iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ"

Transkript

1 iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ

2 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri Tebliği ve uluslararası kodlar doğrultusunda oluşturulmuş iyi şirket Danışmanlık Kurumsal Yönetim Kriteleri çerçevesinde gerçekleştirilen ĐMKB 50 Endeksi şirketlerinin web sitelerinin yeterliliğine yönelik olarak yapılan bu çalışmada 24 başlık altında toplam 36 kriter bazında inceleme gerçekleştirilmiştir. Aşağıda yer alan çalışmada şirketlerin sadece web siteleri dikkate alınmış, kamuya açıklanmış ancak web sitesinde yer almayan bilgiler dikkate alınmamıştır. Ancak bilgilerin elde edilmesi aşamasında web sitesinde yer alan raporların içindeki bilgiler ayrıca bir başlık altında bulunması beklenmeksizin var kabul edilmiştir. Bu çalışma herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Çalışmada kullanılan bilgiler IMKB 50 de yer alan şirketlerin web sitelerinde açıkladıkları bilgiler itibariyle yapılmıştır. Çalışmada üretilen tablo ve grafikler SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri Tebliği ve uluslararası kurumsal yönetim ilkelerinden hareketle "iyi şirket" Danışmanlık A.Ş. tarafından üretilmiştir. Tablo ve grafikler niteliksel, herhangi bir hüküm niteliğinde değerlendirme içermemektedir. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ ANADOLU EFES 9 ALARKO 3,2 HÜRRĐYET GAZETECĐLĐK 8,1 DIŞBANK 3,2 AKBANK 7,4 GARANTĐ BANKASI 3,2 DOĞAN YAYIN HOLDĐNG 7,3 ĐŞ G. YAT. ORTAKLIĞI 3 ĐHLAS 7,2 VESTEL 3 AKSĐGORTA 6,3 GOLDAŞ 2,9 EFES HOLDĐNG 6,1 TOFAŞ 2,6 KARDEMĐR 6,1 ANADOLU CAM 2,5 TURKCELL 6 ASELSAN 2,3 ĐŞ BANKASI 5,2 ÜLKER 2,2 PETROL OFĐSĐ 5 AKENERJĐ 2,1 YAZICILAR HOLDĐNG 5 AKSA 1,9 TÜPRAŞ 4,8 KĐPA 1,8 SABANCI HOLDĐNG 4,7 ARÇELĐK 1,7 EREĞLĐ DEMĐR ÇELĐK 4,5 KOÇBANK 1,6 MĐGROS 4,5 SANKO 1,6 AYGAZ 4,1 FORD OTOMOTĐV 1,3 FĐNANSBANK 4 ŞĐŞE CAM 1,2 PETKĐM 4 MENDERES TEKSTĐL 1 TANSAŞ 4 BEKO 1 DOĞAN HOLDĐNG 3,9 ECZACIBAŞI ĐLAÇ 1 GSD HOLDĐNG 3,6 TRAKYA CAM 1 NETAŞ 3,5 ENKA INŞAAT 0,8 GLOBAL MENKUL 3,4 ĐZMĐR D.ÇELĐK 0,7 YAPI KREDĐ BANKASI 3,3 NET HOLDĐNG 0,3

3 B- Kriter bazında sonuçlar: 1- Türkçe Web Sitesi Türkçe Web Sitesi 8% IMKB 50 şirketleri arasında Türkçe web sitesi bulunmayan şirket sayısı 1 dir. 92% 2- Đngilizce Web Sitesi Đngilizce Web Sitesi 6% IMKB 50 şirketleri arasında Đngilizce web sitesi bulunmayan şirket sayısı 3 tür. 94% 3- Yıllık Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Raporu 42% 58% 4- Esas Sözleşmenin Son Hali IMKB 50 şirketleri arasında 34 ü web sitesinde yıllık faaliyet raporunu yayınlamıştır. Ancak sözkonusu 34 şirketten son iki yılın da faaliyet raporunu yayınlayan şirket sayısı 8 dir. (%16) Yıllık faaliyet raporunu sadece Đngilizce olarak yayınlayan şirket sayısı ise 5 tir. Türk yatırımcılar için Đngilizce yayınlanan bir raporun anlaşılabilirliği olmayacağı düşünülerek 29 şirketin bu raporu yayınladığı varsayılarak oranlama yapılmıştır. Esas Sözleşmenin Son Hali 22% IMKB 50 şirketleri arasında şirket esas sözleşmesine web sitesinde yer verenlerin sayısı 11 dir. 88%

4 5- Mali Tablo ve Dipnotları 40% Aylık Mali Tablolar IMKB 50 şirketleri arasında ve 12 aylık mali tablo ve dipnotlarını yayınlayan şirket sayısı 30 dur. 60% 6- Genel Kurul a Đlişkin Bilgi ve Belgeler Genel Kurul'a Đlişkin Bilgi ve Belgeler 10% 90% IMKB 50 şirketleri arasında Genel Kurul a ilişkin bilgi ve belgelerden son iki yılın genel kurul gündemini, genel kurula katılanlar cetvelini ve son iki yılın toplantı tutanaklarını yayınlayan şirket sayısı 5 tir. Genel kurul yer, tarih ve saat ilanını ve vekaletname formunu web sitesinde bulunduranların sayısı ise 6 dır. 7- Ortaklık ve Sermaye Yapısı Ortaklık ve Sermaye Yapısı 42% ortaklık ve sermaye yapısına ilişkin bilgi veren şirket sayısı 21 dir. 58% 8- Organizasyon ve Yönetim Yapısı Organizasyon ve Yönetim Yapısı 46% organizasyon ve yönetim yapısına ilişkin bilgi veren şirket sayısı 23 tür. 54%

5 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri 18% 82% yönetim kurulu üyelerinin isimlerini yayınlayan şirket sayısı 35 olmakla beraber bu üyelere ilişkin özgeçmişleri yayınlayan şirket sayısı 9 dur. Şirketlerden 1 i ise yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini Türkçe yerine Đngilizce olarak yayınlamıştır. 10- Üst Yönetimin Özgeçmişi Üst Yönetimin Özgeçmişi 22% 78% organizasyonda yer alan üst düzey yöneticilerin isimlerini yayınlayan şirket sayısı 31 olmakla beraber bu üyelerin özgeçmişlerini yayınlayan şirket sayısı 11 dir. Şirketlerden 1 i ise üst düzey yöneticilerin özgeçmişlerini Türkçe yerine Đngilizce olarak yayınlamıştır. 11- Đmtiyazlı Paylara Đlişkin Bilgi Đmtiyazlı Paylara Đlişkin Bilgi 18% imtiyazlı paylara ilişkin bilgi verenlerin sayısı 9 dur. 82% 12- Komitelere Đlişkin Bilgi Komitelere Đlişkin Bilgi 8% Yönetim Kurulu na bağlı komitelere ilişkin bilgiye yer verenlerin sayısı 4 tür. 92%

6 13- Özel Durum Açıklamaları Özel Durum Açıklamaları 16% özel durum açıklamalarına yer verenlerin sayısı 8 dir. 84% 14- Ticaret Sicil Belgeleri Ticaret Sicil Belgeleri 8% ticaret sicil belgelerini web sitesinde yayınlayanların sayısı 4 tür. 92% 15- Şirket Haberleri 30% Şirket Haberleri şirkete, iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve bulundukları sektöre ilişkin haberleri yayınlayan şirket sayısı 35 tir. 70% 16- Hisse Senedi Bilgileri 64% Hisse Senedi Bilgileri 36% şirket hisse senetlerinin ĐMKB ve kote oldukları diğer borsalardaki performanslarına ilişkin bilgi veren şirket sayısı 18 dir.

7 17- Đştirak Ve Bağlı Ortaklıklara Đlişkin Bilgi Đştirak Ve Bağlı Ortaklıklara Đlişkin Bilgi 44% iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi veren şirket sayısı 28 dir. 56% 18- Bağımsız Denetim Raporu 40% Bağımsız Denetim Raporu 60% bağımsız denetim raporuna yer verenlerin sayısı 34 tür. Söz konusu raporların 4 ü Đngilizce olarak yayınlanmıştır. Türk yatırımcılar için Đngilizce yayınlanan bir raporun anlaşılabilirliği olmayacağı düşünülerek 30 şirketin bu raporu yayınladığı varsayılarak oranlama yapılmıştır. 19- Đç Kontrol Sistemine Đlişkin Bilgi Đç Kontrol Sistemine Đlişkin Bilgi 8% 92% iç kontrol sistemine ilişkin bilgi verenlerin sayısı 5 olup 1 şirket bu bilgiyi Đngilizce olarak düzenlenmiştir. Türk yatırımcılar için Đngilizce yayınlanan bir bilginin anlaşılabilirliği olmayacağı düşünülerek 30 şirketin bu raporu yayınladığı varsayılarak oranlama yapılmıştır. 20- Sık Sorulan Sorular Sık Sorulan Sorular 26% sık sorulan sorular bölümüne yer verenlerin sayısı 13 tür. 74%

8 21- Vizyon, Misyon ve Değerler 56% Vizyon, Misyon ve Değerler 44% misyon, vizyon ve şirket değerlerine yer veren şirketlerin sayısı 25 tir. Ancak, söz konusu şirketlerin 1 i misyonunu, 2 si ise vizyonunu açıklamamıştır. Misyon, vizyon ve değerlere ilişkin tam açıklama yapanların sayısı 22 dir. 22- Etik Kurallar Etik Kurallar 10% etik kurallarını açıklayanların sayısı 5 tir. 90% 23- Yatırımcı Takvimi Yatırımcı Takvimi 22% yatırımcılar için geleceğe yönelik bilgi takvimi oluşturmuş şirket sayısı 11 dir. 78% 24- Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci 50% 50% sosyal sorumluluk ve çevre bilinci doğrultusunda hareket ettiğini açıklayan şirket sayısı 25 tir. Ayrıca, 50 ĐMKB şirketinden 37 si sanayi şirketi kapsamında olup bu şirketlerden 19 u çevre duyarlılığını açıklamaktadır.

9 Yukarda yer alan kriterlere ek olarak SPK tarafından da web sitelerinde bulundurulması önerilen Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek yönetim kurulu tutanakları ve Yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %5 ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgilere ĐMKB 50 Endeksi şirketlerinin hiçbirinde ulaşılamamıştır. 50 şirket arasında web sitesinde izahname ve halka arz sirküleri bulunan şirket sayısı 3 tür. Rapor Tarihi: Bu çalışma 25 Şubat 2005 tarihi itibariyle yapılmıştır. Hukuki Şartlar iyi şirket A.Ş. tarafından hazırlanan işbu raporda yer alan bilgi, değerlendirme, istatistiki yorum ve analizler sadece bilgi amaçlı verilmektedir, danışmanlık hizmeti yerine kullanılamaz. iyi şirket A.Ş., işbu raporda bulunan bilgilerin haber verilmeksizin değiştirilmesi hakkını elinde tutar ve bunun sonucunda oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Đşbu raporun her türlü yasal hakkı iyi şirket A.Ş. ye aittir.

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER A METODOLOJİ... 1 B İMKB ŞİRKETLERİNİN GENEL YAPISI... 4 C KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU... 5 I.BÖLÜM PAY SAHİPLERİ... 5 A PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ... 6 B ÖZEL DENETÇİ TALEBİ HAKKI...

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU (Güncelleme Tarihi: Eylül 2009) ICC Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti. Eylül 2009 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ B. YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Bilgilendirme Politikası Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı Onaylayan:

Detaylı

2008 YILI III.9 AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2008-30.09.2008 FAALİYET RAPORU

2008 YILI III.9 AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2008-30.09.2008 FAALİYET RAPORU 01.01.2008-30.09.2008 KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003 FAALİYET BELGELERİ ÖDENMİŞ SERMAYE Portföy Yöneticiliği 4.500.000 YTL. 2008 3.DÖNEM YILI SPK K/Z (888.661) YTL. ADRES Büyükdere Caddesi No: 156 Levent -

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2008 31.03.2008 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003 FAALİYET BELGELERİ ÖDENMİŞ SERMAYE Portföy Yöneticiliği 4.500.000 YTL. 2008 1.DÖNEM

Detaylı

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 01.01.2008-31.12.2008 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir. 1.KURUMSAL

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2014 31 Mayıs 2015

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2014 31 Mayıs 2015 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2014 31 Mayıs 2015 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 30.06.2009 ORTAKLIĞIN UNVANI: NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005 FAALİYET : Portföy İşletmeciliği RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2010 31/12/2010

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMA ANKETİ SONUÇLARI

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMA ANKETİ SONUÇLARI KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMA ANKETİ SONUÇLARI (HİSSE SENETLERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERE UYGULANMIŞTIR) SERMAYE PİYASASI KURULU Kasım 2004 YÖNETİCİ ÖZETİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 4 Temmuz 2003

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 26 Aralık 2014 1 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Bilici Yatırım A.Ş. kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye yapısı II- Ortakların Hakları

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU OLARAK KULLANILABİLECEK OLANLARIN BELİRLENMESİ Bu Rapor, Yatırım Ortamını İyileştirme

Detaylı

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5)

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5) KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003 te yayınlanan ve 2005 yılında güncellenen Kurumsal Yönetim

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Kiler GYO), Sermaye Piyasası

Detaylı

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Güzin Şahin SPK Uzmanı Fonların tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere doğrudan finansman modeli ile aktarıldığı sermaye

Detaylı