5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ"

Transkript

1 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 3/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareleri ile 17/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yetkili idareler MADDE 3 (1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-1 de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. (2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, ve tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2 de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. (3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3 te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, kara hudut kapılarındaki giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin ek-3 te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir. (4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4 te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. (5) Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontroller ek-5 te yer alan listede belirtilen il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince gerçekleştirilir. (6) ve tarife pozisyonunda yer alan çayın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ile serbest dolaşıma giriş işlemleri Rize Gümrük nden gerçekleştirilir. (7) gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük, Erenköy Gümrük ve İzmir TIR Gümrük nden gerçekleştirilir.

2 (8) Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, , 22.07, tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ek-6 da yer alan listede belirlenmiştir. Ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İstisnai durumlar MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel ) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel ) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip müştereken sonuçlandırmaya yetkilidir. (2) Üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar ile ülkemizde düzenlenecek uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılacak olan hayvanlara zorunlu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel ) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel ) uygun görüşüyle ek- 1 de yer alan listede belirtilmeyen gümrük idarelerinden de Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilebilir. (3) 5/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ev ve süs hayvanlarının yolcu beraberi olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir. (4) 1/2/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyat olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir. Yürürlükten kaldırılan tebliğler MADDE 5 (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır: a) 23/6/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, b) 18/2/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, c) 11/11/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, ç) 2/8/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, d) 9/12/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, e) 3/9/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ, f) 1/3/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ, g) 11/1/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Konya İli Gümrük nün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/71), ğ) 8/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karaman Gümrük nün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/30), h) 13/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hamzabeyli Gümrük nün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/36),

3 ı) 25/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sabiha Gökçen Gümrük nün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/46), i) 29/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğubayazıt Gümrük ve İpekyolu Gümrük nün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/4), yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin başlamış ithalat işlemleri için uygulanmaz. Yürürlük MADDE 6 (1) Bu Tebliğin; a) 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. SIR A 1 Ağrı İLİ 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EK- 1 CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananl ar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayan lar Gürbulak Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili Esenboğa Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili Antalya Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili Antalya Havalimanı Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili Türkgözü Gümrük (2) - - Yetkili Sarp Gümrük (1) 6 Artvin Yetkili Yetkili Yetkili Bandırma Gümrük 7 Balıkesir (2) Yetkili Yetkili Yetkili İpsala Gümrük 8 Edirne (2) Yetkili Yetkili Yetkili Kapıkule Gar Gümrük 9 Edirne (1) Yetkili Yetkili Yetkili Kapıkule TIR Gümrük 10 Edirne (1) Yetkili Yetkili Yetkili Cilvegözü Gümrük 11 Hatay (1) Yetkili Yetkili Yetkili İskenderun Gümrük 12 Hatay (2) Yetkili Yetkili Yetkili 13 Iğdır Dilucu Gümrük Yetkili Yetkili Yetkili

4 14 İstanbul Ambarlı Gümrük (1) - Yetkili Yetkili 15 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili 16 İstanbul Haydarpaşa Gümrük (2) - Yetkili Yetkili 17 İstanbul Pendik Gümrük (1) - Yetkili Yetkili 18 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili 19 İzmir Adnan Menderes Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili 20 İzmir Aliağa Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili 21 İzmir Çeşme Gümrük (1), (3) Yetkili Yetkili Yetkili 22 İzmir İzmir Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili 23 Kocaeli Derince Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili 24 Kocaeli Körfez Petrokimya Gümrük (2) - - Yetkili 25 Mersin Mersin Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili 26 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük (1) - Yetkili Yetkili 27 Mersin Taşucu Gümrük (2) - Yetkili Yetkili 28 Muğla Milas Havalimanı Gümrük (2), (3) Yetkili Yetkili Yetkili 29 Samsun Samsun Gümrük (2) Yetkili Yetkili Yetkili 30 Şırnak Habur Gümrük (1) Yetkili Yetkili Yetkili Tekirdağ Gümrük 31 Tekirdağ (2) Yetkili Yetkili Yetkili Trabzon Gümrük 32 Trabzon (2) Yetkili Yetkili Yetkili Zonguld Zonguldak Gümrük 33 ak (2) Yetkili Yetkili Yetkili (1) Veteriner kontrollerini yapmaya, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri yetkilidir. Veteriner kontrollerini yapmaya,veteriner Sınır Kontrol Noktası kuruluncaya kadar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık yetkilidir. Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir.

5 EK-2 SIRA İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Antalya Antalya Gümrük 2 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük 3 Artvin Hopa Gümrük 4 Artvin Sarp Gümrük 5 Bartın Bartın Gümrük 6 Bursa Gemlik Gümrük (1) 7 Bursa Mudanya Gümrük 8 Edirne İpsala Gümrük 9 Edirne Kapıkule Gar Gümrük 10 Edirne Kapıkule TIR Gümrük 11 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük 12 Hatay İsdemir Gümrük 13 Hatay İskenderun Gümrük 14 İstanbul Ambarlı Gümrük 15 İstanbul Haydarpaşa Gümrük 16 İstanbul İstanbul Posta Gümrük 17 İstanbul Pendik Gümrük 18 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük 19 İzmir Adnan Menderes Gümrük 20 İzmir Aliağa Gümrük 21 İzmir Çeşme Gümrük 22 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük 23 İzmir İzmir Gümrük 24 Kastamonu İnebolu Gümrük 25 Kocaeli Derince Gümrük 26 Kocaeli Dilovası Gümrük 27 Kocaeli Gebze Gümrük (1) 28 Mersin Mersin Gümrük 29 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük 30 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük 31 Mersin Taşucu Gümrük 32 Ordu Ordu Gümrük 33 Samsun Samsun Gümrük 34 Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük 35 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük 36 Trabzon Trabzon Gümrük 37 Zonguldak Zonguldak Gümrük ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir. EK-3 SIRA İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adana Adana Gümrük 2 Adana Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük 3 Ankara Esenboğa Gümrük 4 Antalya Antalya Gümrük

6 5 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük 6 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük 7 Bursa Gemlik Gümrük 8 Bursa Mudanya Gümrük 9 Edirne Hamzabeyli Gümrük 10 Edirne İpsala Gümrük 11 Edirne Kapıkule Gar Gümrük 12 Edirne Kapıkule TIR Gümrük 13 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük 14 Hatay Cilvegözü Gümrük 15 Hatay İsdemir Gümrük 16 Hatay İskenderun Gümrük 17 İstanbul Ambarlı Gümrük 18 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük 19 İstanbul Haydarpaşa Gümrük 20 İstanbul İstanbul Posta Gümrük 21 İstanbul Pendik Gümrük 22 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük 23 İzmir Adnan Menderes Gümrük 24 İzmir Aliağa Gümrük 25 İzmir Çeşme Gümrük 26 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük 27 İzmir İzmir Gümrük 28 Mersin Mersin Gümrük 29 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük 30 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük 31 Mersin Taşucu Gümrük 32 Samsun Samsun Gümrük 33 Trabzon Trabzon Gümrük EK-4 SIRA İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adana Adana Gümrük 2 Adana Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük 3 Ağrı Gürbulak Gümrük 4 Ankara Esenboğa Gümrük 5 Antalya Antalya Gümrük 6 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük 7 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük 8 Artvin Hopa Gümrük 9 Artvin Sarp Gümrük 10 Balıkesir Bandırma Gümrük 11 Bursa Gemlik Gümrük 12 Bursa Mudanya Gümrük 13 Edirne Hamzabeyli Gümrük 14 Edirne İpsala Gümrük 15 Edirne Kapıkule Gar Gümrük

7 16 Edirne Kapıkule TIR Gümrük 17 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük 18 Hakkari Esendere Gümrük 19 Hatay Cilvegözü Gümrük 20 Hatay İsdemir Gümrük 21 Hatay İskenderun Gümrük 22 Iğdır Dilucu Gümrük 23 İstanbul Ambarlı Gümrük 24 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük 25 İstanbul Haydarpaşa Gümrük 26 İstanbul İstanbul Posta Gümrük 27 İstanbul Pendik Gümrük 28 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük 29 İzmir Adnan Menderes Gümrük 30 İzmir Aliağa Gümrük 31 İzmir Çeşme Gümrük 32 İzmir Dikili Gümrük 33 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük 34 İzmir İzmir Gümrük 35 Kilis Öncüpınar Gümrük 36 Kocaeli Derince Gümrük 37 Kocaeli Dilovası Gümrük 38 Kocaeli Gebze Gümrük 39 Mersin Mersin Gümrük 40 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük 41 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük 42 Mersin Taşucu Gümrük 43 Ordu Ordu Gümrük 44 Samsun Samsun Gümrük 45 Şanlıurfa Akçakale Gümrük 46 Şırnak Habur Gümrük 47 Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük 48 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük 49 Trabzon Trabzon Gümrük 50 Zonguldak Zonguldak Gümrük EK-5 SIRA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 2 Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 3 Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 4 Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 5 Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 6 Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 7 Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 8 Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 9 Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl

8 10 Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 11 Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 12 Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 13 Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 14 Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 15 Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 16 Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 17 İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 18 İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 19 Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 20 Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 21 Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 22 Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 23 Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 24 Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 25 Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 26 Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 27 Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 28 Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 29 Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 30 Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 31 Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 32 Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 33 Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) 34 Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl (1) (1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleridir. EK-6 Sıra No Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi 1 Ambarlı Gümrük Ambarlı Gümrük 2 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük 3 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük 4 Antalya Gümrük Antalya Gümrük 5 İzmir Gümrük İzmir Gümrük Ege Serbest Bölge Gümrük 6 Körfez Petrokimya Gümrük Körfez Petrokimya Gümrük 7 Mersin Gümrük Mersin Gümrük 8 Mersin Serbest Bölge Gümrük Mersin Serbest Bölge Gümrük 9 Tekirdağ Gümrük Tekirdağ Gümrük 10 Kapıkule Gar Gümrük Kapıkule Gar Gümrük 11 Kapıkule Tır Gümrük Kapıkule Gar Gümrük

9 12 Sarp Gümrük Hopa Gümrük

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ekonomi Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11) MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesi

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28295 YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi

T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi GENELGE (2010/48) Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ

17 Aralık 2011 CUMARTESİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/11)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/11) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2013 Sayı 2013-02 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇINDEKILER GÜMRÜK HİZMETLERİ... 1 GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ...11 İÇ TİCARET HİZMETLERİ...19

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Bir ülke ki; Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi toplayamaz, Bittabiiki O ülkeye bağımsız denemez. BAKAN SUNUŞU Hayati

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 1091 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE (1) KARARNAME

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE (1) KARARNAME GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199 Karar Sayısı : 2009/15199 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 10/7/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Raporu üzerine,

Detaylı

TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ TELSİZ ve TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 ve EK-2

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı