TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI KIRSAL ALANDA MİNERAL ANALİZİ İÇİN ASBEST KARIŞIMLI TOPRAKLARI TANIMA VE ÖRNEK ALMA REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI KIRSAL ALANDA MİNERAL ANALİZİ İÇİN ASBEST KARIŞIMLI TOPRAKLARI TANIMA VE ÖRNEK ALMA REHBERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI KIRSAL ALANDA MİNERAL ANALİZİ İÇİN ASBEST KARIŞIMLI TOPRAKLARI TANIMA VE ÖRNEK ALMA REHBERİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ESOGÜ AKCİĞER ve PLEVRA KANSERLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜRKİYE MEZOTELYOMA ÇALIŞMA GRUBU 1

2 Broşür, Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı nda görev alarak sahada çalışacak il halk sağlığı müdürlükleri personeli için hazırlanmıştır. Broşür, örnek toplayacak personelin asbest karışımlı toprak örneklerini ve kullanılan malzemeleri tanıyabilmesi ve doğru örnekler alabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Broşürün yayın hakları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ne aittir. Broşürde yer alan fotoğraflar Sayın Prof.Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bayram ve Prof.Dr. Muzaffer Metintaş tan alınmıştır. Numune alma bilgisi Sayın Uz.Dr. Özkan Kaan Karadağ tarafından hazırlanmıştır Broşür metni Muzaffer Metintaş tarafından yazılmıştır. Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu uygulamasıdır. Mart 2013, Ankara 2

3 ASBEST NEDİR Asbest, tabiatta doğal olarak bulunan ve lifsi (iğsi) yapıda olan bir mineral grubuna verilen ortak isimdir. Asbest grubunda yer alan minerallerin temel ortak özelliği lifsi yapıda olmalarıdır. Resim 1. Doğada serbest halde bulunan asbest karışımlı toprak. Dikkat edilirse toprağın lifsi özelliği fark edilebilir. Toprak metalik mavi/gri renktedir. Lifsi minerallerin boy : en oranı 3 ten fazladır. Yani boyları enlerinden en az 3 misli veya daha fazla uzundur. Asbest mineralleri bu lifsi yapısal özellikleri nedeniyle fibröz mineraller olarak da anılırlar (Resim 2). Resim 2. Solda ve sağda düzgün kesilmiş asbest içeren toprak örnekleri (A). Bu örnekler özel kesildiğinden lifsi yapıyı güzel göstermektedirler. Örneklerin yanında da onların elektron mikroskop görüntüsü yer almaktadır (B). Bu görüntüler asbest minerallerinin yapısı ve neden onların ısı su yalıtımında yararlı oldukları hakkında iyi fikir vermektedir. 3

4 Doğada bulunan ve tanımlanmış olan asbest minerallerini temel olarak iki gruba ayırırız; serpentine ve amphibole. Gruplara göre asbestin alt tipleri Şekil 1 de yer almaktadır. ASBEST Fibröz Serpentine Chrysotil (Beyaz asbest) Fibröz Amphiboles Amosite (Kahverengi asbest) Tremolite Anthophyllite Actinolite Crocidolite (Mavi asbest) Şekil 1. Asbest lif tipleri Resim 3. Solda tremolite tip, sağda chrysotile tip asbest lifleri. 4

5 Asbest, yeryüzünün toprak örtüsünde doğal olarak bulunur. Yerkabuğunu oluşturan kayaların yapısında da değişen oranlarda asbest mineralleri vardır. Özellikle volkanik aktivitenin yüksek olduğu alanlarda, asbest, yer yer yoğun birikimler halinde yeryüzü örtüsünde bulunur (Resim 4,5). Resim 4. Sivas bölgesinde yol kenarında doğal asbestli toprak yığınları ve bu yığınların uydudan görüntüleri asbestli toprağın rengine dikkat. Dikkat edilirse toprak yığınlarının kazılarak açıldığı ve buralardan toprak alınarak bütünlüğün bozulduğu gözlenebilir. Resim 5 de Eskişehir, Mihallıçcık, Tatarcık köyünün uydudan alınan görüntüsü yer almaktadır. Köyün hemen yakınında büyükçe bir 5

6 asbest karışımı yoğun olan toprak örtüsü gözlenmektedir. Köylülerden öğrenildiğine göre yakın yıllara değin bu toprak müteahhitler tarafından kamyonlarla alınarak sitelerde, kampüslerde binaların, apartmanların arasında ısı taşıyan yer altı borularının izolasyonu için boruların geçtiği kanallara dökülmek suretiyle kullanılmıştır. Resim 5. Eskişehir, Mihallıçcık, Tatarcık köyü; köy yakınında asbest karışımlı toprak yığını. Asbest mineralinin Resim 1-4 te görüldüğü üzere lifsi yapıları üst üste gelen liflerden oluşmuştur. Mineraller bu yapı sayesinde ısı, sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklıdırlar, lifsi yapıları onlara mükemmel bir yalıtım yeteneği verir. Bu özellikleri sayesinde asbest endüstride, yaklaşık iş kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur. 6

7 Asbest, antik çağdan bu yana, dünyanın birçok bölgesinde iyi bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Finlandiya da, bugünkü maden yataklarından, Tunç Devri nde de asbest çıkarıldığına, yiyecek kaplarında, fırın ve ocaklarda kullanıldığına dair izler vardır. Grönland ın çözünen buzları içinden çıkan insan yapısı malzemelerde, Cengiz Han ın askerlerinin zırh ve miğferlerinin yapı malzemesinde de asbest kullanıldığı belirlenmiştir. Asbestin çok iyi yalıtım özelliği, ısıya ve sürtünmeye dayanıklılığı sayesinde asbest endüstride çok yaygın olarak kullanım alanı bulmuş, özellikle gelişmiş ülkelerde hayatın pek çok yerinde insanlarla temas ortamı oluşturmuştur. Tabii bu denli yaygın kullanım ihtiyacı nedeniyle de madenlerde yoğun üretimi olmuştur. Rusya, Kanada, Güney Afrika, Avustralya en büyük maden üreticileridir. Asbestin yoğun endüstriyel kullanımı yılları arasında en üst düzeye ulaşır. Dünya asbest tüketiminin % 34 ü çatı kaplama malzemelerinde, % 23 ü sürtünme ile ilgili malzemelerin yapısında, %15 i çimento yapımında, %8 i gaz maske yapımında ve %20 si diğer iş kollarında kullanılmıştır yılına kadar dünyada 100 milyon ton asbest üretildiği, bunun %90 ından fazlasının chrysotile, kalanının ise crocidolite, amosite ve anthophollyte tipinde olduğu bilinmektedir. Asbest, 20.yy ın ilk çeyreğinden itibaren WHO International Agency for Research on Cancer (Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi) nin Kanserojen Maddeler listesinde Grup IA kanserojen olarak tanımlanmıştır yılından itibaren asbestin kullanımı gelişmiş ülkelerin büyük kısmında yasaklanmış olmasına karşın halen gelişmekte olan ülkelerde kullanımı yaygın olarak devam etmektedir. 7

8 Son yüz yılda asbest ile insan arasında yoğun bir temas yaşanmıştır. Asbest temasının gelişmiş ülkelerdeki nedeni esas olarak madencilik ve endüstri ortamlarında gelişen mesleksel ilişkilerdir. İşçiler asbest madenlerinde ve bazı iş kollarında doğrudan, bazı iş kollarında ise zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak asbest ile temas etmişlerdir. Yine bu maden veya iş yerlerinin çevresinde yaşayanlar ise oluşan çevre kirliliği nedeniyle, daha düşük yoğunlukta da olsa asbest ile temas etmek durumunda kalmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise asbest teması, sanayinin gelişimine koşut olarak yavaş yavaş artmaktadır. Özel bir temas şekli olarak, bazı coğrafi bölgelerde doğal toprak örtüsünde yer yer bulunan kontaminasyon nedeniyle, özelliklerini detaylı olarak ileride aktaracağımız şekilde, asbest teması kırsal alanda da gerçekleşebilir. Halen gelişmiş ülkelerin tümünde asbest kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde de 2010 yılında asbest üretimi ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ancak bu tarihe kadar üretilen ve kullanılan asbest halen hayatımızın her anında yer almaktadır. Gelişmekte olan bazı ülkelerde, Hindistan, Rusya ve gelişmemiş ülkelerde asbestin üretimi ve endüstride kullanımı devam etmektedir. Asbest çok sayıda iş kolunda kullanıldığından önümüze büyük bir ürün çeşidi içinde çıkabilir. Bu nedenle olası yapımında asbest kullanılmış ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 1. Ateş yakılan büyük ocakların ve kazanların duvarlarında ısı muhafazası ve yanmaz malzeme olarak (örneğin kömür kalorifer kazanları), 2. Elektrik hatlarının, kabloların izolasyonu, 3. Isıya ve suya dayanıklı kumaş üretimi, 4. Gaz maskeleri, 5. Otomobillerin, trenlerin fren balataları, 8

9 6. Gemi izolasyonu, 7. Eski yanmaz eldivenler, 8. Çimento sanayinde katkı maddesi, 9. Çatı kaplama malzemeleri, örneğin eternit 10. Binaların çatı ve duvar yalıtım malzemeleri, 11. Yer kaplama malzemeleri parke, marley 12. Yer kaplama malzemelerinin yapıştırıcıları, 13. Kalorifer boruları gibi sıcak su borularının etrafında yalıtım malzemesi olarak, 14. Su borularında sızdırmazlık için izolasyon malzemesi olarak, 15. Hazır duvar panellerinde, 16. Bazı ısı üreten elektrikli ev aletlerinin ısı temas bölgelerinde, örneğin tost makinası, elektrikli fırın, tencere kulpu, saç kurutma makinaları Resim 6. Asbest gemilerde su yalıtımı için kaplayıcı madde olarak, çatılarda da çatı kaplama malzemelerinde yalıtıcı olarak sık kullanılmıştır. Bu ürünleri kullanan ya da bu ürünlerin bulunduğu alanlarda yaşayanlar asbest ile çevresel olarak temas etmektedirler. Tabii bu ürünlerin üretildiği iş kolları asbest teması için riskli iş kollarını oluşturmaktadır. Söz konusu bu iş kollarını da şöyle sıralayabiliriz: 9

10 1. Asbest madeni üretim işçileri, 2. Araba tamircileri, özellikle fren, mekanik aksam işçileri, 3. Kaynakçılar, 4. Altın, gümüş üretim sanatkarları, 5. Buhar kazanı, ateş kazanı yapımcıları, 6. Kimyagerler, 7. İtfaiyeciler, 8. Gaz istasyonunda çalışanlar, 9. Yağ rafinerisinde çalışanlar, 10. Jenaratör operatörleri, 11. Elektrik santralinde çalışanlar, 12. Demiryolu işçileri, 13. Geni söküm sanayii çalışanları, 14. Tersane işçileri, 15. Yanmaz kumaş tekstil işçileri, 16. Su sistemleri, ısı boruları çalışanları, tamircileri, 17. Elektrik hattı döşeyicileri, 18. Yer döşemecileri, 19. İnşaat mühendisleri, 20. Dokumacılar. Asbest üretimi ve kullanımının yasaklandığı ülkelerde bu iş kolları yavaş yavaş asbestten farklı maddeler kullanmaya, örneğin cam elyafı kullanmaya dönmüş, böylece iş kollarında asbestten risksiz ortamlar oluşmaya başlamıştır. Ancak daha önce kullanılan ürünler nedeniyle asbest teması devam etmektedir. Örneğin eski model arabalarda fren sistemlerinin tamiri sırasında, eski binaların yıkımında, gemi söküm atölyelerinde, eski tip kaynak ve eski tip yüksek ısı ocaklarında çalışanlarda asbest ile temas mümkündür ve hala bu iş kollarında sorun devam etmektedir. Ülkemizde, zaman zaman yıllık asbest ithalatı Ton a kadar çıkmıştı ve az miktarda da olsa yerli üretim vardı yılında % 90 ı Rusya dan olmak üzere ton asbest ithal edildiği kayıtlara girmiştir yılından itibaren asbest kullanımı 10

11 kontrol altına alınmış, Aralık 2010 tarihinde çıkarılan bakanlar kurulu kararıyla her türlü asbest kullanımı ve ticareti yasaklanmıştır. Ancak bu tarihe kadar son 10 yılda Ton asbest ithal edildiğini biliyoruz. Bu miktar halen çevremizde yaşam ortamlarında dolaşımdadır. Yukarıda sıralanan bütün bu özellikleri dikkate alarak asbest ile doğal toplumsal yaşantıda insan temasını epidemiyolojik olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: 1. Mesleksel temas (endüstri nedenli temas) a. Primer: Asbest madeni, b. Sekonder: Asbest içeren madde ile çalışan iş yerleri, örneğin eternit, tekstil sanayii. c. Tersiyer: Meslek ortamından çevresel temas: - Domestik temas: İş yerlerinde çalışanların eve getirdikleri elbiseler nedeniyle temas, - Yerleşim komşuluk yoluyla temas, d. Çevresel temas: Yaşam ortamlarında kullanılan bazı malzemelerdeki asbest kontaminasyonu nedeniyle genel popülasyonun teması. 2. Kırsal alanda asbest teması: Kırsal alanda yaşayan köylülerde gerçekleşen temas. 11

12 KIRSAL ALANDA ASBEST TEMASI Yer kabuğunda, coğrafi alanın şekillenme sürecine bağlı olarak asbest lifleri ile yoğun karışıma - kontaminasyona uğramış toprak birikimleri bulunabilir. Söz konusu bu toprağın ismi broşür boyunca aktoprak olarak kullanılacaktır. Resim 7. Yeryüzünde doğal asbest karışımlı toprak yığınları (Eskişehir ve Kütahya kırsal alanından görüntüler). Aktoprak birikimleri veya aktoprak ile karışmış toprak yığınları kaynakları yerleşim yerlerinin yakınında, etrafında olabilir, yolların kenarlarında yer alabilir. Fotoğraflardaki aktoprak yığınlarının metalik gri-yeşil-mavi rengi ve elle incelendiğinde fark edilen yumuşak kıvamı kolay ayırt edilmelerine imkan verir. Yol kenarlarında bulunan bu kaynaklar kolay taşınma nedeniyle sıklıkla kullanılmıştır, üzerlerinden kazınarak toprak alındığı bellidir (Resim 8-11). Kırsal alan yaşayanları, özellikle 50 yaş üstü köylüler bu toprakları çok iyi tanır. Tarif edildiğinde hemen kaynağını ve kullanılan yerleri, kullanılan ev ve damları-çatıları gösterebilirler. 12

13 Resim 8. Afyon ili Tepeköy köyü yol girişi, köyün hemen üst sağ tarafındaki aktoprak yığınına dikkat. Daire ile işaretli damlarda-çatılarda da bu toprak serilmiş olarak görünüyor (Toprağın farklı rengine dikkat!). Resim 9 ve 10 da köy yolu üzerinde doğal aktoprak yığını örnekleri gözükmektedir. Resim 9. Yol üzerinde yer alan aktoprak birikimleri (*). Toprağın metalik gri-yeşil rengi ve yumuşak kıvamı kolay ayırt edilmelerini sağlıyor. 13

14 Resim 10. Kütahya ve Eskişehir de köylerin yol girişinde aktoprak yığınları. Toprak köylerin içinde yerleşim alanında da bulunabilir. Toprağın mineral özelliği bitki yetişmesine, yeşillenmesine izin vermez (Resim 11). Resim 11. Köylerin içinde aktoprak birikintileri. Aktoprağın sahip olduğu lifsi yapısı ve esnekliği sayesinde kazandığı ısı ve su yalıtım özellikleri geleneksel hayat içinde köylüler tarafından fark edilmiş, öğrenilmiş, böylece kırsal alan yaşayanlarınca kullanılmaya başlanmıştır. Aktoprağın hemen köylerin etrafında, yakınında doğal olarak kolayca bulunması, kolay çıkarılması, kolay kullanılması ve tabii parasız olması nedeniyle kullanımı yaygın kabul görmüştür. Sosyo-ekonomik hayata kabulü 14

15 ve sık kullanımı nedeniyle bu tür toprak çeşitleri yöre yaşayanları tarafından bazı bölgelerimizde aktoprak, bazı bölgelerimizde çorak toprak, geven toprak, göktoprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı adıyla da adlandırılarak diğer toprak çeşitlerinden ayırt edilmiştir. Bu toprakların rahat bulunduğu yerlerde yaşayan köylüler, geçen zaman boyunca aktoprağın -içeriğindeki asbest lifleri nedeniyle- toprağın ısı ve su yalıtımı gibi yararlı etkilerini tecrübe yoluyla öğrenmişler ve evlerinin badana-sıva işinde, çatıların ısı ve su yalıtımında, ateş yakılan ocakların yalıtımında aktoprağı yaygın olarak kullanmışlardır. Aktoprak, kullanılacağı zaman kaynağından kolayca çıkarılabilir. Bir kürekle, keser ile, kazma ile bu işlem yapılabilir (Resim 12). Resim 12. Aktoprak bulunduğu yerden kolaylıkla çıkarılıyor. 15

16 Resim 13. Çıkarılan toprak rengi, yumuşaklığı, hafifliği ve lifsi yapısı ile dikkat çeker. Çıkarılan toprak hemen badana-sıva olarak kullanılacaksa bir su kovası içinde su ile eritilerek yumuşak kıvamda akışkan bir sıva malzemesi elde edilir. Bu malzeme eski tarihlerde koyun postu tüyleri ile yakın zamanlarda ise kalın tüylü fırçalarla doğrudan evlerin duvarlarına sürülür. Böylece evin hem sıvası hem de badana işi yapılmış olur (Resim 14) Resim 14. Atoprak ile dış sıvası yapılmış eski bir ev, sıva yakından görünümüyle. 16

17 Aktoprak sıvası evin duvarında hafif gri-beyaza kaçan renkte, yumuşak kıvamda, dokunulduğunda kolay yapışan ve tozutan bir tabaka oluşturur. Bu tabaka ev içine güzel bir koku da verir. Bu nedenle evlerin iç sıvasında da sıklıkla kullanılmıştır. Resim 15. İç sıva olarak aktoprak kullanılmış duvar örnekleri. Resim 16. Aktoprak sıvası üzerine sürtününce toprağın yumuşak ve hafif yağsı yapısı nedeniyle kolaylıkla sıvanır, tozutur. 17

18 Sıva için hazırlanmış aktoprak bulamacı eğer hemen kullanılmayacaksa, topaklar haline getirilip, kurutularak kullanılacağı zamana kadar saklanabilir. Kullanılacağı zaman tekrar suda eritilip, kullanıma hazır hale getirilebilir. Resim 17. Aktoprak topakları ilerki tarihlerde kullanım için hazırlanıyor. Damın üstündeki sıvaya dikkat. Bu topaklar bazı yörelerimizde ticari olarak köylerde satılmış. Aktoprak su yalıtımı için özellikle ağıl ya da ahır olarak kullanılan damların üstüne serilir ve yuvarlak-silindir gibi bir taş tekerlekle ezilerek basılır, sıkıştırılır, yerleştirilir. Yağmur yağdığında ıslanan lifler birbirleri ile daha sıkı temas ederek yalıtım için uygun bir ortam oluştururlar. Ancak güneşte kuruyan toprak tozlanır ve rüzgarla taşınır, damlardan sokağa doğru savrulur. Evlerin duvarlarından, damlardan rüzgarla savrulan aktoprak içindeki asbest lifleri sokaklarda havada asılı olarak uçuşur, bu sırada oradan geçen insanlarda temas oluşur. Yere düşen toz araba veya hayvan sürüsü geçerken yine yukarı kalkar ve temas nedeni oluşturur. 18

19 Resim 18. Çatı dam üstünde aktoprak kaplama. Resimlerdeki görüntüler yukarıda değinilen toz savrulma ve asbest teması ilişkisini çok güzel anlatıyor. Resim 19. Damın üzerindeki aktoprak yakından bakıldığında kaynaktaki toprağa olan renk ve nitelik benzerliği ile kolaylıkla tanınır. 19

20 Resim 20. Sivas ta çatıları aktoprak ile kaplı bir köy: Köyün yakınındaki aktoprak yığınına ve çatıların rengine dikkat.. Resim 21. Köy sokağında gezinirken aktoprak sıvalı evden asbest ile temas şansı yüksek. Temas daha önce de konu ettiğimiz gibi doğumla başlar ve günlük hayatta köyde yaşandığı sürece hem iç ortamda hem dış 20

21 ortamda sürer gider. Bu nedenle bir köylünün bu ortamda yaşarken toplam asbestle temas dozu yüksek olur. Resim 22. Evin iç duvarlarındaki aktoprak sıvası nedeniyle doğum ile başlayan ve yaşam süreleri boyunca devam eden asbest ile temas. Kullanımının yanı sıra aktoprak doğal olaylarla çevrede yaşayanların asbest temasına neden olabilir. Örneğin Resim 8,10,11 ve 24 te görüldüğü gibi köy etrafındaki aktoprak yığınları doğal olaylarla, örneğin rüzgarla savrularak komşuluğundaki köyün üstüne tozlar halinde yayılabilir. Böylece aktoprak için daha önce tanımlanan kullanım şekilleriyle olan temasının yanı sıra, doğal olaylarla da örneğin rüzgar savurmalarıyla da aktoprak- asbest teması oluşmaktadır. Bu noktada, son yıllarda aktoprak kullanan ev sayısı oldukça azalmış olsa da doğal toprak örtüsü nedeniyle bu tür köyler için temasın hala devam etmekte olduğu açıktır. İşte köy 21

22 yerleşimine yakın bulunan bu tür aktoprak yığınları asbest teması için önemli kaynakları oluşturabilir. Resim 23. Bir köyün yukarıdan eğimli görünümü. Fotoğrafın sağ tarafında aktoprak yığınları ve çatılara dikkat. Rüzgarlı havada rüzgar yoldan köye doğru estiğinde oluşan aktoprak asbest toz kirliliği açıkça görülebilir. 22

23 ASBEST KARIŞIMLI AKTOPRAĞI NASIL TANIRIZ? Daha önce de değinildiği gibi asbest karışımlı toprak, asbestin lifsi yapısının ona verdiği özellik nedeniyle nispeten diğer topraklardan kolay ayırt edilir. Çeşitli mat renklerde görülebilir: Gri, hafif yeşilimsi, metalik mavi, kreme kaçan veya griye kaçan beyaz renkte görülebilir. Resim 24. Asbest karışımlı aktoprağın özel kazılma durumunda lifsi yapısı çok güzel gözlenebilir. Resim 25. Metalik gri-yeşil renkli lifsi ve yumuşak-yağlı özelliğe sahip aktoprak. 23

24 Tabii değişik tip asbest mineralleri vardır. Kimisi daha uzun lifli, kimisi daha kısa liflidir (Resim 3). Kısa lifli asbest içeren toprak Resim 26 da görüldüğü gibi daha küçük partiküllü, kaba toz parçacıkları halinde olabilir. Elle tutulunca hem ele kolay sıvanır hem de yumuşak bir şekilde daha küçük parçacıklara dağılabilir. Resim 26. Kısa liflere sahip aktoprak örnekleri. Renk ve küçük partiküllü yapıya dikkat. Resim 27. Uzun liflere sahip aktoprak örnekleri. Renk, daha sert ve uzun partiküllü yapıya dikkat. Ancak elle kolaylıkla kırılabilir ve küçülebilir. 24

25 AKTOPRAK ÖRNEĞİ ALMA Bir köye gidildiğinde aktoprak örnekleri şuralardan alınmalıdır: 1. Köylünün kullandığı kaynaktan veya kaynaktan çıkarılmış toprak örneğinden, 2. Aktoprak kullanılmış iç sıva tabakasından, 3. Aktoprak kullanılmış dış sıva tabakasından, 4. Dam üzerine serilmiş toprak yığınından, 5. Köye yakın, rüzgarla taşınabilecek kadar yakın ve uygun konumda yığın varsa oradan. Örnek toprak yığınından alınacaksa 10 gram, yani bir avuç kadar toprak örneği ağzı kendiliğinden bantlı bir naylon torbaya konulur (Resim 28). Resim 28. Bir avuç içi kadar, yani 5-10 gm toprak örneği yeterlidir. Örnek alırken köyün 50 yaş üstü yaşayanlarından yardım isteyiniz. Özellikle yaşlılar size hem doğru aktoprak kaynağını hem de doğru sıva örneklerini gösterecek ve verecektir. 25

26 Örnek sıvadan alınacaksa 2-3 cm lik bir sıva parçası kaldırılarak parçalamadan, tozlamadan yine ağzı kendiliğinden bantlı bir naylon torbaya konulmalıdır (Resim 29 31). Resim 29. Aktoprak sıvalı duvardan örnek alınırken aktoprakla sıvalı kısım alınmalıdır. Dikkat: Aktoprakla sıvalı duvardan örnek alırken lütfen aktoprak sıvasının örneğe geldiğine dikkat ediniz. Bazı evlerde en üst katman doğrudan aktoprak olabilir. Bu durumda sıva katmanının alınması yeterli olabilir (Resim 29). Bazı evlerde de aktoprak sıvası üstüne sonradan kireç sıva yapılmış olabilir. O nedenle alınan örneğin derinliğine dikkat edilmeli, üst katman kireç ise alttaki aktoprak katmanının da alınmış olmasına dikkat edilmelidir (Resim 30). Duvardaki sıvadan alınan örneğin fazla da derin olmaması gerekir. Çok derin örnek alındığında sıva altındaki kerpiç toprağı da örneğe gelerek örneği kirletebilir (Resim 31). 26

27 Resim 30. Dış sıvada kireç altında aktoprak katmanı. Alınan tabakaya dikkat; yeterince derin. Resim 31. Sıva örneği alttaki kerpiç yapıya dokunulmadan alınmış. 27

28 Resim 32. İdeal örnek alma. Solda aktoprağın sıva öncesi eritilmemiş, bulamaç yapılmamış hali. Sağda bu aktoprakla yapılmış sıvadan alınan örnek. İdeal bir örnekleme; sadece sıvadan. Resim 33. Sıvadan derin alınmış örnek. Dikkat edilirse üst kısımda aktoprak sıvası çok güzel görünüyor. Derinde de normal toprak-kerpiç alınmış. Bu örnek mineral analizine verilirken mineralog ikaz edilecek: sadece üst katmanı çalış! 28

29 Damdan alınacak örnekte benzer şekilde üstten 1 cm alta kadar kazılarak bir avuç kadar toprak ağzı bantlı naylona konulmalıdır. Alınan örneğin ağzı kapatıldıktan sonra, açılmayacak şekilde bantlanır. Üzerine bir etiket yapıştırılır. Etikete il, ilçe, köy ve evin sahibinin ismi yazılır (Resim 34). Ev değilse toprağın alındığı mevki yazılır. Bu bilgiler ayrıca her köy için listelenir. Liste altında örneği alan kişinin ismi, bağlı olduğu il halk sağlığı müdürlüğü yazılır. Örnek liste broşür arkasında ektedir. Resim 34. Nakil için hazırlanmış ve alınan yer bilgilerini içeren bir örnek. Toplanan örnekler her yol dönüşünde veya alınan örnekler yeterli miktarda sağlanınca toplu halde ildeki ismi ve adresi size bildirilen koordinatöre listeler ile teslim edilir. Listelerin bir fotokopi örneği de il halk sağlığı müdürlüğünde arşivlenir. 29

30 Dikkat: Aktoprak adı verilen ve evlerin sıva-badana işlerinde kullanılan her toprak asbest içermez. Örnek alan teknisyen, aktoprak gösterildiğinde bu durumu hatırlamalı, kıyaslama yapmalı ve örnek ayırımı yapabilmelidir. Yani asbest olmayan aktoprak ile asbest olan aktoprak karıştırılmamalıdır. Resim 35 ve 36 da kıyaslamalı örnekler gösterilmektedir. Resim 37 de de asbest içermeyen aktoprak kaynağı görülmektedir. Resim 35. (A) Kalsit ve talk karışımlı, yöre insanınca adına aktoprak denilen ve sıva-badana işinde kullanılan bu örnekte asbest yok. Renk ve toz küçüklüğüne, parlaklığına dikkat. (B) Asbest karışımlı aktoprak; rengi, niteliği farklı. Bu örneklerin rengine ve toz özelliğine dikkat ediniz. Asbest içermeyen aktoprağın renkleri çok beyaz, toz partikülleri çok küçüktür ve serttir, nemli halde değildir, elde sıvanmaz, yapışmaz. Halbuki aktoprak gri-mavi-yeşil renge kaçan renkte ve toz olarak nispeten daha büyük partiküllü, lifsi, yumuşak, nemli ve yağlı haldedir, ele kolay yapışır, sıvanır. 30

31 Resim 36. (A) Başka bir kalsit karışımlı, yöre insanınca adına aktoprak denilen ve sıva-badana işinde kullanılan örnekte asbest yok. Renk ve toz küçüklüğüne, parlaklığına dikkat. (B) Asbest karışımlı aktoprak; rengi, niteliği farklı. Resim 37. Asbest içermeyen aktoprak kaynağı; kaynağın rengine dikkat. 31

32 Numune alımlarında izlenecek yol Örnek alacak teknik personel aşağıdaki malzemeleri yeterli miktarda elde bulundurulmalıdır. Toz maskesi (3M) Yapışkan bant Maket bıçağı Küçük bir pense ya da kerpeten Numune kayıt listesi (ekte) Numune torbası Spray başlıklı su şişesi (basit şekilde su püskürtecek) Numune Alma Talimatı 1. Numune alacağınız noktaları belirleyiniz ve bir örneği ekte gösterilen örnek forma işleyiniz. 2. Yeterli sayıda numune torbanızın varlığını diğer malzemelerinizi kontrol ediniz. 3. Maskenizi ağız ve burnunuzu içine alır şekilde takınız. Maskeniz yüzünüze tam olarak oturmalıdır. 4. Maskenizi tüm numuneler alınana kadar çıkartmayınız. Numune alımına ara verirseniz çıkarttığınız maskeyi atıp yenisini takınız. 5. Tozu azaltmak için numune alacağınız alanı hafifçe ıslatınız. 6. Malzemenin tüm katmanlarını temsil edecek numuneyi maket bıçağı ya da spatül yardımıyla alın. 7. Numune torbalarına koyarak torbayı numaralandırın. 8. Kazınabilen kaplama malzemeleri için üç ayrı bölgeden bir avuç içini dolduracak kadar kadar numune almanız yeterlidir. 32

33 9. Yer, duvar ya da tavan kaplamaları, ıva örnekleri için tüm kalınlığı boyunca ve 3-4 santimetrekare kadar numune almanız yeterlidir. 10. Numune aldığınız materyalde oluşturduğunuz zedelenmeyi gerekli görürseniz yapışkan bant ile bütünlüğü koruyacak şekilde bağlayın. 11. Numunelerin birbiriyle karışmasına(kodlama ya da kayıt hatası) ve aralarında çapraz kontaminasyona engel olunuz. 12. Tüm numuneleri size bildirilen isim ve adrese teslim ediniz. Olası asbest içeren malzemelerden numune almak yüksek sağlık riski olan bir iş değildir. Öncelikle asbest liflerinin malzeme içerisinde fikse halde olduğundan saçılması zordur. Numune alma talimatının doğru uygulanması halinde bir risk olmayacaktır. Numune alma işinde çalışan kişiler için özel bir sağlık izlemi uygulanmasına ihtiyaç yoktur. TÜRKİYE DE MEVCUT OLGU BİLGİLERİNE GÖRE ASBEST KARIŞIMLI AKTOPRAK KULLANIM YAYGINLIĞI Yukarıda tanımlanan asbest karışımlı aktoprak kullanım şekli, aktoprağın bazı bölgelerde doğal olarak bulunma özelliğine bağlı olarak ülkemizin bazı yörelerinde nispeten sık, bazı yörelerinde nadir olarak bulunabilir, bazı yörelerde de yoktur. Bugüne değin aktoprak nedenli hastalıkların sık görüldüğü iller Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Sivas ve Elazığ dır. Nispeten daha nadir olmak üzere Afyon, Konya, Isparta, Tokat, Kayseri, Gaziantep ve Hatay da görülür. Biraz daha seyrek olarakta Denizli, Antalya, Burdur, Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Yozgat, Çankırı, Çorum ve Çanakkale de de bu tür hastalıklara beklenenden daha sık olarak rastlanmıştır. Resim 38 de yer alan 33

34 haritada çalışacağımız iller yer almaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Samsun illerinde de ağırlıklı sorun mesleksel temastır. Resim 38. Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı nın yürütüleceği iller. Resim 39 da da Türkiye için asbest karışımlı toprak örtüsünün bölgesel dağılımı yer almaktadır. Her iki haritaya dikkat edilirse olası asbest temaslı iller ile asbestli toprak örtülerinin yaygın olduğu coğrafi dağılım birbiri ile örtüşmektedir. Resim 39. Türkiye üzerinde asbest karışımlı aktoprak örtüsünün yaygın olduğu coğrafi alanlar-bölgeler. 34

35 Asbest ile kırsal alanda kullanılan aktoprak nedeniyle oluşan temas şekli 1980 li yılların sonuna dek bazı bölgelerimizde yoğun biçimde devam etmiştir. Ulaşım imkânlarının artması ile aktoprağın kullanımı giderek kireç ile yer değiştirmiş, 1990 larda da kullanımı azalmaya başlamış, halen kullanım oldukça azalmıştır. Ancak bugün için Türkiye de, kırsal alanda yaşama nedeniyle asbest ile temaslı civarında kişi yaşadığı, yaklaşık kişinin de temasa devam ettiği öngörülmektedir. Son iki ay boyunca, Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından mezotelyoma vakası gelme veya bizzat alana giderek asbest nedenli hastalık ve asbest teması belirleme yoluyla elde edilen verilerin derlenmesi sonucu halen toplam 30 ilde, 473 köyde asbest karışımlı aktoprak sıvalı ve/veya çatısı örtülü ev olduğu belirlenmiştir. Yine bu köylerin büyük çoğunluğunun çevresinde, köylülerin maksada yönelik kullandığı aktoprak kaynakları vardır. İşte bu köylerdeki aktoprak sıvalı evlerden, aktoprak serili çatılardan, damlardan ve köylerin etrafındaki aktoprak kaynaklarından örnekler alınacaktır. ASBEST TEMASI NEDENLİ HASTALIKLAR Asbestin gerek doğada serbest olarak bulunması gerekse endüstride yaygın kullanımı nedeniyle her insan asbest ile temas eder. Yaşanılan yere bağlı olarak değişmekle beraber günde ortalama arası asbest lifi soluyabiliriz. Suda da asbest lifleri bulunur, lif miktarı litrede e ulaşabilir. Bu kaçınılmaz temas nedeniyle her insan günlük yaşamda asbest ile temas eder. Her insanın akciğerlerinde asbest lifleri belli sayılara kadar bulunabilir. Hastalık oluşturmada asbest ile artan temas süresi, çok yoğun temas ve akciğerde artan asbest yükü artan risk getirir. Kısa süreli, düşük konsantrasyonda asbest solumak zaten doğal ortamda yaşamayla temas edilen lif miktarından fazla bir riske neden olmaz. 35

36 Asbestin nefes yoluyla alındıktan sonra solunum sistemi üzerine oluşturduğu etkilenim sonucu ortaya çıkan, kesin kanıtlanarak tanımlanmış hastalıklar-patolojiler şunlardır: 1. Kalsifiye veya kalsifiye olmayan plevral plak (akciğer zarı üzerinde kireçlenme yapmış veya yapmamış lokal zar kalınlaşmaları), 2. Diffüz plevral fibrozis (akciğer zarında çepeçevre kalınlaşma), 3. Benign asbest plörezisi (akciğer zarları arasında iyi huylu su toplanması), 4. Asbestozis (akciğerlerde asbest toplanmasına bağlı sertleşme ve bozulma), 5. Yuvarlak atelektazi (akciğerde küçük sönmüş alanlar), 6. Mezotelyoma (akciğer zarı kanseri), 7. Akciğer kanseri. Bu hastalıklar asbest ile temas etmiş topluluklarda normal insan topluluklarına göre çok daha sıktır. Asbest in yol açtığı hastalıkların ekonomik yükü de olukça büyüktür. Asbest in yol açtığı hastalıkların tedavisi için Almanya nın yıllık harcaması 290 Milyon Euro yu bulmaktadır. Japonya da ise bugüne değin toplam 27 Milyar Yen harcandığı belirtilmektedir. Önümüzdeki 30 yıl boyunca sadece mezotelyoma hastalığının gelişmiş ülkelere maliyeti 300 Milyar USD den fazla olacaktır. Halbuki asbest teması önlenebilir bir durumdur. Dolayısıyla asbest nedenli hastalıklar da tamamen önlenebilir hastalıklardır. Nitekim başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde asbest nedenli hastalıkların önlenmeleri için büyük çabalar gösterilmektedir. Türkiye Asbest Kontrolü stratejik Planı da bu tür çalışmaların en kapsamlı ve ne önemli örneklerinden birisidir. 36

37 KIRSAL ALANDA AKTOPRAK ÖRNEĞİ ALACAK KİŞİLERİN NELERE DİKKAT ETMESİ GEREKİR Daha önce konu edildiği gibi asbest ile temas sırasında temas edilen miktarın yoğunluğu ve temas edilen sürenin uzunluğu ilgili hastalıklar için risk oluşturabilir. Ancak bu projede çalışan kişilerin asbest ile temas miktar ve süreleri çok çok kısa olacaktır. Oluşacak temas araştırmacıların temasından bile çok düşük olacaktır. Bu nedenle risk alınmayacaktır. Ancak bu tür örnek toplama durumlarında toplayıcının 3M maske takması önerilir. Bu maskeler size temin edilecektir. 37

38 ÖRNEK TESLİM LİSTELERİ İli: İlçesi: Köy adı: Görevli: Örnek no Örneğin alındığı yer/mevki Bina ise sahibinin adı Açıklama 38

TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI Eylül 2012 TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI TÜRKİYE MEZOTELYOMA ÇALIŞMA GRUBU SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ESOGÜ AKCİĞER VE PLEVRA KANSERLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER I. PROJE

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS Prof. Dr. Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Çiçek TaĢıyıcısı, Diego Riviera Sunum Planı Meslek hastalığı tanısı İlliyet bağı Ġndeks

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir?

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? On5yirmi5.com Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? Türkiyedeki madenler ve kullanım alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 1/7/2016) Ülkemizdeki başlıca madenler a. Demir

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ. YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk USLUOĞULLARI. u ASBEST KULLANIMI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ. YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk USLUOĞULLARI. u ASBEST KULLANIMI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk USLUOĞULLARI ASBEST KULLANIMI ASBEST NEDİR Asbest, tabiatta doğal olarak bulunan ve lifsi (iğsi) yapıda olan bir mineral

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat.

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat. ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRIOTEKS BUHAR DENGELEYICI ÖRTÜLERI YETKİLİ SATICISI TEMELDEN ÇATIYA YAPI &YALITIM MALZEMELERİ SATIŞ MERKEZİ TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat Amacı 2 Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Nazime Yüksekkaya Ziraat Yüksek Mühendisi (Süt Teknolojisi Bölümü) Tespitler Süt ve süt ürünlerinin

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

MaxiFoam. classicrange. Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır.

MaxiFoam. classicrange. Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır. MaxiFoam Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır. MaxiFoam : bir gerilmiş 15 gauge naylon dikişsiz astar üzerinde nitril köpük

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TA ATERMİT Sayılarla Atermit Firması Kuruluş: 1956 2014 Üretimden Net Ciro: $80 M / 187 M 2014 İthalat: $ 14 M 2014 İhracat : $ 6 M Fabrikalar: 5 Satış Ofisleri: 2 Çalışan

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

SIVA DEĞİL; TERMOSIVA Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM

SIVA DEĞİL; TERMOSIVA Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM SIVA DEĞİL; TERMOSIVA Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM Yüksek Isıya Dayanıklı Termosıva; çimento esaslı, genleştirilmiş perlit agregalı ve bağlayıcı özellikteki, kimyasal katkılı ısı, ses ve yangın

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI ÇATILARDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILARDA ISI YALITIMI Çatılarda ısı yalıtımı için; cam

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİ OLGUNLAR KÖYÜ ASBEST MARUZİYETİ. DR. EŞREF ATABEY Tıbbi Jeoloji uzmanı

HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİ OLGUNLAR KÖYÜ ASBEST MARUZİYETİ. DR. EŞREF ATABEY Tıbbi Jeoloji uzmanı HTY İLİ YYLDĞI İLÇESİ OLGUNLR KÖYÜ SEST MRUZİYETİ DR. EŞREF TEY Tıbbi Jeoloji uzmanı Olgunlar köyü yerleşim alanı, KD-G istikametinde uzanan bir sırtın güney yamacı üzerinde olup, krizotil asbest bulunduran

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BRİKET DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BETON BRİKET DUVAR Beton briket bloklar, kum, çakıl, tüf, bims (sünger

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75.

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75. Karakteristik İşin Başlama-Bitiş Tarihi Proje Tutarı (TL) 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Bakım ve Onarımı -.0.500,00 İl /Kuruluş Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

TÜRKİYE NİN MADENLERİ

TÜRKİYE NİN MADENLERİ TÜRKİYE NİN MADENLERİ Gökmen ÖZER/ Coğrafya Öğretmeni Kars Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Lisesi Madencilik ile ilgili bazı terimler Maden Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

Katkıda Bulunanlar. Hakan Çubukçu Mak. Müh. A Sınıfı İGU. Mehmet Melih Koçak ÇSGB İş Teftiş Kur. Başk. İş Müft.

Katkıda Bulunanlar. Hakan Çubukçu Mak. Müh. A Sınıfı İGU. Mehmet Melih Koçak ÇSGB İş Teftiş Kur. Başk. İş Müft. Katkıda Bulunanlar Hakan Çubukçu Mak. Müh. A Sınıfı İGU Emsal Çoban Ziraat Yük. Müh. A Sınıfı İGU Utku Önen Kimya Müh. A Sınıfı İGU Mehmet Melih Koçak ÇSGB İş Teftiş Kur. Başk. İş Müft. Alper Dağdelen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ÜRÜN BİLGİSİ Tanımı : Deformasyona karşı dayanıklı doğal kauçuk esaslı su yalıtım profilleri. Su ile temas ettiğinde içerdiği Hidrofilik maddeler dolarak hacminin

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı