18.1 WAN SĐSTEMLERĐNĐN SINIFLANDIRILMASI. WAN sistemler birçok yönden sınıflandırılabilir, bu sınıflandırma kullanılacak teknolojiyide belirler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18.1 WAN SĐSTEMLERĐNĐN SINIFLANDIRILMASI. WAN sistemler birçok yönden sınıflandırılabilir, bu sınıflandırma kullanılacak teknolojiyide belirler."

Transkript

1 18.GENĐŞ ALAN AĞLARI (WAN) -Genelde telefon şirketleri gibi genel taşıyıcılar(carriers) tarafından kurulur. Kullanıcılar bu şirketlerden bu hizmeti kiralama yoluna giderler. -Wan teknolojileri genelde OSI nin en alt üç katmanı olan fiziksel, data link, ve network katmanıyla ilgilidir. -Wan da gerekli noktadan noktaya bağlantı için: Circuit switching Packet switching Virtual circuit Dial up Hizmetlerinden en az birine ihtiyaç vardır. -WAN birçok LAN veya MAN ın birbiriyle bağlanması ile oluşan bir alt yapı sistemi olarak da anılabilir. - ilk yıllarda WAN point-to-point ile bilgisayarların birbiriyle bağlanması ile oluşturuldu. Fakat günümüzde WAN bu geniş coğrafyada çalışabilecek: ATM(AsynchronousTransferMode) X.25 ISDN(IntregadetServicesDigital Networks) xdsl(digital Subscriber Line) Frame Relay vs.. - Bu teknolojiler kandine has özelliklere sahiptir. WAN kurulurken bu özellikler göz önüne alınır gerekirse aynı WAN içinde ihtiyaçları karşılamak için bu teknolojilerin kombinasyonları kullanılabilinir. -WAN ın kurulduğu ilk yıllarda düşük hız, yüksek hata ve gecikme vardı. Ama günümüzde ağ teknolojisindeki yenilikler ve iletişim ortamına fiber optik kabloların girmesiyle hız arttığı -Üçüncü kuruluşlar tarafından verilen WAN hizmetlerinin en önemli özellikleri bandwithin etkin ve verimli şekilde sağlanması, hizmet kalitesinin garanti altında tutulması, maaliyetinin düşük olmasıdır. Bir de WAN cihazlarının birbirine bağlamak için kullanılan interface lerin standart olmasıdır. Örneğin RS-232, V.35, E1, HSSI WAN SĐSTEMLERĐNĐN SINIFLANDIRILMASI WAN sistemler birçok yönden sınıflandırılabilir, bu sınıflandırma kullanılacak teknolojiyide belirler. Bağlantı durumuna göre: 1)Point to point bağlantı içerenler. (Ör: telekomdan kiralanan tel. Hattı leased hat Kullanılan teknolojiler: E1, T1, Fractional E1, FractionalT1, E3, T3, Switch Dial-up) 2)Bulut teknolojisi içerenler. (Tercih edilir) (Kullanılan teknolojiler: ISDN, Frame Realy, X.25, ATM, SMDS (Switched Multi-megabit Data Service not: her biri kendi arayüzüne sahiptir, farklı teknlojiler birbiri arasına gatway konularak iletişim sağlarlar.)) Anahtarlama Yöntemine Göre: Devre anahtarlamalı sistemler. Paket anahtarlamalı sistemler. Hücre anahtarlamalı sistemler. Toplojik yaklaşıma göre: Hiyerarşik topoloji. Mesh(örgü) topoloji. Bağlantı durumuna göre WAN sistemleri: Iki çeşittir -Noktalar yakınsa özel olrak kendimiz çekebilirz, uzak ise telekom gibi firmalara ihtiyaç var. -point2point sabit miktarda bir band genişliği sağlar. -Ücretlendirme sağlanan band genişliği ve iki node arası uzaklığa göre yapılır. -Olumsuz özellik: Mesh kullanımı bu bağlantı için maaliyetlidir. Çünkü her iki node arası bir iletişim hattı çekilmelidir.örneğin 4 node varsa 6 hat gereklidir. Bu hesap n node sayısı olmak üzere (n-1)! Den hesaplanır. 2)Bulut Teknolojileri: -Telefon şebekesinde olduğu gibi iletişim yapılmadan önce bağlantı kurulması yöntemine dayanır. - Bu bağlantıda node lar pointtopoint bağlantıda olduğu gibi birbirine direkt bağlanmazlar. Bunun yerine virtual olarak oluşturulmuş bir buluta bağlanırlar. -Bulut dışındaki bir node dan yine bulut dışındaki bir başka node la iletişimi için bağlantı o anda oluşturulur ve iletişim sonlandırıldığında bağlantı sonlandırılır. Böylece tek bir hatla bulut içindeki bütün node lara erişme şansı doğar. Avantajları: 1)Bandwith kullanıcalr arasında dinamik olarak paylaşılabilinir. 2)Birden çok yere bağlantı için yalnızca tek bir bağlantı ve cihaz yeterlidir. 3)Mesh ağ kullanılırsa maaliyet baya azalır. 4)Ağ yöneticisi birden fazla cihaza ulaşması gerekmez, yönetimi kolay olur.

2 gibi iletişim kaliteside (quality of service) artmıştır. Anahtarlama Yöntemine Göre WAN Sistemleri: -Anahtarlama yöntemine dayanan ağ teknolojileri aslında bulut teknolojisini tarif eder (ayrıntılarını açıklar). Üç çeşittir. -Devre, Paket ve Hücre anahtarlama. -Herbiri kendine özgün özelliklere sahiptir, ve özel çözüm oldukları uygulamalar vardır. LAN, real-time vs sistemler için. Devre Anahtarlamalı Geniş Alan Ağları -Đki uç düğüm arasında aktarım işlemine geçmeden önce uçtan uca bir yol belirlenmesi ve daha sonra aktarımın o yol üzerinden yapılması kuralına dayanır. -Bir çok ağ uygulaması için kullanımı kaçılınılmazdır, ve çok kullanılır. Mesela real-time bağlantı lar garantili iletim isterler ve aktarım gecikmesinin hesaplanabilir olmasını isterler. -iki node arası bağlantı kurulunca veri paketleri sırası bozulmadan karşı node a iletilir. Alıcı verici adresine gerek olmadığı için veriler daha kısa uzunluktadır bu da band genişliği kapasitesinden tasarruf sağlar. -Telefon şebekesi buna en güzel örnektir. -Bağlantı kurulmazsa aktarımda yapılmaz. -Evde kullandığımız internet servis sağlayıcı kuruluşa bağlanma biçimide devre anahtarlamalı bağlantı türündedir. ISDN buna en güzel örnektir. -Devre anahtarlamalı ağda birden fazla switch vardır. Đki node arasında bağlantı kurulurken bu switchler üzerinden performansı en iyi yol seçilir. -Bazı drumlar için devre anahtarlamalı yöntem uygun değildir. Aktarım süresi bağlantı süresinden çok kısa olabilir. Örneğin LAN. Client bir istek gönderir kısacık bağlantı kurulur ve 1)Point To Point Teknolojiler: -iki node arasında özel bir hattın olması gereklidir. Eğer as<bs ise verimsizlik ortaya çıkar. Düşün!!! Örneğin uydu sistemlerinde bağlantı süresi uzun aktarılan veri hızı mbps düşük ise performans düşük çıkacaktır. Paket Anahtarlamalı Geniş Alan Ağları -LAN olsun WAN olsun en çok kullanılan anahtarlama yöntemidir. -Paket anahtarlama işlemi WAN larda paket yönlendirme (packet routing), LAN larda paket aktarımı olarak adlandırılır. -Paket anahtarlamlı ağlarda bir bilgisayardan bir bilgisayara veri gönderilirken veri paketlere ayrılır, bu paketlerde alıcı verici adresleri ve bazı kontrol bilgileri bulunur. -Paketler farklı noktalardan geçerek farklı rotalar izleyebilir. (Aynı verinin paketleri de) -Paketlerin sırası alıcıya farklı bir sırada ulaşılabilir. Alıcı bu paketleri sıraya sokarak birleştirir. (Birleştirmeden önce paketleri Buffer da tutar. ) -Paket anahtarlamalı hat biren çok uygulama ve kullanıcı tarafından kullanlıbilir. -Bu yapı LAN ların birbirne bağlanması için idealdir. -IP(internet) ve IPX(novall netware) bu anahtarlama sistemini kullanır. -Paketler WAN da yönlendirme yapılarak, LAN larda yönlendirme yapılmadan alıcısına ulaşır. -WAN larda yönlendirme yapılırken routerlar kullanılır ve bu chazlar OSI nin ilk 3 katmanını kullanırlar. -Bu ağ sisteminde iki bilgisayar veri alış verişi yapmak için birbirleri ile session kuraurak bağlanıp veri alışverişinde bulanabilirler. -Paketler bağlı olunan bilgisayrların band genişliğine bağlı olarak birbirlerine iletilirler. Kurulmalı ve iki node arasında sanal bir yol belirlenmelidir. Virtual circuit iki yolla yapılır: 1)Statik: Ağ kurulurken yollar kurulur.(konfigrasyon düzeyinde) 2)Dinamik:Veri aktarılırken yol belirlenir. Hücreler bu sanal yol üzerinden alıcıya ulaştırılır. -Devre anahtarlamalı yöntemde olduğu gibi alıcı verici adresleri bilgilerini barınırmaz. -Ancak hücreler sanal yol numaralarına sahiptir, bu şekilde ağ üzerinde yollarını bilirler. -Devre anahtarlamaya göre avantajı: kısa hücre yapılara sahip olduğu için daha az donanım gereksinimi ile daha hızlıdır ve port sayısı yüksek cihazların üretilmesini sağlarlar. -Paket anahtarlamalı ağlara göre avantajı ise hücrelerin sırayla gelmesinden dolayı bufferlara gerek yoktur ve gelen hücreler sırayla birleştirilirler, bu şekilde çok boyutlu ara belleklere ihtiyaç duyulmaz ara bellek varsada başka amaçlarla kullanılabilinir. -ATM(asyncherous Transfer Mode) hücre anh. Ağ için tipik bir örnektir. Hem LAN larda hem WAN larda kullanılırlar. -ATM de statik virtual circuit PVC(permanent virtual circuit) nin ya da SVC (Switched virtual circuit) nin karşılığıdır. -Hücre anahtarlamalı ağlarda hücre uzunluğu sabittir. 2^4 veya 2^8. -ATM lerde bu uzunluk 53 sekizlidir. 48 sekizlisi veri, 5 sekizlisi headerdir. -Header de VPI/VCI olarak adlandırılan sanal bağlantı numaraları ve birkaç kontrol

3 geri kalan zamanda bağlantı atıl kalır. Is= bs +as; Is : toplam iletişim süresi. bs: bağlantının kurulması için süre as: veri aktarım süresi Topolojik yapısına göre WAN sistemleri: Iki çeşittir. Hiyerarşik ve mesh. -Hiyerarşide gereksinimler ve cihazlar daha belirgin olduğundan kaynaklar daha verimli kullanılır. -Meshler paket anahtarlamayı destekler ve yeni bir cihaz ekleme kolaylığı vardır. Hiyerarşik Topoloji -Yönetim sorumluluğu farklı cihazlara farklı derecelerde verilerek bir ağaç yapısı oluşturulur. -Ağacın kökünde sorumluluğu ve anahtarlama kapasitesi en yüksek cihaz bulunur. -Yapraklarda ise sorumluluğu en düşük cihaz bulunur. -Yapraklardan daha aşağıda ise kullanıcı veya hizmetlerin verildiği noktadır. Istanbul Adana Diyarbakır izmir Antalya mersin tunceli aydın tire -Kök yüksek kapasiteli olmalıdır. -Antalya tire arasında veri alışverişinde istanbul üzerinden bir trafik olmaktadır. -Dolayısıyla her bir node ile üst node arsında (trank) band genişliği önem kazanmaktadır. -Hiyerarşik topolojinin kötü yanı merkez veya ara düğümlerden biri bozlunca düğümün iki node un arsında iki tarafında kalan kısmında iletişimin kopmasıdır. -Genelde telekom olarak adlandırılan şirketler bu sistemi bir ülke içinde kullanırlar. Kök şehri, ara node şehirleri ve yaprak şehirleri mevcuttur. Bu topolojinin avantajları: -Ağ cihazlarını en verimli nasıl kul. Öngörebilir. -Cihazların port band genişlikleri etkin Hücre Anahtarlamalı Geniş Alan Ağları -Kısmen devre anahtarlamalı ağları çağrıştırır. -Temel fark hücre cell olarak adlandırılan kısa ve sabit uzunluktaki paketlerin kullanılmasıdır. -Đletişimden önce iki bilgisayar arasında Mesh Topoloji -Çoğu WAN sistemi bu yaıdadır. -Cihazların birbirne bağlanmasında bir geometrik yapı gözükmez, bir hiyerarşik yapı organizasyon yoktur, aksine dğişkenlik vardır. -Örneğin internet mesh topolojisne bir örnektir. Binlerce cihaz birbirine hiyeraşik yapı olmaksızın bağlıdır. Bunun olumlu yanı ağ üzerinde bir ara bağlantının kopmasının iletişim yapılmasını engellememesidir. WANLARDA ĐLETĐŞĐM HĐZMETLERĐ 1)Analog iletişim Sistemleri 2)Sayısal iletişim birimleri 1)Analog iletişim Sistemleri -Elektriksel işaretlerin doğası analog şeklindedir, ve doğasına yakın özellikte bilgi (ses gibi) aktarılmasının maaliyeti ucuzdur (telefon sis. Gibi). -Dezavantajı ise gürültüden fazla etkilenmesidir. -WAN larda analog sinyal edilmesi günümüzde telefon hatlarında kullanılmaktaysada pek tercih edilen bir yöntem değildir.(gürültüden dolayı) WAN larda Analog Hatlar Kullanımıyla Dial-up(Çevirmeli Bağlantı) -Dial-up analog hizmetler, devre anahtarlamalı (circuit switched) hizmetlerdir. -Đletişime geçiçek bilgisayarlar birbirlerine çağrı yaparak bağlantı bilgisi bulundurur. -Hücre anahtarlamalı ağlar ses, veri ve video bilgilerinin iletilmes için güçlü bir mimariye sahip olurlar. Veriyi analog sinyale dönüştürür(modulation), alıcı modem veriyi tekrar dijitale çevirir(demodulation) -Dial-up bir veya birkaç bilgisayarın bağlanması durumunda uygundur. Ama maaliyet artasa kiralık (leasing) hatlar daha uygundur. -Dial-up bağlantılar genel olarak: -ev ve ofis kul. uzak merkezlere bağlantılarında -gezgin kul. erişimlerinde -kiralık hatta yedek olarak -Olumsuz tarafı: Hizmet kalitesi düşük. Bir bağlantıda gürültü azken diğerinde çok olabilir çünkü her bağlantıda farklı yollar izlenebilmektedir. -Çözüm ise sabit hat kiralamktır. Bu şekilde bu yo lüzerinde gürültüyü azaltabilecek önlemler alınabilmektedir. -Kiralık hatlarda modemler birbirine çağrı göndermezler, aralarında doğrudan devre kurulmuştur. 2)Sayısal iletişim Birimleri -Uçtan uca sayısal aktarıma dayanan bir ortam sunar. -En olumlu yanı gürültüden az etkilenmesidir.(lojik 1 0 gürültüden pek etkilenmez) CSU/DSU(Channel Service Unit/ Data Service Unit) -Sayısal iletişimde analogtaki gibi modemlere ihtiyaç duyulmaz. -Ancak aktarımın sağlanabilmesi için CSU/DSU olarak adlandırılan cihazlar arayüzler kullanılırlar. Đletişimde bulunan

4 şekilde paylaştırılabilinir. -Aynı ara noda bağlı yaprak nodelar arsındaki trafik üst kökü meşgul etmez. Not: Hiyerarşik topoloji zamanla eklemelerle mesh topolojiye dönüşebilir. Ancak birbirine bağlı iki node arsında yedek bir not atmak hiyerarşik yapıyı bozmaz. CSU:Servis sağlayıcı tarafındaki uca bağlanan birimdir. Sayısal devreyi sonlandırır ve ağı, kenar cihazlardan gelebilecek gerilim veya diğer tehlikeli elektriksel işaretlerden korur. DTE-CSU/DSU BAĞLANTISI DTE-DCE bağlantısında CSU/DSU nun konumu DCE tarafıdır ve DCE nin fonksiyonlarını yerine getirir. DTE-DCE bağlantısını sağlayan fiziksel arayüzler seri iletişimden hatırlanan: RS-232-C V.35 V.36 RS-449 X.21 dir. Bazılarında HSSI(High speed serial interface) Sayısal Đletişim Sistemleri Sayısal Hiyerarşi: Farklı aktarım gereksinimlerini karşılamak için tanımlanmış band genişliklerini gösterir. Iki tipi vardır: kurma isteği bildirirler. -Çevirmeli analog hizmetler mevcut telefon hatları üzerinden çalışır. -Çağrı işlemi ya (DTE) ya da modem (DCE) tarfından yapılır. -Bilgi aktaran modem DTE den aldığı içinde mantıksal kanallar(alt veri yolları) oluşturma olanağı sağlamıştır. Yani bu alt kanallarda2048 Mbps parçalanarak daha küçük band genişlikleri elde edilebilinir lik band genişliğinde(e1) 30 tane E0 (64 kbps) vardır. - Her biri bağımsız kanal olarak kullanılabilinir. - Bir kaçı birarada toplanarak kullanılabilinir. -Her biri ayrı ayrı anahtarlanabilinir. -E1 çift yönlüdür bu da E1 e hem gidiş hem geliş için 2048lik band genişliği sağlar. -Avrupa standartıdır, Amerkadaki karşılığı T1 dir. -Yüksek hız gerektiren uygulamalar için idealdir: Yoğun trafikli LAN larda Ses, veri, video aynı hattan aktarılırken Büyük boyutlu veri aktarımlarında Etkileşimli grafiksel uygulamalarında T1 HĐZMETĐ (Amerika ya bağlı) -E1 gibi Point to point kiralık hat üzerinde sunulan bir sayısal hizmettir -TDM ve full duplex çalışır Mbps band genişliği. (hem alış hem veriş yönü için ayrı ayrı) (24 tane DS-0) Fractioanal T1 -T1 hizmetinde 64 kbps lik her bir kanalaın ayrı ayrı veya birkaçının kullanılmasını sağlayan hizmettir. T3 HĐZMETĐ -E1 gibi Point to point kiralık hat üzerinde sunulan bir sayısal hizmettir -TDM ve full duplex çalışır (ds3) Mbps band genişliği. cihazların CSU/DSU arayüzlü portları olur. Yoksa harici bir CSU/DSU cihazı bağlanır. DSU:DTE den gelen veriyi sayısal ağ üzrinden aktarılacak şekilde işler.önce frame ler haline getiri sonra bu frame leri sayısal ortam üzerinden aktarılacak biçime sokar. Fractioanal T3 -Fractional T3 de kullanılan ilke Fractional T1 ile aynıdır, ancak FT3 içindeki kanlların band genişliği 1544 Mbps (DS-1) dir. SONET (Synchrounous Optical Network) & SDH (Synchrounous Digital Hierarchy) -SONET ve SDH fizksel katmanda fiber optik ağlar üzerinden senkronize veri iletişimini sağlamak için kullanılan standartlardır. -SONET ANSI tarafından yayımlanan ABD versiyonu olup, SDH ise ITU tarafından yayımlanan uluslararası versiyonudur. -Ülkemizde SDH kullanılmakta olup, başlangıç hızı STM-1 (Synchronous Transport Module- Level 1) Mbps dir. Bu kapasite optic birimle ifade edildiğinde OC3 (optical carrier 3) seveyisene tekabül etmektedir. -SDH santralleri arası çekilen fiber kablo ile fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, -Santraller üzerine yerleştirdiğimiz çeşitli seviyelerde kartlar (tributary cards) yardımı ile santralde elde

5 1) Kuzey Amerika Sayısal Đşaret Hiyerarşisi (North America Digital Signal(DS) Transmission Hierarchy) Tek ses kanalı olan düzeye DS-0 ve farklı ses düzeylerinde olan tiplere DS-x denir(hiyerarşik) kitapta tablo var. 2)Avrupa Sayısal Đşaret Hiyerarşisi (The Conference on European Posts and Telecommunacitions-CEPT) Aynı şekilde E-0 ve E-X diye gider. Point to Pointte kullanlıan teknolojilerin E1, T1, Fractional E1, FractionalT1, E3, T3, Switch Dialupolduğunu hatırlayalım. E1 HĐZMETĐ (Avrupaya bağlı) - Point to point kiralık hat üzerinde sunulan bir sayısal hizmettir. -TDM (Time Division Multiplexing) modunda çalışır ve full duplex olarak 2048 band genişliği sağlar. -E1 in TDM kullanması E1 e yol PVC(software tabanlı) tekniği kullanırsak8 Mbps ye düşürebilirz. Veya E1 kartları kullanıp 2048 Mbps ye düşürebilirz, bundan sonra 2Mbps lik hatlar elde edebilirz. -SONET/SDH standartlarının en stratejik özelliklerinden biri senkron olmasıdır. Senkronizasyonun sağlanabilmesi için saat hassasiyetini belirleyen çeşitli STRATUM seviyeleri belirlenmiştir. Buna göre stratum seviyesi daha düşük olan bir cihaz daha yüksek olan bir cihaza göre clock durumunu ayarlarlar. -En yüksek seviyeli clocukun hassasiyeti yılda sadece 2.5 bit kayar. Network içerisinde kendisi referans alınarak clock ayarlaması yapılan en yüksek seviyeli saat Primary Referance Source (PRS) olarak tanımlanır. -Bit stuffing yoktur. (Asenkron da olur zaten bitlere flagler atılır bu işlemde) (hem alış hem veriş yönü için ayrı ayrı) (28 tane DS-1 VEYA 672 DS0) -T3 servisine erişmek için T3 destekli CSU/DSU arayüzü gereklidir. -DTE ile DCE arsındaki bağlantı HSSI olmalıdır. -Bilindiği gibi HSSI V.35 den daha fazla band genişliği sağlayan bir arayüzdür. -V3 en fazla 6 Mbps iken HSSI 52 Mbps a kadar çıkar. -X.25 genelde uzaktaki terminal sistemlerin merkezdeki ana bilgisayar sistemine, veya uzaktaki küçük LAN ların merkezdeki LAN a bağlanması gibi uygulamalarda tercih edilmekteydi. ISDN (Integrated Services Digital Network) -Bakır kablolar üzerinden ses ve verinin sayısal iletimini sağlamak amacıyla tasarlanmış devre anahtarlamalı bir ağ sistemidir. -Ses ve veri eşzamanlı iletimini sağlar. Tipik ISDN uygulamaları: Ek telefon hattı Video konferans Yüksek hızlı dosya transferi ISDN yi tanımlaya üç unsur var: Tümleşik hizmetler (Intregated Services) Tek bir hat üzerinde birden fazla bağlantı imkanı.fiziksel bir hatta bir çok aygıt bağlanabilir.yani birçok kişinin kullanımına hizmet verebilir. Sayısal (Digital): Sıradan telefon hatları gibi analog değil digital dir. Yani analog- digital dönüşümüne gerek yoktur. Dolayısıyla gürültü problemi de yoktur. Ağ (Network): Kiralık hat, (Leased line) gibi uçtan uca (dedicated line) bir sistem değildir.devre anahtarlamalı bir bulut ettiğimiz toplam bandgenişliğini daha küçük parçalara ayırarak kullanabiliriz. Sözü geçen kartlar farklı protokoller yardımıyla veri aktarırlar. Mesala ATM 53 bytlık hücreler kullanırlar. -Örneğin Mbps iletim kapasitesi bulunan bir STM-1 santraline E3 seviysinde bir kart ilave edip Mbps hızında bir band genişliği sağlamış oluruz. Birde router üzerinde -Standartlaşmaya yönelik asıl çalışmalar şimdilerde International Telecommucation Union (ITU- BM ye bağlı) olarak bilinen Internaional Telephone and Telgraph Consultative Commitie(CCITT) Kurumu tarafından başlatıldı. -Ancak, ISDN standartlarının gerçekleştirilmesinde gecikmeler oldu. Sebep ise Nortel ve AT&T firmalarının CCITT standartlarını gerçekleştirirken farklı yollar izlemeleriydi ların başında ABD de ISDN için national isdn-1 (nı-1) isimli bir standartta anlaştışar. -Ama anlaşmazlıklar oldu ve batı eyaletlerinde bu standarta uyulmadı. -Sonra isdn-2 NI-2 benimsendi. Motorola ve US robotics gibi şirketler yaptığı çalışmalarla ISDN cihazların fiyatını düşürdü ve düşük fiyatlı yüksek bandwithli ISDN giderek populerleşmeye başladı. -Son zamanlarda isdn yerini xdsl ve kablo gibi teknolojilere bıraktı. Kurulumu ve kullanımı kolaydır bu bağlantıların. Ama ISDN hala yedek bağlantı olarak kullanılmaktadır. ISDN nin Genel Özellikleri ve

6 -mux-demux işlemleri yoktur. Doğrudan DS-0 kanalına erişim mümkündür. -Kolay yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir. -SONET te temel sinyal OC-1 veya STS 1 dir.(51840 Mbps) -SDH da temel sinyal STM-1 dir.( Mbps) -STS ve SDM ne kadar birbirine benzesede frame yapıları farklıdır. X.25 -Bulut teknolojisine dayalı --Packet anahtarlamalı ağ üzerinde Senkron iletişim yapan bir sistem. -Hizmet kalitesinin çok önemli olmadığı durumlarda uygun olabilir. -Eskiden 64 kbps yi desteklerken günümüzde 2mbps e kadar destek vermekte. -Fakat günümüzde yerini frame relay gibi sistemlere bırakmıştır. -OSI nin ilk 3 katmanında çalışır. -Hata düzeltme ve hata tespit gibi özelliklere sahiptir. -ISDN nin bir kullanım alanıda ATM, Frame Relay, xdsl, T-1 ve E-1 gibi WAN teknolojilerine yedek olarak kullanılmasıdır. -Çok servisli bir teknoloji olan ISDN, gecikmeye duyarlı ve ani değişen veri trafiklerini, birçok abone tarafından paylaşılan sanal ağlarla yönetebilir. -ISDN telefon hizmetide sunar. Arayanın kimliği, çağrı yönlendirme, çağrı tutma ve otomatik geri arama gibi özelliklerde sunar. -Grup-4 ile de çalışarak faks desteğide sunar. -Veri transferi tarafında ise masustu yayıncılığı, video konferans, dosya iletimi vs. işlemler olanak sağlar. -Normal telefon hattına göre bir hat teknolojisidir. Tarihçe: -Esi telefon sistemi (analog) etkin değildi. -Gürültü vardı, bozulmaya yatkındı ve uzak mesafelerde etkin değildi ların başında telefon bağlantısı yerini yavaş yavaş paket bağlantılı, sayısal bağlantılı sistemlere çevirmeye başladı. -Bugün ABD de neredeyse tüm ses aktarımı sayısal telefon hattı üzerinden gerçekleşiyor. Sinyalleşme:ISDN telefonu çaldırmak için çağrı voltajı göndermek yerine ayrı bir kanaldan sinyal gönderir. Bağlantı çok hızlı şekilde gerçekleşir ve ayrıca sinyalleşme çağrını kaynağını tipini ve sayısını belirtir. Geriye Uyumluluk: Mevcut sayısal hatlar üzerine birkaç modül eklenmesiyle ve yazılım güncellemeleriyle ISDN servislerini sunmaktadırlar. Kullanıcı terminallerine takılan adaptörlerleisdn e erişmekte, PC lerin bu hizmetleri daha etkin kullanabilmeleri için geliştirilmiş yazılımları kullanmaktadırlar. ISDN nin Genel Olarak Avantajları: -Yüksek kalite güvenilir iletişim -Kullanıcı hiz. Geliştirilmesi -Terminaller ve ağa esnek fonk. Dağıtımı. -Mevcut sayısal hatlara soket takarak ISDN dönüşümü ve bu terminallerin aynı binada seyyar kullanımı. -Haberleşmede kalite. Veri hataları ve gürültü nadiren görülür. Malzeme hata tespiti kolay ve yedekleme sistemine geçerek sistem tekrar devreye alınması kolay olur. -Kul. her türlü iletişim hizmetinden tek bir şebeke üzerinden yararlanmaktadırlar. -Haberleşme ucuzdur.herbir servis için farklı bir hatta ihtiyaç yoktur. Đşlevleri: -Đsteklere ve gereksinimlere göre farklı uygulama ve hizmetler sağlar. -Öreneğin kentsel alanlarda LAN ların bağlanması, evden çalışma(teleworking), evden pazarlama (telemarketing), uzaktan yayıncılık (remote publishing), elektronik ticaret, video konferans ve telefon gibi hizmetler sağlar.remote control ve sesli posta. -Intranet ve extranetin birbirine bağ. Kullanılabilir. ISDN hattı kullanan kullanıcının verilerinin son santrale kadar sayısal rota izlemesiyle çözülebilir. Güç desteği olmaması: ISDN firamsı cihazlar için güç vermez ISDN cihazları gücünü dışarıdan almalıdırlar. Özel Tel. Veya Dönüştürücü Gereksinimi: Sayısal telefonlar gereklidir.ayrıca var olan klasik telefonlarda terminal uyarıcılar gereklidir. Ağ Çökünce Telefon Hizmetinin Durması: Ağ çökerse telefon hizmetide durur. TEKNĐK ÖZELLĐKLER Basit Kurulum Gereksinimleri: -Bait bir ISDN ağının kurulumu bağlanan cihazların sayısına, tipine ve istenen band genişliğine bağlıdır. -ISDN ağına bağlanacak bilgisayrın yazılımı ISDN ye göre ayarlanmalıdır. -Ayrıca ISDN terminal cihazı (TE) -ISDN arka arkaya sıralanmış iki

7 üzerinde sanal hatlar kurularak aynı anda birçok uygulamay olanak sağlar. ISDN öncesi birden çok uygulama değişik telefon hatları üzerinde yapılmak zorunda idi. ISDN nin Avantajları: 1)Hız 2)Birden Çok Cihaz Desteği 3)Sinyalleşme 4)Geriye Uyumluluk HIZ: Normal telefonda hız 56 kbps hatta gürültü sebebiyle iken gürültü olmayan ISDN de sayısal Iletim sayesinde hız 128 Kbps dir. Ayrıca iletişime başlama süresi (D kanalı sayesinde) ve gecikme süresi telefon hattının yarısı kadardır. ISDN nin Dezavantajları: 1)Maaliyet 2)ISDN kullanmayan bir terminalle haberleşmek. 3)Güç desteği olmaması 4)Özel Tel. Veya Dönüştürücü Gereksinimi 5)Ağ Çökünce Telefon Hizmetinin Durması. Maaliyet: Normal telefon hatlarına göre pahalı. ISDN kullanmayan bir terminalle haberleşmek: Normal tel. Hattı kullanıcısı ile ISDN hattı kullanan kullanıcılar arası iletim yavaş olur. Bu tip terminal donatımı ile çalışır. TE-1 ve TE-2 -TE-1 ISDN yi direkt kullanabilir. ISDN telefon ve ISDN kartları bu gruba örnektir. -TE-2 cihazları ise TA adaptörü kullanarak ISDN ye bağlanabilir. TA bağımsız veya cihazın içinde olabilir. Eğer TA bağımsız ise TE2, bir fiziksel katman arayüzü (RS-232C, V.24, V.35)ile TA ya bağlanmalıdır. Birden Çok Cihaz Desteği: Telefon, faks, bilgisayar, köprü/yönlendirici aynı anda bağlantı kurabilir. Telefon hattında bunu yapamazsınız. Gürültü kontrol ve farklı sinyalleri bir araya getirmek daha kolaydır. ISDN Ağ sonlandırıcısı (Network Termination NT) -Đki tip Uç ağ cihazı vardır. NT-1 ve NT2. -NT1 fiziksel katman işlevlerini yürütür ve ISDN şebekesi içinde yer alır. B ve D kanallarının çoğullanmasından sorumludur. ISDN Terminal Adaptör(TA) -TA lar bağımsız bir birim olarak veya bilgisayara takılan NIC birimi olarak satılabilir. Görevi ISDN özelliği olmaya klasik telefon ve bilgisayrların ISDN ye uyumunu sağlamaktır. -Aynı anada analog ve sayısal iletişime imkan verir. -Ses ve veriyi ayırt eder ve veri paketlerinin istenilen adrese yön.

8 sağlar. Kodekler (Kodlayıcı ve Dekodlayıcılar) -Kodek analog-digital çevrimi yapar. -Ayrıca sıkıştırma işlemide yapar.

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir. WAN Teknolojileri IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik,

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

ÇOĞULLAMA Haberleşme sistemlerinde çoğullama, iki yada daha fazla sayıda kanalı birleştirerek tek bir telefon kanalı üzerinden iletme işlemi olarak

ÇOĞULLAMA Haberleşme sistemlerinde çoğullama, iki yada daha fazla sayıda kanalı birleştirerek tek bir telefon kanalı üzerinden iletme işlemi olarak ÇOĞULLAMA Haberleşme sistemlerinde çoğullama, iki yada daha fazla sayıda kanalı birleştirerek tek bir telefon kanalı üzerinden iletme işlemi olarak yorumlanabilir. Üç temel çoğullama şekli vardır. 1. Uzay

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Osi Referans Modeli, bilgisayar ağlarında ortak dil konuşulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş katmanlı bir modeldir. OSİ Modeli katmanlardan oluşur. Her bir katman görevini yerine getirmeden diğer

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA.

Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA. Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Devre Anahtarlama (circuit switching) Mesaj Anahtarlama (message switching) Paket Anahtarlama

Detaylı

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde AĞ TOPOLOJİLERİ 1 Ağ Türleri LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar arası MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir şehirde WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada 2 Diğer Ağ Kavramları Intranet

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri İletişim Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri İletişim Birileri Ağ İletişimi Ethernet Kartı, Kablosuz Ağ Kartı, Modem, Switch Ethernet Kartı Ethernet

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Ağ kriterleri Ağ topolojileri Ağ türleri Anahtarlama teknikleri

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI Topoloji nedir? Kelime anlamı itibarı ile yerleşim planı demektir. Bir ağdaki bilgisayarların

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 8. Anahtarlama

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 8. Anahtarlama Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 8. Anahtarlama Konular Giriş Circuit switched (devreanahtarlamalı) ağlar Datagram ağlar Virtual circuit

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Computer Networks 3. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Computer Networks 3. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Computer Networks 3 Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Ağ Cihazları Ağ cihazları bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbirleriyle karşılıklı çalışmalarını, iletişim yapmalarını

Detaylı

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları YÖNLENDİRİCİLER Temel Bilgiler Vize Hazırlık Notları 1 Yönlendiriciler 1. YÖNLENDİRİCİLER 1.1. WAN Geniş Alan Bilgisayar Ağları (WAN, Wide Area Network) Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6. IP üzerinden Ses İletimi (VoIP)

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6. IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6 IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) 1.GİRİŞ Telefon iletişimi çağımızın kaçınılmaz bir gereksinimidir. Ancak, özellikle farklı yerleşimlerdeki

Detaylı

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir? Bilg-101 Bölüm 6 Bilgisayar Ağları 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Bilgisayar Ağlarının Avantaj ve Dezavantajları Bilgisayar Ağlarında Protokol ün önemi Ağ Çeşitleri Yerel

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI MERVE TUNCEL 165511007 AĞ DONANIMLARI BİLGİSAYAR AĞLARI TARİHÇESİ VE ÜRETİMİ Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri

Detaylı

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi HEDEF Bilgisayar Programcılığı bölümünde yürütülen Ağ Temelleri dersi içeriğini incelemek Bilgisayar Ağları öğretiminde Simülasyon/emülasyon kullanımı hakkında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR?

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurabilirler,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

UMUX Sistemi. Sistem Kartları v1. Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL. Web Sitesi:

UMUX Sistemi. Sistem Kartları v1. Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL. Web Sitesi: UMUX Sistemi Ve Sistem Kartları 20131025.v1 Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL Web Sitesi: http://www.avd.com.tr İçindekiler 1 Genel Bilgiler... 1 2 UMUX Sistemi Sistemi... 2 2.1 UMUX Sistem Şaseleri... 2 2.1.1

Detaylı

Optik Metro Ağları (Optical Metro Networks)

Optik Metro Ağları (Optical Metro Networks) Optik Metro Ağları (Optical Metro Networks) BSM 527 İleri Fiber Optik Ağlar Bahar 2016 Bu sunum, Prof. Mukherjee nin UC Davis te verdiği Optical Network dersinden adapte edilmiştir. Telekom Ağ Hiyerarşisi

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.

Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir. WAN Teknolojileri IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik,

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Mimarileri ve Topolojileri Bilgisayar Ağ Mimarisi İstemci-Sunucu / Sunucu Temelli (Client- Server, Server based) Türdeş (Peer-to-Peer) Mimari Client/Server ve Peer to Peer Lan daki bütün bilgisayarlar

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Yönelticiler ve Ağ Anahtarları Teorik Altyapı

Yönelticiler ve Ağ Anahtarları Teorik Altyapı Proje Danışmanı: Yrd Doç Dr Ece G. SCHMIDT Proje Sorumlusu: Mustafa SANLI 9.5.2008 Rapor no: 3 Bu proje Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde yürütülmekte olan Yüksek

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem INTERNET PROGRAMCILIĞI Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 2 Internet Teknolojileri ve Temel Internet Kavramları Neler Öğreneceğiz? Internet e Kişisel Bağlantı Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler

Detaylı

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI İÇİNDEKİLER Bilgisayar Ağları Ağ Türleri Mimari Açıdan Ağar Büyüklük Açısından Ağlar Topoloji Açısından Ağlar Ağ Cihazları Ara Birimler Kablolar BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama

Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama Şimdiye kadarki derslerde, işaretlerin iletimi, kodlanması, noktadan noktaya iletişim üzerinde durduk. Ancak haberleşen aygıtlar çoğunlukla doğrudan bağlanmayıp bir

Detaylı

Bölüm 12: UDP ve TCP. 12.1 UDP (User Datagram Protocol)

Bölüm 12: UDP ve TCP. 12.1 UDP (User Datagram Protocol) Bölüm 12: UDP ve TCP Türkçe (İngilizce) karşılıklar Bağlantısız (connectionless) Connection-oriented (bağlantı temelli) Veri dizisi (data stream) Soket (socket) Alındı (acknowledgment) Üç yollu el sıkışma

Detaylı

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri VLAN Kavramı Gündem VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri Paylaşılan LAN sınırlamaları Kullanıcılar fiziksel olarak sınırlı Altağlar Hub lara bağlı Kullanıcılar yerlere guruplu Bir segmette güvenlik

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. << Bus Yapısı >> Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. << Bus Yapısı >> Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ > Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Veri yolu (BUS), anakarttaki tüm aygıtlar arası veri iletişimini sağlayan devrelerdir. Yani bilgisayarın bir bileşeninden diğerine

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım OSI Modeli Farklı bilgisayarların i l ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Üst katmandan Alınan veriyi uygun bir şekilde kodlamak (Manchester, NRZ, v.b), Kodlanan veriyi elektriksel / optik / elektro mağnetik işaretlerden

Üst katmandan Alınan veriyi uygun bir şekilde kodlamak (Manchester, NRZ, v.b), Kodlanan veriyi elektriksel / optik / elektro mağnetik işaretlerden FİZİKSEL KATMAN 1 2 Üst katmandan Alınan veriyi uygun bir şekilde kodlamak (Manchester, NRZ, v.b), Kodlanan veriyi elektriksel / optik / elektro mağnetik işaretlerden birisine dönüştürmek veya tersi. 3

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

Arızalara Karşı Dayanaklı Optik Örgüsel (Mesh) Ağlar 1. Kısım: Koruma. BSM 450 Fiber Optik Ağlar Bahar Yrd. Doç. Dr.

Arızalara Karşı Dayanaklı Optik Örgüsel (Mesh) Ağlar 1. Kısım: Koruma. BSM 450 Fiber Optik Ağlar Bahar Yrd. Doç. Dr. Arızalara Karşı Dayanaklı Optik Örgüsel (Mesh) Ağlar. Kısım: Koruma BSM 450 Fiber Optik Ağlar Bahar 06 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Bir sözleşme metriği: Kullanılabilirlik (Availability) Işıkyolları ile

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ AĞ TEMELLERİ 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak adlandırılan bu bilgisayar çok büyük dosya dolapları gibi araçlardır. Zaman içerisinde mainframe'ler geliştirildi.

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Metro Ethernet Teknolojileri, PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Uygulamaları Gökhan Eryol TÜBİTAK ULAKBİM Hüsnü Demir Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ULAK-CSIRT

Detaylı

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler Öğr. Resul TUNA Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler Örnek bir ağ; Doğrusal Topoloji Koaksiyel kablo, BNC konnektör, BNC T konnektör Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA VIII Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı DoD Referans Modeli - ARP ARP Address Resulation Protokol ARP Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) DoD Referans Modeli

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA

BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU Esra SARAÇ 1 Mutlu AVCI 2 Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA 1 e-posta: esrasarach@hotmail.com

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

- Kablo gücünün uyulması zorunlu biçimde tanımlanması ve elektriksel izolasyon gereksinimlerinin açıklanması.

- Kablo gücünün uyulması zorunlu biçimde tanımlanması ve elektriksel izolasyon gereksinimlerinin açıklanması. IEEE1394-1995 aygıtı nasıl çalışır? Giriş FireWire olarak da bilinen IEEE1394, Apple Computer Inc. tarafından 1980'lerde piyasaya sürülmüştür. FireWire, mevcut paralel veri yollarına ucuz bir alternatif

Detaylı

08225 Ağ Temelleri. Basic Network HAFTA VI. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

08225 Ağ Temelleri. Basic Network HAFTA VI. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU HAFTA VI Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2017 2018 Güz Yarıyılı DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 05-06 Kas. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 13-14 Kas. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Address Resulation Protokol Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) Address

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA VI Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

ETHERNET TEKNOLOJİSİ

ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ İletişim, bir mesajın bir kanal aracılığıyla kaynaktan hedefe ulaştırılması işlemidir. Gerek insanlar arasında gerçekleşsin gerekse de bilgisayarlar arasında gerçekleşsin

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü Temel Bilgiler TCP 2 nokta arası bağlantı + veri akışı sağlar Oturum açmaya dayalıdır Arka planda hata kontrolü ve paketin sağlıklı iletim kontrolü (ACK) yürütür TCP

Detaylı

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) VRRP teknolojisi IEEE temel alınarak geliştirilmiştir.[13] VRRP, HSRP gibi teknolojilerde olduğu gibi birden fazla yönlendiricinin veya üçüncü seviye bir anahtarlayıcının

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27 NETWORK BÖLÜM- OSI KATMANLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI / OSI Modeli İletişimin genel modeli OSI referans modeli OSI modeli ile TCP/IP modelinin karşılaştırılması

Detaylı