İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]"

Transkript

1 İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ LERİ [ ] Tez Adı : Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yönetimi, Biçim İlişkisi Yazar Adı: Nuran Yener Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anabilim / Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik/Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Sadun Ersin Teslim Tarihi: Temmuz-1983 Tez Adı : Endüstri Tasarımında Rasyonel Davranış Olgusu ve Çağdaş İlkeler Yazar Adı: Önder Turan Danışmanı: Teslim Tarihi: Ağustos-1983 Tez Adı : Hastanelerde İnsan-Çevre Etkileşimi ve Çevrenin Hastanın Tinsel Yapısı Üzerindeki Etkileri Yazar Adı: Seba Türker Danışmanı: Prof. Dr. Sadun Ersin Teslim Tarihi: Ağustos-1983

2 Tez Adı : Endüstri Şehirlerinde Orta Gelir Grubundaki İnsanların İhtiyacı Olan Toplu Konutların İç Mekân Kullanım Alanları Standartlarına İlişkin Sistem Önemlerinin Geliştirilmesi ve Ülkemizden İzmit Örneği Yazar Adı: Deniz DEMİRARSLAN Danışman: Prof. Erol TÜRKGENÇ Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Bugünün Türkiye'sinde nitelikli, iç mekân konforu bulunan ve Türk aile yapısına uygun, başka bir deyişle bireyin tüm gereksinimlerine cevap verebilecek bir konuta sahip olma ihtiyacının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Batı ülkelerine kıyasla; farklılıklar gösteren Türk- İslâm kültürüne dayalı bir yaşam biçimine sahip olan toplumumuz, son yıllardaki hızlı teknolojik gelişmeler sonucu batı kültürünün etkisinde kalmıştır. Ancak, Türk ailesinin yaşam biçimini etkileyen kültürün özellikle konut ve çevresinde bazı sorunlara yol açtığı görülmektedir. Ülkemizde yapılan toplu konutlar, bir yandan maliyeti düşürmek amacı ile çok düşük kalitede yapılmakta, diğer yandan ise dar gelirli grubun satın alamayacağı derecede lüks olarak inşa edilmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki toplu konut politikası dar gelirli halkımızın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu durumdan çıkardığımız sonuç ise, toplu konut kullanıcılarının hanehalkı yapılan, ekonomik durumları ve yaşam biçimleri konusunda bilgi eksikliğinin bulunması olmaktadır. Toplu konutları kullanan hanehalklarının hangi standartlardaki mekânlarda yaşadıkları saptanmalıdır. Hanehalklarının konutlan konusundaki şikâyetleri, konutlarından neler bekledikleri belirlenmelidir. Özetleyecek olursak; bu araştırmada mekân standartlarının çok geniş bir kapsam içinde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bunun için Türkiye'deki konut stoku, ülkemizdeki ve uluslararası iç mekân standartları sırasıyla araştırılarak irdelenmiştir. Özellikle konut alanları, mekânlarda yer alan eylemler, gerekli yardımcı araçlar gibi standart önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu doktora tezi kapsamı içerisinde bir sanayi kenti olan Kocaeli'ndeki toplu konut çalışmaları irdelenmiş böylece ülkemizdeki endüstri şehirlerinde bu konuda yapılacak yeni çalışmalar için bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla sosyoloji biliminin araştırma metotlarından faydalanılarak "İzmit Yenişehir (Yahyakaptan) Konutları" ile " Sopalı Yeni Yerleşmeler Konutları" üzerinde anket çalışması yapılmış ve konut kullanıcılarının ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda da ülkemizdeki endüstri şehirlerinde yaşayan orta gelir düzeyine mensup halkın barınma ihtiyacını sağlayacak konut iç mekânları geliştirilmiştir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: Giriş bölümünde, sorunun önemi ve çalışmanın gereği üzerinde durulmuş, problem tanıtılmaya çalışılmış, araştırma ve kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda bazı saptamalar yapılmış ve sorunu ele alırken belirlenen bakış açısı vurgulanmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde; insan, mekân kavramları açıklanmıştır. Konut içindeki mekânlar irdelenmiştir. İkinci bölümde; toplu konut tanımı yapılmış, standart, modül, modülasyon kavranılan incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye'de toplu konut uygulamaları irdelenmiştir.

3 Üçüncü bölümde; araştırmanın yöntemi ve uygulanması konusunda bilgiler verilmiştir. Yapılan anket çalışmasının verileri sunulmuştur. Dördüncü bölümde; inceleme yapılan toplu konutlardaki şikayetler ve istekler irdelenmiştir. Aile tiplerine göre uygun toplu konut iç mekân düzenleri modüler açıdan irdelenmiştir. Sonuçta ise; toplu konut projelerinde izlenmesi gereken metotlar, uygulanması öngörülen politikalar hakkında görüşler belirtilmiştir.

4 ABSTRACT Developed of System Suggestions about Standarts of Inner-Sites Use Areas in Housing- Estates Which Demand by The Middle Income People in Industry Cities and A Case Study in Izmit In today's Turkey, it's obvious that there's a growth in the necessity of having a house which has a quality and comfortable inner- site and suitable for the form of Turkish- family. Our society; which has a way of life that is based on the Turkish- Islamic culture- that shows differences when it is compared to the western countries- has been under the effects of these countries because of the rapid technological developments in the recent times. However, the culture that influences the way of living of the Turkish families, causes some problems and particularly the residence. The housing- estates in our country are on the one hand built unqualified in order to decrease the cost, but on the other hand has been building up such luxurious that the people with constrained income can not buy. For that reason, the housing- estate policy in our country can not satisfy the needs of our public. Finally, the result is that the users of these have a large lack of knowledge of the houses, their economical situations and the way they're living standarts on which the householder's life should be fixed. Their complains about their houses should be defined expectations from these houses should be defined. In short, the purpose of this research is to define clearly the residence standarts in detail. For this reason, the residence standarts in our country and the international standarts have been searched in order. Some suggestions such as the activities in the residents and housing areas and some necessary helping tools have been brought. In this doctorate thesis the studies of housing estate in the industry city of Kocaeli are examined and by this way a new system of the new services about this subject which will be performed in the other industry countries is tired to be developed. For this aim, the research methods of sociology are used, an inquiry has been made on İzmit Yenişehir (Yahyakaptan) Konutları (Housing Estates)", "Sopalı Yeni Yerleşmeler Konutları and the needs of the inhabitants have been defined. Finally, at the result of this study, inner- sites (in the residents) which will satisfy the sheltering problem of the middle- pillar, living in the industrial cities in our country. This thesis is divided into four chapters: The first introduces the definitions of the concepts people and site. In addition, the inner-sites of housing are explored. The second chapter examines conceptualizations of the housing-estate definitional standarts, modul and modulation. In addition, the implementations of housing- estates in the world and in Turkey are explored. The third chapter describes the method and the implementation of the research and presents the data of survey analysis. The fourth chapter considers the complaints and the demands in the examined housingestates and explores appropriate housing- estate inner- sites ranges according to its modular for the various household structure. At the finally, a series of general and specific suggestions are made for the policy implications and the methods are described to use in the housing-estate projects.

5 Tez Adı : Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Senem ONUR Danışman: Yrd. Doç. Önder TURAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık AnaSanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Resim, Heykel, Müzik, Tiyatro insanlara güzellik sunmak üzere üretilir. Sunulana bir mesaj da veriyor olsa, güzellik sunma ilk ve değişmez işlevidir. Bina, alet, eşya, giysi gibi eserler, bir eyleme cevap verme özelliğinin yanı sıra, insanın güzellik ihtiyacını karşılamak üzere biçimlendirilirler. Mobilyalar da, insanların günlük eylemlerini gerçekleştirebilmek üzere üretilirken, insanın güzellik ihtiyacını karşılaması gözetilerek üretilen araçlardır. İnsan bulunduğu çevrede güvenlik, korunma, savunma ihtiyacı duyar. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlardır. İçinde bulunduğu çevrede yaşamını devam ettirebilmesi için bir takım mekânlar yaratır. Yaşamını devam ettirebilmesi için kurduğu bu çevrede, maddi rahatlık, konfor ihtiyacından ortamını düzenler. Ortamı düzenleme, iyileştirme anlamına da gelebilen çevresini bu düzenleme eylemi, mobilyalar yardımı ile yapılmaktadır. Mobilyaların biçimlenmesine objektif ve sübjektif faktörler etki eder. Objektif faktörler ölçülebilen değerlerdir. İnsanın antropometrik ölçüleri, kendi eliyle oluşturduğu ve içinde bulunduğu doğal çevre özellikleri, yaşamını sürdürebilmesi için gerçekleştirebilmek zorunda olduğu eylemler ve malzeme çeşitleri objektif faktörlerdir. Sübjektif faktörler ise kişiye göre değişen değerlerdir. Toplumun değer yargıları, tasarımcı faktörü, iletişim ve kullanıcı ile tasarımcının özgünlük eğilimi mobilyaların biçimlenmesine sübjektif etki eder. Aynı malzeme ile benzer çevre koşullarına, belli işlevi karşılamak üzere üretilen mobilyaların diğerlerinin arasından seçilebilir olmasının gerek şartı işlevini karşılamasının yanı sıra, diğer Güzel sanat dallarında olduğu gibi komposizyon değerlerini içermesi, kişinin statüsünü belirlerken, ona ayrıcalık sağlayabilmesidir. Anahtar Kelimeler: Mobilya, işlev, biçim, objektif, sübjektif. ABSTRACT Picture, statue, music, theatre are Produced to offer the beauty for all the people. To offer the beauty is the first and unchangeable function as they give a message for the people. The works like building, object, tool and clothes etc. are given shape to answer some functions of the people and the sametime they give us the necessity of beauty. While the furnitures are producing to do daily functions of the people, as they are thought the symboles of the beauty. The furnitures are classified about their state, there are three parts; one of them is moving furniture, the other is half moving furniture and the last one is motionless furniture. If the furnitures are classified about their structure, there are two parts; first is skeleton system and the second is able to carry up itself with their own shapes. Some objective and subjective factors effect to give shape to the furniture. The objective factors are measured things. Some of them are antropometric size of the people, the natural surrounding properties what are produced by the people and living in, the functions that are

6 done for living and the materials. And the subjective factors are changed by the people. The worth of the community, the factors of the designer, communication, user and the orjinality of the designer effect to give shape to furniture as subjective. If the furniture is produced the same material in the same natural environment and we want it prefer to others; the necessary conditions are balance of the furniture, determinations of the precedence of the people and privileged of the people. At the giving up to shape to the furniture, balance condition is interested in the symmetry, the asymmetry, the effect of the dominant element, rhythm, contrast and harmony of the balance.

7 Tez Adı : Yüzeylerin Dokusal İfadeleri İle Mekân Kimliğinin Oluşturulmasında Yapısal Çözümlemeye Dayanan Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Didem BAŞ Danışman: Doç. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: 2000 Mekân, kullanıcının algısal etkileşim arayışlarına cevap veren tasarımcının yarattığı bir bildirişim ortamıdır. Bu ortam içinde tasarım etkinliğini kapsayan bir mekân dilinin oluşturulması, dilbilime dayanan göstergebilim kuramları içinde gerçekleştirilebilmektedir. Mekân sanatında gerekli akademik eğitimin temelini oluşturan tasarımcı kimliğinin benimsetilmesi süreci ancak böyle bir üst dilin yapılandırılması ile işlerlik kazanacaktır. Mekân, bir veya birçok yüzeyin uzaysal koordinatlar içinde belirli bir kurguya dayanarak örgütlendiği sanatsal bir anlatımdır. Bu anlatım içinde tasarımcının, yüzeyleri oluşturan malzemelerin dokusal ifadeleri ile mekân kimliğini kurgulanmış bir metin olarak okuyabilmesi için gerekli, anlatım-iletim mekânizmasını kapsayan bir yöntem önerisinin geliştirilmesi çalışmamızın amacım oluşturmaktadır. ABSTRACT Space is the informing environment created by designer for the demand of sensational influence. The formation of a space language extended design activity in this environment can be realized in concerning semiotical theories. The period of designer identity constition as the base of the academic education about the art of space will be able to get fluency only with the structural formation of such a super-language. Space is the artistic expression consisting the organization of one or more surface in space coordination system dealing with an identical concept. Suggesting a method consisting of informing transmittal mechanism needed for the designer in this expression to read the identity of the space as a composed reading with the senses of materials that form surfaces is the aim of our study.

8 Tez Adı : Kurum Kimliği ve Banka Şubeleri Yazar Adı: Funda Bahar ÜLKER Danışman: Prof. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mayıs Araştırmanın amacı, İstanbul'daki banka şubelerinin; kurum kimliğinin bir öğesi olan görsel kimliklerini oluştururken iç mimari tasarım konusunda yaptıkları uygulamaları ve bu uygulamalar konusunda İstanbul'da İç Mimarlık Bölümü olan üniversitelerin mimar ve iç mimar öğretim elemanlarının değerlendirmelerini saptamaktır. Bu saptama göz önünde bulundurularak, banka şubelerinin görsel kimliklerini oluştururken, iç mimari açıdan hangi boyutlara önem verdikleri ortaya çıkacak ve kimlik ile mekân arasındaki bağlantının analizi yapılacaktır. Tez çalışmasının I Bölümünde; kurum kimliğinin tanımı, tarihçesi, yapıları, etkileşim içinde olduğu alanlar ve öğeleri üzerinde durulmuştur. İkinci Bölümde ise, kurum kimliği ile mekân arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi için, algılama kavramı, algılama, konusunda kurumsal yaklaşımlar ve mekânsal algılama kavramı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve çözümü anlatılmıştır. Kurum kimliği çalışması sadece İstanbul'daki ticari bankalar üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tesadüfî örneklem yolu ile seçilen beş bankanın kurum kimliği çalışmaları incelenerek mevcut durum betimlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca İstanbul'da İç Mimarlık eğitimi veren dört üniversitedeki mimar ve iç mimar öğretim elemanlarına bankaların kurum kimliği çalışmalarına ilişkin görüşleri soru listesi aracılığı ile sorulmuştur. Dördüncü bölümde, banka şubelerinin görsel kimlik çalışmaları anlatılmış ve uygulanan anket sonucu ortaya çıkan uzman görüşleri tablolar ile gösterilmiştir ve yorumlan yapılmıştır. Beşinci bölümde, araştırmanın sonucu ve önerilere yer verilmiştir. Araştırma sonucunda banka şubelerinde yapılmış olan görsel kimlik çalışmaları ile öğretim elemanlarının bu konudaki algılamaları arasında benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, iç mimari tasarım çalışmalarının banka şubelerinin görsel kimlik oluşturmasında önemli bir yeri olduğu görülmektedir Anahtar Kelimeler: Kimlik, Kurum Kimliği, Görsel Kimlik, Algılama, Mekânsal Algılama

9 ABSTRACT The purpose of the study is to determine practices of branch offices of banks located in Istanbul about interior design while constructing their visual identity which is part of corporate identity, and views of faculty members from Istanbul universities those have Department of interior Architecture. By taking this into attention, it will become obvious which dimensions of interior design is attached greater importance while branch offices of banks constructing their visual identities, and the connection between identity and place will be analyzed. In the first part of the study, definition, history, structure, interactive areas and factors of corporate identity were emphasized. The term perception, theoretical approaches on perception, and the perception of place were analyzed in the second part in order to be able to explain the relationship between corporate identity and place. In the third part, research method, the universe and sample of the study, data collection and its analysis were elucidated. The work of corporate identity was conducted on commercial banks located in Istanbul. Survey model was employed in the study. The current situation was tried ı to be described by analyzing works of the construction of identity of five selected banks via random sampling. Furthermore, views of faculty members from four universities located in Istanbul and have the Department of interior Architecture were asked via a questionnaire. In the fourth part, works of branch offices of banks on visual identity was evaluated; views of experts taken via the questionnaire and they were interpreted. In the final part of the study, results and prospect were listed. The study demonstrates that there was a similarity between works of visual identity made by branch offices of banks and views of faculty members on the subject. In conclusion, interior design has an important place in the construction of visual identity of banks. Keywords: Identity, Corporate identity, Visual identity, Perception, Perception of Place

10 Tez Adı : Yüzeylerin Dokusal İfadeleri İle Mekân Kimliğinin Oluşturulmasında Yapısal çözümlemeye Dayanan Bir Yöntem Önerisi Yazar Adı: Didem BAŞ YANARATEŞ Danışman: Prof. Nuran YENER Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Haziran Sosyal bir varlık olan insan, yaşantısının her anında bireysel kimliğinin gerektirdiği yaşam koşullarına uygun ortamların arayışı içindedir. Bu ortamların yaratıcısı olan tasarımcı, kullanıcıya arayışı içinde olduğu yaşam tarzım "mekân" olarak sunmalıdır. Mekân kimliği; kullanıcının, kendisine sunulan yaşama ortamını benimsemesini sağlayan, sosyo-kültürel yapısına uygun etkileşimlerin, tasarımcı tarafından mekân aracılığı ile ifade edildiği bir "bildiri" dir. Her biri farklı sosyo-kültürel yapıya sahip kullanıcı kitlesine cevap verebilen mekânlar yaratabilmek için tasarımcı, kullanıcının algılayabileceği evrensel bir tasarım dili kullanmalıdır. Kullanıcıya, arayışı içinde olduğu mekân kimliğini, tasarım olarak anlatabilmesi için tasarımcı, belirli ifadeler taşıyan mekânsal öğelerin anlam karşılıklarını yorumlayabilmelidir. Mekân dili olarak tanımlayabileceğimiz, böyle bir, anlatım mekânizmasının mantıksal bir düzen içinde kurulması anlamına gelen yapılandırma, ancak dilbilgisi kurallarının belirlendiği yapısal çözümlemeye dayanan bir yöntem geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Mekân kimliğinin anlatılabilmesini sağlayan yapısal çözümleme; dilbilim başta olmak üzere, tüm sanat dallarının ve tasarım etkinliğine dayanan tüm disiplinlerin toplumların sosyo-kültürel kimliklerini anlatan, evrensel nitelikte birer iletişim aracı gibi ele alınmasını sağlayarak başlı basma bir yöntem bilimi olan "göstergebilim"'in kuramları içinde gerçekleştirilebilmektedir. Tasarım etkinliğine dayanan diğer tüm disiplinlerde de olduğu gibi, iç mimarlık alanında da tasarımcıya, "kullanıcının sosyal bir varlık olarak aradığı duygusal etkileşimleri mekânda özgün bir anlatım içinde ifade edebilme" yetisinin kazandırılması; mekânların yaşayan, kimlikli birer sanat tasarımlan olarak ortaya konulmasında mesleki eğitime bağlı önemli bir etkendir. Bu önem üzerine gerçekleştirilmesine gerek duyduğumuz çalışmamızda; "kullanıcının, mekânı oluşturan yüzeyler ile karşılaştığı andan itibaren gerçekleşen görsel algı sonucunda fark ettiği dokusal ifadelerin, mekân kimliğinin oluşturulmasında tasarımcı tarafından yorumlanmasına dayanan bir anlatım, analiz yöntemi" önerilmektedir.

11 ABSTRACT Every instant of his life human as a social living creature is in the search of suitable environments to his living conditions needed for his individual] identity. Designer being the creator of these environments has to perform the life styles as "the space" that the user is in expected. The identity of the space that is expressed by the designer in the mean of space is a "proclamation" of the suitable effections to socio-cultural structure of the user that provide him to adjust the living environment which is being performed to himself. A universal design language that the user can perceived has to be used by the designer for creating the spaces answering each of the users who has individual socio-cultural structure. For performing to the user the identity of the space as a design that he is in expected the designer should have to interpret the meaning of the special components carrying definited statements. The structuring means the setting of such an expression mechanism which we can define as the space language in a logical order is being possible by only suggesting a method based on the structural analysis in defining of the linguistic rules. The structural analysis providing the mean of the space can be expressed can be realized in the theories of 'the semiotic" which is an individual methodical science providing to study all the art science, all the disciplines based on the design activity and before all else the linguistics as a communication canal in the mean of the universal expressing the socio-cultural identities. The earning to the designer in interior architecture as in all other disciplines based on the design. activity of the ability "performing the semimental influences which is expecting for the user as a social living in an original expression" is an important factor dependent on academicals education for creating the spaces as a living, identical product of art in our study that we needed to realized for this purpose "An expressing, analysis method based on, the statement of the textures noticed in the result of the visual sensation of the user occurred in the first contact with the surfaces of the space explained by the designer in forming space identity" is being suggested.

12 Tez Adı : Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya Yazar Adı: H.Şebnem UZUNARSLAN Danışman: Prof. Oya BOYLA Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mayıs-2002 Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya ların araştırıldığı bu çalışmada, konutlar dönem içinde gösterdikleri mekân özelliklerine göre değerlendirilmiş ve bu mekânlarda kullanılan mobilyalar incelenmiştir. Birinci bölümde Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren yaşanan değişim süreci, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları ile ele alınmış, bu sürecin kent ve kırsal bölge konutlarındaki mekânsal etkileri ortaya konmuştur. İkinci bölümde dönemin kent yapılarındaki iç mekânlar, konut tipleri, plan özellikleri ve oda düzenine bağlı olarak belirginleşen özellikleri ile irdelenmiştir. Mekân düzenini etkileyen unsurlar da tüm boyutları ile ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Cumhuriyetin ilk yirmi yılının mekânlarında kullanılan mobilyalar, kullanım ve biçimsel özellikleri ile değerlendirilmiştir. Seçiminde rol oynayan etkenler belirlenmiş; işlevlerine göre sınıflandırılan mobilya türleri ayrı ayrı incelenmiştir. Dördüncü bölümde mekân ve mobilyaları ile dönemin özelliklerini taşıyan konut örneklerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise "Erken Cumhuriyet" dönemi konutlarının mekân ve mobilyalarında belirginleşen özellikler ve dönemin günümüze etkileri değerlendirilmiştir. ABSTRACT In this thesis studying "interiors and Furniture in the Houses of Early Republican Period", houses are evaluated according to their special properties and the furniture used in the interiors are examined. In the first chapter, the changes occurring since the beginning of the Republican Period have been considered according to the social, economic and cultural aspects; the special effects of this process on urban and rural houses are shown. In the second chapter, the city house interiors of the period are examined by their properties determined according to the house types, layouts and room arrangements- The elements effecting special order are considered with al their aspects. In the third chapter, furniture used in the first 20 years of the Republic are examined by their form and functional properties. Factors playing a role in the choices of furniture' are determined. Furniture types being classified by their functions, are studied one by one separately. In the fourth chapter, house examples carrying the properties of the period are studied by their interiors and furniture. In the conclusion part, properties seen in the "Early Republican Period" house interiors and furniture as well as effects of this period to today are determined.

13 Tez Adı : Bilgi / İletişim Çağı ve Mekân Tasarımı Yazar Adı: Didem BEDÜK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Mart-2003 "Bilgi/İletişim Çağı ve İç Mekân Tasarımı" konulu bu çalışmada bilgi ve iletişim çağında ortaya çıkan akımlar incelenmiş, bunların etkisinde gelişen iç mekân tasarımları araştırılmıştır. Birinci bölümde 1970'lerde gelişen bu dönemin tanımı, kapsamı ve gelişimi araştırılmış; yeni teknolojilerin getirdiği imkanlar belirtilmiştir. Daha sonra teknolojik, gelişmelerin 20. yüzyılın son çeyreğinde insana olan yansımaları ve bu değişimlerin toplumun, yaşamım olumlu ve olumsuz olarak nasıl etkilediği ele alınmıştır. İkinci bölümde bilgi-iletişim çağına geçiş yılları olan yılları arasındaki on yıllık dönemde gelişen sosyal yaşam aktarılmış; bu atmosferde ortaya çıkan mimarlık ve tasarım alanlarındaki akımlar araştırılmıştır. İç mekân tasarımlan ise onları etkileyen unsurlar incelenerek örneklerle anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde sırayla yılları ve yılları arasındaki on yıllık periyotlarla aynı şekilde ele alınmıştır. Her on yıllık dönem sonunda bölüm değerlendirmesi yapılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise araştırmalar sonucunda bilgi-iletişim çağında iç mekânların belirginleşen özellikleri ile her on yıllık periyodun birbirinden farkları ortaya konulmuş; gelecekte oluşabilecek teknolojiler ile bunların tasarıma ve yaşama etkilerine dair düşünceler belirtilmiştir. ABSTRACT In this thesis studying the subject "Information/Communication Age and Interior Design", the movements of this era have been examined and the research about interior space designs developed by these influences have been done. In the first chapter the definition, content and the development of the information and communication age has been given; the possibilities of the new technologies are shown. After that the reflections of developing technologies on mankind with the positive and negative aspects of these changes on social life in the last quarter of the 20th century have been discussed. In the second chapter the social life in the decade of as the transition years to the information-communication age are given and architectural and design movements that came up in this atmosphere are examined. Also the interior designs are shown evaluating the elements effecting the examples. In the third chapter and the fourth chapter, the years between and are considered in the same way as ten year periods. At the end of every decade there is a chapter analysis. In the fifth and last chapter, the properties of the interiors that came up as a result of our studies about this era and the differences between every decade have been shown. Also, thoughts about the effects of the upcoming technologies on design and our lives in the future are considered

14 Tez Adı : İnanışların Mekânın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri Yazar Adı: Osman ARAYICI Danışman: Prof. Erol TÜRKGENÇ Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: 2003 Mekân tüm algılanabilir özellikleriyle kullanıcıyı kuşatan, algılanabilir özelliklerinin de dışında kalan tüm özellikleriyle kullanıcısını etkileyen, kullanıcısından mesajlar veren, zamanla, çevresiyle sürekli etkileşim içinde olan fiziksel bir varlık olup aynı zamanda kavramsal olarak da çeşitli bilim dallan tarafından incelenmiştir. Mekân tasarımı yapılırken kullanıcısının fizyolojik olduğu kadar moral değerleri de göz önünde bulundurulur. Moral değerleri pek çok sosyolojik araştırmaya konu olmuş geniş bir inceleme dalıdır. Biz bu tezimizde mekân tasarımına etki eden moral değerlerinden inanışların hem tasarımcı hem kullanıcı üzerindeki etkilerini inceledik. Giriş kısmında mekân, inanç ve betimleme konularına genel bir bakış yer alırken, birinci bölümde; algı, algı inanç ilişkisi ve inançlar, ikinci bölümde; mekân konusu, mekânın çeşitli bilim ve sanat dallarında yorumlanışı, üçüncü bölümde; betimleme, betimlemenin çeşitli bilim ve sanat dallarındaki yorumlanışı, son bölüm olan dördüncü bölümde ise mekânın betimlenmesini etkileyen faktörler yer almaktadır. ABSTRACT Space is an entity that swaddles one with its perceptible specifications and also transmits hints from one with its non perceptible specifications is interactive with time and environment and has been analysed from the point of its conceptual peculiarities by science and art disciplines. Psychological data is also assessed when space is designed with physical data. Psychologic data is a wide issue of social sciences. In this thesis we analysed the affects of beliefs on the designer and user when space is designed. In the head words there is a brief definition of beliefs, space and description. in the first chapter there is perception and beliefs and the relations between two concepts, in the second there takes place the definitions and interperations of space by different art and science disciplines, in the third chapter there is the description and in the final part there is the description of space and the affects that interact on description of space.

15 Tez Adı : Konut Mutfağı Tasarımında Teknolojinin Etkileri Yazar Adı: İsmail EMRE KAVUT Danışman: Prof. Onur ALTAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde elde ettiğimiz her türlü yenilik, daha önce varlığı dahi söz konusu değilken, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmekte, bu sayede her tür üretim alanında oluşan rekabet ortamı üreticileri devamlı yenilikler yapmaya yönlendirmektedir. Teknolojik gelişmeler insanları elbetteki yeniliklere, yeni şeyler üretmeye ve kullanmaya yönlendirmektedir. Değişik görüntü ve tarzda üretim yapmak kullanıcı ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılayacak, kullanımı ve bakımı kolay, verimi, yüksek ve uzun ömürlü ürünler tasarlamak ve üretmek olmalıdır. Günümüzde kullanılan konut mutfağında kullanılan teknoloji, günümüz yaşantısının bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Yüzyılımızda yaşam çok hızlı çok işlevli; olarak devam etmektedir. Bu paralelde konutlarımızın mutfak mekânlarında aynı hızı ve işlev yelpazesini görebiliyoruz. Günümüz yoğun temposunda bir şeyler yaparken, bir şeylere yetişirken yemek işlemlerini de halletmek için bu teknolojilerden yaralanırız. Tezimin içindeki bölümleri kısaca açmak istersek; Birinci bölümde; yemek ve insan birlikteliğini incelemeye çalıştık, insanoğlunun var oluşunla beraber karşılaştığımız ve bizler için yaşam için zorunlu olan yemek eylemini, bununla beraber yemek yeme eyleminin çağlar boyu nasıl geliştiğini incelemeye çalıştık. Bu gelişimle beraber yaşadığımız konut mutfaklarının da çağlar boyu geliştiğini, sosyal değişimlerden nasıl etkilendiğini, dönemin teknolojisinin nasıl kullanıldığını anlamaya çalıştık. İkinci bölümde ise; İç mimari tasarımda mutfağın yerini ve önemini, insanlar için mutfağın önemini, sosyolojik olarak insana etkilerini insanın (yani kullanıcının) konut mutfağı ile ilişkisini, yemek yeme eyleminin nasıl geliştiğini ve mimari bakımdan yemek yeme eyleminin nasıl gerçekleştiğini ve temel kavramlarının ne olduğuna değinmeye çalıştık. Üçüncü bölümümüzde; konut mutfağında kullanılan tüm bileşenleri inceledik. Konut mutfağımızın içinde kullanılan depolama elemanlarından, dolaplardan başlayarak aksesuarlarına, aydınlatma elemanlarına varana kadar inceledik ve konut mutfağına teknolojik olarak neler getirdiğine, konfor ve yaşam şartlarımızı nasıl etkilediğini anlamaya çalıştık. Sonuçtan önceki bölümümüz de yani dördüncü bölümde ise; Teknolojinin konut mutfağına etkilerini, buna bağlı olarak gerekli teknolojik faktörleri, değişik kültürlerin ve ırk çeşitliliklerinin etkilerini, konutlarımızdaki mutfak tiplerini (gerek işlevsel, gerekse mimari biçim) inceledik. Bu veriler ile ' kullanılan teknolojik altyapıları

16 ekipmanları, malzemeyi, konut mutfaklarında teknolojinin işleve üretime ve servise etkilerini, konut mutfaklarında yeni yaşam standartlarına göre yiyecek hazırlamasını ve üretimini son olarak da günümüz mutfaklarını inceledik. Beşinci bölümde sonuç olarak elde ettiğimiz fikri paylaşmaya çalıştık. ABSTRACT Every newness we obtain with the help of advancements in science and technology, even its existence wasn't known in the past, is becoming a part of our life and the competition environment resulting from that development is enforcing manufacturers concentrating innovations. Technological advancements direct people towards newness and producing and using new tools. Producing in a different style and look must be producing and designing products which, meet user requirements, usable and easy to repair and efficient and durable. The technology used in residence kitchens can be considered as a representation of contemporary life. In our century daily life has a fast and multi-functional structure. From this point of view we can observe a similar tempo and function spectrum. Today, while doing something, hurrying for something we use that technology The thesis consists of following chapters; In the first chapter, the relationship of human and food and the development of the eating culture beginning from the early days of civilization has been investigated. The development of residence kitchens during centuries, in which we live, how they are affected from social changes and the application of contemporary technology has been investigated. In the second chapter, the place and importance of kitchen in interior architectural design and for people its sociological effect on people, the relation of human (or user) with the kitchen, the development process of eating, architectural effects of eating and basic concepts has been explored. In the third chapter, all the elements used in residential kitchens have been studied. The storage units used in kitchens, cupboards, accessories, lighting products are observed. Their technological effects on the kitchen and the changes on people's comfort and life conditions has been examined. In the fourth chapter; the effects of technology on residential kitchens, necessary technological factors, the effects of various cultures and ethnical differences, different types of kitchens (functional or architectural forms) in homes have been explored. The technological infrastructure used with these data, materials, tools, the effects of technology to function, production and service, the preparation of food in residential kitchen according to contemporary life standards, its production and contemporary kitchens have been studied. In the fifth chapter the conclusion has been discussed.

17 Tez Adı : Oturma Elemanlarının Tasarımında Strüktür ve Yüzey Kaplama Malzemesinin Biçime Etkisi Yazar Adı: Atilla SÖĞÜT Danışman: Prof. Cengiz EREN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Nisan yüzyılda, tasarımda görsel etki bütün ve onu oluşturan parçalar arasındaki ilişki bağlamında güçlenmekte ve bu olgu, biçimsel değerlerle irdelenmektedir. Oturma elemanı tasarımında görsel düzeni oluşturan biçimsel oluşumlar, parçalar ve bütün arasındaki yapısal bağlantılar ve bu kurguyu oluşturan malzeme sayesinde oluşmaktadır. Oturma elemanında biçimi oluşturan malzeme, strüktür ve yüzey kaplama materyali olarak, tasarımın gerçekleşmesini sağlayan etken faktördür. Bu araştırmada oturma elemanı tasarımına etki eden malzemenin, strüktür ve yüzey kaplama materyali olarak sağladığı görsel etki ve etkileşimleri incelenmiştir. Birinci bölümde, oturma eylemi ve oturma elemanının Antropometrik değerlere göre biçimlenişi. İkinci bölümde oturma elemanının, malzeme etkisi ile tarih boyunca biçimlenişi. Üçüncü bölümde oturma elemanının tasarımında etken faktörler ve malzeme ile biçimlenişi. Dördüncü bölümde ise tasarım prensipleri yardımı ile doğru biçimlendirme ve oturma elemanında konfor yer almaktadır. ABSTRACT In the 21th century, visual influences in desing is becoming stronger at the point of interaction between the whole and the parts of the desing and is being considered with the formal values. The forms that are shaping the visual order while designing sitting equipment are shaped by the connections between the whole and the pieces of the design and he material being used. The material used to shape the form of sitting equipment as structure and cover is the main factor that makes the design real. In this-research the visual influences and interactions by the material as structure and cover that effect to the sitting equipment design are examined. In the first chapter of this research, the function of sitting and the forming of the sitting equipment by the effect of antropometric values; in the second chapter the evolution: of sitting equipment with the effect of material during the history; in the third chapter the factors that are effecting the sitting equipment design and forming by material; and in the fourth chapter the right forming with the help of design principles and comfort of sitting equipment are explained.

18 Tez Adı : Mobilya Tasarımında Metalin Yeri Yazar Adı: S.Selhan YALÇIN UYSAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Aralık Metal malzemelerden eski çağlardan bu yana pek çok alanın yanında mobilya yapımında da yararlanılmıştır. Çoğunlukla birleştirme elemanı, aksesuar ve taşıyıcı olarak kullanılan metaller, günümüzde tamamen bir mobilyayı oluşturmada da kullanılmaktadır. Tunç, aran, gümüş ve demir geçmiş dönemlerin, çelik ve alüminyum ise günümüzün mobilya yapımında en çok kullanılan metalleridir. Metallerin işlenişi geçmiş dönemlerden bugüne çok büyük farklılıklar taşımamaktadır. Isıyla ergitilerek, kuvvet etkisiyle veya kesme, delme, aşındırma yöntemleriyle biçimlendirilebilirler. Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve yeni üretim tekniklerinin, yeni malzemelerin -kompozitler, çeşitli alaşımlar- sürekli geliştirilmesi yeni biçimler oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. Mobilya üretiminde kullanılan metaller, teknolojik olanakları ve psikolojik etkileriyle endüstri, tasarımcı ve tüketici açısından tercih edilebilen malzemelerdir. Malzemenin biçimlendirme ve birleştirme kolaylıkları, standart ebatlarda bulunabilmesi, dayanıklılığı; geri dönüştürülebilirliği güven vermektedir. Metaller psikolojik olarak genellikle görkemi veya ileri teknolojiyi simgeler. Ancak her metalin algılanışı ve teknolojik özellikleri farklı olabileceğinden malzemenin nerede ve ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak seçiminin yapılması önemlidir. Örneğin, hijyen gerektiren mekânlarda paslanmaz çelik, hafifliğin önemli olduğu mekânlarda alüminyum, görkemin vurgulanması istenen mekânlarda ise tunç veya aran tercih edilebilmektedir. Teknolojinin sürekli geliştirildiği, sınırların kalktığı, herşeyin büyük bir hızla değişim içerisinde olduğu günümüz koşullan, mobilya tasarımını da etkilemektedir. Hızlı, sorunsuz ve ekonomik üretimin gerekliliği karşısında seri üretim kaçınılmazdır. Mobilya tasarımını artık teknolojik yemlikler yönlendirmektedir. Malzeme teknolojisi sürekli geliştirilirken, acımasız rekabet koşullarında öne çıkabilmek için mobilyanın psikolojik yönü de önem kazanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mobilya / Metal / Tasarım / Teknoloji / Psikoloji

19 ABSTRACT Since ancient times metals have been used in furniture making as well as in many other productive areas. Metals are generally used as fittings, accessory and structural elements, however today they are also used for constructing whole furniture. Bronze, gold, silver and iron have always been used in furniture making whereas steel and aluminium are the ones that are preferred today. On the basic approachs to metal processing not much has been changed since ancient times. Metal can be formed by melting, forging or cutting, punching and abrasion methods. But, technological progress and continuous improvement of new production methods and new materials -composites and various alloys- contribute to create new forms. Consumers and designers prefer metal in furniture for their technological advantages and psychological effects. Forming and joining facilities, standard size availability, strength and recycling opportunity of the material create reliance. Metals usually represent magnificence or high-tech psychologically.. However, because how each metal is perceived and its technological features may differ, it is important to choose the material according to-where it is used and what purpose it is used for. For instance; stainless steel in hygienic areas, aluminium in areas where lightness is important, bronze and gold in areas which magnificence is needed to be emphasized are usually preferred. Today's conditions including continual technological improvement, vanishing borders and rapid changes in everything also are affecting furniture design. In response to necessity of fast, problem free and economic production, mass production is inevitable. Now, furniture design is guided by technological innovations. While the material technology is constantly improved, psychological side of furniture is becoming more important to be one step forward under the crucial competition conditions. Keywords: Furniture / Design / Metal / Technology / Psychology

20 Tez Adı : Kürerselleşmenin Mekân Kimliğine Etkisinin Ege Yerleşmeleri Örneğinde İncelenmesi Yazar Adı: İkbal Ece POSTALCI Danışman: Prof. Cengiz EREN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Tezin amacı, mekân kimliğinin küreselleşme sürecinden nasıl etkilendiği ve nasıl bir değişime uğradığını ortaya koymaktır. Bu değişimi ortaya koymak için benzer özellikleri taşıyan mekânların bu süreç boyunca farklılaşmasının nedenleri ve sonuçlan irdelenecektir. Küreselleşme bölümünde bu süreç; ekonomik, siyasi ve kültürel boyutları ele alınmıştır. Bu süreç boyunca kültürler arası etkileşimin mekâna yansıması irdelenmiştir. Küreselleşmenin mekânsal etkileri, Ibelings'in sınıflandırmasıyla ele alınmıştır. Son olarak, bir ülkenin ya da bir bölgenin küreselleşme sürecinden ne kadar, etkilendiği gösteren ölçütler saptanmış ve ne tür verilerden yararlanılacağı ortaya konmuştur. Mekân Kimliği bölümü mekân, kimlik ve kültür bölümlerinden oluşmaktadır. Mekân bölümünde, mekân kavramı ve mekâna anlam kazandıran insanla ilişkisi irdelenmiştir. Bir saptama olarak zaman-mekân sıkışması küreselleşmeyle ilgili olarak ele alınmıştır. Kimlik bölümünde, insana ve mekâna ait kimlikler ayrı ayrı ele alınmıştır. Kent ve mimari yapı ölçeğindeki mekâna kimlik kazandıran etkenler incelenmiştir. "Mekân Kimliği"nin oluşumunda önemli rolü olan "Kültür" ayrı bir başlık altında, küreselleşmenin etkili olduğu kavramlarla beraber incelenmiştir. Küreselleşme sürecinde toplumlar arası etkileşimin hangi kültürel süreçlerle gerçekleştiği ve bunların mekânsal etkileri tablolarla açıklanmıştır. Farklı ölçeklerdeki mekânların anlamlandırılmasında ve kimlik kazanmasında değişik unsurlar etkendir. Küreselleşme sürecinin etkileri kentlerde ve yerleşme ölçeğindeki mekânlarda belirgin biçimde gözlemlenebilmektedir. Bu çalışma, küreselleşme süreciyle artan turist gelişinden etkilenen yerleşme ölçeğindeki mekânlarda irdelenmiştir. Bu ölçekteki mekân kimliğine etki eden unsurlar, doğal çevre özellikleri, yapay çevre özellikleri, toplumsal yapı/kültür olarak saptanmış ve ele alınmıştır. Ege Bölgesi'nin kültürel bir alan oluşturduğu kabul edilerek, çalışma için bu bölgedeki iki ülkeye ait yerleşmeler seçilmiştir. Bu bölgelerde yaşayan toplumların ve kültürlerin tarih boyunca etkileşimleri anlatılarak, toplumsal yapının oluşumu irdelenmiştir. Bölgede doğal çevre özelliklerinin mekân oluşumuna etkileri, seçilen örneklerdeki benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiştir. İki karşı kıyıdan benzer topografyalardaki bu yerleşimlerdeki yapay çevre özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu yerleşmelerin içinde bulundukları bölgeler ve ülkeler, küreselleşme ölçütlerine göre karşılaştırılarak, küreselleşme sürecinden ne kadar etkilendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak, seçilen yerleşmelerde küreselleşme bölümünde ortaya konan mekânsal etkiler irdelenmiştir. Sonuç olarak, küreselleşmenin mekânsal etkileri, aynı kültür coğrafyası içinde' yer alan iki farklı ülkeden seçilen yerleşmelerde incelenmiştir. Küreselleşme sürecinin, 'ekonomik-siyasi durum', 'göçe bağlı nüfus artışı/azalması', 'ulaşım' ve 'toplumun eğitim/kültür düzeyi' olarak adlandırabileceğimiz yerel ölçütlerdeki etmenlere bağlı olarak, 'mekân kimliğine' bağlı etkileri olduğu ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: mekân kimliği, kimlik, küreselleşme, küre yerelleşme, mekân algısı

21 ABSTRACT The aim of the thesis is to expose the changes and the influences in spatial identity through the globalization process in need of putting forward these changes, the differences within the causes and outcomes through this process, will be investigated in spaces having similar characteristics. The process has been considered in Chapter 2 titled 'Globalization within its political and cultural dimensions. Through this process, the reflections of cultural interactions in space have been exposed. Ibelings' classification proposal has been used to work out the spatial effects of globalization. Finally, the criteria about the quantity of the 'globalization process' effect on either one country or one region have been determined. These determinations helped in utilizing the type of the data. Spatial identity stated in Chapter 3, consists of 'space', 'identity' and culture. Space is exposed through the relations of human-who acquires meaning to space-and the concepts of space itself. Time and space congestion in terms of globalization has been tried to be discussed. In 'identity' (section), identities related to human and space have been examined, each in their own contents. The factors in city scale and architectural structure scale which acquires 'identity' into space, have been examined. 'Culture' (section) which has a considerable role in creating the 'space identity' has been investigated as a title itself, within the concepts in which globalization seems to be effective. Through the globalization process, to realize the impacts between the societies, their configuration of cultural processes and their spatial effects have been disclosed in the given tables. In signification of spaces and acquiring their identities in different scales, different factors are effective. The effects of 'globalization process' can easily be seen through the spaces in cities and local settlements scales which are affected by increasing tourist income. This is mostly related with the 'globalization process'. The factors that effect 'spatial identity' in this chosen scale, are determined and examined as characteristics of natura! and artificial environment, social structure/culture. Aegean Region is considered as a cultural area. Different local settlements are selected from Greece and Turkey. Social structure phenomenon of these societies and their cultures have been exposed in terms of influencing each other. The effects of natural environment characteristics on social structure phenomenon in this region are examined in terms of the similarities and differences of the selected examples. Artificial environment characteristics of these settlements chosen from opposite coasts that exist in similar topographical states are held by using a comparison method. This comparison has been verified by considering 'globalization criterion' and with the help of this process, the effects of 'globalization' in 'local settlements' 'regions' and 'countries' have been exposed. Finally, spatial effects on selected settlements which have been put forward in chapter 2,titled 'globalization' have been considered. The spatial effects of globalization are examined in local settlements chosen from 2 countries belonging to the same cultural geographic area. Due to the effects of factors such as 'economical-political state', 'increase/decrease in population', 'transportation' and 'social education/cultural level', 'globalization process' acting in different ways in each settlement due to those differentiations in local settlements has been exposed as a conclusion. Keywords: spatial identity, identity, globalization, glocalization, spatial perception

22 Tez Adı : Renk Kavramı ve Konut İç Mekânında Tasarıma Etkileri Yazar Adı: Tülay ÖZDEMİR Danışman: Prof. Onur ALTAN Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Teslim Tarihi: Ocak Renk, iç mekân tasarımının en önemli öğelerinden biridir. İç mekânda yer alan tüm biçimler, yüzeyler renk farklılıkları ile daha iyi algılanır. Tasarımcı, iç mekânda hisleriyle beraber, renklerin fiziksel özelliklerini ve niteliklerinden dolayı birbirlerini nasıl etkiledikleri konularını bilerek, renk armoni yöntemlerini uygulamalıdır. Tasarımcıların bu konuda sadece hisleriyle hareket etmeleri ve renkleri tanımlamada bilimsel birikimlere sahip olmamaları bu çalışmanın yapılmasında önemli bir etken olmuştur. Rengin fiziksel özellikleri bilinmeden, konut iç mekân tasarımına etkilerinin incelenmesi, çalışmayı yetersiz kılacak ve bilimsel verilerden uzak tutacaktır. Bu nedenle birinci bölümde Renk Kavramının; rengi görme ve algılama, ışıkta ve boyada rengin durumu, renk sistemleri, rengin tanımlanma kriterleri, renk çeşitleri, renk çemberi, sıcak-soğuk renkler, renklerin niteliklerine göre birbirleriyle etkileşimleri, renk zıtlıkları, renkte kontrast ve renkte pasaj özellikleri incelenmiştir. Böylece; renk kavramı, iç mekân tasarımına etkileri konusunda ortak bir dil birliği sağlamak amacıyla incelenmiştir. İkinci bölümde, renk seçimini etkileyen kriterler ve renksel algılamanın önemini arttıran etmenler incelenmiştir. Başta psikolojik etkiler olmak üzere, şartlanmış refleksler, kullanıcı kimliği, moda, dönem stilleri, yaş-cinsiyet, coğrafi bölge, toplumsal yargılar, gelenekler - inanç sistemi, renklerin sembolik ve fonksiyonel anlamları, mekânın işlevine uygunluk, mekân boyutları gibi özellikler, tasarımcıyı ve kullanıcıyı renk seçiminde etkileyen kriterler olarak ele alınmıştır. Tasarımcının bu özellikleri dikkate alması, özellikle konutta yaşayacak bireylerin farklı durumlarına göre, farklı biçimlerde ele alınması ile önem kazanır. Renklerin algılanması ise; doku, malzeme, biçim, boyut, miktar ve ışık özellikleri ile önem kazanacağından ikinci bölümün sonunda yer almıştır. Üçüncü bölümde ise, renk kavramından edinilen bilgiler ışığında rengin konut iç mekân tasarımına etkileri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde öncelikle renklerin mekân algılamasına etkisi incelenerek tasarımdaki yerine giriş yapılmıştır. Sıcak-soğuk, doymuş-doymamış ve açık-koyu renklerde perspektif etkiler, konut iç mekânından örnekler verilerek incelenmiştir. Tasarımcının önemli bir sorunu olan amaca ve anlatım türüne uyan bir atmosfer yaratma, renkte armoni yöntemleri ve etkileri, yine konut iç mekânından örnekler verilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Armoni yöntemleri renk çemberindeki ilişkileri, nitelik ve miktarca kullanımları göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla; yakın-uzak renkler armonisi, zıt renkler armonisi, sıcak-soğuk renkler armonisi, renk baskınlığı ve armonisi, tek renk, iki renk ve çok renk armonisi olarak incelenmiştir. Bu çalışmada amaç, mekân ifadesini en etkin biçimde sağlayan elemanlardan biri olan rengin, konut iç mekân tasarımına etkisini incelemek, renklerin uyum, beraberlik ve bütünlüklerini sağlayabilmeleri için gereken konuları ele almaktır. Bu tezde tasarımcılara kaynak oluşturabilmek için, mekânlar, konut iç mekânından pek çok örnekle anlatılarak vurgulanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Renk, iç mekân, konut, tasarım, armoni

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name FASIL 1 FASIL 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME DANS SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO SOCIOLOGY OF DANCE AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı