ve özvektörler, A matrisinin köşegenleştirilmesi, A^k üslerinin hesaplanması), Simetrik ve pozitif tanımlı matrisler, gerçel özdeğerler ve dik özvektörler, Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi, Projeksiyonlar, Matris ve vektör normları. Bernard Kolman ve David R. Hill, Uygulamalı Lineer Cebir, 7ci Baskı Çevirisi, Çeviri Editörü Ömer Akın, Palme Yayıncılık. Bernard Kolman ve David R. Hill, Elementary Linear Algebra, 7ci baskı veya 8ci baskı, Prentice Hall. Ron Larson, Bruce H. Edwards, ve David C. Falvo, Elementary Linear Algebra, 5ci baskı, Houghton Miffin Company. Howard Anton ve Robert C. Busby, Contemporary Linear Algebra, John Wiley and Sons. END203 İSTATİSTİK I (3 0 3) İstatistik Tanımı ve Genel Kavramlar, Verilerin Toplanması ve Merkezi Eğilim Ölçüleri, Analitik Ortalamalar: Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli Ortalamaların Hesaplanması, Dağılma Ölçüleri: Asimetri ve Basıklıklık ölçüleri Pearson Asimetri Ölçüleri, Moment Kavramı, Momentlere dayanan Asimetri ve Basıklık Ölçüleri, İndeks Kavramı, Zaman ve Mekan İndeksleri, Sabit ve Değişken İndeksler, Fiyat ve Miktar İndeksleri, Basit ve Bileşik İndeksler,Küme teorimi ve İhtimaller Hesabı, İhtimal Teorileri ve Aksiyonları.

5 Prof. Dr. Alim Işık, Uygulamalı İstatistik I, Beta, 2006 END205 MALZEME (3 0 3) Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması. Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlemek için yapılan çekme deneyi, sertlik ölçme deneyi, sünme deneyi, charp deneyi, yorulma deneyi. Kalite kontrolünde yapılan tahtibatsız malzeme muayenelerinin önemi. Malzemelerdeki hataların tahribatsız olarak belirlenmesi. Tahribatsız malzeme muayenesinde kullanılan yöntemler; ultrasonik, radyografik, penetran sıvı ve mıknatıs tozu yöntemleri. Sanayinin spesifik problemlerinin çözümünde tahribatsız malzeme muayenelerinin kullanımı. Atomik yapı ve bağlar. Kristal yapısı ve geometrisi, Metallerde ergime ve katılaşma. Kristal hataları. Korozyon ve kontrolü. Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Malzeme sistemleri: Demir esaslı malzemeler, Demirdışı malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler. Smith, W. F., Principles of Materials Science and Engineering, 2th edition, 1990 D.R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Co., Third Edition, ) W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Fifth Edition, Yüksel, M., Malzeme Bilgisi, Cilt 1, MMO, Yayın No: 271-1, Eylül, 2001 Meran, C., Malzeme Bilgisi I Ders Notları, Eylül 2003 Güleç, Ş., Aran, A., Malzeme Bilgisi I ve II, İTÜ yayınları, 1993 END207 MUHENDİSLİK MEKANİĞİ (3 0 3) Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri, kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler, millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri. Mustafa Savcı, ve R.C. Hibeler, Engineering Mechanics Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England. Engineering Mechanics-Statics, R. C. Hibbeler, Prentice Hall Inc., USA.2.Vector Mechanics for Engineers-Statics, Mc-Graw Hill Comp., England Mechanics of Materials, R. C. Hibbeler, Prentice-Hall Inc., USA. END209 ALGORİTMALAR ve PROGRAMLAMA ( 2 2 3) Değişken Tipleri ve Tanımlamaları, Karşılaştırma Deyimleri; İf, İf-Else-İf, Switch, Break, Döngü Deyimleri; For, While, Do-While, Dosyalar, Sıralama ve Arama Algoritmaları.

6 Fahri Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayınevi, 2007 Selami Eryılmaz, Algoritma Tasarlama ve Programalamaya Giriş, Detay Yayıncılık Yasemin Zeki, Adım Adım C++ Uygulamaları, Nirvana Yayınları, 2006 TDİ201 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ, v.b.), Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof.Dr. Mehmet AKALIN, Prof.Dr. Ahmet B.ERCİLASUN, Prof.Dr. İsmail PARLATIR, Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof.Dr. Necat BİRİNCİ Yüksek Öğrenim öğrencileri için TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yayınevi, 2003 Prof. Dr. Leyla KARAHAN Türkçede Söz Dizimi-Cümle Tahlilleri Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul YAMAN Mehmet KÖSTEKÇİ IV. Baskı Gazi Kitabevi-ANKARA IV. YARIYIL END202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II (3 0 3) Genel tanım almalar ve temel kavramlar. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve mühendislik uygulamaları. Kreyzig, E Advanced Engineering Mathematics, Wiley Text Books; 8th edition (1998). Differential Equations and Boundary-Value Problems, Computing and Modeling., C.H.Edwards, J.R., and D.E. Penney, Prentice-Hall, END204 İSTATİSTİK II (3 0 3) İhtimal Dağılımları, İhtimal Yoğunluk ve İhtimal Dağılım Fonksiyonları, Kesikli İhtimal Dağılımları ve Sürekli Dağİlİmlar, Normal Dağılım ve Özellikleri, Standart Normal Dağılım, Lognormal Dağılım, Beklenen Değerler ve Momentler, İhtimal Dağılımlarının Momentleri, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Örnekleme Teorisi, Örnekleme Dağılımları, Nokta ve Aralık Tahminleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi.

7 Prof. Dr. Alim Işık, Uygulamalı İstatistik II, Beta, 2006 END206 ÜRETİM YÖNTEMLERİ ( 3 0 3) Üretim yöntemleri/döküm yöntemi ile şekil verme/dökümde işlem kademeleri/döküm fabrikası organizasyonu/talaşsız şekil verme ve yöntemleri/makina ve donatımları/birleştirme yöntemleri ve uygulama alanları. Selahaddin Anık, Adnan Dikicioğlu, Murat Vural, İmal Usülleri, Birsen Yayınevi, 1999 END208 İŞ ETÜDÜ ( 3 0 3) İşbilim Açısından İnsan Makina Sistemlerine Genel Bakış, İş Etüdünde İşbilimin Önemi, İş Etüdünün Aşamaları, Metod Etüdü, İş Ölçümü, Standard Zamanlarİn Bulunuşu, Sentetik Zamanlar Yöntemi, Kronometraj ve İş Örneklemesi, Uygulamalar. İ. Mete Doğruer, İş Etüdü, Açılım Yayınları 2009 END210 YÖNETİM ve ORGANİZASYON ( 3 0 3) Yönetim kavramı tanımı, Planlama fonksiyonu, Örgütleme fonksiyonu, Yöneltme fonksiyonu, Koordinasyon fonksiyonu, Kontrol fonksiyonu, Yönetsel düşünce tarihi, Klasik yönetim, Neoklasik yönetim, Modern yönetim, Neo-modern yönetim, Yeniden yapılanma, Stratejik yönetim, Yönetim Organizasyon uygulamaları Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, 2008 Doç. Dr. Tamer Bolat, Doç. Dr. Oya Aytemiz Seymen, Yrd. Doç. Dr. Oya İnci Bolat vd., Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayıncılık, 2008 TDİ202 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2) Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf; Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro. Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof.Dr. Mehmet AKALIN, Prof.Dr. Ahmet B.ERCİLASUN, Prof.Dr. İsmail PARLATIR, Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof.Dr. Necat BİRİNCİ Yüksek Öğrenim öğrencileri için TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yayınevi, 2003 END222 STAJ I ( 0 0 0)

8 V. YARIYIL END301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I ( 3 2 4) Karar Vermede Sayısal Yöntemlere Giriş;Doğrusal Progralamada Formülasyon ve Grafik Çözüm Yöntemi;Doğrusal Programlama uygulamaları; Grafik Çözümde Duyarlılık Analizi; Doğrusal Programlamada Cebirsel Çözüm (Simpleks Yöntemi);Simpleks Yöntemindeki Özel Durumlar;Doğrusal Programlamada Dualite ve Duyarlılık Analizi;Doğrusal Programlamada Ulaştırma (transport) Modeli, Atama Modeli ve Taşıma Modeli. Yöneylem Araştırması, Hamdy A. Taha, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Linear and Nonlinear Programming, David G. Luenberger, Addison-Wesley Publishing, Massachusetts, END303 KALİTE YÖNETİMİ ( 3 0 3) Temel Kavramlar, Kalitenin Öncüleri ve Kalite Alanındaki Katkıları, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen Felsefesi, Kalitenin Ekonomisi, Kalite Araçları (Sorun Çözme Teknikleri), Yönetim Araçları, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalite Çemberleri, Kalite Yönetim Sistemi, Diğer Yönetim sistemleri, CE İşareti Muhittin Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa, 2004 Rıdvan Bozkurt, Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 2003 Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, Kalite ve Hayata İzdüşümleri, NobelYayın, 2003 END305 SİSTEM ANALİZİ ( 3 0 3) Sistemlere giriş, genel sistem kuramı ve sistem yaklaşımı, Sistem yaklaşımının aşamaları ve sistem yaklaşımında kullanılan teknikler, Sistem yapısı ve sistem modelleri, Dinamik sistem modelleri ve karakteristikleri, Sistem tasarımına hazırlık ve alt sistemlerin işlevsel analizi, Ayrıntılı sistem tasarımı ve gelişimi, Ayrıntılı tasarım gereksinimleri, İşletme sistemleri, Bilişim sistemleri, Yönetim bilişim sistemleri, Stok sistemleri, Üretim sistemleri Prof. Dr. Oya Kalıpsız, Ayşe Buharalı, Göksel Biricik, Sistem Analizi ve Tasarımı, Papatya, 2008 END307 MALİYET MUHASEBESİ ( 3 0 3) Maliyet Muhasebesi nin Temelleri; Maliyet, Gider, Harcama Kavramları, Sanayi İşletmelerinde Satılan Malın Maliyeti Tablosu ve Gelir Tablosu, Maliyet Muhasebesi Sistemi nin oluşturulması; Maliyetlerin ayrımı, Türk Muhasebe Sistemi nde 7/A metodu, Satılan Malın Maliyeti nin bulunması, Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri nin Belirlenmesi, Genel Üretim Giderleri nin Belirlenmesi, Faaliyet Giderleri nin Belirlenmesi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Bozuk/Kusurlu/Fire Maliyetlerinin hesaplanması, Genel Tekrar ve Uygulama

9 Vasfi Haftacı, Maliyet Muhasebesi, Umuttepe Yayınları, 2009 ATİ301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılapların nitelikleri ve hedefleri. Siyasal inkılaplar: Halk Fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, tarih ve dil alanındaki çalışmalar. Toplumsal alandaki inkılaplar: Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, soyadı kanunu, takvim ve ölçülerde inkılap. Türk dış politikası: Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye Avrupa ilişkileri. Türk inkılabının temel ilkleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, (1999) (Komisyon), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi Yy.( ) Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yy. (1991) END309 TEKNİK SEÇMELİ I ( 3 0 3) VI.YARIYIL END302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II ( ) Tamsayılı Doğrusal Programlama ve Algoritmaları; Şebeke Modelleri;Minimum Kapsayan Ağaç Algoritması; En Kısa Yol Problemi ve Algoritmaları; Maksimal Akış Algoritması; Minimum Maliyet Kapasiteli Akış Problemi ve Algoritması; CPM-PERT; Deterministik Stok Modelleri; Kuyruk Teorisi ve Kuyruk Modelleri Yöneylem Araştırması, Hamdy A. Taha, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill Publishing,1990. Linear and Nonlinear Programming, David G. Luenberger, Addison-Wesley Publishing, Massachusetts, END304 KALİTE KONTROL ( 3 0 3) İstatistiksel Proses Kontrolün Tanımı, Temel İstatistikler, Proses İyileştirme Çalışmalarında Kullanılan Araçlar, Tek Katlı Kabul Örneklemesi, İki Katlı Kabul Örneklemesi, Kabul Örneklemesinde Ekonomik Analiz, Değişkenler İçin Kontrol Grafikleri, Özellikler İçin Kontrol Grafikleri, Proses Yetenek Analizi, Altı Sigma Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 2003 Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi İstatistiksel Süreç Kontrolü, Osmangazi Üniversitesi, 1997 Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 1993

10 Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000 END306 ERGONOMİ ( 2 2 3) Ergonomi kavramı ve gelişimi, Ergonominin Endüstri Mühendisliği içindeki önemi, Anotomi ve vücut mekanizmaları, Fizyoloji, İş yükleme ve iş kapasitesi ilişkisi, Harcanan Statik güç, Harcanan Dinamik güç, Ussal Güç, Çalışma ortamı ve koşulları tasarımı, Ekipman tasarımı, Antropometrik prensipler, İnsan makina sistemleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, Fatih Babalık, Mühendisler İçin Ergonomi İşbilim, Nobel Yayın Dağıtım, 2005 END308 BENZETİM ( 3 0 3) Tanım ve Sınıflandırma, Rassal Olaylar ve İstatistiksel Analiz, Benzetim Modelleme Teknikleri, Kaynak ve Servis Sistemlerinin Benzetimi, Dağılımların Belirlenmesi: Hipotez Testleri, Envanter Sistemleri Benzetimi, Benzetimde Deneme Sayısı Problemi, Budama Algoritmaları, İmalat Sistemlerinde Benzetim Modelleme, Yönetim Oyunları, Bakım Sistemlerinde Benzetim, Zeki Benzetim (Yapay Zeka ve Benzetim), Paket Benzetim Görsel (Visual) Benzetim ile Uygulama Örnekleri (SİMAN, ProModel, Taylor İ. vs). Osman Halaç, İşletmelerde Simülasyon Teknikleri, Alfa, 1998 ATİ302 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılapların nitelikleri ve hedefleri. Siyasal inkılaplar: Halk Fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, tarih ve dil alanındaki çalışmalar. Toplumsal alandaki inkılaplar: Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, soyadı kanunu, takvim ve ölçülerde inkılap. Türk dış politikası: Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye Avrupa ilişkileri. Türk inkılabının temel ilkleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, (1999) (Komisyon), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi Yy.( ) Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yy. (1991) END310 TEKNİK SEÇMELİ II ( 3 0 3) END333 STAJ II (0 0 0) VII.YARIYIL END401 ÜRETİM PLANLAMA ve KONTROL (3 0 3) Üretim planlama ve kontrolün tanımı, Üretim planlamanın amaçları, Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Tam zamanlı üretim sistemleri, Esnek üretim sistemleri, Hücresel üretim sistemleri, Entegre üretim sistemleri, Yalın Üretim, Atölye düzenleme ve yerleştirmesi, Rota belirlemesi, İş sıralama

11 yöntemleri, kapasite planlama ve yükleme, Üretim planlarının hazırlanması, Üretim planlama ve kontrolü için şebeke analizi teknikleri, talep tahmin yöntemleri. M. Tanyaş, Üretim Planlama ve Kontrol, İrfan Yayınları, 2008 END403 GÜVENİLİRLİK VE BAKIM PLANLAMA( 3 0 3) Güvenilirlik Analizine Giriş, Arıza Oranı Kuralları, Paralel ve Seri Bağlı Sistemde Güvenilirlik, Güvenilirliğin Maliyeti, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Hata Ağacı Analizi, Bakım Kolaylığı ve Tamir Oranı, Hazır Bulunma Oranı, Ekonomik Ömrün Tespiti, Bakım Türleri, Güvenilirlik Esaslı Bakım Prof. Dr. Mustafa Köksal, Bakım Planlaması, Seçkin, 2007 Akın B.; Hata Türü ve Etkileri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi, 1998 Blanchard B.S. and Fabrycky W.J.; Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, 1998 Bowman M.S.; Applied Economic Analysis for Technologists, Engineers and Managers, Prentice Hall, 1999 Jones R.B.., Risk Based Management: A Reliability Centered Approach, Gulf Publishing, 1995 END405 TESİS TASARIMI VE PLANLAMASI( 3 0 3) Tesis Planlamasının Tanımı/ Tesis Planlamasının Önemi / Tesis Planlamasının Fonksiyonları / Tesis Tasarımının Amaçları / Planlamanın Kapsamı / Endüstri Tiplerinin Tesis Planlamasına Etkileri / İş Akım Şemaları / Mamul Analizi / Talep Tahminleri / Montaj ve Ön Montaj Şemalarının Yapılması / Montaj Hattı Dengelemesi / Makine Yerleştirme Metodları / Product ve Proses Metodları / Grup Teknolojisi / Kısımların Yerleştirilmesi Metotları. Haluk Erkut, Murat Baksak, Tesis Tasarımı, İrfan Yayıncılık, 1997 END407 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( 3 0 3) Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı, Kapsamı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Önleme Ve Koruma, İşçilerin Sağlık Gözetimi, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontrolleri Ve Düzenlenmesi Gereken Belgeleri, Ağır Ve Tehlikeli İşler Ve Bu İşlerde Çalışanlara, Özel Risk Gruplarına ve Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışmasına Mahsus Düzenlemeleri Öğrenmelerini Sağlamaktır. END450 Teknik Seçmeli III ( 3 0 3) END471 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI ( 2 2 3) Bitirme Tezine hazırlık olmak üzere her öğrenci endüstri mühendisliğine ait konularda seminer çalışması yapıp bu çalışmayı bölüme rapor halinde sunacaktır. VIII.YARIYIL END402 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ( 3 0 3)

12 Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu. Alim Işık, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, 2005 Cassimatis, P. A concise Introduction to Engineering Economics, Prentice- Hall Thuese, G.J. and Fabrycky, W.J. Engineering Economy, Prentice- Hall MF450 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON II (4 0 4) İnovasyon kavramı ve önemi, inovasyon süreç ve çeşitleri, inovasyon yönetimi ve zorlukları, işletme gelişim aşamaları, girişimcinin finansman kaynakları, girişimciye sağlanan destekler, finansal planlamanın önemi ve çalışma sermayesi yönetimi, inovasyon çalışmalarına yönelik örnek atölye çalışmaları sunumu. END452 BİTİRME ÇALIŞMASI ( ) END454 SANAYİ UYGULAMASI ( ) END480 Teknik Seçmeli V ( 3 0 3) END460 Teknik Seçmeli IV ( 3 0 3) END490 Teknik Seçmeli VI ( 3 0 3) TEKNİK SEÇMELİ DERSLER END309 TEKNİK SEÇMELİ I END311 PAZARLAMA (3 0 3) Pazarlamanın konusu, Kapsamı, Stratejik pazarlama, Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, Nihai ve endüstriyel tüketici davranışları ve pazarları, Pazar bölümlendirme, Hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, Mamul, Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Organizasyon, Uygulama ve denetim, Uluslararası pazarlama, Hizmet pazarlaması, Doğrudan pazarlama ve internette pazarlama. END313 MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ (3 0 3) Dersin İçeriği: Malzeme taşıma kavramı, Malzeme taşıma amaçları, Malzeme taşıma ekipmanları, Malzeme taşıma sistemi tasarımı, Malzeme taşıma sisteminde ekipman seçimi, Akış şekilleri, Paketleme, Otomatik kılavuzlu araçlar (AGV) END315 VERİ TABANI YÖNETİMİ (3 0 3)

13 Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). İlişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması. Yapısal Sorgulama Dili (SQL). END310 TEKNİK SEÇMELİ II END312 ÜRETİM YÖNETİMİ (3 0 3) Üretim Yönetiminin Temel Kavramları, Rekabet Gücü, Strateji ve Prodüktivite, Talep Tahminleri, Ulaştırrma ve Atama Modelleri, Proje Yönetimi, Envanter Yönetimi, Tam Zamanlı Üretim END314 VERİMLİLİK YÖNETİMİ (3 0 3) Verimlilik ve ilgili kavramlar. Verimliliğin önemi. İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörler. Verimlilik analizi. Üretim ve hizmet sistemlerinde verimlilik yaklaşımları. Verimlilik artırma yöntemleri. Verimlilik yönetimi. END316 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3 0 3) Personel İhtiyaç Planlaması, Personel Tedarik Kaynakları ve Yöntemleri, Personel Seçme ve Yerleştirme İşlemleri ve Psikoteknik Testler, Bireysel Performans Değerleme Teknikleri(Hedef ve Yetkinlik Bazlı), Personel Geliştirme Çalışmaları(Eğitim ve Kariyer Yönetimi), Personel Sicili ve Özlük Hakları Yönetimi, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, Personel Yönlendirme Çalışmaları (Motivasyon,Zaman ve Stres Yönetimi,Değişim ve Çatışma Yönetimi,Kurum Kültürü,Liderlik v.s), Endüstri İlişkileri, Personel Koruma Çalışmaları (İşçi sağlığı ve iş Güvenliği) END450 TEKNİK SEÇMELİ III END451 LOJİSTİK YÖNETİMİ (3 0 3) Lojistik Kavramının Tanımı / Temel Lojistik Faaliyetler / Lojistiğin Çalışma Alanları / Lojistik Sistem Tasarımı / Müşteri Hizmeti / Çalışma Hedefleri / Lojistik Çevrenin Değerlendirilmesi / Lojistik Yönetim / Lojistik Maliyetler / Lojistik Kanal Yapısı / Dağıtım Kanallarının Analizi / Nakliye Yönetimi / Depo Yönetimi / Lojistikte Optimizasyon Modelleri / Dış Kaynak Kullanımı / Üçüncü Parti Lojistik / Tedarik Zinciri Kavramı / Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Zincirinde Bilgi Sistemi / Dördüncü Parti Lojistik / Lojistikte Müşteri İlşkileri Yönetimi. END453 MODERN ÜRETİM PROSESLERİ (3 0 3) Dersin İçeriği: İmalat Sistemleri, Temel Kavramlar, Otomasyon, Grup Teknolojisi, Hücresel Üretim, Esnek İmalat Sistemleri, Entegre İmalat Sistemleri END455 ZEKİ İMALAT SİSTEMLERİ (3 0 3) Dersin İçeriği: İmalat Sistemlerinin Bileşenleri ve Yapısı / CIM, CAD, CAPP, CAM, CAQC, ASR / Dağınık Bilgi Akışı ve İmalat Verilerinin Entegrasyonu / Sezgisel ve Kural Tabanlı Sistemler / Bulanık Mantık / Yapay Sinir Ağları/ Tasarım, Montaj, İşleme, Üretim Planlaması ve Çizelgeleme İçin Bilgi Tabanlı Sistemler / İnsan-Makina Arayüzleri / Esnek ve Atak İmalat / Zeki Proses Kontrol / Zeki İmalat Teknolojilerinde Donanımlar. END460 TEKNİK SEÇMELİ IV END462 PROJE YÖNETİMİ (3 0 3)

14 Proje Yönetimi ile İlgili Genel Kavramlar / Proje Yönetimi ve Ağ Çözümleme Yöntemleri / Ağ Planı Yapısı / Proje Yapı Planı / Proje Yapı Analizi / Proje Zaman Analizi / Kritik Yol Hesaplamaları / PERT Sisteminin Özellikleri / Genişletilmiş Zaman Analizi / Maliyet Analizi / Kapasite Planlaması / Bilgisayar İle Proje Yönetimi. END464 KARAR TEORİSİ VE ANALİZİ (3 0 3) Karar teorisine giriş, yapısal Kararlar, seçimin Yapılması, bilginin değerlendirilmesi, fayda teorisi veuygulamaları, duyarlılık analizi, kompleks kararlar ve simülasyon, zıtlaşan amaçlar ve çözüm yaklaşımları. END466 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ (3 0 3) Bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı. Otomasyon. Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD-CAM). Bilgisayar destekli proses planlama. Esnek imalat sistemi. PLC, robotics vb., TEKNİK SEÇMELİ V END482 STRATEJİK PLANLAMA (3 0 3) Öğrencilere, işletmelerde Stratejik Yönetimin temel amaç ve unsurlarını öğretmek, işletmelerin kuruluş amaçları faaliyetlerini devam ettirmeleri için planlama, organize etme, yürütme ve kontrol aşamalarını kavratmak, yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikleri kavratmak. END484 ÇİZELGELEME (3 0 3) Çizelgeleme ve Programlama / Programların Optimalliği / Tek Tezgahta İşleme / Öncelik Baskıları ve Etkinlik / Akış Tipi Atölyeler İçin Yapısal Algoritmalar / Dinamik Programlama Uygulamaları / Çizelgelemede Dal ve Sınır Algoritması Uygulamaları / Paralel Tezgahlardan Oluşan Atölyede Sıralama Problemi / Akış Tipi Atölyelerde Üretim Programlama ve Sıralama / Akış Tipi Atölyelerin Problemlerinin Tespiti / Akış Tipi Atölyeler için Modeller / Önerilen Modellerin Çözüm Yöntemleri / Sezgisel Metodlar / Grafik Esaslı Sezgisel Yöntemlerin Çözüm Yolları / N iş *M makine Durumu İçin Çözüm Metodları. END486 SEZGİSEL METOTLAR (3 0 3) Çözüm Kurucu ve Çözüm İyileştirici Sezgisel Yöntemler / Minimum Yayılan Ağaç ( Prim Algoritması Kruskal Algoritması ) / Gezgin Satıcı Problemi ( En Yakın Komşu Sezgiseli En Yakın Ekleme Sezgiseli ) / En kısa yol problemi ( Dijkstra Algoritması ) / Çizelgeleme problemleri ( SPT Çizelgeleme EDD Çizelgeleme Johnson Algoritması Revize Johnson Algoritması Jackson Algoritması CDS Algoritması Palmer Algoritması ) / Ekonomik Sipariş Miktarı Problemleri ( Silver-Meal Algoritması Wagner-Whitin Algoritması Zangwill Algoritması ) Talbi, El-Ghazali. Metaheuristics: from design to implementation. Vol. 74. John Wiley & Sons, END490 TEKNİK SEÇMELİ VI MRP II / ERP (3 0 3) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapısı (MİP), Temel MİP sisteminde gelişmeler, Kapalı çevrimli MİP, İmalat kaynakları planlaması, TZÜ nün MİP e dahil edilmesi, İleri MİP tipi sistemler. Merkezi MİP işlemlerine karşılık dağıtılmış MİP (ERP). SAP, Müşteriye yönelik imalat yönetim sistemi, MİP tipi sistemlere geçiş, Çözülmüş örnekler.

15 HİZMET SİSTEMLERİ (3 0 3) Hizmet sistemlerinin yapısı. Hizmet sistemlerinin tasarımı ve işleyiş şekli. Kapasite planlaması. Bütünleşik planlama ve çizelgeleme. Hizmet sistemlerinde kalite. YATIRIM PLANLAMA (3 0 3) Yatırım ve proje ile ilgili kavramlar, Yatırım evreleri, Yatırım türleri, Yatırım projesi değerlendirme amaçları, Yatırım projelerinin iş koluyla ilgili tahmin yöntemleri, İşletmelerde pazar payının tahmini, fiyatlandırmalar ve kapasite belirlenmesi, Yatırım projelerinin düzenlenmesinde iktisadi yönden değerlendirmeler, Yatırım projelerinde özendirme önlemleri, Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde teknik yönden değerlendirmeler, Yatırım planlamasının temel teknik konuları, Üretim maloluşunun hesaplanması, Yatırım projelerinde gelir tablosunun düzenlenmesi, Yatırım projelerinde bilançoların düzenlenmesi. END498 YAPAY ZEKA/UZMAN SİSTEMLER (3 0 3) Yapay Zekaya Genel Bakış ve Kapsam; Yapay Zekada Yaklaşımlar; Kullanıldığı alanlar;uzman Sistem Kavramı;Uzman Sistemlerde Bilginin Organizasyonu ve Yönetimi;bilginin Elde Edilmesi ve Doğrulanması; Bilginin Sunumu; Çıkarım Mekanizması; Uzman Sistemlerin İnşaa Edilmesi; PROLOG ile Uzman Sistem Geliştirme; Sinir Ağlarına Giriş; Sinir Hesaplamaları; Novruz Allahverdi, Uzaman Sistemler: Bir Yapay Zeka Uygulaması, atlas Yayınları, 2002 Çetin Elmas, Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayınevi, 2007 Abdullah Doğan, Yapay Zeka, Kariyer Yayınları, 2002

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) HRT 101 Ölçme Bilgisi-I (3 0) 3 (AKTS:4) Temel Kavramlar,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS K ELK1001 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ 2

Detaylı

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi)

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR 1. yıl / Güz dönemi (1. yarıyıl) 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) Reel ve kompleks sayılar,fonksiyon ve

Detaylı