AĞIR METAL İYONLARININ GIDALARDA OLUŞTURDUĞU KİRLİLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞIR METAL İYONLARININ GIDALARDA OLUŞTURDUĞU KİRLİLİKLER"

Transkript

1 Çevre Dergisi AĞIR METAL İYONLARININ GIDALARDA OLUŞTURDUĞU KİRLİLİKLER Dr. Halil VURAL Anahtar Kelimeler: Ağır metaller, dva, kurşun, kadmiyum, nikel arsenik, çinko ÖZET Çevre kirliliğinin bîr sonucu olarak gıda maddeleri de kirlenmektedir, Bu makalede; gıda lara ağır metal iyonları bulaşın incelenmekte ve olası etkilen tartışılmaktadır. GÎRlŞ Günümüzün en önemli sorunlarından biri, sürekli arlan dünya nüfusunun beslenmesi için gerekli gıda kaynaklarının bulunması ve bu gıdaların insanlar için tehlikeli bileşenleri içermemesinin sağlanmasıdır. Çevre kirlenmesine paralel olarak, gıda kaynakları da kirlenmeye uğramakta ve insanlar için Önemli sağlık sorunları oluşturabilmektedir. İnsan açısından ekolojik döngü kavramının önemli bir uygulaması, biyolojik birikim denilen olaydır. Kirletici maddelerin bir kısmı besin zincirinde birikirken, bir kısmı İse birikmez. Bazı kirleticiler besin zincirinin İlk halkalarında düşük düzeylerde bulunsalar bile, birbirini izleyen halkalarda artan yoğunluklarda bulunabilirler ki, bu olaya "biyolojikbirikim" Jcniı R:ı/ı metal iyonları da biyolojik olarak birikebilen maddelerdendir. Bitkiler; atmosferden, gübrelerden, atıksu ve çamurlardan veya tarımda kulanılan inorganik pestisitlerden toprağa bulaşmış olan ağır metalleri d.-- rişimlerine bağlı olarak biriktirme eğilimindedir. Bu nedenle, topraktaki ağır melallerin tolere edilir miktarfanmn saptanmasına gerek vardır. Bitkiler, özellikle kadmiyum gibi bazı elementlere çok geniş sınırlar içinde tolerans göstermektedirler. Bundan dolayı tanın ürünlerinde. İnsan ve hayvan beslenmesinde olumsuzluk oluşturacak düzeyde metal birikimi sözkonusudur. Bu düzeye ulaşılmasa bile, bu tüt demetler artan dozlarda solunum veya başka kaynaklardan da bünyeye alındığında gıdalardaki düşük dozlar bile risk faktörü olarak ele alınmalıdır, 2 Ağır metal iyonları; gıdanın yapısında. tabii olarak bulunmayan, çevreden (topraktan, sudan, havadan), gıdaların üretimi sırasında kullanılan metalik alet-ekipnıanlardan, depolama ve dağıtım sırasında kullanılan ambalaj materyallerinden gıdalara bulaşmaktadır. 3-4 Ağır metallerin su ve organizmalardaki dağılımının incelenmesi, çevresel kirliliği gösteren kriterlerden biridir. Kentsel ve endüstriyel atıkların sulara karışması, bu toksik maddelerin ekosisteme girmesine neden olmaktadır A' 1 Burada, civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik ve çinko gibi gıdalarda kirlilik etmeni olan ve önemli sorunlar oluşturan ağır metal iyonlarıyla ilgili bilgi verilmiş ve olası etkileri incelenmiştir. ClVA Cİva doğal olarak element formundadır. Modern teknolojide bu madde bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Civa ve bileşenleri; asetaldehit ve vimkioıiı gibi sentetik endüstriyel maddelerin üretiminde katalizör olarak, sodyum klorürden sodyum hidroksit ve klor üretiminde elektrot olarak, termometre ve elektrikli aletlerin üretiminde, endüstriyel kontrol aygıtlarında, tarım ilaçlarında lıtngusiı olarak, ayrıca boya ve kağıt sanayimde de kullanılmaktadır. 3 * Cİva bir çok sanayii dalında kullanıldığı için, çevresel kontarninasyon İle balık ve deniz hayvanlarından, yapısında civa bulunan tarım Maçlarını: 1 sık kullanımı sonucu, tarım ürünlerinin yapısından beslenme döngüsüne girerek etkisini göstermektedir. Yapılan çalışmalarbalık, et ve bazı süt ürünlerinde yüksek düzeyde civa bulunabildiğini L'östermiştir.*' 4 Sanayi kuruluşlarının deniz vahillctind-. yoğunlaşması, bu bölgelerde yaşayan balıkların dokusunda civa dü/onıin artmasına neden olmuştur. Civanın bir canlıdan başka bir canlıya aktarılmasının incelendiği bir çalışmada, 8 ppnı civa püskürtülen tohumlarla beslenen civcivlerin kaslarında yaklaşık 2 kat civa birimi saptanırken, civa ile kontamine olmuş civcivlerle beslenen kır sansarlarında 6 kat civa birikimi saptanmıştır. s Yüzey ve.; niz sular ile bu sularda yaşayan 7EMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1993 SAYI: "

2 Ekoloji canlılardaki civa kontaminasyonu bir çok araştırıcı tarafından incelenmiş "- 12 ' ' 15 * 16 ' 17 Yurdumuzda civa bulaşması, bazı endüstriyel kuruluşların artıklarının hiç bir işleme tabi tutulmadan boşaltılmasından ve bazı civalı bileşiklerin pestisit olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır Yiğit ve Müftügil, 18 İzmit körfezinde yakalanan bazı balık türleriyle (mezgit, hamsi, gümüş, tekir, /.ergana, i/.marit, istavrit, uskumru, kolyos, dil ve çinekop), Karadeniz'de yakalanan ve dondurulmuş olarak dışsatımı yapılan bazı balık türlerindeki (köpekbalığı, mersin balığı, vatoz ve ton balığı) civa miktarlarını araştırmışlar ve İzmit körfezinde yakalanan balıklarda yüksek, Karadenizde yakalananlarda düşük düzeyde civa belirlemişlerdir. Güneş; 19 İzmir körfezinden temin edilen deniz ürünlerinde yaptığı ağır metal kontaminasyonu çalışmasında civa yönünden kirlenme olduğunu saptamıştır. Hışıl, 4 değişik gıda örneklerinde civa bulaşısım incelemiş ve balıklarda ppnı, midyelerde ppm düzeyinde civa kalıntısı saptarken, bira, ekmek ve bisküvi örneklerinde civa bulaşısı görülmediğini belirlemiştir. Civanın organik veya inorganik formlarda bulunması toksikolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Civanın kimyasal yapısı toksisitesinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Gıda maddelerindeki civa; element, inorganik, iyonik veya organik formda bulunabilir. Bakteriyal ve enzimatik reaksiyonlar sonucu toksik etkileri çok yüksek olan civa bileşikleri oluşmaktadır. Kolaylıkla çevrede ve hayvan dokularında oluşabilen alkilciva toksikolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Bu formlar civanın en toksik formudur. 7-8 ' 20 Bugüne kadar civa ile kontamine olmuş gıda maddelerinin tüketilmesi sonucu bir çok zehirlenme olayı rapor edilmiştir. Bu olayların en önemlileri Tablo l 'de verilmiştir. Yer/Yıl.., Cıva Formu Zehr. Ölü Say. Say. Japonya, Minamala Balık ve Kabuklular Metil civa Japonya. NıJgataı Balık ve Kabuklular Metil cıva 48 6 Çak isi.ırı I%1 Buğrlay Femlcıvaasetal/etilciva 34 5 Guatemala Buğday Metilcivadisyandiamid Irak Buğday Eıikiva Gana Mısır Etilciva kloril ABD, Ne* Meksiko 1969 Domuzetı Meîildvadısyandibmide 7 Tahlo 1: Civa içeren gıdaların tüketimi sonucu görülen bazı zehirlenme olayları. 8,9 Civa zehirlenmesi sonucu ortaya çıkan klinik ve patolojik bulgular; halsizlik, ağız ve dudaklarda yanma, yürümede dengesizlik, işitme ve görme bozuklukları, reflekslerin yavaşlaması ve zihinsel bozukluklar şeklindedir, Amerikan İlaç ve Gıda Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), kişi başına alınabilecek toplam civa miktarını 0.3 mg/hafta olarak belirlemiştir. Ancak, toplam civa miktan içinde metil civa miktarının 0.2 mg'ı geçmemesi gerekti ği de belirtilmiştir. FAO/WHO tarafından gıdalarda bulunabilecek maksimum civa miktan 0.05 mg/ kg olarak belirlenmiştir. Almanya, pestisitlerden kaynakalanan civa kalıntılarını içeren gıda maddelerinin satışım yasaklamıştır. ABD; balıklar dışında diğer gıda maddeleride cıva kalıntısının bulunmasına izin vermemektedir. İngiltere pestisitlerden ileri gelen kalıntı civa konsantrasyonunu 0. l ppm, İsveç, 1.0 ppm olarak belirlemiştir. Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve ABD gibi ülkeler FAO/WTJO tarafından balıklar için belirlenen 0.5 ppm. İtalya ve Fransa ihraç ürünleri için 0.7ppın limitini uygulamaktadırlar. 8 KADMİYUM Kadmiyum ve bileşikleri; boya (boyar madde ve mürekkep üretimi), cam, tekstil, elektrik, pil, fungusit, insektisit ve metal alaşımlar ile sentetik polimerlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 3 ' 8 Yapılan çalışmalar; kadmiyumun bir çok sanayii dalında kullanılmasının, bu toksik metalin toprak, hava ve su yoluyla gıda maddelerine bulaşı riskini artırdığını ve bazı gıdalarda yüksek düze v de kontarninas^'on olduğunu Göstermektedir. 5,6,12.14,17,21.22 Yapılan çalışmalar hububat, patates, yapraklı ve köklü sebzeler, meyveler, sıvı-katı yağlar, et ve süt ürünlerinin kadmiyumla kontamine olabildiğini göstermektedir (Tablo-2). Kadmiyumun çinko ile birlikte galvanize çinko kaplı ambalajlarda kullanılması, bu tür ambalaj materyallerinin asitliği yüksek gıdalarda zehirlenme ol ay lan oluşturduğu saptanmıştır. Gıdalarda bulunan organik asitlerin ambalaj duvarının yapısında bulunan kadmiyumun çözünürlüğünü artırdığı düşünülmektedir. 8 _J TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1993 SAYI: 8

3 Çevre Dergisi Gıda Sül ürünleri iz 1-2 Et, Balık ve Tavuk iz 1-3 Hububat Patates Yapraklı sebzeler 1, Mercimek, Nohut iz 1-7 Kök sebzeler iz 1-8 Meyveler iz 1-2 Sıvı-katı yağlar iz 1-3 içecekler iz 0-1 jekerleme iz 1-3 Tablo 2: Bazı gıda maddelerinde belirlenen kadmiyum bug ' aşı düzeyleri/ Kadmiyumun vücuda alınma yollarından biri ie içme sulandır. Maden, çinko tasfiye fırınlan ve îlektroplat sanayii artıklannm boşaltıldığı nehirlerle yüksek düzeyde kadmiyum saptanmıştır. 4 ' 8 - ltul Spierenburg ve arkadaşlarının 23 yaptığı çalışmada, çinko rafinerisi tarafından kirletilen bölgeerde (20 km) sığır karaciğer ve böbreklerinde, kirenmemiş bölgelere göre yüksek oranda (yaklaşık leridir. Elektronik, çelik, pil ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. 3 ' 8 Yapılan bir çalışma, bir saatlik pişimne sonrası çelikten gıda maddesine ppb düzeyinde nikelin gıdaya geçtiğini göstermiştir. Alet ve ekipmanla beraber gıda maddelerine uygulanan bazı işlemler de nikel kontaminasyonu düzeyini etkilemektedir, örneğin, hububatın öğütülmesi veya tahılın parçalanması bu ürünlerin nikel içeriğini azaltırken, pişirme işlemi bu düzeyi artırmaktadır. Bitkisel yağların hidrojenizasyonunda katalist olarak kullanılan nikel, en önemli kontaminasyon kaynaklarından biridir. Ağız yoluyla alınan nikelin büyük kısmı vücut tarafından absorplanmadan dışkı ile dışarı atılır, bir kısmı akciğer, bağırsak ve deri gibi dokularda birikebilir. Nikel organizmada ribonükleik asit gibi molaküllerle kuvvetlice bağlanabilir. Sistin, metiyonin ve histidin gibi aminoasitler, fosfolipidler, asetil Co A ve sitrik asit gibi komponentlerle birleşebilir. Rusya'da nikel rafinasyon işçileri üzerinde yapılan bir çalışmada, mide ve akciğer kanserine yakalanma oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Aynı sonuçlar İngiltere ve Japonya'daki rafinasyon işçileri üzerinde de saptanmıştır.* Gıda maddelerinde kadmiyum inorganik tuzar şeklinde bulunabilir. Kadmiyumun en önemli ;tkisi hipertansiyona neden olmasıdır. Ağız yoluya 15 mg kadmiyumun alınması insanlarda derhal nide bulantısı ve kusmaya neden olur. En fazla etdlenen organ böbreklerdir. 3 Kadmiyumun en inemli kronik zehirlenmesi Japonya'da görülınüşür. İtai-İtai olarak adlandırılan bu vaka, maden ılıkları ile kontamine olmuş nehir sularıyla sulaman kadmiyum içeriği yüksek pirinçle beslenen in-.anlarda görülmüştür. 35 yıl içinde yaklaşık 100 çişinin bu nedenle öldüğü belirtilmiştir. Bu hastaığın belirtileri bel ve kas ağnlan şeklinde başlanakta, hastalığın ileri aşamalannda kemik yumuaması ve deformasyonu, vücut ağırlığının sürekli ızalması, kemik kırılmaları, görme bozuklukları görülmektedir. Kadmiyumun hayvanlarda kanseojenik etki gösterdiği saptanmasına karşın, insanarda bugüne kadar bu tür bir etkisi belirlenmemişir. 8 NİKEL Maden filizleri, tasfiye fırınları ve rafineri arıkları nikel kontaminasyonunun en önemli etken- Gıda Nikel miktarı (ppm) Çavdar 2.70 Çavdar unu 0.23 Çavdar ekmeği 0.23 Buğday 0.16 Buğday unu Buğday ekmeği 1.33 Elma (taze) 0.08 Muz (taze) 0.34 Armut (taze) 0.20 Kayısı (kurutulmuş) 0.64 Portakal (kurutulmuş) O.Î6 Armut (kurutulmuş) 0.90 Erik (kurultulmuş) 0.90 İncir (kurutulmuş) 1.20 Tablo 3:Bazı gıda maddelerinde saptanan bulaşı nikel ^ miktarları. TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1993 SAYI: 8

4 Ekoloji KURŞUN Kurşun; akü, petrol-boya sanayiinde, pillerde, elektrik kablolannda, seramiklerin renklendirilmesinde, plastiklerde stabilizör olarak, alaşımlar, cam ve insektisit sanayii ile boru ve kapların parlatılması gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. 3 ' 10 ' 25 Çevre kirliliğine neden olan kurşunun büyük bölümü motorlu araçlarda kullanılan benzinin yanması sonucu ortaya çıkan tetra etil kurşundan kaynaklanmaktadır. Endüstriyel atıkların su yoluyla taşınması sonucu denizlerde ve buradaki canlılarda da kurşun bulamışına Taşlanmaktadır ' 19 Kurşun, rafineri yakınlarındaki topraklarda 1000 mg/kg düzeyinde saptanmıştır. 8 Yapısında kurşun bulunan borulardan geçen su gıdaların taşınması ve saklanması için kullanılan kaplardaki kurşun lehimleri de gıdalarda kontaminasyona neden olmaktadır. Boyaların yapısında bulunan kurşun da bir diğer kontaminasyon nedenidir. Otomobillerden çevreye yayılan kurşun, boyalardan yayılanın yaklaşık üçte biridir. 8 Gıda Hububat taneleri Hububat ürünleri Deniz ürünleri (çiğ) Deniz ürünleri (konserve) Et Jelatin Yumurta Sebzeler Elma Armut Süt Çay Kurşun düzeyi ( o,g/100g) > : ; 57 ( Tablo 4: Bazı gıda maddelerinin bulaşı kurşun düzeyleri. Spierenburg ve arkadaşlarının 23 yaptığı çalışmada, çinko rafinerisi tarafından kirletilen bölgelerde (20 km) sığırların karaciğer ve böbreklerinde, kirlenmemiş bölgelere göre yaklaşık 1.5 kat yüksek oranda kurşun saptanmıştır. Sularda yapılan bir başka çalışmada; örneklerin WHO limitlerinin (0.05 mg/1) üzerinde kurşun sap tanmıştır. 24 Tablo-5'te gıdalara, konserve paketleme materyallerinden kurşun geçişinin düzeyleri verilmiştir. 8 Konserve paketleme materyalinde sertleşîirici olarak kurşun kullanıldıysa, kullanılmayanlara göre 5 kat daha yüksek kurşun içeriği belirlenmiştir. 26 Gıda Bebek maması Sığır eîi Havuç Kiraz Mısır Krema Sut Armut Şeftali Ispanak Ortalama kurşun düzeyleri ()-lg/kg ıslak ağırlık) Çiğ Konserve edilmiş % artış İO Tablo 5: Konservcleme işlemi nedeniyle gıda maddelerinin Q imlası kurşun mikiarlaı ındaki değişimler. Kurşunun vücutta toksik etki yaratabilmesi için kanda veya yumuşak dokularda belli bir düzeye kadar birikmesi gerekir. Yaş, beslenme ve fizyolojik durumlar gibi bir çok faktöre bağlı olarak etkisi değişmektedir. Çocuklar için jigpb/ 100 mi toksik belirtilerin görülebileceği, 80 j^gpb/ 100 mi kurşun zehirlenmelerinin görüldüğü düzeydir. Saçlar, kemikler ve dişlerdeki kurşun miktarı muhtemel kurşun zehirlenmeleri hakkında bilgi vermektedir. 9 İnsanlarda, kontamine gıda ve suların neden olduğu kurşun zehirlenmelerine nadiren rastlan-, maktadır. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar kurşunun sinir sistemi, kan, mide, bağırsak ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu göstermiştir. Üreme ve akciğerler de etkilenen organlardır. Kurşunun akut belirtileri kalp yetmezliği, koma ve ölümdür. Deney hayvanların da kansere neden olduğu da saptanmıştır. 3 ARSENİK Yüzey ve içme sularında yüksek düzeyde ar- TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1993 SAYI: 8

5 Çevre Dergisi Konserve paketleme materyalinde sertleştirici olarak kurşun kullanıldıvsa. kullanılmayanlara göre 5 kat daha yüksek kurşun içeriği belirlenmiştir. senik bulunması deri ve guatr kanserine neden olmaktadır. İçme sularında mg/1 arsenik bulunması insan zehirlenmelerine neden olmaktadır. Tarımda kullanılan insektisit, herbisit ve pestisitler gıda maddelerinin arsenik ile kontaminasyonunda önemli etkenlerdir. 3 ' 8 ' 10 Son yıllarda arsenik içeren bu komponentlerin kullanımı yasaklanmıştır. Arsenik cncuk deniz ürünlerinde görülmektedir. Arsenik en çok deniz ürünlerinde bulunmaktadır Amerika'da yapılan çalışmalar, gıda maddeleriyle alınan arseniğin büyük kısmının et, balık ve tavuktan kaynaklandığını göstermektedir. 8 Arsenik zehirlenmesi; doza, elementin kimyasal bileşiğinin şekline ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Arsin ve arsenitler yüksek değerlikli arsenik bileşiklerinden daha zehirleyicidir. 3 ' 8 ' 1 " Arsenik ile kontamine sütten zehirlenen bebeklerde, karaciğer büyümesi ve kansızlık belirtileri, bazılarında deride kahve renkli pigmentler, tırnaklarda çizgiler ve anormal elektro kardiyogram saptanmıştır. Sudan zehirlenen yetişkinlerde deri dökülmesi, deride nasır şeklinde kalınlaşma, idrarda protein ve reflekslerde yavaşlama görülmüştür. Bira zehirlenmelerinde, acı veren sinirsel krizler, kas zayıflığı, kol ve bacaklarda uyuşma, iştah kaybı, karaciğer rahatsızhği, deride kahve renkli pigmentler ve eleri altında aşırı derecede sıvı toplanması gözlenmiştir. Kemik ve solunum sistemi kanseri de görülebilir. 3 ' 8 ÇİNKO Çinko doğada sülfit halinde diğer metallerle (Pb, Cu. Cd. Fe) birlikte assosive TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1993 SAYI: 8

6 Ekoloji halde bulunur. Galvanize demir, bronz, beyaz boya, cam, kağıt yapımı, fungusitler, akü ve kauçuklastik sanayiinde kullanılmaktadır. Tıpta; dermel ürünler, antiseptikler, insülin preparallannda da kullanılır. 3 ' 25 Galvanize kaplardaki içeceklerden ve asidik gıdalardan insanlara geçebildiği gibi, çevresel kirlenmenin bir sonucu olarak deniz ürünlerinden de insanlara ulaşabilir. Yapılan çalışmalar deniz ürünlerinde önemli düzeyde çinko bulaşısı olabileceğini göstermektedir. 5-6 ' 12 ' 17 ' 25 Çinkonun toksikolojik belirtileri; mide kramptan, diare şeklinde gözlenmektedir. Deney hayvanlan üzerinde kanserojenik etkisi saptanmıştır! 3 SONUÇ Ülkemiz açısından, gıdalara ağır metal bulaşısının en önemli etmenleri; çarpık kentleşme, bilinçsiz tanm ilacı kullanma ve antma tesisi olmayan endüstriyel kuruluşların atıklarını direkt olarak akarsu, kanal veya atmosfere boşaltmalarıdır. Sağlık açısından önemli sorunlar oluşturan ağır metal iyonlarını bulaşısının tüm gıda örneklerinde sürekli olarak izlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden yapılması zorunludur. ABSTRACT Food are contaminated as a result of environment pollution. in this article, heavy metal ions contamination to food are investigated and probablc effects are discussed. KAYNAKLAR 1. ATAY, D Su ürünlerinde kirlenme ve insan sağlığına olası zararlı etkileri. Tanm ve Mühendislik. 43, HAKTANIR, K Gıdalara Toprak Aracılığı ile Bulaşan Kirlilikler. Tanm ve Mühendislik, 43, BELILES, R. V. 197.V Metals, in Toxicology. The Basic Science of Poisons. L.J. Casarett &..1. Ditil (Eds.V MacmiUun Publ. Co, Inc., New York. 4. H1ŞIL. Y Gıda maddelerinde kimyasal komaminantlarm saplanması. TOK Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İzmir İl Kontrol Lab. Md. Genel Yayın No: ABU-HİLAL, A.H., BADRAN, M.M Effect of pollution sources on metal concentration in sediment cores from the Gulf of Aqaba (Red Sea). Marine Pollution Bulletin. 21,4, EL NABAVV1, A., HEINZOW, B.. KRUSE, H As, Cd. Ctı, Pb, Hg and Zn in fish fronı Alexandria Rcgion, Egypt. Bull. Environ, Contam. Toxicol., 39, ELMADf-A. (.. KÖNIG, J Quecksilber. Verbraucherdıenst, CONCON, J.M Marccl Dekker, Inc., New York. Food Toxicology. Part B: Contaminants and Additives. 9. CORDLE, F., KOLBYE, A.C., Envıronmental Con'.anûnants in Food. in Nutritiımal Toxıcology. ].N. Hathcock (Ed.), Academic Press, Ne w York. 10. YİĞİT, V., TEKE, î., YAZAR, O., BOZKURT, E., CE RİTOĞLU, A., NAS, C.. SAYGI, G., GFtRGİN, Y Bazı gıda maddelerinde kimyasal komaminantlar (ağır metaller) üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK, MBEAE, Beslenme ve Gıda Tekn. Ünitesi, Yayın No: YİĞİT, V., ÖZBAL, H., CERİTOĞLU, Â., MÜFTÜ- GİL, N., AKŞİRAY, F İzmit körfezindeki ağır metal kirliliğinin su ve dip çamuru ortamındaki dağılımı ile bazı canlılardaki birikimi. TÜBİTAK. MBEAE. Yayın No: MARCOVECCHIO,. E., MORENO, V.J., PEREZ, A Determinatıon of heavy metal concentratıons in biota of bahia blanca, Argentina. The Science of The Environment, 75, NTOW, W.J., KHVVAJA, M.A., Mercury pollution in Ghana (West Africa) coastol cornrnercial fish. F.nvironnıental Technology Lettcrs, 10, l, BARAK, N.A.E., MASON. C.F., Mercury, cadmium and lead in eels and roach: The effects ot size, season and loca- Uty on metal concentrations in tlesh and liver. Science of The Total Environment, 92, CUVIN-ARALAR, L.A Mercury leveis in the sediment, vvaler and selected finfıshes of Laguna lake, The Philippines. Aquaculture, 84, ŞANLI, Y., YAVUZ, H., DEMET, Ö., BİLGİLİ. A., DOĞAN, A., AKAR, F., LİMAN, B.C Buldan Baraj suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan sazan balığı örneklerinde bazı ağır metal artıkları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vel. Fak. Derg., 37, 1, TOPÇUOĞLU, S.. ERENTÜRK. N., SAYGI, N., KUT. D., ESEN. N., BAŞSARI, A. SEDDIGH. E, Trace metal levels of fish from the Marmara and Black Sea. Toxic. Environ, Chem., 29, YİĞİT, V., MÜFTÜGİL, N Bazı balık türlerinde saptanan cıva miktarları. GIDA. 10, l, GÜNEŞ, H.İ İzmir Körfezi deniz suyunda ve su ürünlerinde ağır metal kontaminasyonun (Hg. Pb, Cd, As, Fe, Zn, Cu, Ni, Cr) araştırılması. TOK Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İzmir Gıda Kontrol ve Araştırma F^ıst. Md. Genel Yayın No: ANONYMOUS, Mercury-Environmental aspects. Envıronmental Health Criteria, No: 86 (United Nations Environment Programrne, International Labour Organisation, WHO). 21. CIRUGEDA DELGADO, C.. ŞANTÖZ D1AZ, M.D., CIRUGEDA DELGADO, M.E., ContenU of the toxic metals lead and cadnuıtn in chicken eggs from diffcrcnl Spanish regi ons. Alimemaria, No:191,21, SCHMTOT, H., KLEIN, J., DIRSCHhRl. C.. MhKK, H. W Untersuchungen über den Cadmiumgehalt in Nieren von Schlachtkühen aus Oberbavem. Arehiv für Lebensmittelhygiene, 39.2, SPIERENBURG, T.J., GRAFF, O.J., BAARS, A J., BRUS. D.HJ., TIELEN, MJ.M., ARTS. B.J Cadmium. zinc, iead and coppeı in livers and kioneys of caiılr in ilıe ııeigbuurhood of zinc refineries. Environmenıal Monitoring and Assesşmeni, 112, HASSAN, H.M.A., MUSTAFA, H.T., RIHAN, T.I Lead and chromium concentratıons of the potable waler of the eastem provincc of Saudi Arabia. Bulletin of Environnıcntal Contamınatıon and Toxicology, 43,4, TliNCER, S tzmir ve Çandarlı (Aliağa Limanı) Körfezlerinde yaşayan bazı nıollusk, alg ve ortamlarındaki ağır metal kirlenmesi ile ilgili araştırmalar. E.Ü. Hidrobiyoloji ve Su Ürünleri Araştırma-Uygulama Merkezi, (DoktoraTezi). 2(ı. ÇAPAR, S.G. 19 l >0. Sıırvey of Icaıl and Cadmium in adult canned fooüs eaten by young chiidren. J.Assoc.Offıcial Analvlical Chemists. 73, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1993 SAYI: 8

Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Bulaşma Kaynakları, Sağlık Riskleri ve Ulusal/Uluslararası Standartlar

Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Bulaşma Kaynakları, Sağlık Riskleri ve Ulusal/Uluslararası Standartlar Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (29-46) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (29-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

Metallerin Çevresel Etkileri -I

Metallerin Çevresel Etkileri -I Metallerin Çevresel Etkileri -I Özge KAHVECİOĞLU, Güldem KARTAL, Aybars GÜVEN, Servet TİMUR İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Antik çağlarda bu metallerin cevherleri işlenmeye başlandığından

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI

PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI YÜKLENİCİ: Ülkühan YAŞAR Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Metallerin Çevresel Etkileri -II

Metallerin Çevresel Etkileri -II Metallerin Çevresel Etkileri -II Güldem KARTAL, Aybars GÜVEN, Özgenur KAHVECİOĞLU, Servet TİMUR İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Makalenin ilk kısmında belirtildiği üzere bu çalışmada başta

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tamer AKKAN İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ GR (-) BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL DİRENÇLİLİK DÜZEYLERİ VE PLAZMİD PROFİLLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ TÜDEF TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURUCU ÜYESİDİR TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ Kamu Yararına Çalışan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı ile) GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FLORUN ÖNEMİ VE ANALİZ METODLARI Hazırlayan Rıdvan OĞUZ Danışman Prof. Dr. İbrahim NARİN Analitik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Tezi Mayıs 2013 KAYSERİ i

Detaylı

Bor'un Tarımsal ve Çevresel Etkileri: Seydisuyu Su Toplama Havzası. Agricultural and Environmental Effects of Boron: Seydisuyu Water Deposit

Bor'un Tarımsal ve Çevresel Etkileri: Seydisuyu Su Toplama Havzası. Agricultural and Environmental Effects of Boron: Seydisuyu Water Deposit II. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Ey 10 2004 Eskişehir Türkiye Bor'un Tarımsal ve Çevresel Etkileri: Seydisuyu Su Toplama Havzası Agricultural and Environmental Effects of Boron: Seydisuyu Water Deposit

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HARRAN TOPRAK SERİSİNDE ENDOSULFANIN ADSORPSİYON VE DESORPSİYONU A. Dilek ATASOY TOPRAK ANABİLİM DALI ŞANLIURFA 2007 Prof. Dr. Faruk İNCE Danışmanlığında,

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

Gıdalarda Dioksin Kontaminasyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gıdalarda Dioksin Kontaminasyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2009 (9-15) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 12, No: 2, 2009 (9-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Bilge Cansu SOYLAR DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN BA- ZI YENİLEBİLİR YABANİ MANTAR TÜRLE- RİNDE ESER ELEMENT TAYİNİ Hilmi BARDAK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır T.C.

Detaylı

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

GİRİŞ SÜTÜN BİLEŞİMİ. A Y Ş E G Ü R S O Y / / S Ü T K İ M Y A S I V E B İ Y O K İ M Y A S I Sayfa 1

GİRİŞ SÜTÜN BİLEŞİMİ. A Y Ş E G Ü R S O Y / / S Ü T K İ M Y A S I V E B İ Y O K İ M Y A S I Sayfa 1 GİRİŞ Süt, dişi memeli hayvanların yeni doğurdukları yavrularını besleyebilmek üzere, süt bezlerinde farklı sürelerde salgılanan, içinde yavrunun kendini besleyecek duruma gelinceye kadar almak zorunda

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN İLİ NDE TÜKETİME SUNULAN BALIKLARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL

Detaylı

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri VİTAMİNLER Vitaminler, normal büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için gıdalarla dışardan alınması zorunlu olan bileşiklerdir. Her vitaminin vücutta belirli ve kendine özgü bir işlevi olduğundan, yiyeceklerle

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre

Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre Atatürk Üniv. Zir.Fak.Derg. 36 (1), 83-88, 2005 ISSN 1300-9036 Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre F. Tülay KIZILOĞLU ALGAN Serdar BİLEN Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ERZURUM (talgan@sakarya.edu.tr)

Detaylı

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ Kimya Yük. Müh. NEBİLE DAĞLIOĞLU DOKTORA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı