GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN ve FİRMA BİLGİLERİ Ürün Adı : NİTRİK ASİT Ürün Tipi : NİTRİK ASİT SOLÜSYONU Ürün kodu : SP-KS-209 Hazırlayan : Ertek Kimya Kalite ve Çevre Departmanı Kimyasal Formül : HNO 3 Hazırlama Tarihi : Üretici Firma : Ertek Kimya Tic. ve San. Ltd. Şti. Adres : Esenkent Mah. Methiye Sok. No:1 Ümraniye İSTANBUL / TURKEY Telefon : Fax : &Web sitesi : 2. BİLEŞİM/İÇERİKLE İLGİLİ BİLGİLER Maddenin Kimyasal Adı: Nitrik Asit Sinonimleri: Nitrik Asit%55 Bileşim maddesi Cas No Yüzde Tehlike Nitrik asit % Var Su % Yok 3. ZARARLARIN TANIMLANMASI En önemli tehlikeleri: Nitrik asit koroziftir. Vücutta ağır yanıklara sebep olabilir. Buharları solunum sistemini tahrip eder. Ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödeme neden olabilir. Göz:Gözle temasında koroziftir.yanmalara sebep olur. Cilt:Ciltle temasında koroziftir ve yanmalara sebep olur.tahriş etme etkisi ürünün konsantrasyonuna ve ciltte kalma süresine bağlı olarak değişir. Yutma:Yutulduğunda zararlıdır.sindirim sistemini tahriş eder. Soluma:Solunum sisteminde yanmalara sebep olur.buhar basıncı düşük olduğunda kısa sürede havaya karışır. Kronik:Uzun süreli ciltle temasında dermotolojik rahatsızlıklar görülebilir. Çevre:Suda yaşayan canlılar için zararlıdır. Spesifik tehlikeleri: Yükseltgen madde olarak sınıflandırılmaz. Ancak yanıcı materyaller ile reaksiyona girerek yükseltgen özellik gösterir. İndirgen maddeler, metaller ve bazı diğer maddeler ile şiddetli reaksiyon verir. Parçalanma ürünleri azot oksitler ve hidrojendir. Sayfa:1/5

2 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Teneffüs edilirse: Eğer teneffüs edilmişse hasta temiz havaya çıkarılmalı, solumuyorsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük varsa oksijen verilmelidir. Derhal doktor çağırarak müdahalede bulunulmalıdır. Ciltle temas ederse: Temas etme durumunda kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkarırken cilt bol su ile 15 dakika süre ile yıkanmalıdır. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Gözle temas ederse: Derhal akan suyla göz kapaklarını açık tutarak 30 dakika yıkayın. Tahriş hissedilirse doktora gösterin. Yutulursa: Kusturmayın. Hastanın bilinci yerindeyse ağzını suyla yıkayın ve bolca su içirin. Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Derhal doktor çağırın. 5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ Uygun yangın söndürme maddesi: Çevredeki koşullara uygun yangın söndürücü maddeler su spreyi, karbondioksit, kuru kimyasallar veya köpük Yangında kalan üründe oluşan spesifik zararlar: Yanıcı değil, ancak kuvvetli yükseltgen özelliğinden dolayı yanıcı materyaller ile reaksiyona girerek, yangına sebebiyet verir ve toksik dumanlar oluşturur ( azot oksitleri ). Güçlü indirgen materyaller ile bir araya geldiğinde patlayabilir. Bir çok metal ile reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Bu da havada patlayıcı karışım oluşturur. Yangınla mücadelede gerekli koruyucu teçhizat: Pozitif basınçla çalışan tam yüz maskesi olarak kullanılan solunum cihazı ile yangınla mücadele elbisesi giyilmelidir. Ek bilgi:yangında kullanılan kirlenmiş suyun kanalizasyona karışmasına izin vermeyin. 6. KAZA SONUCU ORTAMA YAYILDIĞINDA ALINACAK ÖNLEMLER Kişisel önlemler: Ortam havalandırılmalıdır.koruyucu teçhizat kullanılmalıdır. (Bölüm 8'e bakın )Bölge tamamen izole edilerek, gereksiz ve korunaksız şahısların bölgeye girmesi engellenmelidir. Çevresel Önlemler: Kanalizasyona / Yüzeysel suya / Yer altı suyuna karışmasını önleyin.su kanallarının kaza sonucu kirlenmesi halinde yetkililere haber verin. Temizleme / Toplama yöntemleri: Az miktardaki döküntüleri bol su ile yıkayın.çok miktardaki döküntüleri alkali maddeler ile nötralize edin.nötralize edildikten sonra sıvı tutucu maddeler ( kuru kum, toprak ) ile emdirin.yanıcı maddeler ( testere talaşı ) kullanmayın. Kimyasal atık kaplarına koyun. Kaplar, paslanmaz çelik ( DIN ) veya plastik ( PVC, uygun polietilen ) olmalıdır. Karbon çeliği ve polipropilen kaplar kullanmayın. 7. İŞLEME VE DEPOLAMA Kullanma: Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçınılmalıdır. Ambalajlar sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edilmelidir. Kesinlikle asitin üstüne su eklemeyin. Eklenmesi halinde kontrol edilemeyen kaynama ve sıçramalar olabilir. Kesinlikle sıcak su kullanmayın. Seyreltme yapıldığında, asidi suya yavaş yavaş ve az miktarlarda ilave edin. Uygun havalandırma sağlayın. Sayfa:2/5

3 Depolama: Soğuk, kuru, iyi havalandırılmış yerde muhafaza edin.asite dayanaklı zeminler ve iyi drenajlı ortamlarda depolayın.güçlü bazlar, indirgen materyaller ve yanıcı maddelerden uzak tutun.iyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direk güneş ışığından koruyun.fiziksel hasarlara ve korozyona karşı kapları koruyun.kaplar tercihen paslanmaz çelik ( DIN ) olmalıdır. 8. MARUZİYET YÖNETİMİ VE KİŞİSEL KORUMA Maruz kalma limitleri: TLV/TWA : 2 ppm = 5,2 mg/m 3 ACGIH ( Tab ) TLV/STEL : 4 ppm = 10 mg/m 3 ACGIH ( Tab ) Kişisel korunma: Genel koruyucu ve sıhhi önlemler.gıda maddelerinden, içeçeklerden ve yem maddelerinden uzak tutun.sıvı bulaşmış giysileri çıkarın.molalardan sonra ve mesai sonunda ellerinizi yıkayın.gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçının. Solunum sisteminin korunması: Yoğun bir şekilde maruz kalınıyorsa, havalı giysi,başlık ve çevredeki havadan bağımsız olan, yüzü tamamen kapatan koruyucu cihaz kullanın. Ellerin korunması: Lastik bot, PVC eldiven, PVC giysi. Gözlerin korunması: Gözü kor uyucu önlemler.koruma gözlüğü ve yüzü koruyucu siperlik kullanın.ortamda, gözü yıkamak için göz duşu bulundurun. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Görünüş:Sıvı Fiziksel görünüş : % çözelti Renk: Berrak, hafif sarı Buharlaşma yoğunluğu(hava=1): 2 Koku : Keskin kokulu Ateşleme sıcaklığı: - Çözünürlük: Suyla her oranda karışır Erime Noktası: Saptanmamış Kaynama noktası: 103,4 C( % 20 ); 120,4 C ( % 60 ) Vizkozite: Saptanmamıştır Molekül ağırlığı: Saptanmamıştır Yoğunluk: gr/cm 3 (20 C) Akışkanlık : Saptanmamıştır Parlama Noktası: Saptanmamıştır Donma Noktası : 17 C ( % 20 ); 22,4 C ( % 60 ) Buhar Basıncı(20 C'da): 0.77 kpa ( % 60 ) Buharlaşma yoğunluğu: Saptanmamıştır Ph(susuz ): < 1 (20 C) 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE Stabilite: Bilinen kullanım ve depolama koşullarında stabil Kaçınılması gereken durumlar: Yüksek sıcaklık. Temas etmemesi gereken maddeler: Yanıcı materyaller, indirgen maddeler, alkaliler, metal tozları, hidrojen sülfit, alkoller, kloratlar, karbitler,karbon çeliği, bakır ve diğer metaller ve onların alaşımları. Sayfa:3/5

4 Tehlikeli reaksiyonlar / ayrışım ürünleri:yanıcı materyaller ile bir araya gelince yangına sebep olabilir.indirgen maddeler, güçlü bazlar, organik materyaller ve kloratlar ile şiddetli reaksiyon verir.bir çok metal ile reaksiyonunda hidrojen ve toksik azot oksitler açığa çıkarır.su ile ekzotermik reaksiyon verir. 11. ZEHİRLİLİK BİLGİSİ Genel:Nitrik asit vücudun her yerinde koroziftir. Toksikolojik veri: Nitrik asit ( % 55 ) toksikolojik deney değerleri Teneffüsten LC ppm (NO 2 ) / 30 M (fare) Ağızdan LDL0 430 mg / kg (insan) Soluma: Karışımları ve buharları, burun, boğaz, nefes borusu ve bronşlarda tahrişe sebep olabilir.ağır maruz kalmalar sonucu ciğerlerde birikme ve ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödem ortaya çıkabilir.buharına ve karışımlarına uzun süreli ve sık sık maruz kalındığında, tedavisi mümkün olmayan ciğer fonksiyonu bozuklukları ve dişlerde sararma ve dökülmeler ortaya çıkabilir. Deri ile temas: Ağır yanığa, ağrı ve kahverengimsi lekelere sebep olabilir.seyreltik çözeltisine uzun süreli ve sık sık maruz kalındığında, tahriş, kızarıklık, kurumaya sebep olabilir. Gözle temas: Ani ağrı, ağır yanık ve körlüğe sebep olabilen kornea tahribatı yapar. Yutma: Ağızda, boğazda, yemek borusu ve midede ani yanma ve ağrıya neden olabilir. 12. EKOLOJİK BİLGİ Hareketlilik ( Mobilite ): Suda çözünür.toprakta yüksek hareketlilik gösterir. Kalıcılık ve bozunabilirlik: Toprakta ve suda yavaş parçalanma eğilimi gösterir. Biobirikim: Ürün biobirikim için düşük potansiyel gösterir. Ekotoksisite: Çevreye dökülmesinden sakınılmalıdır.nitrik asit, asit yapısından dolayı düşük konsantrasyonlarda bile suda yaşayan canlılar için zararlıdır.atılması için öncelikle nötralize edimesi gereklidir.tlm ( 96 saat ) : ppm Bitki örtüsü için zarara sebep olabilir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Evsel atıklarla beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyin.tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. 14. TAŞINMA BİLGİLERİ Karayolu ile ilgili bilgiler ( ADR ): ADR Numarası : 80 / 2031 Sayfa:4/5

5 Denizyolu ile nakliye ( IMDG ): IMDG Numarası : 8185 Tremkart no : 9B / 80G05 Hava yolu ile nakliye ( ICAO ): 15. YASAL BİLGİLER C:Aşındırıcı R-İBARELERİ S-İBARELERİ R-36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R-35 Ciddi yanıklara neden olur. R-65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. S-2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S-23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. S-24/25 Göz ve cilt ile temastan kaçının. S-27/28 Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. S-30 Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin. S-29/35 Kanalizasyona boşaltmayın, atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin. S-36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 16. DİĞER BİLGİLER Burada verilen bilgiler güvenli bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü bilgilerimize dayanır ve maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi sorumluluklarına göre dikkate alınmalıdır.bu malzeme güvenlik veri kartı, tedarikçilerimizin vermiş olduğu bilgiler ve mevcut bilgilerimiz esasına göre hazırlanmıştır. Verilen tüm bilgiler,güvenli bir kılavuz olması amacıyla tasarlanmıştır. Bir garanti belgesi veya kalite sertifikası özelliği taşımamaktadır. bu malzeme güvenlik veri kartının amacı,ürüne güvenli depolama ve kullanım için bir tanımlama yapmaktır. Verilen bilgiler metinde tanımlanmadıkça diğer ürünlerle karışım veya herhangi bir oluşum biçimine değil sadece ürünün kendisine uygulanır. Bu malzeme güvenlik veri kartındaki tüm bilgilerin, yayınlanma tarihindeki doğruluğuna inanıyoruz. Burada verilen bilgileri tüm kullanıcıların, ürünü elinde bulunduranların, elden çıkartanların veya ürün ile herhangi bir teması olanların okuyup anlamasını garanti altına almak bu güvenlik veri kartını taleb eden kişinin sorumluluğundadır. Sayfa: 5/5

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca Sayfa : 1/5 1 Madde ve firma adı 1.1 Ürün hakkında bilgiler CAS no : 1336 21 6 EC ( EINECS ) no : 215 647 6 EC ( EINECS ) adı : Ammonia, agueous solution Kimyasal formülü : NH 4 OH 1.2 Üretici firma Adı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca Sayfa : 1/5 1 Madde ve firma adı 1.1 Ürün hakkında bilgiler CAS no : 7664 41 7 EC ( EINECS ) no : 231 635 3 EC ( EINECS ) adı : Ammonia,anhydrous Kimyasal formülü : NH 3 1.2 Üretici firma Adı : Gemlik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı Formülü : Hidroklorik asit : HCl 2-) FİRMA/ İŞ YERİ TANIMI Maddenin kimyasal adı Sinonimleri : Hidroklorik asit (HCl) : Muriatik asit Klorohidrik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : GS-32 Kimyasal Adı : Hidroklorik Asit CAS No : 7647-01-1 EINECS No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AMONYAK CAS NO: [1336-21-6] EC NO:[215-647-6] R:34-50 S: 26-36/37/39-45-61

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AMONYAK CAS NO: [1336-21-6] EC NO:[215-647-6] R:34-50 S: 26-36/37/39-45-61 TEKKİM KİMYA Rev. Tar. :18/05/2007 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Amonyak Solüsyonu %25 Formülü : NH 3, NH 4 OH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No:

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yeni Düzenleme Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 1/8 1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Hidroklorik Asit Formülü : HCl Cas No : 7647-01-1 Einecs No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU : BLUE COOL S52

GÜVENLİK BİLGİ FORMU : BLUE COOL S52 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Soğutma

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi : ORBAY Yüzey Temizleme Tineri Ürünün Kodu : 0200634 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı:

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 26.03.2012 ÜRÜN İSMİ : DAGOS MZ AKTİF MADDE : DIMETHOMORPH + MANCOZEB ÜRÜN KODU : ERTKİM 092 ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT % 35 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: SÜLFÜRİK ASİT % 35 Ürün İsmi: TUROKS S35 Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193157 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Atık ve içme suyu arıtımında çöktürücü olarak, metallerde yüzey temizleyici

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w 1.KİMYASAL MADDE/MÜSTAHZAR/FİRMA TANITIMI Madde/Müstahzar Türü: HİJYENVİLLE MANGO KOKUSU Madde/Müstahzar Kullanımı: Ortam kokusu. Üretici Firma: Hygiene Vision Limited. 36 Philips Court. Water Street.Stamford-PE9

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

: TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kemeraltı Caddesi No:28 80030 Karaköy/İstanbul

: TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kemeraltı Caddesi No:28 80030 Karaköy/İstanbul Sayfa 1 / 7 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması : PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı : FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) Firmanın Tanıtımı : TAKİMSAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1- Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi Ürünün Kodu : ORBAY 1K Akrilik Tampon Boyası : BA0230TB0XX 1.2- Madde / Müstahzarın

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

1.3. Firmanın Tanıtımı : HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ

1.3. Firmanın Tanıtımı : HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ Sayfa 1 / 7 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Yaratan 1.1. Madde Selen / Müstahzarın Tanıtılması : PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı : HERBİCİDE (YABANCI OT İLACI) 1.3. Firmanın

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı MSDS Güvenlik Bilgi Formu Üretici Adı: ITW DEVCON Ürün Numarası: X0016 Ticari Adı: DEVCON Islak Yüzey Tamir Macunu Sertleştirici Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE SHANNON,

Detaylı