Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti."

Transkript

1 Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Murat Anıl ORAL Makina Mühendisi Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti. Dünya çapında enerji tüketimi arttıkça enerji üretimi sırasında oluşun emisyon oranları da her geçen an katlanarak artmaktaır. Enerji, hepimizin kullandığı ve hatta bağımlı olduğu, iş dünyası ve sanayi için bir vazgeçilmezdir. Aynı zamanda, enerji kullanımının minimize edilmesi, verimliliği arttırarak kar marjlarını yükseltecektir. Bu durumda iş dünyası, enerji kullanımı ve enerjinin korunması konusunda daha bilinçli olmak durumundadır. Enerji, sabit bir gider değil, aksine değişken bir giderdir ve enerji verimliliğini artırmanın bir çok yolu bulunmaktadır. Bunların günlük hayatımızda en basit yolları bilindiği üzere, gereksiz yanan lambaları söndürmek, kullanılmayan bilgisayarları bekleme moduna almak, daha verimli ışık üreteçleri kullanmak gibi aşina olduğumuz önlemlerdir. Sözkonusu, sanayi ve üretim olduğunda, enerji verimliliğini artırmanın ana yollarından birisi, üretim ve otomasyon sistemlerinde enerji verimliliği yüksek ürünler kullanmaktır. Enerjiyi daha verimli kullanmak, üretim maaliyetlerinde düşüşlere sebep olacağı gibi, çevresel sorumluluğunun bilincinde olduğundan, firmanın, toplumsal güvenilirliğini de arttıracaktır. Burdan çıkarılabilecek sonuç, doğanın ve sanayinin kazancı hem zamanlı işlemektedir. Bu makalenin ana konusu, üretim sistemlerinin uzun sürelerden beri vazgeçilmez elemanları olan Pnömatik silindirleri, son yıllarda kullanımı gittikçe artan Elektromekanik silindirlerle enerji verimliliği açısından karşılaştırarak bir ara sonuç çıkarmaktır. Her firma kendi koşullarını göz önüne alarak, bu ara sonuçtan kendine özel bir ana sonuç çıkartma yoluna gidebilir. Pnömatik silindirler, üretimin birçok aşamasında, sıkıştırma, baskı uygulama, kaldırma ya da herhangi bir sebeple lineer hareket gereken yerlerde sıkça kullanılırlar. Pnömatik silindirin çalışma prensibi, hava haznesine basınçlı hava aktararak ayırıcı pistona ve piston koluna lineer hareket vermektir. Birçok modeli olmakla birlikte, bu makalede en yaygın kullanılan

2 standart çift yönlü piston tipi pnömatik silindirler sözkonusu edilecektir. Diğer yandan Elektromekanik silindirler, elektrik motoru ile tahrik edilen bilyalı dişlinin dönme hareketini lineer harekete çeviren otomasyon elemanlarıdır. Elektromekanik silindir modelleri, motor tipine (Pulse, Servo, vs), motor gücüne ve dişli adımına göre farklılık gösterirler. Pnömatik silindirlerin enerji maaliyetleri, onları çalıştırmak için gerekli basınçlı havayı üreten hava kompresörlerinin elektrik maaliyetidir. Pnömatik silindirin hava ihtiyacı aşağıdaki basit formüllerle hesaplanabilir. Hava haznesinin itme yönündeki hacmi Hava haznesinin çekme yönündeki hacmi Bir çevrimde (itme-çekme) kullanılan basınçlı hava hacmi Bir dakikada kullanılan basınçlı hava miktarı Bir dakikada kullanılan atmosferik basınçtaki hava miktarı Silindir iç çapı Piston kolu çapı Lineer hareket miktarı (Uzanım) Bir dakikadaki çevrim (itmeçekme) sayısı Silindire sağlanan hava basıncı Atmosferik hava basıncı Silindir içerisinde, piston kolu hava ile doldurulamayan bir hacim kapladığı için, pistonun itme mesafesinde içerisine aldığı hava miktarı, çekme mesafesinde aldığı hava miktarından fazla olacaktır.

3 İşletmelerde basınçlı hava, hava kanalları ve bağlantı elemanları yolu ile taşınır. Genelde tek bir hava kompresörü, tüm fabrikanın hava gereksinimini karşıladığından bazı işletmelerde yüzlerce metreye varan hava kanalı ağı mevcuttur. Yüksek basınçlı hava, daha düşük basınç seviyesine geçmek isteyeceğinden, bulduğu en küçük boşluktan, delikten sızma eğilimindedir. Ayrıca, hat boyu uzadıkça, sürtünme sebebiyle havanın sahip olduğu enerji, dolayısıyla basınç düşmektedir. Sonuç olarak, hava iletim hatlarının verimliliği hiçbir zaman çok yüksek olamamaktadır. Hesaplamalarımızda, ortalama hava iletim verimlilik çarpanı olarak %75 kullanabiliriz. Hatırlatmakta fayda vardır ki, yapılan bir çok işletme testi, gerçek verimliliğin çok daha düşük olduğunu göstermiştir. Hava kompresörlerinde, dakikada üretilen hava miktarını belirtmek için genel standart olarak CFM (cubic-feet-per-minute) kullanılmaktadır. Her marka, model ve kapasitedeki hava kompresörünün kendi iç verimliliği farklı olmakla beraber, birim hava üretimi için gerekli güç miktarını bulabilmek için, ortalama katalog değerlerine bakılarak bir değer bulunabilir (Yukarıdaki değerler, kompresör üreticilerinin kataloglarından alınmıştır). Yine bu noktada gözönüne alınması gereken bir husus, hava kompresörleri, eskidikçe, bakım dönemlerine yaklaşıldıkça ve çevre şartları uygun olmadığında tam olarak katalog değerlerinde belirtilien performans değerlerine ulaşamaz ve tam kapasite ile hava üretimi gerçekleştiremezler. Bu formüller sıra ile uygulandığında, bir pnömatik silindirin birim zamanda harcadığı basınçlı havanın üretilmesi için gerekli elektrik miktarı bulunacaktır. Aşağıda, örnek ürün olarak 3 farklı pnömatik silindire dair hesaplar ve sonuçları verilmiştir.

4 Örnek_1 D=25mm d=10mm P=6 bar 8 saat 250 gün 24 saat 300 gün

5 Örnek_2 D=40mm d=14mm P=6 bar 8 saat 250 gün 24 saat 300 gün

6 Örnek_3 D=80mm d=25mm P=8 bar 8 saat 250 gün 24 saat 300 gün

7 Bir karşılaştırma yapmak için yukarıda verilen 3 farklı olasılığın 1.sini bir elektromekanik silindir ile karşılaştırabiliriz. Yapacağımız karşılaştırmada Japon menşeili IAI firmasının kendi yaptığı testler göz önüne alınacaktır. (1) Birinci örneklemde alınmış olan 25mm silindir iç çapına sahip olan ürünün basma kuvveti kapasitesi karşılaştırma değişkenini oluşturur. Pnömatik silindirler, basma ve çekme esnasında piston kolunun kapladığı hacim dolayısı ile aynı kuvveti uygulayamazlar. Teorik kuvvetler aşağıdaki formüller ile bulunabilir. Piston kolunun itme anında uyguladığı maksimum kuvvet Piston kolunun çekme anında uyguladığı maksimum kuvvet Bu durumda 1. Alternatif için

8 Test esnasında hem pnömatik hem de elektromekanik silindire 200N luk karşı yük uygulanmıştır. Bu koşulları sağlamak üzere IAI firması, RCP2-RMA-I-PM-16-P1 kodlu Robocylinder ürününü seçmiştir. Ürüne ait teknik özellik tablosu aşağıda verilmiştir. RCP2-RMA-I-PM P1 Encoder Dişli Adımı Uzanım Hız Yük Kapasitesi Yatay Dikey Artımlı (Incremental) 16 mm 300 mm mm/s kg 5-1 kg Maksimum Basma Kuvveti Hassasiyet 240 N 0.02 mm Testler günde 8 saat, yılda 250 gün çalışan bir işletmeyi simule etmek amacıyla 2000 saat süresince yapılmıştır. Aynı anda 6 farklı test düzeneği kurulmuş olup, her bir test düzeneğinde silindirin dakikada yaptığı itme-çekme çevrim miktarı farklı kullanılmıştır. Yapılan denemeler sonucu elde edilen sonuçlar aşağıdaki grafik ile verilmiştir.

9 Deney sonucu bulunan değerler yukarıda yapılan hesaplamalara çok yakındır. Öyle görülmektedir ki, deney esnasında test edilen pnömatik silindirin, dakikada 30 çevrim yaptığı durumda, 2000 saat içerisinde toplam 1100 kwh civarında elektrik sarfiyatı olmuştur. Aynı koşullarda, yükte ve hızda test edilen Robocylinder ise 100kWh civarı tüketim yapmıştır. Arada, 11 kat gibi gözardı edilemez bir fark bulunmaktadır. Peki, bu farkın sebebi nedir? Öncelikle hiçbir mekanik, elektronik ya da elektromekanik sistemin, doğa kuralları gereği, performansının %100 olmadığını bilmemiz gerekir. Enerji ne kadar çok şekil değiştirir ve farklı mekanizmalar arasında aktarılır ise verimlilik her adımda performans katsayılarıyla çarpılarak düşecektir.

10 Bu durumda, bir pnömatik silindiri gözönüne aldığınızda, elektrik enerjisi öncelikle hava sıkıştırmak için mekanik enerjiye çevrilir. Mekanik enerji, atmosferik basınçtaki havayı daha üst bir basınca çıkarmak için kullanılır. Enerji, basınçlı hava olarak kanallar yolu ile taşınır ve silindire gelir. Bu esnada, kanalların uzunluğuna ve yapısına bağlı olarak, yol boyunca taşıma kanallarına sürtünen hava enerjisinin bir kısmını kaybedecektir. Ek olarak, hava hattı boyunca her küçük boşluk, delik boşa harcanan enerji anlamına gelmektedir. Bu etmenler, havanın kullanıldığı noktada basınç düşüklüğü olarak gözlenebilir. Silindirde hacim değişikliği ile düşük basınç düzeyine geçmek isteyen hava pistonu hareketlendirir. Bu noktada, hava içerisinde depolanan enerji, tekrar mekanik enerjiye çevrilerek lineer hareket elde edilir. Elektromekanik silindirler göz önüne alındığında ise silindir, bir motor ve dişli sisteminden oluştuğundan, elektrik enerjisi, elektrik motoru ile dönme hareketine ve bu açısal hareket de, dişliler yardımı ile lineer harekete çevrilir. Gelişen teknoloji ile her iki sistemde de yeni enerji verimliliği yöntemleri geliştirilmiştir. Örneğin, kompresörlerin verimliliğini artırma çalışmaları bulunmakla birlikte, hava kanallarının daha az sürtünmeli hale getirilmesi ve kanal boyunca kaçakların azaltılması bu çalışmalardan bazılarıdır. Elektromekanik silindirlerde ise, kontrol ünitelerinde açığa çıkan ısının tekrar elektriğe çevrilmesi, yük altında bulunmayan pistonun motorunu bekleme konumuna alarak elektrik tüketimini sıfıra indirmesi gibi yöntemler bulunmaktadır.

11 Bu çalışmadan çıkarılabilecek özet, kullanım maliyetleri gözönüne alındığında, pnömatik silindirlerin elektrik sarfiyatı çok kısa sürede yatırım maliyetlerinin üzerine çıkabilmektedir. Bu noktada işletmelerin tasarruf toplantılarında bu konuya gözden geçirmeleri yararlı gözükmektedir. (1) IAI Corporation, Japan,