BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ"

Transkript

1 BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ Madde 1 - KURULUŞ Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuata göre faaliyet göstermek adına kurulmuş ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni göz önünde bulundurarak insan haklarına ve kişisel özgürlüklere öncelik tanıyan ve Türkiye çapında faaliyet göstermek için teşkilatlanan siyasi bir partidir. Partinin Genel Merkezi Ankara'dadır. Kısaltılmış adı "TURK PARTİ" olup, amblemi; açık turuncu ve lacivert renklerden oluşan doğan güneştir. Parti amblemi, farklı zeminlerde farklı renklerde kullanılabilir. Parti amblemindeki her bir ok; partinin sekiz ilkesini temsil etmektedir. Madde 2 - AMAÇ VE İLKELER Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi şu ilkelere bağlıdır: Toplumsal Uzlaşma TURK PARTİ siyasi olarak ülkemizin tüm katman ve gruplarından herkese ve her kesime hitap etmektedir. Politikalarımız Türkiye yi büyüyen bir özgürlük, adalet, güvenlik ve tüm bireyler için fırsatlar ülkesi haline getirmek yükümlülüğümüz üzerine kuruludur. Türkiye nin bir ve bütün olması; her türlü eşitsizliğin, ayrıcalığın ve ayrımcılığın son bulmasıyla mümkündür. İnanç istismarına yer verilmemeli, ancak bununla birlikte inanç ve düşünce özgürlüğü tam ve eksiksiz olarak tesis edilmelidir. Reform TURK PARTİ, değerlerimizi ve hayallerimizi unutmak için değil onları gerçekleştirmek için değişimi destekler. Ülkemizin tam olarak yeniden yapılandırılması, ekonomik yenilenme, idari yenilenme, sosyal yenilenme ve siyasi yenilenmeyi kapsayan geniş bir vizyon değişimi ile mümkün olacaktır. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi yeni ve ilerlemeci bir siyasi modelle güçlü bir Türkiye Medeniyeti oluşturmayı amaçlar. Kalkınma TURK PARTİ; liberal ve sosyal sorumluluğun bilincine sahip girişimciliği savunur. Bu şekilde ülkemiz; barış içerisinde toplumsal, kültürel ve iktisadi ilişkileri geliştirecek ve refahını yükselterek gelişim sağlayacaktır. Kalkınma; özgür, bağımsız, güvenli, kudretli ve müreffeh bir Türkiye nin belkemiğidir. TURK PARTİ; tam istihdam, kalkınma ve yatırıma dayalı bir ekonomik büyüme hedefine erişebilmek için ilkeli davranır. Adalet TURK PARTİ; Evrensel İnsan Haklarını ve Özgürlüklerini çağımızın yükselen değeri olarak kabul eder ve bunu gücü ölçüsünde bütün insanlığa yaymaya çalışır. Bu kapsamda hedefimiz, tüm vatandaşlarımızı adalet, kardeşlik, eşitlik ve dayanışma içerisinde her alanda özgür ve katılımcı kılmaktır. TURK PARTİ toplum düzenini ve huzurunu; insanın temel hak ve özgürlüklerinden hareketle, başta hak eşitliği, adalet, ahlak ve milli dayanışma içinde, demokrasi ile gerçekleştirir. 1

2 Eşitlik TURK PARTİ, her vatandaşımızın olanaklarını özgür ve sağduyulu bir şekilde değerlendirebilmesi gerektiğini savunur. Her bir vatandaşımız cinsiyetinden, etnik özelliklerinden, yaşından, dini ve siyasi kanaatlerinden, engellerinden, sağlığından ve veriminden, diğer insanların onun hakkındaki yargılarından bağımsız olarak eşittir ve haysiyeti dokunulmazdır. Toplumsal huzur ve barış, refahın ve fırsatların adil olarak dağıtıldığı bir ortamda gelişir. Özgürlük TURK PARTİ; düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, yokluktan uzak yaşama özgürlüğü ve korkudan uzak yaşama özgürlüğü temelleri üzerine kurulu bir Türkiye düzeni kurmayı hedefler. Özgürlüğü güvence altına almak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir arada yaşamasını düzenlemek demektir. TURK PARTİ siyaseti ile Türkiye vatandaşları özgürce yaşayacak, ahlaklı, sağduyulu ve sorumlu bir çerçevede karar verip hareket edecektir. Milliyetçilik Milliyetçiliğimiz ırkçılığın değil vatanseverliğimizin tezahürüdür. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ırk milliyetçiliğini reddeder ve vatanseverlik temeli üzerine kurulmuş bir milliyetçilik anlayışını benimser. TURK PARTİ nin devlet birey ilişkisinde kabul ettiği modelde; Türkiye beşikten mezara vatandaşını korur. Dayanışma TURK PARTİ; millet olarak paylaşmanın, birlikte çalışmanın, birbirine tutunmak ve saygı duymanın öncelikli değerler olduğunu bilir ve kuracağı sosyal düzende herkesin emekleriyle toplumun bireyi destekleyeceği bir düzende katkıda bulunur. TURK PARTİ anlayışına göre dayanışma, günlük yaşamın bir parçasıdır. Madde 3 - SİYASİ ÇALIŞMA İLKELERİ TURK PARTİ nin hedefi, güçlü ve yeni bir Türkiye medeniyeti kurmaktır. Bu kapsamda TURK PARTİ, ülkemizin tam anlamıyla yeniden yapılandırılmasından ve milli bir yenilenmeden daha az bir başarıya rıza göstermez. Bu yenilenme; ekonomik yenilenme, idari yenilenme, sosyal yenilenme ve siyasi yenilenmeyi kapsayan geniş bir vizyon değişimidir. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi nin temel vizyonu ve çalışma ilkeleriyle; Türkiye nin dünyadaki konumu yeniden tanımlanacak ve Milletimizin lider toplumlar arasında hak ettiği yeri alması sağlanacaktır. Türkiye nin yapılanması; TURK PARTİ nin dürüst, akılcı, temiz, yüksek seviyeli ve yenilikçi siyaset anlayışıyla mümkün olacaktır. TURK PARTİ Çalışma İlkeleri, siyasi tutumumuzun sancağı ve pusulasıdır. Toplumsal uzlaşma, reform, kalkınma, adalet, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ve dayanışma; temel ilkelerimiz ve değerlerimizdir. TURK PARTİ, Ülkemizin genel olarak bütün kurumlarında ahlaklı yönetimi, yönetimde liyakat ve ehliyet ilkelerinin hâkim kılınmasını ve çoğunluğun temsili olan katılımcı demokrasi kültürünün yerleşmesini amaç edinir. Barış ve özgürlükte birleşmiş, ekonomik olarak güçlü, toplum odaklı ve dünyada daha fazla sorumluluk almaya hazır ve muktedir bir Türkiye, TURK PARTİ nin ve tüm mensuplarının ortak idealidir. 2

3 Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek, milletimizin ortak değerlerini temsil eden, ayrışmaya değil bütünleşmeye inanan ve insanımıza güvenen bir partidir. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, değişimin partisidir. Yeni ve güçlü bir Türkiye için inşa etmekte olduğumuz sistemin içeriği, değerlerimize bağlı kalarak değişimi gerçekleştirme ilkemizi yansıtmaktadır. TURK PARTİ, siyasi olarak ülkemizin tüm katman ve gruplarından herkese ve her kesime hitap etmektedir. Politikalarımız; Türkiye yi büyüyen bir özgürlük, adalet, güvenlik ve tüm bireyler için fırsatlar ülkesi haline getirmek yükümlülüğümüz üzerine kuruludur. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi özgürlüğün, dayanışmanın ve adaletin günlük yaşamın bir parçası olduğu bir toplumu savunmaktadır. Bu kapsamda gayretimiz, tüm vatandaşlarımızı adalet, kardeşlik, eşitlik ve dayanışma içerisinde her alanda özgür ve katılımcı kılmak içindir. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, ülkemizde bir siyasi hareketin ortaya koyduğu en kapsamlı özgürleşme programını gerçekleştirecektir. TURK PARTİ tüm insanlık için özgürlük ister ve buna katkı sağlar. TURK PARTİ nin tüm çalışmalarındaki temel önceliği bireydir. TURK PARTİ kadroları, bir toplumun en önemli sermayesinin yaratıcı, çalışkan ve yetişmiş insan gücü olduğuna inanır. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin siyasi düşüncesi, büyük toplum için herkes için refah ve özgürlüğü bir zorunluluk olarak kabul eder. Bu kapsamda tüm Partililerin görevi; bütün vatandaşlarının mutlu, güvenli ve yarınından emin bir hayat sürdüğü, mensubu olmaktan gurur duyduğu bir ulus inşa etmektir. Gelişen bir toplum ile birlikte; ekonomide zengin, sosyal adalette güvenli, siyasi değişimlerde kendine güvenen öyle bir ülke inşa edeceğiz ki; bizler çocuklarımızı, çocuklarımız da kendi çocuklarını, geleceğe güvenle bakarak yetiştirebilsinler. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi nin siyasi vizyonu; Türkiye yi ve Türkiye nin etkinlik alanının tamamını kapsar. TURK PARTİ; Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın maddi ve manevi mutluluğu ile huzur ve refahın artması için, siyasi alanda demokrasinin ve ekonomik alanda serbestliğin birlikte gerçekleşmesini ve bu yolla toplam bir kalkınmanın ve her alanda gelişimin sağlanmasını amaçlar. TURK PARTİ mensuplarının ortak hayali; güçlü ekonomik ve teknolojik gelişme için birlikte çalıştığımız, dünya politiği ve ekonomisinin ülkemize sunduğu fırsatları kazanca dönüştürdüğümüz, vatandaşlık bilincini geliştiren nitelikli sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu, her bir bireyin ve kuruluşun ortak geleceğimiz için sorumluluk aldığı ve ortak çaba gösterdiği, karar ve yetkinin daha fazla yerelleştiği, dünyada saygı duyulan ve sözü dikkate alınan tek millet, tek devlet, tek bayrak ve büyük Türkiye dir. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, demokrasi ve cumhuriyetin tüm değerlerini benimser. Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açık olmakla birlikte parti tüzüğü ve programı, Genel Başkan dâhil, her üyeyi ve partinin bütün organlarını bağlar. Partililer; görevlerinde, işlerinde, özel yaşamlarında ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, Parti nin ilkeleri doğrultusuna davranırlar ve çalışırlar. TURK PARTİ nin tüm mensupları toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri partiye ve Türkiye siyasetine kazandırmak, sorumluluk gerektiren makam ve görevlere, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için gayret gösterirler. Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe, liyakat ve emeğe uygun yükselmek esastır. TURK PARTİ mensupları bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar. 3

4 İKİNCİ KISIM PARTİ ÜYELİĞİ Madde 4 - ÜYE OLMANIN ŞARTLARI Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili yasalarda parti üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş olanlar dışında; parti tüzüğünü, program, amaç ve ilkelerini benimseyen, 18 yaşını doldurmuş, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan, diğer partilere üyeliği bulunmayan, parti üyelik aidatını ödemeyi taahhüt eden her Türk Vatandaşı partiye üye olabilir. Madde 5 - ÜYELİK BAŞVURUSU Üye olmak isteyenler ikametgâhlarının bulunduğu ilçe başkanlığına üyelik başvuru formunu doldurarak, internet üzerinden ve taahhütlü posta gönderisi ile başvurabilirler. Üyelik başvurusunda bulunanlardan belirlenen giriş aidatı alınabilir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar bulundukları ülkede parti dış temsilciliğine, yoksa Türkiye'de en son ikametgâh ettikleri yerin ilçe başkanlığına başvururlar. İnternet üzerinden başvuranlar en geç otuz gün içerisinde ilçe başkanlığında üye başvuru formunu imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde üyelik başvuruları düşer. Madde 6 - BAŞVURUNUN ONAYLANMASI VE KAYIT İlçe Yönetim Kurulu en geç otuz gün içerisinde üyelik başvurusunu değerlendirir, partiye üyelik başvurusunda bulunanların durumunu inceler, parti tüzüğüne göre kabul veya ret konusunda karar verir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu uygun görmediği takdirde gerekçe göstermek yükümlülüğündedir. İlçe Yönetim Kurulu tarafından üye başvurusu kabul edilmeyen kişi isterse karardan sonra en geç on gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna başvurabilir. İl Yönetim Kurulu kararı 15 gün içerisinde verir. İl Yönetim Kurulunun vereceği karar değiştirilemez. Üye sıfatını kazanan kişiler ikametgâh adresi değişmeden üyelik kaydını başka ilçeye alamazlar. Madde 7 - GENEL MERKEZ ONAYI İLE ÜYELİK KABULÜ Partiye üye olmak isteyen TBMM Üyeleri, Belediye Başkanları, diğer partilerde görev alan kişiler; Merkez Yürütme Kurulu na başvurur. Merkez Yürütme Kurulu nun onayından sonra üyeliğe kabul edilirler. Partinin kuruluş ve amaçlarını benimseyen, çevresinde tanınan, uzmanlık alanında kariyer sahibi olan kişiler de Merkez Yürütme Kurulu na başvurup, üyelik işlemlerini tamamlayabilirler. Madde 8 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Parti üyeliği; ölüm, istifa, başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunmak, başka bir partiye üye olunmasa bile başka partide görev almış olmak, Siyasi Partiler Kanunu ve bu tüzük kurallarına uymama durumlarında yetkili makamın kararıyla sona erer. Madde 9 - ÜYELİK YÖNETMELİĞİ Üyelik iptali, üye kayıtlarının yenilenmesi, üyeliğin sağladığı haklar Siyasi Partiler Kanununa ve bu tüzüğe aykırı olmamak şartıyla hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 4

5 ÜÇÜNCÜ KISIM PARTİ TEŞKİLATI Madde 10 - PARTİ TEŞKİLAT BİRİMLERİ Parti Teşkilatı; Merkez Teşkilatından, İl Teşkilatından, İlçe Teşkilatından, Yan Kuruluşlardan oluşur. Merkez Teşkilatı şu şekilde oluşur: a. Büyük Kongre b. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu c. Merkez Yürütme Kurulu d. Genel Başkan e. Merkez Disiplin Kurulu İl Teşkilatı şu şekilde oluşur: a. İl Kongresi b. İl Başkanı c. İl Yönetim Kurulu d. İl Yürütme Kurulu e. İl Disiplin Kurulu İlçe Teşkilatı şu şekilde oluşur: a. İlçe Kongresi b. İlçe Başkanı c. İlçe Yönetim Kurulu d. İlçe Yürütme Kurulu e. Belde Teşkilatı Madde 11 - BÜYÜK KONGRE Büyük Kongre; Partinin en yüksek karar organıdır. Seçilmiş delegelerden, doğal üyelerden ve onur üyelerinden oluşur. Madde 12 - BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ Büyük Kongre nin görev ve yetkileri şunlardır: 12.1 Parti; Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçer Partinin tüzük ve programında değişiklik yapar Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul eder, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu ibra eder veya kesin hesabı reddeder. 5

6 12.4 T.C. mevzuatı, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla tavsiye niteliğinde ya da bağlayıcı kararlar alır T.C. mevzuatı veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlar. Partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine, hukuki varlığı sona erecek ise partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar verir. Madde 13 - SEÇİLMİŞ DELEGELER DOĞAL ve ONUR ÜYELER Seçilmiş delegeler, Teşkilat Başkanlığı, ilgili Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan tarafından TBMM üye tam sayısının iki katı kadar seçilirler. Teşkilat Başkanlığı, ilgili Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan tarafından seçilen delegelerin onayını Merkez Karar ve Yönetim Kurulu verir. Doğal üyeler; Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Yüksek Danışma Konseyi üyeleri ve parti üyesi Bakanlar ve Milletvekilleridir. Üyeliği devam eden parti kurucularının sayısı, Büyük Kongre seçilmiş delege sayısının %15'inden fazla olamaz. Büyük Kongrenin doğal üyeleri İl Kongrelerinde delege olarak seçilemezler. Büyük Kongre onur üyelerinin kimlerden oluşacağı, nitelikleri ve sayıları hakkında karar verme yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak onur üyeleri, delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar. Madde 14 - BÜYÜK KONGRE OLAĞAN TOPLANTI VE BÜYÜK KONGRE GÜNDEMİ Büyük Kongrenin yer, gün ve saati ile gündemi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere Büyük Kongreyi toplamak zorundadır. Yalnız, Genel ve Yerel seçimlere bir yıldan az süre kalması durumunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulu nun Büyük Kongre Olağan Toplantının ertelenmesine karar verme yetkisi saklıdır. Büyük Kongrenin yer, zamanı ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önce ilgili İl Başkanlıklarına ve gerekli güvenliğin sağlanması için Mülki İdare Amirliğine bildirilir. Büyük Kongre üyelerini gösterir delege listesi ile toplantının yer, zaman, gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya dair hususlar, kongre tarihinden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kuruluna bildirilir. Yetkili seçim kurulunca onaylanan listeler Büyük Kongre tarihinden en az 7 gün önce Genel Merkez Binasında ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İtirazlar ilan süresi içinde yapılır ve hâkim tarafından incelenir. İncelenen itirazlar, iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 6

7 Madde 15 - AÇILIŞ KONUŞMASI VE GÖRÜŞMELER Büyük Kongre, Parti Genel Başkanı veya yetkilendireceği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapılır. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa Kongre açılır. Büyük Kongre, gündeme geçmeden önce verilen teklif üzerine Kongre Divanı için bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve kâtip üyeyi işaret oyu ile seçer. Kongre Divanı; gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek, düzeni bozanlara karşı müeyyide uygulamak, gerekirse toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının görüşü yönünde uygulama yapılır. Kongre Divanın teşekkülünden sonra açılış konuşması için Parti Genel Başkanına söz verilir. Sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun faaliyet raporu okunur. Görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Parti tüzük ve parti programına aykırı olmayan bir konunun gündeme alınması, gündem değişikliği veya gündemdeki sıranın değiştirilmesi Kongrede bulunan delegelerin en az yüzde onunun imzalı teklifleri, gündemin okunması işlemi tamamlanmadan önce Divan Başkanlığına ulaştırılmak kaydıyla görüşmeye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. Görüşmeler söz isteği sırasına göre yürütülür. Ancak Genel Başkana ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine öncelik verilir. Parti tüzük ve parti programlarında değişiklik yapılmasına ilişkin tekliflerin veya parti politikalarını ilgilendiren tekliflerin karara bağlanması için, bu tekliflerin Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Büyük Kongre delegelerinin en az yüzde onu tarafından önerilmiş olması gerekir. T.C. mevzuatı, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için Büyük Kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından önerilmiş olması gerekir. Bu teklifler Büyük Kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanmadan organ seçimlerinin oylamasına geçilemez. Madde 16 - ADAYLIK VE SEÇİM Seçilme yeterliliğine sahip ve partiye üç yıl süre ile üye kaydı bulunan veya süresine bakılmaksızın daha önce Genel Başkanlık görevinde bulunmuş her parti üyesi Genel Başkan adayı olabilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için parti üyelik şartı aranmaz; ancak en geç 3 ay içerisinde partiye üyelik kaydının yapılması gerekmektedir. Bir parti üyesi, aynı anda farklı organlara aday olamaz. Aday olunduğu takdirde ilk adaylık başvuruları geçerli sayılır. Seçim Kurulu Başkanı, yeterli nitelik ve sayıda seçim sandık kurulu oluşturur. Büyük Kongre delegelerinin %15'inin noterde ya da Divan Başkanlığı tarafından görevlendirilecek üyelerin gözetiminde imzalayacakları yazılı önerileri ile Genel Başkanlığa aday olunabilir. Genel Başkanlık seçimi dışındaki seçimler aynı anda ve birlikte yapılır. 7

8 Madde 17 - BÜYÜK KONGRE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Genel Başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun lüzum görmesi veya Büyük Kongre üyelerinin en az yüzde yirmisinin noter onaylı yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Gündem, Genel Başkan ın yazılı önerisi ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla hazırlanır. Gündem dışında başka konu görüşülmez. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, çağrı tarihinden itibaren 45 gün içinde Olağanüstü Toplantıyı yapar. Madde 18 - BÜYÜK KONGRE TUTANAKLARI VE İTİRAZ Seçim sonuçları, seçim süresinin sonunda tutanakla tespit edilir; Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere Seçim Kurulu Başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük olduğuna dair veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde; bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek partiye bildirir. Belirlenen günde sadece seçim yapılır. Madde 19 - GENEL BAŞKAN Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday Parti Genel Başkanı seçilmiş olur. Genel Başkanlığa adaylık başvuruları Parti Genel Merkezi nde ilan edilir. Birden fazla aday olması halinde, her aday için farklı renklerde oy pusulaları kullanılır. Büyük Kongre gündeminin seçimler maddesinde öncelikle Genel Başkanlık seçimi yapılır. Genel Başkanlık seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez. Parti Genel Başkanının görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan Genel Başkan tekrar seçilebilir. Madde 20 GENEL BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ Parti Genel Başkanı nın görev ve yetkileri şunlardır: 20.1 Genel Başkan, partiyi temsil eder T.C. mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla parti adına dava açma ve taraf olma yetkisine sahiptir Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirler, görevden alınması için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu na teklifte bulunur Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı ve görev değişikliği yapar Disiplin Kurulları hariç tüm parti organlarının Doğal Başkanı olarak gerektiğinde bu organları toplantıya çağırır ve parti birimleri arasında uyumu sağlar Genel Başkan, gerekli gördüğü takdirde danışman tayin eder Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. 8

9 20.8 Gerekli gördüğü takdirde, Genel Başkan Yardımcılarına veya Genel Sekretere yetki devrinde bulunur Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu üye sayısını arttırma ya da azaltma yetkisine sahiptir Genel Başkan, Yüksek Danışma Konseyi ne üye önerisinde bulunur Genel Başkan, T.C. mevzuatının ve parti tüzüğünün kendisine atfettiği görevleri yerine getirir. Madde 21 GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Büyük Kongre toplanıncaya kadar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partiyi temsil yetkisini kendi içinde seçeceği bir üyeye tevdi eder ve yeni başkanı seçmek üzere Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır. Yeni Genel Başkanı seçmek üzere, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu en geç 45 gün içinde Büyük Kongreyi toplantıya çağırır. Madde 22 - MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan dâhil Büyük Kongrede seçilen en az 30 asıl ve 10 yedek üyeden oluşur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması hâlinde, sırasına göre yedek üye çağrılır ve boşalan üyenin yeri doldurulur. yapılır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimi, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre Büyük Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak için; Kongre Başkanlık Divanı tarafından belirli bir süre tespit edilir ve adaylar Büyük Kongrede duyurulur. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu adayları, her kurul için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebileceği gibi ayrı bir listede de gösterilebilir. Hazırlanan listeler çoğaltılır ve mühürlenerek oy pusulası haline getirilmek üzere Seçim Kurulu Başkanına verilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Toplantı sayılarını arttırma yetkisi Genel Başkan ın önerisi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu na aittir. Toplantı gündemi, üç gün önceden Genel Sekreter tarafından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Genel Başkan veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3 ünün talep etmesi halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplantı yapabilir. Genel Başkanın yokluğunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Başkan ın tayin ettiği Genel Başkan Yardımcısı Başkanlık eder. Parti üyesi TBMM Grup Başkan vekilleri çağrı üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Gizlilik kararı alınmadığı sürece oylamalar açık yapılır. Mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ve Genel Başkan onayı ile düşer. 9

10 Madde 23 -MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır: 23.1 Teşkilatları kurar. T.C. mevzuatı çerçevesinde gerekli görülen her türlü demokratik düzenlemeleri yapar ve tedbirleri alır Genel Başkanın önerisi ile yeni görev alanları ihdas eder ya da iş bölümünü değiştirir Parti çalışmalarında etkinliğini sağlar, parti üyelerinin bilgi düzeyini yükseltmek için parti içi komisyon ve çalışma büroları oluşturur ve bu programları uygular. Komisyon ve çalışma bürolarının çalışma usul ve esaslarını belirler Yerel ve genel seçimlerde aday belirleme ve seçim mekanizmasını düzenler ve idare eder Partinin amaçlarına uygun taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, malın işletilmesine, mevcut varlıklar üzerinde her türlü ayni veya borçlandırıcı hak oluşturulmasına karar verir Büyük Kongreye sunulacak bilançoyu, kesin hesap raporunu, bütçeyi ve genel faaliyet raporunu hazırlar Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi, parti tüzük ve parti programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alır T.C. mevzuatı çerçevesinde partinin, uluslararası kuruluşlara üyeliği ile ilgili kararlar alır Parti tüzük, parti programı ve Büyük Kongre kararlarını uygular. T.C. mevzuatı ve parti tüzüğünün atfettiği bütün görev ve yetkileri yerine getirir Türkiye ve Dünya sorunları hakkında parti görüşünü belirler, kamuoyu ile paylaşır. Gerekli görüldüğü takdirde TBMM Parti Meclis grubu ile ortak toplantılar yapar. Madde 24 - MERKEZ YÜRÜTME KURULU Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşur. Parti üyesi TBMM Grup Başkan vekilleri Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında partili grup başkan vekilleri söz alır, öneride bulunur ancak oy kullanamazlar. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Genel Başkanın teklifi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Merkez Yürütme Kurulu na Genel Başkan başkanlık eder. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan ın tayin ettiği Genel Başkan Yardımcısı Kurula başkanlık eder. Merkez Yürütme Kurulu on beş günde bir defa toplanır. Genel Başkan ın önerisi ile toplantı sayıları arttırılabilir. Merkez Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Gizlilik kararı alınmadığı sürece oylamalar açık yapılır. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin teklifi Genel Başkan'ın onayı ile atanırlar. Mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan Merkez Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ve Genel Başkan onayı ile düşer. 10

11 Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Başkanın teklifi üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun vereceği kararla veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun güven oylaması ile değişir. Güvensizlik için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu gerekir. Genel Başkan hariç, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ile Hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez. Merkez Yürütme Kurulu nun çalışma usul ve esasları, Genel Başkan tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir. Madde 25 - MERKEZ YÜRÜTME KURULU GÖREV ve YETKİLERİ Merkez Yürütme Kurulu görev ve yetkileri şunlardır: 25.1 Merkez Yürütme Kurulu, partiyi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sevk ve idare eder Partinin bütün teşkilat ve birimlerinin çalışmasında uyum ve iş birliğini sağlar. Teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun gündemini hazırlar Parti Tüzüğü ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen takvime göre kongreleri gerçekleştirir Partinin TBMM Grubu ve partili Hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ile uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenler Parti Tüzüğünde verilen görev ve yetkilerin dışında da gerekli görülen her türlü karar ve tedbirleri alır Teşkilata duyurulması gerekli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarını duyurur. Alınan kararların gereğini talep ve takip eder Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nun yetki devri yaptığı konularda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkisine giren konulara ilişkin kararlar alır ve alınan kararları uygular. Madde 26 - GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ Genel Başkan ın teklifi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından 10 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımını Genel Başkan yapar. Parti Tüzüğünün 20. Maddesi gereğince Genel Başkan Yardımcılarının sayılarını azaltma ya da arttırma yetkisi sadece Genel Başkan a aittir. Madde 27 - GENEL SEKRETER Genel Başkan ın teklifi üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Sekreter belirlenir Genel Sekreter, genel evrak kayıtlarının tutulduğu birim olarak partinin yazışma ve haberleşme işlemlerini yürüterek tüm resmi yazışmaları yapar Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarını düzenler. Alınan kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulamalarını takip eder Genel Sekreter, her türlü yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel ya da kamu tüzel kişilikler ile olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil eder Genel Sekreter, partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur. 11

12 Madde 28 - İL KONGRESİ ve İL KONGRESİ DELEGELERİ İl Kongresi, il teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır. İl Kongresinde; İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek delegeler seçilir. İl parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerinin seçimlerini yapar, gündemdeki konuları müzakere eder ve karara bağlar. İl Kongresi, seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. Partili milletvekilleri, İl Yönetim ve Disiplin Kurulları Başkan ve üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Kongresinin doğal delegeleridir. İl Kongresinde en fazla 600 delege seçilir. İlçe Kongresinde, il Kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak hesaplanır. İl Kongresinde seçilecek delege sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan katsayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde, il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak aynı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il Kongresi delege sayıları belirlenir. Toplam sayı il Kongre delege sayısına tamamlanır. İl bünyesinde, seçimlerden sonra üçten fazla yeni ilçe kurulmuş olması veya İl Kongresinin yapılacağı tarihe göre genel seçim yapılmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerde; yapılmış son yerel seçimler, bu seçimlerle ilgili birinci cümlede yer alan nedenlerin varlığı halinde ise il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarıda yazılı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı İl Kongre delege sayıları belirlenir. Madde 29 - İL BAŞKANI GÖREV ve YETKİLERİ İl Başkanı, İl Kongresinde aday olanlar arasından gizli oylama ile seçilir. En yüksek oy alan aday İl Başkanı seçilir. İl Başkanı, partinin il içerisindeki temsilcisi olup görev süresi 3 yıldır.il Başkanı nın görev ve yetkileri şunlardır: 29.1 İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu na, il ya da Büyük şehir Belediye Meclis grubuna, İl Genel Meclis grubuna başkanlık eder İl başkanı, il yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubunun, il genel meclisi grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının kanun ve Tüzükle belirlenen veya Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Çalışmaları yönlendirmek değerlendirmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağırabilir 29.3 Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, sorunların çözümüne yardımcı olur İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli Partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur İl Başkanı, il teşkilatı adına her türlü yazışmaları yapar. Ancak, mali işlerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin diğer yazışmalarda ise sekreter üyenin imzası bulunmak zorundadır İl başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için Partili belediye başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur. 12

13 Madde 30 - İL YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ İl Yönetim Kurulu, il Kongresinde gizli oylama ile seçilir. İl Yönetim Kurulu, ilçe, belde ve köylerle birlikte son nüfus sayımı temel alınarak en fazla 51 en az7 kişiden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir. İl Yönetim Kurulu, on beş günde bir belirlenen gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Gerekli görülen hallerde olağanüstü toplantı da yapılabilir. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem haricinde başka konu görüşülmez. Toplantılara kadın kolları ve gençlik kolları başkanları da katılabilir; ancak oy kullanamazlar. Mazeret bildirmeden üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin, kurul üyeliği düşer. İl Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: 30.1 Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışmalar yapar Parti tüzük kurallarını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular Yerel ve genel seçimlerde, il düzeyinde ve ilçelerde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir Partinin gelir kaynaklarını genişletmek ve arttırmak için çalışmalar yapar. Madde 31 - İL YÜRÜTME KURULU GÖREV ve YETKİLERİ İl Yürütme Kurulu, İl Başkanı tarafından, il Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl Yürütme Kurulu na İl Başkanı başkanlık eder. İl Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımını İl Başkanı yapar. İl Yürütme Kurulu, İl Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar. İl Başkanının tevdi ettiği işleri yapar. İl Kongresi ve il Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilmesini sağlar. Madde 32 - İLÇE KONGRESİ ve İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ İlçe Kongresi, ilçe teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır. İlçe Kongresinde, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il Kongre asıl ve yedek delegeleri seçilir. İlçe Kongresi gündemindeki konuları karara bağlar. İlçe Kongresi seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. İlçe Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, İlçe Belediye Başkanı; İlçe Kongresinin doğal üyeleridir. İlçe Kongresinde en fazla 400 delege seçilir. İlçede kayıtlı üye sayısı 400 den az ise üyelerin tamamı İlçe Kongresi delegesi sayılır. Ancak; ilçeye kayıtlı üye sayısı 400 den fazla ise delege sayısı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallelerde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege sayısını gösterir. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde, ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı, İlçe Kongre delege sayısını geçmemek üzere tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. 13

14 Madde 33 - İLÇE BAŞKANIGÖREV ve YETKİLERİ İlçe Başkanı, İlçe Kongresinde adaylar arasından gizli oylama ile seçilir. İlçe Başkanı, partinin ilçe içerisindeki temsilcisi olup görev süresi 3yıldır. İlçe Başkanı nın görev ve yetkileri şunlardır: 33.1 İlçe Başkanı, İlçe Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır İlçe Yönetim Kurulunun parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır İlçedeki ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve bilimsel her türlü faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar hakkında bir üst kademeye bilgi verir İlçe başkanı; ilçe çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde birlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili belediye başkanları ve belediye meclisi parti grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak üst kademeleri bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer unsurların koordinasyonunu sağlar. Madde 34 - İLÇE YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı hariç en az 5 en fazla 51 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir. İlçe Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: 34.1 T.C. mevzuatı, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve il Yönetim Kurulu kararlarının gereklerini yerine getirir Üst kademelerin emir ve talimatlarına uyar İlçe dâhilinde parti faaliyetleri düzenler, parti faaliyetlerini koordine eder ve parti faaliyetlerini yürütür İlçe Yönetim Kurulu, partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar Alt kademe faaliyetlerini denetler Yerel ve genel seçimlerde, seçim programlarını yapar, seçim çalışmalarını düzenler İlçe Kongresinin gündemini hazırlar. Kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarılarını düzenler ve tasarıların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlar Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanmasını sağlar. Mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alır İl Yönetim Kurulunun uygun görüşünü almak kaydıyla ilçede siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenler. Madde 35 - İLÇE YÜRÜTME KURULU GÖREV ve YETKİLERİ İlçe Yürütme Kurulu, İlçe Başkanı tarafından İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe Yürütme Kurulu na; İlçe Başkanı başkanlık eder. İlçe Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımını İlçe Başkanı yapar. İlçe Yürütme Kurulu, İl Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar. İlçe Kongresi ve İlçe Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 14

15 Madde 36 - BELDE KONGRESİ Belde Kongresinde, Belde Başkanı, Belde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İlçe Kongre asıl ve yedek delegeleri seçilir. Nüfusu 5000 den az olan beldelerde Kongre yapılmaz. Belde Kongresi seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. Belde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Belde Kongresinin doğal üyeleridir. Belde Kongresinde en fazla 50 delege seçilir. Beldede kayıtlı üye sayısı 50 den az ise kayıtlı üyelerin tamamı Belde Kongre delegesi sayılır. Ancak; beldeye kayıtlı üye sayısı 50 den fazla ise delege sayısı, partinin son milletvekili seçiminde o beldede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallelerde son Genel Seçimde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı seçilecek delege sayısını gösterir. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde, beldenin toplam seçmen sayısı ile mahalle seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı, Belde Kongre delege sayısını geçmemek üzere tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. Madde 37 - BELDE BAŞKANI GÖREV ve YETKİLERİ Belde Başkanı; Belde Kongresi tarafından gizli oylama ile seçilir. Aynı kişi, en fazla 3 yıl için seçilebilir. Belde Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile partili Belediye Başkanı, Belde Kongresinin doğal delegeleridir. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir. Belde teşkilatını temsil eder. Madde 38 - BELDE YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ Belde Yönetim Kurulu, Belde Kongresi tarafından gizli oylama seçilir. Belde Başkanı dâhil e az 3 en fazla 30 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir. Nüfusu 5000 den az olan belde teşkilatının kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulu tarafından atama ile gerçekleştirilir. Parti tüzük ve parti programı çerçevesinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu kararları ve İl teşkilatının aldığı kararları uygular. Madde 39 - BELDE YÜRÜTME KURULU GÖREV ve YETKİLERİ Belde Yürütme Kurulu, Belde Başkanı tarafından Belde Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Belde Yürütme Kurulu na; Belde Başkanı başkanlık eder. Belde Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımını Belde Başkanı yapar. Belde Yürütme Kurulu, Belde Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar. Belde Kongresi ve Belde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Madde 40 - İL/ İLÇE KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER İl/İlçe Kongrelerinin toplantı dönemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kongre takvimi içinde olması şartıyla, ilçenin görüşü alınarak il Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İl/İlçe Kongrelerinin toplantı dönemi, iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz. 15

16 İl Kongresinde ili temsil edecek Büyük Kongre için belirlenen sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Delegelerin görev süresi bir sonraki olağan kongrenin toplantısına kadardır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, T.C. mevzuatı ve parti tüzük hükümlerine aykırılık olması halinde; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu kararıyla delege seçimini tamamen veya kısmen iptal edebilir. Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Kongrelere katılabilirler. Delege sıfatı olmayan üyelerin; Kongrelerde oy kullanma hakları bulunmamaktadır. Madde 41 - İL/ İLÇEK ONGRELERİNİN GÜNDEMİ İl/İlçe Kongrelerinin gündemleri, ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kongrelerden en az yedi gün önce toplantının yer, zaman ve gündemi ilgili il/ilçe teşkilat binasında yapılacak ilanla duyurulur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yer, zaman ve gündemi ilanda belirtilir. İl/İlçe teşkilatlarına, üst kademe teşkilatları tarafından belirtilen konular, kongre gündemine alınmak zorundadır. İl/İlçe Kongrelerinde güvenlik tedbirlerinin alınması için; beş gün önceden toplantı, Mülki İdare Amirliğine bildirilir. Madde 42 - İL/İLÇE KONGRE DELEGE LİSTELERİNİN SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMASI VE İLAN EDİLMESİ İl/İlçe Kongre delege listeleri kongrelerden en az on beş gün önce yetkili Seçim Kurulu Başkanlığına verilir. İlgili listelerde; yer, zaman ve gündem ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de eklenir. Seçim başkanlığı tarafından onaylanan listeler ve ekleri; İl/İlçe Kongrelerinden yedi gün önce; il/ilçe teşkilat binasında askıya çıkarılır. Liste ve eklerinin askı süresi üç gündür. Bu süre zarfında yapılacak itirazları iki gün içinde yetkili seçim hâkimi inceler ve kesin olarak karara bağlar. İl/ilçe teşkilat organ ve delege seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılır. Büyük Kongre dâhil, İl/İlçe ve Belde Kongrelerinin çalışma usul ve esasları Kongre yönetmeliğinde gösterilir. Madde 43 - İL/İLÇE KONGRELERİNİN TOPLANTI YETER ve KARAR YETER SAYILARI İl/İlçe Kongrelerinde kararlar, parti tüzüğünde belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır. İl/İlçe Kongrelerinin, delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımı ile toplanır. Madde 44 - İL/İLÇE KONGRELERİNİN AÇILIŞI KONGRE DİVANI DİVANIN YETKİ ve GÖREVLERİ İl/İlçe Kongreleri, Kongre Divan Başkanlığı tarafından yönetilir. Kongre açıldıktan sonra başkan, ikinci başkan ve kâtip üyeden oluşturulan Kongre Divan Başkanlığı kurulur. 16

17 İl/İlçe Kongreleri başlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle kademe sekreteri ve iki delegenin imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, parti tüzüğü ve T.C. mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, Kongre Başkanı ve Divanın yetki ve görevidir. Başkan adayı bir kişi ise; seçim, el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile gerçekleşir. Birden fazla aday çıkması durumunda başkanlık seçimi; gizli oya başvurulur. Diğer üyelerin seçimleri el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile yapılır. Kongrenin açılışı, kongresi yapılan teşkilat kademe başkanı tarafından yapılır. Madde 45 - İL/İLÇEKONGRELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ İl/İlçe Kongrelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 45.1 İl/İlçe Kongreleri; her türlü ülke sorunları hakkında görüşmeler yapar Delegelerin tekliflerini inceler ve teklifleri karara bağlar İl/İlçe Yönetim Kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu, yeni dönem bütçelerini kabul eder ya da reddeder İl/İlçe Kongrelerinde, üst kademe yetkilileri öncelikli olmak kaydıyla; görüş bildirmek isteyen delegelere söz verir Yönetim Kurullarının ibrasına karar verir. Yönetim Kurullarının ibra oylamalarına; il/ilçe teşkilat birimlerinin başkan ve üyeleri katılamaz. Bu oylamalara ilgili birimin başkan ve üyeleri katılamazlar Kongre süresince aday olan engellilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için olanaklar nispetinde uygun şartlar oluşturur T.C. mevzuatı ve parti tüzüğünün atfettiği görev ve yetkileri yerine getirir. Madde 46 - İL/İLÇE KONGRELERİNDE YAPILACAK SEÇİMLER İl/ilçe organları seçimleri ile üst delege seçimleri yargı gözetimi ve denetimi altında gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılır. Seçim Kurulu Başkanı, bir başkan ve iki üyeden oluşan Sandık Seçim Kurulu oluşturur. Sandık Kurulu Başkanı ile bir üyesi memurlar arasından, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda, memur üye sandığa başkanlık eder. İl/ilçe Kongrelerinde yapılacak seçimler ara verilmeden, seçimler sonuçlanıncaya kadar devam eder. Seçilme yeterliliğine sahip her parti üyesi, kongre seçimlerinde adaylığını koyabilir ya da aday gösterilebilir. İl/ilçe Kongrelerinde seçilecek organlara adaylık başvurusu için Kongre Divan Başkanlığı süre tayin eder ve Kongreye duyurur. Tayin edilen süre sonunda adaylar ilan edilir. Aday listeleri, organlara göre ayrı ya da tek liste hâlinde yedekleri de gösterilerek hazırlanır, yeteri kadar çoğaltılarak süresi içinde Kongre Divan Başkanlığına verilir. Kongre Divan Başkanlığı, bu listeleri mühürleyip oy pusulası haline getirmek üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından mühürlenen listeler oy pusulası olarak Sandık Kuruluna verilir. Kongre Divan Başkanlığı tarafından aday listelerini ayrı okumak suretiyle açık bir şekilde Kongre üyelerinin bilgisine sunduktan sonra, askı yoluyla da Kongre salonunda ilân edilir. 17

18 Birden fazla toplu liste varsa bunlardan birini oy pusulası olarak kullanılabilir. Bir zarftan birden fazla aynı içerikli toplu liste çıkarsa bunlardan biri; farklı içerikli birden fazla toplu liste çıkar ise toplu listelerin hiçbiri dikkate alınmaz. Seçimlerde tek liste kullanılması ve bu listedeki isimlerin seçilecek üye sayısından fazla olması durumunda, seçmenlerce listedeki aday isimleri karşısına açılan kutulara, seçilecek üye sayısı kadar işaret konmak suretiyle tercih yapılır. Seçimi yapılacak her organ için birden fazla liste var ise delegeler bunlardan herhangi biri üzerinde mevcut adayları dikkate alarak gerekli gördüğü değişikliği yapar. Bir listedeki isimlerden bir kısmını çizip yerlerine diğer listelerden ya da listelerde yer almayan ferdi adaylardan isimler yazılabilir. Ancak işaretlenecek aday sayısı seçilecek aday sayısından fazla olamaz. İşaretlemede veya silip yazmada yukarıdaki sayı ve usullere uyulmaması ile zarf ve oy pusulalarının, kimin tarafından verildiğine dair işaret taşınmaması hâlinde oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçimlerde birden fazla listede isimleri bulunan adayların aldıkları oy, tüm listelerden aldıkları oyların sayılıp toplanmasıyla tespit edilir. İl/İlçe Kongrelerinde bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan sonra; durum Sandık Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir, sandıklar açılır ve oy sayımına geçilir. Seçim sonuçları, Sandık Seçim Kurulları tarafından açıklanır ve seçim sonuçları Kongre tutanağına geçirilir. Kongre tutanakları, Kongre Divan Başkanlığı tarafından üç suret olacak şekilde düzenlenir ve yeni Yönetim Kuruluna verilir. Bu tutanakların bir sureti, üst kademeye gönderilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin itirazlar iki gün içinde yapılır. Yapılan itirazları, hâkim aynı gün inceler ve kesin olarak itirazı karara bağlar. Madde 47 İL/ İLÇE KONGRE SEÇİMLERİNE İTİRAZ Seçimlerin devamında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin itirazlar iki gün içinde yapılır. Yapılan itirazları, hâkim aynı gün inceler ve kesin olarak itirazı karara bağlar. Hâkimin seçimlerin iptaline karar vermesi durumunda seçimlerin yenileneceği tarih hâkim tarafından tespit edilir ve partiye bildirilir. Belirlenen tarih ve saatte iptal edilen seçim yapılır. Madde 48 - İL/İLÇE KONGRELERİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ya da İl/İlçe delege tam sayısının yüzde yirmisinin noterlikçe onaylı, yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Olağanüstü Toplantı gündemi; daveti yapan organ tarafından hazırlanır. Gündem dışında başka konu görüşülmez. toplar. İl/İlçe Yönetim Kurulu, toplantı çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde olağanüstü kongreyi 18

19 Madde 49 İL/İLÇE TEŞKİLATLARININ KURUCU YÖNETİM KURULLARI Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun atamasıyla Kurucu Yönetim Kurulları oluşmuş olur. Kurucu Yönetim Kurulları, kendi kademelerinin kongrelerine kadar, seçilen yöneticilerin statüsünde görevlerini yerine getirirler. Madde 50 - İL/İLÇE YÖNETİM KURULLARININGÖREVDEN ÇEKİLMELERİ İl/İlçe Yönetim Kurullarının toptan görevden çekilmeleri durumunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından yeni Yönetim Kurulu oluşturulur. Oluşturulan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerini kullanır. İl/İlçe Yönetim Kurullarında kısmi boşalma söz konusu olduğunda; boşalan üyelikler yedeklerin sırayla çağrılmalarıyla doldurulur. Yedek üyelerin katılımından sonra, Yönetim Kurulu nun mevcudu; üye tam sayısına göre salt çoğunluk sayısının altına düşmüş ise, Yönetim Kurulu boşalmış sayılır. Bu takdirde yukarıdaki fıkraya göre yeni Yönetim Kurulu oluşturulur. Sadece Yönetim Kurulu Başkanlığı nın boşalması ya da Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınması durumlarında; Yönetim Kuruluna sıradaki yedek üye davet edilir, kurul toplanarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile Başkan seçilir. Madde 51 - GÖREVDEN ALMA USUL ve ESASLARI Parti program ve parti ilkelerine uyulmaması hallerinde Yönetim Kurulları ve Yönetim Kurulu Başkanlarını görevden almaya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Belde Başkanı ve yönetimini ise görevden almaya İl Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kısmen veya tamamen görevden almaya karar verebilir. Görevden alma kararı, Siyasi Partiler Kanunu 101/d-1 maddesindeki hâller dışında, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. Görevden alma sebebi tespit edildiğinde; İlçe Başkanının veya İlçe Yönetim Kurulunun görevden alınmasını İl Yönetim Kurulu delilleri de içeren gerekçeli bir raporla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ndan talep eder. Belde Başkanı veya Belde Yönetim Kurulunun görevden alınmasını ise yine aynı şekilde düzenlenecek gerekçeli bir raporla İlçe Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurulu ndan talep eder. Usulüne uygun olarak alınan kararlar, parti içi işlemler açısından kesin karar teşkil eder. Görevden alma kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yetkili yargı mercii görevden alınanın görev yaptığı yer mahkemesidir. Yargıya yapılacak başvuru yürütmeyi durdurmaz. Görevden alma nedenleri şunlardır: 51.1 Siyasi Partiler Kanunu, parti tüzüğü ve yönetmelikler uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması Defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılması, muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkez e gönderilmemesi, organlara seçilenlerin kimliklerini içeren belgenin süresi içinde en büyük mülki amirliğe gönderilmemesi Ülke ve parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilemek veya parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunmak. 19

20 Madde 52- GEÇİCİ KURULLAR Geçici Kurullar görevden alma ve çekilme hâlinde oluşturulan kurullardır. Geçici kurullar seçilmiş Yönetim Kurulu görev ve yetkilerini yerine getirir. Görevden alma kararın ilgililere tebliğinden itibaren 45 gün içinde İl Kongresi, 30 gün içinde İlçe Kongresi, 15 gün içinde Belde Kongresi toplanarak yeni Yönetim Kurulunu seçilir. Görevden çekilme durumunda da aynı süreler geçerlidir. İl/ilçe ve Belde Kongreleri toplanır ve yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle üye seçimi yapılır. Bu Kongreler; İl/İlçe ve Belde Olağan Kongre dönemi ve takvimine uygun zamanda ise, ona göre hazırlanır ve kongre gündemine uygun olarak yapılır. Madde 53 - KADIN ve GENÇLİK KOLLARI Kadın ve Gençlik Kolları parti merkez, il/ilçe teşkilatlarına paralel olarak ilçelerde, il merkezlerinde ve Genel Merkezde kurulur. İlçe ve Belde Yönetim Kurulları kendilerine bağlı mahalle, köy sandık temsilcilikleri ile temsilci kurulları kurma hakları saklıdır. Kadın ve Gençlik Kolları kademe organları üyelerinin asıl ve yedek sayıları ile kongrede seçilecek delegelerin ve doğal delege sayıları, partide aynı kademeye denk düşen teşkilat biriminin sayılarına eşittir. Ancak partinin ilgili Genel Başkan Yardımcısının oluru ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla kademe organı üye sayıları ile kongre delege sayılarını arttırıp azaltılabilir. Kadın ve Gençlik Kolları Olağan Kongre takvimi, en az iki yıl içinde; parti kongrelerinin yapılmasını engellemeyecek ve Parti Büyük Kongresinden öncesine denk gelecek bir zamanda olmak üzere, ilgili Genel Başkan Yardımcısının oluruyla, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kararlaştırılan kongre takvimine göre; İl Kongre tarihleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından, ilçelerin kongre tarihleri, kolların İl Yönetim Kurulları tarafından, Beldelerin Kongre tarihleri ise kolların İlçe Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kadın ve Gençlik Kolları delege seçimleri ve kongreleri, partinin o yerde kurulu kademe yönetim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Kadın ve Gençlik Kollarının Genel Merkez Kongreleri; Merkez Yürütme Kurulu nun olur verdiği tarihte ve Merkez Yürütme Kurulu nun gözetim ve denetimi altında yapılır. Genel Merkez Kongreleriyle ilgili delege listelerinin onayını, seçim işlemlerine ve sonuçlarına dair itirazları incelenmesi ve sonuçlandırılması Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılır ve kesin olarak karara bağlanır. Parti tüzüğünün, parti teşkilat kademe kongreleriyle ilgili kongre hazırlıkları, divan oluşumu, adaylık, adaylıkların kesinleşmesi, aday listeleri, oy pusulaları, oy şekli, oyların sayım ve dökümü, organ üyeleri arasında iş bölümü, boşalan üyeliklerin doldurulması, organın düşmüş sayılması hallerini düzenleyen hükümleri, eş düzey kadın ve gençlik kolları organları hakkında da uygulanır. Kongrelerde kullanılacak oy pusulaları ve zarfları, Seçim Kurulu mühürü yerine, gözetim ve denetimi yapan parti kademe organının mühürü ile mühürlenir. Kadın ve Gençlik Kolları, köy ve mahalle ölçeğinde parti kademe teşkilatı ile birlikte gruplar oluşturarak parti çalışması yapabilirler. 20

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 213 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Onur Kurulu ve Danışma kurultayları (Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Danışma Kurultayları) partinin siyasal,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK) İLK PARTİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER: BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Madde 1: Tanım Madde 2: Amaç ve İlkeler İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK Madde 3: Üyelik şartları Madde 4: Üyeliğe başvuru Madde 5: Başvurunun karara bağlanması

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v Çocuk Vakfı Broşür Dizisi: 27 I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yayın Dizisi: 13 Bu Yönerge, Çocuk ve Yetişkin Kongre Delegeleri, Düzenleme, Yürütme, Bilim

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğrenci Konseyi Yönergesi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

a PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM PARTİNİN KİMLİĞİ VE AMAÇLARI

a PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM PARTİNİN KİMLİĞİ VE AMAÇLARI a PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM PARTİNİN KİMLİĞİ VE AMAÇLARI PARTİNİN ADI VE SİMGESİ KURULUŞ Madde 1 a. Partisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları ve diğer ilgili kanunlar

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde-1: Amaç Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik gelişimlerine

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI SEÇİM YÖNERGESİ 2017 Sendikamızın 2014 yılında yayınlanan seçim yönetmeliğine dayalı olarak 2017 olağan seçim döneminde yapılacak iş ve işlemlerde uygulanması zorunlu

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin; eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7)

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7) AK PARTİ TUZUGU 1 BİRİNCİ KISIM o^oı.^u GENEL ESASLAR Madde 1 - Partinin Adı Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları Madde 3 - Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi Madde 4 - Temel Amaçlar Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş Madde 1. Bu yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ

KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ 165 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ MADDE 1 - Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü nde ifadesini bulan amac a yönelik olarak, Genel Merkez, il, ilçe ve gerek görülen beldelerde örgüt

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Yönetmeliğin Konusu Madde 1- Türk Telekom

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 6 Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Amaç. MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam.

Amaç. MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin, amblemini,

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden oluşur; 1. Tanım 2. Kulübün amaç ve faaliyetleri 3. Üyelik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı