ÇOKLU TAŞIMALARDA SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ YRD. DOÇ. DR. NİL KULA DEĞİRMENCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU TAŞIMALARDA SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ YRD. DOÇ. DR. NİL KULA DEĞİRMENCİ"

Transkript

1 ÇOKLU TAŞIMALARDA SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nil KULA

2 Çoklu Taşımalarda Sorumluluk Sigortası Uygulamaları Kender, R.: Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, 2011, s. 7-8 Algantürk Light, D.: Deniz Sigorta Hukukunda Kulüp Sigortası, 2006, s Can, M.: Sigorta Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki Esaslar, 2012, s. 11. Çeker, M.: 6102 Sayılı TTK ya Göre Sigorta Hukuku, 2012, s Şenocak, K.: Mesleki Sorumluluk Sigortası, 2000, s Özbolat, M.: Temel Sigortacılık, 2011, s Değirmenci, N.: Çoklu Taşıma İşleticisi Olarak Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluklarına ve Sorumluluk Sigortası Himayesine İlişkin Bir İnceleme, Damar, D.: Multimodal Transport,Transport Law in Turkey, 2013, s. 277.

3 TAKDİM Çoklu Taşıma Sistemi Kavramı Çoklu Taşıma Sisteminin Bir Unsuru Olarak Çoklu Taşımayı Üstlenen ve Sorumlulukları Çoklu Taşımayı Üstlenenin Başvurabileceği Sorumluluk Sigortası Himayesi (Ulusal Uluslararası) Karşılaşılabilecek Sorunlar Türk Hukuku İçin Çözüm Önerisi

4 ETKİLİ TAŞIMA Etkili bir taşıma, her bir taşıma sisteminin güçlü özellikleri bir araya getirilmek suretiyle ve teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik değişimler doğrultusunda geliştirilen bütünleşik bir taşıma sistemi ile gerçekleştirilebilecektir.

5 TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF ÖZELLİKLERİ

6 BÜTÜNLEŞİK TAŞIMAYA İLİŞKİN KAVRAMLAR; Çoklu Taşıma / Karma Taşıma (Multimodal Transport) Sistemlerarası Taşıma (Intermodal Transport) Kombine Taşıma (Combined Transport) Doğrudan Taşıma (Through Transport) Kapıdan Kapıya Taşıma (Door to Door Transport) Değişik Tür Araç ile Taşıma (6102 sayılı TTK uyarınca)

7 1- MULTIMODAL TRANSPORT (Çoklu Taşıma): UN, Multimodal Transport Convention (1980); Yüklerin, En az iki farklı taşıma sistemi kullanılmak üzere, Çoklu taşıma sözleşmesi kapsamında, Bir ülkedeki noktadan teslim alınıp farklı bir ülkede kararlaştırılan yere teslim edilmesinin, Çoklu taşımayı üstlenen tarafından gerçekleştirildiği taşımadır.

8 2- INTERMODAL TRANSPORT (Sistemlerarası Taşıma): UNECE, Combined Transport Terminology (1997); Yüklerin, Tek ve aynı taşıma birimi veya karayolu taşıtı içerisinde, Ardışık iki veya daha fazla taşıma sistemleri aracılığıyla ve Taşıma sistemlerinin değiştirilmesi durumunda dahi yükün kendisi elleçlenmeksizin taşınmasıdır.

9 3- COMBINED TRANSPORT (Kombine Taşıma): UNECE, Combined Transport Terminology (2001); Bütünleşik taşımacılıktaki taşıma zincirinin asıl büyük kısmının demiryolu veya denizyolu ya da içsuyolu ile gerçekleştirildiği, Başlangıç ve bitiş ayaklarında karayolunun olabildiğince kısa olarak yer aldığı taşıma sistemidir.

10 4- THROUGH TRANSPORT (Doğrudan Taşıma): Hamburg Rules (1992); Denizyolu ile taşıma sözleşmesinde, Taşımanın belli bir kısmının taşıyıcı dışında bir başka kişi tarafından gerçekleştirileceği açıkça yer alırsa bu doğrudan taşımadır. Ancak burada en az iki farklı taşıma sistemi kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

11 5- DOOR TO DOOR TRANSPORT (Kapıdan Kapıya Taşıma): Yüklerin, birden çok taşıma sistemi kullanılmak suretiyle taşınmasını ifade etmektedir, Ancak hukuk metinlerinde kullanımı tercih edilmemekte, fiili durumları ifade amacıyla kullanılmaktadır.

12 6- DEĞİŞİK TÜR ARAÇ İLE TAŞIMA: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (2012); Eşyanın, Taşınmasına ilişkin tek bir taşıma sözleşmesi yapılması, En az iki farklı taşıma sistemi kullanması.

13 BÜTÜNLEŞİK TAŞIMAYA İLİŞKİN KAVRAM KARGAŞASI;

14 HANGİ KAVRAM? Bütünleşik taşımaya ilişkin kavramlar arasındaki vurgu farklılıklarının milletlerarası sözleşmelerde dikkate alınmamış olması, Çoklu taşımanın (multimodal transport), bütünleşik bir taşıma sistemini ifade eden en genel kavram olması ve Eğilimin çoklu taşıma kullanımına doğru kayması nedenleriyle bütünleşik taşıma sistemini ifade etmek amacıyla çoklu taşıma sistemi kavramı benimsenmiştir.

15 ÇOKLU TAŞIMAYI ÜSTLENENİN SORUMLULUKLARI Çoklu taşımayı düzenlemek amacıyla hazırlanan MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER; 1980 Çoklu Taşıma Sözleşmesi = yürürlük yok 1992 Çoklu Taşımacılık Belgelerine İlişkin UNCTAD - ICC Kuralları = ihtiyari 2009 Rotterdam Kuralları = yürürlük yok + denizyolu taşıma sistemi içerme zorunluluğu BÖLGESEL çalışmalar; ASEAN, ANDEAN, MERCOSUR, UNESCAWA (önem: zorunlu sorumluluk sigortasına yer vermeleri) ULUSAL çalışmalar; TTK nın 902. ve 905. maddeleri arasında.

16 ÇOKLU TAŞIMAYI ÜSTLENEN: SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLERİN ODAĞI!

17 ÇOKLU TAŞIMAYI ÜSTLENENİN SORUMLULUKLARI (AVRUPA KONSEYİ) Aşama 1: Çoklu taşımayı bölgesel ya da ulusal olarak düzenleyen kuralların uygulanabilirliğine bakılır. Uluslararası emredici olarak düzen. yok. Aşama 2: Bu kurallar uygulanamıyorsa; 2.1. Zararın gerçekleştiği taşıma sistemi tespit edilebiliyorsa; Karayolu ise; CMR Denizyolu ise; Lahey, Lahey-Visby ve Hamburg Kuralları Demiryolu ise; CIM-COTIF Havayolu ise; Varşova Sözleşmesi Türkiye Lahey Visby ve Hamburg Kuralları hariç tüm sözleşmelere taraf!!! 2.2. Zararın gerçekleştiği taşıma sistemi tespit edilemiyorsa; Taraflar kararlaştırmışlarsa; UNCTAD-ICC Kuralları uygulanır.

18 Ancak bu uluslararası çözüm uyarınca; Taraflar UNCTAD-ICC Kuralları nın uygulanacağını kararlaştırmadı ise uygulanacak kural yok, Çoklu taşımayı üstlenen, taşımanın başında zararın nerede oluşacağını bilemeyeceğinden hangi sorumluluk rejimine tabi olacağını da bilemeyecek, Uygulanabilecek milletlerarası tekli taşıma sözleşmelerine taraflardan biri ya da her ikisi taraf değil ise hangi milletlerarası sözleşme uygulanacak belirsiz.

19 ÇOKLU TAŞIMAYI ÜSTLENENİN SORUMLULUKLARI (TTK) Olasılık 1: Zararın meydana geldiği taşıma sisteminin tespit edilebilmesi durumunda ilgili taşıma sistemini düzenleyen kurallar (karayolu ise CMR ya da paralelinde hazırlanan KTK, denizyolu ise LAHEY ya da paralelinde hazırlanan TTK nın 5. kitabı, havayolu ise VARŞOVA ya da paralelinde hazırlanan TSHK, demiryolu ise CIM- COTIF), Olasılık 2: Zararın meydana geldiği taşıma sisteminin tespit edilemediği durumlarda ise taşımaya ilişkin TTK genel hükümleri uygulanır.

20 Ancak bu ulusal çözüm uyarınca; Çoklu taşımayı üstlenen taşımanın başında zararın nerede oluşacağını bilemeyeceğinden hangi sorumluluk rejimine tabi olacağını da bilemeyecek, Taşımaya ilişkin TTK genel hükümlerinin uygulanması tekli taşıma ile yapısal anlamda çok farklı olan çoklu taşımaya uyumu engelleyebilir. TTK genel hükümlerinde taşıyıcının sorumluluğu düzenlenmiş, çoklu taşımayı üstlenen gibi muhtelif sıfatları haiz bir tarafa bu hükümlerinin uygulanabilirliği? Taşıma işleri komisyoncusu düşünülebilir? Çoklu taşımayı her düzenleyen taşıma işleri komisyoncusu mudur?

21 Çoklu Taşımacılıkta Sigorta Gereksinimi Uygulanacak sorumluluk rejiminin bu belirsizliği, taşımada yer alan işletmelerin hukuken korumasız kalmalarına neden olmakta ve bu işletmeleri hukuki korunma yerine sigorta ile korunma yoluna itmektedir. Bu koruma; yük ilgilisi için yük sigortası himayesi, çoklu taşıma işleticisi için sorumluluk sigortası himayesidir.

22 Hukuki Koruma Yerine Sigorta ile Korunma

23 Taşıma Sigortalarında Risklerin Himaye Altına Alınması Dünya ölçeğinde; P&I Kulüpler (denizyolu, artık taşıma işleri komisyoncuları da dahil) CMR Sorumluluk Sigortası (karayolu) TT Kulübü (taşıma işleri komisyoncuları) ITIC Kulübü (taşımaya ilişkin genel) Türkiye ölçeğinde; Motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası, Zorunlu trafik mali sorumluluk sigortası, Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası, Türk hava sahasında uçuş yapan Türk ve yabancı sivil hava araçlarının yaptırması gereken üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, Mesleki sorumluluk sigortası, Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası.

24 Çoklu Taşımaya Yönelik Uluslararası Sigorta Uygulamaları CMR Sorum. Sigortası; Çoklu taşımanın denizyolu ayağında gerçekleşecek ve taraflar arasında kararlaştırılmış olan diğer risklerin, taşımanın CMR nin 2. madde gereklerini (yüklerin araçtan boşaltılmaması kaydıyla) taşıması durumunda; P&I, TT Kulübü ve ITIC; Çoklu taşımayı üstlenen taşıma işleri komisyoncuları (freight forwarderler) son yıllar uygulamalarına göre bu himayeden yararlanmakta, ancak çoklu taşımayı üstlenenler her zaman taşıma işleri komisyoncuları olmayabilir.

25 Çoklu Taşımaya Yönelik Ulusal Sigorta Uygulamaları Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları: Taşıma İşleri Komisyoncusu Sorumluluk Sigortası (Freight Forwarder Liability Insurance - FFL) bu genel şartlar kapsamında hazırlanmaktadır. Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakatlanması ile yine üçüncü şahıslara ait mallarda kayıp ve hasar meydana gelmesi halinde, üçüncü şahısların sigorta ettirene karşı ileri sürebilecekleri zarar ve kayıp taleplerini, hukuki sorumluluğa dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve belli sınırlar dâhilinde, teminat altına almaktadır.

26 KARŞILAŞILABİLECEK SORUN Sorumluluk sigortalarında risk sorumluluktur. Ünan, S.; Sorumluluk sigortalarında, sorumluluk varsa sigorta himayesi de vardır; yoksa sigorta himayesi de yoktur. (Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalanların Araç İşletenin Sorumluluk Sigortacısına Yönelttiği İstemlerle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu- XXVI, 14 Aralık 2012) Çoklu taşımayı üstlenenin sorumluluğunun kapsamı belirli mi? Yeknesak mı? Yolculuğun başında öngörülebilir mi? Çoklu taşımayı üstlenen sadece taşıma işleri komisyoncusu mu?

27 YAPILMASI GEREKEN Çoklu taşımanın milletlerarası tekli taşıma sözleşmelerine ya da TTK taşımaya ilişkin genel hükümlere atıfta bulunularak düzenlenmesinden ziyade bu taşımanın unsur ve özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesi. =BELİRLİ SORUMLULUK Bu düzenleme içerisinde hükmen çoklu taşımayı düzenleyen bölgesel düzenlemelerde bulunduğu (ABD uygulamasında da taşıma işleri kom. için yer ve bölgesel çoklu taşıma düzenlemelerinde çoklu taşımayı üstlenen için yer verildiği gibi) sorumluluk sigortası himayesini zorunlu hale getirmek.=belirli SORUMLULUĞA DAYANAN ZORUNLU SİGORTA Çoklu taşımayı üstlenenin sorumluluk sigortası genel şartları.

28 ÇOKLU TAŞIMAYI ÜSTLENEN Taşımanın başında sorumluluğunun kapsamını, sınırını ve muafiyet nedenlerini öngörebilecek, Sorumluluğuna yol açan zararı karşılamakta zorlandığında, sorumluluk sigortacısına başvurabilecek ve Hâlihazırda ödemekle yükümlü olduğu yüksek sorumluluk sigortası primlerine kıyasen, belirli ve öngörülebilir bir sorumluluk rejimine tabi tutulacağından, daha az sigorta primi ödeme imkânına sahip olacaktır.

29 FİİLİ TAŞIYICILAR VE TERMİNAL İŞLETİCİLERİ Sınırları ve kapsamı belirli olan sorumluluğun çoklu taşımayı üstlenende olması nedeni ile kendilerine yöneltilecek dava sayısında azalma olacak ve Fiilen gerçekleştirdikleri taşıma sistemini ya da taşımaya ilişkin faaliyetleri düzenleyen hukuk kuralları dışında bir hukuk normu ile ve çoklu taşımayı üstlenen dışında bir tarafa karşı sorumlu tutulamayacaklardır.

30 YÜK İLGİLİSİ Taşımanın başında öngörülebilen sorumluluğu sigorta ile himaye altına alınan çoklu taşımayı üstlenenden ya da onun sorumluluk sigortacısından, zararının tazminini daha kolay gerçekleştirebilecek, Yük sigortası tesisinde ödeyeceği primler, ağırlığın sorumluluk sigortasına kaydırılmış olması nedeniyle azalacaktır.

31 YÜK SİGORTACISI Yeknesak ve emredici nitelikli hukuk kuralları uyarınca çerçevesi tespit edilen sorumluluktan muafiyet ve sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, yük sigortasının tamamen elenmesini engelleyecek ve Bu gibi durumlarda çoklu taşımayı üstlenene kısmen ya da tamamen atfedilemeyen zararlar için yük sigortası himayesini işletebilecektir.

32 Sorumluluk Sigortacısı Sorumluluk sigortası himayesinin zorunlu hale getirilmesiyle geniş müşteri çevresine sahip olacak, Himaye altına aldığı sorumluluğun yeknesak ve emredici bir hukuk normuna dayanması nedeniyle, sorumluluğun varlığının tespitinde uzman bilirkişi ya da avukat yardımına ihtiyaç duymaksızın, daha az maliyetle ve daha kısa sürede tazmin işlemini gerçekleştirebilecektir.

33 Türkiye Açısından Değerlendirme Çoklu taşımayı üstlenenlerin, yük taşımadan ve mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan zararlara ilişkin olarak yeknesak ve emredici nitelikli hukuk kuralına dayanarak tesis edilecek sorumluluklarının, halihazırda; Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları na eklenecek Yüklerin Çoklu Taşınmasına İlişkin Sorumluluk Sigortası Klozu ile zorunlu sigorta himayesi altına alınması mümkündür.

34 Türkiye Açısından Değerlendirme Çoklu taşımayı üstlenenlerin (multimodal transport operator) bir araya gelmesi ile 6102 sayılı TTK nın 124. maddesi uyarınca bir ticaret şirketi niteliğine sahip olan ve tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca bir kooperatif şeklinde kurulacak kulüpler, yine 6102 sayılı TTK nın maddesi uyarınca karşılıklılık esasına dayanarak sorumluluk sigortası himayesi sunabilirler.

35 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.MÜRSEL BAŞGÜL

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır.

AR& GE BÜLTEN. Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Sigorta Sektörü İçin Yeni Dönem Burçe BUDANUR 1. Avrupa Birliği Kavşağında Türk Sigorta Sektörü Ülkelerin sigortacılık sektörünün boyutu ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır.

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN Y. Doç. Dr. Vural SEVEN TAŞIMA HUKUKUNUN GENEL KARAKTERLERİ Taşıma Hukuku Kurallarının Dağınık Yapıda Olması Taşıma Hukuku Kurallarının Emredici Nitelikte Olması Kural Olarak Sorumluluğun Sınırlandırılmış

Detaylı

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 6762 SAYILI TTK VE 6102 SAYILI TTK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ULUSLARARASI KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE TAŞIYICININ ZIYA VE/VEYA HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 143-165. KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN

Detaylı

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI GİRİŞ Doç. Dr. Melikşah Yasin * Toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik idari faaliyetlerin çeşitlenmesi

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI GİRİŞ SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN 1470. ve 1471. MADDELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER *

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN 1470. ve 1471. MADDELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER * 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN 1470. ve 1471. MADDELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER * M. Barış GÜNAY ** ÖZET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1470. maddesine göre menfaat sahibinin değişmesi halinde,

Detaylı

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU GİRİŞ Dünya coğrafyasına etkisi bakımından 20.yüzyılın en önemli iki siyasi olayı hiç kuşku yok ki II.Dünya Savaşı

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK PROF. DR. MUSTAFA TOPALOĞLU BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle çok ses

Detaylı

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008/2 s. 175-202 DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK Canan Özlem ILGIN ÇELİK

Detaylı

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans Tezi Öner ŞENTEPE İSTANBUL 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA

GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA M. Sadık ÇAPA * ÖZET Sigorta koruması veya sigortacının sorumluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği kural olarak, primin veya ilk taksidinin ödenmesiyle başlar. Yani sigorta

Detaylı

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET

Detaylı

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır.

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır. AV. AHMET ÇALIK 1951 yılında İzmir de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Yurtiçinde ve yurtdışında akademik

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI hakemli makaleler Aziz Serkan ARSLAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI Aziz Serkan ARSLAN GİRİŞ Ülkemizde, trafik kazaları sonucunda oluşan zararın bir kısmını veya tamamını tazmin

Detaylı

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK 1 İÇİNDEKİLER 1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.17-22 5. ULUSLARARASI TİCARETTE

Detaylı

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013 1 Sigortanın Konusu 1.1 İşi alan olarak sigortalının, ister nakliye, taşıma, depolama işleri isterse de alışıldığı üzere taşımacılığa ait diğer işlerle ilgili olsun, ücret karşılığında yapılan taşıma sözleşmelerinden

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN Law School of Marmara University TTK 1 ile CMR 2 hükümleri arasında, düzenleme alanlarından

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ

Detaylı