- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik."

Transkript

1

2

3 Değerli Müşterimiz, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız ve uluslararası tecrübemizle ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uygun çözümler üretiyoruz. Şu anda imzaladığınız Sözleşmenin kapsamı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz: İmzaladığınız Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) Bankamızdan sağlayacağınız bireysel ürün ve hizmetlerin koşullarını, uygulama usullerini, karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerimizi içermektedir. Sözleşmenin imzalı bir nüshası, müşteri temsilciniz tarafından size teslim edilecektir. Bu Sözleşme ile; TL/ yabancı para mevduat, repo, likit hesap, hesaplar arası havale, virman, diğer bankalara yapılacak yurtiçi TL para transferlerieft, hesabınıza keşide ettiğiniz çekler, kambiyo senetleri, sigorta işlemleri, kiralık kasa uygulamaları, otomatik ödeme (fatura vb) ve düzenli ödeme talimatları destek hesap (Kredili Mevduat Hesabı), banka ve kredi kartı işlemleri gibi ürün ve hizmetler ile alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin Başvuru formlarında yer alan açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Ürün ve hizmetin tüm özellikleri, ücret ve komisyon tarifesi müşteri temsilciniz tarafından size açıklanacaktır. Tereddüt ettiğiniz, açıklanmasını istediğiniz hususları müşteri temsilcinize sorabilirsiniz. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız, sayfa 10 Madde 28 de yer alan boş kısmı doldurmanızı ve size kolaylıkla ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi bildirmenizi rica ediyoruz. ING Bank Anonim Şirketi, Sicil Numarası , İşletme Merkezi; İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:8, Sarıyer/İstanbul), İnternet sitesi adres: wwww.ingbank.com.tr İş bu sözleşme metnine, içeriğini incelemek ve bilgi edinmek üzere adresinden ulaşabilirsiniz. 1

4

5 ING Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1. Taraflar: Bu sözleşme ING Bank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki konuları içermek üzere imzalanmış bulunmaktadır. 2. Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi ve İçeriğini Öğrenme İmkânı Sağlanması: Müşterilerin, Banka nın her şubesinden güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneğini edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneği Banka nın internet sitesinde de Müşteri incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 3. Sözleşmenin Kapsamı ve Bütünlüğü: Bu sözleşme Müşteriye sunulacak bireysel bankacılık hizmetlerine ilişkin hükümleri içermektedir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla giriş hükümlerine, ortak hükümlere ve yararlanacağı ürünlerin özel hükümlerine tabi olacağını ve sözleşmenin, tüm ek ve formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini kabul etmektedir. Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka nın tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak bütün hesapları ve Müşteriye sunulan bütün bankacılık hizmetlerini kapsar. 4. Tanımlar: Aşağıdaki kelimeler bu Sözleşmede karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar. Akdi/Kredi Faizi: İşbu Sözleşme içindeki kredi ürünlerine Müşteri nin ürünü kullandığı an itibariyle uygulanan faizi, ilgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise TCMB tarafından belirlenecek akdi faiz oranını, ATM: Müşterinin kart ve şifresini kullanarak işlem yapabildiği elektronik işlem makinelerini, Banka: ING Bank A.Ş. yi, Başvuru Formu / Talimat Mektubu: Bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki talimat ve formları, Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Telefon Bankacılığı, WAP, SMS, ATM, Internet, PC, Web, TV, Kiosk gibi elektronik ortamlar aracılığı ile sunulacak bankacılık hizmetlerini, Hesap: İşbu Sözleşme çerçevesinde açılan her türlü Tasarruf/Ticari Mevduat/ Döviz Tevdiat Hesaplarını, Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: İşbu Sözleşme kapsamındaki hesaplarla ilgili alacak borç hareketlerini gösterir dökümü, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası): Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarının Uluslararası ISO Standartlarına uygun olarak Banka tarafından üretilmiş veya üretilecek karşılığıdır. IBAN (International Bank Account Number) ancak Banka tarafından üretilebilir ve değiştirilebilir, Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini; (işbu Sözleşme de kayıtlı elektronik postaya ve kayıtlı elektronik posta hesabına atıfta bulunulan yerlerde kullanılan KEP ile ilgili terimler, tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile sair ilgili mevzuatta yer alan tanımları ifade eder). Kuruluşlar: Müşteri nin başvuru formunda belirttiği ve/ veya Banka ca adlarına havale yapılması için protokol imzalanmış kuruluşları, Müşteri: Bu Sözleşmeyi imzalayan ve bu sözleşme çerçevesinde işlem yapmaya yetkili bulunan gerçek ve tüzel kişileri, Şifre: Banka nın Kart Hamili ne Kart ve Banka Kartı ile birlikte / ayrıca verdiği veya elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanması için Kart Hamili nin Banka nın sağladığı ortamlardan edindiği / değiştirdiği, kişiye özel ve gizli numarayı, Taksitli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ürünleri ile yapılan alışverişlerin Kart Hamili İşyeri tarafından alışveriş tutarının eşit ve birden fazla taksite bölünerek vadelere ayrılması ve taksitlerin vadeleri geldikçe hesap bildirim cetvellerine borç olarak kaydedilen satış tipini, Temerrüt Faizi: İlgili ürün/hizmete ilişkin Özel Hükümler ve eklerinde Müşteri ile mutabık kalınan temerrüt faizine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamındaki ürün/hizmetlere ilişkin temerrüt faizi hesaplamasında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile niteliğine uygun düştüğü ölçüde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Birinci cümledeki düzenleme saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamındaki gayrinakdi kredilerin nakdi krediye dönüşmesi halinde uygulanacak temerrüt faizi, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, temerrüt tarihinde Bankaca kullandırılan kredilere uygulanan en yüksek akdi faizin %100 fazlasıdır. İlgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise Temerrüt Faizi, TCMB tarafından belirlenecek gecikme faiz oranını, TKHK: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u veya yerine geçecek kanunu, Toplam Borç: Hesap Kesim Tarihi nde düzenlenen Kredi Kartı Hesap Özeti nde yer alan ve Son Ödeme Tarihi ne kadar ödenmesi gereken toplam borç tutarını, 2

6 Tüketici Kredisi Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşme: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olan, kredi verenin faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemeyi ertelediği, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeleri; (Şu Kadar ki; Kredi Kartı Sözleşmelerine ilişkin özel şartlar saklıdır). Vadeli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ile yapılan satışlarda Banka nın satış bedelleri üzerine belli oranda bir vade farkı ekleyerek bulunan yeni tutarı birden fazla eşit vadeye ayırarak işyerine bildirdiği ve bulunan yeni tutarın bildirilen vadelerde Banka nın Hesap Özeti ne sıra ile borç kaydedildiği alışveriş tipini ifade eder. Bölüm 1 ORTAK HÜKÜMLER 1. Müşteri Talimatları: Müşteri nin Banka ya ileteceği bütün bildirim, talimat ve emirlerin yerine getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda açık ve yazılı olmaları gerekir. Aksi takdirde Banka bunları yerine getirmekle yükümlü değildir. 2. Faks ile İşlem Yapılması: 2.1 Müşteri bu maddenin, bu sözleşme çerçevesinde yararlanacağı hizmetler dolayısıyla yapılacak her türlü bankacılık işleminin kendisinin Banka ya göndereceği faks talimatı ile yapılmasının usul ve esaslarını düzenlediğini, işbu madde gereğince faks talimatı ile gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Bankaya yazılı olarak bildireceği faks numaralarından göndereceğini, bu numaraların değişmesi halinde yeni faks numaralarını Banka ya Noter kanalıyla bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde işbu faks numaralarından Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; Banka ya ulaşacak ve Banka nın faks cihazlarından alınacak faks çıktıları üzerinde sistem tarafından oluşturup basılan faks numaralarının işbu numaralarla örtüşmemesi veya faks üzerinde hiç numara yazılı olmaması halinde Banka nın faks talimatını işleme almayabileceğini, gönderilen faks talimatlarının gerçekte bu numaralar dışında bir başka cihazdan gönderilip gönderilmediğinin Banka nın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini, 2.2 Banka ya göndereceği faks talimatlarının tüm sayfalarını imzalayacağını, ve faks talimatının gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra gönderilecek faks talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu; faks talimatını aldığında, kendisinin yazılı teyidini beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla faksla iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu, kendisine gönderilen faks talimatında yer alan imzaları, müşterinin Banka nezdinde bulunan imza örnekleriyle karşılaştırırken makul derecede özen göstermekle yükümlü olduğunu, 2.3 Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan faks talimatıyla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını, 2.4 Banka nın faks talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; Banka nın gerek kendisinin gerek müşterinin güvenliği için olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak faks talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini, 2.5 Kendisi ile Banka arasında akdedilen işbu sözleşme uyarınca faks talimatları ile gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, Banka nın defter ve kayıtlarının, Banka ya faks sistemi ile gönderilen talimatlarda Banka nın faks cihazından çıkan talimat mektuplarının, Banka nın bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikro fişlerinin ve Banka ya ait her türlü belgenin HMK 193/1 maddesi gereğince yazılı delil olacağını kabul ve beyan etmektedir. 2.6 Oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 3. Elektronik Posta ile İşlem Yapılması: 3.1 Müşteri nin işbu sözleşme ile ilgili hususlarda talimatlarını Banka ya elektronik posta aracılığıyla (var ise kayıtlı elektronik posta hesabı aracılığıyla) da iletmesi mümkündür. Müşteri elektronik posta aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Banka ya Müşteri Bilgi Formu nda belirtilen elektronik posta adresinden göndereceğini, bu adresin değişmesi halinde yeni elektronik posta adresini Banka ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde anılan formda yer alan elektronik posta adresinden Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; gönderilen elektronik postanın gerçekte Müşteri ye ait olup olmadığını Banka nın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini kabul eder. 3.2 Müşteri, elektronik posta aracılığıyla işlem yapmayı tercih etmesi halinde, Banka nın işlemi talimatı aldığı anda gerçekleştirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla elektronik posta ile iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 3.3 Talimatın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra elektronik posta aracılığıyla gönderilecek talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu kabul eder Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan elektronik posta ile iletilmiş talimatlarla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını kabul eder. 3.5 Banka nın elektronik posta talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması 3

7 kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; talimat aslı sonradan iletilmek üzere elektronik posta talimatını işleme alma şeklindeki uygulamanın mutad bir uygulama haline gelmesi durumunda Banka nın güvenlik ve olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak elektronik posta talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini kabul eder. 3.6 Oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile Müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 4. Elektronik Bankacılık Hizmeti: 4.1. Banka müşterinin güvenliği için teknik her türlü tedbiri alacaktır. Müşteri nin Telefon Bankacılığı ile yapacağı işlemler dahil Banka ca verilecek Elektronik Bankacılık hizmetleri, Müşteri ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Banka taahhüdü oluşturmamaktadır. Resmi makamların, bu konudaki yetkilerini kullanarak yapacakları kontroller konusunda Müşteri, Banka ya yetki vermiş sayılır. Müşteri, Elektronik Bankacılık ile Banka ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken Banka tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve güvenlik kuralları na uyacağını, doğabilecek riskleri bildiğini, internet bankacılığı kullanıcı kodu ve şifrelerinin virüslü programlarla ele geçirilebileceğini, bu nedenle işlem yaparken anti virüs programları dahil, teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemini almadığı takdirde, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, kabul eder. Donanımın cihazların Banka ca sağlanması halinde Müşteri bunların mülkiyetinin Banka ya ait olduğunu, kabul ve taahhüt eder. 4.2 Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile, güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile imzası olmaksızın işlem yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgileri nin gizliliği için maksimum özen göstereceğini, kabul ve taahhüt eder. 4.3 Elektronik Bankacılık hizmetleri ile ilgili gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde şahsi hesap bakiyeleri fon, ücret, komisyon ve masraflar için yeterli olmayan Müşteri nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden Banka sorumlu değildir. 4.4 Müşteri, Banka tarafından Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kendisi tarafından kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve/veya Banka ya zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olacaktır. 4.5 Banka, makul gerekçelerin mevcut olduğu durumlarda Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Banka ya rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.6 Müşteri, oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu hizmetlere son verilmesi ya da hizmetin kesintiye uğramasından, gecikmesinden, donanım/yazılımdan dolayı oluşabilecek hatalar ve zararlardan ve üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden Banka ya yüklenecek bir kusurun bulunmadığını kabul etmektedir. 4.7 Müşteri, Banka nın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünler ile ilgili materyali Banka nın izni olmaksızın kullanmayacak, Banka tarafından verilen yazılımların telif hakkı Banka ya ait olacak, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacaktır yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. 4.9 Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça, Müşteri nin vefatından sonra, müşteriye ait şifre ve kullanıcı bilgileri nin kullanılması suretiyle bu madde çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır Müşteri nin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin TL ye veya TL den yabancı paraya çevrilmesinde ya da dövizler arasında arbitraj yapılması hallerinde Banka nın kurları uygulanır Müşteri, Bankalar Kanunu ve mevzuat uyarınca sır kapsamındaki bilgilerinin, elektronik Bankacılık hizmetlerinin ifası için, Banka tarafından görevlendirilmiş üçüncü şahıslara verilmesine ve ayrıca, rızası alınmaksızın (aleyhinde zarara meydan vermeyecek şekilde) işlemlerin işbu üçüncü şahıslarca yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri Banka nın kendisine, elektronik ortamlar veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile duyuru ve/veya bildirim yapabileceğini kabul eder. İşlem anında ATM gibi elektronik işlem birimleri ile işlemin yapıldığı mecra/ünitede yapılan duyuru ve/veya bildirimler haricinde, işbu duyuru ve/ veya bildirimler, Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükümlerine tabidir Müşteri, Banka nın ilgili birim, şube ve Müşteri iletişim Merkezi aracılığı ile Bankacılık işlemleri yapmak istediğinde, işlem yaparken telefon aracılığı ile verdiği talimatların, yaptığı konuşmaların ve beyanların bir ses alma cihazı ile kaydedilmesine ve bu kayıtların Banka nın uygun göreceği kişi ve kurumlara iletilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka dan İnternet Sitesi, SMS, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı kanalından menü kanalı ve temsilci yardımı ile veya şube çalışanı aracılığı ile elektronik bankacılık şifresini almayı kabul eder. 5. Belgelerin İbrazı: Müşteri kendisinin işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından kendisinden istenebilecek her türlü belgeyi ibraz edeceğini, sözleşmenin imzalanması sırasında veya sonra verdiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri Banka ya derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektedir. 4

8 6. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm ürün ve hizmetler için dolduracağı her türlü Başvuru Formu / Talimat Mektubu nda yer alan bilgilerin ve ibraz edeceği belgelerin gerçeğe uygun ve doğru olduklarını, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri Banka ya derhal bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 7. Hizmetlerde ve Sözleşmede Değişiklik: 7.1 Müşteri, Banka nın bu Sözleşme konusu hizmetleri kendisine sunması ile ilgili olarak nedenlerini göstermek kaydıyla uygulama değişikliği yapabileceğini, hizmete ara verebileceğini, tamamen durdurabileceğini kabul etmektedir. 7.2 Müşteri, Banka nın, işbu Sözleşmedeki şart ve hükümlerde herhangi bir zamanda yaptığı değişiklikleri kendisine işbu Sözleşmede yer alan Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükmü uyarınca duyuracağını, duyuru tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmadığı, özellikle bu sözleşmenin sona erdirilmesini talep etmediği takdirde değişiklikleri onaylamış sayılacağını kabul etmektedir. 8. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi: 8.1 Taraflar Banka nın Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yolsuzluk ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Banka nın risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Banka nın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Banka nın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını, gelen havaleleri mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit etmeyeceğini, finansal enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul etmişler ve mutabık kalmışlardır. 8.2 Müşteri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca üçüncü kişi adına/hesabına işlem yaptığında, Banka ya bunu ayrıca yazılı olarak beyan edeceğini ve adına/hesabına işlem yaptığı üçüncü kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili mevzuat çerçevesinde Banka ya ibraz edeceğini; aksine yazılı bir beyanı olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında yapılan iş ve işlemlerin kendisi adına/hesabına yapıldığını kabul eder. 9. Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: Müşteri açıkça talep etmedikçe bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ve hesaplarla ilgili olarak belirli bir dönemi kapsayan bir hesap özetinin/hesap ekstresinin kendisine gönderilmeyeceğini kabul eder. Ancak mevzuat veya Banka uygulamasına bağlı olarak kendisine hesap özeti gönderilmesi halinde, hesap özetini aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla itirazda bulunmadığı takdirde, bakiyeyi onaylamış sayılacağını kabul etmektedir. Banka, Müşteri nin açık yazılı talebi halinde, Banka ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine / var ise kayıtlı elektronik posta hesabına hesap özeti gönderebilir. İşbu halde Müşteri de hesap özetinde kendisine bildirilecek adrese yukarıda belirtilen süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir. 10. Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler: 10.1 Müşteri, işbu sözleşme ile ilgili hususlarda Banka nın, müşteriye ulaşmada en elverişli olarak gördüğü ve Müşteri nin Banka ya bildireceği güncel SMS, eposta/ kayıtlı elektronik posta, telefon ve/veya iletişim adresi gibi kanallardan biri veya uygun düştüğü ölçüde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kendisine bildirimde bulunabileceğini; işbu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Banka yı yazılı olarak bilgilendireceğini kabul etmektedir. Müşteri, Banka ya bildirdiği iletişim bilgilerinin (adres, telefon numarası, eposta/kayıtlı elektronik posta adresi veya müşteriye ulaşılmasını sağlayan her türlü iletişim bilgisi) herhangi biri üzerinden kendisine ulaşılamadığı takdirde, Banka nın her türlü güncel iletişim bilgilerini, hiç bildirmemiş olsa dahi tespit etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın kendisine ait güncel iletişim bilgilerini tespit ederken, telefon numarası bilgilerinin, kimlik bilgilerinin veya tespit için gerekli olan her türlü bilgilerinin 3. kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Banka, tespit ettiği yeni iletişim bilgilerini işbu madde kapsamında müşterilere yapacağı bildirimlerde kullanabilecektir Banka tarafından gerek Müşteri ye, gerekse müşteriyle birlikte kefillere ve diğer teminat vermiş olanlara yapılacak her türlü bildirim ve/veya duyurular, Müşteri nin özellikle bu bildirim ve/veya duyuruların hangi yolla gönderilmesi gerektiğine ilişkin Banka ya ilettiği yazılı bir talebi yok ise, bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi yolla gönderileceğini tercih hakkı Banka ya ait olacaktır Banka nın, (a) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği veya daha sonra bildireceği elektronik posta adresine/kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla, (b) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine noter vasıtasıyla, (c) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine iadeli taahhütlü mektupla, (d) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği cep telefonu numarasına SMS yoluyla, (e) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği faks numarasına faks yoluyla, (veya uygun düştüğü ölçüde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla) işin aciliyetini, posta giderini ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, yukarıda sayılan bildirim yollarından birini veya birkaçını tercih ederek, buna göre Müşteri ye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına sahip olduğu taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. 5

9 10.4 Müşteri, itirazlarını, bildirimin kendisine ulaştığı veya talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak 15 (onbeş) gün içinde Banka ya ulaştırmak zorundadır. 11. Havale veya EFT Talimatı: 11.1 Havale veya EFT emrinde lehdarın kimlik bilgileri, açık adresi, havale meblağı ve havalenin veya EFT nin ne şekilde yapılacağı çok açık bir biçimde yer almalıdır Havale veya EFT bedellerinin doğrudan lehdara ödenmesi veya ödenmek üzere muhabire gönderilmesi ile Banka nın her türlü sorumluluğu sona erer Müşteri, hesabına gelecek havalelerin veya EFT lerin Müşteri ye ihbarda bulunmadan Banka tarafından kabulünü ve adına açılmış/açılacak hesabına alacak kaydedilmesini kabul eder Banka, havale veya EFT talimatında belirtilen hesap müsait değilse, Müşteri nin Banka nezdindeki diğer hesaplarının müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir Havalenin veya EFT nin lehdarları tarafından kabul edilmemesi, hesabın müsait olmaması, Müşteri hesabına haciz/tedbir konulması, havale lehdarının hesabı kapatmış olması veya sadece kredi ile ilgili işlemler yapmak üzere açılmış bir hesabın kredinin ödenmesi ile birlikte, ilgili mevzuat gereğince kapatılmış olması veya havale talimatının geç verilmesi gibi sebeplerle havalenin lehdarına geç ulaşması veya hiç ulaşamamasından Banka sorumlu olmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi maddesi hükümleri saklıdır EFT işlemlerinin dan sonra gerçekleştirilmesi halinde işlem Geç EFT statüsünde değerlendirilecek olup Şube, ATM, Internet, Mobil ve Telefon Bankacılığı ile Banka nın müşteriye sunacağı diğer ödeme kanallarından Banka, Geç EFT işlemi için Müşteri den ek bir ücret talep edecektir, ücreti tahsil edememesi halinde işlemi gerçekleştirmeyecektir. 12. Müşteri nin Banka Nezdindeki Birden Fazla Hesapları Arasında Virman: Müşteri nin Banka da birden fazla hesabı varsa Banka, makul sebeplerin gerektirmesi halinde Müşteri nin talimatı olmaksızın bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda her türlü virmanı yapabilir, bu hesapları birleştirebilir. Banka doğmuş/doğacak hak ve alacakları için hesabın tamamını bloke edebilir, rehin, hapis, takas, mahsup haklarını kullanabilir, arbitraj yapıp yapmamakta muhtardır. 13. Sigorta Kapsamındaki Mevduat: Bakanlar Kurulu nun 01/06/2000 tarih, 2000/682 sayılı kararının yürürlüğe girdiği 01/06/2000 tarihinden başlayarak açılan ya da yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, Banka tarafından gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz, depo ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilmiştir. Sigorta kapsamındaki mevduat limitlerinde yapılacak değişiklikler Müşteri hesaplarına aynen yansıtılacaktır. 14. Zamanaşımı Uygulamaları: 14.1 Banka nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdiği Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kâr payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan; Müşteri nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara sahip olan Müşteri yi, başvuruda bulunmadığı takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren Banka nın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklardan Haziran ayının on beşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki veya Fon kurulu tarafından belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarına devredilir. Banka, bu durumu, Müşteri nin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kâr payları ile birlikte ulaştığı tutar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar, faiz ve kâr payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi, kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine blokaj konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokajın konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, 6

10 hesaptaki blokajın kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. 15. Mevduat Hesabının Çekilmesi veya Bir Başka Banka Hesabına Aktarılması: sayılı Bankacılık Kanunu nun (Kanun) Mevduata İlişkin Hükümler Madde 61 e göre; 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu nun rehinlere ve hapis hakkına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, Müşteri nin mevduat sahibi olarak kendisine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakkı hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Müşteri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır Müşteri mevduatını bizzat kendisi çekebileceği gibi, Banka tarafından kabul edilebilir bir talimat ile bir başkasını da mevduatını çekebilmesi için yetkilendirebilir veya 5411 Sayılı Kanunun 60. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kendisinin ya da bir başkasının Türkiye de veya Banka ya vereceği talimatla Türkiye de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarabilir. Vadeli hesabın vadesi dolmadan önce mudinin veya temsilcisinin bakiyeyi çekme veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir hesaba aktarma talebi, Banka nın onayına tabidir. 16. Hareketsiz Hesaplar: 16.1 Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen hesaplar, hareketsiz hesap kabul edilir Banka, bu hesaplarla ilgili olarak müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğunu aksi takdirde Banka nın hesap işletim ücreti tahakkuk ettirebileceğini ve/veya hesabı kapatabileceğini 10. maddede düzenlenen yöntemlerle bildirir. Müşteri bu hakkını kullanmadığı takdirde Banka hesaba ücret tahakkuk ettirebilir ve/veya hesabı kapatabilir. 17. Hizmetlerin Başka Şubeye Devri: Hiçbir süre ve mevduat ortalaması ile bağlı kalınmaksızın Müşteri nin hesaplarının bulunduğu şubenin kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde Müşteri, Banka nın bildirimde bulunarak, hesap bakiyesini hesapların devrolduğu şubede veya herhangi bir şubede takip etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 18. Valör ve Yabancı Para İşlemlerde Uygulanacak Kur: Valör, işlemin yapılacağı veya faizin işlemeye başlayacağı günü ifade eder. Hesaba yatırılan para için alacak faizi, paranın yatırıldığı tarihi izleyen ilk iş günü; hesaptan çekilen para için faiz, paranın çekildiği gün işlemeye başlar. Vadeli hesabın açılmasında valör, paranın hesaba yatırılmasını takip eden ilk iş günüdür. Virman talimatı ile yapılan ödemelerde valör, borç kaydının yapıldığı hesap için aynı gün, alacak kaydının yapıldığı hesap için izleyen ilk iş günüdür. EFT yoluyla gelen havalelerde bedelin hesaba alacak kaydedilmesinde valör, bedelin Banka nın muhabir hesabına alacak geçtiği tarihi izleyen ilk işgünüdür. Hesaba alacak kaydının yapıldığı durumlarda valör veya valörün hesap edileceği gün hafta sonu veya diğer tatil günlerine rastlarsa valör, tatil bitimini izleyen ilk işgünüdür. Müşteri, valör tarihinin belirlenmesinde yürürlükteki mevzuat ve Banka nın kendi uygulamaları doğrultusunda işlem yapacağını kabul eder. Müşteri nin yabancı para birimi üzerinden yapacağı her türlü işlemde, işlem gününde Banka tarafından belirlenen kur uygulanır. 19. Ücret, Masraf, Komisyon, Sigorta Giderleri, BSMV, Damga Vergisi ve Diğer Yükümlülükler: Müşteri, işbu Sözleşme de yer alan ve daha sonra eklenebilecek hizmet/işlem/ürünler nedeni ile gereken ve işbu Sözleşme nin eki bilgi formlarında müzakere edilerek mutabık kalınan ve/veya değişikliği durumunda usulünce kendisine bildirilecek olan her türlü ücret, masraf ve komisyonlar ile mevduat ve hesaba ilişkin bir hizmet karşılığı alınacak ücret, vergi, vergi benzeri diğer mali yükümlülükler, kurtaj, komisyon ve sigorta primlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın bunları talebe ve tahsile yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder. Şu kadar ki Banka, ilgili tüketici mevzuatının öngördüğü koşullar ve bilgilendirme usulleri çerçevesinde hareket edecektir. Müşteri, Banka nın söz konusu yükümlülükleri herhangi bir şekilde, herhangi bir makam ve mercie ödemek durumunda kalması halinde, talep üzerine derhal, nakden Banka ya ödemeyi, bu ödemeler ile Banka nın komisyon, ücret ve her türlü alacağını kendi hesabından takas ve mahsup yoluyla re sen tahsile de yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, hesabına yatırılacak para ve yapılacak işlemlerin gerektirdiği Damga Vergisinin kendisi tarafından karşılanacağını, kanunen Banka ca ödenmesi gereken Damga Vergisi karşılığı, BSMV ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri hesap açılışı tarihini takip etmek suretiyle hesap işletim ücreti olarak her takvim yılında ayda bir olmak üzere TL cinsinden açılmış hesaplar için işbu Sözleşme de yer alan ve/veya Banka tarafından şube ve elektronik ortamlar aracılığı ile duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarı ve buna bağlı BSMV, KKDF kesintilerini, Banka nın, re sen hesabından mahsuben yetkili olduğunu, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini ve Banka nın söz konusu tutarları arttırma yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Döviz cinsinden açılmış hesaplar için Banka tarafından şube ve internet kanallarında duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarın hesap işletim ücreti tahsilat tarihindeki Banka gişe kurlarına göre karşılığı kullanılacaktır Müşteri, Banka nın diğer şubeleri veya Muhabirleri aracılığıyla tahsil edilmek üzere Banka ya tevdi ettiği senetler nedeniyle ödemek zorunda olacağı her türlü gider ve masrafları ve bu sözleşme kapsamındaki işlemler ile ilgili tüm vergi, fon, gider ve masrafları derhal Banka ya ödemeyi, Banka nın bu alacağını, resen ve peşinen hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, söz konusu senetlerin üzerinde hapis ve rehin hakkı bulunduğunu, tahsil edilen bedellerinin Banka ya rehinli olduğunu kabul ve taahhüt eder. 7

11 19.5. Müşteri, Banka nın 30 gün önceden 10. maddede düzenlenen şekilde bildirimde bulunarak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müşteriden tahsil edilen faiz, masraf ve komisyon oranlarını ve miktarlarını değiştirebileceğini, söz konusu yükümlülüklere ilişkin oranlar ve tutarlar ile ilgili güncel bilgiye Banka Şubeleri, Banka internet (web) adresi ve telefon bankacılığı ile de ulaşılabileceğini kabul etmektedir. Mevzuatta aksi açıkça öngörülmediği sürece 30 günlük sürenin dolmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili ürün veya hizmetten vazgeçtiğine ilişkin iptal talebini Banka ya iletmediği takdirde Müşteri bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. 20. Temerrüt Faizi ve Diğer Yasal Gider ve Masraflar: Müşteri, Banka nın işbu Sözleşme konusu işlemler, hizmetler veya krediler nedeniyle ve doğmuş ve doğacak tüm alacaklarını Banka nın ilk yazılı talebi üzerine talepte belirtilen süre içinde, nakden, def aten veya hesaben ödemeyi, aksi takdirde temerrüt faizi, gider vergisi, fon ve diğer masrafları ödemeyi, işbu Sözleşmeden doğacak borçların tahsili hususunda Banka nın mahkeme veya icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, yasal tüm masrafları ve anapara, faiz, komisyon, avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ceza ve tevkif evleri harcı ile tahsil harcını Banka ya ödemeyi, Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmasına gerek bulunmadığını, teminat yatırmak zorunda kalması halinde teminat mektubu komisyonlarını, nakit teminatta nakit teminatın faizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, sözleşmenin imza tarihinde ya da hizmetin / işlemin / kredinin alındığı tarihte mevcut olmayan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle sonradan gelebilecek maddi sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 21. Banka nın Rehin, Takas ve Mahsup Hakkı: Müşteri, bu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere; Banka nın yurtiçinde ve dışında bütün şubelerinde ve iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak her türlü hesaplarının, bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının; adına gelecek ve kendisi tarafından yapılacak havale tutarlarının, kendisine ait olup da Banka da bulunan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoların, hisse senetlerinin ve tahvillerin, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikalarının, bunların kuponlarının ve diğer kıymetli evraklarının, Banka nın emanetine alınan ve alınacak veya Banka nezdinde bulunabilecek sermaye piyasası araçlarının, altın, mal ve eşyaların üzerinde Banka nın hapis hakkı bulunduğunu ve bunların ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka ya rehnedilmiş olduğunu, muaccel olup olmadığına bakılmaksızın hapis hakkı kullanabileceğini, muacceliyet halinde Banka ca takas/mahsup edilebileceğini, borsada veya haricen satılabileceğini, bu hususta Banka nın yetkili olduğunu; ayrıca Banka nın, kendisine (Müşteri ye) ait olan ve olacak tüm paraları, açılmış/açılacak bütün mevduat hesapları, bloke hesapları, kendisinin her ne nedenle olursa olsun, doğmuş veya doğacak tüm borçlarına karşılık Banka nın hapis ve mahsup etmek, kıymetli evraklarına, sermaye piyasası türev araçlarına el koymak yetkisine sahip olduğunu; Banka nın kendisine ait paraları kısmen ya da tamamen bloke bir hesaba aktarmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. 22. Vefat Durumu: Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça vefattan sonra, Müşteri ye ait şifrenin kullanılması suretiyle Sözleşme deki bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 23. Temsilciyle İşlem: 23.1 Reşit olmayan veya ehliyeti sınırlandırılmış olan Müşteri ye, Sözleşme yi yasal temsilcinin Müşteri adına imzalaması kaydıyla hesap açılabilir. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilecektir. Yasal temsilci, Banka tarafından Müşteri adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, şifrenin Müşteri nin kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder Yasal temsilci, Müşteri adına hesaplarda işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi/ kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Banka nın gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. Müşteri adına hareket eden yasal temsilci Sözleşme de düzenlenen Müşteri nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder. 24. Delil Niteliği: Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki ürün ve hizmetler ile tüm iş ve işlemlerden doğacak uyuşmazlıklarda Banka ya ait defter, kayıt, belge, mikrofilm, bilgisayar ve ses kayıtları ile Banka yetkilileri ile kendisi arasında yapılan yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmeleri sırasında Banka yetkilileri tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir. 25. Geçersizlik: Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği sözleşmenin tümünün geçersizliğine yol açmayacaktır. Bir hükmün uzun süredir uygulanmamış olması o hükmün taraflarca geçersiz sayıldığı anlamına gelmeyecektir. 26. Sözleşmenin Süresi ve İfa Yeri: İşbu sözleşme süresiz olup; bu sözleşmeden doğan bütün borçların ifa yeri, hesabın nezdinde açıldığı Banka Şubesinin yasal ikametgâhının bulunduğu yerdir. 27. Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılması: 27.1 Taraflar diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi sona erdirme, hesapların tamamını 8

12 veya bir kısmını kapatma hak ve yetkisine sahiptir. Ancak böyle bir durumda gerek Müşteri nin ve gerekse Banka nın, birbirlerine olan borçlarını tamamen ödemeleri gerekmektedir. Banka ca hesaplar kapatıldığı takdirde, Müşteri, kendisinin Banka ya olan doğmuş/doğacak borçlarının tamamını, derhal Banka ya ödeyeceğini, Müşteri nin de bu sözleşmeye bağlı olarak Banka nın doğmuş ve doğacak her türlü alacağının karşılanmış olması kaydıyla sözleşmeyi feshedebileceğini; 27.2 İşbu Sözleşmeden doğan sermaye piyasası faaliyetleri, altın alım satımına aracılık ve saklama hizmetlerinde ise taraflardan her birinin, iadeli taahhütlü olarak yazılı feshi ihbar ile fesih ihbarının diğer tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, Müşteri nin varsa Banka ya olan borçlarını ödemek suretiyle menkul kıymetleri Banka dan alması gerektiğini, aksi takdirde Banka nın bu menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin olarak doğabilecek her türlü masrafları Müşteri den talep etme hakkı olacağını ve bu masraflar Banka ya ödenmediği sürece bahse konu menkul kıymetler üzerinde hapis hakkını kullanabileceğini ve bunları Müşteri ye teslim etmeyebileceğini kabul ve taahhüt ederler. 28. Müşteri ye noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacak tebligatlar için yasal ikametgâhı: Müşteri Banka ya bildirdiği veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresinin yasal ikametgâh adresi olduğunu ve bu adrese gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemese dahi, anılan adrese ulaşmış olduğu tarihin kendisine tebliğ tarihi sayılmasını kabul ettiğini, bu sözleşmenin yapılmasından sonraki adres değişikliklerini yazılı olarak veya noter aracılığıyla Banka ya bildirmediği takdirde önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını; kendisi yurtdışında ikamet etmekte ise bu Sözleşme den doğabilecek ihtilaflar nedeniyle kendisine Türkiye de yapılacak her türlü tebligat için nı tebellüğe yetkili temsilci olarak tayin ettiğini ve aşağıdaki adresi Türkiye deki tebligat adresi olarak gösterdiğini, bu adrese yapılacak tebligatın bila tebliğ dönse bile kendisine yapılmış sayılacağını ve temsilcinin şahsında ve tebligat adresinde bir değişiklik vukuu halinde keyfiyetin yazılı olarak Banka ya bildirileceği tarihe kadar önceki temsilci ve tebligat adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Yetkili Temsilci Adres Cayma Hakkı: 29.1 Müşteri nin tüketici mevzuatına tabi olan ürünleri kullanması ve bu ürünlere ilişkin Özel Hükümlerin tüketici mevzuatı uyarınca, Tüketici Kredisi Sözleşmesi niteliğine dönüşmesi halinde Müşteri, tüketici mevzuatında öngörüldüğü şekilde on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, ilgili ürünlere ilişkin işlemlerden cayma hakkını haizdir Müşteri nin bu hakkını kullanabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde cayma bildirimini Banka ya yöneltmesi gerekmekte olup, bu bildirimi Banka nın çağrı merkezine telefon aracılığı ile veya ürüne başvurulan Banka şubesine yazılı talimat vermek suretiyle Banka ya iletmesi gereklidir Cayma hakkını kullanan Müşteri nin krediden faydalandığı hallerde, Müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ( Toplam Tutar ) en geç cayma bildirimini Banka ya göndermesinden sonra otuz gün içinde, cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte geri öder. Şu kadar ki; Müşteri her halükârda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteri, cayma bildirimini göndermesinden itibaren otuz gün içerisinde, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak olan bedelin tamamını Banka ya ödemediği takdirde, ilgili işlemlerden caymamış sayılır. 30 günlük geri ödeme süresi içinde vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri müşteri hesabında bulunan ve Banka lehine rehinli olan tutarlardan Banka ca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir, Müşterinin talimatı varsa bu tahsilat hesaba tanımlı destek hesaptan da gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde Müşteri nin cayma bildirimini Banka ya gönderdikten sonra otuz gün içinde, Toplam Tutar ın tamamını ödemeyerek kısmi ödeme ( Kısmi Ödeme ) yapması durumunda da vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri Müşteri nin yapmış olduğu Kısmi Ödeme tutarından Banka ca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir. Muaccel olmayan Banka alacakları için ise mahsup yapılmaz Müşterinin cayma hakkını kullanması durumunda, Banka Müşteri den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bölüm 2 ÖZEL HÜKÜMLER EK 1.a MEVDUAT HESABI Tanımlar: Aşağıda yer alan; Teselsüllü Müşterek Hesap: Hesap sahiplerinden her birinin ayrı ayrı işlem yapabildiği ortak hesabı, Teselsülsüz (Birlikte İşlem Yapılması Zorunlu) Müşterek Hesap sahiplerinin ancak birlikte işlem yapabildikleri ortak hesabı ifade eder. Müşterek Hesap Sahiplerine ve Müşterek Hesap Kullanım Koşullarına ilişkin bilgiler Müşterek Hesap Kullanım Taahhütnamesi nde yer almaktadır. 1. Banka, Müşteri nezdindeki hesaplarının alacaklı bakiyesine mevzuat ve Banka uygulamaları çerçevesinde cari faiz oranını uygulamayı kabul etmektedir. Banka, cari 9

13 faiz oranlarını değiştirmeye ve Müşteriye ihbara gerek kalmaksızın değişiklik tarihinden itibaren uygulamaya yetkilidir. Bu değişikliği kabul etmeyen Müşteri bunu öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde hesabını kapatmaya yetkili olup, bu takdirde değişiklik kendisine uygulanmaz. Müşteri, vadeli mevduat hesap açılışlarında Banka tarafından bir alt limit belirlenebileceğini, bu limitin altındaki mevduatına vadesiz mevduat faizi verilebileceğini ve hesabın bundan böyle vadesiz mevduat olarak işletileceğini kabul eder. Bu uygulamayı kabul etmeyen Müşteri, bunu öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde hesabını kapatmaya yetkilidir. Vadesiz alacaklı cari / vadesiz döviz tevdiat hesabına faiz tahakkuk ettirildiği takdirde bu faizler yıl sonlarında anaparaya eklenecektir. Mevduat hesaplarında faiz hesaplamasında, küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde rakam, virgülden sonraki iki haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden yapılacaktır. 2. Vadeli hesaplarda Müşteri, tayin edilen vadeden önce Banka nın muvafakati olmadan yatırdığı paranın bir bölümünü veya tamamını çekme hakkına sahip değildir. Kısmi vade bozumunun nispetini ve vade müddeti içinde kaç defa yapılabileceğini belirlemeye Banka yetkilidir. Kısmen vadesi bozulan hesaplarda, vadesi bozulan kısma vadesiz faiz oranı uygulanır. Kısmi vade bozumundan sonra hesapta kalan tutara, faiz dilimi değişmemiş olması kaydıyla başlangıçta belirlenen şartlar uygulanır. Faiz dilimi değişmişse, hesapta kalan tutara, o dilim için Şubece ilan edilen faiz oranı uygulanır. Vadeli hesapların yenilenmesi halinde, Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe sözleşme de yenilenmiş sayılacaktır. Şu kadar ki O/N (gecelik) mevduatlar iş günlerinde bir gün vadeli mevduat esasına göre çalışırken, hafta sonu veya resmi tatil günlerinde vadesi tatilden sonraki ilk iş günü olacak şekilde bağlanacaktır. 3. Müşteri nin, vadesiz mevduat hesabı ve özel cari hesap sözleşmelerinde mevduatını geri alma hakkı bulunmaktadır. Vadeli hesabındaki tutarlara Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz oranı, Kanunun anılan maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değiştirilemeyecek olup, vadesinde kapatılmayan hesaplar, Müşteri nin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılacaktır. Müşteri nin, Banka dan talep hakkı hesabın vadesinin bittiği tarihteki birim hesap değeri veya faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacaktır. Müşteri vadeli hesaplarda kendisine sunulan farklı temdit tiplerinden birini tercih edeceğini, herhangi bir tercihte bulunmazsa genel bankacılık uygulaması çerçevesinde mevcut vade ile temdit uygulanacağını kabul eder. 4. Teselsüllü Müşterek Hesaplarda, hesap sahiplerinden her biri, Banka nezdindeki Müşterek Vadeli/Vadesiz Mevduat/Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, bütün yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olup, bu sebeple doğacak sonuçlardan sorumlu olmayı önceden kabul ve taahhüt ederler. Ancak, hesaptan ödeme yapılabilmesi için, Banka talep ettiği takdirde hesaba ait cüzdanların ibrazı şarttır. Teselsülsüz Müşterek Hesaplarda, hesap sahipleri Banka nezdindeki Vadeli/ Vadesiz Mevduat veya Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz. Banka, teselsüllü ve teselsülsüz müşterek hesaplar üzerinde yapılan işlemler için hesap sahiplerinden birine hesap özeti göndererek diğer hesap sahiplerini durumdan haberdar etmiş sayılır. Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri ellerindeki cüzdanları kaybettikleri takdirde durumu derhal Banka ya bildirmeyi, aksi halde yapılacak hatalı ödemelerden dolayı Banka nın sorumlu olmayacağını kabul ederler. Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri, hisseleri tutarlarını Banka ya bildirmemişlerse, hisselerin eşit olduğu kabul edilir ve Banka yetkili makamlara bildirimde bulunurken dahi müşterek hesap sahiplerinin payını eşit saymaya mezun ve yetkilidir. Banka nın, müşterek hesap sahiplerinin herhangi birinden bir alacağının bulunması halinde, hesap sahiplerinin payının eşit olup olmadığına bakılmaksızın, Banka hesabın tamamını bloke etmeye ve/veya alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğer hesap sahipleri Banka nın kendilerine yaptığı ödemelerden dolayı Vergi Dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Müşteri tarafından aksine yazılı bir talimat verilmediği sürece müşterek hesap, teselsüllü müşterek hesap olarak kabul edilir. 5. Yabancı Paralar Üzerinden Açılan Hesaplarla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Müşteri nin aksine bir talimatı yoksa, hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren paralar, Banka nın belirleyeceği kur uygulanarak hesabın para cinsine çevrilir. Kur değişikliklerinin sonuçları Müşteri ye aittir. Hesaba giren paralar ve hesaptan yapılan tüm ödemelerde işlemin yapıldığı gün Banka tarafından belirlenen kur uygulanır. Müşteri, arbitraj yapılması halinde, arbitraj komisyonu almak hakkını Banka ya verdiğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri; Banka nezdindeki hesabı müsait olmadığı halde yabancı para alım satım talimatının yerine getirilmeyebileceğini, Banka ca talimatın yerine getirilmesi halinde ise aynı gün itibariyle ödemede bulunması kaydıyla geçerli olacağını, aksi takdirde yapılan işlemin iptal edilmesi nedeniyle doğacak Banka alacağını ve her türde zararı masraflar dahil defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 6. Müşteri, talimatından aksi açıkça anlaşılmadıkça, şube ve web dışı kanallardan vermiş olduğu talimatların yerine getirilebilmesi için veya adına vadesiz hesap açılmasının zorunlu olduğu hallerde, Banka nın işbu sözleşme çerçevesinde adına vadesiz hesap açma yetkisi olduğunu kabul eder. 10

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : Adı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2,

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL HESAPLAR MÜŞTERİ, işbu Formu imzalamak suretiyle BANKA nezdinde, Mevzuatın izin verdiği ve Bireysel Müşteri Sözleşmesi nde ve işbu Form da belirtilmiş olan her türlü hesabı, BANKA nın kabulü halinde, açmaya

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 2 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL www.teb.com.tr BİREYSEL

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ www.halkbank.com.tr MADDE 1 - TARAFLAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) ile Müşteri, aşağıda belirtilen koşullarda tümüyle mutabık kalarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. MADDE 2 - TANIMLAR Bu sözleşmede

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/28/0115/300.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32. sayfasında

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı