Bu ünitede; Gebe hastalarda hangi acil durumların varlığında hangi ön tanılardan şüphelenilmesi gerektiği, ayrıca acil durum için hastaya yaklaşım,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu ünitede; Gebe hastalarda hangi acil durumların varlığında hangi ön tanılardan şüphelenilmesi gerektiği, ayrıca acil durum için hastaya yaklaşım,"

Transkript

1 Doç. Dr. Onur POLAT

2 Bu ünitede; Gebe hastalarda hangi acil durumların varlığında hangi ön tanılardan şüphelenilmesi gerektiği, ayrıca acil durum için hastaya yaklaşım, ilk müdahale anlatılacaktır. Hastanın naklinde dikkat edilecek hususlar ve hastaya yaklaşım ile doğum eyleminde olan hastada hastaneye ulaşana kadar eyleme yardımcı olunabilecek hususlar anlatılacaktır.

3 GEBELİKTE VAGİNAL KANAMALAR 1. Trimester (Gebelikteki ilk 3 aylık dönem) Kanamaları Gebeliğin ilk trimesterinde hastaların % 25 inde vajinal kanama görülmektedir. Şiddetli vajinal kanama varlığında, bulgulara karın ağrısı, ateş ya da parça-pıhtı düşürme gibi bulgular da eklenmişse hastalarda ileri inceleme gerekir. İlk trimesterde kanamalar düşük tehdidi, önlenemez düşük, inkomplet (tam olmayan) abortus, komplet (tam) abortus, missed abortus (bebeğin rahim içinde ölmesine rağmen düşük eyleminin başlamaması), ektopik gebelik nedeniyle olabilir.

4 Hastada vital bulgular, otururken ve ayakta alınmalıdır. Ortostatik değişiklik varlığı (sistolik kan basıncında >10 mmhg fark ve nabzın >10 atım/dakika artması ) intraabdominal (karın içi) kanama varlığını gösterebilir. Gebelik tanısını koymak için hastanın son adet tarihi sorgulanmalı, sistemik diğer hastalıklar açısından detaylı anamnezi alınmalıdır.

5 Peritoneal (karın zarı) bulgular ve adneksial (yumurtalıklar ve tüpler) kitleler açısından hastanın abdominal muayenesi yapılmalı, uterusun büyüklüğü değerlendirilmelidir. Hastaya mutlaka damar yolu açılmalı, eğer bilinmiyorsa kan grubu tayini ve tam kan sayımı için hastadan kan alınmalıdır. Gebelik tanısı kesin değil ise kanda gebelik testi ( βhcg) için de kan alınmalıdır.

6 İlk trimester kanamalarında çoğunlukla neden düşük tehdididir. Gebeliğin devam etme ihtimali %90-97 dir ve genellikle hastanın genel durumunda bozulmaya neden olmaz. Bu nedenle hastanın hastaneye nakli ve fetal kalp atımlarının varlığı açısında ultrasonografi değerlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır. Takip konservatiftir ve fetal iyilik kanıtlandıktan sonra hastanın evde izlenmesi planlanabilir.

7 Eğer çok yoğun kanama, ya da parça pıhtı düşürme öyküsü varsa inkomplet abortus ya da komplet abortus açısından ileri müdahale (kavitenin karman ile kürete edilerek temizlenmesi) gerekliliği olabileceğinden hospitalizasyon gerekebilir.

8 Vajinal kanama ile birlikte karın ağrısı da olan gebelerde ektopik gebelikten de şüphelenilmelidir. Rahim içi gebelik tanısı daha önceden konmuş olsa dahi iç ve dış gebeliğin de birlikte görülebileceği unutulmamalıdır. İki durumun birlikte görülme riski 1/ civarındadır. Elbette kesin tanı ancak ultrasonografide adneks gestasyonel kese ve içinde kalp atımlarının görülmesi ile konabilecektir. Ekstrauterin (rahim dışı) bir oluşum, ektopik gebelik ile karıştırılabilir ve yanlış pozitif tanı konabilir.

9 Adet gecikmesi olan hastada eğer şiddetli karın ağrısı var ya da akut karın bulguları var ise (alt kadranda hassasiyet, defans, rebound) ektopik gebelikten şüphelenilmelidir. Unutulmamalıdır ki adet gecikmesi olmasa bile, doğurganlık çağındaki her bayanda vajinal kanama olsun ya da olmasın, akut karın bulguları varlığında, ön tanılar arasında ektopik gebelik yer almalıdır. Hastanın damar yolu açılmalı ve vital bulguları takip edilerek hastaneye nakli sağlanmalıdır

10 Preterm eylem, düşükler, intrauterin exitus, plasenta previa (plasentanın bebekten önce çıkması) gibi durumlarda görülebilir. Bu durumda mutlaka anne ve fetusun iyilik halinin değerlendirilmesi için hasta vital bulguları takip edilerek ve damar yolu açılarak hastaneye sevk edilmelidir. 2. Trimester Kanamaları (Gebelikteki ikinci 3 aylık dönem)

11 3. Trimester Kanamaları (Gebelikteki ikinci 3 aylık dönem) Hastaya yaklaşımda iki husus mutlaka hatırlanmalıdır. Hasta mutlaka tam teşekküllü bir hastanede ve jinekolog tarafından değerlendirilmeli ve plasenta previa dışlanana kadar vajinal ya da rektal muayene yapılmamalıdır. Çünkü vajinal ya da rektal muayene, durdurulamayacak ve hayatı tehdit edecek şiddette kanamaya neden olabilir. Bu durumdaki hastada hipovoleminin erken tanısı önemlidir. 3. trimester kanaması olan hastaların % 5 inden azında servikal ya da vajinal faktörler kanamadan sorumlu olmaktadır. Örneğin servikal polipler, erozyonlar, karsinomlar gibi.

12 Hipovolemik şokun semptomları, solukluk, soğuk cilt, senkop, susuzluk, dispne (nefes darlığı), ajitasyon, konfüzyon, kan basıncında düşme, taşikardi, zayıf nabız ve oligüridir (idrar çıkışının azalması). Annenin vital bulguları dekompanze olana kadar fetal kalp atımları olumsuz etkilenmeyebilir. Çoğu gebe hasta yaklaşık ml kan kaybedene kadar hemodinamik olarak stabil kalmaktadır. Eğer uygun tedavi yapılmazsa hasta hızla dekompanze olur ve fetal kayıp olabilir.

13 Stabil olmayan hastalarda resusitasyona başlanmalı, hava yolunun açıklığı sağlanmalı, damar yolu açılmalı ve mümkünse hasta sol yan pozisyonda ve trendelenburgda yatırılmalıdır. Bu şekilde gebe uterusun vena kava denen damara basısı azaltılır ve venöz dönüş arttırılmış olur. Hastaya kristaloid ile infüzyona başlanmalıdır. Transport sırasında mümkünse fetal kalp atımları düzenli olarak monitorize edilmelidir (el dopleri ya da fetoskop ile).

14 Hızlı kan kaybı olan ya da hemokonsantrasyonu olan hastalarda başlangıç hematokrit değeri yanıltıcı olabilir. Hastaya eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılabilir. Bu nedenle cross- match işlemi ve bilinmiyorsa kan grubu tayini için kan alınmalı ve hazırda kan tutulmalıdır.

15 Acil olmayan kanama durumlarında, önce hasta değerlendirmeli ve hemodinamik olarak stabil ise kanamanın nedeni saptanmaya çalışılmalıdır. Eğer mümkünse ultrasonografi yapılarak fetal kalp atımları ve plasentanın yeri öğrenilmelidir. Eğer ultrasonografi yapılamıyorsa fetal kalp atımları dinlenmeli ve fundus yüksekliği (rahim en yüksek kısmı) saptanarak hasta karnında bu noktaya kalemle işaret konmalıdır.

16 Bu işaretleme gestasyonel haftanın belirlenmesine yardımcı olabileceği gibi ( Simfizisten fundusa olan mesafe mezura ile ölçüldüğünde örneğin 18 cm=18. gebelik haftasına denk gelir), aynı zamanda ablasyo plasenta gibi rahim içine kanama durumunda hızlı rahim genişlemesinin fark edilmesine de yardımcı olur.

17 GEBELİKTE KARIN AĞRILARI Dış Gebelik (Ektopik Gebelik) Ektopik gebelik blastokistin endometrial (rahim iç yüzü) kavite dışında herhangi bir yere implantasyonu (gömülmesi) olarak tanımlanır. Gebeliklerin % 2 si ektopiktir ve ektopik gebeliklerin % 95 i tüplerde yerleşmektedir. Tüpler dışında, overler (yumurtalıklar), batın içi, servikal kanal, cornular ya da batın içinde de yerleşim olabilmektedir.

18 GEBELİKTE KARIN AĞRILARI Dış Gebelik (Ektopik Gebelik) Ektopik gebelikte klinik tablo çok değişken olabilmektedir. Rüptürün olup olmamasına göre farklı tablolar görülebilir. Hasta tipik olarak lekelenme şeklinde vajinal kanama, alt abdominal kadran ağrısı, bazen senkop şikâyeti ile başvurur.

19 Ektopik gebeliğin klasik bulguları: 1.Adet gecikmesi sonrası vajinal kanama. 2.Abdominal ya da pelvik ağrı. 3.Hassas adneksial kitle varlığıdır. Ancak 3 bulgunun birlikte görülme ihtimali % 50 oranında olmaktadır.

20 Ektopik gebeliğe bağlı olan ağrı başlangıçta tüpün gerilmesine bağlı kolik tarzı ağrıdır. Karnın her bölgesinde algılanabilir ancak çoğunlukla alt abdominal ağrı şeklindedir. Eğer hemoperitoneum gelişmişse diafram irritasyonuna bağlı olarak omuz ağrısı da olabilir. Abdominal palpasyon sırasında şiddetli ağrı olur. Rüptüre olmuş ya da olmakta olan ektopik gebeliklerde serviks (rahim ağzı) hareketlerinde de şiddetli ağrı olacaktır.

21 Hastaların % 97 sinde abdominal ya da pelvik hassasiyet olur. Hassasiyet olguların % 45 inde yaygın, % 25 inde her iki alt kadranda lokalize, % 30 unda tek taraflı alt kadranda lokalizedir. Peritoneal irritasyona bağlı olarak rebound olabilir ya da olmayabilir.

22 Hastada adet gecikme öyküsü olmaması ektopik gebeliği ekarte ettirmez. Tanısı için kanda gebelik testi (βhcg) ve ultrasonografik değerlendirme yapılmalıdır. Kanda gebelik testi mıu/ml yi geçtiği halde transvaginal ultrasonografide intrauterin gestasyonel kese görülememesi durumunda ektopik gebelikten şüphelenilir. Hemodinamik olarak stabil olamayan hastada acil cerrahi tedavi gerekliliği olduğundan mutlaka damar yolu açılıp kolloid ya da kristaloid infüzyonu yapılarak, hasta vital bulguları takip edilerek hastaneye sevk edilmelidir.

23 Gebelik Dışı Karın Ağrısı Nedenleri Gebe hastalarda abdominal ağrıda ayırıcı tanı büyük zorluk oluşturmaktadır. Gebe hastalarda obstetrik nedenler dışında oluşan abdominal ağrıda akut apandisit, kolesistit (safra kesesi enfeksiyonu), pankreatit, hepatit, pyelonefrit, adneksial torsiyon (dönme) ve dejenere uterin miyomlar düşünülmelidir.

24 Daha nadir olarak diabetik ketoasidoz, pnömoni, sistemik lupus eritomatozus, iltihabi barsak hastalıkları, aortik ya da arteriyal anevrizmalar, ailesel Akdeniz ateşi, orak hücreli anemi krizi akut porfiria krizi de görülebilir. Bu hastalıkların herhangi biri bulantı, kusma ya da abdominal ağrı yapabilir. Gebelikte uterus büyüdüğü için çeşitli rahatsızlıklarda ağrının lokalizasyonu gebe olmayan hastalara göre farklı yerleşimde olabilir. Bu nedenle dikkatli fizik muayene ve anamnez alınması çok önemlidir.

25 İlk tanısal değerlendirmede mutlaka ilaç kullanımı, geçirilmiş cerrahi öyküsü sorgulanmalı, vital bulgular değerlendirilmelidir. Ağrının başlangıcı, paterni ( intermittan ya da sürekli), yayılma durumu, hareketlerle ağrının artması ya da azalması tanımlanmalıdır. Uterin ya da nonuterin ağrıyı ayırt etmenin basit yollarından biri hastayı sırtüstü yatırıp ağrıyı tanımlamak ve sonra hastayı sola ya da sağa yatırarak ağrının karakterini tekrara sorgulamaktır. Eğer ağrının yeri değişirse büyük olasılıkla uterin orjinlidir. Eğer aynı lokalizasyonda kalıyor ise daha çok intraabdominal ya da retroperitoneal alan akla gelmelidir.

26 Ablasyo Plasenta Ablasyo plasenta, normal yerleşimli plasentanın uterus duvarından erken ayrılması olarak tanımlanır ve görülme sıklığı 1/120 dir. Etkilenen gebeliklerde perinatal mortalite 1000 de 4 oranındadır ve fetal ölümlerin % 80 inden fazlasında fetal ölümler doğum eylemi başlanmasından önce olmaktadır.

27 Ablasyo plasentanın etyolojisi tam olarak bilinmemektedir ancak ileri anne yaşı, multiparite (birden fazla doğurma), travma, maternal hipertansiyon, kokain kullanımı ve koryoamniyonit durumunda görülme sıklığı artmaktadır. Önceki gebeliğinde ablasyo plasenta öyküsü olan hastalarda tekrarlayan gebelikte tekrar görülme sıklığı % 5-17 olmaktadır.

28 Tanı öncelikle öykü ve fizik muayene ile başlar. Önceki gebelikte ablasyo plasenta varlığı, tütün ya da kokain kullanımı ve travma öyküsü olması tanı açısından önemlidir. Kanamanın ağrılı olup olmaması önemlidir. Ablasyo plasenta ani başlangıçlıdır ve olguların % 80 inde vajinal kanama eşlik eder. Fizik muayenede vital bulgular değerlendirilmeli, fetal kalp atım paterni ve uterus tonusu değerlendirilmelidir. Uterus içine olan kanamayı değerlendirmek için aralıklarla uterin fundus yüksekliği değerlendirilmelidir.

29 Hastanın hemen damar yolu açılmalı, tam kan sayımı, kan grubu tayini, cross- match ve koagülasyon sistemlerinin değerlendirilmesi ( PTİ, Aptt, fibrinojen) için kan alınmalıdır. Ablasyonun şiddetine, fetal iyilik haline, gebelik haftasına ve kontraksiyonların eşlik edip etmemesine göre sadece izlem, doğum eyleminin başlatılması ya da acil sezaryen ile doğum düşünülebilir. Bu nedenle hastanın acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevki sağlanmalıdır.

30 GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Bulantı-Kusma Tüm gebe kadınların dörtte üçünde hafif bulantı kusma görülmektedir. Klinik tablo hafif rahatsızlık şeklinde olabileceği gibi, yoğun kusma, elektrolit bozukluğu, halsizlik şeklinde de olabilir.

31 Semptomlar genellikle 5-6. gebelik haftasında başlayıp haftaya kadar devam eder. Genelde sabahları daha yoğun olup, günün ilerleyen saatlerinde hafifler. Erken gebelik döneminde bulantı, kusma ile başvuran hastalarda detaylı öykü alınması, tam kan sayımı, idrar tetkiki (keton varlığı ve dansite [yoğunluk] açısından), hepatit taramaları, karaciğer fonksiyon testleri çalışılmalıdır.

32 Eğer idrarda keton belirgin pozitif saptanırsa hastanın glikoz depolarının tükendiği ve enerji kaynağı olarak lipolizi kullandığı anlamına gelir ve bu hasta intravenöz hidrasyondan fayda görecektir. Ayrıca gebe hastaya sık sık ve azar azar yemek yemesi, midesini bulandıran gıdalardan uzak durması önerilebilir.

33 Senkop Senkop ani bilinç kaybı anlamına gelmektedir. Birçoğu masum nedenlerle oluşur ve özel bir tedavi gerektirmez. Nörokardiyojenik reflekse bağlı olmayan senkop vakalarında sebep kardiyak aritmi ya da serebrovasküler olaylar da olabilir. En sık görülen, ağrı, ısı ya da ani kan basıncı değişikliklerine bağlı gelişen vasovagal senkoptur. Şuur kaybı çok kısadır ve hasta hızla düzelir. Ayırıcı tanıda, epileptik bozukluklar, subaraknoid kanama, serebrovasküler olay, kardiyak aritmi, kalp krizi, pulmoner emboli, hipoglisemi, hiponatremi ve supin pozisyon düşünülmelidir.

34 İlk değerlendirmede hastanın solunum yolunun açık olduğundan emin olunmalıdır. Ardından hasta trendelenburg pozisyonunda (supin ve baş aşağı pozisyon) sol yan olacak şekilde yatırılmalıdır. Vital bulgular kaydedilip kalın bir damar yolu açılmalıdır. Anne stabil hale geldikten sonra fetal iyilik hali değerlendirilmelidir.

35 Preeklampsi Gebeliklerin % 7-10 unda hipertansiyon görülmektedir. Bunların da % 70 i preeklampsiye, % 30 u kronik hipertansiyona bağlıdır. İlk gebelik olanlarda, çoğul gebelikte, kendisinde ve ailede preeklampsi öyküsü olanlarda, diabetes mellitus durumunda, kronik hipertansiyon durumunda ve mol hidatiformda risk artmaktadır. Gebeliğin 20. haftasından önce nadiren gelişir.

36 Klasik olarak preeklampsi; hipertansiyon, proteinüri ve ödem varlığı ile tanımlanır. Hipertansiyon tekrarlayan ölçümlerde kan basıncının 140/90 ve üstü ölçülmesi olarak, proteinüri ise 24 saatlik idrarda 0.3 gr. dan daha fazla protein olması olarak tanımlanır. Ödem çoğu gebe de ayaklarda görülmektedir. Ancak preeklampsi varlığında yüzde ve ellerde de ödem görülmektedir.

37 Preeklempsi durumunda tek tedavi doğumdur. Bu nedenle hastanın hemen tam teşekküllü bir hastaneye sevki sağlanmalıdır. Ayrıca sevk sırasında annenin vital bulguları yakından takip edilmelidir. Kan basıncı değerleri düşük dahi olsa hastada eklampsi tablosunun gelişebileceği unutulmamalıdır.

38 Preterm Eylem Preterm eylem tüm gebeliklerin % 10 nunda görülmektedir. Aşağıdaki durumlarda preterm eylem görülme riski artmaktadır: 1. Önceden preterm eylem öyküsü 2. Çoğul gebelik 3. Servikal serklaj yapılmış hastalar 4. Polihidramnios (plasenta sıvısının fazla olması) 5. Uterin anomali

39 Hastada semptomlar çok silik ve nonspesifik olabilir. Menstruasyon benzeri ağrılar, alt abdominal kadranda gerginlik, vajene baskı hissi, vajinal kanama, vajinal akıntıda artış şeklinde belirti verebilir. Karın muayenesinde düzenli ve intermittant uterin kontraksiyon saptanır. Elbette gebelik haftasına, bebeğin büyüklüğüne, servikal açıklık olup olmamasına ve etyolojik nedene bağlı olarak yaklaşım değişecektir. Jinekolog tarafından ilk değerlendirme yapılana kadar hastayı intravenöz yolla hidrate etmek uterus kasılmalarının şiddetinin azalmasına yardımcı olacaktır.

40 İntrauterin Exitus 20. gebelik haftasından önce fetal kayıp olması durumuna missed abortus, 20. gebelik haftasından sonra olmasına intrauterin exitus demekteyiz. Hipertansif hastalıklar, viral enfeksiyonlar, fetal anomaliler, erken membran rüptürü, koryoamniyonit ya da pıhtılaşma sistemindeki birtakım sorunlar nedeniyle görülebilmektedir.

41 Hastalar gebelik belirtilerinin yok olduğunu ya da fetal hareketleri hissetmediklerini söylerler. Fizik muayenede fundus mesafesi beklenenden daha küçük ölçülebilir. Gebelik haftasına göre gebeliğin terminasyonu için vajinal sonlandırma, doğumun indüksiyonu ya da son çare olarak histerotomi (rahmin açılması) planlanabilir. Bu nedenle hastanın uygun sağlık merkezine sevki sağlanmalıdır.

42 Doğum Eylemi Öncesi Membranların Rüptürü Eylem başlamadan membranların rüptürü term gebeliklerin % 10 unda, preterm gebeliklerin % 2-4 ünde görülür. Bilinen risk faktörleri, 1. Daha önce aynı olayın yaşanmış olması, 2. Geçirilmiş preterm eylem, 3. Sigara içimi, 4. Gebelikte kanamadır.

43 Kesin tanının konması için spekulum muayenesi ile posterior fornikste amnios sıvısının birikiminin görülmesi ve/veya ultrasonografik değerlendirme ile amnios miktarının azaldığı görülebilir. Hastada tedavi gebelik haftasına göre değişir. Termdeki hastada doğum eyleminin indüksiyonu başlatılır.

44 Preterm hastada yaklaşım, materyal ve fetal enfeksiyon riskinde artışa karşılık, prematüre doğum komplikasyonlarına göre seçilir. Beklemeye karar verilirse hastaya geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanır ve düzenli olarak annede enfeksiyon parametreleri (örnegin lökosit, CRP, ASO ) takip edilir. Fetal akciğer maturasyonunu hızlandırmak için sterod enjeksiyonu planlanabilir.

45 Doğum Eylemi Hasta Sevkinde Genel Kurallar ve Fetal Monitorizasyonu Doğum eylemi, servikal açılma ve incelmeye yol açacak şekilde uterin kontraksiyonların başlamasıdır. Doğumun aşamaları: 1. aşama: Doğum eyleminin başlaması ile tam servikal açıklık oluşana kadar geçen süredir. 2. aşama: Tam servikal açıklıktan bebek doğana kadar geçen süredir. 3. aşama: Bebek doğduktan sonra plasenta ve ekleri çıkana kadar geçen süredir. 4. aşama: Doğumdan lohusalık bitene kadar geçen süredir.

46 İlk değerlendirmede anamnez, kontraksiyonların kaydı, fetüsün değerlendirilmesi, fetal zarların durumu, vajinal kanama varlığı, annenin vital bulguları belirlenmelidir. Nakil sırasında hastanın damar yolu açılmalı, vital bulguları yakın takip edilmeli, hasta sol yan pozisyonda yatırılmalı, vajinal kanama varlığı açısından dikkatli olunmalıdır.

47 Postpartum Kanama Postpartum kanama doğumu takiben aşırı kanama anlamına gelir. Normalde vajinal doğumlarda yaklaşık olarak 500 ml kan kaybı olmaktadır. Etyolojide; - Uterin atoni en sık nedenidir. Genel anestezi, çogul gebelik, uzamış tramvay, uzun süre tokolitik ajan kullanımı durumunda görülebilir. - Laserasyonlar, uterus, servis ya da vajende olabilir. - Plasental doku retansiyonu. - Koagülasyon defektleri yer almaktadır.

48 Hasta transport edilirken abdomenden elle uterusun kontrakte olup olmadığı tespit edilip eğer uterus kontrakte değilse intravenöz yolla puşe ya da infüzyon olarak kontraksiyonu arttırıcı ajanlar (oksitsin, metiler) kullanılmalı ve elle fundus masajı yapılmalıdır. Hastanın vitalleri yakından takip edilmeli ve uygun hidrasyon sağlanmalıdır.

49 Özet Gebe hastanın değerlendirmesinde elbette gebelikte görülen komplikasyonları bilinmesi ve sebebe yönelik yaklaşım önemlidir. Gebelikte kanama varlığında öncelikle annenin hemodinamik durumu stabilize edilmeli, ardından fetal iyilik hali değerlendirilmelidir. Adet rötarı olmasa bile üreme çağındaki bir hastada her türlü vajinal kanama durumunda gebelik ve özellikle dış gebeliğin hatırda tutulması çok önemlidir.

50 Özet Akut karın varlığında gebelikte tanı konması ve tedavi oldukça güç olmaktadır. Unutulmamalıdır ki gebelikte batın içi organları yerleşimi de değişmektedir ve bulgular da buna bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Özellikle gebelikte yüksek tansiyon varlığı ile giden preeklampside kan basınçları normal olsa bile eklampsi tablosunun ve ani fetal ölümlerin gerçekleşebileceği akıldan çıkartılmamalı ve hastanın vitalleri ve genel durumu çok yakından takip edilmelidir.

51 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin OĞUZ NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi ii iii Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 927 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Derleme / Review Gebelikte travma Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 ÖZET: Gebelikte travma Gebelikte travma, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Potansiyel komplikasyonlar;

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger AKUT UTERUS İNVERSİYONU Uterusun ters yüz olması ile ifade edilen akut uterus inversiyonu doğumun üçüncü evresine ait nadir

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı