6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ Sistem Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Tel: Fax:

2 1 TARAFLAR ALICI : Adres : Tel Fax : Tel : Fax : YÜKLENİCİ Adres : Sistem Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. : 273/1 Sokak No: 36/1 Daire:7 Bornova /İzmir Tel Fax : Tel: Fax: (Bundan Böyle SDB olarak anılacaktır. ) 2 - SÖZLEŞME KAPSAMI 2.1. SÖZLEŞME Kapsamı: Bu Sözleşme SDB ile... arasında, 6 Sigma Yeşil Kuşak Personel Belgelendirme çalışması, SDB tarafından belgelendirme çalışmasının yapılmasını işini kapsayan ve işin ne şekilde olacağını, hangi şartlara bağlı bulunacağını, bu işlerin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan bir Sözleşmedir. Sözleşme... tarafından imzalanmasıyla işlerlik kazanacaktır Başvuru için gerekli evrak ve dokümanlar Sözleşmenin kabul edilmesi durumunda resmi başvurunuz için lütfen son sayfadaki ilgili bölümü onaylayıp (imza+kaşe),diğer sayfaları da paraf ederek ve aşağıda belirtilen başvuru evrak ve dokümanları ile birlikte tarafımıza gönderiniz. 1. Nüfus Süreti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Sigorta Sicil Numanız, 3. İş deneyimi alınan, eğitimler ve yer alınan projelerin belirtildiği bir özgeçmiş 4. Yeşil kuşak adayı olduğuna dair üst yönetimden bir üyenin imzalı dilekçesi(bireysel başvurularda aranmaz.) 5. Öğrenim düzeyini gösteren dokümanlar 6. 2 adet fotoğraf 7. SDB Personel Belgelendirme Sözleşmesinin onaylanmış ve orjinal bir sureti 2.3. Sertifikasyon İle İlgili Esaslar YEŞİL KUŞAK Sertifikasyon adayları için gerekli olan koşullar: Temel Eğitimlerin Alınmış Olması, Yazılı sınav veya Tamamlanmış 1 proje, 1 yıllık deneyim Müracaatın işleme konulabilmesi için, Müracaat dosyasının başvuruyu yapan kişinin gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak oluşturulması gerekir. 1

3 Müracat dosyasında kişinin çalıştığı.. kurumun yönetiminden kazanç beyanını kabul ettiğini gösteren onaylı bir belgenin ek olarak eklendiği, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) (Tanımla, Ölçüm al, Analiz et, İyileştir, Kontrol et) metodolijisine uygun, gerçekleştirilen herbir Tollgate Review raporlarını içeren, proje sunumunun bulunması gerekir. Proje sunumunun yapılması gerekmektedir. Kişinin alması gereken eğitimleri tamamlamış olması gerekir. 3 SERTİFİKASYON AŞAMALARI 3.1. Sözleşme Belgelendirme talebini yapan kişi SDB Personel Belgelendirme Sözleşmesinin onaylanmış ve orjinal bir sureti ve başvuru için gerekli belge ve dokümanları SDB ye ulaştırmasıyla sözleşme yürürlülüğe girmiş olur. SDB bu adımdan sonra belgelendirme talebinde bulunan kişinin bu sözleşme yükümlülüklerine göre hareket etmesini bekler. 3.2.Proje Seçimi SDB nin belirlediği DMAIC adımlarını içinde barındıran Tollgate Review kurallarını karşılayabilecek ve uygun olarak ilerleyebilecek bir proje belirlenmelidir. 3.3.Eğitimler SDB nin ilgili personel belgelendirme kurallarına göre kişinin almış olması gereken eğitimlere katılmış olası ve gerekli görülürse bunların eğitim kayıtlarını gösterebiliyor olması gerekir. SDB Yeşil Kuşak Personel Belgelendirmesi için adayların aşağıda listelenmiş eğitimleri almış olmasını ister. YEŞİL KUŞAK Temel Eğitimleri Altı Sigma Temel Bilgilendirme Eğitimi Tanımalama Aşaması Eğitimi, Ölçme Aşaması Eğitimi, Analiz Aşaması Eğitimi, İyileştirme Aşaması Eğitimi, Kontrol Aşaması Eğitimi, Tollgate Gözden Geçirme Eğitimi Proje yönetimi Eğitimi Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Süreç Haritalama Eğitim FMEA Eğitimi Temel SPC Eğitimi Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi Temel İstatistik Eğitimi 3.4.Proje Uygulaması SDB nin belirlediği Tollgate Review kurallarına uygun yürütülen proje uygulanmalıdır.. 2

4 3.5.Yönetimin Onayı Kişinin çalıştığı kurumdan projenin uygulandığına ve sonucunda ortaya çıkan kazancı belgeleyen kazan beyanının alınması gerekiyor. 3.6.Dosya İncelemesi Belgelendirme talebinde bulunan kişi yukarıdaki adımlardan sonra Müracaat Dosyasını hazırlayıp incelenmesi için SDB ye teslim etmelidir. Müracaat Dosyasında Adayın Kurluşundan aldığı kazanç beyanını, Tollgate Review Raporları, Sunum olmalıdır. SDB adayın Müracaat Dosyasını iki hafta içersinde sınavı yapacak kişi tarafından incelenip eksikler ve düzeltmelerin belirlenmesini sağlar. 3.7.Dosya İnceleme Sonucu SDB adayın Müracaat Dosyasını iki hafta içersinde sınavı yapacak kişi tarafından incelenip eksikler ve düzeltmelerin belirlenmesini sağlar. Bu inceleme sonucunda belgelendirilme talebinde bulunan kişinin belgelendirme faaliyetinin yapılıp yapılamayacağını raporlanır. Eğer eksik ve düzeltmeler var ise SDB bunların tamamlanması için adaya iki hafta verir ve sınav (sunum) için gün belirler. 3.8.Sınav (Sunum) SDB ve belgelendirilme talebinde bulunan kişi arasında kararlaştırılan tarihte sunum gerçekleştirilir. Sunumun sonucunda kişinin başarılı olup olmadığı raporlanır ve kişiye iletilir. 3.9.Sertifika ve Tören Sınav sonucunda belgelendirilme kararı alınan kişilere bir tören düzenlenerek sertifikaları verilir. 4 SERTİFİKA SDB tarafından kapsam dahilinde yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,... in 6 Sigma Yeşil Kuşak Personel Belgelendirme uygunluğunun belirlenmesi durumunda, SDB tarafından 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifikası... a verilecektir...., SDB Sertifikasyon logosunu SDB logo kullanma talimatına göre kullanmaya hak kazanacaktır. 5 GEÇERLİLİK SÜRESİ SDB bu sözleşme ve belgelendirme ile ilgili tüm şartların sağlanması sonucunda ilgili kişiye verdiği Sertifikanın geçerlilik süresi 3 yıldır. 3. Yılın sonunda belgelendirilme talebinde bulunan kişinin belgesinin yenilenmesi gerekir. Bunun için belge yenileme denetimi gerçekleştirilir. Bu belgenin 3 yıl boyunca geçerliliğini koruya bilmesi için kişi belgelendirilmesi yılda 1 kez gözetimden geçer. Yani belgeli personel yılda 1 proje tamamlamalı ve sunmalıdır. 6 GİZLİLİK Yürütülecek olan çalışmalar süresince,... ın belgelendirme süreci boyunca edinilen her türlü bilgi, doküman ve gözlemler, SDB tarafından 3. şahıs, kurum ve kuruluşlar nezrinde kesinlikle gizli tutulacaktır. 3

5 7 ÖDEMELER Başvuru doküman inceleme ve Sertifikasyon ücreti olan.300 YTL+KDV, dosya inceleme sonrasında... tarafından SDB ye ödenecektir. Gözetimler ve yıllık belge kullanım ücreti;.120 YTL+KDV olup; belge alımından bir yıl sonra gerçekleşecek olan yıllık gözetim denetiminden, en geç 1 hafta önce... tarafından SDB ye ödenecektir. Tüm denetimlerde, Denetçilere ait tüm yol ve konaklama masrafları... tarafından karşılanacaktır. 8 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZA MADDELERİ 8.1 Bu Sözleşme... tarafından imzalandıktan sonra işlerlik kazanacak ve sözleşme yerine geçecektir.... tarafından, belgelendirme ve denetim sürecinde gerekli kaynaklar ve destekler sağlanacaktır... Tarafından belgelendirme şartları kabul edilmiştir.... belgelendirmeyle ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve zamanında SDB ye ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. belgelendirmeyle ilgili değişikliklerle ilgili SDB i bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder. SDB de Belgelendirmeyle ilgili şartlarındaki değişiklikleri.. bildirmekle yükümlüdür. Bu değişiklikler : Firma yönetim sistemi uygulamalarını etkileyebilecek değişikliklerdir 8.2 BELGENIN ASKIYA ALINMASI SDB, kişinin Personel Belgesini kullanımını, Belgelendirme Kurulu kararına göre, belirli bir süre için askıya alabilir. Askıya alma nedenleri; -Kişinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, -Denetimler sonucunda yetersiz bulunması, -Belge tarihi esas alınarak kişinin gözetim denetimi tarihini erteleme talebinde bulunması sonucu Belgelendirme Kurulu kararı alınması ile, -Logo kullanım şartlarına uymamak. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Kişi, belge ve eklerini en geç 15 (on beş) gün içerisinde SDB ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Kişi belgesini, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile ilgili SDB ye bildirmesi istenir. Askıya alma süresince, kuruluş belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede SDB ın her türlü hakkı mahfuzdur. SDB, belgenin askıya alınmasına dair kararları, SDB Yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alınma nedeninin yapılan denetim neticesinde giderildiği kanıtlandığında, Belgelendirme Kurulu kararı ile belge askıdan kaldırılır. 4

6 Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Kurulu kararı ile özel durumlar için (mevsimlik ürünler, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 6 ay daha uzatılabilir. 8.3 SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VE BELGENİN GERİYE ALINMASI Kişinin Personel Belgesi nin kullanımına dair sözleşmesi, SDB Belgelendirme Kurulu kararına göre feshedilebilir. Sözleşmenin feshinin ve belgenin geri alınmasının nedenleri; -Verilen askı süresi sonuna kadar kişinin denetimin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi, askı süresi sonunda yapılan denetimde de yeterli bulunması, - Kişinin belge kapsamındaki faaliyete son vermesi, -Kişinin Personel Belgesini kapsamın dışında farklı alanlarda kullanması, -Kişinin denetimler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi, -Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı, -Kişinin bu talimat hükümlerine aykırı hareket etmesi, -Kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması, -Herhangi bir sebepten dolayı kişinin, SDB tarafından bildirilen gözetim denetim tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim denetiminin iptali talebinde bulunması, -Kişi talebi ile olabilir. Kuruluş sözleşmesini fesih etmek istediğinde SDB a yazılı olarak bildirir. SDB belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları, SDB yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında bu kişinin adı belgeli personel listesinden çıkarılır. Kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren belge ve logonun kullanımını durdurur. Kişi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde SDB a iade eder. Sözleşmesi fesih edilen kuruluşun yeniden müracaatında; -müracaat ve denetim işlemleri ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır. -Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat işleme konulmaz 8.4 BELGENİN YANILTICI VE HAKSIZ KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR SDB ile belge sözleşmesi yaparak belge kullanma hakkı kazanan kişinin belgesini haksız kullandığı tespit edildiğinde; SDB ın manevi itibarını haksız rekabet ortamı yaratarak, kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması ve kamuoyunu yanıltarak SDB ye duyulan güveni sarsması sebebiyle, kişiye manevi tazminat davası açabilir. edilir. Belge ve eklerini belge askıda iken kullanan ve üzerinde tahribat yapan kuruluşların sözleşmeleri fesih. belge ile birlikte teslim edilen kalite logosunu kullanma talimatını uygulamakla yükümlüdür. 5

7 9 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ Belge almak için SDB Sistem Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile belgelendirme sözleşmesi yapan kişiler, Belgelendirme Kurallarına eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Taraflar arasında bu sözleşmenin uygulaması konusunda çıkabilecek anlaşmazlığın çözümü için İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarih: SDB Adına Belgelendirme talebinde bulunan... 6

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI HAZIRLAYAN Bulut KUTSAV Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Hüseyin A. Yazıcı Genel Müdür Bu Kalite El Kitabı, A ND Uluslararası

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ Bu talimat, 132 sayılı kanuna istinaden ISO/IEC 17021 kuralları çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kuruluşların Yönetim Sistemlerinin

Detaylı

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HİZMET BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : XVI/74-865 Yürürlük Tarihi : 23 AĞUSTOS 2007 Revizyon Tarihi : 13 TEMMUZ 2010 Revizyon No : 01 Revizyon Yürürlük

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : 11.10.2012/XVIII/57-438 Yürürlük Tarihi : 11.10.2012 Revizyon Tarihi : - Revizyon No :

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi :18/02/2015 XIX/90-399

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARAFLARI NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. AHMET NAFIZ GÜRMAN MAH. METROPOL CENTER KAT:11 DAİRE:46 MERTER İSTANBUL ( Bundan böyle NAVİGA olarak geçecektir ) KURULUŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ YKK : 07.07.2011/XVIII-5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02/11/2012 Revizyon No : 01 Revizyon

Detaylı

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ / DERNEK / FEDERASYON

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı