Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 77-82, 2006 Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Dişhekimlerinin ve Diş İncelemelerinin Önemi The Importance of Odontologists and Odontological Studies in Disaster Victim Identification *Dr. Ayşim TUĞ, Z. *Dt. Füsun YAŞAR *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ÖZET ABSTRACT Felaket olarak tanımlanan olaylarda ölen kişilerin kimliklerinin mümkün olan en kısa sürede ve doğru olarak yapılması insani ve dini açıdan olduğu kadar ulusal ve uluslararası hukuk açısından da önem taşıyan bir konudur. Bu olayların sonrasında ceset sayısının fazla olması ve genellikle dış görünüşlerinden tanınamayacak derecede bozulması kimlik tespitinin multidisipliner organize ekipler tarafından yapılmasını gerekli kılmaktadır. Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme ekiplerinde kolluk güçlerinin yanı sıra olayın türüne göre farklı bilim alanlarından uzmanlar görev yapmaktadırlar. Post mortem incelemeleri yapan ekiplerin değişmeyen elemanları adli tıp uzmanları, adli diş hekimleri ve adli DNA uzmanlardır. Adli diş hekimi tarafından ölüm öncesi diş kayıtları ile ölüm sonrası diş bulgularının karşılaştırılması bir cesedin kimliğinin tespit edilmesinde en etkili, kolay ve doğru yöntemlerden biridir. Anatomik ve morfolojik özelliklerine bağlı olarak dış etkenlere karşı en dayanıklı yapılar olması nedeniyle dişler, kimlik tespitinde DNA analizi için de değerli kaynaklardır. Bu derlemenin amacı felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinde adli dişhekimlerinin ve DNA kaynağı olarak dişlerin öneminin vurgulanmasıdır. In any kind of disaster case, to identify each victim accuretely and in a short time is basic human rights and essential for humanitarian, religious, internal and international judicial reasons. After a disaster, due to the large number of corpses or mutilations, identification procedures needs to be done by multidisciplinary organized teams. Beside police and gendarmarie, scientists from different scientific area are the members of Disaster Victim Identification Teams. The constant members of post mortem team are, forensic medicine, forensic odontology and forensic DNA experts. Comparison of ante mortem records and post mortem dental findings by forensic odontologist, is one of the most effective, easy and certain way to identify a corpse. According to their anatomic and morphologic characteristics, as the most resistant skeletal tissue to external insults, teeth are also valuable sources for DNA analysis. The aim of this article is to emphasize the important role of forensic odontologists and teeth as DNA source in disaster victim identification.. ANAHTAR KELİMELER Felaket kurbanlarını kimliklendirme, Adli dişhekimliği, Adli DNA incelemeleri KEYWORDS Disaster victim identification, Forensic odontology, Forensic DNA analysis

2 78 Kimlik tespiti kavramı, yaşayan veya ölü bir insanın tanınmasını, tanımlanmasını ve diğer insanlardan ayırt edilmesini sağlayan özelliklerin ortaya konulması olarak açıklanabilir. Ölen bir kişinin kimliğinin mümkün olan en kısa sürede ve doğru olarak yapılması; insani, sosyal ve dini açıdan olduğu kadar ulusal ve uluslararası hukuk açısından da önem taşıyan bir konudur 1,2. İnsan ve/veya teknolojik kaynaklı veya doğal nedenlere bağlı olarak gelişen bir olayın felaket olarak tanımlanabilmesi için bazı kriterlerin olması gerekir. Uluslararası literatürde kabul gören tanımlamaya göre bir olayın felaket olarak tanımlanabilmesi için; ani gelişen, yeri ve zamanı öngörülemeyen, çok sayıda insanın aynı anda öldüğü, sosyal-ekonomik-çevresel hasar veren ve etkileri uzun süren, yerel kaynakların kimlik tespit çalışmalarının çözümünde yetersiz kaldığı bir olay olması gerekmektedir. Bu tanımlama doğrultusunda felaket olarak tanımlanan olaylar şunlardır: Doğal afetler, Büyük patlamalar, İsyan, ayaklanma gibi toplum düzeninin bozulduğu durumlar, Kara, hava, deniz taşıtlarının kazaları, Toplu adam öldürme eylemleri (cinayet, soykırım) Terör olayları 3, 4. Bu olaylarda ölü sayısının fazla olması ve olayın türüne göre cesetlerin tümünün veya bir kısmının dış görünüşlerinden kimlik tespiti yapılamayacak derecede bozulması kimlik tespitinin organize ekipler tarafından sistematik çalışmalarla yürütülmesini gerekli kılar. Bu nedenle birçok ülke, sadece kimlik tespit işlemlerini yürütmek üzere Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme (Disaster Victim Identification- DVI) ekiplerini kurmuştur. DVI ekipleri olan ülkelerde bu ekiplerin hangi durumlarda görev yapacakları da belirlenmiştir. Örneğin Almanya da ülke içinde ölü sayısının yirmiden fazla olduğu olaylarda ve Alman vatandaşlarının başka ülkelerdeki felaketlerde yaşamını yitirmesi durumunda DVI ekipleri görev yapmaktadırlar 5. Felaketlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti çalışmaları, ölüm öncesi (Ante-Mortem AM-) ve ölüm sonrası (Post-Mortem PM-) olarak tanımlanan ekipler tarafından yürütülür. Bu ekipleri oluşturan elemanların sayıları ve uzmanlık alanları olayın türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından standardize edilen çalışma şeklinin ve bilgilerin kaydedildiği formların kullanılmasının çalışmaların organize ve hızlı olmasını sağladığı görülmüştür. Bu standartlara göre, DVI ekibinin sorumlusu genel olarak bu konuda deneyimli bir kolluk (polis veya jandarma) mensubudur. Kolluğa bağlı elemanların oluşturduğu ante-mortem ekip, ölen veya öldüğü düşünülen kişinin ailesiyle, yakınlarıyla, kendisini tanıyan kişilerle bağlantı kurarak kimlik tespitinde yararlı olacak fotoğraf ve diğer görüntülü kayıtları toplar. Kişinin dış görünümü ile ilgili özellikleri, vücudunda ameliyat izi-dövme-doğum lekesi olup olmadığı, son olarak üzerinde bulunan giysileri, takıları gibi bilgileri araştırır. Kişi hayattayken herhangi bir nedenle parmak izi alınmış veya DNA analizi yapılmışsa bu kayıtlara ulaşır. Gerekli olduğunda yaşadığı ortamdan parmak izi örneklerini ve DNA için karşılaştırma yapılmasını sağlayabilecek tarak, diş fırçası gibi eşyaları alır 3,5. Ante mortem ekibin araştırmaları sırasında kişinin bir dişhekimine düzenli olarak gittiğinin öğrenilmesi durumunda bu hekime ulaşılarak diş kayıtları alınır. Elde edilen tüm bu bilgiler sarı renkli DVI formlarına işlenir. Diğer taraftan post-mortem ekip morg çalışmalarını yürütür. Olayın türüne göre başka bilim dallarından da uzman takviyesi yapılabilmekle birlikte genel olarak adli tıp, adli dişhekimliği, adli biyoloji uzmanları post-mortem incelemeleri yaparlar. Post mortem ekip üyeleri cesetle ilgili kendi alanlarına giren incelemelerin tüm bulgularını pembe renkli DVI formlarına işlerler. Tüm cesetlerle ilgili ölüm öncesi ve ölüm sonrası kayıtların karşılaştırılmasıyla cesetlerin kimliği kesin olarak belirlenir. Karşılaştırma yapılacak ante mortem kayıtlara ulaşılamadığı durumlarda tüm bulgular saklanır.

3 79 Felaket Sonrası Dişhekimliği Çalışmaları Felaket tanımı kapsamındaki bir olay sonrasında olay yerine ilk giden DVI ekibinde bulunan dişhekimi tüm alanı uygun bir yöntemle tarayarak kafatası, çene kemiği, çene parçası gibi parçaların yerlerini işaret flaması ile belirlemeli ve kayıt tutmalıdır. Parçanın veya cesedin bulunduğu bölüm kaydedildikten ve ceset kaldırıldıktan sonra olay yeri tekrar gözden geçirilmelidir. İkinci dental ekip ise post mortem çalışmaları yürütmelidir. İdeal bir post mortem incelemede mümkünse iki dişhekimi birlikte çalışmalıdır. Hekimlerden biri ağız otopsisini ve diğer dental incelemeleri yaparken ikinci hekim çalışmayı izleyerek kayıtları tutar. Böylelikle karşılıklı kontrol sağlanarak çalışmaların ve kayıtların eksiksiz olması mümkün olur. Ağız otopsisi ve grafilerle elde edilen dental veriler post mortem formlara işlenir 6. Post mortem bulguların ve ante mortem verilerin bilgisayara yüklenmesi bir sonraki aşamadır. Her aşamada olduğu gibi bu aşamada da felaketin ve ölü sayısının fazla olmasının yarattığı psikolojik baskı nedeniyle hata yapmamak için kişi bilgisayar konusunda ne kadar deneyimli olursa olsun işlemleri tekrar tekrar kontrol etmelidir. Bilgisayara bilgi girişi ve AM-PM verilerin karşılaştırılması için geliştirilmiş çeşitli programlar vardır 7,8. Tüm dişhekimleri için numaralandırma sistemleri temel düzeyde bir bilgi olmakla birlikte ölü sayısının çok olması insan hatası olasılığını da devreye sokmaktadır. Bu nedenle olası yazılı kayıt hatalarına karşı dental x-ray karşılaştırması yapmak en güvenilir yoldur 9,10. KİMLİKLENDİRMEDE DİŞ İNCELEMELERİ Bir toplu ölüm olayında dişlerden yararlanılarak kimlik tespitinin yapıldığı kayıtlara geçmiş ilk olay 1849 da Viyana Opera Binası yangınıdır. Bununla birlikte dişlerden yararlanarak bir kişinin kimliğinin tespit edilebileceği çok daha eski zamanlardan beri bilinmektedir. Eski Roma da İmparator Cladius un eşi, imparatorun metresinin öldürülmesini emretmiş, ancak kadının ön dişlerindeki tipik özelliği görüp öldüğünden emin olmak için başının kesilerek kendisine getirilmesini istemiştir 6. Ölümü ile ilgili tüm bilgiler 1968 yılına kadar gizlenen Adolf Hitler in otopsi raporunda, ileri derecede yanmış olan cesedin kesin kimlik tespitinin diş incelemeleri ile yapıldığı belirtilmektedir 11. İspanya da 1978 yılında sıvı yakıt yüklü bir tankerin patlamasıyla oluşan yangında farklı ülkeden gelen uzmanların kimlik tespitinde karşılaştıkları zorluklar özel kimlik tespit ekiplerinin gerekliliğini ortaya çıkarmış ve 1980 yılında Interpol tarafından ilk DVI (Disaster Victim Identification) Komitesi kurulmuştur 12,13,1. DVI ekibinde görev yapan dişhekimlerinin sağlıklı bir dental kimlik tespiti yapabilmeleri için dental ve tıbbi geçmişin tamamı, her dental anomali ve restorasyonun tanımlanmış bir krokisi ile dişlerin klinik muayenesi, çalışma modelleri, diş fotoğrafları, radyografi (yaş tayininde kullanılan diş gelişim araştırmaları ile karşılaştırma için), önceki dental raporlar, modeller, röntgenler ile bunlar gibi geriye dönük kullanılacak diğer bilgilerin de elde edilmesi gerekmektedir 14. Dental kimlik tespitinde dişhekimlerinin çalışmalarını kısıtlayan en önemli faktör, cesetten elde edilen verilerle karşılaştırılacak dental kayıtların birçok ülkede düzenli olarak tutulmamasıdır. Bu kayıtların düzenli tutulduğu ülkelerin vatandaşları ülke içinde veya dışında bir felaket olayında öldüklerinde diş kayıtları kısa sürede DVI ekiplerine ulaşmaktadır. ABD de gerçekleşen 11 Eylül olaylarında kimlik tespiti yapılabilen cesetlerin %60 ında diş verilerinden yararlanılmıştır. Endonezya nın Bali Adasında 2001 yılında kısa aralıkla patlayan üç bomba çoğu çeşitli Avrupa ülkesi vatandaşı olan 202 kişinin ölümüne neden olmuş, bunların %52 sinin kimlik tespiti yine diş kayıtlarının karşılaştırılmasıyla yapılmıştır (Resim 1). Dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda yapılan ekip çalışmaları ile kimlik tespitinde başarı oranı yüksek olmaktadır. Yakın tarihte Balkanlarda yaşanan savaşın ardından birçok toplu mezar ortaya çıkarılmıştır. Hırvatistan da 1998 yılına kadar bulunan mezarlardan çıkarılan 1000 ceset üzerinde çalışmala-

4 80 RESİM yılında Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleşen terör olayında, ölenlerin çoğunluğu, diş kayıtlarının düzenli tutulduğu ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşları olduğundan, cesetlerin %52'sinde sadece dişler ve diş kayıtları kullanılarak kimlik tespiti yapılmıştır. (Tuğ A. 2002) rı yürüten ekipler 824 cesedin kimlik tespitini yapmışlardır. Kimlik tespiti yapılanlarda ante mortem dental kayıtlardan yararlanma oranı %25 olmuştur. Bunların %35 inde diş çizelgeleri, %15 inde röntgen, %22 sinde fotoğraflar, %18 inde yakınlarla görüşmeler ve %10 unda kişinin hayattayken diş tedavisi yürüten hekiminin beyanı kullanılmıştır. Kimlik tespiti yapılanların %64 ünde dişlerin yanı sıra diğer tanımlayıcı özellikler (antropolojik özellikler, giysiler, dövme, kimlik belgeleri vb) kullanılırken kalan %11 vakada dişlerden yararlanılamamıştır 15. Felaketlerde ölenlerin tümü olayın gerçekleştiği ülkenin vatandaşı olmamaktadır. Ulaşımın arttığı ve kolaylaştığı günümüzde bir yerde doğal bir felaket, patlama, ulaşım kazası olduğunda ölenlerin arasında genellikle farklı ülkelerin vatandaşları da olmaktadır. Felaketlerden sonra kimlik tespiti çalışmalarında dişhekimlerinin çalışmalarını etkileyen en önemli faktör birçok ülkede diş kayıtlarının düzenli tutulmaması olmaktadır. Güney Doğu Asya da yaşanan tsunami felaketinde çeşitli ülkelerden giden DVI ekipleri kendi vatandaşlarının diş kayıtlarından büyük ölçüde yararlanmışlardır 16,17. (Tablo 1) Buna karşın yerel halkın diş kayıtları olmadığından halen sürmekte olan kimlik tespit çalışmaları çoğunlukla DNA analizlerine dayanmaktadır. Diş kayıtlarına ulaşılamadığı durumlarda çoğu zaman DNA analizi kimlik tespitinde tek kaynak olmaktadır. DNA KAYNAĞI OLARAK DİŞLER Kişilerin dental özellikleri yaşamları boyunca, aşınma, çürük, dolgu ve diş çekimi gibi nedenlerle sürekli değişmektedir. Buna karşın ölümden sonra, vücuttaki en sert ve dış etkenlere karşı en dayanıklı yapılar olmasına bağlı olarak dişlerde çok yavaş bir değişim gözlenmektedir. Diş dokusunun nem, yüksek ısı, bakteri ve mantar aktivasyonuna dayanıklı olması, uzun süre morfolojik özelliklerini koruyabilmeleri, sıklıkla cesetle birlikte bulunabilmeleri ve bu nedenle zaman kaybını en aza indirmeleri, ayrıca kişisel özelliklere sahip olmaları kimlik tespitinde kullanılmalarının temel nedenleridir 2,12,13,18.

5 81 TABLO I Güney Doğu Asya daki tsunami felaketinden sonra Tayland DVI ekibinin kimlik tespiti çalışmaları sonuçları 17 Yöntem Sayı / % Dental özellikler 1,392 (%47.62) Parmak izi 997 (%34.11) DNA 506 (%17.31) Fiziki özellikler 28 (%0.96) Bu sağlam yapı, dişlerin, nüklear ve mtdna kaynağı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Dişin mine ve dentin tabakalarının altında yer alan diş pulpası, çevresel faktörlerden bu sert tabakalar sayesinde korunmakta ve özellikle Kısa Ardışık Tekrarlar (Short Tandem Repeat-STR) analizi için zengin bir kaynak olarak değer kazanmaktadır. (Resim 2, 3) Genomik (nüklear) DNAnın degrade olduğu durumlar için mtdna yapısal özellikleri ve sayısının fazlalılığı nedeniyle çözüm kaynağı olabilmektedir. Dış görünüşlerinden kimlikleri belirlenemeyecek derecede dekompoze olmuş, vücut bütünlüğü bozulmuş, yanmış veya iskelet kalıntısı halinde bulunan cesetlerin kimliklerinin tespitinde dişler ve DNA gibi yaşam boyu değişmeyen ve kişiye özel kriterler ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar dişin mine, dentin ve kök kısmında yeterli miktarda DNA bulunduğunu, diş kökünün nüklear DNA, dentin tabakasının mtdna açısından daha zengin olduğunu ortaya koymuştur. Sayıları mm²de olan tübüllerdeki odontoblastik aktivasyon dentin tabakasını zengin mitokondri kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Örneklerdeki DNA miktarının Quanti blot ile tespit edilme limitinin altında olduğu durumlarda az miktardaki nüklear ve mt- DNA tespiti real- time PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi gibi daha hassas yöntemlerle yapılabilmektedir 19,20. SONUÇ VE ÖNERİLER Felaket kurbanlarının kimlik tespitinin yapılması başta insani yönden olmak üzere çok boyutlu önem taşıyan bir konudur. Tüm dünya ülkelerine olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla felaketlerle karşılaşılmakta ve felaket kurbanlarının kimlik tespitinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Türkiye de kriminal olaylarda veya ulaşım kazalarından sonra kimlik tespit çalışmaları yapılmakla birlikte özellikle büyük boyutlu olaylarda bu çalışmaları yürütecek kimlik tespit ekiplerinin kurulmasının önemli bir gereksinim olduğu 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türk DVI ekiplerinin kurulması çalışmaları ilgili birimler tarafından başlatılmıştır. Bu süreçte DVI ekiplerinde görev yapacak başta RESİM 2, 3 Toplu mezardan çıkarılan iskeletlerden birine ait diş örneğinden pulpanın DNA laboratuvarında incelenmek üzere çıkarılması

6 82 dişhekimleri olmak üzere ilgili bilim dallarından uzmanlar konu hakkında bilgilendirilerek teorik ve pratik eğitim programları başlatılmalıdır. Olası bir felakette bu çalışmalara destek verecek gönüllüler tespit edilmelidir. KAYNAKLAR 1. Hancı H, Tuğ A. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Afet Tıbbı Ünsal Yayınları;2005.,Cilt 2 2. ABFO Body Identification Guidelines,Bower C.M., Bell G.L., Manual of Forensic Odontology,3rd Edition, Man 1997,Page 300 to Tuğ A, Alakoç Y, Çetin C. M., Hancı İ. H.; Afet Kurbanlarında Kimlik Tespiti, Adli Bilimler Dergisi, 2002;Cilt 1, Sayı 2 4. De Winne, Disaster Victim Identification at International Level, The Journal of Forensic Odonto- Stomotology, Vol. 19,No: 2, December ht t p://w w w.i nterht t p://w w w.i nter pol.i nt / P ublic/ DisasterVictim/Guide (erişim tarihi: ). 6. Glass RT. Forensic Science An Introduction to Scientific and Investigative Techniques. (Ed) James SH, Nordby JJ.CRC Press 2003, Lorton L, Rethman M, Friedman R The Computer-Assisted Postmortem Identification (CAPMI) System: a Computerbased Identification Program. J Forensic Sci Jul;33 (4): http.//www.ncbi.nlm.nih.gov/ (erişim tarihi: ). 9. Işık M. Facia Kurbanları Kimlik Tespit Çalışmaları, (DVI) (erişim tarihi ). 10. W.R Maples ve P.M. Rice, Some difficulties in the Gustafson Dental Age, J. Forensic Sci., 1978; ,. 11. Marchetti D, Polacco M, Rainio J. The Death of Adolf Hitler-Forensic Aspects, J Forensic Sci. 2005,Vol.50 (5) Gustavson G., Dental Identification, Forensic Odontology. Staples Press,London, Yaşar Z. F,. Hancı H. İ., Afşin H., Dişlerin İncelenmesinin Adli Yönden Önemi, Adli Tıp ve Adli Bilimler, Sayfa; , Seçkin Yayınevi, Ankara, Clark D. H.,The Chronology of Dental Development and Age Assessment, Practical Forensic Odontology,,3rd Edition, Page 22-42, Butterwordh Ltd., Oxford, Brkic H, Strinovic D, Kubat M, Petrovecki V.Odontological Identification of Human Remains from Mass Graves in Croatia. Int J Legal Med.2000; 114 (1-2): (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ). 18. Afşin H, Günce E. M, Adli Diş Hekimliği Acısından Olay Yeri İncelemesi, Adli Tıp Dergisi, 2002;Cilt 16, Sayı 24, Sayfa Potsch L, Meyer U, Rothschild S, Schneider PM, Rittner C. Application of DNA Techniques for Identification Using Human Dental Pulp as a Source of DNA. Int J Legal Med. 1992; 105 (3): Rudin N,Inman K, An Introduction to Forensic DNA Analysis II.Ed.CRC Press İLETİŞİM ADRESİ Dt. Z. Füsun YAŞAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Dikimevi/Ankara Tel: Fax:

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ Importance of Dental Records in Disaster Victim Identification

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ Importance of Dental Records in Disaster Victim Identification Cilt 17, Sayı 2, 2012 FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ Importance of Dental Records in Disaster Victim Identification 1 2 Hüseyin AFŞİN, Beytullah KARADAYI Afşin H, Karadayı

Detaylı

ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ. 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA

ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ. 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA ADLİ ODONTOLOJİ Adli odontoloji birtakım kriminal olaylarda canlı veya cansız halde

Detaylı

YAŞ TAHMİNİNDE DİŞ GELİŞİM ATLASININ YERİ VE ÖNEMİ

YAŞ TAHMİNİNDE DİŞ GELİŞİM ATLASININ YERİ VE ÖNEMİ Adli Tıp Bu lteni YAŞ TAHMİNİNDE DİŞ GELİŞİM ATLASININ YERİ VE ÖNEMİ The Role and Significance of Dental Development Atlas in Age Estimation 1 2 3 1 Beytullah KARADAYI, Hüseyin AFŞİN, Şükriye KARADAYI,

Detaylı

Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları altında Li

Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları altında Li İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TANITIM REHBERİ 2009 Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları

Detaylı

ADLİ DNA VE KİMLİKLENDİRME

ADLİ DNA VE KİMLİKLENDİRME T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ADLİ DNA VE KİMLİKLENDİRME BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gülsüm Ezgi ÖZTÜRK Danışman Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL İZMİR-2015 ÖNSÖZ Adli

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı

1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi. (DVI) Kongresi Kapanış Bildirgesi

1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi. (DVI) Kongresi Kapanış Bildirgesi 1.ULUSAL FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ ( DVI) KONGRESİ 3-5 MAYIS 2004 - VAN 1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi Kapanış Bildirgesi 1. Ulusal Felaket Kurbanlarının

Detaylı

Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik

Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul Bülent ŞAM Giriş Çok sayıda kişinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanmış deprem, çığ, sel, heyelan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler

Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler Mesleki yaşantımız sırasında karşılaştığımız soru ve sorunları irdelerken her zaman belirlenmiş kurallar yoktur. Burada ahlak ve vicdan ışığında sorun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY)

KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY) AÜDTCF, Antropoloji Dergisi, Sayı:31 (Haziran 2016), s.179, KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY) Özgür BULUT*, 1 İsmail HIZLIOL**

Detaylı

ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı

ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 4 iş günü : Cebeci Hastanesi : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

HUKUKİ SÜREÇTE ADLİ BİLİMLER EĞİTİMİ

HUKUKİ SÜREÇTE ADLİ BİLİMLER EĞİTİMİ HUKUKİ SÜREÇTE ADLİ BİLİMLER EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Katılımcılara genel anlamda Adli Bilimler kapsamında bulunan disiplinlerin tanıtılması, bu disiplinlerin sınırlamaları, güçlü yanları, birbirleri ile

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNİN ADLİ BİLİMLERDEKİ ROLÜ - BÖLÜM 1: FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ VE ADLİ OLAYLARDA DİŞLERDEN YAŞ TAHMİNİ

ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNİN ADLİ BİLİMLERDEKİ ROLÜ - BÖLÜM 1: FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ VE ADLİ OLAYLARDA DİŞLERDEN YAŞ TAHMİNİ DERLEME REVIEW ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNİN ADLİ BİLİMLERDEKİ ROLÜ - BÖLÜM 1: FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ VE ADLİ OLAYLARDA DİŞLERDEN YAŞ TAHMİNİ Hüseyin Afşin 1, Beytullah Karadayı 2, Yalçın Büyük

Detaylı

Murat IŞIK. DANIŞMAN Prof.Dr. İzzet DUYAR ANKARA

Murat IŞIK. DANIŞMAN Prof.Dr. İzzet DUYAR ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FACİA KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Murat IŞIK DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR Yrd. Doç.Dr. Mustafa DEMİRER Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ DERS KONULARI

Detaylı

Diş Dostu Onaylı Klinikler Tanıtım Faaliyetleri

Diş Dostu Onaylı Klinikler Tanıtım Faaliyetleri Diş Dostu Onaylı Klinikler Tanıtım Faaliyetleri Sosyal Medyada Diş Dostu Onaylı Klinikler Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde mükemmellik anlayışı ile uluslararası standartlarda hijyen kontrolü uygulayan

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Adli Tıp Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Staj Öğretim Üyeleri: Staj Eğitim Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Esin KALKAN

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 Nütrisyon Nütrisyon: İnsanların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışarıdan sağlamaları

Detaylı

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE (F2K) MECBURİ İSTİKAMET: DNA YA DAYALI KİMLİKLENDİRME

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE (F2K) MECBURİ İSTİKAMET: DNA YA DAYALI KİMLİKLENDİRME 1 FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE (F2K) MECBURİ İSTİKAMET: DNA YA DAYALI KİMLİKLENDİRME DNA BASED IDENTIFICATION: ONE WAY DIRECTION FOR DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI) Özcan YILDIZ*, Doç.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları :00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr.

2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları :00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr. 2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları 05.01.2012 14:00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr.Şevki SÖZEN HIV Pozif Hastalarda Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR T.C.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı na ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistan Etik Eğitimi 20-21 Şubat 2015 DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Yrd Doç Dr FUNDA GÜLAY KADIOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK Ocak 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, 18.9.2014, Ankara 2 } Acil durum ve afetlerde ilk yardımcılardan beklenenler nelerdir?

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

ETKİNLİKLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER

ETKİNLİKLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER MODE MEDİKAL, Dişhekimleri Odası, Üniversiteler ve özel toplantılar gerçekleştirerek ürünlerimizin farkları ve çeşitli implantoloji konularında Study

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ İçerik Türkiye de Radyasyon Kaynakları Radyasyona Maruz Kalma Çeşitleri Temel Güvenlik Standartları Doz Sınırları

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

www.atlaskitapcilik.com

www.atlaskitapcilik.com MİKROBİYOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI YAYINLARI Konusunda Dünyanın En iyi Kitaplarının Türkçe Çevirileri Uygun Fiyatlarla Sizleri Bekliyor... ATLAS KİTAPÇILIK www.atlaskitapcilik.com DEV ESER ÇIKTI!!!

Detaylı

Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik arasındaki ilişki nedir? Çalışma yaşamında sağlık ve mühendislik uygulamaları nelerdir?

Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik arasındaki ilişki nedir? Çalışma yaşamında sağlık ve mühendislik uygulamaları nelerdir? İSG 5003 Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik arasındaki ilişki nedir? Çalışma yaşamında sağlık ve mühendislik uygulamaları nelerdir? Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: cansu.buyuk@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Medikal Metroloji Çalıştayı TÜBİTAK-UME, İstanbul Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 13 Şubat 2013, İstanbul İçerik Adlandırma,Tanım, kavram, sektör, segment: Tıbbi

Detaylı

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR GENEL HEDEFLER: Hekimlik yaşamında sağlık hukuku ile ulusal ve ulusal üstü mevzuat düzenlemelerini bilmek, karşılaşacağı adli olgularda nasıl davranması gerektiğini, bilirkişilikle ilgili sorumluluk ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ADLİ TIP STAJI GRUP 2 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015-18.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ADLİ TIP STAJI GRUP 2 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015-18. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ADLİ TIP STAJI GRUP 2 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015-18.09.2015) 31 AĞUSTOS PAZARTESİ 08:30-09:20 Teorik:Adli

Detaylı

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Adli Belge İnceleme disiplininin tanıtılması, bu disiplinin sınırlamaları, güçlü yanları, diğer disiplinler ile bağlantıları,

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER TABLOSU. EĞİTİMİN ADI. 3. EĞİTİMİN AMACI...3 3. EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI..3 4. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR...3 5. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI....3 6. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ..

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar Açıklama 1 2 3 Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu Başvuruda belirtilen tıbbi laboratuvar sınıfının

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası e-bülten İstanbul Dişhekimleri Odası nisan 2012 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Temel İlk Yardım Kursu Başladı On Binlerce Sağlıkçı Alanlarda BİLİMSEL ETKİNLİKLER Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ Ayşim Tuğ * Yeşim Doğan Alakoç ** Cüneyt Elma *** Arapça kökenli hak kelimesinin çoğulu olan hukuk kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğü nde toplumu

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War ( )

Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War ( ) Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War (1950-1953) Younsei Medical Journal Impact Factor 1.30 YAZARLAR: - Myoung-Soon Lee,1 - Min-Jung Kang,1 - Sun Huh2 1.Department of Social and Preventive

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Koordinatörü Prof. Dr. Melikşah ERTEM 0232 246 49 49 / 208 meliksah.ertem@izmir.edu.tr Enstitü Sekreterliği Elif BADAKAL

Detaylı

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi Sayfa 1 / 6 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1. Giriş Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin toplanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) sorumluluğundadır.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK Prof. Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, ANKARA Klinik tıp alanında bilimsel yaklaşım

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler Yayınlanma tarihi : 20.7.2013 Güncellenme Tarihi : 18 Aralık 2014 Sayı : 29209

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sağlık hizmetleri.. Birbirine ulalı binlerce sürecin oluşturduğu bir sistem içindeyiz..

Detaylı

Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması

Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması Sayın Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Bakanım, Türk Dişhekimleri Birliği, sağlık hizmetlerini

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 Spor insanoğlunun var oluşundan beri onunla beraber olan, belirli kurallar içeren, rekabet ortamı olan, haz veren

Detaylı