TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015

2 Editör: Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN ISBN: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Turhal Yolu Üzeri 11. Km. TOKAT Tel : Faks :

3 PHYSALIS PHILADELPHICA* Cumali ÖZASLAN 1 - Bekir BÜKÜN 1 - Selçuk ÖZCAN 2 - Hüseyin ÖNEN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Diyarbakır 2 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü Taşlıciflik/Tokat ADLANDIRMA Latince: Physalis philadelphica Lam. Sinonim: Physalis philadelphica Lam. var. immaculata Waterf., Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem (Anonim, 2014). Türkçe: Fener otu İngilizce: Mexican Ground-cherry ORİJİNİ Meksika (Gleason, 1958). TANIMI VE BİYOLOJİSİ Tek yıllık bitki olan Physalis philadelphica cm boylanabilmektedir. Gövde dallanmış ve yayılıcı bir durumda ve neredeyse tüysüzdür. Yapraklar üçgen şeklinde almaşıktır. Lamina 2-6 cm boyutlarında ve kenarları dişli şekilde dalgalıdır. Oldukça kalın olan çiçek sapı en fazla 5-10 mm boydadır. Çiçeklenme döneminde çanak yapraklar 3-4 mm boydadır. Meyveyi çevreleyen çanak yapraklar, küremsi yapıda ve 2-3 cm çapındadır. Taç yapraklar, çan şeklinde, 5-7 mm uzunluğunda, yan kısımlarında mor benekli ve sarı renklidir. Erkek organ mavimsi veya yeşilimsi renkte ve 2,5-3 mm uzunluğundadır. 433

4 Üzümsü meyve yeşilimsi morumsu renkte, 12 mm uzunluğunda ve yapışkanımsıdır (Bükün ve ark., 2002). EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI Asya, Güney Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Orta Amerika'da yayılım gösteren bitkisi özellikle Çin, Karayip Denizleri, Meksika, Panama, Kosta Rika ve Kanada'da rapor edilmiştir (Gleason, 1958; Anonim, 2014a). bitkisinin iyi drenajlı topraklarda gelişimleri oldukça yüksek olup kumlu, killi ve tınlı özelliklere sahip topraklarda yaşamına devam edebilmektedir. Asidik, bazik veya nötr karakterli topraklarda yaşamına devam edebilen bitkinin gölgeye karşı toleransı düşüktür. Yapılan bir gölgeleme çalışması sonucunda da, bitkilerin %80 in üzerindeki gölgelemelerde yaşayamadıkları belirlenmiştir (Bükün, 2001). Ayrıca, bitkisi nemli topraklara kolay adapte olup, bu alanlarda gelişimi ve yayılımı oldukça hızlı olmaktadır (Anonim, 2012). Tarım alanları, boş ve döküntü alanlar bitkinin 434

5 istila ettiği ve edebileceği alanlardır. Ayrıca, bitki pamuk, mısır, domates, biber ve patlıcan gibi kültür bitkilerinde sorun oluşturmaktadır. çimlenebilmek için ışığa gereksinim duymaktadır. Yapılan çimlendirme çalışmalarında, bitkinin minimum çimlenme sıcaklığı 15 C, optimum çimlenme sıcaklığı 30 C ve maksimum çimlenme sıcaklığı da 40 C olarak belirlenmiştir (Bükün, 2001). 435

6 Anavatanı Meksika olan Amerika nın güney ve batısında üretim alanları dışında yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu tür, Şanlıurfa ili Harran ovasında özellikle pamuk alanlarında yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Söz konusu bu yabancı otun ülkemize nasıl yayıldığı henüz bilinmemektedir. Ancak, Amerika ve diğer ülkelerden ithal edilen pamuk tohumları ile ülkemize geldiği düşünülmektedir. Sulanan ekosistemlerde ürün ekimini takiben derhal ortaya çıkan bitkinin adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Vegetasyon sezonu sonunda, her sulamadan sonra popülasyon yoğunluğu artmaktadır. Bitkinin bu özelliğinin, farklı bölgelere taşınması ve yayılmasında en önemli faktör olabileceği varsayılmaktadır. ülkemizde ilk kez Harran ovasında pamuk alanlarında rapor edilmiştir (Bükün ve ark., 2002). Ayrıca yapılan araştırmalar ve gözlemler neticesinde bitkinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygınlık ve yoğunluğunun son yıllarda artış gösterdiği ve ülkemize tamamen yerleştiği saptanmıştır (Özaslan ve Bükün, 2013). YAYILMA ŞEKLİ Bitkinin taşınımı ve yayılımı genellikle su vasıtasıyla olmaktadır. Physalis cinsine ait diğer bir istilacı bitki olan P. angulata bitkisinde olduğu gibi (Travlos 436

7 ve ark., 2010) bitkisinin de insanların giyim veya ayakkabılarına yapışmak suretiyle kısa mesafelere taşınabileceği düşünülmektedir. Bitkinin ülkemize tohumla gelmiş olabileceği ve sonrasında hem tohumluk hem de sulama suyuyla giderek daha fazla alana yayıldığı bilinmektedir (Bükün ve Uygur, 2004). ZARARI VE KONTROLÜ Oluşturduğu Zararlar: özellikle tarla bitkilerinde sorun oluşturan önemli bir istilacı yabancı ottur. Bitkiler ülkemiz dışında ilk etapta üretim alanları dışında rapor edilmesine rağmen, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli kültür bitkilerinde problem teşkil etmeye başlamıştır. Bölge halkı bitkiyle mücadele etmeye çalışmakta ancak, tüm gayretlere rağmen bitki popülasyonu gün geçtikte artmakta ve buna bağlı olarak topraktaki tohum rezervi de artış göstermektedir. 437

8 pamuk başta olmak üzere sulu tarım yapılan bazı kültür bitkilerinde sorun olmaktadır. Tütün, ayçiçek, mısır, yer fıstığı, domates, biber, hıyar, kavun, karpuz ve patlıcanda konukçuları arasında yer almaktadır. Yapılan sürveyler sonucunda bitkilerin Urfa ilinde pamuk tarlalarında rastlanma sıklığının %96 olduğu ve yabancı otun yıldan yıla artarak sorun olmaya devam ettiği saptanmıştır (Bükün, 2001). Kontrolü: farklı ekosistemlere adaptasyon kabiliyeti yüksek olan, genetik çeşitlilik ve istila yeteneği sayesinde girdiği bölgede uzun yıllar kalabilen önemli bir bitkidir. Dolayısıyla, diğer istilacı bitkilerde olduğu gibi bitkinin mücadelesinde ilk yapılması gereken karantina tedbirlerinin alınmasıdır. Genel olarak Physalis türleri ile en uygun mücadele zamanı (kritik periyot), çıkıştan itibaren birinci haftanın başlangıcı ile sekizinci haftanın ortasına kadar olan süre olarak belirlenmiştir (Bükün, 2001). Yabancı otlarla mücadelede biyolojik mücadele önemli bir yer tutmakta, ancak için henüz bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 438

9 ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER Türkiye nin coğrafik, topoğrafik ve iklimsel açıdan son derece zengin olması beraberinde biyolojik açısından son derece çeşitli habitat ve ekositemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu zengin ekolojik çeşitlilik yanında kıtalar arası ulaşım ve enerji nakil yolarının kesişim noktasında yer alması ülkemizi istilacı türlerin taşınması ve yerleşebilmesi için de uygun hale getirmektedir. Dolayısıyla, ülkemizi istila eden P. phliadelphica bitkisinin sahip olduğu üstün özellikler (hızlı büyüme, yüksek genetik varyasyon, üreme potansiyeli yüksek, adaptasyon kabiliyeti) dikkate alındığında bitkinin mücadelesi gün geçtikte zorlaşacaktır. Bitkinin ekolojik istekleri ile uyumlu olan mevcut istila alanları bitkinin daha fazla alana yayılmasına olanak sağlayacaktır. Neticede, şu an belirli bölgelerde sorun oluşturan bitkinin uzak mesafelere yayılması oldukça muhtemeldir. * Bu bölümde yer alan arazi gözlemleri ve fotoğraflar TUBİTAK (TOVAG) tarafından desteklenen 113 O 790 nolu projenin arazi çalışmaları kapsamında elde edilmiştir. 439

10 KAYNAKÇA ANONIM (2012) Physalis phlidelphica (Erişim Tarihi: ). ANONIM (2014) United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. Physalis philadelphica Lam. (Erişim Tarihi: ). ANONIM (2014a) Physalis phlidelphica (Tomatillo) (Erişim Tarihi: ). BUKUN B. (2001) Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu (Physalis spp.) nun Ekonomik Zarar Eşiği ve Kritik Periyodunun Saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Adana. BUKUN B., UYGUR F.N. (2004) Fener Otu Türlerinin (Physalis spp.) Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarına Bulaşma ve Yayılma Yollarının Saptanması I.Bitki Koruma Sempozyumu, 8-10 Eylül 2004, Samsun, s BUKUN, B., UYGUR, N., UYGUR, S., TURKMEN, N VE DUZENLI, A. (2002) A new record for the Flora of Turkey: Physalis philadelphica Lam. var. immaculata Waterf. (Solanaceae). Turk J Bot 26: GLEASON AH (1958) Illustrated Flora of the Northeastern United States and Adjacent Canada. Vol. 3: New York, USA: The New York Botanical Garden. OZASLAN C, BUKUN B (2013) Determination of the Weeds in Cotton Fields in Southeastern Anatolia Region of Turkey. Soil-Water Journal. 2 (2): TRAVLOS I., TRAVLOS S., ECONOMOU G., LYBEROPOULOU S. (2010) The weed Physalis angulata in western Greece. In: Proceedings of 16th Conference of the Greek Weed Science Society, Karditsa. 41 pp. 440

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 29-34, 2014 Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com BİR ZİRAAT COĞRAFYASI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE DE NAR (Punica granatum L.) TARIMI

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE

Detaylı

Murat AYDEMİR Y.Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU 2008 Her hakkı saklıdır.

Murat AYDEMİR Y.Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU 2008 Her hakkı saklıdır. AÇIKTA VE ISITMASIZ CAM SERA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI AHUDUDU (Rubus idaeus L.) ve BÖĞÜRTLEN (Rubus fructicosus L.) ÇEŞİTLERİNİN BİTKİ ve MEYVE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Murat AYDEMİR Y.Lisans Tezi

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 243 Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix indica Kerr, 1792) nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758) un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Detaylı

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 23 38 MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nefise Yasemin EMEKLİ a Kenan BÜYÜKTAŞ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU İsmail TAŞ* Yusuf Ersoy YILDIRIM** Fatma ÖZKAY*** İsmail ARAS**** ÖZET Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate alınması

Detaylı

EBRD MİKRO & KOBİ FİNANSMAN PROGRAMI

EBRD MİKRO & KOBİ FİNANSMAN PROGRAMI EBRD MİKRO & KOBİ FİNANSMAN PROGRAMI TARIM SEKTÖR RAPORU NİSAN HAZİRAN 2015 1. Dünya Tarım Sektörü Görünümü 1.1. Fiyatlar Dünyada gıda fiyatlarında 2010 yılından itibaren görülen gevşeme halen devam etmektedir.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL TÜRKİYE DEKİ SARIMSAK TARIMI VE TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÜZERİNE COĞRAFİ AÇIDAN BİR İNCELEME (A Geographical Study On Garlic Agriculture And Taşköprü

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HARRAN TOPRAK SERİSİNDE ENDOSULFANIN ADSORPSİYON VE DESORPSİYONU A. Dilek ATASOY TOPRAK ANABİLİM DALI ŞANLIURFA 2007 Prof. Dr. Faruk İNCE Danışmanlığında,

Detaylı

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Bekir Erol AK 1 Nurettin KAŞKA 2 İzzet AÇAR 1 1 : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ Rıza AVCIOĞLU 1 * Esvet AÇIKGÖZ 2 ** Hikmet SOYA 2 * Ali TAN 2 *** ÖZET Dünya'da kendini besleyebilen ülkelerden biri olmamıza karşın, yeterli ve dengeli beslendiğimiz söylenemez.

Detaylı

TÜRKİYE GEÇİT BÖLGESİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN IN SITU (ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA) MUHAFAZA OLANAKLARI. Ayfer TAN

TÜRKİYE GEÇİT BÖLGESİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN IN SITU (ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA) MUHAFAZA OLANAKLARI. Ayfer TAN ANADOLU, J. of AARI 19 (1) 2009, 1 13 MARA TÜRKİYE GEÇİT BÖLGESİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN IN SITU (ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA) MUHAFAZA OLANAKLARI Ayfer TAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen-İzmir/TURKEY

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 DİYARBAKIR 2006 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayda, 1.123

Detaylı

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ Dr. Osman ŞİMŞEK Murat YILDIRIM Nebi GÖRDEBİL Zirai Meteoroloji

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Sayfa 1 Yayımlayan: Türk - Alman Biyogaz Projesi And Sokak No: 8/6 06580 Çankaya, Ankara, Türkiye T: +90

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİNDE PAMUK SOLGUNLUK HASTALIĞI (Verticillium dahliae) SURVEYİ

ANTALYA BÖLGESİNDE PAMUK SOLGUNLUK HASTALIĞI (Verticillium dahliae) SURVEYİ ANTALYA BÖLGESİNDE PAMUK SOLGUNLUK HASTALIĞI (Verticillium dahliae) SURVEYİ İbrahim ÇELİK 1 Mustafa SOYSAL 1 Önal İNAN 1 Mustafa ÇETİNKAYA 1 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Özet Pamuk,

Detaylı

JOJOBA [Simmondsia chinensis (Link) Schneider] VE TÜRKĐYE'DE YETĐŞTĐRĐLEBĐLME OLANAKLARI I. JOJOBANIN BĐTKĐSEL ÖZELLĐKLERĐ, ÜRETĐMĐ VE TARIMI

JOJOBA [Simmondsia chinensis (Link) Schneider] VE TÜRKĐYE'DE YETĐŞTĐRĐLEBĐLME OLANAKLARI I. JOJOBANIN BĐTKĐSEL ÖZELLĐKLERĐ, ÜRETĐMĐ VE TARIMI ANADOLU, J. of AARI 10 (1) 2000, 18-30 MARA JOJOBA [Simmondsia chinensis (Link) Schneider] VE TÜRKĐYE'DE YETĐŞTĐRĐLEBĐLME OLANAKLARI Filiz AYANOĞLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

Aydın ili genelinde Carmen, BA 308, BA 119, BA 525, ST 373,ST 468, Cludia, Gloria ve GSN-12 çeşitleri ekilirken, Celia, Julia, Flora, gibi çeşitlerin

Aydın ili genelinde Carmen, BA 308, BA 119, BA 525, ST 373,ST 468, Cludia, Gloria ve GSN-12 çeşitleri ekilirken, Celia, Julia, Flora, gibi çeşitlerin EGE BÖLGESİ VE ÇEVRESİNİN 2010 2011 ÜRETİM DÖNEMİ PAMUK EKİLİ ALANLARININ VE ÜRÜN REKOLTESİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ-UYDU VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ İzmir Ticaret Borsası tarafından, Ege Üniversitesi

Detaylı