Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 77-82, 2006 Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi The Importance of Odontologists and Odontological Studies in Disaster Victim Identification *Dr. Ayşim TUĞ, Z. *Dt. Füsun YAŞAR *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ÖZET ABSTRACT Felaket olarak tanımlanan olaylarda ölen kişilerin kimliklerinin mümkün olan en kısa sürede ve doğru olarak yapılması insani ve dini açıdan olduğu kadar ulusal ve uluslararası hukuk açısından da önem taşıyan bir konudur. Bu olayların sonrasında ceset sayısının fazla olması ve genellikle dış görünüşlerinden tanınamayacak derecede bozulması kimlik tespitinin multidisipliner organize ekipler tarafından yapılmasını gerekli kılmaktadır. Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme ekiplerinde kolluk güçlerinin yanı sıra olayın türüne göre farklı bilim alanlarından uzmanlar görev yapmaktadırlar. Post mortem incelemeleri yapan ekiplerin değişmeyen elemanları adli tıp uzmanları, adli diş hekimleri ve adli DNA uzmanlardır. Adli diş hekimi tarafından ölüm öncesi diş kayıtları ile ölüm sonrası diş bulgularının karşılaştırılması bir cesedin kimliğinin tespit edilmesinde en etkili, kolay ve doğru yöntemlerden biridir. Anatomik ve morfolojik özelliklerine bağlı olarak dış etkenlere karşı en dayanıklı yapılar olması nedeniyle dişler, kimlik tespitinde DNA analizi için de değerli kaynaklardır. Bu derlemenin amacı felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinde adli dişhekimlerinin ve DNA kaynağı olarak dişlerin öneminin vurgulanmasıdır. In any kind of disaster case, to identify each victim accuretely and in a short time is basic human rights and essential for humanitarian, religious, internal and international judicial reasons. After a disaster, due to the large number of corpses or mutilations, identification procedures needs to be done by multidisciplinary organized teams. Beside police and gendarmarie, scientists from different scientific area are the members of Disaster Victim Identification Teams. The constant members of post mortem team are, forensic medicine, forensic odontology and forensic DNA experts. Comparison of ante mortem records and post mortem dental findings by forensic odontologist, is one of the most effective, easy and certain way to identify a corpse. According to their anatomic and morphologic characteristics, as the most resistant skeletal tissue to external insults, teeth are also valuable sources for DNA analysis. The aim of this article is to emphasize the important role of forensic odontologists and teeth as DNA source in disaster victim identification.. ANAHTAR KELİMELER Felaket kurbanlarını kimliklendirme, Adli dişhekimliği, Adli DNA incelemeleri KEYWORDS Disaster victim identification, Forensic odontology, Forensic DNA analysis

2 78 Kimlik tespiti kavramı, yaşayan veya ölü bir insanın tanınmasını, tanımlanmasını ve diğer insanlardan ayırt edilmesini sağlayan özelliklerin ortaya konulması olarak açıklanabilir. Ölen bir kişinin kimliğinin mümkün olan en kısa sürede ve doğru olarak yapılması; insani, sosyal ve dini açıdan olduğu kadar ulusal ve uluslararası hukuk açısından da önem taşıyan bir konudur 1,2. İnsan ve/veya teknolojik kaynaklı veya doğal nedenlere bağlı olarak gelişen bir olayın felaket olarak tanımlanabilmesi için bazı kriterlerin olması gerekir. Uluslararası literatürde kabul gören tanımlamaya göre bir olayın felaket olarak tanımlanabilmesi için; ani gelişen, yeri ve zamanı öngörülemeyen, çok sayıda insanın aynı anda öldüğü, sosyal-ekonomik-çevresel hasar veren ve etkileri uzun süren, yerel kaynakların kimlik tespit çalışmalarının çözümünde yetersiz kaldığı bir olay olması gerekmektedir. Bu tanımlama doğrultusunda felaket olarak tanımlanan olaylar şunlardır: Doğal afetler, Büyük patlamalar, İsyan, ayaklanma gibi toplum düzeninin bozulduğu durumlar, Kara, hava, deniz taşıtlarının kazaları, Toplu adam öldürme eylemleri (cinayet, soykırım) Terör olayları 3, 4. Bu olaylarda ölü sayısının fazla olması ve olayın türüne göre cesetlerin tümünün veya bir kısmının dış görünüşlerinden kimlik tespiti yapılamayacak derecede bozulması kimlik tespitinin organize ekipler tarafından sistematik çalışmalarla yürütülmesini gerekli kılar. Bu nedenle birçok ülke, sadece kimlik tespit işlemlerini yürütmek üzere Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme (Disaster Victim Identification- DVI) ekiplerini kurmuştur. DVI ekipleri olan ülkelerde bu ekiplerin hangi durumlarda görev yapacakları da belirlenmiştir. Örneğin Almanya da ülke içinde ölü sayısının yirmiden fazla olduğu olaylarda ve Alman vatandaşlarının başka ülkelerdeki felaketlerde yaşamını yitirmesi durumunda DVI ekipleri görev yapmaktadırlar 5. Felaketlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti çalışmaları, ölüm öncesi (Ante-Mortem AM-) ve ölüm sonrası (Post-Mortem PM-) olarak tanımlanan ekipler tarafından yürütülür. Bu ekipleri oluşturan elemanların sayıları ve uzmanlık alanları olayın türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından standardize edilen çalışma şeklinin ve bilgilerin kaydedildiği formların kullanılmasının çalışmaların organize ve hızlı olmasını sağladığı görülmüştür. Bu standartlara göre, DVI ekibinin sorumlusu genel olarak bu konuda deneyimli bir kolluk (polis veya jandarma) mensubudur. Kolluğa bağlı elemanların oluşturduğu ante-mortem ekip, ölen veya öldüğü düşünülen kişinin ailesiyle, yakınlarıyla, kendisini tanıyan kişilerle bağlantı kurarak kimlik tespitinde yararlı olacak fotoğraf ve diğer görüntülü kayıtları toplar. Kişinin dış görünümü ile ilgili özellikleri, vücudunda ameliyat izi-dövme-doğum lekesi olup olmadığı, son olarak üzerinde bulunan giysileri, takıları gibi bilgileri araştırır. Kişi hayattayken herhangi bir nedenle parmak izi alınmış veya DNA analizi yapılmışsa bu kayıtlara ulaşır. Gerekli olduğunda yaşadığı ortamdan parmak izi örneklerini ve DNA için karşılaştırma yapılmasını sağlayabilecek tarak, diş fırçası gibi eşyaları alır 3,5. Ante mortem ekibin araştırmaları sırasında kişinin bir dişhekimine düzenli olarak gittiğinin öğrenilmesi durumunda bu hekime ulaşılarak diş kayıtları alınır. Elde edilen tüm bu bilgiler sarı renkli DVI formlarına işlenir. Diğer taraftan post-mortem ekip morg çalışmalarını yürütür. Olayın türüne göre başka bilim dallarından da uzman takviyesi yapılabilmekle birlikte genel olarak adli tıp, adli dişhekimliği, adli biyoloji uzmanları post-mortem incelemeleri yaparlar. Post mortem ekip üyeleri cesetle ilgili kendi alanlarına giren incelemelerin tüm bulgularını pembe renkli DVI formlarına işlerler. Tüm cesetlerle ilgili ölüm öncesi ve ölüm sonrası kayıtların karşılaştırılmasıyla cesetlerin kimliği kesin olarak belirlenir. Karşılaştırma yapılacak ante mortem kayıtlara ulaşılamadığı durumlarda tüm bulgular saklanır.

3 79 Felaket Sonrası Dişhekimliği Çalışmaları Felaket tanımı kapsamındaki bir olay sonrasında olay yerine ilk giden DVI ekibinde bulunan dişhekimi tüm alanı uygun bir yöntemle tarayarak kafatası, çene kemiği, çene parçası gibi parçaların yerlerini işaret flaması ile belirlemeli ve kayıt tutmalıdır. Parçanın veya cesedin bulunduğu bölüm kaydedildikten ve ceset kaldırıldıktan sonra olay yeri tekrar gözden geçirilmelidir. İkinci dental ekip ise post mortem çalışmaları yürütmelidir. İdeal bir post mortem incelemede mümkünse iki dişhekimi birlikte çalışmalıdır. Hekimlerden biri ağız otopsisini ve diğer dental incelemeleri yaparken ikinci hekim çalışmayı izleyerek kayıtları tutar. Böylelikle karşılıklı kontrol sağlanarak çalışmaların ve kayıtların eksiksiz olması mümkün olur. Ağız otopsisi ve grafilerle elde edilen dental veriler post mortem formlara işlenir 6. Post mortem bulguların ve ante mortem verilerin bilgisayara yüklenmesi bir sonraki aşamadır. Her aşamada olduğu gibi bu aşamada da felaketin ve ölü sayısının fazla olmasının yarattığı psikolojik baskı nedeniyle hata yapmamak için kişi bilgisayar konusunda ne kadar deneyimli olursa olsun işlemleri tekrar tekrar kontrol etmelidir. Bilgisayara bilgi girişi ve AM-PM verilerin karşılaştırılması için geliştirilmiş çeşitli programlar vardır 7,8. Tüm dişhekimleri için numaralandırma sistemleri temel düzeyde bir bilgi olmakla birlikte ölü sayısının çok olması insan hatası olasılığını da devreye sokmaktadır. Bu nedenle olası yazılı kayıt hatalarına karşı dental x-ray karşılaştırması yapmak en güvenilir yoldur 9,10. KİMLİKLENDİRMEDE DİŞ İNCELEMELERİ Bir toplu ölüm olayında dişlerden yararlanılarak kimlik tespitinin yapıldığı kayıtlara geçmiş ilk olay 1849 da Viyana Opera Binası yangınıdır. Bununla birlikte dişlerden yararlanarak bir kişinin kimliğinin tespit edilebileceği çok daha eski zamanlardan beri bilinmektedir. Eski Roma da İmparator Cladius un eşi, imparatorun metresinin öldürülmesini emretmiş, ancak kadının ön dişlerindeki tipik özelliği görüp öldüğünden emin olmak için başının kesilerek kendisine getirilmesini istemiştir 6. Ölümü ile ilgili tüm bilgiler 1968 yılına kadar gizlenen Adolf Hitler in otopsi raporunda, ileri derecede yanmış olan cesedin kesin kimlik tespitinin diş incelemeleri ile yapıldığı belirtilmektedir 11. İspanya da 1978 yılında sıvı yakıt yüklü bir tankerin patlamasıyla oluşan yangında farklı ülkeden gelen uzmanların kimlik tespitinde karşılaştıkları zorluklar özel kimlik tespit ekiplerinin gerekliliğini ortaya çıkarmış ve 1980 yılında Interpol tarafından ilk DVI (Disaster Victim Identification) Komitesi kurulmuştur 12,13,1. DVI ekibinde görev yapan dişhekimlerinin sağlıklı bir dental kimlik tespiti yapabilmeleri için dental ve tıbbi geçmişin tamamı, her dental anomali ve restorasyonun tanımlanmış bir krokisi ile dişlerin klinik muayenesi, çalışma modelleri, diş fotoğrafları, radyografi (yaş tayininde kullanılan diş gelişim araştırmaları ile karşılaştırma için), önceki dental raporlar, modeller, röntgenler ile bunlar gibi geriye dönük kullanılacak diğer bilgilerin de elde edilmesi gerekmektedir 14. Dental kimlik tespitinde dişhekimlerinin çalışmalarını kısıtlayan en önemli faktör, cesetten elde edilen verilerle karşılaştırılacak dental kayıtların birçok ülkede düzenli olarak tutulmamasıdır. Bu kayıtların düzenli tutulduğu ülkelerin vatandaşları ülke içinde veya dışında bir felaket olayında öldüklerinde diş kayıtları kısa sürede DVI ekiplerine ulaşmaktadır. ABD de gerçekleşen 11 Eylül olaylarında kimlik tespiti yapılabilen cesetlerin %60 ında diş verilerinden yararlanılmıştır. Endonezya nın Bali Adasında 2001 yılında kısa aralıkla patlayan üç bomba çoğu çeşitli Avrupa ülkesi vatandaşı olan 202 kişinin ölümüne neden olmuş, bunların %52 sinin kimlik tespiti yine diş kayıtlarının karşılaştırılmasıyla yapılmıştır (Resim 1). Dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda yapılan ekip çalışmaları ile kimlik tespitinde başarı oranı yüksek olmaktadır. Yakın tarihte Balkanlarda yaşanan savaşın ardından birçok toplu mezar ortaya çıkarılmıştır. Hırvatistan da 1998 yılına kadar bulunan mezarlardan çıkarılan 1000 ceset üzerinde çalışmala-

4 80 RESİM yılında Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleşen terör olayında, ölenlerin çoğunluğu, diş kayıtlarının düzenli tutulduğu ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşları olduğundan, cesetlerin %52'sinde sadece dişler ve diş kayıtları kullanılarak kimlik tespiti yapılmıştır. (Tuğ A. 2002) rı yürüten ekipler 824 cesedin kimlik tespitini yapmışlardır. Kimlik tespiti yapılanlarda ante mortem dental kayıtlardan yararlanma oranı %25 olmuştur. Bunların %35 inde diş çizelgeleri, %15 inde röntgen, %22 sinde fotoğraflar, %18 inde yakınlarla görüşmeler ve %10 unda kişinin hayattayken diş tedavisi yürüten hekiminin beyanı kullanılmıştır. Kimlik tespiti yapılanların %64 ünde dişlerin yanı sıra diğer tanımlayıcı özellikler (antropolojik özellikler, giysiler, dövme, kimlik belgeleri vb) kullanılırken kalan %11 vakada dişlerden yararlanılamamıştır 15. Felaketlerde ölenlerin tümü olayın gerçekleştiği ülkenin vatandaşı olmamaktadır. Ulaşımın arttığı ve kolaylaştığı günümüzde bir yerde doğal bir felaket, patlama, ulaşım kazası olduğunda ölenlerin arasında genellikle farklı ülkelerin vatandaşları da olmaktadır. Felaketlerden sonra kimlik tespiti çalışmalarında dişhekimlerinin çalışmalarını etkileyen en önemli faktör birçok ülkede diş kayıtlarının düzenli tutulmaması olmaktadır. Güney Doğu Asya da yaşanan tsunami felaketinde çeşitli ülkelerden giden DVI ekipleri kendi vatandaşlarının diş kayıtlarından büyük ölçüde yararlanmışlardır 16,17. (Tablo 1) Buna karşın yerel halkın diş kayıtları olmadığından halen sürmekte olan kimlik tespit çalışmaları çoğunlukla DNA analizlerine dayanmaktadır. Diş kayıtlarına ulaşılamadığı durumlarda çoğu zaman DNA analizi kimlik tespitinde tek kaynak olmaktadır. DNA KAYNAĞI OLARAK DİŞLER Kişilerin dental özellikleri yaşamları boyunca, aşınma, çürük, dolgu ve diş çekimi gibi nedenlerle sürekli değişmektedir. Buna karşın ölümden sonra, vücuttaki en sert ve dış etkenlere karşı en dayanıklı yapılar olmasına bağlı olarak dişlerde çok yavaş bir değişim gözlenmektedir. Diş dokusunun nem, yüksek ısı, bakteri ve mantar aktivasyonuna dayanıklı olması, uzun süre morfolojik özelliklerini koruyabilmeleri, sıklıkla cesetle birlikte bulunabilmeleri ve bu nedenle zaman kaybını en aza indirmeleri, ayrıca kişisel özelliklere sahip olmaları kimlik tespitinde kullanılmalarının temel nedenleridir 2,12,13,18.

5 81 TABLO I Güney Doğu Asya daki tsunami felaketinden sonra Tayland DVI ekibinin kimlik tespiti çalışmaları sonuçları 17 Yöntem Sayı / % Dental özellikler 1,392 (%47.62) Parmak izi 997 (%34.11) DNA 506 (%17.31) Fiziki özellikler 28 (%0.96) Bu sağlam yapı, dişlerin, nüklear ve mtdna kaynağı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Dişin mine ve dentin tabakalarının altında yer alan diş pulpası, çevresel faktörlerden bu sert tabakalar sayesinde korunmakta ve özellikle Kısa Ardışık Tekrarlar (Short Tandem Repeat-STR) analizi için zengin bir kaynak olarak değer kazanmaktadır. (Resim 2, 3) Genomik (nüklear) DNAnın degrade olduğu durumlar için mtdna yapısal özellikleri ve sayısının fazlalılığı nedeniyle çözüm kaynağı olabilmektedir. Dış görünüşlerinden kimlikleri belirlenemeyecek derecede dekompoze olmuş, vücut bütünlüğü bozulmuş, yanmış veya iskelet kalıntısı halinde bulunan cesetlerin kimliklerinin tespitinde dişler ve DNA gibi yaşam boyu değişmeyen ve kişiye özel kriterler ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar dişin mine, dentin ve kök kısmında yeterli miktarda DNA bulunduğunu, diş kökünün nüklear DNA, dentin tabakasının mtdna açısından daha zengin olduğunu ortaya koymuştur. Sayıları mm²de olan tübüllerdeki odontoblastik aktivasyon dentin tabakasını zengin mitokondri kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Örneklerdeki DNA miktarının Quanti blot ile tespit edilme limitinin altında olduğu durumlarda az miktardaki nüklear ve mt- DNA tespiti real- time PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi gibi daha hassas yöntemlerle yapılabilmektedir 19,20. SONUÇ VE ÖNERİLER Felaket kurbanlarının kimlik tespitinin yapılması başta insani yönden olmak üzere çok boyutlu önem taşıyan bir konudur. Tüm dünya ülkelerine olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla felaketlerle karşılaşılmakta ve felaket kurbanlarının kimlik tespitinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Türkiye de kriminal olaylarda veya ulaşım kazalarından sonra kimlik tespit çalışmaları yapılmakla birlikte özellikle büyük boyutlu olaylarda bu çalışmaları yürütecek kimlik tespit ekiplerinin kurulmasının önemli bir gereksinim olduğu 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türk DVI ekiplerinin kurulması çalışmaları ilgili birimler tarafından başlatılmıştır. Bu süreçte DVI ekiplerinde görev yapacak başta RESİM 2, 3 Toplu mezardan çıkarılan iskeletlerden birine ait diş örneğinden pulpanın DNA laboratuvarında incelenmek üzere çıkarılması

6 82 dişhekimleri olmak üzere ilgili bilim dallarından uzmanlar konu hakkında bilgilendirilerek teorik ve pratik eğitim programları başlatılmalıdır. Olası bir felakette bu çalışmalara destek verecek gönüllüler tespit edilmelidir. KAYNAKLAR 1. Hancı H, Tuğ A. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Afet Tıbbı Ünsal Yayınları;2005.,Cilt 2 2. ABFO Body Identification Guidelines,Bower C.M., Bell G.L., Manual of Forensic Odontology,3rd Edition, Man 1997,Page 300 to Tuğ A, Alakoç Y, Çetin C. M., Hancı İ. H.; Afet Kurbanlarında Kimlik Tespiti, Adli Bilimler Dergisi, 2002;Cilt 1, Sayı 2 4. De Winne, Disaster Victim Identification at International Level, The Journal of Forensic Odonto- Stomotology, Vol. 19,No: 2, December ht t p://w w w.i nterht t p://w w w.i nter pol.i nt / P ublic/ DisasterVictim/Guide (erişim tarihi: ). 6. Glass RT. Forensic Science An Introduction to Scientific and Investigative Techniques. (Ed) James SH, Nordby JJ.CRC Press 2003, Lorton L, Rethman M, Friedman R The Computer-Assisted Postmortem Identification (CAPMI) System: a Computerbased Identification Program. J Forensic Sci Jul;33 (4): http.//www.ncbi.nlm.nih.gov/ (erişim tarihi: ). 9. Işık M. Facia Kurbanları Kimlik Tespit Çalışmaları, (DVI) (erişim tarihi ). 10. W.R Maples ve P.M. Rice, Some difficulties in the Gustafson Dental Age, J. Forensic Sci., 1978; ,. 11. Marchetti D, Polacco M, Rainio J. The Death of Adolf Hitler-Forensic Aspects, J Forensic Sci. 2005,Vol.50 (5) Gustavson G., Dental Identification, Forensic Odontology. Staples Press,London, Yaşar Z. F,. Hancı H. İ., Afşin H., Dişlerin İncelenmesinin Adli Yönden Önemi, Adli Tıp ve Adli Bilimler, Sayfa; , Seçkin Yayınevi, Ankara, Clark D. H.,The Chronology of Dental Development and Age Assessment, Practical Forensic Odontology,,3rd Edition, Page 22-42, Butterwordh Ltd., Oxford, Brkic H, Strinovic D, Kubat M, Petrovecki V.Odontological Identification of Human Remains from Mass Graves in Croatia. Int J Legal Med.2000; 114 (1-2): (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ). 18. Afşin H, Günce E. M, Adli Diş Hekimliği Acısından Olay Yeri İncelemesi, Adli Tıp Dergisi, 2002;Cilt 16, Sayı 24, Sayfa Potsch L, Meyer U, Rothschild S, Schneider PM, Rittner C. Application of DNA Techniques for Identification Using Human Dental Pulp as a Source of DNA. Int J Legal Med. 1992; 105 (3): Rudin N,Inman K, An Introduction to Forensic DNA Analysis II.Ed.CRC Press İLETİŞİM ADRESİ Dt. Z. Füsun YAŞAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Dikimevi/Ankara Tel: Fax:

Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik

Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul Bülent ŞAM Giriş Çok sayıda kişinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanmış deprem, çığ, sel, heyelan

Detaylı

İŞKENCENİN SAPTANMASINDA ADLİ DİŞ HEKİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

İŞKENCENİN SAPTANMASINDA ADLİ DİŞ HEKİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ TC Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı İŞKENCENİN SAPTANMASINDA ADLİ DİŞ HEKİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Hüseyin AKARSU Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ender ŞENOL

Detaylı

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ Ayşim Tuğ * Yeşim Doğan Alakoç ** Cüneyt Elma *** Arapça kökenli hak kelimesinin çoğulu olan hukuk kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğü nde toplumu

Detaylı

Adli Tıpta. Genetik Araştırmalar. Doç. Dr. Erhan Büken Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıpta. Genetik Araştırmalar. Doç. Dr. Erhan Büken Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıpta Genetik Araştırmalar Doç. Dr. Erhan Büken Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıpta Genetik Araştırmalar Giriş DNA teknolojisinin hızlı gelişimi; her geçen gün daha

Detaylı

Adli Hekimlikte Yaş Tayini

Adli Hekimlikte Yaş Tayini Adli Hekimlikte Yaş Tayini Aysun BARANSEL ISIR Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep Giriş Bir insanın tanınmasında, tanımlanmasında ve diğer insanlardan ayırt edilmesinde

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabililm Dalı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Belge Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabililm Dalı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Belge Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabililm Dalı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Belge Yönetimi Haydar YALÇIN Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2007 Küçük ve Orta Ölçekli

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.52297 Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı The Hospital Disaster Plan of Sahinbey Research Hospital Uğur Lök, Cuma Yıldırım, Behçet Al,

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri International Journal of ngineering Research and Development, Vol. 2, No.2, June 2010 13 Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri M. Özgür ÜNAL ve Bengi AYKAÇ Fen Bilimleri nstitüsü, Gazi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi*

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Belge Yönetiminde Program Geliştirme BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Program Development at the Records Management: Records

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİ Dısaster Management Of Turkey TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik ERKAL * Mehmet DEĞERLİYURT ** ÖZ Dısaster Management Of Turkey Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar olduğundan sürekli

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ

BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ Özet Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR * Ercan SERT ** Bilişim ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim sürecinin hayatımızın pek çok alanında olumlu sonuçları

Detaylı

E-TÜRKİYE UYGULAMALARI: ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ÜST VERİ

E-TÜRKİYE UYGULAMALARI: ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ÜST VERİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı E-TÜRKİYE UYGULAMALARI: ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ÜST VERİ Gülten ALIR Doktora Tezi Ankara, 2008 E-TÜRKİYE UYGULAMALARI:

Detaylı

Programı : Geomatik Mühendisliği

Programı : Geomatik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR AFET BİLGİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMİ PROJESİNDE ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Senem BİLİR Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

E-Government Gateway Project, Information Security and Risk Management: Turkish Case

E-Government Gateway Project, Information Security and Risk Management: Turkish Case BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 3, SAYI:, MAYIS 010 9 E-Devlet Kapısı Projesi Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi: Türkiye Uygulaması Erhan KUMAŞ 1, Burak BİRGÖREN Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü,

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ Uzm. Dr. Mehmet KAYA Prof. Dr. Nazmi BİLİR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2011 TÜRK İŞ

Detaylı

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing K L İ N İ K Y A Z I Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing DİLEK ÇİLİNGİR* SEVİLAY HİNTİSTAN** Geliş Tarihi: 14.11.2011, Kabul Tarihi: 21.05.2012 ÖZET

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 321-332

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ

FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU

Detaylı

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.99-120 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.99-120 Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Gamze BAYIN Hacettepe Üniversitesi, Fakültesi, Sağlık İdaresi

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı