T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2011 2012 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ DĠYARBAKIR 2011

2 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü özel Yetenek Sınavlarını içeren bu kitapçığı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kitapçığın hazırlanış amacı, sınava girmeden önce siz sayın adayların sınav hakkında bilgi edinmenizi sağlamak ve sınavın yapılış şekli ile ilgili bilgilendirmektir. Bundan dolayı katılacağınız özel yetenek sınavında yer alan testler fiziksel özelliklerinizin, YGS sınavı ise zihinsel özelliklerinizin bir göstergesi olacaktır. Fiziksel özelliklerinizi ölçmeye yönelik olarak düzenlenen özel yetenek sınavında daha başarılı olabilmeniz için sizlere hazırladığımız mevcut bilgileri dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavına girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz. Prof. Dr. Hüseyin BÜYÜKBAYRAM Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü 2

3 Bu yönerge Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bölümlerine özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin, düzenleme esaslarını tanımlamayı amaçlar. A- TANIMLAR: YGS: Yüksek Öğretim Giriş Sınavı YGS-P: YGS 2011 puanı AÖBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı KP: koordinasyon puanı SÖP: Sporcu özgeçmişi puanı ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı YP: Yerleştirme puanı BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav yürütme kurulu: Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen kurul Sınav Üst Kurulu: Rektör veya Rektör ün atayacağı Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ve BESYO'dan bir Öğretim elemanından oluşur. Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Dicle Üniversitesi Rektörlüğü B-ÖĞRENCĠ ALIMI VE SAYISI: Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bölümlerinin eğitim programlarına ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Okulumuza alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımları tablo 1 deki gibi olacaktır. Tablo 1: Yüksekokula alınacak olan öğrencilerin bölümlere göre dağılımları BÖLÜMLER KADIN ERKEK TOPLAM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim C-ÖN KAYIT ĠÇĠN BAġVURU KOġULLARI VE ĠSTENEN BELGELER 1- T.C. veya KKTC uyruklu olmak. 2- Spor alan / kolu bölümünden mezun ve milli sporcu olan adayların 2011 YGS- puan türlerinden birinden en az 140,000 diğer adayların ise; 200,000 puan almış olmak 3- Sınava girecek kişinin adına ve T.C kimlik numarasına göre düzenlenmiş Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi TR IBAN veya nolu hesabına, Temmuz 2011 tarihleri arasında, Ön kayıt ve sınav ücreti olarak 150 TL yatırmak 3

4 4-1-8 ağustos 2011 (Saat23:59'a kadar) tarihleri arasında BESYO WEB SAYFASINDA (http://www.dicle.edu.tr/bolum/yo/beden/beden.html) ÖN KAYIT yaptırmak. 5- İnternetten ön kayıt yaptıran adaylar, banka dekontu, spor yapmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu (sınav esnasında teslim edilecek ve sınavda giyecekleri tişört ve sınav sırasında adayın göğsüne yapıştırılacak sıra numarasını alacaklardır) ağustos 2011 tarihine kadar sporcu özgeçmişi ile ilgili resmi belgeler başvurudan sonra şahsen veya posta ile D.Ü.BESYO na teslim edilecektir. 7-D.Ü.BESYO nun verdiği tişörtle sınava girmek zorunludur. D- SINAVLARLA ĠLGĠLĠ UYARILAR 1-Adaylar son resimli ve T.C. kimlik nolu belgesini (Nüfus cüzdanı, pasaport ) yanlarında bulundurmak zorundadır. 2- Göğüs sıra numarasını (sınav sırasında verilecektir) göğsüne yapıştırarak sınava girmek zorundadır. 3- Sınavların gün, saat ve uygulama şeklinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde adaylara gerekli duyuru yapılacak ve adaylar bu değişikliğe göre sınavlara girecektir. 4-Adayların sınav itirazları için Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi TR IBAN veya no.lu hesap numarasına 50 TL. Yatırarak Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile müracaat edebilecektir. Ancak, her adayın sınavını bitirdiği andan itibaren 24 Saat içerisinde itiraz etme hakkı vardır. İtiraz ücreti yatırıldıktan sonraki 24 saat içinde sınav jürisince itiraz değerlendirilerek sonuç aday öğrenciye bildirilecektir. E- ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHĠ, YERĠ VE KAPSAMI 1- Özel Yetenek Sınavı Dicle Üniversitesi Spor Tesislerinde tüm bölümler için tek aşamalı koordinasyon sınavı 12 Eylül 2011 tarihinde başlayacaktır. Önce bayan sonra erkek adayların sınavı yapılacaktır. 2- Özel Yetenek Sınavı, aşağıdaki koordinasyon parkur kurallarına göre, koordinasyon puan tablosunda belirtildiği şekilde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir (Tablo 2). 3- Sportif özgeçmiş madde G- SPOR ÖZGEÇMĠġĠ PUAN KRĠTERLERĠ de belirtildiği gibi değerlendirilerek puanlandırılacaktır. F-KOORDĠNASYON PARKURUNUN SIRASI ĠLE BAġLANGIÇ VE BĠTĠRĠġ KURALLARI 1- Aday fotosel başlangıç çubukları arasından geçerek zamanı başlatacaktır. 2- Aday Minderde serbest şekilde öne doğru bir takla atacaktır. Hareket yanlış veya eksik yapıldığı takdirde görevli öğretim elemanın uyarısı ile (düdük sesi) yeniden jimnastik minderinin ilk başından ilerlemeyi tekrarlayacaktır. 3- Aday denge tahtasına çıkacak, düşmeden sınırlı alana kadar ilerleyecek, sınır çizgisine veya çizgiden sonraki alana basarak tahtadan yere atlayacak, sınırlı alandan (ilk 4 m den 4

5 sonra gelen bantla işaretli son 1 m) önce düşme halinde veya ayaklarından birinin veya vücudunun herhangi bir yerinin yere temas etmesi halinde, görevli öğretim elemanın uyarısı ile (düdük sesi) denge tahtasının başından, yerdeki işaret çizgisinin gerisinden veya çizgiye temas ederek ilerlemeyi yeniden tekrarlayacaktır. 4- Aday Jimnastik sırasının işaretli ilk çıkış noktasından başlayacak şekilde sıranın üstünden toplam 5 defa soldan başlayarak sağa ve sola çift sıçrayacaktır. Hareketler yanlış veya eksik yapıldığı takdirde görevli öğretim elemanın uyarısı ile (düdük sesi) kaldığı yerden çift sıçramaları tamamlayacaktır. 5- Aday paralel aletinin ilk barının altından (146 cm), ikinci barının üstünden (170 cm) geçecektir. Hareketler yanlış veya eksik yapıldığı takdirde öğretim elemanın uyarısı ile (düdük sesi) hareketi kaldığı yerden tamamlayacaktır. 6- Aday kasadan 3kg ağırlığındaki topu alacak ve düşürmeden taşıyarak slalom çubukları arasından geçecek ve elindeki topu slalom sonundaki kasanın içine koyacaktır. Topun kasa dışına çıkması halinde topun tekrar kasa içine bırakılması zorunludur. Aday slalom çubukları arasında iken topu elinden yere temas edecek şekilde çıkarması, düşürmesi veya yanlış güzergâhtan geçmesi halinde, öğretim elemanının uyarısı ile (düdük sesi) slalom, top taşınarak ilk slalom çubuğu başlangıç yerinden tekrarlanacaktır. Slalom bitiş çizgisini geçtikten(çizgi dahil) sonra veya kasaya bırakırken topu düşürmesi halinde sadece topu alıp kasaya yerleştirecektir. 7-Aday topu kasaya yerleştirdikten sonra, iki huninin arasından geçip 30 m.lik koşu parkurunu, fotoselin arasından geçerek fotosel ışınını kesmek suretiyle tamamlayacaktır. 8-Adaylar kendilerine verilen göğüs sıra numarasına göre sınavlarına gireceklerdir. Adaylar 20 kişilik gruplar halinde sınav salonuna alınacaktır. Zamanında grubu içinde sınava gelmeyen aday hakkını kaybetmiş olacak ve kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav parkurunu bir kez uygulama hakkına sahiptir. Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar geçerli sayılmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. 9-Teknik hata ve arızalardan dolayı elektrik kesilmesi, fotosel, kronometre arızalanması v.b gibi durumlarda adayın sınavı yarım kalırsa adayın sınavı grubunun sonunda tekrarlanacaktır. 10-Sınav sırasında sınav kurul üyelerine, sınavdaki görevlilere saygısızlık yapan ve sınav düzenini bozan adayların sınavları sınav kurulu kararı ile iptal edilecektir. 5

6 KOORDĠNASYON PARKURU Tablo 2: Koordinasyon puanlama tablosu ERKEK ZAMAN PUAN BAYAN ZAMAN 22,00 Saniye ve altı ,00 Saniye ve altı 22,01-22, ,01-26,15 22,16-22, ,16-26,30 22,31-22, ,31-26,45 22,46-22, ,46-26,60 22,61-22, ,61-26,75 22,76-22, ,76-26,90 22,91-23, ,91-27,05 23,06-23, ,06-27,20 23,21-23, ,21-27,35 23,36-23, ,36-27,50 23,51-23, ,51-27,65 23,66-23, ,66-27,80 23,81-23, ,81-27,95 23,96-24, ,96-28,10 24,11-24, ,11-28,25 24,26-24, ,26-28,40 24,41-24, ,41-28,55 24,56-24, ,56-28,70 24,71-24, ,71-28,85 6

7 24,86-25, ,86-29,00 25,01-25, ,01-29,15 25,16-25, ,16-29,30 25,31-25, ,31-29,45 25,46-25, ,46-29,60 25,61-25, ,61-29,75 25,76-25, ,76-29,90 25,91-26, ,91-30,05 26,06-26, ,06-30,20 26,21-26, ,21-30,35 26,36-26, ,36-30,50 26,51-26, ,51-30,65 26,66-26, ,66-30,80 26,81-26, ,81-30,95 26,96-27, ,96-31,10 27,11-27, ,11-31,25 27,26-27, ,26-31,40 27,41-27, ,41-31,55 27,56-27, ,56-31,70 27,71-27, ,71-31,85 27,86-28, ,86-32,00 28,01-28, ,01-32,15 28,16-28, ,16-32,30 28,31-28, ,31-32,45 28,46-28, ,46-32,60 28,61-28, ,61-32,75 28,76-28, ,76-32,90 28,91-29, ,91-33,05 29,06-29, ,06-33,20 29,21-29, ,21-33,35 29,36-29, ,36-33,50 29,51-29, ,51-33,65 29,66-29, ,66-33,80 29,81-29, ,81-33,95 29,96-30, ,96-34,10 30,11-30, ,11-34,25 30,26-30, ,26-34,40 30,41-30, ,41-34,55 30,56-30, ,56-34,70 30,71-30, ,71-34,85 30,86-31, ,86-35,00 31,01-31, ,01-35,15 31,16-31, ,16-35,30 31,31-31, ,31-35,45 31,46-31, ,46-35,60 31,61-31, ,61-35,75 31,76-31, ,76-35,90 31,91-32, ,91-36,05 32,06-32, ,06-36,20 32,21-32, ,21-36,35 32,36-32, ,36-36,50 32,51-32, ,51-36,65 32,66-32, ,66-36,80 32,81-32, ,81-36,95 32,96-33, ,96-37,10 33,11-33, ,11-37,25 33,26-33, ,26-37,40 7

8 33,41-33, ,41-37,55 33,56-33, ,56-37,70 33,71-33, ,71-37,85 33,86-34, ,86-38,00 34,01-34, ,01-38,15 34,16-34, ,16-38,30 34,31-34, ,31-38,45 34,46-34, ,46-38,60 34,61-34, ,61-38,75 34,76-34, ,76-38,90 34,91-35, ,91-39,05 35,06-35, ,06-39,20 35,21-35, ,21-39,35 35,36-35, ,36-39,50 35,51-35, ,51-39,65 35,66-35, ,66-39,80 35,81-35, ,81-39,95 35,96-36, ,96-40,10 36,11-36, ,11-40,25 36,26-36, ,26-40,40 36,41-36, ,41-40,55 36,56-36, ,56-40,70 36,71-36, ,71-40,85 G- SPOR ÖZGEÇMĠġĠ PUAN KRĠTERLERĠ BĠREYSEL SPORLAR ĠÇĠN PUAN Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk dereceye girmiş olanlar Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk 95 3 dereceye girmiş olanlar Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katılmış 90 olanlar Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 90 turnuva da ilk 3 dereceye girmiş olanlar Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine 85 katılmış olanlar Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası bir 80 turnuvaya katılmış olanlar Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olanlar 60 Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olanlar 55 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olanlar 50 Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olanlar 50 En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda 50 ilk 3 dereceye girmiş olanlar En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yas grupları Ulusal 50 turnuvalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar Gençler ve Büyükler bölgesel turnuvada ilk 5 dereceye girmiş olanlar 30 Bölgesel Liseler arası turnuvalarda ilk 5 dereceye girmiş olanlar 30 Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarında ilk 5 dereceye girmiş 30 olanlar En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalara 30 katılmış olmak En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları Ulusal turnuvalara 30 katılmış olmak Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 25 Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 Lisanslı antrenör olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi) 15 8

9 Lisanslı hakem olarak katıldığı seminer (Katılım belgesi) 10 Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 1-Adayların, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 2-İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler, GSGM ya da illerde GSİM leri tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 3-Spor özgeçmişi belgelerinde sahte veya yanlış beyan tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem başlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilir. FUTBOL Milli Takımda Yer Almak PUAN A milli takımda yer almak 100 Ümit milli takımda yer almak 90 A Genç milli takımda yer almak 80 B Genç milli takımda yer almak 70 Ligde Oynamak Süper ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 80 I. Lig (Bank Asya) de yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 75 II. Ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 70 III. Ligde yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 50 Bölgesel Lig de (BAL) yer almak (5 adet müsabaka cetveli) 40 Liseler Türkiye Şampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Eleme turları 20 Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 Lisanslı antrenör olarak katıldığı seminer 15 Hakem olarak katıldığı seminer 10 Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) Adayların, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 2. Alınan belgeler Türkiye Futbol Federasyonu veya ASFK tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 3. Spor özgeçmişi belgelerinde sahte veya yanlış beyan tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem başlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilir. Hentbol Milli Takımda Yer Almak PUAN A milli takımda yer almak 100 Genç milli takımda yer almak 90 Yıldız milli takımda yer almak 80 Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) 9

10 A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Süper Lig (5 adet müsabaka cetveli) 70 Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 Liseler Türkiye ġampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Eleme turları 20 Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 1-Adayların, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 2- İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler, GSGM ya da illerde GSİM leri tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 3-Spor özgeçmişi belgelerinde sahte veya yanlış beyan tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem başlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilir. Voleybol Milli Takımda Yer Almak PUAN A milli takımda yer almak 100 Genç milli takımda yer almak 90 Ümit milli takımda yer almak 80 Yıldız milli takımda yer almak 70 Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 80 İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 Üçüncü Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 Bölgesel Lig (5 adet müsabaka cetveli) 40 Liseler Türkiye ġampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Eleme turları 20 Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 10

11 1-Adayların, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 2-İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler, GSGM ya da illerde GSİM leri tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 3-Spor özgeçmişi belgelerinde sahte veya yanlış beyan tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem başlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilir. Basketbol Milli Takımda Yer Almak PUAN A milli takımda yer almak 100 B milli takımda yer almak 90 Genç A milli takımda yer almak 70 Genç B milli takımda yer almak 70 Ümit milli takımda yer almak 70 Yıldız milli takımda yer almak 50 Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Birinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 80 İkinci Lig (5 adet müsabaka cetveli) 60 Bölgesel Lig (5 adet müsabaka cetveli) 50 Liseler Türkiye ġampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Eleme turları 20 Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 20 Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 15 Lisanslı antrenör, hakem olarak katıldığı seminer 15 Branşında Okul-kulüp lisanslı sporcu olmak (5 adet müsabaka cetveli) 10 1-Adayların, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 2-İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler, GSGM ya da illerde GSİM leri tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. 3-Spor özgeçmişi belgelerinde sahte veya yanlış beyan tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem başlatılır. Aday, öğrenci olarak son sınıfta olsa dahi okuldan ilişiği kesilir. Not 1: Bütün sporcularda sadece lisanslardan puan alabilmek için 1 Haziran 2011 den önceki bir tarihte düzenlenmiş olma koşulu ile lisans belgesi ve resmi 5 maça katıldığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğü veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı müsabaka cetveli gerekir. Not 2: Olimpik branşlar veya federasyonları bulunan bireysel veya takım sporlarından burada zikredilmeyenlerin puanlaması sınav yürütme kurulu tarafından değerlendirilecek 11

12 ve yukarıdaki tablolardan birine göre puanlandırılacaktır. Bu durumdaki adaylarda da yukarda sayılan bütün şartlar geçerli olacaktır. H. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1-Özel Yetenek Koordinasyon sınavı sonunda adaylar, koordinasyon puanı ve SÖP na göre çeşitli çarpanlarla çarpılarak değerlendirilecektir. Bunun sonunda her adaya ait bir ÖYSP puanı olacaktır. ÖYSP= 0.60XSÖP+0.40XKP Daha sonra bu puan aşağıdaki formüllerle standart puana çevrilecek ve adayların ÖYSP-SP leri tespit edilecektir. SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. Adaylar ÖYSP-SP puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıraya konacaktır. Sıralama sonrasında bayanlarda ilk 140, erkeklerde ilk 280 aday ÖSYM'nın sınav kılavuzunda belirttiği formüller kullanılarak değerlendirmeye alınacaktır. Sıralama sırasında bu puanın eşitliği durumunda, değerlendirmeye alınacak adayların sıralaması önce YGS puanlarının en yükseği göz önüne alınarak, YGS puanında da eşitlik olursa orta öğretim başarı puanına göre sıralama yapılacaktır. Belirtilen aday sayıları dışında kalanlar elenmiş sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır yılı Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunda belirtilen ilgili hesaplama formülleri ile yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. a) ÖYSP-SP b) Ağırlıklı Ortaöğretim Basarı puan türlerinin en yükseği c) 2011 YGS Puanlarının en yükseği Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=yp) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (Spor çıkıģlı ise) YP = (1 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (spor dıģı alanlardan) 12

13 YP = (1 x ÖYSP-SP) + (0,08 x AOBP) + (0,25 YGS-P) ÖSYS de merkezi sistemle veya özel Yetenek Sınavı ile bir Yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretiminin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2010-ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Bu yönerge 2011 ÖSYS kılavuzundaki genel hükümler ve özel yetenek sınavı ile öğrenci seçme kuralları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu yönergede belirtilmemiş herhangi bir durum ortaya çıktığında veya hesaplama formülleri değiştiğinde 2011 ÖSYM kılavuzu esas alınarak karar verilecektir. Giriş sınavı sonuçları her bölüm için ayrı olmak üzere okulumuz web sayfasından rektörlük makamınca onaylandıktan sonra ilan edilecektir. I-ASĠLLER VE BOġ KALAN KONTENJANLARIN DOLDURULMASI 1-Adayların kazandıkları bölümler öncelikle aldıkları YP puan sırasına ve tercihlerine göre belirlenecektir. İlk tercihini kazanamayan adayın sırası ile diğer tercihlerine bakılacaktır. 2-Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır. 3-Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre sınav sonucunda en fazla 1 listede görüneceklerdir, diğer tercihler bu sıralama sonrasında dikkate alınmayacaktır. 4-Kazanan adaylardan kesin kayıt süresinde kayıt yaptırmayanlar olur ve herhangi bir bölümde kesin kayıtlar bittikten sonra kontenjanlar boş kalırsa onların yerine aday öğrencilerimizin tercihlerine göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen sıradaki aday öğrencilerden her bölüm için boş kalan kontenjan kadar yedek liste ilan edilecektir. Belirtilen tarihte yedek adaylar kesin kayıt yaptıracaklardır. Yedek liste sadece bir kere ilan edilecektir. Kazanan adaylar, ilan edilen kayıt tarihinde kayıt yaptırmazlarsa, daha sonra herhangi bir hak iddia edemezler. 5- Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan, istenen evrakları getiremeyen veya sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi sahtecilik tespit edildiği anda hangi sınıf veya dönemde olurlarsa olsunlar kayıtları silinerek haklarında kanuni işlem uygulanacaktır. 13

14 Ġ-ÖNEMLĠ TARĠHLER A Temmuz 2011 tarihleri arasında Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi TR IBAN veya nolu hesabına, sınav ücreti olarak 150 Tl yatırılacaktır. B- 1-8 Ağustos 2011 tarihleri arasında D.Ü.BESYO web sitesinden (http://www.dicle.edu.tr/bolum/yo/beden/beden.html) adaylar tarafından ön kayıtlar yapılacaktır. C- 16 Ağustos 2011 Ön kayıt liste ilanı (Web sayfası, BESYO) Ç- 12 Eylül 2011 Sınav başlangıç tarihi D- 16 Eylül 2011 Kazananlar listesi ilanı E Eylül 2011 asil adayların kesin kayıt F- 22 Eylül 2011 Yedek aday listesi ilanı G- 23 Eylül 2011 Yedek adayların kesin kayıt J- KESĠN KAYIT TARĠHĠ VE GEREKLĠ BELGELER: YGS Sonuç Belgesi aslı. 2-Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploma aslı 3- Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (T.C. Kimlik No belirtilecek), 4- İkametgâh belgesi, 5 Askerlikle ile ilgili olan erkek adayların yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilmeleri için askerlik durum belgesi getirmeleri zorunludur. Bu belgeyi getirmeyenlerin okula kaydı yapılamaz. 6 6 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5x6 cm ebadında, son altı ay içinde önden başı açık, kravatlı, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 7- Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belgeler, (1. öğretim öğrencilerinden eğitim öğretim döneminde katkı kredisine başvuracak olanlar ilk dönem katkı kredisini yatırmayacaklardır. Bu kişilerden başvurduğu halde katkı kredisi çıkmayanlar 2. dönem başında her iki dönemin katkı payını birden ödeyeceklerdir). 8- Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından spor yapmasında mahsur olmadığını da belirten sağlık kurulu raporu ve kan gurubunu belirten belge 9- Öğrenim harcının birinci taksitini yatırdığına dair banka makbuzu (Sadece 2.öğretim öğrencileri) KESĠN KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR 1- Adayların kayıt için bizzat kendilerinin başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 3-Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 14

15 K- SINAV YÜRÜTME KURULU VE SINAV ÜST KURULUNUN OLUġTURULMASI VE GÖREVLERĠ Sınav yürütme kurulu; BESYO müdürlüğünce belirlenir ve sınavın yapılması ve değerlendirilmesini yapar. Görevleri şunlardır. Adayların özel yetenek giriş sınav yer ve zamanlarının belirlenmesi, Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi, Sınav görevlilerinin ve jürilerinin tespit edilmesi, Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması, Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması, Adayların itirazlarının değerlendirilmesi, Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması, Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması, Sınav üst kurulu; Rektör veya Rektör ün atayacağı; Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ve BESYO'dan bir Öğretim elemanından oluşturulur. Sınav üst kurulunun görevleri şunlardır; a) Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanını değiştirebilmek b) Sınav güvenliği için önlem almak c) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin teminini ve görevlendirmeleri yapmak d) Sınavla ilgili her türlü değişiklik ve düzenlemeyi yapmak. L-YÜRÜRLÜK: 1- Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile senato kararlarına göre alınacak olan Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. 2-Bu yönerge Dicle Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 3-Bu yönerge Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür. 4-Sınavla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. adresi : Web sayfası : Tlf. : (0412) dahili: 3750 fax : (0412)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI 21-25 TEMMUZ 2014 SİVAS i Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2014 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2013 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU - SPOR YÖNETİCİLİĞİ (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015 EK: 1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümüne Ön Kayıt-Özel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEKSINAV KİTAPÇIĞI 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 2. ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 7 3. GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü DEĞERLĠ ADAYLAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Eğitim düzeyini etkileyen ögelerin baģında;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri 5 Önemli tarihler (Özel Yetenek Sınavı Takvimi)

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1-(1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 1 ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER... 3 SINAV

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU NEVŞEHİR 2014 1 Rektörün Mesajı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

YETENEK SINAV KILAVUZU

YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi BESYO 2014 2015 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://besyobasvuru.firat.edu.tr/ F.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Kılavuzu, 2014 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI OKUL YÖNETİMİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Prof. Dr. Kenan AYCAN Yrd. Doç. Dr. Ziya BAHADIR Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇELENK Mustafa BAYRAKTAR BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI Beden

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI 2014-2015 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü %66.6 sı erkek, %33.3 ü kadın olmak üzere

Detaylı