2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı"

Transkript

1 2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU VALİ SUNUŞU : Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay a ve Maliye Bakanlığına gönderilir. hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2012 yılı faaliyet raporu düzenlenmiş olup, bilgilerinize sunulacaktır. İÇİNDEKİLER 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı : Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin iki farklı binada hizmet vermesinden dolayı oluşan olumsuzlukları gidermek maksadıyla mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Rize Merkez Engindere Mahallesindeki Mülga Köy Hizmetleri binasına bütün birimleri yerleştirebilmek amacıyla binanın onarımı ve tadilatı yapılmış, Ağustos 2011 tarihi itibariyle de bu yerleşkeye taşınılmıştır. İş hacminin artmasıyla birlikte yeni personel alımı ve sosyal tesis, yemekhane gibi yerleşkelerin hizmette yetersiz kalması sonucu 2012 yılında mevcut ek hizmet binasına tadilat planlanmış, ancak; binanın taşıyıcılarının yetersiz olması nedeniyle bina yıkılarak yeni bir proje uygulanmaktadır. Bu projede Genel Sekreter Yardımcılığı, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, CBS ve KÖYDES birimi ve Araç Takip Sistemi, Akaryakıt Takip Sistemi, Merkezi Çağrı Sistemi, Kamera Güvenlik Sistemlerinin bir arada bulunduğu sistem odası, İhale Birimi ve toplantı odası yapımı planlanmıştır Mart ayı sonunda bitirilerek hizmete açılması hedeflenmektedir. Hizmet binaları, Rize İl Özel İdaresine ait olup, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Genel Sekreterlik iki ayrı binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Rize nin 11 İlçesinin tamamında ilçe özel 1

2 idare müdürlükleri teşkilatlandırılmış, Çayeli-Pazar-Hemşin ilçelerinde İl Özel İdaresinin binalarında, diğer ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında hizmet vermektedirler. Rize Merkez ve ilçelerde özel idareye ait 10 şantiye bulunmaktadır. Bu Şantiyelerden Ardeşen Şantiye binasının mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsislidir. Gerekli izinler alınmış,yeni şantiye binasının yapımı tarihinde ,00TL bedelle ihale edilmiştir. Yapımı devam etmekte olup, sözleşmesine göre Nisan 2013 ayında bitirilecektir. Mülkiyeti Hazineye ait olup, İyidere Derepazarı ve Kalkandere İlçelerine hizmet veren şantiye mevcut yerinde bina ve saha tanzimi inşaatı şeklinde ihale edilerek, toplam ,50TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. Pazar İlçemizde Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan ve Yücehisar Köyünde atıl durumda bulunan okul ve arsasının kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Kamulaştırmadan sonra bina tadilat ve saha tanzim projeleri yapılarak, 2013 yılında ihaleye çıkılacaktır. Çamlıhemşin ilçesine şantiye hizmetleri Belediye binasının ikinci katında elverişsiz şartlarda hizmet vermektedir. Çamlıhemşin Devlet Karayolu üzerinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait sahada gerekli imar çalışmaları başlatılmış, hazırlanan imar planı ve projeler Trabzon Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünde tasdik edilmiş, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Merkez İlçede, Mülkiyeti Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsis edilen şantiye sahası yol seviyesine yükseltilerek, şantiye binası, makine parkı, tank ve akaryakıt istasyonu merkez şantiyesine taşınacaktır. Mülkiyeti Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsis edilen İkizdere Şantiye binasının yenilenmesi için 2013 yılında proje çalışmalarına başlanılacaktır. Çayeli Şantiye Binasının mülkiyeti Hazineye ait olup, mevcut binanın yeri uygun olmayıp, arsa temini çalışmaları devam etmektedir. Fındıklı Şantiye binasının bulunduğu alan kıyı kenar çizgisi içinde kaldığından, arsa temini çalışmaları devam etmektedir. Güneysu Şantiye binası için arsa kamulaştırma işlemi yargıya intikal etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. 2-Örgüt Yapısı : Rize İl Özel İdaresi; Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 10 adet birim müdürlüğü, 11 adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile oluşmuş, Norm Kadromuz toplam 188 memur, 94 işçi olmasına karşın, 90 memur, 20 kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel, 1 adet kısmı zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere 111 adet memur, 279 sürekli işçi olmak üzere toplam 390 kişi ile hizmet verilmekte iken, 2012 yılında 36 adet işçi emekliye ayrılmış, sürekli işçi sayısı 243 e inerek 354 personel ile hizmet verilmektedir yılı içinde Devlet Personel Başkanlığından talep edilen ve KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça idaremiz kadrolarına 21 adet memur yerleştirilerek tarihinde görevlerine başlamışlardır. Yıl içinde idaremiz memurlarından 5 adedi naklen diğer kurumlara atanmış, diğer kurumlardan ise naklen 10 adet memur idaremize atanmıştır. Ayrıca, Hizmet alımı yöntemiyle ise 9 atölye ustası, 35 iş makinesi operatörü, 18 şoför,3 temizlik işçisi, 2 güvenlik görevlisi, 1 ateşçi ve 1 sekreterya işçisi olmak üzere toplam 69 personel çalıştırılmıştır. İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesi için her ilçeye teknik ve idari personel kadrosu ihdas edilmiştir. Bu bağlamda, Ardeşen İlçesi 1 Müdür,1 mühendis, 2 memur ve 1 adet hizmetli, Çamlıhemşin ilçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur ve 1 hizmetli, Çayeli İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 2 memur, 2 adet hizmetli, Derepazarı İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur ve 1 hizmetli, Fındıklı İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur, 1 hizmetli, Güneysu İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 memur, 1 hizmetli, Hemşin İlçesine 1 müdür, 1 Mühendis, 1 Memur, 1 hizmetli, İkizdere İlçesine 1 müdür, 1 mühendis,1 memur, 1 hizmetli, İyidere İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 memur, 1 hizmetli, Kalkandere İlçesine 1 Müdür, 1 Mühendis,1 Memur, 1 hizmetli ve Pazar İlçesine 1 müdür 1 Mühendis, 2 memur ve 1 hizmetli kadrosu tahsis edilmiştir. 2

3 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Özel İdaremizin işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Daha verimli hizmet sunumunu sağlamak amacıyla tüm memurlar bilgisayar kursuna tabi tutulmuş, teknik personelin tamamına AutoCAD, ilgisine göre de bir kısmına NetCAD kullanım kursu düzenlenmiş ve akabinde Office, Autocad ve Netcad tasarım programları idarenin bünyesine kazandırılmıştır. Bu faaliyetler DOKA ve Rize MEM le işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.yine eskiyen ve ihtiyaca cevap vermeyen bilgisayarların tamamı yenilenmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve takibi açısından kolaylık sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Arazide sayısal verilerin hassas bir biçimde toplanabilmesi için GPS aletleri alınmıştır. 4-İnsan Kaynakları : Hizmetler 111 memur, 312 (243+69) işçi personel tarafından yürütülmektedir. 5-Sunulan Hizmetler : 5302 sayılı kanunda belirtilen yerel hizmetler. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Yürütme görevi vali ve genel sekreterlik tarafından, karar organı olarak İl Genel Meclisi ve Ve İl Encümeni tarafından yürütülmekte; iç kontrol sistemi ise henüz oluşturulmamıştır. 2- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri : 5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : Yerel hizmetlerin öncelik sırasına göre yerine getirmek. 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 3

4 1- Bütçe Uygulama Sonuçları : İl Genel Meclisince ,00TL olarak kabul edilen 2012 mali yılı bütçesi tarihinde yürürlüğe girerek, 2011 malı yılından ,00TL devreden ödenek ve 2012 yılında ,30TL tahsisi nitelikteki ödeneklerle toplam ,30TL ye ulaşmıştır. GİDER BÜTÇESİ 1- PERSONEL GİDERLERİ : ,24 TL 2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM. : ,63 TL 3- MAL VE HİZMET ALIM. : ,27 TL 4- CARİ TRANSFERLER : ,88 TL 5- SERMAYE GİDERLERİ : TL TOPLAM : ,05 TL Olarak gerçekleşmiştir. Bu giderlerin ,27TL si Özel İdare kaynaklı, ,78TL si merkezi idare kaynaklıdır. GELİR BÜTÇESİ 1- TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL. : ,86 TL 2- ALINAN BAĞIŞ.YARDIM : ,98 TL 3- DİĞER GELİRLER : ,42 TL TOPLAM : ,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin ,96 TL si öz kaynak, ,30 TL si tahsisi mahiyette gelirlerden elde edilmiştir. İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince ,65 TL ödenek iptal edilmiştir TL ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2013 mali yılına devredilmiştir. 4

5 2012 MALİ YILINAAİT GİDERLER 1- PERSONEL GİDERLERİ: a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2012 yılı maaşlarına TL, sözleşmeli çalışan personele ,77.TL; işçilere, ücret olarak ,25 TL, kıdem tazminatı olarak ,75 TL, sosyal haklar kapsamında ,62 TL, fazla mesai ücreti olarak ,91 TL, ikramiye olarak ,19TL, (Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellere ,00TL) stajyer öğrencilere ,51 TL olmak üzere toplam ,46 TL memur maaşı ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır. b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine ,62 TL, encümen üye ödenekleri olarak ,87.TL, tahsisi nitelikli köy ve mahalle muhtar ödeneği olarak ,29.TL ödeme yapılmıştır. Personel giderlerinin ,48TL si Özel İdare kaynaklı, ,76TL si merkezi İdare kaynaklıdır. Böylece 2012 yılı personel ödenekleri toplamı ,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ: Emekli Sandığına kurum keseneği olarak ,25 TL, sağlık pirimi ödemeleri 338,71 TL, sözleşmeli personel SSK ödemeleri olarak ,30 TL, SSK. Kurumuna ,22.TL, İşsizlik Sigortası Fonuna ,15 TL olmak üzere toplam ,63 TL ödeme yapılmıştır. 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: a) Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) ,84 TL harcama yapılmıştır. b) Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak TL harcama yapılmıştır. c) Görev giderleri; vergi, resim ve harçlara ,03 TL harcanmıştır. d) Hizmet Alımları; hizmet alımlarına TL harcama yapılmıştır. e) Temsil ve Tanıtın Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine TL harcama yapılmıştır. f) Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına ,42 TL harcama yapılmıştır. g) Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak ,35 TL harcama yapılmıştır. Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam ,27 TL harcama yapılmıştır. 4- CARİ TRANSFERLER: a) Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna ,50 TL ödeme yapılmıştır. b) Belediyelere; ,00 TL c) Köylere; TL d) Mahalli İdare Birliklerine; TL e) Yönetim Giderlerine katılma paylarına ,95 TL f) Derneklere yardım olarak ,00 TL g) Memurlara öğle yemeği yardımı olarak ,73 TL h) Mikro kredi uygulamasına ,00 TL i) İller Bankası Ortaklık Payı olarak ,56 TL ödeme yapılmıştır. 5

6 Böylece 2012 yılında cari transfer olarak ,88 TL ödeme yapılmıştır. 5- SERMAYE GİDERLERİ: Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam ,03TL harcama yapılmıştır. 1- YOL YAPIMI İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI Ödeneği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce karşılanan İyidere-İkizdere, İyidere -Kalkandere bölünmüş yol projesi için ,29 TL ödenek sağlanmış, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan Giresun-Artvin arasını kapsayan Turizm yolunun (Yeşil Yol) Rize sınırları içinde yapımı planlanan Turizm Yolu güzergahında 6 ayrı güzergah için toplam 79,5 Km yeni yol yapımı programa alınmıştır. Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca Eğrisu Yaylası Turizm Bağlantı Yolu 14 Km.olarak, ,10 TL bedelle ihale edilmiştir yılında bu projeye ödeme yapılmamıştır. Fındıklı Pashalar Yayla-Çamlık Yayla Turizm Bağlantı Yolu 8 Km. olarak ,00TL bedelle Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiştir, ödeneğin %10 luk kısmı olan ,00TL olarak Fındıklı Kaymakamlığına gönderilmiş, henüz 393 metrelik yol tamamlanmıştır. Turizm Bakanlığından turizm yolu için temin edilen toplan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 2-KÖYDES ÖDENEKLERİ Yüksek Planlama Kurulunun köylerin alt yapı yatırımlarına ilişkin tarih ve 2012/3 sayılı kararı çerçevesinde ilimize TL KÖYDES ödeneği tahsis edilmiş ve İl Tahsisat Komisyonunun tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile TL ortak alım akaryakıt için ayrılmış ve Merkez İlçeye TL, Ardeşen İlçesine TL, Çamlıhemşin İlçesine TL, Çayeli İlçesine TL, Derepazarı İlçesine TL, Fındıklı İlçesine TL, Güneysu İlçesine TL, Hemşin İlçesine TL, İkizdere İlçesine TL, İyidere İlçesine TL, Kalkandere İlçesine TL ve Pazar İlçesine ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. 3-İLLER BANKASI KAR PAYLARI 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından ayrılan ve İlimize 2012 yılı için tahsis edilen ,00 TL, ödenek ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında merkez ilçeye ,00 TL, Ardeşen İlçesine ,00 TL, Çamlıhemşin İlçesine ,00 TL, Çayeli İlçesine ,00 TL, Derepazarı İlçesine 8.493,00 TL, Fındıklı İlçesine ,00 TL, Güneysu ilçesine ,00 TL, Hemşin ilçesine 7.282,00.TL, İkizdere İlçesine ,00 TL, İyidere İlçesine 7.258,00.TL, Kalkandere İlçesine ,00 TL ve Pazar İlçesine ,00 TL olmak üzere toplam TL alt yapı yatırım ödeneği tahsis edilerek harcanmıştır. İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, merkez İlçeye ,00TL, ( ,00 TL katı atık Mahsubu) Ardeşen İlçesine TL,( ,00TL Doka Eş Finans) Çamlıhemşin ,00TL, Çayeli ,00TL, Derepazarı ,00TL, Fındıklı ,00TL Güneysu ,00TL,Hemşin ,00TL, İkizdere ,00.-TL, (33.780,00TL Doka Eş Finans) İyidere ,00TL( TL Doka Eş Finans) Kalkandere 6

7 ,00TL, Pazar aktarılmıştır ,00TL olmak üzere toplam ,00TL Ödenek KHGB ne Güneysu İçmesuyu Projesi için Merkezi İdare tarafından gönderilen ödenekten ,00TL Güneysu İlçesine, afet işleri için Kalkandere İlçesine ,00TL, Vilayetler Hizmet Birliği İle İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereği kültür varlıkları restorasyonunda kullanmak üzere ,00TL ödeneğin ilk dilimi olan ,00TL Çayeli KHGB ne aktarılmıştır. İl merkezine bağlı köylerdeki evsel atıkların toplanması işini ihaleli olarak Rize Belediyesinin kuruluşu olan RİBELSAN Şirketi almış, bu iş için 2012 yılında TL ödeme yapılmıştır. Çöplerin toplanarak depolama işleri için Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katık Atık Tesisleri Birliğine ,94TL ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Özel İdaresinin kullanımına bu amaçlar için ,00TL ödenek tahsis etmiş olup, hakediş bedelleri tahsisli ödenekten karşılanmaktadır. İl Genel Meclisince 2012 yılı içmesuyu yılı ilan edilmiş olup, bu bağlamda merkez ve ilçelerimizde kişiye hitap eden 16 adet içmesuyu projesi yapılmış ve kişiye hitap edecek 8 adet içmesuyu projesinin etüt raporları hazırlanmıştır. İl Özel İdare makine parkına Özel İdare bütçesi ve İçişleri Bakanlığından sağlanan ödenekler birleştirilerek DMO dan ,88 TL ödenerek 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici, 2 adet kanal kazıcı yükleyici alınarak makine parkı filosuna eklenmiştir. Rize İl Özel İdaresinin banka mevduat hesaplarının tek bankada toplanarak mevduat faizinin dışında daha fazla gelir elde etmek için yapılan ihale sonunda Rize Vakıflar Bankası ile yapılan protokol gereğince ,01TL ile 1 adet binak arazı otomobil, ,51TL tutarında damperli kamyon, ,00TL ile 3 adet binek otomobil, Tarım il Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen ,24TL ile 2 adet Doblo Kombi Van, ,00TL ile 2 adet Connect Kombi Van olmak üzere Toplam ,76 TL tutarında gelir sağlanmış bulunmaktadır. Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse İller Bankası katkıları ve Özel İdare payları ile 2012 yılında ilimizde metre beton yol, metre asfalt kaplama, 248 Km. onarım, 86 adet yeni içmesuyu deposu, 231 adet depo onarımı, m³ taş duvar, 333,5 metre tahkimat, 34 adet menfez ve 2 adet köprü yapılmıştır. Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların kullanımına ,04TL tutarında akaryakıt ve yağ, ,10TL tutarında lastik, ,04TL tutarında yedek parça, ,00TL tutarında patlayıcı madde, 2 adet şoförlü 4X4 Pik-up 1 adet şoförlü 29 kişilik otobüs, 1 adet şoförlü binek araç, 1 adet şoförsüz binek araç kiralanmış, 9 adet atölye ustası, 35 adet iş makinesi operatörü, 18 adet şoför, 3 adet temizlik işçisi, 2 adet güvenlik personeli, 1 adet ateşçi ve 1 adet sekreterya işçisi çalıştırılmış ve toplam ,00 TL ödeme yapılmıştır. İlçelerede İl Özel İdare yatırım faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için Ardeşen,Çamlıhemşin,Çayeli, Fındıklı,Güneysu,Hemşin,İkizdere,Kalkandere ve Pazar İlçelerimize ilçe başına ,00TL ödenek verilerek araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine ,00 TL, Vilayetler Hizmet Birliğine ,00 TL, Rize Organize Sanayi Bölgesine ,00 TL, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına TL, Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine TL, 7

8 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğine TL, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) e 3621,18 TL olmak üzere ortaklıklara ,95 TL ödeme yapılmıştır. İl Özel İdaresi 2012 yılında; Fındıklı Çınar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine 3.000,00TL, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğine ,00TL, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Karadeniz Spor Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Fındıklıspor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Rize Gündoğdu Su Sporları Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Kaçkar Jimnastik Spor Kulübü Derneğine 3.000,00TL, Çayelispor Kulübü Derneğine ,00TL, Karadeniz Doğa Sporları Kulübü Derneğine ,00TL, Rize Köy Hizmetelerigücü Spor Kulübü Derneğine ,00TL, Rifsiat Rize Fotoğraf Sanatı Derneğine ,00TL, Ardeşen Offroad Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneğine 5.000,00TL, Pazar Melyat Deresi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ,00TL, Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 7.000,00TL ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ,00TL olmak üzere toplam ,00TL derneklere yardım yapmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2012 yılı içinde 11 adet GSM ruhsatı, 49 adet Sıhhi Müessese ruhsatı düzenlenmiştir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliğine göre Çamlıhemşin İlçesi Ayder Mevkiinde 1 adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir. II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 2 adet GSM ruhsatı verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 192 adet işyerinin 300 kez denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 32 adet idari para cezası ( TL)verilmiştir. 4- MERKEZİ İDARE TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 2011 yılında gönderilen ödenekten harcanamayan TL ödenek harcanmış, tarihinde ise TL ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmiştir. İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında idaremize ,00TL, 2012 yılında ,00TL olmak üzere toplam ,00TL ödenek gönderilmiş, projesi ve ihalesi yapılmış inşaata ,00TL ödeme yapılmış, yapım çalışmaları devam etmekte olup, artan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Pazar Hükümet Konağı yapımı için proje bedeli olarak ,00TL, yapım için ,00TL ödenek İl özel İdaremize gelmiş, projesi hazırlanmış, ihale aşamasında olup, ödenekler 2013 yılına devredilmiştir. Ardeşen Hükümet Konağı onarımı için ,00TL, Çamlıhemşin Hükümet Konağı onarımı için ,00TL ödenek İl özel İdaresine gönderilmiş, ödenekler Kaymakamlık emrine tahsis edilerek ilçelerine aktarılmıştır. Meteoroloji Genel müdürlüğünce Meteoroloji lojmanları doğalgaz dönüşümü için İl özel İdaresine ,00TL ödenek gönderilmiş, bu ödenek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak amacı doğrultusunda kullanılmıştır. 8

9 Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, İl Özel İdaremize ,00TL. ödenek gönderilmiş, Kaçkar Dağları Milli Parkı Güzergahının güncellenip tabelalandırılması ile ilgili hazırlanan proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı 2011 yılı teklif çağrısı kapsamında uygun görülmüş ve Özel İdarece ,25 TL destek verilerek ,25TL proje hesabına aktarılmıştır. Kaçkar Dağları Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün üç ayrı bölgede yapılan hizmet ünitelerinin peyzaj uygulamalarını yapımı için 2013 yılında kullanılmak üzere idaremize ,00TL ödenek gönderilmiş ve 2013 mali yılına devredilmiştir. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, bu kapsamda ,00TL ödeme yapılmıştır İl Özel İdare bütçesinden 2012 yılında Afet Müdürlüğünün cari harcamalarına ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, kırtasiye, su, akaryakıt ve özel malzeme gibi tüketime yönelik mal alımlarına ,64TL, arazi tazminatı ve yolluklara ,74TL, telefon, ADSL,PTT giderlerine ,45TL, büro malzemesi alımlarına ,31TL ve ek hizmet binası onarımlarına ,60TL harcama yapılmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar neticesinde kamuya ait alt yapılarda meydana gelen hasarların giderilmesi için Acil Afet Yardımı olarak tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen ,00 TL ödenek ile Rize Merkez ilçede 6 grup olarak işler ihale edilmiş ve 263 adet m 3 taşduvar, 34 adet menfez, 323,5 metre tahkimat ton, 235,25 m 3 demirsiz beton, 355,5 metre korige büz, kullanılmış ve toplam ,73TL ödeme yapılmıştır. Artan ödenekler kesin kabül için 2013 yılına devredilmiştir. EMNİYET HİZMETLERİ İçişleri Bakanlığınca, Ardeşen İlçesi MOBESE sistemi için tarihinde ,00TL ödenek gönderilmiş, harcanamadığı için 2012 yılına devredilen ödenek Ardeşen KHGB ne aktarlmıştır. Güneysu İlçesinnde Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı arsa kamulaştırılması için ,00TL ödenek sağlanmış ve kamulaştırma işlemi başlatılmış ve ,23Tl ödeme yapılmıştır. Bina yapımı için ise ,00TL ödenek sağlanmış, kullanılmayan ödenekler 2013 yılına devredilmiştir. Fındıklı İlçe Emniyet Binası onarımı için ,00TL ödenek sağlanmış ve Fındıklı Kaymakamlığı emrine tahsis edilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için ,00TL ödenekten ,01TL harcanmış, harcanamayan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu inşaatı için 2011 yılından devreden ,00TL ödenekten ,50TL ödeme yapılmış, harcanamayan ,00 TL 2013 yılına devretmiştir. Karakolların ve Fener Polis Lojmanlarının bakım onarımları için 2011 yılından devreden ve yıl içinde sağlanan ödeneklerle toplam ödenekten ,00 TL harcanmıştır. Rize Polisevi Yapımı için 2010 yılında ,00 TL ödenek sağlanmış, 2011 yılından ,00TL devretmiş, toplam ,00TL ödenekle yıllara sari olarak ihale edilen işe ,00TL harcama yapılmış, ,00TL 2013 yılına devredilmiştir. 9

10 Özel İdare bütçesinden İlçe kent güvenliği sistemi için ,66TL ödenek verilerek amacı doğrultusunda tamamı kullanılmıştır. TARIM HİZMETLERİ Tarım hizmetlerine 2012 yılı bütçesi ile ,00TL ödenek verilmiş, bu ödenekten ,33TL harcanarak DMO dan 2 adet binek araç satınalınarak tarım hizmetlerine tahsis edilmiştir. Tarım Bakanlığından İl Gıda Kontrol Laboratuvarı yapmak üzere İl Özel İdaresine tarihinde ,00TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. SPOR HİZMETLERİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında tarihinde imzalanan protokol gereği Bu Tesisin Çevre Düzenlemesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nın Katkılarıyla Yaptırılmıştır ibareli reklam panosu asılması şartıyla Rize Valiliği Spor Toto Tenis Kortu ve Rize Valiliği Spor Toto Bocce Sahası yapımı için ,00 TL ödenek sağlanmış, iş ihale edilerek 2011 yılında ,75 TL, 2012 yılında ise ,16TL harcanmıştır. Spor Toto Teşkilatından 2009 yılında İyidere Futbol Sahası için sağlanan ,00TL ödenek İyidere KHGB ne aktarılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden ,00TL TL ödenek verilmiş olup, DMO dan ,82TL ödeme yapılarak 1 adet binek araç alınarak spor hizmetlerine tahsis edilmiştir. Araçların akaryakıt alımına ,00TL, bakım onarımına 3.412,00TL, zemin etüdü yapımına ,00TL ve Hemşin Spor sahası istinat duvarı yapımı için Hemşin KHGB ne 7.000,00Tl ödenek verilmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce Yol yapımında kullanılmak üzere Güneysu Belediye Başkanlığına ,00TL, Ardeşen Kültürevi yapımında kullanılmak üzere Ardeşen Belediyesine ,00TL, Çamlıhemşin Zilkale Çat yolu onarımı için Çamlıhemşin KHGB ne ,00TL, şehiriçi geçişi asfalt kaplama için Çamlıhemşin Belediyesine ,00TL, Çayeli Çataldere yol betonlaması için Çayeli KHGB ne ,00TL, İkizdere Merkez Mahallesi yol yapımı için İkizdere Belediyesine ,00TL, İkizdere çiçekli Köyü meydan düzenlemesi için ,00TL, Anzer Ballıköy parke yapımı için ,00Tl olmak üzere İkizdere KHGB ne ,00TL ödenek aktarılmıştır. İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Konaklar Mahallesinde bulunan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve 10 yıllığına Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneğine kiralanan eski İlkokul binasının restorasyon işlerinde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce İl Özel İdaresine gönderilen ,00TL ödeneğin kullandırılması için İl Özel İdaresi ile Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köy Dayanışma ve Kalkınma derneği arasında düzenlenen protokol gereği ödenek kullandırılmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Rize Kalesi Restorasyonu için tarihinde sağlanan ,00TL lik ödenekle proje yapılmıştır. Çamlıhemşin İlçesindeki Zilkalenin bakım ve onarımı tamamlattırılarak ,00TL ödeme yapılmıştır. 10

11 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü DÖSİM den 2012 yılı Müze Örenyerleri ve Kültür Merkezi Temizlik ve Güvenlik alımı için temin edilen ,00TL ödenekle hizmet satınalınmıştır. İl Özel İdare Bütçesinden ,00 TL ödenek verilmiş, ,46TL tutarında hizmet alımı, ,00TL tutarında temsil ağırlama gideri yapılmıştır ,82TL ödenerek DMO den 1 adet binek araç satınalınmıştır. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı payından: 2012 mali yılında, İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Şenköy Köyündeki tarihi ahşap caminin onarımı ve çevre düzenlemesi için Çamlıhemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00.TL ödenek verilerek onarım yaptırılmıştır yılından 2012 yılı sonuna kadar toplanan kültür payı ödeneğinden ,52 TL harcama yapılmıştır. SAĞLIK HİZMETLERİ Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatı: Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alan inşaata ,00TL ödenek sağlanmış, 2010 yılında ihalesi yapılmış, 2010 yılında ,37 TL, 2011 yılında ,21 TL,2012 yılında ,42 TL ödeme yapılarak iş tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlimizin ihtiyacı olan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Anaçocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi birimlerini içinde barındıracak şekilde çok katlı olarak yapılması planlanan tesis inşaatına 2009 yılında ,00 TL, 2010 yılında ,00TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek sağlanmış, arsa temin edilmiş, uygulanacak proje, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmakta olup, ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığının izni dahilinde bu ödenekten diğer sağlık tesislerine ,00TL harcanma yapılmıştır. İlimiz Pazar İlçesi Hamidiye Köyünde yapımı tamamlanan 150 yataklı Kaçkar Devlet Hastanesi hizmet binasına tıbbı cihaz alımı için ,00TL ödenek sağlanmış, gerekli olan tıbbı cihazlar satın alınarak ödeneğin tamamı harcanmıştır. Yeni hizmete açılan 358 Yataklı Rize Devlet Hastanesinin tıbbı cihaz alımı için ,48TL, hastane bünyesinde kurulacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için ,00TL, onarım için ,54TL ödenek olmak üzere toplam ,02TL ödenekten ,02TL harcama yapılmıştır. Artan ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımı devam eden onkoloji binasının donanımı için ,00TL, onarım için ,04TL olmak üzere toplam ,04TL ödeneğin ,04TL lik kısmı ile asansör yapılmış geri kalan kısmı ile tıbbı cihaz alınmıştır. İlimiz Pazar İlçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi değişik yerlerde sağlık hizmetleri sunduğundan, bunların bir çatı altında toplanması için yapılan çalışmalar neticesinde İlçe Belediyesine ait binanın onarımının yapılması kaydıyla metrekarelik alan bedelsiz olarak Sağlık Müdürlüğüne verilmiş ve Sağlık 11

12 Bakanlığından talep edilen ödenekten ,00TL sağlanmış, iş ihale edidlerek onarım çalışmalarına başlanılmıştır. İlimiz Çayeli İlçesi Beyazsu Köyünde yapılması planlanan sağlıkevi Hizmet Binası için ,00TL ödenek sağlanmış, yaklaşık maliyetleri hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Kullanılmayan ödenekler 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığından, ilimiz geneline hizmet veren sağlık tesislerinin onarımları için ,00TL, Özel İdare Bütçesinden ,00TL olmak üzere ,00TL ödenek sağlanarak, 112 Acil Servis ve sağlık tesislerine ,50TL ödeme yapılmıştır EĞİTİM HİZMETLERİ 222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak ,00TL ödenek tahsis edilerek, 2011 yılından ,00TL devir ve 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığından ,22TL ödenek sağlanarak toplam ,22TL ödenekle; Okulöncesi eğitim ana okulları için su alımlarına 5.438,66TL, elektrik alımlarına ,30TL, yakacak alımlarına ,92TL, kırtasiye alımlarına ,00TL, telefon ve ADSL giderlerine 2.232,00TL, makine teçhizat bakım onarımlarına 8.486,31TL ve yapım bakım ve onarım giderlerine ,99TL harcama yapılmıştır. İlköğretim hizmetlerinin kırtasiye alımlarına 8.070,00TL, su alımlarına ,26 TL, temizlik malzemesi alımlarına 1.870,30 TL, yakacak alımlarına ,41TL, akaryakıt ve yağ alımlarına ,20TL, elektrik alımlarına ,06TL, tören malzemesi alımlarına ,00TL, bilgisayar hizmet alımlarına 4.342,00TL, Posta Telgraf giderlerine TL, taşımalı eğitim giderlerine ,36TL, ilan giderlerine 8.828,84TL, hizmet binası kira gideri ,00TL, temsil ağırlama giderlerine16.560,12tl,büro işyeri malzeme alımlarına ,90TL, makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak ,70 TL, arsa kamulaştırma gideri olarak ,40 TL, ilköğretim okullarının küçük onarımlarına ,86 TL, İstanbul Ticaret Odası İle Rize Valiliği arasında yapılan protokol gereğince Çamlıhemşin İlçesi Topluca İlköğretim Okulu ve lojman inşaatına TL ödenek sağlanarak tamamı harcanmış ve inşaat bitirilmiştir. Ortaöğretim taşıma giderlerine ,77 TL, ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına TL,kamulaştırma giderlerine ,07TL ( TL si Fındıklı Muammer Çiçekoğlu Vakfı tarafından Fındıklı İmamhatip Lisesi arsa kamulaştırması için bağış) Rize Fen Lisesine ,98 TL, mesleki ve teknik okullar ilan giderlerine ,50 TL mesleki ve teknik okul yapım bakım onarımlarına ,47 TL, halk eğitim binalarının onarımlarına ,30 TL harcama yapılmış olup kullanılmayarak artan ,00 TL ödenek 2013 yılına devretmiştir. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: İl Özel İdare bütçesinden ,00 TL ödenek verilmiş, 2011 yılından devreden ,00TL ile toplam ,00 TL ödenekle; tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ,34 TL hizmet alımlarına ,09 TL, küçük onarımlara ,00 TL olmak üzere toplam ,43 TL harcama yapılmıştır. Çayeli Rehabilitasyon Merkezi onarımı için ,00 TL, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası onarımı için ,00 TL ödenek temin edilmiştir, harcanamayan ,00TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. 12

13 Böylece 2012 mali yılı bütçesinden personel giderlerine ,24 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine ,63TL, Mal ve Hizmet alımlarına ,27.TL, Cari Transferlere ,88 TL, sermaye giderlerine ,03 TL olmak üzere toplam ,05 TL harcama yapılmış, ,65 TL ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsissi nitelikte olan ,00 TL ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ilişiktedir. 2-Mali Denetim Sonuçları : Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. 2- Diğer Hususlar A- Performans Bilgileri : Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Bilgi verilememiştir. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Bilgi verilememiştir. 3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi : Bilgi verilememiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir. B- Diğer Hususlar : 3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler : İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması B- Zayıflıklar : Kaynak yetersizlikleri C- Değerlendirme : Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı. 4- ÖNERİ VE TEDBİRLER: Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. EKLER : 2012 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli. 13

14 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2013 Nurullah ÇAKIR Rize Valisi 14

15 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2013 Ümit Hüseyin GÜNEY Genel Sekreter 15

16 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun 3/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31 /01/2013 Mustafa GENÇASLAN Mali Hizmetler Müdürü 16

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HEMŞİN/RİZE 07/04/2015 Halim Kazım BEKÂR Hemşin Belediye Başkanı HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Detaylı

2014 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 2014 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 nci maddesi gereği Meclise sunmak durumumda bulunduğum Belediye Başkanlığının

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU MART 2014 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sayın ; İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU T.C. NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu Millete Hizmet Eden Onun Efendisi Olur. Mustafa Kemal Atatürk 1 CUMHURBAŞKANIMIZ SN.

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI 1 Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI ÖZGEÇMİŞİ 1965 yılında Düzce de doğdu. A.Ü. İktisat Fakültesi mezunu. 1997 yılında Bolu Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başladı. 2010 yılında İstanbul Başakşehir Belediyesine

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

TOKAT IL ÖZEL. 2C13 faaliyet. l «ım nı. www.tokatozelidaresi.gov.tr

TOKAT IL ÖZEL. 2C13 faaliyet. l «ım nı. www.tokatozelidaresi.gov.tr TOKAT IL ÖZEL 2C13 faaliyet l «ım nı www.tokatozelidaresi.gov.tr Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır. Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir.

Detaylı

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir.

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir. ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini,

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ... 3 MİSYONUMUZ... 3 VİZYONUMUZ... 3 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 3 BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİ... 3 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ... 5 BELEDİYE

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2012 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI..4-5 3- DENETİMİN KAPSAMI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ: İl Genel Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri, muhterem konuklar, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın sayın temsilcileri; İl Özel İdaresinin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKAN DAN Esenyurt Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2013 yılı yıllık performans programı ve bütçesinin hedef ve kaynakları doğrultusunda

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU..4 I- GENEL BİLGİLER...5 A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.6 1- İl Özel İdaresinin Görevleri.6 2- İl Özel İdaresinin Organları.6

Detaylı