DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI"

Transkript

1 T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI ADI:...SOYADI İLMİHAL 2. CİLT (T.D.V.YAYINLARI) Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (D.İ.B.Yayınları) K.KERİM'İN TECVİDİ Demirhan ÜNLÜ (T.D.V.Yayınları) DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ (D.İ.B YAYINLARI) s.2 - s.93 s.19 - s.80 s.1 - s SORU 13 SORU 5 SORU 2 SORU Yer :MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU Tarih: Saat: 11:00 YANLIŞ CEVAP.DOĞRU CEVAP BOŞ PUAN: Bu kitapçık 50 sorudan oluşmaktadır.her soru iki puandır.başarılar. HAZIRLAYAN: İLÇE VAİZİ HAMDİ KARANFİL

2 1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.kurban tüm ilahi dinlerde vardır b.şafilere göre kurban mükellefi için akıl ve buluğ şarttır. c.hanefi mezhebi hariç üç mezhebe göre kurbanda nisab aranmaz d.gösterişli olan altı aylık keçi kurban edilir. 2.Aşağıdaki mezheblerden hangisine göre sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilmez? a.maliki b.şafii c.hanbeli d.hanefi 3.Kurban kesmek için akıl ve buluğ şarttır görüşü kime aittir? a.imam Malik b.imam Yusuf c.imam Muahmmed d.imam Ebu Hanife 4.Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan çocuktan dolayı Allah a olan şükrünü göstermek için kesilen kurbana verilen addır? A) Adak ı B) Udhiye C) Akîka D) Hedy I- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemin II- Mümkün olan ve geleceğe ait bir şey hakkında yapılan yemin III- Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile kasten ve yalan yere yapılan yemin 5.Yukarıda tarifleri verilen yemin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? a)i- Gamûs II- Mün akid III- Lağv b)i- Lağv II- Mün akid III- Gamûs c)i- Lağv II- Gamûs III- Mün akid d)i- Mün akid II- Lağv III- Gamûs 6.Aşağıdakilerden hangisinde, oruç keffaretiyle yaptırımlar sırasıyla verilmiştir? ilgili a)köle âzâd etmek - 60 fakiri doyurmak - İki ay peşpeşe oruç tutmak b)köle âzâd etmek - İki ay peşpeşe oruç tutmak - 60 fakiri doyurmak c)60 fakiri doyurmak - İki ay peşpeşe oruç tut- mak - Köle âzâd etmek d)iki ay peşpeşe oruç tutmak - Köle âzâd etmek - 60 fakiri doyurmak 7.Parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi hangi mezhebe göre caiz değildir? a.maliki b.şafii c.hanbeli d.hanefi 8.Akika kurbanı hangi mezhebe göre vaciptir? 9.Aşağıdakilerden hangisi kurbanla yükümlü olmak için şart olan zenginli ölçüsünü bildiren kavramdır? a.nisabı gına b.nisabı istiğna c.nema d.havlü havalen 10. Ramazan orucu sadece cimadan dolayı bozulduğunda kefaret gerekir görüşü kime aittir.? a.maliki b.hanefi c.şafii d.hanbeli 11. Oruç keffaretinde sıra yoktur, istediği cezayı kişi öder görüşü kime aittir.? ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن 12.Yukarıda geçen İfade hangi kefaretler içindir? a.yemin keffareti b.oruc keffareti c.zıhar keffareti d.cima keffareti 13.İki ay peşpeşe oruç tutmak aşağıdaki kefaretlerden hangi ikisinde vardır? a.hacda traş olma kefareti-hayızlı kadına cima keffareti b.zıhar kefareti- hacda traş olma kefareti c.oruç kefareti- hayızlı kadına cima kefareti d.zıhar kefareti - hataen adam öldürme kefareti 1.Altı fakiri doyurma 2.On fakiri yedirme 3.Üç gün oruç tutma 4.İki ay peşepeşe oruç tutma 5.4,5 gram altın (bir dinar) 14. yukarıda sıralanan kefaretler aşağıdakilerden hangileri ile ilgilidir.? a.hacda traş olma kefareti, yemin kefareti-yemin kefareti-zıharhayızlı kadınla cima kefareti b. Hacda traş olma kefareti, yemin kefareti- Hacda traş olma kefareti-zıhar keffareti-hayızlı kadınla cima kefareti c.yemin Keffareti- Hacda traş olma kefareti, yemin kefareti- oruç keffareti-hayızlı kadınla cima d. Yemin Keffareti- Hacda traş olma kefareti, yemin kefaretihataen adam öldürme kefareti -hayızlı kadınla cima 15.Hayızlı kadınla ilşkiye girme aşağıdakilerden hangi mezhebde kefaret gerektirir? a.hariciler b.zahiriyye c.mürcie d.ibaziyye ) م ا ج ع ل للا ه م ن ب ح ير ة و ل و ل س ائ ب ة و ص يل ة و ل ح ام.,)

3 16.Yukarıda altı çizilen kelimenin en doğru açıklaması aşağıdakilerden hanghisidir.? a.beş batın doğuran ve beşinci yavrusu erkek olan deve b.yolculuktan salimen dönmeye veya hastalıktan kurtulmaya bağlı olarak putlara adanan dişi deve c. Koyun dişi doğurursa kendilerinin, erkek doğurursa ilâhlarının olduğu koyun d. Bir erkek devenin dölünden on batın doğup, koruma altına alınan deve 17.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.imam Şafii ve Ahmed b.hanbele göre adak adamak mekruhtur. b.hanefiler ve Malikilere göre adak adamak mübahtır c.hasta ziyareti, abdest alma, mevlid okutma gibi adanan şeyler geçerli değildir. d.adakta bulunan kimse en azından nakıs eda ehliyetine sahip olmalıdır. 18.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.tasaddukla ilgili adaklarda mekan,zaman, ve şahıs itibariyle belirleme yapılsa bile bu belirlemeye uymak gerekmez. b.masiyet içeren bir iş için yemin eden kimsenin o işi işlemeyip yemin kefareti vermesi gerekir. c.imam Şafii ye göre gamus yemini için kefaret gerekir. d. Bir koç kesmeyi adayan kimse koç kesmelidir. Koyun yada keçi kesemez. 19.Aşağıdakilerden hangisi Kuran ın yasakladığı haram yiyeceklerden biri değildir? a.domuz b.meyte c.köpek d.boğularak ölmüş hayvan 20.Aşağıdakilerden hangisi etlerinin yenmesi nin helal olduğunda görüş birliğine varılanlanlardan değildir? a.geyik,ceylan,zebra b.güvercin,serçe,tavşan c.zürafa-tavus kuşu-papağan d.bıldırcın,çekirge,sığırcık 21.Kızarmış Ayı eti, pişmiş zürafa eti, tilki döner ve kirpi dürüm etleri hangi mezhebe göre helaldir? 22.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.hanefilere göre kendiliğinden ölmüş balıklar ile midye,kurbağa,yengeç helal değidir. b.malikilere göre kurbağa,kaplumbağa,yengeç,yılan ve timsah helaldir. c.insanı ağızdan giren değil, ağızdan çıkan kirletir sözü Pavlusa aittir. d.malikilere göre canlı olduğu sürece köpek gibi domuzda necistir. 23.Hayvanı keserken besmeleyi kasten terk eden mümin kimsenin kestiği yenilir görüşü kime aittir.? 24.Tesmiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.zahirilere göre besmeleyi kasten veya hataen terk edilse o hayvanın eti yenmez b.hanefilere göre besmele unutarak terk etse kesilen hayvanın eti yenilir. c.malikilere göre besmele unutarak terk etse kesilen hayvanın eti yenilmez. d.şafilere göre besmeleyin kasten terk etse kesilen hayvanın eti yenilir. 25.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.besmeleyi unutan avcı hükmen besmele çekmiş gibidir. b.hayvanı kesen kimsenin bulug çağına gelmiş olması şarttır. c.ihramlı iken deniz hayvanlarını avlamak yasak değildir. d.avcı hayvan avını yaralayarak öldürmüş olmalıdır. 26.Avret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.erkeğin hanımına karşı avreti göbekle diz kapağı arasında olan yerdir. b.kadınların kadınlara ve mahremlerine avreti Hanefi ve Şafilere göre erkeğin erkeğe olan avreti gibidir. c.haneffilere göre kadının namahreme avreti el, yüz, ayak hariç bütün vucududur. d.hanefiler dışındaki mezhepler göre ise kadının namahreme avreti el, yüz hariç bütün vucududur. 27.Kolonya necis olduğundan namaza manidir ve kullanılması haramdır görüşü hangi mezhebe aittir? 28.Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin davet mektubu gönderdiği ve Mute ile Tebuk seferi düzenlendiği Kuzey Arabistan devletlerinden birirdir? a.tedmürlüler b.nabatiler c.gassaniler d.hireliler ق ت ل ا ص ح اب ا ل خ د ود 29. Buruc suresinde ifade edilen ateş dolu çukura yirmbin Necranlı tevhid inancına bağlı Hristiyanları yakan kimdir? a.himyeri kralı Zunuvas b.gassani Emiri Haris B.Amr c.sasani valisi Bazan

4 d.mısır kralı Firavun 30.İslam devletinin ilk valisi aşağıdakilerden hangisidir? a.muttalib b.zühre c.bazan d.esed 31.Putculuğu Hicaz bölgesine veya birçok putun Kabeye yerleştirilmesinin öncülüğünü yapan kimdir? a.amr b.luhay b.huley b. hubşiyye c.haris b. Amr d.ebu Cehil 32.Osman b. Talhanın cahiliye döneminde Mekkenin idaresi ile görevi aşağıdakilerden hangisidir? a.rifade b.hicabe c.sikaye d.eşnak 33.Diyetlerin ödenmesi ve zararların ödenmesi görevi aşağıdakilerden hangisidir? a.rifade b.hicabe c.sikaye d.eşnak 34.Haram aylarda yapılan savaşlara ne denir? a.buas savaşları b.ficar savaşları c.zu kar savaşları d.eyyamül arab savaşları 35.Hz İsmailin neslinden gelenelere ne denir? a.arab-ı müsta ceme b.arab-ı müsta ribe c.arab-ı aribe d.arab-ı halis 36.Aşağıdakilerden hangisi Yesribde iskan etmeyen olmayan kabiledir? a.evs kabilesi b.beni kaynuka c.sakif kabilesi d.beni kurayza 37.Başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilerek yapılan nikan çeşidi hangisidir? a.nikahı bedel b.nikahı muta c.nikahı şigar d.nikahı makt ا ن م ا الن س یء ز ي اد ة ف ى ال ك ف ر 38.Ayette ifade delilen husus aşağıdakilerden hangisidir? a.haram aylara hakaret etmek küfürdür. b.haram aylarda günah işlemek küfürdür. c.haram aylarda savaşmak küfürdür d.haram ayların zamanını kaydırmak küfürde ileri gitmektir. 39.Kutsal kitablarında Hz Yahya ya büyük önem veren gnostik düalizm inancına sahip dini grub hangisidir? a.sabiilik b.mecusilik c.nusayrilik d.süryanilik 40.Kur anda zikredilmeyen put aşağıdakilerden hangisidir? a.lat b.uzza c.hübel d.menat 41. Safa ile Merve de bulunan putlar hangileridir? a.vedd- suva b.isaf-naile c.hübel-menat d.yeuk-nesr 42.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin süt kardeşlerinden değildir? a.hamza b.şeyma c.üneyse d.abbas 43.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.kur an-ı Kerimin tilavet tertibi nuzul tertibine göre değildir b.ayetlerin sureler içindeki sıralanışı tevkıfi değildir. c.kur an ı Kerimin hıfzı farzı kifayedir d.kur an ı Kerim Hz Osman zamanında istinsah edilmiştir. 44.İstinsah edilen Kur an ı Kerim hangi beldeye gönderilmemiştir? a.yemen b.kufe c.basra d.bağdat 45.Hz Osman zamanında Kuranı Kerim hangi yazı çeşidi ile istinsah edilmiştir? a.sulus b.kufi c.rika d.reyhani 46.Kur an ı Kerim kimin zamanında ve ilk harekeleyen kimdir? a.ömer b. Abdülaziz-Halil b. Ahmed b.abdülmelik b. Mervan-Ebul Esved edüeli c. Abdülmelik b. Mervan- Halil b. Ahmed d. Ömer b. Abdülaziz- Ebul Esved edüeli

5 47.Besmele ile ilgili görüşlerden hangisi Şafilere aittir? a.besmele her surenin evvelinde müstakil bir ayettir, sureden değildir b.besmele her surenin ve fatihanın evvelinde bir ayettir c.besmele ayet değildir, sure evvelinde teberrüken yazılmıştır. d.besmele müstakil bir ayettir. 48.Şiî fırkalardan biri olan ve; Muhammed b. Nusayr en- Nemîrî,tarafından kurulmuştur. Ali mana, Muhammed isim, Selman Farisî "bap"tır. Bu görüş, "ayn-mîm-sîn" sembolüyle anlatılır. Ayn, Ali-mana, mim, Muhammed-isim, sin, Selmanbap/kapıdır görüşülerine sahib olan mezhebi akım hangisidir? a.süryani b.nusayri c.dürzi d.zeydiyye 49.sami ırkından olup dini merkezleri Antakya'dır. Bugün dinî merkezleri Şam'dır. Türkiye'de Gaziantep, Midyat, Diyarbakır ve Mardin'de Mardin İlinin doğusunda dağın eteğinde Zaferen Manastırı (Deyru'z-Zaferan) yukarıda ifade edilen grub hangisidir? a.süryani b.nusayri c.dürzi d.zeydiyye 50. aksâmü'l-kur'ân, ne demektir? a.kuranın meselleri b.kuranın kısımları c.kuranın yeminleri d.kuranın bölümleri NOT: 1.TEFSİR DERSLERİMİZ HER HAFTA PERŞEMBE AKŞAMLARI SAAT 19:00 İLE 20:00 ARASINDA MÜFTÜLÜĞÜMÜZDE YAPILMAKTADIR. 2.ARAPÇA DERSLERİMİZ HER HAFTA PERŞEMBE GÜNLERİ SAAT 15:00 İLE 16:00 ARASINDA MÜFTÜLÜĞÜMÜZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. 1 D 26 A 2 B 27 C 3 C 28 C 4 C 29 A 5 B 30 C 6 B 31 A 7 A 32 B 8 B 33 D 9 B 34 B 10 C 35 B 11 A 36 C 12 C 37 C 13 D 38 D 14 B 39 A 15 D 40 C 16 B 41 B 17 D 42 D 18 D 43 B 19 C 44 D 20 C 45 B 21 A 46 B 22 D 47 B 23 C 48 B 24 C 49 A 25 B 50 C 3.KIRK HADİS YARIŞMAMIZ MART AYINDA JÜRİ ÖNÜNDE DÜZENLENECEK VE KUTLU DOĞUM HAFTASINDA YAPILACAK PROĞRAMDA HEDİYELER VERİLECEKTİR. İLÇE VAİZİ HAMDİ KARANFİL

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... TELEFON NUMARASI :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

OSMANİYE KUR AN KURSU

OSMANİYE KUR AN KURSU T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT ORUÇ VE ZEKAT BÖLÜMÜ ( 379 VE 510.SAYFALAR ARASI) ADI:...SOYADI KİTAPÇIK TÜRÜ A OSMANİYE KUR AN KURSU Tarih: 18

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP HAC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? 1. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsan ibadete devam ettikçe kötülüklerden uzaklaşır. B) İbadet Allah ın iradesine boyun eğmektir. C) İbadet Allah ın sınırsız

Detaylı

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR NOT: Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarından derlenmiştir HAZIRLAYAN: Güzelbahçe Müftülüğü 1 Kurbanın hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah a yakınlaşmaya vesile olan

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP İMM HTİP DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI YETERLİK SINVI 25/08/2013

Detaylı

2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası. Cahiliye Dönemi Müşrik Araplar da. İbadet ve Ritüeller

2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası. Cahiliye Dönemi Müşrik Araplar da. İbadet ve Ritüeller 2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası Cahiliye Dönemi Müşrik Araplar da İbadet ve Ritüeller 13. DERS/ 15 Aralık 2014 Prof.Dr. İsmail Taşpınar M.Ü. İlahiyat

Detaylı

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET SORULARI 1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever"

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Centre Culturel Franco-Turc de Cergy-Pontoise www.ccftsultanahmet.com Dernek Telefonu: 01 30 31 06 51 10 Rue Ampere 95300 PONTOİSE TEMEL

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI BASINDA BI Z 7/24 HABERCI http://www.7-24haberci.com/antalya/hamdim-yandimpistim-h28513.html Hamdım, Yandım, Piştim Antalya Ġl Müftülüğü Personelinden Örnek ÇalıĢma 22 Ekim 2014 ÇarĢamba 19:11 Bu haber

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 28 GİRİŞ İMAM ŞÂFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ. 30 ÖLÇÜLER TABLOSU 37 BİRİNCİ BÖLÜM DİN Dinin Tanımı ve Kapsamı...... 37 Dinin Boyutlar Dinlerin Tasnifi. 39 İslâm Dininin Ortak Özellikleri

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

KURBAN REHBERİ. www.farukinet.com

KURBAN REHBERİ. www.farukinet.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi 4 Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 4 1. Kur ân dan Delili 4 2. Sünnet ten Delili 4 3. İcmâdan Delili 5 Kurbanın Tarihçesi 5 Kurban Kesmenin Fazileti

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) BAŞLARKEN Yüce Allah her dönemde insanların doğru yola ulaşması ve ona verdiği kabiliyetleri açığa çıkarması için adına "din" dediğimiz

Detaylı