- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik."

Transkript

1

2

3 Değerli Müşterimiz, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız ve uluslararası tecrübemizle ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uygun çözümler üretiyoruz. Şu anda imzaladığınız Sözleşmenin kapsamı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz: İmzaladığınız Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) Bankamızdan sağlayacağınız bireysel ürün ve hizmetlerin koşullarını, uygulama usullerini, karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerimizi içermektedir. Sözleşmenin imzalı bir nüshası, müşteri temsilciniz tarafından size teslim edilecektir. Bu Sözleşme ile; TL/ yabancı para mevduat, repo, likit hesap, hesaplar arası havale, virman, diğer bankalara yapılacak yurtiçi TL para transferlerieft, hesabınıza keşide ettiğiniz çekler, kambiyo senetleri, sigorta işlemleri, kiralık kasa uygulamaları, otomatik ödeme (fatura vb) ve düzenli ödeme talimatları destek hesap (Kredili Mevduat Hesabı), banka ve kredi kartı işlemleri gibi ürün ve hizmetler ile alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin Başvuru formlarında yer alan açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Ürün ve hizmetin tüm özellikleri, ücret ve komisyon tarifesi müşteri temsilciniz tarafından size açıklanacaktır. Tereddüt ettiğiniz, açıklanmasını istediğiniz hususları müşteri temsilcinize sorabilirsiniz. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız, sayfa 10 Madde 28 de yer alan boş kısmı doldurmanızı ve size kolaylıkla ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi bildirmenizi rica ediyoruz. ING Bank Anonim Şirketi, Sicil Numarası , İşletme Merkezi; İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:8, Sarıyer/İstanbul), İnternet sitesi adres: wwww.ingbank.com.tr İş bu sözleşme metnine, içeriğini incelemek ve bilgi edinmek üzere adresinden ulaşabilirsiniz. 1

4

5 ING Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1. Taraflar: Bu sözleşme ING Bank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki konuları içermek üzere imzalanmış bulunmaktadır. 2. Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi ve İçeriğini Öğrenme İmkânı Sağlanması: Müşterilerin, Banka nın her şubesinden güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneğini edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneği Banka nın internet sitesinde de Müşteri incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 3. Sözleşmenin Kapsamı ve Bütünlüğü: Bu sözleşme Müşteriye sunulacak bireysel bankacılık hizmetlerine ilişkin hükümleri içermektedir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla giriş hükümlerine, ortak hükümlere ve yararlanacağı ürünlerin özel hükümlerine tabi olacağını ve sözleşmenin, tüm ek ve formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini kabul etmektedir. Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka nın tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak bütün hesapları ve Müşteriye sunulan bütün bankacılık hizmetlerini kapsar. 4. Tanımlar: Aşağıdaki kelimeler bu Sözleşmede karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar. Akdi/Kredi Faizi: İşbu Sözleşme içindeki kredi ürünlerine Müşteri nin ürünü kullandığı an itibariyle uygulanan faizi, ilgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise TCMB tarafından belirlenecek akdi faiz oranını, ATM: Müşterinin kart ve şifresini kullanarak işlem yapabildiği elektronik işlem makinelerini, Banka: ING Bank A.Ş. yi, Başvuru Formu / Talimat Mektubu: Bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki talimat ve formları, Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Telefon Bankacılığı, WAP, SMS, ATM, Internet, PC, Web, TV, Kiosk gibi elektronik ortamlar aracılığı ile sunulacak bankacılık hizmetlerini, Hesap: İşbu Sözleşme çerçevesinde açılan her türlü Tasarruf/Ticari Mevduat/ Döviz Tevdiat Hesaplarını, Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: İşbu Sözleşme kapsamındaki hesaplarla ilgili alacak borç hareketlerini gösterir dökümü, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası): Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarının Uluslararası ISO Standartlarına uygun olarak Banka tarafından üretilmiş veya üretilecek karşılığıdır. IBAN (International Bank Account Number) ancak Banka tarafından üretilebilir ve değiştirilebilir, Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini; (işbu Sözleşme de kayıtlı elektronik postaya ve kayıtlı elektronik posta hesabına atıfta bulunulan yerlerde kullanılan KEP ile ilgili terimler, tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile sair ilgili mevzuatta yer alan tanımları ifade eder). Kuruluşlar: Müşteri nin başvuru formunda belirttiği ve/ veya Banka ca adlarına havale yapılması için protokol imzalanmış kuruluşları, Müşteri: Bu Sözleşmeyi imzalayan ve bu sözleşme çerçevesinde işlem yapmaya yetkili bulunan gerçek ve tüzel kişileri, Şifre: Banka nın Kart Hamili ne Kart ve Banka Kartı ile birlikte / ayrıca verdiği veya elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanması için Kart Hamili nin Banka nın sağladığı ortamlardan edindiği / değiştirdiği, kişiye özel ve gizli numarayı, Taksitli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ürünleri ile yapılan alışverişlerin Kart Hamili İşyeri tarafından alışveriş tutarının eşit ve birden fazla taksite bölünerek vadelere ayrılması ve taksitlerin vadeleri geldikçe hesap bildirim cetvellerine borç olarak kaydedilen satış tipini, Temerrüt Faizi: İlgili ürün/hizmete ilişkin Özel Hükümler ve eklerinde Müşteri ile mutabık kalınan temerrüt faizine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamındaki ürün/hizmetlere ilişkin temerrüt faizi hesaplamasında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile niteliğine uygun düştüğü ölçüde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Birinci cümledeki düzenleme saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamındaki gayrinakdi kredilerin nakdi krediye dönüşmesi halinde uygulanacak temerrüt faizi, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, temerrüt tarihinde Bankaca kullandırılan kredilere uygulanan en yüksek akdi faizin %100 fazlasıdır. İlgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise Temerrüt Faizi, TCMB tarafından belirlenecek gecikme faiz oranını, TKHK: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u veya yerine geçecek kanunu, Toplam Borç: Hesap Kesim Tarihi nde düzenlenen Kredi Kartı Hesap Özeti nde yer alan ve Son Ödeme Tarihi ne kadar ödenmesi gereken toplam borç tutarını, 2

6 Tüketici Kredisi Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşme: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olan, kredi verenin faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemeyi ertelediği, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeleri; (Şu Kadar ki; Kredi Kartı Sözleşmelerine ilişkin özel şartlar saklıdır). Vadeli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ile yapılan satışlarda Banka nın satış bedelleri üzerine belli oranda bir vade farkı ekleyerek bulunan yeni tutarı birden fazla eşit vadeye ayırarak işyerine bildirdiği ve bulunan yeni tutarın bildirilen vadelerde Banka nın Hesap Özeti ne sıra ile borç kaydedildiği alışveriş tipini ifade eder. Bölüm 1 ORTAK HÜKÜMLER 1. Müşteri Talimatları: Müşteri nin Banka ya ileteceği bütün bildirim, talimat ve emirlerin yerine getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda açık ve yazılı olmaları gerekir. Aksi takdirde Banka bunları yerine getirmekle yükümlü değildir. 2. Faks ile İşlem Yapılması: 2.1 Müşteri bu maddenin, bu sözleşme çerçevesinde yararlanacağı hizmetler dolayısıyla yapılacak her türlü bankacılık işleminin kendisinin Banka ya göndereceği faks talimatı ile yapılmasının usul ve esaslarını düzenlediğini, işbu madde gereğince faks talimatı ile gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Bankaya yazılı olarak bildireceği faks numaralarından göndereceğini, bu numaraların değişmesi halinde yeni faks numaralarını Banka ya Noter kanalıyla bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde işbu faks numaralarından Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; Banka ya ulaşacak ve Banka nın faks cihazlarından alınacak faks çıktıları üzerinde sistem tarafından oluşturup basılan faks numaralarının işbu numaralarla örtüşmemesi veya faks üzerinde hiç numara yazılı olmaması halinde Banka nın faks talimatını işleme almayabileceğini, gönderilen faks talimatlarının gerçekte bu numaralar dışında bir başka cihazdan gönderilip gönderilmediğinin Banka nın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini, 2.2 Banka ya göndereceği faks talimatlarının tüm sayfalarını imzalayacağını, ve faks talimatının gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra gönderilecek faks talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu; faks talimatını aldığında, kendisinin yazılı teyidini beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla faksla iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu, kendisine gönderilen faks talimatında yer alan imzaları, müşterinin Banka nezdinde bulunan imza örnekleriyle karşılaştırırken makul derecede özen göstermekle yükümlü olduğunu, 2.3 Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan faks talimatıyla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını, 2.4 Banka nın faks talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; Banka nın gerek kendisinin gerek müşterinin güvenliği için olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak faks talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini, 2.5 Kendisi ile Banka arasında akdedilen işbu sözleşme uyarınca faks talimatları ile gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, Banka nın defter ve kayıtlarının, Banka ya faks sistemi ile gönderilen talimatlarda Banka nın faks cihazından çıkan talimat mektuplarının, Banka nın bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikro fişlerinin ve Banka ya ait her türlü belgenin HMK 193/1 maddesi gereğince yazılı delil olacağını kabul ve beyan etmektedir. 2.6 Oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 3. Elektronik Posta ile İşlem Yapılması: 3.1 Müşteri nin işbu sözleşme ile ilgili hususlarda talimatlarını Banka ya elektronik posta aracılığıyla (var ise kayıtlı elektronik posta hesabı aracılığıyla) da iletmesi mümkündür. Müşteri elektronik posta aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Banka ya Müşteri Bilgi Formu nda belirtilen elektronik posta adresinden göndereceğini, bu adresin değişmesi halinde yeni elektronik posta adresini Banka ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde anılan formda yer alan elektronik posta adresinden Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; gönderilen elektronik postanın gerçekte Müşteri ye ait olup olmadığını Banka nın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini kabul eder. 3.2 Müşteri, elektronik posta aracılığıyla işlem yapmayı tercih etmesi halinde, Banka nın işlemi talimatı aldığı anda gerçekleştirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla elektronik posta ile iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 3.3 Talimatın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra elektronik posta aracılığıyla gönderilecek talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu kabul eder Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan elektronik posta ile iletilmiş talimatlarla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını kabul eder. 3.5 Banka nın elektronik posta talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması 3

7 kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; talimat aslı sonradan iletilmek üzere elektronik posta talimatını işleme alma şeklindeki uygulamanın mutad bir uygulama haline gelmesi durumunda Banka nın güvenlik ve olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak elektronik posta talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini kabul eder. 3.6 Oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile Müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 4. Elektronik Bankacılık Hizmeti: 4.1. Banka müşterinin güvenliği için teknik her türlü tedbiri alacaktır. Müşteri nin Telefon Bankacılığı ile yapacağı işlemler dahil Banka ca verilecek Elektronik Bankacılık hizmetleri, Müşteri ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Banka taahhüdü oluşturmamaktadır. Resmi makamların, bu konudaki yetkilerini kullanarak yapacakları kontroller konusunda Müşteri, Banka ya yetki vermiş sayılır. Müşteri, Elektronik Bankacılık ile Banka ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken Banka tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve güvenlik kuralları na uyacağını, doğabilecek riskleri bildiğini, internet bankacılığı kullanıcı kodu ve şifrelerinin virüslü programlarla ele geçirilebileceğini, bu nedenle işlem yaparken anti virüs programları dahil, teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemini almadığı takdirde, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, kabul eder. Donanımın cihazların Banka ca sağlanması halinde Müşteri bunların mülkiyetinin Banka ya ait olduğunu, kabul ve taahhüt eder. 4.2 Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile, güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile imzası olmaksızın işlem yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgileri nin gizliliği için maksimum özen göstereceğini, kabul ve taahhüt eder. 4.3 Elektronik Bankacılık hizmetleri ile ilgili gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde şahsi hesap bakiyeleri fon, ücret, komisyon ve masraflar için yeterli olmayan Müşteri nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden Banka sorumlu değildir. 4.4 Müşteri, Banka tarafından Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kendisi tarafından kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve/veya Banka ya zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olacaktır. 4.5 Banka, makul gerekçelerin mevcut olduğu durumlarda Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Banka ya rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.6 Müşteri, oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu hizmetlere son verilmesi ya da hizmetin kesintiye uğramasından, gecikmesinden, donanım/yazılımdan dolayı oluşabilecek hatalar ve zararlardan ve üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden Banka ya yüklenecek bir kusurun bulunmadığını kabul etmektedir. 4.7 Müşteri, Banka nın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünler ile ilgili materyali Banka nın izni olmaksızın kullanmayacak, Banka tarafından verilen yazılımların telif hakkı Banka ya ait olacak, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacaktır yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. 4.9 Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça, Müşteri nin vefatından sonra, müşteriye ait şifre ve kullanıcı bilgileri nin kullanılması suretiyle bu madde çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır Müşteri nin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin TL ye veya TL den yabancı paraya çevrilmesinde ya da dövizler arasında arbitraj yapılması hallerinde Banka nın kurları uygulanır Müşteri, Bankalar Kanunu ve mevzuat uyarınca sır kapsamındaki bilgilerinin, elektronik Bankacılık hizmetlerinin ifası için, Banka tarafından görevlendirilmiş üçüncü şahıslara verilmesine ve ayrıca, rızası alınmaksızın (aleyhinde zarara meydan vermeyecek şekilde) işlemlerin işbu üçüncü şahıslarca yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri Banka nın kendisine, elektronik ortamlar veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile duyuru ve/veya bildirim yapabileceğini kabul eder. İşlem anında ATM gibi elektronik işlem birimleri ile işlemin yapıldığı mecra/ünitede yapılan duyuru ve/veya bildirimler haricinde, işbu duyuru ve/ veya bildirimler, Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükümlerine tabidir Müşteri, Banka nın ilgili birim, şube ve Müşteri iletişim Merkezi aracılığı ile Bankacılık işlemleri yapmak istediğinde, işlem yaparken telefon aracılığı ile verdiği talimatların, yaptığı konuşmaların ve beyanların bir ses alma cihazı ile kaydedilmesine ve bu kayıtların Banka nın uygun göreceği kişi ve kurumlara iletilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka dan İnternet Sitesi, SMS, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı kanalından menü kanalı ve temsilci yardımı ile veya şube çalışanı aracılığı ile elektronik bankacılık şifresini almayı kabul eder. 5. Belgelerin İbrazı: Müşteri kendisinin işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından kendisinden istenebilecek her türlü belgeyi ibraz edeceğini, sözleşmenin imzalanması sırasında veya sonra verdiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri Banka ya derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektedir. 4

8 6. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm ürün ve hizmetler için dolduracağı her türlü Başvuru Formu / Talimat Mektubu nda yer alan bilgilerin ve ibraz edeceği belgelerin gerçeğe uygun ve doğru olduklarını, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri Banka ya derhal bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 7. Hizmetlerde ve Sözleşmede Değişiklik: 7.1 Müşteri, Banka nın bu Sözleşme konusu hizmetleri kendisine sunması ile ilgili olarak nedenlerini göstermek kaydıyla uygulama değişikliği yapabileceğini, hizmete ara verebileceğini, tamamen durdurabileceğini kabul etmektedir. 7.2 Müşteri, Banka nın, işbu Sözleşmedeki şart ve hükümlerde herhangi bir zamanda yaptığı değişiklikleri kendisine işbu Sözleşmede yer alan Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükmü uyarınca duyuracağını, duyuru tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmadığı, özellikle bu sözleşmenin sona erdirilmesini talep etmediği takdirde değişiklikleri onaylamış sayılacağını kabul etmektedir. 8. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi: 8.1 Taraflar Banka nın Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yolsuzluk ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Banka nın risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Banka nın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Banka nın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını, gelen havaleleri mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit etmeyeceğini, finansal enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul etmişler ve mutabık kalmışlardır. 8.2 Müşteri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca üçüncü kişi adına/hesabına işlem yaptığında, Banka ya bunu ayrıca yazılı olarak beyan edeceğini ve adına/hesabına işlem yaptığı üçüncü kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili mevzuat çerçevesinde Banka ya ibraz edeceğini; aksine yazılı bir beyanı olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında yapılan iş ve işlemlerin kendisi adına/hesabına yapıldığını kabul eder. 9. Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: Müşteri açıkça talep etmedikçe bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ve hesaplarla ilgili olarak belirli bir dönemi kapsayan bir hesap özetinin/hesap ekstresinin kendisine gönderilmeyeceğini kabul eder. Ancak mevzuat veya Banka uygulamasına bağlı olarak kendisine hesap özeti gönderilmesi halinde, hesap özetini aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla itirazda bulunmadığı takdirde, bakiyeyi onaylamış sayılacağını kabul etmektedir. Banka, Müşteri nin açık yazılı talebi halinde, Banka ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine / var ise kayıtlı elektronik posta hesabına hesap özeti gönderebilir. İşbu halde Müşteri de hesap özetinde kendisine bildirilecek adrese yukarıda belirtilen süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir. 10. Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler: 10.1 Müşteri, işbu sözleşme ile ilgili hususlarda Banka nın, müşteriye ulaşmada en elverişli olarak gördüğü ve Müşteri nin Banka ya bildireceği güncel SMS, eposta/ kayıtlı elektronik posta, telefon ve/veya iletişim adresi gibi kanallardan biri veya uygun düştüğü ölçüde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kendisine bildirimde bulunabileceğini; işbu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Banka yı yazılı olarak bilgilendireceğini kabul etmektedir. Müşteri, Banka ya bildirdiği iletişim bilgilerinin (adres, telefon numarası, eposta/kayıtlı elektronik posta adresi veya müşteriye ulaşılmasını sağlayan her türlü iletişim bilgisi) herhangi biri üzerinden kendisine ulaşılamadığı takdirde, Banka nın her türlü güncel iletişim bilgilerini, hiç bildirmemiş olsa dahi tespit etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın kendisine ait güncel iletişim bilgilerini tespit ederken, telefon numarası bilgilerinin, kimlik bilgilerinin veya tespit için gerekli olan her türlü bilgilerinin 3. kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Banka, tespit ettiği yeni iletişim bilgilerini işbu madde kapsamında müşterilere yapacağı bildirimlerde kullanabilecektir Banka tarafından gerek Müşteri ye, gerekse müşteriyle birlikte kefillere ve diğer teminat vermiş olanlara yapılacak her türlü bildirim ve/veya duyurular, Müşteri nin özellikle bu bildirim ve/veya duyuruların hangi yolla gönderilmesi gerektiğine ilişkin Banka ya ilettiği yazılı bir talebi yok ise, bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi yolla gönderileceğini tercih hakkı Banka ya ait olacaktır Banka nın, (a) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği veya daha sonra bildireceği elektronik posta adresine/kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla, (b) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine noter vasıtasıyla, (c) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine iadeli taahhütlü mektupla, (d) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği cep telefonu numarasına SMS yoluyla, (e) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği faks numarasına faks yoluyla, (veya uygun düştüğü ölçüde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla) işin aciliyetini, posta giderini ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, yukarıda sayılan bildirim yollarından birini veya birkaçını tercih ederek, buna göre Müşteri ye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına sahip olduğu taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. 5

9 10.4 Müşteri, itirazlarını, bildirimin kendisine ulaştığı veya talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak 15 (onbeş) gün içinde Banka ya ulaştırmak zorundadır. 11. Havale veya EFT Talimatı: 11.1 Havale veya EFT emrinde lehdarın kimlik bilgileri, açık adresi, havale meblağı ve havalenin veya EFT nin ne şekilde yapılacağı çok açık bir biçimde yer almalıdır Havale veya EFT bedellerinin doğrudan lehdara ödenmesi veya ödenmek üzere muhabire gönderilmesi ile Banka nın her türlü sorumluluğu sona erer Müşteri, hesabına gelecek havalelerin veya EFT lerin Müşteri ye ihbarda bulunmadan Banka tarafından kabulünü ve adına açılmış/açılacak hesabına alacak kaydedilmesini kabul eder Banka, havale veya EFT talimatında belirtilen hesap müsait değilse, Müşteri nin Banka nezdindeki diğer hesaplarının müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir Havalenin veya EFT nin lehdarları tarafından kabul edilmemesi, hesabın müsait olmaması, Müşteri hesabına haciz/tedbir konulması, havale lehdarının hesabı kapatmış olması veya sadece kredi ile ilgili işlemler yapmak üzere açılmış bir hesabın kredinin ödenmesi ile birlikte, ilgili mevzuat gereğince kapatılmış olması veya havale talimatının geç verilmesi gibi sebeplerle havalenin lehdarına geç ulaşması veya hiç ulaşamamasından Banka sorumlu olmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi maddesi hükümleri saklıdır EFT işlemlerinin dan sonra gerçekleştirilmesi halinde işlem Geç EFT statüsünde değerlendirilecek olup Şube, ATM, Internet, Mobil ve Telefon Bankacılığı ile Banka nın müşteriye sunacağı diğer ödeme kanallarından Banka, Geç EFT işlemi için Müşteri den ek bir ücret talep edecektir, ücreti tahsil edememesi halinde işlemi gerçekleştirmeyecektir. 12. Müşteri nin Banka Nezdindeki Birden Fazla Hesapları Arasında Virman: Müşteri nin Banka da birden fazla hesabı varsa Banka, makul sebeplerin gerektirmesi halinde Müşteri nin talimatı olmaksızın bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda her türlü virmanı yapabilir, bu hesapları birleştirebilir. Banka doğmuş/doğacak hak ve alacakları için hesabın tamamını bloke edebilir, rehin, hapis, takas, mahsup haklarını kullanabilir, arbitraj yapıp yapmamakta muhtardır. 13. Sigorta Kapsamındaki Mevduat: Bakanlar Kurulu nun 01/06/2000 tarih, 2000/682 sayılı kararının yürürlüğe girdiği 01/06/2000 tarihinden başlayarak açılan ya da yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, Banka tarafından gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz, depo ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilmiştir. Sigorta kapsamındaki mevduat limitlerinde yapılacak değişiklikler Müşteri hesaplarına aynen yansıtılacaktır. 14. Zamanaşımı Uygulamaları: 14.1 Banka nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdiği Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kâr payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan; Müşteri nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara sahip olan Müşteri yi, başvuruda bulunmadığı takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren Banka nın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklardan Haziran ayının on beşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki veya Fon kurulu tarafından belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarına devredilir. Banka, bu durumu, Müşteri nin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kâr payları ile birlikte ulaştığı tutar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar, faiz ve kâr payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi, kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine blokaj konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokajın konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, 6

10 hesaptaki blokajın kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. 15. Mevduat Hesabının Çekilmesi veya Bir Başka Banka Hesabına Aktarılması: sayılı Bankacılık Kanunu nun (Kanun) Mevduata İlişkin Hükümler Madde 61 e göre; 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu nun rehinlere ve hapis hakkına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, Müşteri nin mevduat sahibi olarak kendisine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakkı hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Müşteri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır Müşteri mevduatını bizzat kendisi çekebileceği gibi, Banka tarafından kabul edilebilir bir talimat ile bir başkasını da mevduatını çekebilmesi için yetkilendirebilir veya 5411 Sayılı Kanunun 60. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kendisinin ya da bir başkasının Türkiye de veya Banka ya vereceği talimatla Türkiye de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarabilir. Vadeli hesabın vadesi dolmadan önce mudinin veya temsilcisinin bakiyeyi çekme veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir hesaba aktarma talebi, Banka nın onayına tabidir. 16. Hareketsiz Hesaplar: 16.1 Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen hesaplar, hareketsiz hesap kabul edilir Banka, bu hesaplarla ilgili olarak müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğunu aksi takdirde Banka nın hesap işletim ücreti tahakkuk ettirebileceğini ve/veya hesabı kapatabileceğini 10. maddede düzenlenen yöntemlerle bildirir. Müşteri bu hakkını kullanmadığı takdirde Banka hesaba ücret tahakkuk ettirebilir ve/veya hesabı kapatabilir. 17. Hizmetlerin Başka Şubeye Devri: Hiçbir süre ve mevduat ortalaması ile bağlı kalınmaksızın Müşteri nin hesaplarının bulunduğu şubenin kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde Müşteri, Banka nın bildirimde bulunarak, hesap bakiyesini hesapların devrolduğu şubede veya herhangi bir şubede takip etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 18. Valör ve Yabancı Para İşlemlerde Uygulanacak Kur: Valör, işlemin yapılacağı veya faizin işlemeye başlayacağı günü ifade eder. Hesaba yatırılan para için alacak faizi, paranın yatırıldığı tarihi izleyen ilk iş günü; hesaptan çekilen para için faiz, paranın çekildiği gün işlemeye başlar. Vadeli hesabın açılmasında valör, paranın hesaba yatırılmasını takip eden ilk iş günüdür. Virman talimatı ile yapılan ödemelerde valör, borç kaydının yapıldığı hesap için aynı gün, alacak kaydının yapıldığı hesap için izleyen ilk iş günüdür. EFT yoluyla gelen havalelerde bedelin hesaba alacak kaydedilmesinde valör, bedelin Banka nın muhabir hesabına alacak geçtiği tarihi izleyen ilk işgünüdür. Hesaba alacak kaydının yapıldığı durumlarda valör veya valörün hesap edileceği gün hafta sonu veya diğer tatil günlerine rastlarsa valör, tatil bitimini izleyen ilk işgünüdür. Müşteri, valör tarihinin belirlenmesinde yürürlükteki mevzuat ve Banka nın kendi uygulamaları doğrultusunda işlem yapacağını kabul eder. Müşteri nin yabancı para birimi üzerinden yapacağı her türlü işlemde, işlem gününde Banka tarafından belirlenen kur uygulanır. 19. Ücret, Masraf, Komisyon, Sigorta Giderleri, BSMV, Damga Vergisi ve Diğer Yükümlülükler: Müşteri, işbu Sözleşme de yer alan ve daha sonra eklenebilecek hizmet/işlem/ürünler nedeni ile gereken ve işbu Sözleşme nin eki bilgi formlarında müzakere edilerek mutabık kalınan ve/veya değişikliği durumunda usulünce kendisine bildirilecek olan her türlü ücret, masraf ve komisyonlar ile mevduat ve hesaba ilişkin bir hizmet karşılığı alınacak ücret, vergi, vergi benzeri diğer mali yükümlülükler, kurtaj, komisyon ve sigorta primlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın bunları talebe ve tahsile yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder. Şu kadar ki Banka, ilgili tüketici mevzuatının öngördüğü koşullar ve bilgilendirme usulleri çerçevesinde hareket edecektir. Müşteri, Banka nın söz konusu yükümlülükleri herhangi bir şekilde, herhangi bir makam ve mercie ödemek durumunda kalması halinde, talep üzerine derhal, nakden Banka ya ödemeyi, bu ödemeler ile Banka nın komisyon, ücret ve her türlü alacağını kendi hesabından takas ve mahsup yoluyla re sen tahsile de yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, hesabına yatırılacak para ve yapılacak işlemlerin gerektirdiği Damga Vergisinin kendisi tarafından karşılanacağını, kanunen Banka ca ödenmesi gereken Damga Vergisi karşılığı, BSMV ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri hesap açılışı tarihini takip etmek suretiyle hesap işletim ücreti olarak her takvim yılında ayda bir olmak üzere TL cinsinden açılmış hesaplar için işbu Sözleşme de yer alan ve/veya Banka tarafından şube ve elektronik ortamlar aracılığı ile duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarı ve buna bağlı BSMV, KKDF kesintilerini, Banka nın, re sen hesabından mahsuben yetkili olduğunu, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini ve Banka nın söz konusu tutarları arttırma yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Döviz cinsinden açılmış hesaplar için Banka tarafından şube ve internet kanallarında duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarın hesap işletim ücreti tahsilat tarihindeki Banka gişe kurlarına göre karşılığı kullanılacaktır Müşteri, Banka nın diğer şubeleri veya Muhabirleri aracılığıyla tahsil edilmek üzere Banka ya tevdi ettiği senetler nedeniyle ödemek zorunda olacağı her türlü gider ve masrafları ve bu sözleşme kapsamındaki işlemler ile ilgili tüm vergi, fon, gider ve masrafları derhal Banka ya ödemeyi, Banka nın bu alacağını, resen ve peşinen hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, söz konusu senetlerin üzerinde hapis ve rehin hakkı bulunduğunu, tahsil edilen bedellerinin Banka ya rehinli olduğunu kabul ve taahhüt eder. 7

11 19.5. Müşteri, Banka nın 30 gün önceden 10. maddede düzenlenen şekilde bildirimde bulunarak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müşteriden tahsil edilen faiz, masraf ve komisyon oranlarını ve miktarlarını değiştirebileceğini, söz konusu yükümlülüklere ilişkin oranlar ve tutarlar ile ilgili güncel bilgiye Banka Şubeleri, Banka internet (web) adresi ve telefon bankacılığı ile de ulaşılabileceğini kabul etmektedir. Mevzuatta aksi açıkça öngörülmediği sürece 30 günlük sürenin dolmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili ürün veya hizmetten vazgeçtiğine ilişkin iptal talebini Banka ya iletmediği takdirde Müşteri bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. 20. Temerrüt Faizi ve Diğer Yasal Gider ve Masraflar: Müşteri, Banka nın işbu Sözleşme konusu işlemler, hizmetler veya krediler nedeniyle ve doğmuş ve doğacak tüm alacaklarını Banka nın ilk yazılı talebi üzerine talepte belirtilen süre içinde, nakden, def aten veya hesaben ödemeyi, aksi takdirde temerrüt faizi, gider vergisi, fon ve diğer masrafları ödemeyi, işbu Sözleşmeden doğacak borçların tahsili hususunda Banka nın mahkeme veya icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, yasal tüm masrafları ve anapara, faiz, komisyon, avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ceza ve tevkif evleri harcı ile tahsil harcını Banka ya ödemeyi, Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmasına gerek bulunmadığını, teminat yatırmak zorunda kalması halinde teminat mektubu komisyonlarını, nakit teminatta nakit teminatın faizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, sözleşmenin imza tarihinde ya da hizmetin / işlemin / kredinin alındığı tarihte mevcut olmayan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle sonradan gelebilecek maddi sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 21. Banka nın Rehin, Takas ve Mahsup Hakkı: Müşteri, bu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere; Banka nın yurtiçinde ve dışında bütün şubelerinde ve iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak her türlü hesaplarının, bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının; adına gelecek ve kendisi tarafından yapılacak havale tutarlarının, kendisine ait olup da Banka da bulunan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoların, hisse senetlerinin ve tahvillerin, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikalarının, bunların kuponlarının ve diğer kıymetli evraklarının, Banka nın emanetine alınan ve alınacak veya Banka nezdinde bulunabilecek sermaye piyasası araçlarının, altın, mal ve eşyaların üzerinde Banka nın hapis hakkı bulunduğunu ve bunların ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka ya rehnedilmiş olduğunu, muaccel olup olmadığına bakılmaksızın hapis hakkı kullanabileceğini, muacceliyet halinde Banka ca takas/mahsup edilebileceğini, borsada veya haricen satılabileceğini, bu hususta Banka nın yetkili olduğunu; ayrıca Banka nın, kendisine (Müşteri ye) ait olan ve olacak tüm paraları, açılmış/açılacak bütün mevduat hesapları, bloke hesapları, kendisinin her ne nedenle olursa olsun, doğmuş veya doğacak tüm borçlarına karşılık Banka nın hapis ve mahsup etmek, kıymetli evraklarına, sermaye piyasası türev araçlarına el koymak yetkisine sahip olduğunu; Banka nın kendisine ait paraları kısmen ya da tamamen bloke bir hesaba aktarmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. 22. Vefat Durumu: Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça vefattan sonra, Müşteri ye ait şifrenin kullanılması suretiyle Sözleşme deki bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 23. Temsilciyle İşlem: 23.1 Reşit olmayan veya ehliyeti sınırlandırılmış olan Müşteri ye, Sözleşme yi yasal temsilcinin Müşteri adına imzalaması kaydıyla hesap açılabilir. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilecektir. Yasal temsilci, Banka tarafından Müşteri adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, şifrenin Müşteri nin kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder Yasal temsilci, Müşteri adına hesaplarda işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi/ kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Banka nın gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. Müşteri adına hareket eden yasal temsilci Sözleşme de düzenlenen Müşteri nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder. 24. Delil Niteliği: Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki ürün ve hizmetler ile tüm iş ve işlemlerden doğacak uyuşmazlıklarda Banka ya ait defter, kayıt, belge, mikrofilm, bilgisayar ve ses kayıtları ile Banka yetkilileri ile kendisi arasında yapılan yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmeleri sırasında Banka yetkilileri tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir. 25. Geçersizlik: Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği sözleşmenin tümünün geçersizliğine yol açmayacaktır. Bir hükmün uzun süredir uygulanmamış olması o hükmün taraflarca geçersiz sayıldığı anlamına gelmeyecektir. 26. Sözleşmenin Süresi ve İfa Yeri: İşbu sözleşme süresiz olup; bu sözleşmeden doğan bütün borçların ifa yeri, hesabın nezdinde açıldığı Banka Şubesinin yasal ikametgâhının bulunduğu yerdir. 27. Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılması: 27.1 Taraflar diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi sona erdirme, hesapların tamamını 8

12 veya bir kısmını kapatma hak ve yetkisine sahiptir. Ancak böyle bir durumda gerek Müşteri nin ve gerekse Banka nın, birbirlerine olan borçlarını tamamen ödemeleri gerekmektedir. Banka ca hesaplar kapatıldığı takdirde, Müşteri, kendisinin Banka ya olan doğmuş/doğacak borçlarının tamamını, derhal Banka ya ödeyeceğini, Müşteri nin de bu sözleşmeye bağlı olarak Banka nın doğmuş ve doğacak her türlü alacağının karşılanmış olması kaydıyla sözleşmeyi feshedebileceğini; 27.2 İşbu Sözleşmeden doğan sermaye piyasası faaliyetleri, altın alım satımına aracılık ve saklama hizmetlerinde ise taraflardan her birinin, iadeli taahhütlü olarak yazılı feshi ihbar ile fesih ihbarının diğer tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, Müşteri nin varsa Banka ya olan borçlarını ödemek suretiyle menkul kıymetleri Banka dan alması gerektiğini, aksi takdirde Banka nın bu menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin olarak doğabilecek her türlü masrafları Müşteri den talep etme hakkı olacağını ve bu masraflar Banka ya ödenmediği sürece bahse konu menkul kıymetler üzerinde hapis hakkını kullanabileceğini ve bunları Müşteri ye teslim etmeyebileceğini kabul ve taahhüt ederler. 28. Müşteri ye noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacak tebligatlar için yasal ikametgâhı: Müşteri Banka ya bildirdiği veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresinin yasal ikametgâh adresi olduğunu ve bu adrese gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemese dahi, anılan adrese ulaşmış olduğu tarihin kendisine tebliğ tarihi sayılmasını kabul ettiğini, bu sözleşmenin yapılmasından sonraki adres değişikliklerini yazılı olarak veya noter aracılığıyla Banka ya bildirmediği takdirde önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını; kendisi yurtdışında ikamet etmekte ise bu Sözleşme den doğabilecek ihtilaflar nedeniyle kendisine Türkiye de yapılacak her türlü tebligat için nı tebellüğe yetkili temsilci olarak tayin ettiğini ve aşağıdaki adresi Türkiye deki tebligat adresi olarak gösterdiğini, bu adrese yapılacak tebligatın bila tebliğ dönse bile kendisine yapılmış sayılacağını ve temsilcinin şahsında ve tebligat adresinde bir değişiklik vukuu halinde keyfiyetin yazılı olarak Banka ya bildirileceği tarihe kadar önceki temsilci ve tebligat adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Yetkili Temsilci Adres Cayma Hakkı: 29.1 Müşteri nin tüketici mevzuatına tabi olan ürünleri kullanması ve bu ürünlere ilişkin Özel Hükümlerin tüketici mevzuatı uyarınca, Tüketici Kredisi Sözleşmesi niteliğine dönüşmesi halinde Müşteri, tüketici mevzuatında öngörüldüğü şekilde on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, ilgili ürünlere ilişkin işlemlerden cayma hakkını haizdir Müşteri nin bu hakkını kullanabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde cayma bildirimini Banka ya yöneltmesi gerekmekte olup, bu bildirimi Banka nın çağrı merkezine telefon aracılığı ile veya ürüne başvurulan Banka şubesine yazılı talimat vermek suretiyle Banka ya iletmesi gereklidir Cayma hakkını kullanan Müşteri nin krediden faydalandığı hallerde, Müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ( Toplam Tutar ) en geç cayma bildirimini Banka ya göndermesinden sonra otuz gün içinde, cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte geri öder. Şu kadar ki; Müşteri her halükârda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteri, cayma bildirimini göndermesinden itibaren otuz gün içerisinde, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak olan bedelin tamamını Banka ya ödemediği takdirde, ilgili işlemlerden caymamış sayılır. 30 günlük geri ödeme süresi içinde vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri müşteri hesabında bulunan ve Banka lehine rehinli olan tutarlardan Banka ca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir, Müşterinin talimatı varsa bu tahsilat hesaba tanımlı destek hesaptan da gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde Müşteri nin cayma bildirimini Banka ya gönderdikten sonra otuz gün içinde, Toplam Tutar ın tamamını ödemeyerek kısmi ödeme ( Kısmi Ödeme ) yapması durumunda da vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri Müşteri nin yapmış olduğu Kısmi Ödeme tutarından Banka ca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir. Muaccel olmayan Banka alacakları için ise mahsup yapılmaz Müşterinin cayma hakkını kullanması durumunda, Banka Müşteri den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bölüm 2 ÖZEL HÜKÜMLER EK 1.a MEVDUAT HESABI Tanımlar: Aşağıda yer alan; Teselsüllü Müşterek Hesap: Hesap sahiplerinden her birinin ayrı ayrı işlem yapabildiği ortak hesabı, Teselsülsüz (Birlikte İşlem Yapılması Zorunlu) Müşterek Hesap sahiplerinin ancak birlikte işlem yapabildikleri ortak hesabı ifade eder. Müşterek Hesap Sahiplerine ve Müşterek Hesap Kullanım Koşullarına ilişkin bilgiler Müşterek Hesap Kullanım Taahhütnamesi nde yer almaktadır. 1. Banka, Müşteri nezdindeki hesaplarının alacaklı bakiyesine mevzuat ve Banka uygulamaları çerçevesinde cari faiz oranını uygulamayı kabul etmektedir. Banka, cari 9

13 faiz oranlarını değiştirmeye ve Müşteriye ihbara gerek kalmaksızın değişiklik tarihinden itibaren uygulamaya yetkilidir. Bu değişikliği kabul etmeyen Müşteri bunu öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde hesabını kapatmaya yetkili olup, bu takdirde değişiklik kendisine uygulanmaz. Müşteri, vadeli mevduat hesap açılışlarında Banka tarafından bir alt limit belirlenebileceğini, bu limitin altındaki mevduatına vadesiz mevduat faizi verilebileceğini ve hesabın bundan böyle vadesiz mevduat olarak işletileceğini kabul eder. Bu uygulamayı kabul etmeyen Müşteri, bunu öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde hesabını kapatmaya yetkilidir. Vadesiz alacaklı cari / vadesiz döviz tevdiat hesabına faiz tahakkuk ettirildiği takdirde bu faizler yıl sonlarında anaparaya eklenecektir. Mevduat hesaplarında faiz hesaplamasında, küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde rakam, virgülden sonraki iki haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden yapılacaktır. 2. Vadeli hesaplarda Müşteri, tayin edilen vadeden önce Banka nın muvafakati olmadan yatırdığı paranın bir bölümünü veya tamamını çekme hakkına sahip değildir. Kısmi vade bozumunun nispetini ve vade müddeti içinde kaç defa yapılabileceğini belirlemeye Banka yetkilidir. Kısmen vadesi bozulan hesaplarda, vadesi bozulan kısma vadesiz faiz oranı uygulanır. Kısmi vade bozumundan sonra hesapta kalan tutara, faiz dilimi değişmemiş olması kaydıyla başlangıçta belirlenen şartlar uygulanır. Faiz dilimi değişmişse, hesapta kalan tutara, o dilim için Şubece ilan edilen faiz oranı uygulanır. Vadeli hesapların yenilenmesi halinde, Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe sözleşme de yenilenmiş sayılacaktır. Şu kadar ki O/N (gecelik) mevduatlar iş günlerinde bir gün vadeli mevduat esasına göre çalışırken, hafta sonu veya resmi tatil günlerinde vadesi tatilden sonraki ilk iş günü olacak şekilde bağlanacaktır. 3. Müşteri nin, vadesiz mevduat hesabı ve özel cari hesap sözleşmelerinde mevduatını geri alma hakkı bulunmaktadır. Vadeli hesabındaki tutarlara Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz oranı, Kanunun anılan maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değiştirilemeyecek olup, vadesinde kapatılmayan hesaplar, Müşteri nin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılacaktır. Müşteri nin, Banka dan talep hakkı hesabın vadesinin bittiği tarihteki birim hesap değeri veya faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacaktır. Müşteri vadeli hesaplarda kendisine sunulan farklı temdit tiplerinden birini tercih edeceğini, herhangi bir tercihte bulunmazsa genel bankacılık uygulaması çerçevesinde mevcut vade ile temdit uygulanacağını kabul eder. 4. Teselsüllü Müşterek Hesaplarda, hesap sahiplerinden her biri, Banka nezdindeki Müşterek Vadeli/Vadesiz Mevduat/Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, bütün yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olup, bu sebeple doğacak sonuçlardan sorumlu olmayı önceden kabul ve taahhüt ederler. Ancak, hesaptan ödeme yapılabilmesi için, Banka talep ettiği takdirde hesaba ait cüzdanların ibrazı şarttır. Teselsülsüz Müşterek Hesaplarda, hesap sahipleri Banka nezdindeki Vadeli/ Vadesiz Mevduat veya Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz. Banka, teselsüllü ve teselsülsüz müşterek hesaplar üzerinde yapılan işlemler için hesap sahiplerinden birine hesap özeti göndererek diğer hesap sahiplerini durumdan haberdar etmiş sayılır. Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri ellerindeki cüzdanları kaybettikleri takdirde durumu derhal Banka ya bildirmeyi, aksi halde yapılacak hatalı ödemelerden dolayı Banka nın sorumlu olmayacağını kabul ederler. Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri, hisseleri tutarlarını Banka ya bildirmemişlerse, hisselerin eşit olduğu kabul edilir ve Banka yetkili makamlara bildirimde bulunurken dahi müşterek hesap sahiplerinin payını eşit saymaya mezun ve yetkilidir. Banka nın, müşterek hesap sahiplerinin herhangi birinden bir alacağının bulunması halinde, hesap sahiplerinin payının eşit olup olmadığına bakılmaksızın, Banka hesabın tamamını bloke etmeye ve/veya alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğer hesap sahipleri Banka nın kendilerine yaptığı ödemelerden dolayı Vergi Dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Müşteri tarafından aksine yazılı bir talimat verilmediği sürece müşterek hesap, teselsüllü müşterek hesap olarak kabul edilir. 5. Yabancı Paralar Üzerinden Açılan Hesaplarla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Müşteri nin aksine bir talimatı yoksa, hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren paralar, Banka nın belirleyeceği kur uygulanarak hesabın para cinsine çevrilir. Kur değişikliklerinin sonuçları Müşteri ye aittir. Hesaba giren paralar ve hesaptan yapılan tüm ödemelerde işlemin yapıldığı gün Banka tarafından belirlenen kur uygulanır. Müşteri, arbitraj yapılması halinde, arbitraj komisyonu almak hakkını Banka ya verdiğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri; Banka nezdindeki hesabı müsait olmadığı halde yabancı para alım satım talimatının yerine getirilmeyebileceğini, Banka ca talimatın yerine getirilmesi halinde ise aynı gün itibariyle ödemede bulunması kaydıyla geçerli olacağını, aksi takdirde yapılan işlemin iptal edilmesi nedeniyle doğacak Banka alacağını ve her türde zararı masraflar dahil defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 6. Müşteri, talimatından aksi açıkça anlaşılmadıkça, şube ve web dışı kanallardan vermiş olduğu talimatların yerine getirilebilmesi için veya adına vadesiz hesap açılmasının zorunlu olduğu hallerde, Banka nın işbu sözleşme çerçevesinde adına vadesiz hesap açma yetkisi olduğunu kabul eder. 10

14 EK 1.b LİKİT HESAP 1. Likit Hesabın amacı; Likit Hesaptan yapılacak olan tüm borç hareketlerinde kullanılabilir bakiye (vadesiz bakiye + müşterinin talep ettiği ING Bank Yatırım Aracı Değeri + Varsa Destek Hesap (KMH) Kullanılabilir Limiti) kontrolü ile işlem yapılmasıdır. Banka, gerekli gördüğü takdirde Likit Hesap ürününün içeriğini ve işleyişini değiştirmeye ve otomatik fon alımını kısıtlamaya, sınırlandırmaya ve durdurmaya yetkilidir. Müşteri tarafından ING Bank Yatırım Aracının bozulmasına gerek kalmadan bozum/ nakde çevirme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak olup, Müşteri nin her an nakit para çekme ihtiyacının ve borç hareketlerinin kolaylıkla karşılanabilmesi sağlanacaktır. 2. Banka, Likit Hesap açıldıktan sonra Likit Hesap alt limitini serbestçe değiştirebilir. Banka ca alt limit yükseltildiği ve Müşteri bu limit farkını tamamlamadığı takdirde bu fark, Banka ca miktarın yeterli olması şartıyla, mevcut fonların veya yatırım araçlarının satılması suretiyle karşılanacaktır. 3. Müşteri, Banka nezdinde adına açılacak Likit Hesabı Banka tarafından kendisine sunulacak ve Başvuru Formunda belirtilecek talimata göre yatırım araçlarında kullanmak hususunda Banka yı tamamen yetkili kılmaktadır. EK 1.c ING TURUNCU HESAP 1. ING Turuncu Hesap O/N (gecelik) vadeli mevduat özelliklerine sahip bir tasarruf hesabıdır. 2. ING Turuncu Hesap a dilenen sıklıkta para yatırılıp, dilenen sıklıkta para çekilebilir. Hesaptan para çekme veya hesaba para yatırma işlemleri, çalışma günleri içinde şubelerden veya internet/çağrı merkezi aracılığıyla EFT/ havale sisteminin işlediği saatler arasında yapılabilecektir. 3. Tatil günlerinde hesaptan para çekilmesi/hesaba para yatırılması halinde çekilen/yatırılan tutar için faiz geliri elde edilemeyecektir. 4. ING Turuncu Hesap a herhangi bir düzenli ödeme ya da fatura ödemesi bağlanamaz. EFT/havale işlemi yapılabilir, ancak ileri tarihli EFT/havale talimatı verilemez. 5. Banka, ING Turuncu Hesap için bir alt limit belirleyebilecek, Müşteri bu limitin altında kalan ING Turuncu Hesap bakiyesini alt limit tutarına tamamlamadığı takdirde hesabına faiz işletilmeyecektir. ING Turuncu Hesap bakiyesinin alt limitin üzerinde bir bakiye olması durumunda da Banka, alt limit tutarına kadar olan bakiyeye faiz vermeyebilecektir. 6. Banka, ilk kez ING Turuncu Hesap açan müşterilere, TCMB ye bildirilen asgari ve azami faiz oranları arasında kalmak şartıyla, farklı bir faiz oranı uygulayarak Hoş geldin faizi verebilir. Banka nın böyle bir faiz oranı uygulaması halinde, Banka nın belirleyeceği bir süreyle, hesapta bulunan tutar için Hoş geldin faiz oranı işleyecektir. Müşteri, Hoş geldin faizinden sadece bir kez ve ilk kez hesap açtırırken yararlanabilecektir. Hoş geldin faiz oranının uygulanma süresi, hesapta bakiye olmasa dahi hesabın açılması ile başlar. Hesaba para yatırılmayan günler için, Müşteri herhangi bir faiz talebinde bulunamaz. Hoş geldin faiz oranı işleme süresi bittikten sonra, hesaba verilecek gecelik faiz oranları, Banka ca güncellenecektir. 7. ING Turuncu Hesap ta müşterilere uygulanan faiz oranı, Banka tarafından TCMB ye bildirilen asgari ve azami faiz oranları arasında kalmak şartıyla, ING Turuncu Hesaplardaki müşteri mevduatının toplam büyüklüğüne ya da birikim özelliği olup olmadığına göre farklılık gösterebilir. Banka, mevduat hesaplarına uygulayacağı asgari faiz oranlarını, şubelerinde ve internet sitesinde ilan eder. ING Turuncu Hesap sahibi müşteriler, hesaplarına uygulanan faiz oranlarını İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve şubelerden öğrenebilirler. 8. Bir müşteri, Banka nın belirlediği sayıda ING Turuncu Hesap açabilir. Hesaplara uygulanacak faiz oranı tüm bu hesapların toplam bakiyesi ve ilk açılan ING Turuncu Hesap ın koşulları dikkate alınarak belirlenir. İlk açtırılan ING Turuncu Hesap sonrasında açılan ING Turuncu Hesaplar, bu ilk açılan hesaba bağlı olarak işleyecektir. 9. ING Turuncu Hesap faiz hesaplamasında küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde, rakam virgülden sonraki iki haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden yapılacaktır. 10. ING Turuncu Hesap sahiplerinin İnternet/Mobil ve Telefon Bankacılığı nda işlem yapabilmeleri için gereken tanımlamaları yapılacaktır. ING Turuncu Hesap Birikim Özelliği: ING Turuncu Hesap ta düzenli olarak birikim yapılabilmesi için vadesiz hesaptan veya ING Bank kredi kartından düzenli birikim talimatı verilebilecektir. 1. Vadesiz hesaptan talimat verilmesi halinde; i. Düzenli birikim tutarı, belirlenen aktarım tarihinde Banka nın belirlediği saat (halen 18:00) sonrası vadesiz hesaptan ING Turuncu Hesap a geçer ve ertesi işgünü faiz almaya başlar. ii. Vadesiz hesapta belirlenen toplam düzenli birikim tutarının bulunması gerekmektedir. Düzenli birikim tutarının eksik olması durumunda ING Turuncu Hesap a herhangi bir aktarım gerçekleşmez. 2. Kredi kartından talimat verilmesi halinde; i. Düzenli birikim tutarı ekstre kesim tarihinde kredi kartına yansıtılır ve Müşteri nin vadesiz hesabında blokaja alınır. Son ödeme tarihinde harcamalara ait asgari ödeme tutarı ve birikim tutarı toplamının ödenmesi halinde ING Turuncu Hesap ta bekleyen ilgili tutarın blokajı çözülür. Hesap kesim tarihi ile Son Ödeme Tarihi süresince, ING Turuncu Hesap ta blokajda bulunan birikim, başka herhangi bir işleme konu edilemez, Müşteri tarafından çekilemez. ii. Kart borcunun tamamının veya asgari ödeme tutarı ve birikim tutarı toplamının ödenmemesi durumunda vadesiz hesapta bloke olarak bekleyen tutar kredi kartına iade edilir, ING Turuncu Hesap a o dönem için aktarım yapılmaz. iii. Kart borcuna karşılık kısmi ödeme yapılan hallerde ödemelerin sıralaması, (1) kredi kartına ait minimum ödeme miktarı, (2) ING Turuncu Hesap ta birikim için verilen talimat tutarı (3) kredi kartına ait diğer ödeme tutarları şeklinde olacaktır. iv. Kredi kartı limitinin yetersiz olduğu hallerde düzenli aktarım o dönem için gerçekleşmez. 11

15 3. Veli / vasi aracılığı ile küçükler adına açılan hesaplarda, veli/vasinin kredi kartı kullanılarak verilen düzenli birikim tutarı nın talimat süreleri Müşteri nin aksine talebi olmaması durumunda, hesap sahibinin reşit olması ile son bulacaktır. EK 1.d YATIRIM HESABI Tanımlar: Aşağıda yer alan; Yetkili Aracı Kurum: SPK mevzuatı uyarınca, bir sözleşme ile Banka ya acentelik yetkisi veren aracı kurumu ifade eder. 1. Yatırım Hesabı, yetkili aracı kurumun veya Müşteri nin vereceği emirler çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, Banka nın acente sıfatıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müşteri nin nam ve hesabına veya Banka nın namına Müşteri nin hesabına, alım satımı işlemlerinde kullanılan hesabı ifade eder. Banka, Müşteri nin yapacağı sermaye piyasası işlemlerinde kullanılmak üzere, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden hesaplar açabilir. Yatırım hesabı mevduat niteliği taşımaz, dolayısıyla mevduata tanınmış olan güvencelere tabi değildir, üzerine çek keşide edilemez, hesaptaki alacak bakiyelere faiz tahakkuk ettirilmez. 2. Banka nın SPK Araçları alım/satım işlemlerinden doğacak borç ve yükümlülüklerini Müşteri, talimatı vereceği iş günü ilgili Banka nın şubelerine ödeyecek ve yerine getirecektir. Ödemede gecikme halinde Müşteri temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul eder. 3. Sermaye piyasası araçlarının alım emirlerinden sonuçlanmamış olanların karşılığını teşkil eden meblağlar üzerine blokaj kaydı konulacaktır. Banka ca henüz yerine getirilmemiş emirler için emrin yerine getirilmesinden önce Müşteri tarafından emre ilişkin yazılı iptal talimatı verilmediği sürece blokaj kaydı konulmuş meblağlar üzerinde Müşteri nin tasarruf hakkı olmayacaktır. 4. Yatırım hesabında emanet olarak kalan pay senetleri ile ilgili yürürlükte olan mevzuat uyarınca Müşteri adına genel kurula tevdi eden temsilcisi sıfatı ile katılmaya ve Müşterinin vereceği yazılı talimata uygun olarak oy kullanmaya yetkilidir. Müşteriden emanet olarak alınan ilgili pay senedine ilişkin herhangi bir sermaye artışı olması halinde rüçhan hakkının kullanımı söz konusu olduğunda belirlenen sürenin sona ermesinden en az 15 gün önce Müşteri Banka ya aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde; bu konuda karar verme yetkisi Banka ya ait olacaktır. Müşterinin rüçhan hakkının kullanılması yönünde yazılı talimatı olmasına rağmen kendisinin yatırım/vadesiz alacaklı cari hesabındaki bakiyenin yeterli olmaması ve bu sebeple rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri, rüçhan hakkının kullanımının değerlendirilmesi konusunda Banka nın hak ve yetkisini kabul eder. Sermaye artışında rüçhan hakkının kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler tamamen Müşteri tarafından izlenecektir. Banka Müşteri yi bilgilendirmek amacıyla ihbarname gönderip göndermemekte serbesttir. 5. Banka, Müşteri nin vereceği alım/satım talimatlarını, nedenlerini göstermek suretiyle kısmen ya da tamamen yerine getirmekten kaçınabilir. 6. Müşteri, SPK mevzuatına uygun olmak kaydıyla yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin yerine getirilmesinde Banka yı tam yetkili kılmaktadır. 7. Banka, Yatırım Hesabı nda Müşteri adına emanet olarak kalan sermaye piyasası araçlarını fiyat farkı doğurmayacak şekilde mislen iadeye yetkilidir. 8. Müşteri adına alım/satımı yapılan sermaye piyasası araçlarının yasaklı/sahte olması veya kuponunun rüçhan hakkı bedelsiz hisse senedi alma haklarının eksik bulunmasından, Banka nın hiçbir kusuru bulunmadığı takdirde sorumluluğu bulunmayacaktır. 9. Yatırım ürünleri, anaparanın kısmen veya tamamen kaybı da dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Hatta müşterinin yatırdığı para kaybını dahi karşılamayabilir. Müşteri, yatırım ürünlerinin geçmişteki performansının, gelecekteki performans için gösterge olmayacağını, yatırım ürününe yatırım yapmanın garantili bir gelir öngörmediğini peşinen kabul eder. Banka ve personeli, mevzuat değişikliği vb. sebeplerle Müşteri hesabında oluşacak zararlardan sorumlu değildir ve belirli bir getiriyi vaadetmemektedir. Banka ve personeli, yatırım ürünlerinin güvenilirliğini ve performansını garanti etmemektedir. Müşteri, işlem öncesi yatırım ürünlerine ait yatırım risklerini alabileceğini, ürünün işleyiş esaslarını, hukuk, vergi ve muhasebeye ilişkin özelliklerini kabul ettiğini peşinen kabul eder. 10. Müşteri, yabancı sermaye piyasası araçlarındaki kur riski, ek/yeni vergi tahakkuk riski, sermaye ve döviz hareketlerine kısıtlama getirilmesi, kıymetlerin teslim alınamaması gibi riskleri bildiğini kabul ve beyan eder. 11. Yatırım Hesabının kapatılması halinde, hesapta bulunan sermaye piyasası araçları müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bunlar için Banka nın belirleyeceği saklama ücreti alınır. Banka nın rehin / hapis hakkı saklıdır. 12. Yatırım Hesaplarına tevdi edilecek veya Müşteri adına Banka ca satın alınacak sermaye piyasası araçlarının nakli, sigortalı olarak yapılacak ve sigorta giderleri ile BSMV Müşteri ye ait olacaktır. Müşteri sigortasız sevki talep ettiği takdirde doğabilecek rizikolardan Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 13. Sermaye piyasası araçlarının satışı ile ilgili olarak işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her türlü komisyon ve BSMV Müşteri nin Banka nezdinde bulunan herhangi bir hesabından Banka ca re sen tahsil edilecektir. Müşteri Yatırım Hesabı işlemleri ile ilgili olarak Banka nın ilan edeceği tarife üzerinden ücret ve bu tutara tekabül eden BSMV ödemeyi kabul eder. 14. Müşteri; Banka ile yapacağı sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sırasında, sehven oluşabilecek fiyat, oran, tutar ile ilgili hatalarda Banka nın tek taraflı iptal yetkisi olduğunu peşinen kabul eder. EK 1.e REPOTERS REPO İŞLEMLERİ 1. Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Banka Bonoları, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler, Özelleştirme İdaresi 12

16 Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca ihraç edilen likidite senetleri, BIST tarafından belirlenen ve BIST pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olacak pay senetleri ve Kira sertifikalarının (kısaca Borçlanma Araçları ), geri alma taahhüdüyle Müşteri ye satılması (repo) veya geri satma taahhüdüyle Müşteri den satın alınması/ters repodur. 2. Her Repo/Ters Repo işleminin özel şartları, BANKA nın iki suret halinde düzenleyeceği ve bir suretini işlem tarihinde MÜŞTERİ ye teslim edeceği işlem dekontunda belirtilecektir. Borsa da yapılacak işlemlerde yalnızca içeriği Borsa ca belirlenecek taahhütname verilerek işlem gerçekleştirilebilecektir. 3. Repo işlemlerinde, MÜŞTERİ ye satılan borçlanma araçları, fiziksel olarak teslim edilmez ve Repo işlemleri MÜŞTERİ nin hesaplarında kaydi şekilde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Repo işlemlerine konu olan borçlanma araçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın çıkarttığı yönetmeliklere uygun olarak depo edilecektir. Ters Repo işlemlerinde ise, BANKA nın MÜŞTERİ den satın aldığı borçlanma araçları, işlem tarihinde BANKA ya teslim edilecektir. BANKA, Ters Repo işlemiyle satın aldığı borçlanma araçlarını, Repo işleminin vadesinin Ters Repo İşlemi nin geri satma vade tarihini geçmemesi şartıyla, bir Repo işlemiyle tekrar satabilir. 4. Repo işlemlerinde, BANKA, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satmayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satın almayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu işlemde MÜŞTERİ, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satın almayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satmayı kabul ve taahhüt eder. Ters Repo işlemlerinde ise, BANKA, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satın almayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu işlemde MÜŞTERİ, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satmayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satın almayı kabul ve taahhüt eder. 5. Repo işlemlerinde borçlanma araçlarının mülkiyeti ve her türlü getirisi MÜŞTERİ ye aittir. Vade tarihinde ise borçlanma araçlarının mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartıyla tekrar BANKA ya geçecektir. Ters Repo işlemlerinde ise, borçlanma araçlarının mülkiyeti ve her türlü getirisi BANKA ya aittir. Vade tarihinde borçlanma araçlarının mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartıyla tekrar MÜŞTERİ ye geçecektir. 6. Repo ile MÜŞTERİ ye satılan borçlanma araçları herhangi bir nedenle ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir uygulanması veya haciz veya rehin veya herhangi bir kısıtlama getirilmesi halinde, BANKA tarafından uygun görülmesi durumunda, borçlanma araçlarının vadede geri alınmasına ilişkin olarak BANKA nın verdiği taahhüt ortadan kalkar ve bu duruma istinaden Dekont ve saklama makbuzu BANKA ya karşı hükümsüz hale gelir. 7. MÜŞTERİ, Repo ve/veya Ters Repo işlemlerine ilişkin taleplerini, ödeme/tevdi yükümlülüğünü yerine getirmek kaydı ile işlemin yapılmasını istediği gün en geç saat 12:00 a kadar, yazılı veya sözlü olarak, BANKA ya ulaştıracaktır. 8. MÜŞTERİ, Reponun ifasını sağlamak amacıyla Repo bedelini nakden ödeyecek veya işlem günü saat 12:00 dan önce BANKA nezdindeki hesabında veya BANKA nın MÜŞTERİ ye bildirdiği banka hesabında bulunacak şekilde havale edecektir. Bu şarta uyulmadığı takdirde BANKA, Repo işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmemek veya ertesi gün valörü ile gerçekleştirmek inisiyatifine sahip olacaktır. 9. Repo işleminde, BANKA, borçlanma aracını alma bedelini MÜŞTERİ nin BANKA nezdindeki veya işlem bazında bildireceği banka hesabına, masraf ve komisyonları MÜŞTERİ ye ait olmak üzere alacak kaydedecektir. Müşteri ye ait ödeme bankası bir diğer banka ise, ödenecek meblağın o bankanın TCMB nezdindeki hesabında saat 17:00 a kadar hazır bulundurulması ile ödeme yapılmış sayılır. Ters Repo işleminde ise MÜŞTERİ, mutabık kalınan borçlanma araçları geri alma bedelini, BANKA nın MÜŞTERİ ye bildirdiği banka hesabına kararlaştırılan vade gününde saat 12:00 a kadar yatıracaktır. 10. Müşteri, ters repo işlem vadesinde gerekli ödemede temerrüde düşerse, ters repoya konu olan menkul kıymetlerin işlem değeri ile birlikte, temerrüt faizini, fon ve vergileriyle birlikte cezai şart olarak Banka ya ödemeyi, işlem vadesinde Banka temerrüde düştüğünde yukarıdaki şekilde hesaplanacak meblağı Müşteri ye cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 11. Repo ve Ters Repo işlemlerinde vade ve buna bağlı faiz oranı taraflarca belirlenecektir. Şu kadar ki, MÜŞTERİ, herhangi bir teklifte bulunmadığı takdirde öngördüğü vadeye göre, faiz oranının ilgili piyasada oluşan rayicin alt ve üst sınırları içerisinde BANKA tarafından belirlenmesini şimdiden kabul eder. 12. Banka ile Müşteri arasındaki Repo ve Ters Repo işlemlerinde burada hüküm bulunmayan hallerde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile genel hükümler uygulanır. 13. İşbu Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatındaki repo ve ters repoya ilişkin hükümlerin çelişmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat öncelikle uygulanacaktır. EK 1.f GÜNLÜK PAKET 1. ING Günlük Paketi, Vadesiz TL Mevduat Hesabı, Destek Hesap, ING Kredi Kartı, ING Nakit Kart, Telefon ve İnternet Bankacılığı kullanıcı kodu ve Paket Hesabına bağlı Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarından oluşur. ING Günlük Paket sahibi, paket hesabı için hesap işletim ücreti, ING Kredi Kartı yıllık üyelik aidatı, EFT/Havale ücreti ödemez. 13

17 2. Müşteri nin Paket sahibi olmak ve avantajlarından faydalanmak için pakete başvurarak paket kapsamındaki tüm ürünlere sahip olması şartı aranır. Paket başvurusunda bulunan, ancak paket içindeki kredi kartı ve/veya Destek Hesap ın tahsisi Banka tarafından uygun bulunmayan müşteriler, paket sahibi olamaz ve paket avantajlarından faydalanamaz. 3. Aşağıda belirtilen durumlarda herhangi bir ihtara gerek olmaksızın Müşteri nin paket sahipliği sona erer ve paket avantajlarından faydalanamaz; i) Paket içindeki ürünlerden birinin (Vadesiz TL Mevduat Hesabı, Destek Hesap, ING Kredi Kartı, ING Nakit Kart, Otomatik Fatura Ödeme Talimatı) Banka veya Müşteri tarafından herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, ii) Paket başvurusu onayının bildirildiği SMS ve/veya eposta gönderim tarihinden itibaren 1 ay içinde, ING Günlük Paket hesabına otomatik fatura ödeme talimatı şartının bildirilen adette yerine getirilmemesi halinde, iii) Müşteri tarafından verilen otomatik fatura ödeme talimatına konu faturanın/faturaların 6 ay boyunca hiçbirinin ödenmemesi durumunda. 4. Müşteri nin ING Günlük Paket başvurusunun onaylanmaması veya iptali durumunda, paket kapsamındaki ürün ve hizmetlerde Banka nın standart ücret tarifesi geçerlidir. 5. ING Günlük Paket başvuru sahibinin kredi kartı aylık ödeme tutarı, son ödeme gününde otomatik olarak Destek Hesabın bağlı olduğu ING Günlük Paket vadesiz TL mevduat hesabından, hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda ise Destek Hesaptan tahsil edilir. 6. ING Günlük Paket başvurusuyla birlikte vadesiz TL mevduat hesap açılır, başvuru reddedilse de ING Nakit Kart başvuru formunda yer alan adrese gönderilir. Ancak başvurusunda mevcut hesabını kullanacağını belirten müşterilere ayrıca hesap açılmaz, mevcut geçerli ING Nakit Kartı olan müşterilere ING Nakit Kart gönderimi yapılmaz. 7. ING Günlük Paket sahibinin Bankamızda mevcut herhangi bir Destek Hesap limiti olması halinde, ayrıca ikinci bir Destek Hesap limiti tanımlanmaz ve Müşteri nin mevcut Destek Hesabının bağlı olduğu vadesiz TL mevduat hesabı Paket hesabı olarak belirlenir. Ancak, Banka tarafından uygun görülmesi halinde mevcut Destek Hesap limiti güncellenebilir. 8. ING Günlük Paket başvuru sahibinin geçerli ING Kredi Kartı olması halinde, müşteriye ikinci bir kredi kartı tanımlanmaz. Müşteri nin mevcut ING Kredi Kartı otomatik ödeme talimatının paket hesabından farklı bir hesapta olması halinde ise ilgili otomatik ödeme talimatı paket başvurusuyla birlikte Paket hesabına otomatik olarak aktarılır. 9. ING Günlük Paket başvuru sahibinin hesabı, ING Nakit Kart ve kredi kartı ile ATM ve POS aracılığıyla yapılan işlemlerde önceliklendirilir, farklı banka ATM lerinden yapılan işlemlerde sadece paket hesabı görüntülenebilir. 10. Otomatik ödeme talimatı verildikten sonra ilk birkaç fatura, kurumun özelliğine, güncel faturanın ödenme durumuna ve talimatın verilme tarihine göre farklılık gösterdiğinden sistemde görülmeme ihtimalinden dolayı Müşteri tarafından takip edilmelidir. Otomatik ödeme talimatına istinaden faturaları ödenen kurum/kuruluştan kaynaklanan sebeplerle (sistemlerin arızalanması, sistemlerin çalışmaması vb) veya talimatların geç verilmesi/ geç işleme konması gibi sebeplerle faturaların kısmen ya da tamamen zamanında ödenmemesi ve bundan doğacak zararlardan Banka, hiçbir şekilde sorumlu değildir. 11. ING Günlük Paket hesabına verilen, otomatik fatura ödeme talimatlarının aylık toplam ödenen tutarının %2 si kadar bonus bir sonraki ay ING Kredi Kartına yüklenir. ING Bonus Kredi Kartına yüklenecek aylık bonus tutarının 10 TL yi aşması halinde, Müşteri nin ING Bonus Kredi Kartına 10 TL yükleme yapılacaktır. Yüklenen bonusların 3 aylık süre içerisinde kullanılması gerekmektedir, bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar silinecektir. Paket kapsamında tanımlanan kredi kartının 0 TL limitli olması halinde otomatik faturalar üzerinden %2 bonus kazanımı gerçekleşmeyecek olup kredi kart limitinin 0 TL üzerinde açılması veya kredi kart limitinin daha sonra 0 TL nin üzerine çıkarılması halinde bonus kazanım avantajından faydalanılabilecektir. Müşteri nin ING Günlük Paket sahipliğinin sona ermesi halinde, belirtilen uygulama da geçerliğini yitirecektir. 12. ING Günlük Paket içeriğinde yer alan ürünler için Müşteri ye tanınan, (ücret dahil) tüm muafiyetleri/ faydaları belirlemek ve değiştirmek Banka nın inisiyatifinde olup; Banka paket içeriğinde ve koşullarında dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma ve programı sona erdirme hakkına sahiptir. Banka bu değişikliklerle ilgili olarak Müşteri yi ilgili mevzuata uygun şekilde önceden bilgilendirir. 13. Müşteri işbu paket sahipliğini, Banka ya vereceği yazılı talimatı ile dilediği zaman sona erdirebilir. EK 1.g ING FON BİRİKTİREN HESAP ve ING FON PAKETİ HESABI 1. ING Fon Biriktiren Hesap, düzenli olarak ING Bank A.Ş. Yatırım fonlarına yatırım yapılmasını sağlayan bir hesap türüdür. Müşteri, Banka nezdindeki vadesiz hesabından ya da Banka nın Kredi Kartından düzenli fon birikimi yapılması için talimat verebilir. 2. ING Fon Paketi Hesabı; Müşteri nin toplu olarak Banka ya yatıracağı parayı, getiri ve risk beklentilerine uygun gruplandırılmış yatırım fonlarına otomatik olarak dönüştürerek yatırım yapmasını sağlayan bir hesap türüdür. 3. ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında Müşteri, risk ve getiri beklentilerine uygun olarak Banka tarafından doğrudan ya da çeşitli mecralarda duyurulmak suretiyle sunulacak hazır fon paketlerinden birini tercih edebilir ya da seçilen yatırım fonları ile kendi serbest seçimini oluşturabilir. 4. Müşteri, ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında sunulan hazır fon paketlerinin içeriklerine Banka nın internet adresinden ve Banka şubelerinden ulaşabilecektir. Banka nın, ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında sunulan hazır 14

18 fon paketlerinin içeriğini, fonların yüzdesel dağılımını ve hesap açılış alt ve üst limitlerini değiştirme hakkı saklıdır. Müşteri, paket içeriği değiştiğinde düzenli alımların Banka tarafından değiştirilen yeni içerik üzerinden yapılmasına muvafakat etmiştir. 5. Müşteri, ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı dahilinde ilgili hesapların kullanımı, açılış şartları, işleyişi, operasyonu ve sair unsurlarına dair Banka nın; süre, vade, tutar gibi hususlarda değişiklik ve sınırlama getirme hakkının bulunduğunu ve bu hususların bildirimini ya da duyurulmasını müteakip bu sınırlama ve değişikliklerin ilgili hesapların işleyişinde derhal uygulanmasına muvafakatinin bulunduğunu kabul ve beyan eder. 6. Banka; ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında fon alımı amacıyla seçilen fon hesabı için, Müşteri adına, Müşteri nin mevcut hesapları dışında ayrı bir vadesiz hesap açacak olup, açılacak bu hesap yalnızca fon alımı için kullanılacaktır. 7. ING Fon Biriktiren Hesap ta düzenli fon alımı için Müşteri nin Vadesiz Türk Lirası Hesabı seçmesi durumunda, Müşteri nin belirleyeceği tarihte fon alımı yapılacak tutarlar verilen talimat tarihinden sonraki işgünü fon alımı amacıyla yatırım fonlarının normal valör işleyişine göre işleme alınacaktır. 8. ING Fon Biriktiren Hesap ta düzenli fon alımı için Müşteri nin Banka nın Kredi Kartını seçmesi durumunda, kredi kartı hesap kesim tarihinden 1 gün önce, Müşteri nin belirleyeceği tutar karttan tahsil edilecek olup, Müşteri nin son ödeme tarihinde belirttiği tutarın %100 ünü ödemesi ya da kredi kartında yeterli bakiye bulunması durumunda fon alınması amacıyla belirtilen tutar Fon Biriktiren Hesabına aktarılacak, ertesi işgünü fon alımı amacıyla yatırım fonlarının normal valör işleyişine göre işleme alınacaktır. Müşteri nin kredi kartı son ödeme tarihinde belirttiği tutarın tamamını yatırmaması ya da kredi kartında yeterli bakiye bulunmaması durumlarında fon alımı gerçekleşmeyecektir. Bakiyenin tamamının mevcut bulunmaması durumunda kısmi ödeme ve alım gerçekleştirilmeyeceğini Müşteri kabul etmiştir. 9. ING Fon Paketi Hesabı nda, fon alımı için Müşteri nin belirleyeceği tarihte fon alımı yapılacak tutarlar, verilen talimat tarihinden sonraki işgünü fon alımı amacıyla yatırım fonlarının normal valör işleyişine göre Banka tarafından işleme alınacaktır. Fonun alım tarihinde Müşteri nin hesabında fon alım talimatında belirtilen tutar kadar bir bedel bulunmaması ya da eksik bulunması durumunda fon alımı gerçekleştirilmeyecektir. Bakiyenin tamamının mevcut bulunmaması durumunda kısmi ödeme ve alım gerçekleştirilmeyeceğini Müşteri kabul etmiştir. 10. ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında sunulan ING Bank A.Ş. Yatırım Fonları, ING Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Banka nın, yönetimi gerçekleştirecek kurumu/kuruluşu değiştirme hakkı saklıdır. Müşteri; ilgili fonlara yatırım yapmadan önce, Banka nın internet sitesinde ve şubelerinde bulunacak fon izahnamesinde ve iç tüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulunduracağını ve işbu izahname ve içtüzüklerde belirtilen hüküm ve şartlarla alımların yapılmasına muvafakat ettiğini beyan eder. 11. ING Fon Biriktiren Hesap ve ING Fon Paketi Hesabı kapsamında sunulan ING Bank Yatırım Fonları ilgili vergi mevzuatına tabi olup, ilan edilen oranlarda ve koşullarda yönetim ücretine tabidir. Müşteri işbu oran ve koşullarda belirlenmiş/belirlenecek tüm bedelleri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. EK 1.h VADESİZ ALTIN MEVDUAT HESABI 1. Vadesiz Altın Hesabı; Müşteri nin, gram bazında fiziki teslimat olmaksızın, Banka dan hesabına kaydi olarak altın almasını sağlayan bir vadesiz mevduat hesabı türüdür. 2. Müşteri nin Banka dan Vadesiz Altın Mevduat Hesabı açılması talebine istinaden Banka, Müşteri ye ayrıca faiz getirisi olmayan vadesiz bir hesap tanımlayacak ve bu kapsamda Müşteri nin altın alım satım işlemleri işbu açılan hesap üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 3. Müşteri, vadesiz altın mevduat hesabının açılışını müteakip Banka ya talimat göndermek veya elektronik bankacılık hizmetlerini kullanmak suretiyle Banka dan altın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 4. Müşteri nin yapacağı alımsatım işlemlerinde Banka nın belirleyeceği gram cinsinden altın fiyatları esas alınacaktır. Altın alım satım işlemleri 1 g = 1000/1000 saflıkta 1XAU olarak gerçekleştirilecektir. Mevzuat gereklilikleri, piyasa koşulları ya da Banka uygulamaları kapsamında Bankanın Müşteri ye bildirimde bulunmak kaydı ile işlem koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. 5. Müşteri nin altın alım satım işlemleri, en az 1 gram olmak üzere belirlenen cinsteki altının 1 gram ve katları olarak yapılabilecektir. Banka nın Müşteri ye bildirimde bulunmak kaydı ile bir gün içinde yapılabilecek altın alım satım adedine sınır getirme hakkı saklıdır. Müşteri bu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. Müşteri, altın alım satım işlemini yaparken Banka nezdinde kendisi için açılmış olan TL/USD/EUR/GBP cinsinden hesapları kullanmak zorundadır. 7. Müşteri; altın satın alma işlemini yaparken Banka nın internet sitesinde günlük olarak yayınladığı Ek 1.h.4 te belirlenen nitelikteki altının gram ya da ons fiyatı üzerinden işbu satın alımı yapmış olacağını, bu yönüyle altın satın alımı işleminde satıcının Banka, alıcının ise Müşteri olacağını ve bu işlemin hiçbir şekilde Borsa dan bir altın alım satım işlemine aracılık işlemi sayılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 8. Müşteri; işbu sözleşme kapsamında yapılacak altın alım işlemlerinde Banka nın hiçbir surette Müşteri ye fiziki teslimat yapmayacağını, kendisinin Banka dan fiziki teslimat talep etme hakkının olmadığını, bu işlemlerin Türk Borçlar Kanunu nun 561 ve devamındaki maddelerinde düzenlenen bir vedia akdi olmadığını, Banka nın Müşteri ye bir kıymetli madeni saklama hizmeti sunmadığını, bu anlamda Banka dan yalnızca belirli bir tarihte (o tarihte münhasıran Banka ca yayınlanan Altın Alış Fiyatı üzerinden) Banka ya geri satma hakkının bulunduğunu ve geri satmak istemesi halinde Banka nın tek yükümlülüğünün bu alış fiyatı üzerinden hesaptaki altını müşteriden satın alarak 15

19 satış tutarını TL/USD/EUR/GBP hesabına iade etmekten ibaret olduğunu, altın alım satım işlemlerinin yalnızca kaydi olarak gerçekleştirilmesine muvafakat ettiğini, gayrikabili rücu kabul ve beyan etmiştir. 9. Müşteri; hesabında, talep ettiği altın satın alma işlemini karşılayacak tutarda bakiye olmaması halinde Banka nın satın alma işlemini gerçekleştirmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 10. Müşteri; altın alım satım işlemlerinin Banka nın münhasıran belirleyeceği işgünü saatleri içinde yapılacağını, bu saatler dışında verilmiş talimatların bir sonraki işgünü ve o işgününde açıklanan Altın Alım Satım Fiyatları üzerinden yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 11. Banka; başta yürürlükteki yasal mevzuatta oluşabilecek değişiklikler olmak üzere, gerek görmesi halinde Müşteri ye bildirimde bulunmak koşulu ile, açılan altın hesabını kapatma hakkına sahiptir. Altın hesabının herhangi bir surette kapatılması halinde, Banka Müşteri nin altın hesabında kayıtlı bulunan altını hesap kapama tarihinde geçerli olan ve yayınlamış olduğu alım satım tutarları üzerinden paraya çevirerek Müşteri nin mevcut TL/USD/ EUR/GBP hesabına aktaracak, Müşteri nin Banka nezdinde hiçbir açık hesabı yok ise nakden ödeyecek ya da tevdi mahali tayin ettirecektir. EK 1.i ING ARA ÖDEMELİ MEVDUAT HESABI 1. ING Ara Ödemeli Mevduat Hesabı, 1 yıl ve uzun vadeli, Banka nın belirlediği aralıklarla ara dönem faiz ödemeli mevduat hesabıdır. Banka nın belirlediği seçeneklerden Müşteri nin talebine göre sabit faizli (vade sonuna kadar faiz oranı değişmez) veya güncel faizli (faiz ödemesinin gerçekleştirildiği ara dönemlerde faiz oranı o tarihte geçerli olan oranlarla revize olur) olarak açılabilir. 2. ING Ara Ödemeli Mevduat Hesabı ndan, vade içerisinde para çekmek mümkün değildir. Para çekilmek istenmesi halinde hesap ancak, Banka nın muvafakati olması kaydıyla kapatılabilir. Böyle bir durumda, Müşteri ye o tarihe kadar ara dönem ödemesi yapılmadıysa açılış tarihinden hesabın kapandığı tarihe kadar hesabın kapandığı tarihteki vadesiz mevduat faiz oranından, ara dönem faiz ödemesi yapılmışsa yapılan brüt faiz ödemeleri ana paradan kesildikten sonra yine hesabın kapandığı tarihteki vadesiz mevduat faizi üzerinden işlem yapılarak, ilgili tutar müşteriye ödenir. 3. Vade içerisinde ve ara ödeme dönemlerinde hesaba para yatırılamaz. 4. Hesabın vadesi geldiğinde hesap kapatılarak ilgili tutar Müşteri nin Banka nezdindeki vadesiz mevduat hesabına aktarılır. EK 1.j ING TURUNCU ÇOCUK HESABI 1. ING Turuncu Çocuk Hesabı, veli/vasi tarafından küçük (Müşteri) adına açılabilen ve veli/vasi tarafından hesap üzerinde hesap özellikleri kapsamında bankacılık işlemlerinin yapılabildiği bir mevduat hesabıdır. 2. ING Turuncu Çocuk Hesabı, ING Turuncu Hesap ın çalışma prensiplerine sahip birikim özelliği ile çalışan bir hesaptır. ING Turuncu Çocuk Hesabı açılmadan önce ING Turuncu Hesap açılmışsa yeniden Hoş geldin faizi adı altındaki kampanya faiz oranından yararlanılması mümkün değildir. 3. ING Turuncu Çocuk hesabı üzerinde, küçüğün reşit olması ve reşit olduğunu Banka ya tevsik etmesi ile birlikte veli/vasinin tasarruf hakkı sona ermektedir. 4. ING Turuncu Çocuk Hesabı nda veli/vasi tarafından yapılan tüm işlemler ve veli/vasiye ait bilgiler, hesapta tasarruf yetkisi bulunan diğer veli/vasiler tarafından, tüm işlem detayları ile birlikte görüntülenebilecek olup, ING Turuncu Çocuk Hesabı nda işlem yapan veli/vasiler bu hususa muvafakat etmektedirler. EK 2 ÇEKLE İŞLEYEN HESAPLAR 1. Müşteri nin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin ibrazında karşılığının bulunmaması halinde, çek karşılığının, Müşteri nin vadeli hesapları da dahil olmak üzere, Banka nezdindeki diğer hesaplarından çekle işleyen hesaba virman yapılmak suretiyle ödenmesinde Banka yetkili olacaktır. Bununla birlikte Müşteri, bu yetkisini kullanmaması nedeni ile Banka nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 2. Müşteri nin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin ibrazında karşılıksız çıkmasından sonra Müşteri tarafından veya üçüncü kişilerce anılan hesabına para yatırılması halinde karşılıksız çıkan çekleri, tüm sorumluluk Müşteri ye ait olmak üzere hamile ödemeye Banka yetkili olacaktır. 3. Banka haklı sebeplerin varlığı halinde çek defterlerinin iadesini talep edebilir. Müşteri Banka nın talebini öğrendikten sonra ihtarla verilen süre içinde çek defterlerini iade etmediği takdirde Banka nın bu yüzden uğrayacağı zararı Banka nın ilk yazılı talebinde derhal ödeyecektir. 4. Kullanılmayan ya da hesabın kapatılması halinde o tarihe kadar kullanılmamış olan çek yaprakları veya defterleri Banka ya geri verilecektir. 5. Müşteri nin, hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile Banka ya teslim edeceği hamili bulunduğu çeklerin bedellerini, Banka provizyon almadan, söz konusu bedelleri tahsil ettikten sonra veya tahsil etmeden önce Müşteri nin hesabına alacak kaydetmeye yetkilidir. Müşteri, söz konusu çeklerin, üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre hesaplanacak kanuni ibraz süresi içinde elektronik takasa ya da hesabın bulunduğu Banka Şubesi ne ibraz edileceğini ve çeklerin keşide edildikleri hesapta/hesaplarda karşılıkları olmadığının çeklerin ibrazında öğrenilmesinden ya da çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre hesaplanacak kanuni ibraz süresine kadar karşılığın çekilmesinden dolayı Banka nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, temlik ve tahsil cirosu ile Banka ya ciro ve tevdi ettiği çeklerin, üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre hesaplanacak kanuni ibraz süresi içinde elektronik takasa ya da hesabın bulunduğu Banka Şubesi ne ibraz edilmemesi ve ibrazını müteakip zamanaşımı sürelerinin dolması nedeni ile Banka nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. Müşteri, keşide ettiği çekin / çeklerinin, ibrazında kısmen karşılığının bulunması durumunda, söz konusu kısmi karşılık tutarının Banka tarafından hesapta hamil 16

20 lehine bloke edileceğini bildiğini ve bu bedelin kendisine ödenmesini Banka dan talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder. 7. Müşteri nin hamili bulunduğu, bedeli tahsil edildiğinde hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile Banka ya teslim edeceği çeklerin, postada geçecek süre içinde ibraz müddetinin dolması ve çekten cayılması durumunda doğabilecek sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır. Postada ortaya çıkabilecek gecikmeler ile çekin postada kaybolmasından doğan sonuçlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Çeklerin kaybı halinde yapılması gerekebilecek yasal iptal işlemlerini yürütmek yükü Müşteri ye ait olup, Banka nın bu kapsamda da herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri kabul eder. 8. Müşteri nin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vermiş bulunduğu çeklerin hesabına kaydedilmesinden doğan karşılık, işbu Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin Banka nın rehin, takas ve mahsup hakkını düzenleyen maddesi uyarınca, Müşteri nin doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Müşteri tarafından Banka ya rehnedilmiş olup, çek bedelleri Banka tarafından Müşteri nin hesabına borç kaydedilerek borcuna mahsup edilecektir. 9. Müşteri, Banka ca provizyon alınmaksızın hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çeklerin muhatap şubelere gönderilmesi sırasında postada kaybolması veya herhangi bir nedenle zayi olması veya karşılıksız çıkması ihtimaline karşılık, alacak kaydedilen miktar üzerinde Banka nın muvafakati olmadıkça tasarruf etmeyecek ve Banka Müşteri nin hesabına alacak kaydedilen meblağı kendisine kullandırıp kullandırmamaya yetkili olacak, bu meblağ Banka ya rehinli olacaktır. 10. Müşteri, gerek talebine istinaden Banka tarafından düzenlenen keşide çeklerinin, gerekse imzalı veya imzasız diğer çeklerin rızası veya çek hamilinin rızası dışında herhangi bir şekilde elden çıkması (kaybolma, çalınma, zorla alınma gibisinden) veya çekte sahtekârlık ve tahrifat yapılması durumunda bu hususu çeklerin alındığı şubeye, keşide çekleri için çekte muhatap olarak belirtilen şubeye gecikmeye yer vermeksizin en çabuk vasıta ile bildirecektir. Çek defterlerinin muhafazasından ve çeklerin kaybından ötürü her türlü sorumluluk Müşteri ye aittir. 11. Müşteri, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemeyeceğini, temsilcisi veya vekili tarafından kendi adına çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Banka nın da bu kapsamda, çek üzerindeki imzanın Müşteri ye ait olduğunu kabul ederek işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. 12. Müşteri, ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanmayacağını, kullanması durumunda ise bu husustaki hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 13. Müşteri nin, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlediğini tespit etmesi halinde Banka, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılığı na ve Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirmekle yükümlü olup; Müşteri, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, mevzuatın öngördüğü idari para cezası ile cezalandırılacağını ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini beyan eder. 14. Müşteri, Banka tarafından çek yapraklarının iade edilmesinin veya Banka sorumluluk tutarının depo edilmesinin istenilmesi halinde, verilen süre içinde ya çek yapraklarını Banka ya iade edeceğini, iade edememesi halinde ise çek yapraklarından kaynaklanan banka sorumluluk tutarını Banka ya depo etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 15. Müşteri, işbu Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde, Çek İşlemleri ve Çek Karnesi ile ilgili olarak yer verilen ücret, masraf ve komisyon tutarlarını bildiğini ve bunlardan sorumlu olduğunu, söz konusu kalemleri Banka ya, Banka nın uygun gördüğü zamanlarda ödememesi durumunda Banka nın söz konusu hizmetleri derhal sonlandırabileceğini, ayrıca Banka nın, söz konusu bedelleri Müşteri nin hesabından re sen tahsile yetkili olduğunu bildiğini beyan ve kabul eder. EK 3 TAHSİL İÇİN BANKA YA TEVDİ EDİLEN KAMBİYO SENETLERİ 1. Banka, kendisine tahsil edilmek üzere tevdi edilen kambiyo senetlerinin tutarını Müşteri nin hesabına kesin ödeme ve tahsilden sonra alacak kaydedecektir. Banka nın ödeme ve tahsilden önce kambiyo senetlerinin tutarını Müşteri nin hesabına alacak kaydetmesi, Müşteri ye bu tutar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı vermez. 2. Banka, ödeme ve tahsilden önce hesaba alacak kaydedilen kambiyo senetlerinin tutarını her zaman ve özellikle bunlar ödenmemişse veya ödenmeden geri gelmişse, hesaptan çıkarmaya yetkilidir. 3. Banka, kambiyo senetlerini ibraz, ihbar veya protesto etmemesinden, rücu hakkını kullanmamasından veya tüm bu işlemlerde gecikmesinden, bir kusuru bulunmadığı takdirde sorumlu değildir. Özellikle Müşteri nin talimatının ya da kambiyo senetlerinin metninin eksik, yetersiz veya çelişkili olması veya kambiyo senetlerinin vadesinden önce ibraz edilmesine elverişli bir zamanda Banka ya tevdi edilmemesi durumlarında veya Müşteri den kaynaklanan ya da mücbir sebeplerle ibraz, protesto, ihbar, ihtar ya da rücu hakkının kullanılmasını zorlaştıran hal ve şartlarda, Banka ibraz etmede, protesto çekmekte, ihbar ve ihtarda bulunmakta, rücu hakkını kullanmakta ve hakların muhafazası için gerekli diğer yasal işlemlerde olabilecek eksiklik, sakatlık ve gecikmelerden sorumlu değildir. 4. Banka nın muhataba (senet borçlusuna) bir ihbarname göndermesi, ibraz ödevini yerine getirmiş sayılması için yeterlidir. Banka bu ihbarı normal posta ile ya da uygun göreceği başka bir yoldan gönderebilir. Banka, ihbarnamenin yolda kaybolmasından, gecikmesinden, muhatabın ihbarnameyi teslim almaktan kaçınmasından 17

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Telefonu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bu Başvuru formunda yer alan ifadeler, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır: Banka: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. CEPTETEB Hesap: Gerçek kişi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR Bu sözleşme, BANKA'dan İnternet Bankacılığı hizmeti alan MÜŞTERİ lerin İnternet Bankacılığı güvenliği için faydalandıkları GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin kullanım

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Tel: 444 0 123 No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret Sicil No: 198060 / 250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı