İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]"

Transkript

1 İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ LERİ [ ] Tez Adı : Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yönetimi, Biçim İlişkisi Yazar Adı: Nuran Yener Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anabilim / Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik/Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Sadun Ersin Teslim Tarihi: Temmuz-1983 Tez Adı : Endüstri Tasarımında Rasyonel Davranış Olgusu ve Çağdaş İlkeler Yazar Adı: Önder Turan Danışmanı: Teslim Tarihi: Ağustos-1983 Tez Adı : Hastanelerde İnsan-Çevre Etkileşimi ve Çevrenin Hastanın Tinsel Yapısı Üzerindeki Etkileri Yazar Adı: Seba Türker Danışmanı: Prof. Dr. Sadun Ersin Teslim Tarihi: Ağustos-1983

2 Tez Adı : Endüstri Şehirlerinde Orta Gelir Grubundaki İnsanların İhtiyacı Olan Toplu Konutların İç Mekân Kullanım Alanları Standartlarına İlişkin Sistem Önemlerinin Geliştirilmesi ve Ülkemizden İzmit Örneği Yazar Adı: Deniz DEMİRARSLAN Danışman: Prof. Erol TÜRKGENÇ Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Bugünün Türkiye'sinde nitelikli, iç mekân konforu bulunan ve Türk aile yapısına uygun, başka bir deyişle bireyin tüm gereksinimlerine cevap verebilecek bir konuta sahip olma ihtiyacının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Batı ülkelerine kıyasla; farklılıklar gösteren Türk- İslâm kültürüne dayalı bir yaşam biçimine sahip olan toplumumuz, son yıllardaki hızlı teknolojik gelişmeler sonucu batı kültürünün etkisinde kalmıştır. Ancak, Türk ailesinin yaşam biçimini etkileyen kültürün özellikle konut ve çevresinde bazı sorunlara yol açtığı görülmektedir. Ülkemizde yapılan toplu konutlar, bir yandan maliyeti düşürmek amacı ile çok düşük kalitede yapılmakta, diğer yandan ise dar gelirli grubun satın alamayacağı derecede lüks olarak inşa edilmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki toplu konut politikası dar gelirli halkımızın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu durumdan çıkardığımız sonuç ise, toplu konut kullanıcılarının hanehalkı yapılan, ekonomik durumları ve yaşam biçimleri konusunda bilgi eksikliğinin bulunması olmaktadır. Toplu konutları kullanan hanehalklarının hangi standartlardaki mekânlarda yaşadıkları saptanmalıdır. Hanehalklarının konutlan konusundaki şikâyetleri, konutlarından neler bekledikleri belirlenmelidir. Özetleyecek olursak; bu araştırmada mekân standartlarının çok geniş bir kapsam içinde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bunun için Türkiye'deki konut stoku, ülkemizdeki ve uluslararası iç mekân standartları sırasıyla araştırılarak irdelenmiştir. Özellikle konut alanları, mekânlarda yer alan eylemler, gerekli yardımcı araçlar gibi standart önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu doktora tezi kapsamı içerisinde bir sanayi kenti olan Kocaeli'ndeki toplu konut çalışmaları irdelenmiş böylece ülkemizdeki endüstri şehirlerinde bu konuda yapılacak yeni çalışmalar için bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla sosyoloji biliminin araştırma metotlarından faydalanılarak "İzmit Yenişehir (Yahyakaptan) Konutları" ile " Sopalı Yeni Yerleşmeler Konutları" üzerinde anket çalışması yapılmış ve konut kullanıcılarının ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda da ülkemizdeki endüstri şehirlerinde yaşayan orta gelir düzeyine mensup halkın barınma ihtiyacını sağlayacak konut iç mekânları geliştirilmiştir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: Giriş bölümünde, sorunun önemi ve çalışmanın gereği üzerinde durulmuş, problem tanıtılmaya çalışılmış, araştırma ve kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda bazı saptamalar yapılmış ve sorunu ele alırken belirlenen bakış açısı vurgulanmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde; insan, mekân kavramları açıklanmıştır. Konut içindeki mekânlar irdelenmiştir. İkinci bölümde; toplu konut tanımı yapılmış, standart, modül, modülasyon kavranılan incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye'de toplu konut uygulamaları irdelenmiştir.

3 Üçüncü bölümde; araştırmanın yöntemi ve uygulanması konusunda bilgiler verilmiştir. Yapılan anket çalışmasının verileri sunulmuştur. Dördüncü bölümde; inceleme yapılan toplu konutlardaki şikayetler ve istekler irdelenmiştir. Aile tiplerine göre uygun toplu konut iç mekân düzenleri modüler açıdan irdelenmiştir. Sonuçta ise; toplu konut projelerinde izlenmesi gereken metotlar, uygulanması öngörülen politikalar hakkında görüşler belirtilmiştir.

4 ABSTRACT Developed of System Suggestions about Standarts of Inner-Sites Use Areas in Housing- Estates Which Demand by The Middle Income People in Industry Cities and A Case Study in Izmit In today's Turkey, it's obvious that there's a growth in the necessity of having a house which has a quality and comfortable inner- site and suitable for the form of Turkish- family. Our society; which has a way of life that is based on the Turkish- Islamic culture- that shows differences when it is compared to the western countries- has been under the effects of these countries because of the rapid technological developments in the recent times. However, the culture that influences the way of living of the Turkish families, causes some problems and particularly the residence. The housing- estates in our country are on the one hand built unqualified in order to decrease the cost, but on the other hand has been building up such luxurious that the people with constrained income can not buy. For that reason, the housing- estate policy in our country can not satisfy the needs of our public. Finally, the result is that the users of these have a large lack of knowledge of the houses, their economical situations and the way they're living standarts on which the householder's life should be fixed. Their complains about their houses should be defined expectations from these houses should be defined. In short, the purpose of this research is to define clearly the residence standarts in detail. For this reason, the residence standarts in our country and the international standarts have been searched in order. Some suggestions such as the activities in the residents and housing areas and some necessary helping tools have been brought. In this doctorate thesis the studies of housing estate in the industry city of Kocaeli are examined and by this way a new system of the new services about this subject which will be performed in the other industry countries is tired to be developed. For this aim, the research methods of sociology are used, an inquiry has been made on İzmit Yenişehir (Yahyakaptan) Konutları (Housing Estates)", "Sopalı Yeni Yerleşmeler Konutları and the needs of the inhabitants have been defined. Finally, at the result of this study, inner- sites (in the residents) which will satisfy the sheltering problem of the middle- pillar, living in the industrial cities in our country. This thesis is divided into four chapters: The first introduces the definitions of the concepts people and site. In addition, the inner-sites of housing are explored. The second chapter examines conceptualizations of the housing-estate definitional standarts, modul and modulation. In addition, the implementations of housing- estates in the world and in Turkey are explored. The third chapter describes the method and the implementation of the research and presents the data of survey analysis. The fourth chapter considers the complaints and the demands in the examined housingestates and explores appropriate housing- estate inner- sites ranges according to its modular for the various household structure. At the finally, a series of general and specific suggestions are made for the policy implications and the methods are described to use in the housing-estate projects.

5 Tez Adı : Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Senem ONUR Danışman: Yrd. Doç. Önder TURAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık AnaSanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Resim, Heykel, Müzik, Tiyatro insanlara güzellik sunmak üzere üretilir. Sunulana bir mesaj da veriyor olsa, güzellik sunma ilk ve değişmez işlevidir. Bina, alet, eşya, giysi gibi eserler, bir eyleme cevap verme özelliğinin yanı sıra, insanın güzellik ihtiyacını karşılamak üzere biçimlendirilirler. Mobilyalar da, insanların günlük eylemlerini gerçekleştirebilmek üzere üretilirken, insanın güzellik ihtiyacını karşılaması gözetilerek üretilen araçlardır. İnsan bulunduğu çevrede güvenlik, korunma, savunma ihtiyacı duyar. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlardır. İçinde bulunduğu çevrede yaşamını devam ettirebilmesi için bir takım mekânlar yaratır. Yaşamını devam ettirebilmesi için kurduğu bu çevrede, maddi rahatlık, konfor ihtiyacından ortamını düzenler. Ortamı düzenleme, iyileştirme anlamına da gelebilen çevresini bu düzenleme eylemi, mobilyalar yardımı ile yapılmaktadır. Mobilyaların biçimlenmesine objektif ve sübjektif faktörler etki eder. Objektif faktörler ölçülebilen değerlerdir. İnsanın antropometrik ölçüleri, kendi eliyle oluşturduğu ve içinde bulunduğu doğal çevre özellikleri, yaşamını sürdürebilmesi için gerçekleştirebilmek zorunda olduğu eylemler ve malzeme çeşitleri objektif faktörlerdir. Sübjektif faktörler ise kişiye göre değişen değerlerdir. Toplumun değer yargıları, tasarımcı faktörü, iletişim ve kullanıcı ile tasarımcının özgünlük eğilimi mobilyaların biçimlenmesine sübjektif etki eder. Aynı malzeme ile benzer çevre koşullarına, belli işlevi karşılamak üzere üretilen mobilyaların diğerlerinin arasından seçilebilir olmasının gerek şartı işlevini karşılamasının yanı sıra, diğer Güzel sanat dallarında olduğu gibi komposizyon değerlerini içermesi, kişinin statüsünü belirlerken, ona ayrıcalık sağlayabilmesidir. Anahtar Kelimeler: Mobilya, işlev, biçim, objektif, sübjektif. ABSTRACT Picture, statue, music, theatre are Produced to offer the beauty for all the people. To offer the beauty is the first and unchangeable function as they give a message for the people. The works like building, object, tool and clothes etc. are given shape to answer some functions of the people and the sametime they give us the necessity of beauty. While the furnitures are producing to do daily functions of the people, as they are thought the symboles of the beauty. The furnitures are classified about their state, there are three parts; one of them is moving furniture, the other is half moving furniture and the last one is motionless furniture. If the furnitures are classified about their structure, there are two parts; first is skeleton system and the second is able to carry up itself with their own shapes. Some objective and subjective factors effect to give shape to the furniture. The objective factors are measured things. Some of them are antropometric size of the people, the natural surrounding properties what are produced by the people and living in, the functions that are

6 done for living and the materials. And the subjective factors are changed by the people. The worth of the community, the factors of the designer, communication, user and the orjinality of the designer effect to give shape to furniture as subjective. If the furniture is produced the same material in the same natural environment and we want it prefer to others; the necessary conditions are balance of the furniture, determinations of the precedence of the people and privileged of the people. At the giving up to shape to the furniture, balance condition is interested in the symmetry, the asymmetry, the effect of the dominant element, rhythm, contrast and harmony of the balance.

7 Tez Adı : Yüzeylerin Dokusal İfadeleri İle Mekân Kimliğinin Oluşturulmasında Yapısal Çözümlemeye Dayanan Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Didem BAŞ Danışman: Doç. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: 2000 Mekân, kullanıcının algısal etkileşim arayışlarına cevap veren tasarımcının yarattığı bir bildirişim ortamıdır. Bu ortam içinde tasarım etkinliğini kapsayan bir mekân dilinin oluşturulması, dilbilime dayanan göstergebilim kuramları içinde gerçekleştirilebilmektedir. Mekân sanatında gerekli akademik eğitimin temelini oluşturan tasarımcı kimliğinin benimsetilmesi süreci ancak böyle bir üst dilin yapılandırılması ile işlerlik kazanacaktır. Mekân, bir veya birçok yüzeyin uzaysal koordinatlar içinde belirli bir kurguya dayanarak örgütlendiği sanatsal bir anlatımdır. Bu anlatım içinde tasarımcının, yüzeyleri oluşturan malzemelerin dokusal ifadeleri ile mekân kimliğini kurgulanmış bir metin olarak okuyabilmesi için gerekli, anlatım-iletim mekânizmasını kapsayan bir yöntem önerisinin geliştirilmesi çalışmamızın amacım oluşturmaktadır. ABSTRACT Space is the informing environment created by designer for the demand of sensational influence. The formation of a space language extended design activity in this environment can be realized in concerning semiotical theories. The period of designer identity constition as the base of the academic education about the art of space will be able to get fluency only with the structural formation of such a super-language. Space is the artistic expression consisting the organization of one or more surface in space coordination system dealing with an identical concept. Suggesting a method consisting of informing transmittal mechanism needed for the designer in this expression to read the identity of the space as a composed reading with the senses of materials that form surfaces is the aim of our study.

8 Tez Adı : Kurum Kimliği ve Banka Şubeleri Yazar Adı: Funda Bahar ÜLKER Danışman: Prof. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mayıs Araştırmanın amacı, İstanbul'daki banka şubelerinin; kurum kimliğinin bir öğesi olan görsel kimliklerini oluştururken iç mimari tasarım konusunda yaptıkları uygulamaları ve bu uygulamalar konusunda İstanbul'da İç Mimarlık Bölümü olan üniversitelerin mimar ve iç mimar öğretim elemanlarının değerlendirmelerini saptamaktır. Bu saptama göz önünde bulundurularak, banka şubelerinin görsel kimliklerini oluştururken, iç mimari açıdan hangi boyutlara önem verdikleri ortaya çıkacak ve kimlik ile mekân arasındaki bağlantının analizi yapılacaktır. Tez çalışmasının I Bölümünde; kurum kimliğinin tanımı, tarihçesi, yapıları, etkileşim içinde olduğu alanlar ve öğeleri üzerinde durulmuştur. İkinci Bölümde ise, kurum kimliği ile mekân arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi için, algılama kavramı, algılama, konusunda kurumsal yaklaşımlar ve mekânsal algılama kavramı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve çözümü anlatılmıştır. Kurum kimliği çalışması sadece İstanbul'daki ticari bankalar üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tesadüfî örneklem yolu ile seçilen beş bankanın kurum kimliği çalışmaları incelenerek mevcut durum betimlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca İstanbul'da İç Mimarlık eğitimi veren dört üniversitedeki mimar ve iç mimar öğretim elemanlarına bankaların kurum kimliği çalışmalarına ilişkin görüşleri soru listesi aracılığı ile sorulmuştur. Dördüncü bölümde, banka şubelerinin görsel kimlik çalışmaları anlatılmış ve uygulanan anket sonucu ortaya çıkan uzman görüşleri tablolar ile gösterilmiştir ve yorumlan yapılmıştır. Beşinci bölümde, araştırmanın sonucu ve önerilere yer verilmiştir. Araştırma sonucunda banka şubelerinde yapılmış olan görsel kimlik çalışmaları ile öğretim elemanlarının bu konudaki algılamaları arasında benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, iç mimari tasarım çalışmalarının banka şubelerinin görsel kimlik oluşturmasında önemli bir yeri olduğu görülmektedir Anahtar Kelimeler: Kimlik, Kurum Kimliği, Görsel Kimlik, Algılama, Mekânsal Algılama

9 ABSTRACT The purpose of the study is to determine practices of branch offices of banks located in Istanbul about interior design while constructing their visual identity which is part of corporate identity, and views of faculty members from Istanbul universities those have Department of interior Architecture. By taking this into attention, it will become obvious which dimensions of interior design is attached greater importance while branch offices of banks constructing their visual identities, and the connection between identity and place will be analyzed. In the first part of the study, definition, history, structure, interactive areas and factors of corporate identity were emphasized. The term perception, theoretical approaches on perception, and the perception of place were analyzed in the second part in order to be able to explain the relationship between corporate identity and place. In the third part, research method, the universe and sample of the study, data collection and its analysis were elucidated. The work of corporate identity was conducted on commercial banks located in Istanbul. Survey model was employed in the study. The current situation was tried ı to be described by analyzing works of the construction of identity of five selected banks via random sampling. Furthermore, views of faculty members from four universities located in Istanbul and have the Department of interior Architecture were asked via a questionnaire. In the fourth part, works of branch offices of banks on visual identity was evaluated; views of experts taken via the questionnaire and they were interpreted. In the final part of the study, results and prospect were listed. The study demonstrates that there was a similarity between works of visual identity made by branch offices of banks and views of faculty members on the subject. In conclusion, interior design has an important place in the construction of visual identity of banks. Keywords: Identity, Corporate identity, Visual identity, Perception, Perception of Place

10 Tez Adı : Yüzeylerin Dokusal İfadeleri İle Mekân Kimliğinin Oluşturulmasında Yapısal çözümlemeye Dayanan Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Didem BAŞ YANARATEŞ Danışman: Prof. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Sosyal bir varlık olan insan, yaşantısının her anında bireysel kimliğinin gerektirdiği yaşam koşullarına uygun ortamların arayışı içindedir. Bu ortamların yaratıcısı olan tasarımcı, kullanıcıya arayışı içinde olduğu yaşam tarzım "mekân" olarak sunmalıdır. Mekân kimliği; kullanıcının, kendisine sunulan yaşama ortamını benimsemesini sağlayan, sosyo-kültürel yapısına uygun etkileşimlerin, tasarımcı tarafından mekân aracılığı ile ifade edildiği bir "bildiri" dir. Her biri farklı sosyo-kültürel yapıya sahip kullanıcı kitlesine cevap verebilen mekânlar yaratabilmek için tasarımcı, kullanıcının algılayabileceği evrensel bir tasarım dili kullanmalıdır. Kullanıcıya, arayışı içinde olduğu mekân kimliğini, tasarım olarak anlatabilmesi için tasarımcı, belirli ifadeler taşıyan mekânsal öğelerin anlam karşılıklarını yorumlayabilmelidir. Mekân dili olarak tanımlayabileceğimiz, böyle bir, anlatım mekânizmasının mantıksal bir düzen içinde kurulması anlamına gelen yapılandırma, ancak dilbilgisi kurallarının belirlendiği yapısal çözümlemeye dayanan bir yöntem geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Mekân kimliğinin anlatılabilmesini sağlayan yapısal çözümleme; dilbilim başta olmak üzere, tüm sanat dallarının ve tasarım etkinliğine dayanan tüm disiplinlerin toplumların sosyo-kültürel kimliklerini anlatan, evrensel nitelikte birer iletişim aracı gibi ele alınmasını sağlayarak başlı basma bir yöntem bilimi olan "göstergebilim"'in kuramları içinde gerçekleştirilebilmektedir. Tasarım etkinliğine dayanan diğer tüm disiplinlerde de olduğu gibi, iç mimarlık alanında da tasarımcıya, "kullanıcının sosyal bir varlık olarak aradığı duygusal etkileşimleri mekânda özgün bir anlatım içinde ifade edebilme" yetisinin kazandırılması; mekânların yaşayan, kimlikli birer sanat tasarımlan olarak ortaya konulmasında mesleki eğitime bağlı önemli bir etkendir. Bu önem üzerine gerçekleştirilmesine gerek duyduğumuz çalışmamızda; "kullanıcının, mekânı oluşturan yüzeyler ile karşılaştığı andan itibaren gerçekleşen görsel algı sonucunda fark ettiği dokusal ifadelerin, mekân kimliğinin oluşturulmasında tasarımcı tarafından yorumlanmasına dayanan bir anlatım, analiz yöntemi" önerilmektedir.

11 ABSTRACT Every instant of his life human as a social living creature is in the search of suitable environments to his living conditions needed for his individual] identity. Designer being the creator of these environments has to perform the life styles as "the space" that the user is in expected. The identity of the space that is expressed by the designer in the mean of space is a "proclamation" of the suitable effections to socio-cultural structure of the user that provide him to adjust the living environment which is being performed to himself. A universal design language that the user can perceived has to be used by the designer for creating the spaces answering each of the users who has individual socio-cultural structure. For performing to the user the identity of the space as a design that he is in expected the designer should have to interpret the meaning of the special components carrying definited statements. The structuring means the setting of such an expression mechanism which we can define as the space language in a logical order is being possible by only suggesting a method based on the structural analysis in defining of the linguistic rules. The structural analysis providing the mean of the space can be expressed can be realized in the theories of 'the semiotic" which is an individual methodical science providing to study all the art science, all the disciplines based on the design activity and before all else the linguistics as a communication canal in the mean of the universal expressing the socio-cultural identities. The earning to the designer in interior architecture as in all other disciplines based on the design. activity of the ability "performing the semimental influences which is expecting for the user as a social living in an original expression" is an important factor dependent on academicals education for creating the spaces as a living, identical product of art in our study that we needed to realized for this purpose "An expressing, analysis method based on, the statement of the textures noticed in the result of the visual sensation of the user occurred in the first contact with the surfaces of the space explained by the designer in forming space identity" is being suggested.

12 Tez Adı : Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya Yazar Adı: H.Şebnem UZUNARSLAN Danışman: Prof. Oya BOYLA Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mayıs-2002 Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya ların araştırıldığı bu çalışmada, konutlar dönem içinde gösterdikleri mekân özelliklerine göre değerlendirilmiş ve bu mekânlarda kullanılan mobilyalar incelenmiştir. Birinci bölümde Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren yaşanan değişim süreci, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları ile ele alınmış, bu sürecin kent ve kırsal bölge konutlarındaki mekânsal etkileri ortaya konmuştur. İkinci bölümde dönemin kent yapılarındaki iç mekânlar, konut tipleri, plan özellikleri ve oda düzenine bağlı olarak belirginleşen özellikleri ile irdelenmiştir. Mekân düzenini etkileyen unsurlar da tüm boyutları ile ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Cumhuriyetin ilk yirmi yılının mekânlarında kullanılan mobilyalar, kullanım ve biçimsel özellikleri ile değerlendirilmiştir. Seçiminde rol oynayan etkenler belirlenmiş; işlevlerine göre sınıflandırılan mobilya türleri ayrı ayrı incelenmiştir. Dördüncü bölümde mekân ve mobilyaları ile dönemin özelliklerini taşıyan konut örneklerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise "Erken Cumhuriyet" dönemi konutlarının mekân ve mobilyalarında belirginleşen özellikler ve dönemin günümüze etkileri değerlendirilmiştir. ABSTRACT In this thesis studying "interiors and Furniture in the Houses of Early Republican Period", houses are evaluated according to their special properties and the furniture used in the interiors are examined. In the first chapter, the changes occurring since the beginning of the Republican Period have been considered according to the social, economic and cultural aspects; the special effects of this process on urban and rural houses are shown. In the second chapter, the city house interiors of the period are examined by their properties determined according to the house types, layouts and room arrangements- The elements effecting special order are considered with al their aspects. In the third chapter, furniture used in the first 20 years of the Republic are examined by their form and functional properties. Factors playing a role in the choices of furniture' are determined. Furniture types being classified by their functions, are studied one by one separately. In the fourth chapter, house examples carrying the properties of the period are studied by their interiors and furniture. In the conclusion part, properties seen in the "Early Republican Period" house interiors and furniture as well as effects of this period to today are determined.

13 Tez Adı : Bilgi / İletişim Çağı ve Mekân Tasarımı Yazar Adı: Didem BEDÜK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mart-2003 "Bilgi/İletişim Çağı ve İç Mekân Tasarımı" konulu bu çalışmada bilgi ve iletişim çağında ortaya çıkan akımlar incelenmiş, bunların etkisinde gelişen iç mekân tasarımları araştırılmıştır. Birinci bölümde 1970'lerde gelişen bu dönemin tanımı, kapsamı ve gelişimi araştırılmış; yeni teknolojilerin getirdiği imkanlar belirtilmiştir. Daha sonra teknolojik, gelişmelerin 20. yüzyılın son çeyreğinde insana olan yansımaları ve bu değişimlerin toplumun, yaşamım olumlu ve olumsuz olarak nasıl etkilediği ele alınmıştır. İkinci bölümde bilgi-iletişim çağına geçiş yılları olan yılları arasındaki on yıllık dönemde gelişen sosyal yaşam aktarılmış; bu atmosferde ortaya çıkan mimarlık ve tasarım alanlarındaki akımlar araştırılmıştır. İç mekân tasarımlan ise onları etkileyen unsurlar incelenerek örneklerle anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde sırayla yılları ve yılları arasındaki on yıllık periyotlarla aynı şekilde ele alınmıştır. Her on yıllık dönem sonunda bölüm değerlendirmesi yapılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise araştırmalar sonucunda bilgi-iletişim çağında iç mekânların belirginleşen özellikleri ile her on yıllık periyodun birbirinden farkları ortaya konulmuş; gelecekte oluşabilecek teknolojiler ile bunların tasarıma ve yaşama etkilerine dair düşünceler belirtilmiştir. ABSTRACT In this thesis studying the subject "Information/Communication Age and Interior Design", the movements of this era have been examined and the research about interior space designs developed by these influences have been done. In the first chapter the definition, content and the development of the information and communication age has been given; the possibilities of the new technologies are shown. After that the reflections of developing technologies on mankind with the positive and negative aspects of these changes on social life in the last quarter of the 20th century have been discussed. In the second chapter the social life in the decade of as the transition years to the information-communication age are given and architectural and design movements that came up in this atmosphere are examined. Also the interior designs are shown evaluating the elements effecting the examples. In the third chapter and the fourth chapter, the years between and are considered in the same way as ten year periods. At the end of every decade there is a chapter analysis. In the fifth and last chapter, the properties of the interiors that came up as a result of our studies about this era and the differences between every decade have been shown. Also, thoughts about the effects of the upcoming technologies on design and our lives in the future are considered

14 Tez Adı : İnanışların Mekânın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri Yazar Adı: Osman ARAYICI Danışman: Prof. Erol TÜRKGENÇ Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: 2003 Mekân tüm algılanabilir özellikleriyle kullanıcıyı kuşatan, algılanabilir özelliklerinin de dışında kalan tüm özellikleriyle kullanıcısını etkileyen, kullanıcısından mesajlar veren, zamanla, çevresiyle sürekli etkileşim içinde olan fiziksel bir varlık olup aynı zamanda kavramsal olarak da çeşitli bilim dallan tarafından incelenmiştir. Mekân tasarımı yapılırken kullanıcısının fizyolojik olduğu kadar moral değerleri de göz önünde bulundurulur. Moral değerleri pek çok sosyolojik araştırmaya konu olmuş geniş bir inceleme dalıdır. Biz bu tezimizde mekân tasarımına etki eden moral değerlerinden inanışların hem tasarımcı hem kullanıcı üzerindeki etkilerini inceledik. Giriş kısmında mekân, inanç ve betimleme konularına genel bir bakış yer alırken, birinci bölümde; algı, algı inanç ilişkisi ve inançlar, ikinci bölümde; mekân konusu, mekânın çeşitli bilim ve sanat dallarında yorumlanışı, üçüncü bölümde; betimleme, betimlemenin çeşitli bilim ve sanat dallarındaki yorumlanışı, son bölüm olan dördüncü bölümde ise mekânın betimlenmesini etkileyen faktörler yer almaktadır. ABSTRACT Space is an entity that swaddles one with its perceptible specifications and also transmits hints from one with its non perceptible specifications is interactive with time and environment and has been analysed from the point of its conceptual peculiarities by science and art disciplines. Psychological data is also assessed when space is designed with physical data. Psychologic data is a wide issue of social sciences. In this thesis we analysed the affects of beliefs on the designer and user when space is designed. In the head words there is a brief definition of beliefs, space and description. in the first chapter there is perception and beliefs and the relations between two concepts, in the second there takes place the definitions and interperations of space by different art and science disciplines, in the third chapter there is the description and in the final part there is the description of space and the affects that interact on description of space.

15 Tez Adı : Konut Mutfağı Tasarımında Teknolojinin Etkileri Yazar Adı: İsmail EMRE KAVUT Danışman: Prof. Onur ALTAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde elde ettiğimiz her türlü yenilik, daha önce varlığı dahi söz konusu değilken, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmekte, bu sayede her tür üretim alanında oluşan rekabet ortamı üreticileri devamlı yenilikler yapmaya yönlendirmektedir. Teknolojik gelişmeler insanları elbetteki yeniliklere, yeni şeyler üretmeye ve kullanmaya yönlendirmektedir. Değişik görüntü ve tarzda üretim yapmak kullanıcı ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılayacak, kullanımı ve bakımı kolay, verimi, yüksek ve uzun ömürlü ürünler tasarlamak ve üretmek olmalıdır. Günümüzde kullanılan konut mutfağında kullanılan teknoloji, günümüz yaşantısının bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Yüzyılımızda yaşam çok hızlı çok işlevli; olarak devam etmektedir. Bu paralelde konutlarımızın mutfak mekânlarında aynı hızı ve işlev yelpazesini görebiliyoruz. Günümüz yoğun temposunda bir şeyler yaparken, bir şeylere yetişirken yemek işlemlerini de halletmek için bu teknolojilerden yaralanırız. Tezimin içindeki bölümleri kısaca açmak istersek; Birinci bölümde; yemek ve insan birlikteliğini incelemeye çalıştık, insanoğlunun var oluşunla beraber karşılaştığımız ve bizler için yaşam için zorunlu olan yemek eylemini, bununla beraber yemek yeme eyleminin çağlar boyu nasıl geliştiğini incelemeye çalıştık. Bu gelişimle beraber yaşadığımız konut mutfaklarının da çağlar boyu geliştiğini, sosyal değişimlerden nasıl etkilendiğini, dönemin teknolojisinin nasıl kullanıldığını anlamaya çalıştık. İkinci bölümde ise; İç mimari tasarımda mutfağın yerini ve önemini, insanlar için mutfağın önemini, sosyolojik olarak insana etkilerini insanın (yani kullanıcının) konut mutfağı ile ilişkisini, yemek yeme eyleminin nasıl geliştiğini ve mimari bakımdan yemek yeme eyleminin nasıl gerçekleştiğini ve temel kavramlarının ne olduğuna değinmeye çalıştık. Üçüncü bölümümüzde; konut mutfağında kullanılan tüm bileşenleri inceledik. Konut mutfağımızın içinde kullanılan depolama elemanlarından, dolaplardan başlayarak aksesuarlarına, aydınlatma elemanlarına varana kadar inceledik ve konut mutfağına teknolojik olarak neler getirdiğine, konfor ve yaşam şartlarımızı nasıl etkilediğini anlamaya çalıştık. Sonuçtan önceki bölümümüz de yani dördüncü bölümde ise; Teknolojinin konut mutfağına etkilerini, buna bağlı olarak gerekli teknolojik faktörleri, değişik kültürlerin ve ırk çeşitliliklerinin etkilerini, konutlarımızdaki mutfak tiplerini (gerek işlevsel, gerekse mimari biçim) inceledik. Bu veriler ile ' kullanılan teknolojik altyapıları

16 ekipmanları, malzemeyi, konut mutfaklarında teknolojinin işleve üretime ve servise etkilerini, konut mutfaklarında yeni yaşam standartlarına göre yiyecek hazırlamasını ve üretimini son olarak da günümüz mutfaklarını inceledik. Beşinci bölümde sonuç olarak elde ettiğimiz fikri paylaşmaya çalıştık. ABSTRACT Every newness we obtain with the help of advancements in science and technology, even its existence wasn't known in the past, is becoming a part of our life and the competition environment resulting from that development is enforcing manufacturers concentrating innovations. Technological advancements direct people towards newness and producing and using new tools. Producing in a different style and look must be producing and designing products which, meet user requirements, usable and easy to repair and efficient and durable. The technology used in residence kitchens can be considered as a representation of contemporary life. In our century daily life has a fast and multi-functional structure. From this point of view we can observe a similar tempo and function spectrum. Today, while doing something, hurrying for something we use that technology The thesis consists of following chapters; In the first chapter, the relationship of human and food and the development of the eating culture beginning from the early days of civilization has been investigated. The development of residence kitchens during centuries, in which we live, how they are affected from social changes and the application of contemporary technology has been investigated. In the second chapter, the place and importance of kitchen in interior architectural design and for people its sociological effect on people, the relation of human (or user) with the kitchen, the development process of eating, architectural effects of eating and basic concepts has been explored. In the third chapter, all the elements used in residential kitchens have been studied. The storage units used in kitchens, cupboards, accessories, lighting products are observed. Their technological effects on the kitchen and the changes on people's comfort and life conditions has been examined. In the fourth chapter; the effects of technology on residential kitchens, necessary technological factors, the effects of various cultures and ethnical differences, different types of kitchens (functional or architectural forms) in homes have been explored. The technological infrastructure used with these data, materials, tools, the effects of technology to function, production and service, the preparation of food in residential kitchen according to contemporary life standards, its production and contemporary kitchens have been studied. In the fifth chapter the conclusion has been discussed.

17 Tez Adı : Oturma Elemanlarının Tasarımında Strüktür ve Yüzey Kaplama Malzemesinin Biçime Etkisi Yazar Adı: Atilla SÖĞÜT Danışman: Prof. Cengiz EREN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Nisan yüzyılda, tasarımda görsel etki bütün ve onu oluşturan parçalar arasındaki ilişki bağlamında güçlenmekte ve bu olgu, biçimsel değerlerle irdelenmektedir. Oturma elemanı tasarımında görsel düzeni oluşturan biçimsel oluşumlar, parçalar ve bütün arasındaki yapısal bağlantılar ve bu kurguyu oluşturan malzeme sayesinde oluşmaktadır. Oturma elemanında biçimi oluşturan malzeme, strüktür ve yüzey kaplama materyali olarak, tasarımın gerçekleşmesini sağlayan etken faktördür. Bu araştırmada oturma elemanı tasarımına etki eden malzemenin, strüktür ve yüzey kaplama materyali olarak sağladığı görsel etki ve etkileşimleri incelenmiştir. Birinci bölümde, oturma eylemi ve oturma elemanının Antropometrik değerlere göre biçimlenişi. İkinci bölümde oturma elemanının, malzeme etkisi ile tarih boyunca biçimlenişi. Üçüncü bölümde oturma elemanının tasarımında etken faktörler ve malzeme ile biçimlenişi. Dördüncü bölümde ise tasarım prensipleri yardımı ile doğru biçimlendirme ve oturma elemanında konfor yer almaktadır. ABSTRACT In the 21th century, visual influences in desing is becoming stronger at the point of interaction between the whole and the parts of the desing and is being considered with the formal values. The forms that are shaping the visual order while designing sitting equipment are shaped by the connections between the whole and the pieces of the design and he material being used. The material used to shape the form of sitting equipment as structure and cover is the main factor that makes the design real. In this-research the visual influences and interactions by the material as structure and cover that effect to the sitting equipment design are examined. In the first chapter of this research, the function of sitting and the forming of the sitting equipment by the effect of antropometric values; in the second chapter the evolution: of sitting equipment with the effect of material during the history; in the third chapter the factors that are effecting the sitting equipment design and forming by material; and in the fourth chapter the right forming with the help of design principles and comfort of sitting equipment are explained.

18 Tez Adı : Mobilya Tasarımında Metalin Yeri Yazar Adı: S.Selhan YALÇIN UYSAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Aralık Metal malzemelerden eski çağlardan bu yana pek çok alanın yanında mobilya yapımında da yararlanılmıştır. Çoğunlukla birleştirme elemanı, aksesuar ve taşıyıcı olarak kullanılan metaller, günümüzde tamamen bir mobilyayı oluşturmada da kullanılmaktadır. Tunç, aran, gümüş ve demir geçmiş dönemlerin, çelik ve alüminyum ise günümüzün mobilya yapımında en çok kullanılan metalleridir. Metallerin işlenişi geçmiş dönemlerden bugüne çok büyük farklılıklar taşımamaktadır. Isıyla ergitilerek, kuvvet etkisiyle veya kesme, delme, aşındırma yöntemleriyle biçimlendirilebilirler. Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve yeni üretim tekniklerinin, yeni malzemelerin -kompozitler, çeşitli alaşımlar- sürekli geliştirilmesi yeni biçimler oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. Mobilya üretiminde kullanılan metaller, teknolojik olanakları ve psikolojik etkileriyle endüstri, tasarımcı ve tüketici açısından tercih edilebilen malzemelerdir. Malzemenin biçimlendirme ve birleştirme kolaylıkları, standart ebatlarda bulunabilmesi, dayanıklılığı; geri dönüştürülebilirliği güven vermektedir. Metaller psikolojik olarak genellikle görkemi veya ileri teknolojiyi simgeler. Ancak her metalin algılanışı ve teknolojik özellikleri farklı olabileceğinden malzemenin nerede ve ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak seçiminin yapılması önemlidir. Örneğin, hijyen gerektiren mekânlarda paslanmaz çelik, hafifliğin önemli olduğu mekânlarda alüminyum, görkemin vurgulanması istenen mekânlarda ise tunç veya aran tercih edilebilmektedir. Teknolojinin sürekli geliştirildiği, sınırların kalktığı, herşeyin büyük bir hızla değişim içerisinde olduğu günümüz koşullan, mobilya tasarımını da etkilemektedir. Hızlı, sorunsuz ve ekonomik üretimin gerekliliği karşısında seri üretim kaçınılmazdır. Mobilya tasarımını artık teknolojik yemlikler yönlendirmektedir. Malzeme teknolojisi sürekli geliştirilirken, acımasız rekabet koşullarında öne çıkabilmek için mobilyanın psikolojik yönü de önem kazanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mobilya / Metal / Tasarım / Teknoloji / Psikoloji

19 ABSTRACT Since ancient times metals have been used in furniture making as well as in many other productive areas. Metals are generally used as fittings, accessory and structural elements, however today they are also used for constructing whole furniture. Bronze, gold, silver and iron have always been used in furniture making whereas steel and aluminium are the ones that are preferred today. On the basic approachs to metal processing not much has been changed since ancient times. Metal can be formed by melting, forging or cutting, punching and abrasion methods. But, technological progress and continuous improvement of new production methods and new materials -composites and various alloys- contribute to create new forms. Consumers and designers prefer metal in furniture for their technological advantages and psychological effects. Forming and joining facilities, standard size availability, strength and recycling opportunity of the material create reliance. Metals usually represent magnificence or high-tech psychologically.. However, because how each metal is perceived and its technological features may differ, it is important to choose the material according to-where it is used and what purpose it is used for. For instance; stainless steel in hygienic areas, aluminium in areas where lightness is important, bronze and gold in areas which magnificence is needed to be emphasized are usually preferred. Today's conditions including continual technological improvement, vanishing borders and rapid changes in everything also are affecting furniture design. In response to necessity of fast, problem free and economic production, mass production is inevitable. Now, furniture design is guided by technological innovations. While the material technology is constantly improved, psychological side of furniture is becoming more important to be one step forward under the crucial competition conditions. Keywords: Furniture / Design / Metal / Technology / Psychology

20 Tez Adı : Kürerselleşmenin Mekân Kimliğine Etkisinin Ege Yerleşmeleri Örneğinde İncelenmesi Yazar Adı: İkbal Ece POSTALCI Danışman: Prof. Cengiz EREN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Tezin amacı, mekân kimliğinin küreselleşme sürecinden nasıl etkilendiği ve nasıl bir değişime uğradığını ortaya koymaktır. Bu değişimi ortaya koymak için benzer özellikleri taşıyan mekânların bu süreç boyunca farklılaşmasının nedenleri ve sonuçlan irdelenecektir. Küreselleşme bölümünde bu süreç; ekonomik, siyasi ve kültürel boyutları ele alınmıştır. Bu süreç boyunca kültürler arası etkileşimin mekâna yansıması irdelenmiştir. Küreselleşmenin mekânsal etkileri, Ibelings'in sınıflandırmasıyla ele alınmıştır. Son olarak, bir ülkenin ya da bir bölgenin küreselleşme sürecinden ne kadar, etkilendiği gösteren ölçütler saptanmış ve ne tür verilerden yararlanılacağı ortaya konmuştur. Mekân Kimliği bölümü mekân, kimlik ve kültür bölümlerinden oluşmaktadır. Mekân bölümünde, mekân kavramı ve mekâna anlam kazandıran insanla ilişkisi irdelenmiştir. Bir saptama olarak zaman-mekân sıkışması küreselleşmeyle ilgili olarak ele alınmıştır. Kimlik bölümünde, insana ve mekâna ait kimlikler ayrı ayrı ele alınmıştır. Kent ve mimari yapı ölçeğindeki mekâna kimlik kazandıran etkenler incelenmiştir. "Mekân Kimliği"nin oluşumunda önemli rolü olan "Kültür" ayrı bir başlık altında, küreselleşmenin etkili olduğu kavramlarla beraber incelenmiştir. Küreselleşme sürecinde toplumlar arası etkileşimin hangi kültürel süreçlerle gerçekleştiği ve bunların mekânsal etkileri tablolarla açıklanmıştır. Farklı ölçeklerdeki mekânların anlamlandırılmasında ve kimlik kazanmasında değişik unsurlar etkendir. Küreselleşme sürecinin etkileri kentlerde ve yerleşme ölçeğindeki mekânlarda belirgin biçimde gözlemlenebilmektedir. Bu çalışma, küreselleşme süreciyle artan turist gelişinden etkilenen yerleşme ölçeğindeki mekânlarda irdelenmiştir. Bu ölçekteki mekân kimliğine etki eden unsurlar, doğal çevre özellikleri, yapay çevre özellikleri, toplumsal yapı/kültür olarak saptanmış ve ele alınmıştır. Ege Bölgesi'nin kültürel bir alan oluşturduğu kabul edilerek, çalışma için bu bölgedeki iki ülkeye ait yerleşmeler seçilmiştir. Bu bölgelerde yaşayan toplumların ve kültürlerin tarih boyunca etkileşimleri anlatılarak, toplumsal yapının oluşumu irdelenmiştir. Bölgede doğal çevre özelliklerinin mekân oluşumuna etkileri, seçilen örneklerdeki benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiştir. İki karşı kıyıdan benzer topografyalardaki bu yerleşimlerdeki yapay çevre özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu yerleşmelerin içinde bulundukları bölgeler ve ülkeler, küreselleşme ölçütlerine göre karşılaştırılarak, küreselleşme sürecinden ne kadar etkilendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak, seçilen yerleşmelerde küreselleşme bölümünde ortaya konan mekânsal etkiler irdelenmiştir. Sonuç olarak, küreselleşmenin mekânsal etkileri, aynı kültür coğrafyası içinde' yer alan iki farklı ülkeden seçilen yerleşmelerde incelenmiştir. Küreselleşme sürecinin, 'ekonomik-siyasi durum', 'göçe bağlı nüfus artışı/azalması', 'ulaşım' ve 'toplumun eğitim/kültür düzeyi' olarak adlandırabileceğimiz yerel ölçütlerdeki etmenlere bağlı olarak, 'mekân kimliğine' bağlı etkileri olduğu ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: mekân kimliği, kimlik, küreselleşme, küre yerelleşme, mekân algısı

21 ABSTRACT The aim of the thesis is to expose the changes and the influences in spatial identity through the globalization process in need of putting forward these changes, the differences within the causes and outcomes through this process, will be investigated in spaces having similar characteristics. The process has been considered in Chapter 2 titled 'Globalization within its political and cultural dimensions. Through this process, the reflections of cultural interactions in space have been exposed. Ibelings' classification proposal has been used to work out the spatial effects of globalization. Finally, the criteria about the quantity of the 'globalization process' effect on either one country or one region have been determined. These determinations helped in utilizing the type of the data. Spatial identity stated in Chapter 3, consists of 'space', 'identity' and culture. Space is exposed through the relations of human-who acquires meaning to space-and the concepts of space itself. Time and space congestion in terms of globalization has been tried to be discussed. In 'identity' (section), identities related to human and space have been examined, each in their own contents. The factors in city scale and architectural structure scale which acquires 'identity' into space, have been examined. 'Culture' (section) which has a considerable role in creating the 'space identity' has been investigated as a title itself, within the concepts in which globalization seems to be effective. Through the globalization process, to realize the impacts between the societies, their configuration of cultural processes and their spatial effects have been disclosed in the given tables. In signification of spaces and acquiring their identities in different scales, different factors are effective. The effects of 'globalization process' can easily be seen through the spaces in cities and local settlements scales which are affected by increasing tourist income. This is mostly related with the 'globalization process'. The factors that effect 'spatial identity' in this chosen scale, are determined and examined as characteristics of natura! and artificial environment, social structure/culture. Aegean Region is considered as a cultural area. Different local settlements are selected from Greece and Turkey. Social structure phenomenon of these societies and their cultures have been exposed in terms of influencing each other. The effects of natural environment characteristics on social structure phenomenon in this region are examined in terms of the similarities and differences of the selected examples. Artificial environment characteristics of these settlements chosen from opposite coasts that exist in similar topographical states are held by using a comparison method. This comparison has been verified by considering 'globalization criterion' and with the help of this process, the effects of 'globalization' in 'local settlements' 'regions' and 'countries' have been exposed. Finally, spatial effects on selected settlements which have been put forward in chapter 2,titled 'globalization' have been considered. The spatial effects of globalization are examined in local settlements chosen from 2 countries belonging to the same cultural geographic area. Due to the effects of factors such as 'economical-political state', 'increase/decrease in population', 'transportation' and 'social education/cultural level', 'globalization process' acting in different ways in each settlement due to those differentiations in local settlements has been exposed as a conclusion. Keywords: spatial identity, identity, globalization, glocalization, spatial perception

22 Tez Adı : Renk Kavramı ve Konut İç Mekânında Tasarıma Etkileri Yazar Adı: Tülay ÖZDEMİR Danışman: Prof. Onur ALTAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Renk, iç mekân tasarımının en önemli öğelerinden biridir. İç mekânda yer alan tüm biçimler, yüzeyler renk farklılıkları ile daha iyi algılanır. Tasarımcı, iç mekânda hisleriyle beraber, renklerin fiziksel özelliklerini ve niteliklerinden dolayı birbirlerini nasıl etkiledikleri konularını bilerek, renk armoni yöntemlerini uygulamalıdır. Tasarımcıların bu konuda sadece hisleriyle hareket etmeleri ve renkleri tanımlamada bilimsel birikimlere sahip olmamaları bu çalışmanın yapılmasında önemli bir etken olmuştur. Rengin fiziksel özellikleri bilinmeden, konut iç mekân tasarımına etkilerinin incelenmesi, çalışmayı yetersiz kılacak ve bilimsel verilerden uzak tutacaktır. Bu nedenle birinci bölümde Renk Kavramının; rengi görme ve algılama, ışıkta ve boyada rengin durumu, renk sistemleri, rengin tanımlanma kriterleri, renk çeşitleri, renk çemberi, sıcak-soğuk renkler, renklerin niteliklerine göre birbirleriyle etkileşimleri, renk zıtlıkları, renkte kontrast ve renkte pasaj özellikleri incelenmiştir. Böylece; renk kavramı, iç mekân tasarımına etkileri konusunda ortak bir dil birliği sağlamak amacıyla incelenmiştir. İkinci bölümde, renk seçimini etkileyen kriterler ve renksel algılamanın önemini arttıran etmenler incelenmiştir. Başta psikolojik etkiler olmak üzere, şartlanmış refleksler, kullanıcı kimliği, moda, dönem stilleri, yaş-cinsiyet, coğrafi bölge, toplumsal yargılar, gelenekler - inanç sistemi, renklerin sembolik ve fonksiyonel anlamları, mekânın işlevine uygunluk, mekân boyutları gibi özellikler, tasarımcıyı ve kullanıcıyı renk seçiminde etkileyen kriterler olarak ele alınmıştır. Tasarımcının bu özellikleri dikkate alması, özellikle konutta yaşayacak bireylerin farklı durumlarına göre, farklı biçimlerde ele alınması ile önem kazanır. Renklerin algılanması ise; doku, malzeme, biçim, boyut, miktar ve ışık özellikleri ile önem kazanacağından ikinci bölümün sonunda yer almıştır. Üçüncü bölümde ise, renk kavramından edinilen bilgiler ışığında rengin konut iç mekân tasarımına etkileri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde öncelikle renklerin mekân algılamasına etkisi incelenerek tasarımdaki yerine giriş yapılmıştır. Sıcak-soğuk, doymuş-doymamış ve açık-koyu renklerde perspektif etkiler, konut iç mekânından örnekler verilerek incelenmiştir. Tasarımcının önemli bir sorunu olan amaca ve anlatım türüne uyan bir atmosfer yaratma, renkte armoni yöntemleri ve etkileri, yine konut iç mekânından örnekler verilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Armoni yöntemleri renk çemberindeki ilişkileri, nitelik ve miktarca kullanımları göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla; yakın-uzak renkler armonisi, zıt renkler armonisi, sıcak-soğuk renkler armonisi, renk baskınlığı ve armonisi, tek renk, iki renk ve çok renk armonisi olarak incelenmiştir. Bu çalışmada amaç, mekân ifadesini en etkin biçimde sağlayan elemanlardan biri olan rengin, konut iç mekân tasarımına etkisini incelemek, renklerin uyum, beraberlik ve bütünlüklerini sağlayabilmeleri için gereken konuları ele almaktır. Bu tezde tasarımcılara kaynak oluşturabilmek için, mekânlar, konut iç mekânından pek çok örnekle anlatılarak vurgulanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Renk, iç mekân, konut, tasarım, armoni

İÇİNDEKİLER. Grafik Tasarım Seza Soyluçiçek. Baskı Hacettepe Üniversitesi Basımevi T +90 (312) 305 10 17. Ankara, 2015

İÇİNDEKİLER. Grafik Tasarım Seza Soyluçiçek. Baskı Hacettepe Üniversitesi Basımevi T +90 (312) 305 10 17. Ankara, 2015 Aralık 2012 - Aralık 2014 December 2012 - December 2014 İÇİNDEKİLER Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara T +90 (312) 297 87 54 F +90 (312) 297 87 53 www.gse.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı:

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLANSIZ KONUT ALANLARI İÇİN İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KUŞTEPE ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Y. LİSANS TEZİ Mimar Mehtap KOCAMAN Anabilim

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS Tasarım ve Üretim Süreci Birbirini Tamamlamalı Bizler için gurur kaynağı olan İMMİB Endüstriyel

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 195 Soytekin & Koçer / E-Journal of Intermedia, 2015/2(1) 195-221 E-journal of Intermedia, Spring 2015 2(1) ISSN: 2149-3669 TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA

Detaylı

Children psychology and outdoor play areas in Istanbul: Bakırköy & Beylikdüzü cases

Children psychology and outdoor play areas in Istanbul: Bakırköy & Beylikdüzü cases ITU A Z Vol 12 No 1 March 2015 107-114 Children psychology and outdoor play areas in Istanbul: Bakırköy & Beylikdüzü cases Füsun SELÇUK KİRAZOĞLU 1, İpek AKPINAR 2 1 fusunselcuk@gmail.com Graduate School

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 195 Soytekin & Koçer / E-Journal of Intermedia, 2015/2(1) 195-221 E-journal of Intermedia, Fall 2015 2(1) ISSN: 2149-3669 TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

KENT OTELLERİNİN GÜNCEL TASARIM KRİTERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Elif AKÇAKAYA. Mimarlık Anabilim Dalı. Mimari Tasarım Programı

KENT OTELLERİNİN GÜNCEL TASARIM KRİTERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Elif AKÇAKAYA. Mimarlık Anabilim Dalı. Mimari Tasarım Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENT OTELLERİNİN GÜNCEL TASARIM KRİTERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif AKÇAKAYA Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı Anabilim Dalı : Herhangi

Detaylı

Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı. Child, Mother and Teacher Attitudes towards Toys

Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı. Child, Mother and Teacher Attitudes towards Toys Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı Atiye ADAK ÖZDEMİR 1, Oya RAMAZAN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, oyuncaklara ilgili taraflar olan çocukların, annelerinin ve öğretmenlerinin oyuncağa bakış açılarını

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

LÜKS KONUTLARDA SATIŞ FĐYATINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Tuba ÜNLÜKARA. Anabilim Dalı : DĐSĐPLĐNLER ARASI

LÜKS KONUTLARDA SATIŞ FĐYATINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Tuba ÜNLÜKARA. Anabilim Dalı : DĐSĐPLĐNLER ARASI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LÜKS KONUTLARDA SATIŞ FĐYATINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Tuba ÜNLÜKARA Anabilim Dalı : DĐSĐPLĐNLER ARASI

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 2008

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 2008 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 008 Bu çalışmalarımızın ortaya çıkmasına katkıda bulunan, bizleri her zaman

Detaylı

DANIŞMA KURULU / Advisory Board

DANIŞMA KURULU / Advisory Board CİLT VOLUME 3 SAYI ISSUE 2 Megaron ulusal hakemli bir sanal dergi olarak 3 ayda bir Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. EBSCOhost Art& Architecture Complete ve Ulakbim Sosyal Bilimler

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması 954 ÖZ Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması Quality Perceptions of Travel Agency Managers: A Study in The Aegean Region Yüksek Lisans Tezi Master of Science

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı