2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı"

Transkript

1 2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU VALİ SUNUŞU : Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay a ve Maliye Bakanlığına gönderilir. hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2012 yılı faaliyet raporu düzenlenmiş olup, bilgilerinize sunulacaktır. İÇİNDEKİLER 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı : Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin iki farklı binada hizmet vermesinden dolayı oluşan olumsuzlukları gidermek maksadıyla mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Rize Merkez Engindere Mahallesindeki Mülga Köy Hizmetleri binasına bütün birimleri yerleştirebilmek amacıyla binanın onarımı ve tadilatı yapılmış, Ağustos 2011 tarihi itibariyle de bu yerleşkeye taşınılmıştır. İş hacminin artmasıyla birlikte yeni personel alımı ve sosyal tesis, yemekhane gibi yerleşkelerin hizmette yetersiz kalması sonucu 2012 yılında mevcut ek hizmet binasına tadilat planlanmış, ancak; binanın taşıyıcılarının yetersiz olması nedeniyle bina yıkılarak yeni bir proje uygulanmaktadır. Bu projede Genel Sekreter Yardımcılığı, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, CBS ve KÖYDES birimi ve Araç Takip Sistemi, Akaryakıt Takip Sistemi, Merkezi Çağrı Sistemi, Kamera Güvenlik Sistemlerinin bir arada bulunduğu sistem odası, İhale Birimi ve toplantı odası yapımı planlanmıştır Mart ayı sonunda bitirilerek hizmete açılması hedeflenmektedir. Hizmet binaları, Rize İl Özel İdaresine ait olup, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Genel Sekreterlik iki ayrı binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Rize nin 11 İlçesinin tamamında ilçe özel 1

2 idare müdürlükleri teşkilatlandırılmış, Çayeli-Pazar-Hemşin ilçelerinde İl Özel İdaresinin binalarında, diğer ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında hizmet vermektedirler. Rize Merkez ve ilçelerde özel idareye ait 10 şantiye bulunmaktadır. Bu Şantiyelerden Ardeşen Şantiye binasının mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsislidir. Gerekli izinler alınmış,yeni şantiye binasının yapımı tarihinde ,00TL bedelle ihale edilmiştir. Yapımı devam etmekte olup, sözleşmesine göre Nisan 2013 ayında bitirilecektir. Mülkiyeti Hazineye ait olup, İyidere Derepazarı ve Kalkandere İlçelerine hizmet veren şantiye mevcut yerinde bina ve saha tanzimi inşaatı şeklinde ihale edilerek, toplam ,50TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. Pazar İlçemizde Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan ve Yücehisar Köyünde atıl durumda bulunan okul ve arsasının kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Kamulaştırmadan sonra bina tadilat ve saha tanzim projeleri yapılarak, 2013 yılında ihaleye çıkılacaktır. Çamlıhemşin ilçesine şantiye hizmetleri Belediye binasının ikinci katında elverişsiz şartlarda hizmet vermektedir. Çamlıhemşin Devlet Karayolu üzerinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait sahada gerekli imar çalışmaları başlatılmış, hazırlanan imar planı ve projeler Trabzon Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünde tasdik edilmiş, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Merkez İlçede, Mülkiyeti Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsis edilen şantiye sahası yol seviyesine yükseltilerek, şantiye binası, makine parkı, tank ve akaryakıt istasyonu merkez şantiyesine taşınacaktır. Mülkiyeti Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsis edilen İkizdere Şantiye binasının yenilenmesi için 2013 yılında proje çalışmalarına başlanılacaktır. Çayeli Şantiye Binasının mülkiyeti Hazineye ait olup, mevcut binanın yeri uygun olmayıp, arsa temini çalışmaları devam etmektedir. Fındıklı Şantiye binasının bulunduğu alan kıyı kenar çizgisi içinde kaldığından, arsa temini çalışmaları devam etmektedir. Güneysu Şantiye binası için arsa kamulaştırma işlemi yargıya intikal etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. 2-Örgüt Yapısı : Rize İl Özel İdaresi; Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 10 adet birim müdürlüğü, 11 adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile oluşmuş, Norm Kadromuz toplam 188 memur, 94 işçi olmasına karşın, 90 memur, 20 kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel, 1 adet kısmı zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere 111 adet memur, 279 sürekli işçi olmak üzere toplam 390 kişi ile hizmet verilmekte iken, 2012 yılında 36 adet işçi emekliye ayrılmış, sürekli işçi sayısı 243 e inerek 354 personel ile hizmet verilmektedir yılı içinde Devlet Personel Başkanlığından talep edilen ve KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça idaremiz kadrolarına 21 adet memur yerleştirilerek tarihinde görevlerine başlamışlardır. Yıl içinde idaremiz memurlarından 5 adedi naklen diğer kurumlara atanmış, diğer kurumlardan ise naklen 10 adet memur idaremize atanmıştır. Ayrıca, Hizmet alımı yöntemiyle ise 9 atölye ustası, 35 iş makinesi operatörü, 18 şoför,3 temizlik işçisi, 2 güvenlik görevlisi, 1 ateşçi ve 1 sekreterya işçisi olmak üzere toplam 69 personel çalıştırılmıştır. İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesi için her ilçeye teknik ve idari personel kadrosu ihdas edilmiştir. Bu bağlamda, Ardeşen İlçesi 1 Müdür,1 mühendis, 2 memur ve 1 adet hizmetli, Çamlıhemşin ilçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur ve 1 hizmetli, Çayeli İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 2 memur, 2 adet hizmetli, Derepazarı İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur ve 1 hizmetli, Fındıklı İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur, 1 hizmetli, Güneysu İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 memur, 1 hizmetli, Hemşin İlçesine 1 müdür, 1 Mühendis, 1 Memur, 1 hizmetli, İkizdere İlçesine 1 müdür, 1 mühendis,1 memur, 1 hizmetli, İyidere İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 memur, 1 hizmetli, Kalkandere İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis,1 Memur, 1 hizmetli ve Pazar İlçesine 1 müdür 1 Mühendis, 2 memur ve 1 hizmetli kadrosu tahsis edilmiştir. 2

3 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Özel İdaremizin işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Daha verimli hizmet sunumunu sağlamak amacıyla tüm memurlar bilgisayar kursuna tabi tutulmuş, teknik personelin tamamına AutoCAD, ilgisine göre de bir kısmına NetCAD kullanım kursu düzenlenmiş ve akabinde Office, Autocad ve Netcad tasarım programları idarenin bünyesine kazandırılmıştır. Bu faaliyetler DOKA ve Rize MEM le işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.yine eskiyen ve ihtiyaca cevap vermeyen bilgisayarların tamamı yenilenmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve takibi açısından kolaylık sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Arazide sayısal verilerin hassas bir biçimde toplanabilmesi için GPS aletleri alınmıştır. 4-İnsan Kaynakları : Hizmetler 111 memur, 312 (243+69) işçi personel tarafından yürütülmektedir. 5-Sunulan Hizmetler : 5302 sayılı kanunda belirtilen yerel hizmetler. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Yürütme görevi vali ve genel sekreterlik tarafından, karar organı olarak İl Genel Meclisi ve Ve İl Encümeni tarafından yürütülmekte; iç kontrol sistemi ise henüz oluşturulmamıştır. 2- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri : 5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : Yerel hizmetlerin öncelik sırasına göre yerine getirmek. 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 3

4 1- Bütçe Uygulama Sonuçları : İl Genel Meclisince ,00TL olarak kabul edilen 2012 mali yılı bütçesi tarihinde yürürlüğe girerek, 2011 malı yılından ,00TL devreden ödenek ve 2012 yılında ,30TL tahsisi nitelikteki ödeneklerle toplam ,30TL ye ulaşmıştır. GİDER BÜTÇESİ 1- PERSONEL GİDERLERİ : ,24 TL 2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM. : ,63 TL 3- MAL VE HİZMET ALIM. : ,27 TL 4- CARİ TRANSFERLER : ,88 TL 5- SERMAYE GİDERLERİ : TL TOPLAM : ,05 TL Olarak gerçekleşmiştir. Bu giderlerin ,27TL si Özel İdare kaynaklı, ,78TL si merkezi idare kaynaklıdır. GELİR BÜTÇESİ 1- TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL. : ,86 TL 2- ALINAN BAĞIŞ.YARDIM : ,98 TL 3- DİĞER GELİRLER : ,42 TL TOPLAM : ,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin ,96 TL si öz kaynak, ,30 TL si tahsisi mahiyette gelirlerden elde edilmiştir. İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince ,65 TL ödenek iptal edilmiştir TL ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2013 mali yılına devredilmiştir. 4

5 2012 MALİ YILINAAİT GİDERLER 1- PERSONEL GİDERLERİ: a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2012 yılı maaşlarına TL, sözleşmeli çalışan personele ,77.TL; işçilere, ücret olarak ,25 TL, kıdem tazminatı olarak ,75 TL, sosyal haklar kapsamında ,62 TL, fazla mesai ücreti olarak ,91 TL, ikramiye olarak ,19TL, (Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellere ,00TL) stajyer öğrencilere ,51 TL olmak üzere toplam ,46 TL memur maaşı ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır. b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine ,62 TL, encümen üye ödenekleri olarak ,87.TL, tahsisi nitelikli köy ve mahalle muhtar ödeneği olarak ,29.TL ödeme yapılmıştır. Personel giderlerinin ,48TL si Özel İdare kaynaklı, ,76TL si merkezi İdare kaynaklıdır. Böylece 2012 yılı personel ödenekleri toplamı ,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ: Emekli Sandığına kurum keseneği olarak ,25 TL, sağlık pirimi ödemeleri 338,71 TL, sözleşmeli personel SSK ödemeleri olarak ,30 TL, SSK. Kurumuna ,22.TL, İşsizlik Sigortası Fonuna ,15 TL olmak üzere toplam ,63 TL ödeme yapılmıştır. 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: a) Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) ,84 TL harcama yapılmıştır. b) Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak TL harcama yapılmıştır. c) Görev giderleri; vergi, resim ve harçlara ,03 TL harcanmıştır. d) Hizmet Alımları; hizmet alımlarına TL harcama yapılmıştır. e) Temsil ve Tanıtın Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine TL harcama yapılmıştır. f) Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına ,42 TL harcama yapılmıştır. g) Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak ,35 TL harcama yapılmıştır. Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam ,27 TL harcama yapılmıştır. 4- CARİ TRANSFERLER: a) Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna ,50 TL ödeme yapılmıştır. b) Belediyelere; ,00 TL c) Köylere; TL d) Mahalli İdare Birliklerine; TL e) Yönetim Giderlerine katılma paylarına ,95 TL f) Derneklere yardım olarak ,00 TL g) Memurlara öğle yemeği yardımı olarak ,73 TL h) Mikro kredi uygulamasına ,00 TL i) İller Bankası Ortaklık Payı olarak ,56 TL ödeme yapılmıştır. 5

6 Böylece 2012 yılında cari transfer olarak ,88 TL ödeme yapılmıştır. 5- SERMAYE GİDERLERİ: Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam ,03TL harcama yapılmıştır. 1- YOL YAPIMI İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI Ödeneği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce karşılanan İyidere-İkizdere, İyidere -Kalkandere bölünmüş yol projesi için ,29 TL ödenek sağlanmış, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan Giresun-Artvin arasını kapsayan Turizm yolunun (Yeşil Yol) Rize sınırları içinde yapımı planlanan Turizm Yolu güzergahında 6 ayrı güzergah için toplam 79,5 Km yeni yol yapımı programa alınmıştır. Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca Eğrisu Yaylası Turizm Bağlantı Yolu 14 Km.olarak, ,10 TL bedelle ihale edilmiştir yılında bu projeye ödeme yapılmamıştır. Fındıklı Pashalar Yayla-Çamlık Yayla Turizm Bağlantı Yolu 8 Km. olarak ,00TL bedelle Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiştir, ödeneğin %10 luk kısmı olan ,00TL olarak Fındıklı Kaymakamlığına gönderilmiş, henüz 393 metrelik yol tamamlanmıştır. Turizm Bakanlığından turizm yolu için temin edilen toplan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 2-KÖYDES ÖDENEKLERİ Yüksek Planlama Kurulunun köylerin alt yapı yatırımlarına ilişkin tarih ve 2012/3 sayılı kararı çerçevesinde ilimize TL KÖYDES ödeneği tahsis edilmiş ve İl Tahsisat Komisyonunun tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile TL ortak alım akaryakıt için ayrılmış ve Merkez İlçeye TL, Ardeşen İlçesine TL, Çamlıhemşin İlçesine TL, Çayeli İlçesine TL, Derepazarı İlçesine TL, Fındıklı İlçesine TL, Güneysu İlçesine TL, Hemşin İlçesine TL, İkizdere İlçesine TL, İyidere İlçesine TL, Kalkandere İlçesine TL ve Pazar İlçesine ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. 3-İLLER BANKASI KAR PAYLARI 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından ayrılan ve İlimize 2012 yılı için tahsis edilen ,00 TL, ödenek ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında merkez ilçeye ,00 TL, Ardeşen İlçesine ,00 TL, Çamlıhemşin İlçesine ,00 TL, Çayeli İlçesine ,00 TL, Derepazarı İlçesine 8.493,00 TL, Fındıklı İlçesine ,00 TL, Güneysu ilçesine ,00 TL, Hemşin ilçesine 7.282,00.TL, İkizdere İlçesine ,00 TL, İyidere İlçesine 7.258,00.TL, Kalkandere İlçesine ,00 TL ve Pazar İlçesine ,00 TL olmak üzere toplam TL alt yapı yatırım ödeneği tahsis edilerek harcanmıştır. İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, merkez İlçeye ,00TL, ( ,00 TL katı atık Mahsubu) Ardeşen İlçesine TL,( ,00TL Doka Eş Finans) Çamlıhemşin ,00TL, Çayeli ,00TL, Derepazarı ,00TL, Fındıklı ,00TL Güneysu ,00TL,Hemşin ,00TL, İkizdere ,00.-TL, (33.780,00TL Doka Eş Finans) İyidere ,00TL( TL Doka Eş Finans) Kalkandere 6

7 ,00TL, Pazar aktarılmıştır ,00TL olmak üzere toplam ,00TL Ödenek KHGB ne Güneysu İçmesuyu Projesi için Merkezi İdare tarafından gönderilen ödenekten ,00TL Güneysu İlçesine, afet işleri için Kalkandere İlçesine ,00TL, Vilayetler Hizmet Birliği İle İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereği kültür varlıkları restorasyonunda kullanmak üzere ,00TL ödeneğin ilk dilimi olan ,00TL Çayeli KHGB ne aktarılmıştır. İl merkezine bağlı köylerdeki evsel atıkların toplanması işini ihaleli olarak Rize Belediyesinin kuruluşu olan RİBELSAN Şirketi almış, bu iş için 2012 yılında TL ödeme yapılmıştır. Çöplerin toplanarak depolama işleri için Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katık Atık Tesisleri Birliğine ,94TL ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Özel İdaresinin kullanımına bu amaçlar için ,00TL ödenek tahsis etmiş olup, hakediş bedelleri tahsisli ödenekten karşılanmaktadır. İl Genel Meclisince 2012 yılı içmesuyu yılı ilan edilmiş olup, bu bağlamda merkez ve ilçelerimizde kişiye hitap eden 16 adet içmesuyu projesi yapılmış ve kişiye hitap edecek 8 adet içmesuyu projesinin etüt raporları hazırlanmıştır. İl Özel İdare makine parkına Özel İdare bütçesi ve İçişleri Bakanlığından sağlanan ödenekler birleştirilerek DMO dan ,88 TL ödenerek 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici, 2 adet kanal kazıcı yükleyici alınarak makine parkı filosuna eklenmiştir. Rize İl Özel İdaresinin banka mevduat hesaplarının tek bankada toplanarak mevduat faizinin dışında daha fazla gelir elde etmek için yapılan ihale sonunda Rize Vakıflar Bankası ile yapılan protokol gereğince ,01TL ile 1 adet binak arazı otomobil, ,51TL tutarında damperli kamyon, ,00TL ile 3 adet binek otomobil, Tarım il Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen ,24TL ile 2 adet Doblo Kombi Van, ,00TL ile 2 adet Connect Kombi Van olmak üzere Toplam ,76 TL tutarında gelir sağlanmış bulunmaktadır. Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse İller Bankası katkıları ve Özel İdare payları ile 2012 yılında ilimizde metre beton yol, metre asfalt kaplama, 248 Km. onarım, 86 adet yeni içmesuyu deposu, 231 adet depo onarımı, m³ taş duvar, 333,5 metre tahkimat, 34 adet menfez ve 2 adet köprü yapılmıştır. Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların kullanımına ,04TL tutarında akaryakıt ve yağ, ,10TL tutarında lastik, ,04TL tutarında yedek parça, ,00TL tutarında patlayıcı madde, 2 adet şoförlü 4X4 Pik-up 1 adet şoförlü 29 kişilik otobüs, 1 adet şoförlü binek araç, 1 adet şoförsüz binek araç kiralanmış, 9 adet atölye ustası, 35 adet iş makinesi operatörü, 18 adet şoför, 3 adet temizlik işçisi, 2 adet güvenlik personeli, 1 adet ateşçi ve 1 adet sekreterya işçisi çalıştırılmış ve toplam ,00 TL ödeme yapılmıştır. İlçelerede İl Özel İdare yatırım faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için Ardeşen,Çamlıhemşin,Çayeli, Fındıklı,Güneysu,Hemşin,İkizdere,Kalkandere ve Pazar İlçelerimize ilçe başına ,00TL ödenek verilerek araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine ,00 TL, Vilayetler Hizmet Birliğine ,00 TL, Rize Organize Sanayi Bölgesine ,00 TL, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına TL, Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine TL, 7

8 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğine TL, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) e 3621,18 TL olmak üzere ortaklıklara ,95 TL ödeme yapılmıştır. İl Özel İdaresi 2012 yılında; Fındıklı Çınar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine 3.000,00TL, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğine ,00TL, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Karadeniz Spor Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Fındıklıspor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Rize Gündoğdu Su Sporları Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Kaçkar Jimnastik Spor Kulübü Derneğine 3.000,00TL, Çayelispor Kulübü Derneğine ,00TL, Karadeniz Doğa Sporları Kulübü Derneğine ,00TL, Rize Köy Hizmetelerigücü Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Rifsiat Rize Fotoğraf Sanatı Derneğine ,00TL, Ardeşen Offroad Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Pazar Melyat Deresi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ,00TL, Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 7.000,00TL ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ,00TL olmak üzere toplam ,00TL derneklere yardım yapmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2012 yılı içinde 11 adet GSM ruhsatı, 49 adet Sıhhi Müessese ruhsatı düzenlenmiştir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliğine göre Çamlıhemşin İlçesi Ayder Mevkiinde 1 adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir. II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 2 adet GSM ruhsatı verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 192 adet işyerinin 300 kez denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 32 adet idari para cezası ( TL)verilmiştir. 4- MERKEZİ İDARE TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 2011 yılında gönderilen ödenekten harcanamayan TL ödenek harcanmış, tarihinde ise TL ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmiştir. İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında idaremize ,00TL, 2012 yılında ,00TL olmak üzere toplam ,00TL ödenek gönderilmiş, projesi ve ihalesi yapılmış inşaata ,00TL ödeme yapılmış, yapım çalışmaları devam etmekte olup, artan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Pazar Hükümet Konağı yapımı için proje bedeli olarak ,00TL, yapım için ,00TL ödenek İl özel İdaremize gelmiş, projesi hazırlanmış, ihale aşamasında olup, ödenekler 2013 yılına devredilmiştir. Ardeşen Hükümet Konağı onarımı için ,00TL, Çamlıhemşin Hükümet Konağı onarımı için ,00TL ödenek İl özel İdaresine gönderilmiş, ödenekler Kaymakamlık emrine tahsis edilerek ilçelerine aktarılmıştır. Meteoroloji Genel müdürlüğünce Meteoroloji lojmanları doğalgaz dönüşümü için İl özel İdaresine ,00TL ödenek gönderilmiş, bu ödenek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak amacı doğrultusunda kullanılmıştır. 8

9 Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, İl Özel İdaremize ,00TL. ödenek gönderilmiş, Kaçkar Dağları Milli Parkı Güzergahının güncellenip tabelalandırılması ile ilgili hazırlanan proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı 2011 yılı teklif çağrısı kapsamında uygun görülmüş ve Özel İdarece ,25 TL destek verilerek ,25TL proje hesabına aktarılmıştır. Kaçkar Dağları Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün üç ayrı bölgede yapılan hizmet ünitelerinin peyzaj uygulamalarını yapımı için 2013 yılında kullanılmak üzere idaremize ,00TL ödenek gönderilmiş ve 2013 mali yılına devredilmiştir. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, bu kapsamda ,00TL ödeme yapılmıştır İl Özel İdare bütçesinden 2012 yılında Afet Müdürlüğünün cari harcamalarına ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, kırtasiye, su, akaryakıt ve özel malzeme gibi tüketime yönelik mal alımlarına ,64TL, arazi tazminatı ve yolluklara ,74TL, telefon, ADSL,PTT giderlerine ,45TL, büro malzemesi alımlarına ,31TL ve ek hizmet binası onarımlarına ,60TL harcama yapılmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar neticesinde kamuya ait alt yapılarda meydana gelen hasarların giderilmesi için Acil Afet Yardımı olarak tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen ,00 TL ödenek ile Rize Merkez ilçede 6 grup olarak işler ihale edilmiş ve 263 adet m 3 taşduvar, 34 adet menfez, 323,5 metre tahkimat ton, 235,25 m 3 demirsiz beton, 355,5 metre korige büz, kullanılmış ve toplam ,73TL ödeme yapılmıştır. Artan ödenekler kesin kabül için 2013 yılına devredilmiştir. EMNİYET HİZMETLERİ İçişleri Bakanlığınca, Ardeşen İlçesi MOBESE sistemi için tarihinde ,00TL ödenek gönderilmiş, harcanamadığı için 2012 yılına devredilen ödenek Ardeşen KHGB ne aktarlmıştır. Güneysu İlçesinnde Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı arsa kamulaştırılması için ,00TL ödenek sağlanmış ve kamulaştırma işlemi başlatılmış ve ,23Tl ödeme yapılmıştır. Bina yapımı için ise ,00TL ödenek sağlanmış, kullanılmayan ödenekler 2013 yılına devredilmiştir. Fındıklı İlçe Emniyet Binası onarımı için ,00TL ödenek sağlanmış ve Fındıklı Kaymakamlığı emrine tahsis edilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için ,00TL ödenekten ,01TL harcanmış, harcanamayan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu inşaatı için 2011 yılından devreden ,00TL ödenekten ,50TL ödeme yapılmış, harcanamayan ,00 TL 2013 yılına devretmiştir. Karakolların ve Fener Polis Lojmanlarının bakım onarımları için 2011 yılından devreden ve yıl içinde sağlanan ödeneklerle toplam ödenekten ,00 TL harcanmıştır. Rize Polisevi Yapımı için 2010 yılında ,00 TL ödenek sağlanmış, 2011 yılından ,00TL devretmiş, toplam ,00TL ödenekle yıllara sari olarak ihale edilen işe ,00TL harcama yapılmış, ,00TL 2013 yılına devredilmiştir. 9

10 Özel İdare bütçesinden İlçe kent güvenliği sistemi için ,66TL ödenek verilerek amacı doğrultusunda tamamı kullanılmıştır. TARIM HİZMETLERİ Tarım hizmetlerine 2012 yılı bütçesi ile ,00TL ödenek verilmiş, bu ödenekten ,33TL harcanarak DMO dan 2 adet binek araç satınalınarak tarım hizmetlerine tahsis edilmiştir. Tarım Bakanlığından İl Gıda Kontrol Laboratuvarı yapmak üzere İl Özel İdaresine tarihinde ,00TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. SPOR HİZMETLERİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında tarihinde imzalanan protokol gereği Bu Tesisin Çevre Düzenlemesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nın Katkılarıyla Yaptırılmıştır ibareli reklam panosu asılması şartıyla Rize Valiliği Spor Toto Tenis Kortu ve Rize Valiliği Spor Toto Bocce Sahası yapımı için ,00 TL ödenek sağlanmış, iş ihale edilerek 2011 yılında ,75 TL, 2012 yılında ise ,16TL harcanmıştır. Spor Toto Teşkilatından 2009 yılında İyidere Futbol Sahası için sağlanan ,00TL ödenek İyidere KHGB ne aktarılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden ,00TL TL ödenek verilmiş olup, DMO dan ,82TL ödeme yapılarak 1 adet binek araç alınarak spor hizmetlerine tahsis edilmiştir. Araçların akaryakıt alımına ,00TL, bakım onarımına 3.412,00TL, zemin etüdü yapımına ,00TL ve Hemşin Spor sahası istinat duvarı yapımı için Hemşin KHGB ne 7.000,00Tl ödenek verilmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce Yol yapımında kullanılmak üzere Güneysu Belediye Başkanlığına ,00TL, Ardeşen Kültürevi yapımında kullanılmak üzere Ardeşen Belediyesine ,00TL, Çamlıhemşin Zilkale Çat yolu onarımı için Çamlıhemşin KHGB ne ,00TL, şehiriçi geçişi asfalt kaplama için Çamlıhemşin Belediyesine ,00TL, Çayeli Çataldere yol betonlaması için Çayeli KHGB ne ,00TL, İkizdere Merkez Mahallesi yol yapımı için İkizdere Belediyesine ,00TL, İkizdere çiçekli Köyü meydan düzenlemesi için ,00TL, Anzer Ballıköy parke yapımı için ,00Tl olmak üzere İkizdere KHGB ne ,00TL ödenek aktarılmıştır. İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Konaklar Mahallesinde bulunan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve 10 yıllığına Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneğine kiralanan eski İlkokul binasının restorasyon işlerinde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce İl Özel İdaresine gönderilen ,00TL ödeneğin kullandırılması için İl Özel İdaresi ile Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köy Dayanışma ve Kalkınma derneği arasında düzenlenen protokol gereği ödenek kullandırılmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Rize Kalesi Restorasyonu için tarihinde sağlanan ,00TL lik ödenekle proje yapılmıştır. Çamlıhemşin İlçesindeki Zilkalenin bakım ve onarımı tamamlattırılarak ,00TL ödeme yapılmıştır. 10

11 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü DÖSİM den 2012 yılı Müze Örenyerleri ve Kültür Merkezi Temizlik ve Güvenlik alımı için temin edilen ,00TL ödenekle hizmet satınalınmıştır. İl Özel İdare Bütçesinden ,00 TL ödenek verilmiş, ,46TL tutarında hizmet alımı, ,00TL tutarında temsil ağırlama gideri yapılmıştır ,82TL ödenerek DMO den 1 adet binek araç satınalınmıştır. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı payından: 2012 mali yılında, İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Şenköy Köyündeki tarihi ahşap caminin onarımı ve çevre düzenlemesi için Çamlıhemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00.TL ödenek verilerek onarım yaptırılmıştır yılından 2012 yılı sonuna kadar toplanan kültür payı ödeneğinden ,52 TL harcama yapılmıştır. SAĞLIK HİZMETLERİ Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatı: Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alan inşaata ,00TL ödenek sağlanmış, 2010 yılında ihalesi yapılmış, 2010 yılında ,37 TL, 2011 yılında ,21 TL,2012 yılında ,42 TL ödeme yapılarak iş tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlimizin ihtiyacı olan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Anaçocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi birimlerini içinde barındıracak şekilde çok katlı olarak yapılması planlanan tesis inşaatına 2009 yılında ,00 TL, 2010 yılında ,00TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek sağlanmış, arsa temin edilmiş, uygulanacak proje, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmakta olup, ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığının izni dahilinde bu ödenekten diğer sağlık tesislerine ,00TL harcanma yapılmıştır. İlimiz Pazar İlçesi Hamidiye Köyünde yapımı tamamlanan 150 yataklı Kaçkar Devlet Hastanesi hizmet binasına tıbbı cihaz alımı için ,00TL ödenek sağlanmış, gerekli olan tıbbı cihazlar satın alınarak ödeneğin tamamı harcanmıştır. Yeni hizmete açılan 358 Yataklı Rize Devlet Hastanesinin tıbbı cihaz alımı için ,48TL, hastane bünyesinde kurulacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için ,00TL, onarım için ,54TL ödenek olmak üzere toplam ,02TL ödenekten ,02TL harcama yapılmıştır. Artan ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımı devam eden onkoloji binasının donanımı için ,00TL, onarım için ,04TL olmak üzere toplam ,04TL ödeneğin ,04TL lik kısmı ile asansör yapılmış geri kalan kısmı ile tıbbı cihaz alınmıştır. İlimiz Pazar İlçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi değişik yerlerde sağlık hizmetleri sunduğundan, bunların bir çatı altında toplanması için yapılan çalışmalar neticesinde İlçe Belediyesine ait binanın onarımının yapılması kaydıyla metrekarelik alan bedelsiz olarak Sağlık Müdürlüğüne verilmiş ve Sağlık 11

12 Bakanlığından talep edilen ödenekten ,00TL sağlanmış, iş ihale edidlerek onarım çalışmalarına başlanılmıştır. İlimiz Çayeli İlçesi Beyazsu Köyünde yapılması planlanan sağlıkevi Hizmet Binası için ,00TL ödenek sağlanmış, yaklaşık maliyetleri hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Kullanılmayan ödenekler 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığından, ilimiz geneline hizmet veren sağlık tesislerinin onarımları için ,00TL, Özel İdare Bütçesinden ,00TL olmak üzere ,00TL ödenek sağlanarak, 112 Acil Servis ve sağlık tesislerine ,50TL ödeme yapılmıştır EĞİTİM HİZMETLERİ 222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak ,00TL ödenek tahsis edilerek, 2011 yılından ,00TL devir ve 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığından ,22TL ödenek sağlanarak toplam ,22TL ödenekle; Okulöncesi eğitim ana okulları için su alımlarına 5.438,66TL, elektrik alımlarına ,30TL, yakacak alımlarına ,92TL, kırtasiye alımlarına ,00TL, telefon ve ADSL giderlerine 2.232,00TL, makine teçhizat bakım onarımlarına 8.486,31TL ve yapım bakım ve onarım giderlerine ,99TL harcama yapılmıştır. İlköğretim hizmetlerinin kırtasiye alımlarına 8.070,00TL, su alımlarına ,26 TL, temizlik malzemesi alımlarına 1.870,30 TL, yakacak alımlarına ,41TL, akaryakıt ve yağ alımlarına ,20TL, elektrik alımlarına ,06TL, tören malzemesi alımlarına ,00TL, bilgisayar hizmet alımlarına 4.342,00TL, Posta Telgraf giderlerine TL, taşımalı eğitim giderlerine ,36TL, ilan giderlerine 8.828,84TL, hizmet binası kira gideri ,00TL, temsil ağırlama giderlerine16.560,12tl,büro işyeri malzeme alımlarına ,90TL, makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak ,70 TL, arsa kamulaştırma gideri olarak ,40 TL, ilköğretim okullarının küçük onarımlarına ,86 TL, İstanbul Ticaret Odası İle Rize Valiliği arasında yapılan protokol gereğince Çamlıhemşin İlçesi Topluca İlköğretim Okulu ve lojman inşaatına TL ödenek sağlanarak tamamı harcanmış ve inşaat bitirilmiştir. Ortaöğretim taşıma giderlerine ,77 TL, ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına TL,kamulaştırma giderlerine ,07TL ( TL si Fındıklı Muammer Çiçekoğlu Vakfı tarafından Fındıklı İmamhatip Lisesi arsa kamulaştırması için bağış) Rize Fen Lisesine ,98 TL, mesleki ve teknik okullar ilan giderlerine ,50 TL mesleki ve teknik okul yapım bakım onarımlarına ,47 TL, halk eğitim binalarının onarımlarına ,30 TL harcama yapılmış olup kullanılmayarak artan ,00 TL ödenek 2013 yılına devretmiştir. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: İl Özel İdare bütçesinden ,00 TL ödenek verilmiş, 2011 yılından devreden ,00TL ile toplam ,00 TL ödenekle; tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ,34 TL hizmet alımlarına ,09 TL, küçük onarımlara ,00 TL olmak üzere toplam ,43 TL harcama yapılmıştır. Çayeli Rehabilitasyon Merkezi onarımı için ,00 TL, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası onarımı için ,00 TL ödenek temin edilmiştir, harcanamayan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 12

13 Böylece 2012 mali yılı bütçesinden personel giderlerine ,24 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine ,63TL, Mal ve Hizmet alımlarına ,27.TL, Cari Transferlere ,88 TL, sermaye giderlerine ,03 TL olmak üzere toplam ,05 TL harcama yapılmış, ,65 TL ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsissi nitelikte olan ,00 TL ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ilişiktedir. 2-Mali Denetim Sonuçları : Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. 2- Diğer Hususlar A- Performans Bilgileri : Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Bilgi verilememiştir. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Bilgi verilememiştir. 3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi : Bilgi verilememiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir. B- Diğer Hususlar : 3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler : İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması B- Zayıflıklar : Kaynak yetersizlikleri C- Değerlendirme : Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı. 4- ÖNERİ VE TEDBİRLER: Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. EKLER : 2012 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli. 13

14 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2013 Nurullah ÇAKIR Rize Valisi 14

15 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2013 Ümit Hüseyin GÜNEY Genel Sekreter 15

16 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun 3/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31 /01/2013 Mustafa GENÇASLAN Mali Hizmetler Müdürü 16

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VALĠ SUNUġU Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı