İletişim Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İletişim Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 Fa kü lte si İle tiş im BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2 2

3 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 06 İletişim Tasarımı Bölümü 16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 30 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3

4 4

5 Dekanın Mesajı Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim yılında kuruldu. Önce Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile eğitim - öğretim hayatına başlayan fakülte, yılında İletişim Tasarımı Bölümü nü, yılında da Radyo-TV ve Sinema Bölümü nü bünyesine kattı. İletişimin disiplinlerarası zenginliğinden faydalanarak oluşturulan İletişim Fakültesi nin tüm bölümlerinde ders programları ile öğrencilerin, araştıran, düşünce üreten, inisiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde profesyonel normları sorumlulukla yaşama geçirebilen, bilgi ve beceriyle donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Öğretim programında gözetilen bu ilkeler üniversitemizin, konularında uzmanlaşmış, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosunun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Sizleri de aramızda görmek bize mutluluk verecektir. Sevgi ve Saygılarımla. Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ Dekan 5

6 6

7 İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm LYS TS-1 puan türüyle öğrenci almaktadır. 7

8 Bölümün tanıtımı İletişim Tasarımı Bölümü; iletişim, tasarım ve teknoloji kavramlarını içinde barındıran, iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım bilgi ve becerisiyle birleştirerek kuruluşların politika ve stratejileri doğrultusunda etkili mesaj hazırlama, tasarlama, sunma yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Türkiye de benzer yapılanmalardan farklı olarak oluşturulan bölümün ders programı, hem sanat hem de teknoloji vurgusu taşımaktadır. İletişim Tasarımı Bölümü 1997 yılında İletişim Fakültesi ne bağlı olarak kurulmuştur. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu olanaklardan tüm bölümlerin öğrencileri faydalanabilmektedir. Başkent Üniversitesi nde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Bölümün avantajları İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü basılı ve dijital medya gereksinimleri ile iki/üç boyutlu medyayı kapsayan disiplinlerarası bir programa sahiptir. İletişim tasarımcısı; iletişim - teknoloji - tasarım arasındaki ilişkiyi kavrayan, insanlar arasındaki iletişimi görsel teknolojiyi kullanarak tasarlayan, dağıtan ve dağıtımı biçimlendirmeden sorumlu olan kişidir: Araştırmadan iletişim stratejisine, üretimden marka yönetimine kadar sürecin tüm aşamalarında aktif rol oynar. Bölüm, iletişim bilimlerinin temel terorik eğitiminin yanı sıra, alana yönelik içeriğin uygulamaya geçirilmesi tarafında da öğrencilere yetkinlik kazandırmaktadır. Bologna sürecine uygun olarak yüzde 50 yi aşan bir seçmeli ders/kredi olanağı ile birlikte; öğrenciler, ilgi duydukları alanlar üzerine danışmanlarının da desteği ile, derslerini seçip, kendilerine ve eğilimlerine uygun programlar oluşturma olanağına sahip olurlar. Özellikle proje odaklı ders içeriklerinin varlığı sayesinde, teorik bilgilerini, mezun olmayı beklemeden hayata geçirebilmektedirler. Bölüm öğrencileri, fakültenin diğer bölümlerinden de seçmeli dersler alarak,kültürel birikimleri artırabilmektedir. Bölüm mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar İletişim Fakültesi mezunları, iletişim, görsel ve basılı tanıtım, interaktif medya, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında görsel iletişim tasarımcısı, internet, web, portal, arayüz tasarım ve uygulayıcısı, multimedia tasarım ve uygulayıcısı, basılı ürün tasarım ve uygulayıcısı, kampanya tasarım ve uygulayıcısı gibi ünvanlarla çalışabilirler. Ayrıca kendi alanlarında akademik kariyer de yapabilirler. İletişim başlığının doğası gereği bölüm mezunları; Mesaj ve Mesajın iletilmesi konusundaki yetkinlikleri sayesinde; yaratıcı iş gücünün gerektiği her ortamda kendilerine yer bulabilmektedirler. 21. yy. ın hızla gelişen teknolojik ve sosyal 8

9 yenilikleri çerçevesinde, iletişim kavramının bu olguları yönetme gücü nedeniyle İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilere, öğrendiklerini evinde ve/ veya ulusal uluslararası kurumlarda icra edebilme fırsatı veren somut bir meslek kazandırır. Bölümün ayrıcalıklı yanları İletişim Tasarımı öğrencileri çift anadal ve yan dal yapma şansına sahiptir. Ayrıca öğrenciler, üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü nün idaresi ile Erasmus Programı na da katılabilmektedir. Öğrencilerimiz yurtiçinde yapılan yarışmalarda dereye giren çalışmalar ve projeler hazırlamışlardır. Akademik Kadro Doç. Dr. Duygu ALTUĞ (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Murat GÜVENİR Doç. Dr. Yavuz ERCİL Yard. Doç. Dr. Bülent BİNGÖL Yard. Doç. Selmin TERZİOĞLU Öğr. Gör. Zeynep Işıl IŞIK DURSUN Araş. Gör. Semih DELİL Araş. Gör. Banu ERŞANLI Araş. Gör. A. Engin UÇAR Grafik Tasarımcı Özge YILDIRIM 2 Kasım 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması na Türkiye genelinde 23 ildeki 45 üniversite katıldı. Yarışma, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye nin kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç iletişimcilerin yaratıcılıklarından faydalanmayı amaçlıyordu. Öğrenciler, televizyon, basın ve açıkhava reklamı, radyo ve internet ve sosyal medya uygulamaları olmak üzere 4 kategoride toplam 250 projeyle yarıştı. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Yıldızımız Avrupa da Parlasın isimli çalışmalarıyla İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları dalında ikinci oldu. (http://ilf.baskent.edu.tr/index.php/ component/content/article/34-slides/124-oeduel) Kullanılan laboratuar, atölye, uygulamalı dersliklere ait sayısal veriler İletişim Tasarımı Bölümü nün bilgisayar destekli derslerin ve proje derslerinin işlenmesi sırasında etkin olarak kullandığı 25 ve 20 kişilik 2 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölümün teorik dersleri ise fakülteye ait, içerisinde bilgisayar ve TV donanımı bulunan dersliklerde yürütülmektedir. Staj ve uygulamalı eğitim imkânları İletişim Fakültesi öğrencileri, İş Olanakları başlığı altında verilen alanlarda gönüllü staj yapabilirler. 9

10 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders I CENG101 Academic English I İLF121 İletişim I İLF123 Ekonomi İLF125 Psikoloji İTA123 Temel Tasarım Ve Süreçleri I TÜRK101 Türk Dili I TOPLAM DÖNEM II (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders II CENG102 Academic English II (ÖK: ENG131) İLF122 İletişim II İLF124 İşletme İLF126 Sosyoloji İTA124 Temel Tasarım Ve Süreçleri II (ÖK: İTA123) TÜRK102 Türk Dili II TOPLAM DÖNEM III (GÜZ) ATA201 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I CENG201 Academic English III (ÖK: ENG132) HİT223 Pazarlama İLF221 Araştırma Yöntemleri İLF223 Siyaset Bilimine Giriş İTA221 Tipografi İTA225 Arayüz Ve Web Tasarımı I TOPLAM

11 DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II XXXXXX Seçimlik Ders III XXXXXX Seçimlik Ders IV CENG202 Academic English IV (ÖK: ENG231) İLF222 Hukuk Başlangıcı İLF224 Kitle İletişim Kuramları İTA230 Göstergebilim TOPLAM DÖNEM V (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders V XXXXXX Seçimlik Ders VI XXXXXX Seçimlik Ders VII İLF321 İletişim Sosyolojisi İTA323 Görüntü Ve Ses İşleme I İTA329 Atölye I TOPLAM DÖNEM VI (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders VIII XXXXXX Seçimlik Ders IX XXXXXX Seçimlik Ders X XXXXXX Seçimlik Ders XI İLF326 Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı İTA330 Atölye II (ÖK: İTA329) TOPLAM DÖNEM VII (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders XII XXXXXX Seçimlik Ders XIII XXXXXX Seçimlik Ders XIV İLF423 İletişim Ve Etik İTA421 Masaüstü Yayıncılık İTA427 Tasarım Proje Süreçleri TOPLAM

12 DÖNEM VIII (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders XV XXXXXX Seçimlik Ders XVI XXXXXX Seçimlik Ders XVII İLF424 İletişim Hukuku İTA422 Bitirme Projesi İTA428 Portfolyo Hazırlama TOPLAM SEÇİMLİK DERSLER DERS KODU Ders Adı T U K AKTS ENG323 Translation I ENG324 Translation II ENG413 Developing Reading And Listening Skills ENG414 Developing Writing Skills And Speaking Skills ENG423 Presentation Skills I ENG424 Presentation Skills II HİT121 Halkla İlişkilere Giriş I HİT122 Reklama Giriş HİT221 Halkla İlişkilerin Kurumsal Temelleri HİT222 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Politikaları HİT224 Uygarlık Tarihi HİT225 Sunum Teknikleri HİT321 İletişim Ve İkna Kuramları HİT322 Kişilerarası İletişim HİT323 Reklam Kampanyaları I HİT324 Reklam Kampanyaları II (ÖK: HİT323) HİT325 Tüketici Davranışları HİT326 Örgütsel İletişim HİT421 Reklamcılık Uygulamaları HİT422 Halkla İlişkiler Uygulamaları HİT423 Kamuoyu Ve Pazar Araştırmaları HİT424 Kriz Yönetimi

13 HİT426 Örgüt Sosyolojisi HİT428 Reklam Çözümlemesi HİT430 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları HİT432 Tüketim Kültürü İLF226 Siyasal Düşünceler Ve Rejimler İLF228 Sosyal Psikoloji İLF322 İletişim Tarihi İLF323 Metin Çözümlemesi İLF324 Protokol Yönetimi İLF325 Siyasal İletişim İLF327 Stratejik İletişim İLF328 Medya İşletmeciliği İLF421 Uluslararası İletişim İLF422 Yeni Medya İLF425 Popüler Kültür İTA121 Görsel İletişim İTA122 Görsel Algı Ve Düşünme İTA126 Bigisayar Destekli Tasarım İTA128 Tasarım Tarihi İTA222 Fotoğrafik Ve Dijital İllustrasyon İTA226 Arayüz Ve Web Tasarımı II (ÖK: İTA225) İTA228 İllustrasyon İTA321 Konsept Geliştirme İTA322 Reklam Grafiği İTA324 Görüntü Ve Ses İşleme II (ÖK: İTA323) İTA325 Kurumsal Kimlik Tasarımı İTA327 İleri Web Uygulamaları (ÖK: İTA226) İTA328 Tipografi Uygulamaları (ÖK: İTA221) İTA331 Tasarım Analizi İTA332 Estetik İTA423 Multimedya Uygulamaları (ÖK: İTA324) İTA424 Marka Yaratma

14 İTA425 Sanal Kültür İTA431 Proje Uygulamaları İTA432 Tasarım Yönetimi RTS121 İletişim Ve Sanat RTS123 Televizyona Giriş RTS128 Medya Sanatları Ve Tarihi RTS221 Temel Fotoğraf RTS224 Radyo Televizyon Haberciliği RTS226 Kamera Aydınlatma Ve Çekim Teknikleri RTS227 Görsel Ve İşitsel Anlatım RTS228 Uygulamalı Fotoğraf (ÖK: RTS221) RTS321 Senaryo Yazımı RTS322 Televizyon Programcılığı (ÖK: RTS226) RTS324 Dünya Sinema Tarihi RTS327 Yaratıcı Yazarlık RTS329 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları I RTS330 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları II (ÖK: RTS329) RTS332 Senaryo Uygulamaları (ÖK: RTS321) RTS333 Kısa Film Yapımı I RTS334 Kısa Film Yapımı II (ÖK: RTS333) RTS421 Televizyonda Yapım Yönetim I RTS422 Televizyonda Yapım Yönetim II (ÖK: RTS421) RTS423 Haber Programcılığı RTS424 Film Kuramı RTS425 Belgesel Sinema RTS427 Haber Sosyolojisi RTS429 Reklam Fotoğrafçılığı (ÖK: RTS228) RTS430 Habercilik Ve Muhabirlik RTS431 Türk Sinema Tarihi RTS432 Belgesel Film Yapımı I RTS433 Medyanın Güncel Sorunları

15 Program Dışı Kredili GSB Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K AKTS GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Program Dışı Fakülte -Bölüm Seçimlik Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K AKTS BTU110 Bilgi Teknolojileri Ve Uygulamaları

16 16

17 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm LYS TS-1 puan türüyle öğrenci almaktadır. 17

18 Bölümün tanıtımı Rekabetin küresel bir nitelik kazandığı günümüzde örgütler, çevrenin onay ve desteğini elde edebilmek için kendilerine oransal üstünlükler sağlayacak yeni politika ve strateji arayışlarına yönelmişlerdir. Bu arayışlar sonucu ortaya çıkan olgulardan birisi de halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, örgüt-çevre etkileşimini sağlamak, bu bağlamda çevreyle karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurup sürdürmek için yararlanılan etkili, geçerli ve günün koşullarına uygun bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasında görev alabilecek insan kaynağını yetiştirmeyi kendisine amaç edinen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, topluma, alana ilişkin bilgilerle donanmış, iletişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilen, olaylara eleştirel bir perspektiften bakabilen bireyler kazandırma gayreti içerisindedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1997 yılında İletişim Fakültesi ne bağlı olarak kurulmuştur. Bölüm, iletişim alanının çeşitli yönleriyle ilgilenen, her biri kendi alanında uzman ve saygın, deneyimli ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu olanaklardan tüm bölümlerin öğrencileri yararlanabilmektedirler. Başkent Üniversitesi nde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (İngilizce) barajdır. Bu nedenle bazı dersler İngilizce olarak yapılabilmekte, bazılarında ise İngilizce kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bölümün avantajları Bölümün en büyük avantajlarından biri, seçmeli ders havuzunun genişliğidir. Seçmeli dersler yardımıyla öğrenciler danışmanlarıyla birlikte, kendilerine uygun patikalar oluşturarak mezun olmaya hak kazanırlar. Bunun yanı sıra, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü uygulamanın ön planda olduğu bir alan olması dolayısıyla, ders katalogunda çok sayıda uygulamalı ders bulundurmaktadır. Öğrenciler bu derslerde alana ilişkin teorik ve Pratik bilgilerini birleştirme fırsatına sahip olmaktadırlar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü sahip olduğu yüksek lisans programı ile öğrencilerine akademik alanda ilerleme imkanı sunmaktadır. Bölüm mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar Özel ve kamusal sektörde rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında uzmanlaşan bireylerin itibar yönetimi ve tanıtım faaliyetleri konularında yetkin bilgi ve becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak eğitim alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, gerek kurum içi, gerek kurumlararası iletişimi sağlama, kriz yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi konularında uzmanlaşmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik ve mesleki bağlamlarda iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtıma dair eleştirel bir farkındalık kazanırken iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki kuramsal ve pratik bilgilerini, 18

19 etik değerler ile bütünleştirerek edindikleri bu donanımı etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olur. Dolayısıyla mezunlar, iş dünyasında iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık gibi alanların stratejik önemini değerlendirerek çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında ve/veya farklı alanlarda akademik kariyerlerine de devam edebilirler. Akademik Kadro Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ (Bölüm Başkanı - Dekan) Doç. Dr. Recep TAYFUN (Dekan Yardımcısı) Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Doç. Dr. Andaç DEMİRTAŞ MADRAN Doç. Dr. Senem GENÇTÜRK HIZAL Yard. Doç. Dr. Senem AKKAYA GÜNGÖR Öğr. Gör. Nesli Tuğban YABAN Araş. Gör. Sevil BAL Araş. Gör. Ayşe Duygu ÖZAKINCI Uzm. Özge MUMCU BAYBARS Bölümün ayrıcalıklı yanları Genç, dinamik ve alanlarında uzman eğitim kadrosuyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, kendine ait bir yüksek lisans programına sahiptir. Bunun yanı sıra, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nde, fakültenin diğer bölümleriyle koordineli olarak çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahiptir ve öğrencilere yönelik Erasmus programları uygulanmaktadır. Fakültemiz öğrencileri eğitimleri süresince Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğretim üyeleri rehberliğinde birçok ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılmaktadır. Örneğin, 2 Kasım 2012 yılında Türkiye genelinde 23 ildeki 45 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması nda Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Selen Güngör ve Gökhan Tek, Yard. Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal ın danışmanlığında Yıldızımız Avrupa da Parlasın isimli çalışmalarıyla İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları dalında ikinci olmuştur. Bu yarışma, Avrupa Birliği Bakanlığı nın, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde, Avrupa ülkeleri ve Türkiye kamuoylarındaki karşılıklı önyargıları ve bilgi eksikliğini gidermek amacıyla düzenlenmektedir. Bu yarışmalardan bir diğeri de, Başkent Üniversitesi Spor Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Spor Yap yarışmasıdır. Bu yarışma, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin spor faaliyetlerine katılımının artırılması amacıyla düzenlenmiş bir halkla ilişkiler projesidir. Bu yarışmada bölümümüzü temsil eden öğrenciler birinci olmaya hak kazanmış ve geliştirdikleri halkla ilişkiler projesi spor merkezi koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilmiştir. 19

20 Staj ve uygulamalı eğitim imkanları Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğrenciler için zorunlu staj durumu söz konusu değildir. Program içindeki zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilere uygulamalı eğitim lisans dönemi boyunca verilmektedir. Mezun olan öğrencilerin çalıştıkları kurumlar Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, iletişim sektörü başta olmak üzere, özel ve kamusal sektörlerde çalışmaktadırlar. Laboratuvar ve uygulamalı derslikler Fakülteye ait 8 derslik vardır. Bunların 7 sinde bilgisayar ve TV donanımı mevcuttur. Bunun yanı sıra fakültemizde bir adet yapım-kurgu atölyesi, bir adet multimedia laboratuvarı ve bir adet görsel iletişim laboratuvarı bulunmaktadır. 20

21 21

22 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (GÜZ) CENG101 Academic English I İLF121 İletişim I İLF123 Ekonomi İLF125 Psikoloji HİT121 Halkla İlişkilere Giriş TÜRK101 Türk Dili I XXXXXX Seçimlik Ders I TOPLAM DÖNEM II (BAHAR) CENG102 Academic English II (ÖK: ENG131) İLF122 İletişim II İLF124 İşletme İLF126 Sosyoloji HİT122 Reklama Giriş TÜRK102 Türk Dili II XXXXXX Seçimlik Ders II TOPLAM

23 23

24 DÖNEM III (GÜZ) ATA 201 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I CENG201 Academic English III (ÖK: ENG132) İLF221 Araştırma Yöntemleri İLF223 Siyaset Bilimine Giriş HİT223 Pazarlama XXXXXX Seçimlik Ders III XXXXXX Seçimlik Ders IV TOPLAM DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II CENG202 Academic English IV (ÖK: ENG231) İLF222 Hukuk Başlangıcı İLF224 Kitle İletişim Kuramları XXXXXX Seçimlik Ders V XXXXXX Seçimlik Ders VI XXXXXX Seçimlik Ders VII TOPLAM DÖNEM V (GÜZ) İLF321 İletişim Sosyolojisi HİT321 İletişim Ve İkna Kuramları XXXXXX Seçimlik Ders VIII XXXXXX Seçimlik Ders IX XXXXXX Seçimlik Ders X XXXXXX Seçimlik Ders XI TOPLAM DÖNEM VI (BAHAR) İLF326 Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı XXXXXX Seçimlik Ders XII XXXXXX Seçimlik Ders XIII XXXXXX Seçimlik Ders XIV XXXXXX Seçimlik Ders XV XXXXXX Seçimlik Ders XVI TOPLAM

25 DÖNEM VII (GÜZ) İLF423 İletişim Ve Etik XXXXXX Seçimlik Ders XVII XXXXXX Seçimlik Ders XVIII XXXXXX Seçimlik Ders XIX XXXXXX Seçimlik Ders XX XXXXXX Seçimlik Ders XXI TOPLAM DÖNEM VIII (BAHAR) İLF424 İletişim Hukuku XXXXXX Seçimlik Ders XXII XXXXXX Seçimlik Ders XXIII XXXXXX Seçimlik Ders XXIV XXXXXX Seçimlik Ders XXV XXXXXX Seçimlik Ders XXVI TOPLAM SEÇİMLİK DERSLER DERS KODU Ders Adı T U K AKTS ENG323 Translation I ENG324 Translation II ENG413 Developing Reading And Listening Skills ENG414 Developing Writing Skills And Speaking Skills (ÖK: ENG413) ENG423 Presentation Skills I ENG424 Presentation Skills II HİT121 Halkla İlişkilere Giriş I HİT122 Reklama Giriş HİT221 Halkla İlişkilerin Kurumsal Temelleri HİT222 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Politikaları HİT224 Uygarlık Tarihi HİT225 Sunum Teknikleri HİT321 İletişim Ve İkna Kuramları HİT322 Kişilerarası İletişim HİT323 Reklam Kampanyaları I

26 HİT324 Reklam Kampanyaları II (ÖK: HİT323) HİT325 Tüketici Davranışları HİT326 Örgütsel İletişim HİT421 Reklamcılık Uygulamaları HİT422 Halkla İlişkiler Uygulamaları HİT423 Kamuoyu Ve Pazar Araştırmaları HİT424 Kriz Yönetimi HİT426 Örgüt Sosyolojisi HİT428 Reklam Çözümlemesi HİT430 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları HİT432 Tüketim Kültürü İLF226 Siyasal Düşünceler Ve Rejimler İLF228 Sosyal Psikoloji İLF322 İletişim Tarihi İLF323 Metin Çözümlemesi İLF324 Protokol Yönetimi İLF325 Siyasal İletişim İLF327 Stratejik İletişim İLF328 Medya İşletmeciliği İLF421 Uluslararası İletişim İLF422 Yeni Medya İLF425 Popüler Kültür İTA121 Görsel İletişim İTA122 Görsel Algı Ve Düşünme İTA126 Bigisayar Destekli Tasarım İTA128 Tasarım Tarihi İTA222 Fotoğrafik Ve Dijital İllustrasyon İTA226 Arayüz Ve Web Tasarımı II (ÖK: İTA225)

27 İTA228 İllustrasyon İTA321 Konsept Geliştirme İTA322 Reklam Grafiği İTA324 Görüntü Ve Ses İşleme II (ÖK: İTA323) İTA325 Kurumsal Kimlik Tasarımı İTA327 İleri Web Uygulamaları (ÖK: İTA226) İTA328 Tipografi Uygulamaları (ÖK: İTA221) İTA331 Tasarım Analizi İTA332 Estetik İTA423 Multimedya Uygulamaları (ÖK: İTA324) İTA424 Marka Yaratma İTA425 Sanal Kültür İTA431 Proje Uygulamaları İTA432 Tasarım Yönetimi RTS121 İletişim Ve Sanat RTS123 Televizyona Giriş RTS128 Medya Sanatları Ve Tarihi RTS221 Temel Fotoğraf RTS224 Radyo Televizyon Haberciliği RTS226 Kamera Aydınlatma Ve Çekim Teknikleri RTS227 Görsel Ve İşitsel Anlatım RTS228 Uygulamalı Fotoğraf (ÖK: RTS221) RTS321 Senaryo Yazımı RTS322 Televizyon Programcılığı (ÖK: RTS226) RTS324 Dünya Sinema Tarihi RTS327 Yaratıcı Yazarlık RTS329 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları I RTS330 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları II (ÖK: RTS329)

28 RTS332 Senaryo Uygulamaları (ÖK: RTS321) RTS333 Kısa Film Yapımı I RTS334 Kısa Film Yapımı II (ÖK: RTS333) RTS421 Televizyonda Yapım Yönetim I RTS422 Televizyonda Yapım Yönetim II (ÖK: RTS421) RTS423 Haber Programcılığı RTS424 Film Kuramı RTS425 Belgesel Sinema RTS427 Haber Sosyolojisi RTS429 Reklam Fotoğrafçılığı (ÖK: RTS228) RTS430 Habercilik Ve Muhabirlik RTS431 Türk Sinema Tarihi RTS432 Belgesel Film Yapımı I RTS433 Medyanın Güncel Sorunları Program Dışı Kredili GSB Dersleri GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Program Dışı Kredili Fakülte-Bölüm Seçimlik Dersleri BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı

29 29

30 30

31 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm LYS TS-1 puan türüyle öğrenci almaktadır. 31

32 Bölümün tanıtımı Günümüzde kitle iletişim araçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte en önemlileri arasında radyo, televizyon ve sinema yer almaktadır. Hızla devam eden teknolojik gelişmelerin, bu araçlar kanalıyla ülkelerin ekonomik, siyasal, toplumsal, sanatsal ve kültürel birikimlerinde olumlu ve/veya olumsuz yansımaları bulunmaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelere ait hızın daha da artacağı gerçeği radyo, televizyon ve sinemanın gelecekte de önemli olacağına yönelik en önemli göstergedir. Üstelik tüm dünyada en yaygın ve en rahat kullanılır/tüketilir kitle iletişim araçları bu araçlardır. Bu yaygınlık ve rahat kullanılabilirlik bu kitle iletişim araçlarını her zaman kitle iletişim sürecinde önemli kılacaktır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü programının amacı, öğrencinin medya, toplum ve birey ilişkisini kavramsal düzeyde sorgulayabilmesini, özgün ve yaratıcı sorular üretebilmesini, eleştirel muhakeme yeteneğini geliştirmesini sağlamaktır. Bunun için de, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü temel düzeyde Hukuk, Sosyoloji, Siyaset Bilimi gibi bilim dallarına dair genel bilgiler ile İletişim Bilimi ne ilişkin ana formasyonu öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, mesleki teorik bilgilerin alana yönelik uygulama dersleri ile desteklenmesiyle, öğrencilerin radyo, televizyon ve sinema alanlarında etkin bir şekilde üretim yapabilir bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde öğrencilik dünyanın gidişatını, toplumu, yaşamı ve medyayı kavramsal bir donanım farkındalığıyla sorgulamak, bu sorgulardan yeni sorular ve sorun odakları üretip, bizatihi kendi üretimini içinde yapmak demektir. Bölümün avantajları Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mesleki teorik eğitimi uygulama olanaklarıyla bir araya getirmektedir. Bölümde Bologna sürecine koşut olarak yüzde 50 yi aşan bir seçmeli ders/kredi olanağı mevcuttur. Böylece temel sosyal-beşeri bilimler ile iletişim bilimleri zorunlu ders yetkinliği dışında, Bölümde çok sayıda seçmeli ders/kredi öğrencilere sunulmaktadır. Bu olanak öğrencilere ilgi duydukları uzmanlık alanında (örneğin, senaryo veya metin yazarlığı, muhabirlik, film eleştirmenliği, yönetmenlik, yapımcılık vb.) kendilerine uygun bir modül oluşturma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, ulusal düzeyde yayın yapan Kanal B Televizyonu ve Radyo Başkent ; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin mesleki teorik eğitimlerini hızla uygulamaya geçirmelerine de olanak sağlamaktadır. Bölüm öğrencisi Fakültenin diğer iki bölümünden de kendi ilgi alanına yönelik olarak veyahut kendini geliştirme arzusu temelinde çeşitli seçmeli dersler alarak kültürel sermayesini zenginleştirebilmektedir. 32

33 Bölüm mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları, haber merkezlerinde, televizyon kanallarının farklı program departmanlarında, dizi endüstrisinde prodüksiyon (metin yazarlığı, kameramanlık, yönetmenlik, yönetmen yardımcılığı vb.) post-prodüksiyon (kurgu, yapımcılık, yapım yardımcılığı vb.) aşamalarında çeşitli görevlerde, radyolarda program yapımcılığısunuculuğu şeklinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca, temel iletişim bilimleri eğitimi sayesinde, Bölüm mezunu halkla ilişkiler, reklamcılık, Akademik Kadro Prof. Dr. Özcan YAĞCI (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN Doç. Dr. Şebnem PALA GÜZEL (Dekan Yardımcısı) Yard. Doç. Şükrü KÜNÜÇEN Yard. Doç. Dr. Nihan IŞIKMAN GİDER Yard. Doç. Dr. Pelin AYTEMİZ Öğr. Gör. A. Lale ŞIVGIN DÜNDAR Araş. Gör. Dr. Deniz TANSEL İLİC Araş. Gör. Dr. Emrah Çağdaş ÇAĞLIYAN RTS Yapım Atöl. Zümrüt KARATEKİN RTS Yapım Atöl. Coşkun PINARBAŞI RTS Yapım Atöl. Yusuf UBAY RTS Yapım Atöl. Ayca KABAKCI RTS Yapım Atöl. Can CELEBİ animasyon, görsel iletişim tasarımı ve gazetecilik ile yeni medya endüstrisi gibi yaratıcı endüstri iş alanlarında istihdam edilebilmektedir. Günümüzde medya endüstrisinde gerçekleşen yöndeşme olgusu radyo televizyon ve sinema alanında eğitim gören bir bireyin, yaratıcı endüstrinin farklı iş alanlarında rahatlıkla istihdam edilmesinin de önünü açmaktadır. Bölümün ayrıcalıklı yanları Bölümümüz öğrencileri çift ana dal, yan dal ve Erasmus imkanlarından yararlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin öğretim elemanları danışmanlığında görev aldıkları çeşitli araştırma ve uygulama projeleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yurtiçinde yapılan yarışmalarda çeşitli ödüller kazanmışlardır. Bölüm öğrencilerinin ödülleri, projeleri ve sergi çalışmaları; ilf.baskent.edu.tr/index.php/etkinlikler linkinden görülebilir. Staj ve uygulamalı eğitim imkânları Öğrenciler, Kanal B ve Radyo Başkent te staj ve uygulamalı eğitim imkanına sahiptir. Mezunlarımızın çalıştıkları kurumlar Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli medya kuruluşlarında görev almaktadır. Ayrıca çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerinde akademik kadrolarda çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. 33

34 34

35 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders I CENG101 Academic English I İLF121 İletişim I İLF123 Ekonomi İLF125 Psikoloji RTS123 Televizyona Giriş TÜRK101 Türk Dili I TOPLAM DÖNEM II (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders II CENG102 Academic English II (ÖK: ENG131) İLF122 İletişim II (ÖK: İLF121) İLF124 İşletme İLF126 Sosyoloji RTS122 Sinemaya Giriş TÜRK102 Türk Dili II GSB Seçmeli Güzel Sanatlar TOPLAM DÖNEM III (GÜZ) ATA201 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I XXXXXX Seçimlik Ders III XXXXXX Seçimlik Ders IV XXXXXX Seçimlik Ders V CENG201 Academic English III (ÖK: ENG132) İLF221 Araştırma Yöntemleri İLF223 Siyaset Bilimine Giriş TOPLAM

36 DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II XXXXXX Seçimlik Ders VI XXXXXX Seçimlik Ders VII CENG202 Academic English IV (ÖK: ENG231) İLF222 Hukuk Başlangıcı İLF224 Kitle İletişim Kuramları RTS224 Radyo Televizyon Haberciliği TOPLAM DÖNEM V (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders VIII XXXXXX Seçimlik Ders IX XXXXXX Seçimlik Ders X XXXXXX Seçimlik Ders XI İLF321 İletişim Sosyolojisi RTS329 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları I TOPLAM DÖNEM VI (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders XII XXXXXX Seçimlik Ders XIII XXXXXX Seçimlik Ders XIV XXXXXX Seçimlik Ders XV XXXXXX Seçimlik Ders XVI İLF326 Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı TOPLAM DÖNEM VII (GÜZ) XXXXXX Seçimlik Ders XVII XXXXXX Seçimlik Ders XVIII XXXXXX Seçimlik Ders XIX XXXXXX Seçimlik Ders XX İLF423 İletişim Ve Etik RTS421 Televizyonda Yapım Yönetim I TOPLAM

37 DÖNEM VIII (BAHAR) XXXXXX Seçimlik Ders XXI XXXXXX Seçimlik Ders XXII XXXXXX Seçimlik Ders XXIII XXXXXX Seçimlik Ders XXIV XXXXXX Seçimlik Ders XXV İLF424 İletişim Hukuku TOPLAM SEÇİMLİK DERSLER DERS KODU DERS ADI D U K AKTS ENG323 Translation I ENG324 Translation II ENG413 Developing Reading And Listening Skills ENG414 Developing Writing Skills And Speaking Skills (ÖK: ENG413) ENG423 Presentation Skills I ENG424 Presentation Skills II HİT121 Halkla İlişkilere Giriş I HİT122 Reklama Giriş HİT222 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Politikaları HİT223 Pazarlama HİT224 Uygarlık Tarihi HİT225 Sunum Teknikleri HİT321 İletişim Ve İkna Kuramları HİT322 Kişilerarası İletişim HİT323 Reklam Kampanyaları I HİT324 Reklam Kampanyaları II (ÖK: HİT323) HİT325 Tüketici Davranışları HİT326 Örgütsel İletişim HİT421 Reklamcılık Uygulamaları HİT423 Kamuoyu Ve Pazar Araştırmaları HİT424 Kriz Yönetimi HİT426 Örgüt Sosyolojisi HİT428 Reklam Çözümlemesi HİT430 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları HİT432 Tüketim Kültürü İLF226 Siyasal Düşünceler Ve Rejimler İLF228 Sosyal Psikoloji İLF322 İletişim Tarihi İLF323 Metin Çözümlemesi

38 İLF325 Siyasal İletişim İLF327 Stratejik İletişim İLF328 Medya İşletmeciliği İLF421 Uluslararası İletişim İLF422 Yeni Medya İLF425 Popüler Kültür İTA121 Görsel İletişim İTA122 Görsel Algı Ve Düşünme İTA230 Göstergebilim İTA332 Estetik İTA425 Sanal Kültür RTS121 İletişim Ve Sanat RTS128 Medya Sanatları Ve Tarihi RTS221 Temel Fotoğraf RTS226 Kamera Aydınlatma Ve Çekim Teknikleri RTS227 Görsel Ve İşitsel Anlatım RTS228 Uygulamalı Fotoğraf (ÖK: RTS221) RTS321 Senaryo Yazımı RTS322 Televizyon Programcılığı (ÖK: RTS226) RTS323 Görüntü Düzenleme Estetiği RTS324 Dünya Sinema Tarihi RTS325 Kurgunun Temel İlkeleri RTS327 Yaratıcı Yazarlık RTS330 Radyo Yayıncılığı Ve Uygulamaları II (ÖK: RTS329) RTS332 Senaryo Uygulamaları (ÖK: RTS321) RTS333 Kısa Film Yapımı I RTS334 Kısa Film Yapımı II (ÖK: RTS333) RTS422 Televizyonda Yapım Yönetim II (ÖK: RTS421) RTS423 Haber Programcılığı RTS424 Film Kuramı RTS425 Belgesel Sinema RTS426 Sinemada Yönetmenlik RTS427 Haber Sosyolojisi RTS428 Sinemada Oyunculuk RTS429 Reklam Fotoğrafçılığı (ÖK: RTS228) RTS430 Habercilik Ve Muhabirlik RTS431 Türk Sinema Tarihi RTS432 Belgesel Film Yapımı I RTS433 Medyanın Güncel Sorunları

39 Program Dışı Kredili GSB Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K AKTS GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Program Dışı Fakülte -Bölüm Seçimlik Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K AKTS BTU110 Bilgi Teknolojileri Ve Uygulamaları Kullanılan Laboratuvar, Atölye, Uygulamalı Dersliklere Ait Sayısal Veriler Fakülteye ait 8 dersliğin 7 sinde bilgisayar ve TV donanımı mevcuttur. Bunun yanı sıra bir adet yapım-kurgu atölyesi, bir adet multi-medya laboratuvarı ve bir adet görsel iletişim laboratuvarı bulunmaktadır. 39

40 Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km Ankara Tel: (312) Faks: (312)

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI TANITIM KATALOĞU İÇİNDEKİLER 5 7 13 19 25 31 Dekan ın Mesajı Fakültemiz ve Bölümlerimiz Hakkında Bilgiler Misyonumuz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU orhun kayaalp İÇİNDEKİLER Dekanın Mesajı Ders Programı Akademik Kadro Akademik Takvim Kayıt ve Kayıt Yenileme Derslikler Stüdyolar

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Değerli Genç Arkadaşlarım, Değerli Genç Arkadaşlarım, Ünlü düşünür Platon un, yüzyıllar önce ideal eğitimin tanımını bizlere yaptığı Doğru eğitim bedeni ve ruhu olabildiğince güzel kılacak güçte olmalıdır cümlesi; sınırların ortadan

Detaylı

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir.

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. 2012 2013 Yerel Kimlik Evrensel Eğitim Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. İçindekiler Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı 04 Erhan ERKEN Mütevelli Heyeti Başkanı

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi ne bağlı olarak

Detaylı

DEKAN IN MESAJI. www.iib.yildiz.edu.tr. www.iib.yildiz.edu.tr

DEKAN IN MESAJI. www.iib.yildiz.edu.tr. www.iib.yildiz.edu.tr DEKAN IN MESAJI Prof. Dr. Güler ARAS Dekan İstanbul un merkezinde 100 yıllık bir üniversite içerisinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarihi binalarda, modern eğitim yöntem ve araçları ile

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

İçindekiler. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İçindekiler. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İçindekiler Onursal Başkan dan 2 Mütevelli Heyet Başkanı ndan 3 Rektör den 4 Müdür den 5 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7 Lisans Öğrenimine Geçiş 10 Yurtdışında Lisans Tamamlama İmkânı 13 Staj Olanakları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ....................... 5 YÜKSEKOKULLAR............... 70 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ... 6 LİSANS EĞİTİMİ.................

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Güzel Sanatlar Fakültesi; evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi

Detaylı

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ YENİ MEDYA BÖLÜMÜ A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, hızla gelişmekte olan yeni medya sektörleri için alanında hem kuramsal

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ka za n M es le k Yü ks ek ok ul u 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 07 Dış Ticaret Bölümü - Dış Ticaret Programı 17 Yönetim ve Organizasyon Bölümü - İşletme Yönetimi Programı 27 Yönetim

Detaylı