ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİMESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİMESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİMESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI Sayfa 1 / 10

2 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi sekreterler ve sağlık elemanı yetiştirmektir. Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler. Tüm derslerini veren (başarısız dersi olmayan) öğrenciler ise dönem içinde de staj yapabilirler. Stajların üniversitemize bağlı Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü nde ya da yurt içi ve yurtdışında Yüksekokulumuz müdürlüğünce uygun görülen en az 100 yataklı hastanelerde yapılması esastır. Staj değerlendirmesi ve uygulamaları. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır. Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Tıbbi Sekreter unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilirler. DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF l. Sayfa 2 / 10

3 Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi TTR101 Tıbbi Terminoloji DVB101 Davranış Bilimleri TDS101 Sağlık İstatistiği I TDS103 Güzel Konuşma ve Diksiyon BİL111 Temel Bilgi Teknolojileri -I İNG101 İngilizce -I TURK101 Türk Dili-I ATA101 Atatürk İlke ve İnkılâpları -I TOPLAM BİRİNCİ SINIF ll. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi SME102 Sağlık Mevzuatı İLB102 İletişim Becerileri TDS102 Büro Yönetimi TDS104 Sağlık İstatistiği II BİL112 Temel Bilgi Teknolojileri -II TDS106 Sekreterlik İNG102 İngilizce - II TURK102 Türk Dili-II ATA102 Atatürk İlke ve İnkılâpları -II TOPLAM İKİNCİ SINIF lll. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi TDS201 Hastalıklar Bilgisi Sayfa 3 / 10

4 TDS203 Yazışma Teknikleri TDS205 Arşiv Bilgisi HOT201 Hastane Otomasyonu I HAY201 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I TOPLAM İKİNCİ SINIF lv. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi İLY202 İlk Yardım TDS202 Sağlık Bilgi Sistemleri TDS204 Tıp Kütüphaneciliği HOT202 Hastane Otomasyonu II HAY202 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II TOPLAM TOPLAM KREDİ 70 TOPLAM ECTS KREDİSİ 120 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Sayfa 4 / 10

5 BİRİNCİ SINIF I. TTR101- Tıbbi Terminoloji (2+0)2 ECTS: 3 Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler.solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler.sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. Deriye ilişkin terimler. Anesteziyoloji terimleri. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı. epikriz.. DVB101 - Davranış Bilimleri (2+0)2 ECTS: 2 Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri,yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları. TDS101 -Sağlık İstatistiği I (2+0)2 ECTS: 6 İstatistiğin tanımı ve biyoistatisliğğin sağlık hizmetlerinde kullanım alanları. Araştırma tipleri. Araştırma tipleri (uygulama). Veri tipleri. Verilerin sınıflandırılması; frekans dağılımları. Nominal ve ordinal verilerin grafik gösterimi.nominal ordinal verilerin tablo gösterimi. Nümerik verilerin tablo ve grafik gösterimi. Verilerin tablo ve grafik gösterimi(uygulama). Tanımlayıcı istatistikler, merkezi ölçütler. Merkezi ölçütler (uygulama). Yaygınlık gösteren ölçütler. Yaygınlık gösteren ölçütler ( uygulama). Nominal verilerde kullanılan ölçütler. TDS103- Güzel Konuşma ve Diksiyon (2+0)2 ECTS: 6 Dersin amacı.türkçe nin ses ahenk kuralları, cümle yapısı, sesleme biçiminin tanımı.türk Dili nin zenginliği ve dünya dilleri arasındaki yeri.sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye geçişler.kelime zenginleştirme çalışmaları.beyindeki konuşma merkezi.konuşmanın gerçekleşmesi için şartlar.sözlü iletişim.sözsüz iletişim.topluluk önünde konuşma becerisi.etkili konuşma teknikleri.örnek çalışmalar ( meslek tanıtımı, kitap tanıtımı ). Örnek çalışmalar ( meslek tanıtımı, kitap tanıtımı ). Örnek çalışmalar ( meslek tanıtımı, kitap tanıtımı ) BİL111- Temel Bilgi Teknolojileri I (2+2)3 ECTS: 4 Donanım. IRC-Chat. Java script. Windows. Word. Excel. P.Point. Photoshop.Flash. Dos. Teknik servis. Win 2000 sever. Virüsler. CGİ nedir. HTML. Freehand. Dreamweaver. Auto CAD. Cute FTP. Windows gezgini.access. Excel ve World. Cgi nedir?.. MSN. Pascal. Püf noktaları. MCSE eğitimi. Norton ghost. Modem nedir? Clipart. Winzip. İNG101-İngilizce -I (3+0)3 ECTS- 3 Akademik standartlara uygun materyaller kullanılarak öğrencilerin okuma-yazma, dinleme, Sayfa 5 / 10

6 konuşma ve dil becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla derslerde akademik uygulamalar yapılması da dersin kapsamındadır. Verb To Be. (Am/İs/Are) Verb To Be. (Questions And Negatives) Peresent Simple. (3rd Person) Present Simple. (All Persons) TURK101- Türk Dili-I (2+0)2 ECTS: 3 Öğrencilerin ulusal kültürümüzün dil yapısını koruyarak Türk dilinin esaslarını kavramak, dil bilinci oluşturmak ve dilin sosyal bir değer olarak kullanımında birey için gerekli olan bilginin aktarımını sağlamak amaçlanmaktadır. Türkçeyi doğru düşünme, bağımsız düşünebilme. İyi bir dinleyicide bulunması gereken özellikler. Okuma tekniği, okunanı kavrama alıştırmaları. Türkçenin ses bilgisi özellikleri. Düzgün ve doğru konuşmayla ilgili çalışmalar. Sözlü anlatımın özellikleri, konuşma türleri. sözlü anlatımda plan türleri. Sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi kullanımlarıyla oluşan anlam değişimleri. Cümle içinde bağlaçların kullanım alanları, bağlaç kullanımlarında görülen yanlışlıklar üzerinde değerlendirmeler. Cümle içinde ilgeçlerin işlevleri, ilgeçlerin anlamsal boyutları anlam ilişkisinde türevler. Cümle çeşitlerinin anlatıma getirdiği katkılar. Sıralı, basit, kesik cümlelerin yazılı veya sözlü anlatıma göre kullanılışları. Devrik ve kesik cümlelerin duygusal anlatıma katkıları. Paragraf düzenleme çalışmaları. ATA101- Atatürk İlke ve İnkılâpları -I (2+0)2 ECTS- 3 Atatürk İlke ve İnkılâplarını esaslarıyla tanıtmak, Türk inkılâbını hazırlayan koşulları, ortam ve gelişmeleri anlatmaktır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti nin kuruluşu dersin konuları arasındadır.türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı. Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması. Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi. Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı ve kongreler dönemi. Kuvayi Milliye Ve Misak-ı Milli Kararları. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması Yılının siyasi olayları. Sakarya zaferine kadar milli mücadele. Sakarya Zaferi. Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi. BİRİNCİ SINIF II. SME102-Sağlık Mevzuatı (2+0)2 ECTS: 3 Genel hukuk ve mevzuat sağlık alanındaki temel yasa ve yönetmelikler. Toplum sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler: bulaşıcı hastalıklar. Çevre sağlığı. İş sağlığı ve SSK. Tıbbı ürünler ve ilaçlar. Olağan dışı durumlar.organ nakli. Özel (riskli) guruplar:ana çocuk sağlığı ve aile planlaması. Sağlık meslekleri. Türkiye de sağlık hizmetlerinin sunumu. Sağlık bakanlığının hizmet sunumu. Diğer resmi kurumların yükümlülük ve çalışmaları.özel sağlık kuruluşları. Finansman. Sayfa 6 / 10

7 İLB102 İletişim Becerileri (2+0)2 ECTS: 3 Giriş, dersin tanımı, amacı.insan ve insanın temel gereksinimleri.iletişimin kavramsal yönü.iletişim ve algılama.iletişim benimle başlar:kendini Tanıma.İşitmek ve dinlemek.beden dilinin iletişimdeki rolü.ara sınav.psikolojik savunma mekanizmaları ve savunucu iletişim.girişkenlik hakkına sahip çıkma.empati empatik yaklaşım.stres, stresle başa çıkma yolları.hasta olma ve hastaneye yatma yolları.değişen Türk Toplumları içinde iletişim. TDS102- Büro Yönetimi (3+0)3 ECTS: 3 Temel kavramlar: büro yönetim, büro yönetimi bürokrasi. Özel ve kamu sektörü arasındaki farklar. Örgüt içi iletişim. Örgütün sağlıklı işlemesi için kuruluş aşamasında ve işleyişte dikkat edilmesi gereken hususlar. Örgüt yapısı ve türleri. Örgüt şeması. İş analizi. Örgüt kültürü ve iklimi.lider türleri. Verimlilik toplam kalite felsefesi TDS104- Sağlık İstatisliği II (2+0)2 ECTS: 6 Tıbbı dokümanların kullanımı, analizi ve gelişimi. Sağlık düzeyini gösteren ölçütler. Sağlık kayıtları. Koruyucu hizmetler ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastane hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemler. Nüfusla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Doğumlarla ilgili istatistiksel yöntemler. Ölümlerle ile ilgili istatistiksel yöntemler. Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemlerin uygulanması. Hastalıklarla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Aile planlaması. Sağlık insan gücü ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastalıkların uluslararası sınıflandırılması. Sağlık enformasyon sistemi. BİL112 - Temel Bilgi Teknolojileri II (2+2)3 ECTS: 4 Genel bilgiler. Windows Microsoft Office. Microsoft World. Microsof Powerpoint. Microsoft Outlook. Yedek almak. Virus. Ağ sistemleri ve kurulumu. İnternet. Resim video ve ses dosyalarının biçimleri. Bıos ve setup ayarları. On parmak kılavye. Sorunlar çözümler ve önemli bilgiler.yerli ve yabancı önemli web siteleri. TDS106- Sekreterlik (2+12)8 ECTS: 4 Sekreterlik kavramına genel bir bakış. Sekreter mesleğinin tarihsel gelişimi. Sekreterin kişisel ve mesleksel özelliklerinin incelenmesi. Sekreterin çeşitleri. Yönetim kavramı ve yönetim kavramının tarihçesi.sekreterin görevleri.dünyada ve Türkiye de sekreterlik eğitimi. Yönetici ve yönetici becerileri. İletişim kavramına genel bir bakış. Protokol kavramı ve protokol kuralları. İmaj kavramı ve önemi. Vizyon misyon kavramlarının açıklamaları.zaman yönetimi ve önemi. Stres ve kriz yönetimi. Yazışma kuralları ve sekreterlik mesleği açısından önemi. Türkiye de sekreterlik mesleği uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar. İNG102-İngilizce -II (3+0)3 ECTS: 3 Dersin amacı, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırmaktır. Process Approach tekniğiyle akademik rapor yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması işlenecek konular arasındadır. TURK102-Türk Dili -II (2+0)2 ECTS: 3 Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Türkçe de doğru düşünme, bağımsız düşünme. Dinleme uğraşı, İyi bir dinleyicinin özellikleri. Okuma kavrama İlişkileri, okuma tekniği. Seslendirme, vurgu, tonlama. Sözlü anlatımın öğeleri konuşma türleri. Sayfa 7 / 10

8 Sözlü anlatımlarda plan. Cümle kurma çalışmalarında sözcük değerleri. Cümle içinde bağlaçların görevleri çeşitliliği. Cümle içinde ilgeçlerin türevleri anlam ilgileri. Sıralı basit bileşik kesik cümlelerin kullanılması. Devrik eksik cümlelerin anlatım özellikleri. Paragraf oluşturma düzenleri. Paragrafta anlatım yöntemleri çeşitliliği. ATA102-Atatürk İlke ve İnkılâpları-II (2+0)2 ECTS: 3 Dersin amacı, Atatürkçü düşünce sisteminin öğrenciye tanıtılarak; Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk döneminde Türkiye nin iç ve dış politikası ve çok partili sisteme giriş sürecinde Türkiye nin politik durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Saltanat sorunu ve Lozan Barış görüşmeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gruplar. Cumhuriyetin ilanı. 3 Mart 1924 de yapılan devrimler Anayasası. Çok partili demokratik yaşama geçiş çabaları.. Devrimler. Türkiye Cumhuriyeti nin temel nitelikleri. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası ( ) İKİNCİ SINIF III. TDS201- Hastalıklar Bilgisi (2+0)2 ECTS: 2 Hastalık sağlık kavramı ve hastalıkların toplumsal etkileri.insan sağlığında genel durum incelemesi. Enfeksiyon ve parazit hastalıkları.yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları. Solunum sistemi hastalıkları.kalp- damar hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Kan hastalıkları.alerjik hastalıklar.psikiyatrik hastalıklar.çocuk sağlığı sorunları.kadın hastalıkları ve doğum. Fizik etkenlere bağlı hastalıklar, travma ve ilk yardım. Zehirlenmeler, zehirli ısırıklar ve sokmalar. TDS203-Yazışma Teknikleri (2+0)2 ECTS: 2 Dilekçe örnekleri. Kurum içi yazışmalar. Kurumlar arası yazışmalar. Olumlu mesaj içeren resmi yazı örnekleri.olumsuz mesaj içeren resmi mesaj örnekleri. Rapor. Tutanak. TDS205- Arşiv Bilgisi (2+0)2 ECTS: 2 Arşiv ve arşivcilik konusunda ilk bilgiler.arşivin kısa tarihçesi, ülkemizdeki arşiv çalışmaları, arşivlerimizin önem ve değeri. Arşiv terminolojisi.arşivlerde tasfiye işlemleri. Arşivlerde mikrofilm kullanılması. Fotoğraf, film, plak ve bant arşivleri. Arşivlerde kullanılan malzemeler. Arşiv binaları ve mimarı özellikleri. Arşiv belgelerini tahrip eden mikroorganizma ve böceklere karşı korunma yöntemleri. Arşiv belgelerinin restorasyonu ve kullanılan yöntemler.teknolojik gelişmelerin arşiv yöntemlerine etlisi ve arşivler. HOT209 Hastane Otomasyonu I (3+0)3 ECTS: 3 Ms Word uygulamalarına devam edilmesi, İleri seviyede word işlemleri tanıtımı ve uygulamaları, Hızlı ve doğru klavye kullanım becerisi kazandırma, Ms Excel, Genel tanıtımı Çalışma sayfası tanıtımı ve işlem uygulamaları, Excel işlevleri ve formül oluşturma, Grafik çizimi, Veri tabanı işlemleri, Makro kullanımı, Özel ve kamu hastanelerinde kullanılan bilgisayar otomasyon sistemlerini tanıma ve uygulama HAY201-Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu- I (3+0)3 ECTS: 4 Sayfa 8 / 10

9 Hastanenin tanımı, hastanenin işlevleri, hastanelerin sınıflandırılması, hastanelerin diğer işletmelerden farklı yönleri, Yönetim, yönetim fonksiyonları, fonksiyonların açılımı. Hastanelerde örgüt geliştirme ve yenilenme, Hastanelerde iş birimlerinin belirlenmesi, Yönetim yapılanması, Hiyerarşi oluşumunun önemi, Personel seçimi, İş tanımlamalarının yapılması, Kontrol süreci, Kurum kültürünün oluşturulması, Yönetici ve çalışan uyumu. İKİNCİ SINIF IV. İLY202-İlk Yardım (2+0)2 ECTS: 3 ilk yardım. Temel anatomi. Solunum sistemi ilk yardım. Kardiak sorunlarda ilk yardım. Kanamalar. Travmalar.Şoklar. Komalar. Boğulmalar. Doğal afetler. Zehirlenmeler. Metabolizma. Acil servis hizmetler. TDS202- Sağlık Bilgi Sistemleri (3+0)3 ECTS: 2 Medikal enformatiğin tanımı Sağlik bilgi sistemlerine giriş, Sağlık bilgi sisteminin genel özellikleri Sağlık hizmetlerinde bilgi sistemlerinin yönetimi Sağlıkta kullanılan bilişim sistemlerinin mimarileri ve örnekleri Kodlama ve Sınıflandırma Uygun karar verme, rehberler oluşturma, critical pathways.bilgi bankaları ve karar destek sistemleri.tıbbi dokümantasyon,formlar ve uygulamaları.hastane,temel Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sağlık İstatistikleri Modülü(TSİM)Uygulama Hastane bilgi sistemi modülü,uygulama mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ve çözümler sağlık hizmet sağlayıcılarının,yöneticilerin,sorumlulukları,hasta verilerinin gizliliği ve güvenliği gibi etik konular,hukuki altyapı verilerin değerlendirilmesi raporlama veri paylaşımı veri ambarları genel tekrar dönem değerlendirme TDS204- Tıp Kütüphaneciliği (3+0)3 ECTS: 2 Temel Kavramlar, Kütüphaneciliğin Amacı ve Tarihçesi, Kütüphaneciliğin Türleri, Tıp Kütüphaneciliği, Kütüphanecilik İşlemleri: Yayınları çoğaltma, düzenleme, sınıflama, Katologlama, Belge ve Bilgi Bilim Yaklaşımı, Delile Dayalı Tıp uygulamaları HOT202 - Hastane Otomasyonu-II (4+0 )4 ECTS: 10 Ms Excel uygulaması yaptırılması, Klavye uygulaması yaptırılması, İnternet nedir, İnternet bağlantısı ve kullanımı, İnternet adres yapısı ve adresler arası dolaşma, İnternette arama motorları ve İnternet uygulaması, Hastane otomasyon programlarına genel bakış, Hastane paket programları tanıtımı, Hasta takip programı kullanım uygulaması yaptırılması HAY202- Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu- II (3+0)3 ECTS: 4 Hastane çevre ilişkileri, Amaçların paylaşımı, İş takımlar oluşturma, Personel güçlendirme teknikleri, Yetki paylaşımı, Örgüt içi planlama, Yatak kapasite oranları, Hastane mimarisi ve çeşitleri, Servis yeri seçimi ve önemi, Amaçlara ulaşma derecesinin kontrolü, Yeniden planlama. Hastanelerde malzeme yönetimi, sağlık enformasyon sistemleri, hizmetin Sayfa 9 / 10

10 pazarlanması, fonksiyonel ilişkiler, Hasta tatmini, ayniyat işlemleri, Sağlık düzeyi göstergeleri ve hizmetler açısından ülkelerarası kıyaslama. Sayfa 10 / 10

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 10 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Dünyada ve ülkemizde, tıbbın,teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI A.Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Sağlık sektörü günümüzde hızlı gelişen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi;

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ SHAC111- ACİL HASTA BAKIMI-I (2 2) 5 Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini

Detaylı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TAR101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 TAR 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 TUR

Detaylı

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME FAKÜLTESĠ - SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ DERS PLANI

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME FAKÜLTESĠ - SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ DERS PLANI DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME FÜLTESĠ - SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ DERS PLANI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSĠN KODU-ADI T U K DERSĠN KODU-ADI T U K SKY101-Genel Muhasebe I 3 3 5 SKY102-Genel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2,0 Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML )

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML ) EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( Program Kodu: EML ) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER BİM 101 Bilgisayara Giriş (2+0+2)3 Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları;

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ / 1.YARIYIL DERSLERİ SHZ 101 Sosyal Hizmete Giriş (3-0-3) AKTS 8 Sosyal hizmetin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ A. Amaçlar Üretimin diğer aşamalarının yanı sıra bu çağın gereklerinden biri de yöneticilik olmuştur. Ekonomik alanda

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı