HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA/2015

2 Ek1-Dış Kapak Dış kapak Cyan 100 mavi cilt ile ciltlenmeli. Dış kapakta aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır; (12 puntoluk 2 yazı x 1,5 satır aralığı) T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (14 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) TEZİN ADI (Büyük harf, 18 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı)... TEZİ (Tezin türü, 12 punto, büyük harf) (12 puntoluk 2 yazı x1.5 satır aralığı) Personelin adı, SOYADI, unvanı (12 punto, soyadı büyük harf) (12 puntoluk 1 yazı x1.5 satır aralığı) Birimi (12 punto ) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) Danışman (Adı, SOYADI, Unvanı 12 punto ) Ay, Sene 1

3 Ek2- Dış Kapak Sırt Yazısının Biçim ve İçeriği Dış kapak sırt yazısının yönü aşağıdan yukarıya doğru olacaktır. Bu bilgilerin sayfadaki düzeni ve yazım biçimi aşağıda açıklanmıştır. Sırt kapağı yazının yönü aşağıdan yukarı doğru (X) ADI-SOYADI HAVACILIK UZMANLIĞI TEZİ Yıl Çift Çizgi Havacılık Uzmanlığı Tezi için Dış kapak SIRT YAZISININ biçim ve içeriği Çift Çizgi Kütüphane Kayıt no (14 punto, tez kabul edildikten sonra teslim edilecek 2 (iki) nüshasında bulunacak) (14 punto-bold) (16 punto-bold) Teslim Tarihi 2

4 Ek-3 İç Kapak Sayfası Biçim ve İçeriği (12 puntoluk 2 yazı x 1,5 satır aralığı) T. C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (14 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) TEZİN ADI (Büyük harf, 18 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı)... TEZİ (Tezin türü, 12 punto, büyük harf) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) Personelin Adı, SOYADI, Unvanı (12 punto, soyadı büyük harf) (12 puntoluk 1 yazı x1,5 satır aralığı) Birimi (12 punto ) (12 puntoluk 2 yazı x1.5 satır aralıgı) Danışman (Adı, SOYADI, Unvanı 12 punto ) Ay, Sene 3

5 Ek-4 Kurul Üyeleri için İmza Sayfası (Kabul/Onay Sayfası) Örneği Görev Yaptığı Birim:... Tezin Teslim Edildiği Birim: İnsan Kaynakları Müdürlüğü SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZİ TESLİM TUTANAĞI tarafından hazırlanan.... adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Adı Soyadı (Danışman) Bu tez, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini hazırlarken uyacakları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Yazımı Hakkında Yönergesinde belirtilen tez yazım kurallarına uygundur. Bu çalışma, Komisyonumuz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı Tezi olarak kabul edilmiştir. ADI-SOYADI İMZASI TARİH Başkan Üye Üye Üye Üye NOT: Tez sınavında başarılı olan personel, kabul edilen (düzeltilmiş) tezlerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından istenen sayıda olmak üzere çoğaltılmış tez örneklerinin bu sayfalarını kurul üyelerine imzalatarak tezlerini onaylatmalıdır. (*):Bu sayfa tezin ön sayfalar bölümüne girecek ve sayfa numarası verilmeyecek olup Havacılık Uzman Yardımcısı tarafından hazırlanacaktır. 4

6 Ek-5 ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ Ad Soyad: Leyla KARAMAN Doğum tarihi : 06/08/1985 Doğum yeri :İstanbul Lise : ( ), Hasan Polatkan Anadolu Lisesi. Lisans : ( ), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü Yüksek Lisans : ( ), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çalıştığı kurumlar : ( ) Emniyet Genel Müdürlüğü (2012-Devam ediyor.) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5

7 Ek-6 Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../20... Adı-Soyadı Unvanı 6

8 TEZ YAZIM KURALLARI Özet ÖZET, sayfa başında tezin Türkçe başlığı ve hazırlayanın adı belirtilerek 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özet içinde italik yazı tipi, çizelge, sekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript) Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler bulunmamalıdır. Abstract (Yabancı Dilde Özet) ABSTRACT sayfa başından tezin yabancı dildeki başlığı ve yazar adı belertilerek 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yabancı dildeki tercümesi şeklinde hazırlanmalıdır. Abstract içinde italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript) Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler bulunmamalıdır. Çizelge Listesi Gerekli görüldüğünde TABLO LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır. ÇİZELGE LİSTESİ Tablo 1. Sayfa Avrupa Birliği Ülkeleri Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Örgütsel Yapıları 11 Tablo 2. Meydanların (İç hat-dış hat) Yolcu Durumları Tablo 3. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları..35 Tablo 3a. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları..36 Tablo 3b. Tablo 4.. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları.37 Ülkelere göre Hava Seyrüsefer Ülke Gelirleri ve Personel Giderleri Tab boşluk bırakılacak. Şekil Listesi Gerekli görüldüğünde ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır. ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Avrupa Birliği Aday Ülkeleri Tahmini Ortalama Trafik Artış Oranları 25 Şekil 2. Hava Meydanlarının Kapasite Kullanım Oranları..25 Şekil 3. Hava Trafik Müdürlüğü Personel Eğitim Müdürlüğü 30 Şekil 4. Bölgesel Tahmini Yolcu Sayısı Artış Oranları.. 35 Şekil 5. Dünyadaki Hava Meydanlarının Mülkiyet Yapısı.40 1 Tab boşluk bırakılacak 7

9 Simge Listesi Gerekli görüldüğünde SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. SİMGE LİSTESİ C L = Coefficient of Lift (Kaldırma Kuvveti Katsayısı) C D = Coefficient of Drag (Sürtünme Kuvveti Katsayısı) V = Velocity (Sürat) F D = Force of Drag (Sürtünme Kuvveti) V mcg = Minimum Control Speed on Ground (Yerde Minimum Kontrol Edilebilir Sürat) Kısaltma Listesi Gerekli görüldüğünde KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. KISALTMA LİSTESİ A/C :Uçak A/D :Havaalanı AFIS :Havaalanı Uçuş Bilgi Servisi ALT :İrtifa ARR :Varış ECAC :Avrupa Sivil Havacılık Konferansı EUROCONTROL :Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı FL :Uçuş Seviyesi HEL :Helikopter IATA:Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği RWY :Pist SAR :Arama Kurtarma UTC: Düzenlenmiş Uluslar arası Zaman EK Listesi Örneği EK LİSTESİ EK 1. :Atatürk Havaalanı için acil eylem plânı EK 2. :Sunexpress Havayolları hangarı için acil eylem plânı TEZ METNİ Giriş Bölümü Tezin ana metni GİRİŞ bölümü ile başlar. Bu bölümde, tez konusu ile ilgili önceki çalışmalar, araştırmanın amacı ve kapsamı ve kullanılan yöntem açıkça belirtilmelidir. Materyal ve Metod veya Problemin Formülasyonu ve Çözümü Üzerinde araştırma yapılacak olan obje (herhangi bir alan, bölge, organizma veya sistem gibi) tanıtılır. Araştırmanın çeşitli aşamalarında uygulanmış olan saflaştırma, ölçme, değerlendirme yöntemleri açıklanır. Bulgular Tezin bu bölümünde yapılan gözlemlerden, laboratuar çalışmalarından, ölçümlerden, hesaplamalardan ve bilgisayar çıktılarından elde edilen sonuçlar, Tablo, Şekil, Fotoğraf, Grafik ve /veya Haritalar kullanılarak açıklanır. 8

10 Tartışma ve Sonuç Tezin bu bölümünde elde edilen bilgilerle önceden bilinen bilgiler karşılaştırılır ve böylece varılan sonuç belirtilir. Varsa, sonuçla ilgili önerilere de bu bölümde yer verilir. Son Sayfalar Kaynaklar Tez ana metninin son bölümü KAYNAKLAR başlığını taşır. Kaynaklar Örneği KAYNAKLAR KANER, İ., (2004): Hava Hukuku (2. Baskı). Filiz Kitabevi, İstanbul, DEMPSEY, P.S. ve MİLDE, M. (2005): İnternational Air Carrier Liability: Montreal Convention of McGill University Centre for research in Air and Space Law, Canada. KIRMAN, A. (1990): Hava Yolu İle Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, ÜLGEN, H. (1987): Hava Taşıma Sözleşmesi. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara. European Commision Press Release, (2014): Commision Prpposes New Measures To Strengthen Air Passanger Rights, (Erişim tarihi ) Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ başlığı altında EK-5 te belirtilen şekilde yazılmalıdır. Özgeçmiş Örneği ÖZGEÇMİŞ (12 punto- bold ) Ad Soyad: (Ad SOYAD) Doğum tarihi : (Gün/Ay/Yıl) Doğum yeri : Lise : (Başlama yılı-bitirme yılı), Lisenin adı. Lisans : (Başlama yılı-bitirme yılı), Lisans öğrenimi yapılan yerin adı. Yüksek Lisans : (Başlama yılı-bitirme yılı), Y.Lisans öğrenimi yapılan yerin adı. Çalıştığı kurum (lar) : (Göreve başladığı kurumdan başlanarak, başlama yılı ve çalışılan kurum (ların ) adı. (başlama yılı, - devam ediyor), çalışılan kurumun adı. Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği, EK-6 da belirtilen şekilde yazılmalıdır. 9

11 1-GENEL Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun saf bir Türkçe ile yazılmalıdır. Tez yazımında A4 (21 x 29,7 cm) standardında (80g/m2 lik 1.ci hamur) beyaz kağıt kullanılmalıdır. Tezlerin yazılmasında bilgisayar kullanılmalıdır. Tüm yazılarda Times New Romen(12) karakteri ve parantez içindeki punto kullanılmalıdır. Tezde kullanılan simgeler, sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta yazılmalıdır. Tanım ve açıklamaların sol baş tarafı aynı hizada olmalıdır. Birimler için TS numaralı Türk Standartlarında verilen SI birim sistemi esas alınmalı, birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralandırılması şlukları; üstten 3 cm, sağ ve sol kenardan 2,75 cm, alttan ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Her bölüm yeni bir sayfanın başından başlamalıdır. Bölüm başlığını taşıyan sayfanın üst kısmında 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Bölüm başlığı büyük harflerle 1 Tab içeri girerek (satır başı yapılarak) yazılmalıdır. Başlığın altında iki satır boşluk bırakılmalıdır. şlarken 5 harf içerden satırbaşı yapılmalıdır. Sayfa numaraları; 10 punto ile tek numaralı sayfalar için üstten 2,0 cm ve sağdan 2,75 cm; çift numaralı sayfalar için üstten 2,0 cm ve soldan 2,75 cm olacak şekilde verilmelidir. Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Çizelgelerin Listesi, Şekillerin Listesi, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tezin ön sayfaları iv den (Özet den başlar) başlamak üzere küçük Romen rakamları ile, Giriş Bölümü ile Özgeçmiş arasında yer alan tez metni ise "1, 2, 3,..." şeklinde sayılar ile numaralandırılmalıdır. Kapak, Kabul/Onay sayfalarında sayfa numarası verilmemelidir. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayraç, çizgi gibi bir işaret kullanılmamalıdır. Sayfa numarası ile kâğıdın üst kısmı arasında 3 cm boşluk olmalıdır. Kurul Üyelerine ait imza sayfası numaralandırılmayacaktır. Satır Aralıkları Yazımda 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Özet, Abstract, alıntı, dipnot ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Şekil, Resim, Harita alt yazıları ve Çizelge üst yazıları tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin içerisinde madde işareti konulduğunda ya da numaralandırma yapıldığında iki madde /numara arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, ayrıca alt bölüm başlıkları öncesinde 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. İki paragraf arasında da 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ana bölümlerin yazımına daima yeni ve tek numaralı bir sayfadan başlanmalıdır. Yazım özelliği Tüm yazılarda harf büyüklüğü 12 punto (dip notlarda 10 punto veya çizelgelerde kolayca okunabilmesi şartıyla daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) ) olmalıdır. Yazıda noktadan ve virgülden sonra bir harf boşluk bırakılmalıdır. Yazımda Türkçe dilbilgisi ve yazım kılavuzu esas alınarak tüm noktalama işaretlerine özenle uyulmalıdır. Satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Her ana bölüm yeni bir sayfanın başından başlamalıdır. Ara başlıklar küçük harflerle fakat siyah punto ile yazılmalıdır. şlıkları numaralandırılmalıdır (Ek 4). Ön ve son sayfaların başlıkları ile tez metninin ana bölüm başlıkları tamamı büyük harf ile ikinci derece bölüm başlıklarında ise her sözcüğün ilk harfi büyük, ötekiler küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece bölüm başlıklarında yalnızca başlığın ilk harfi büyük, öteki tüm sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. 10

12 Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında 've, veya, ile ' vb. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları sayfanın sol kenarından başlamalı ve koyu olmalıdır. Şekiller Metin içinde yer alan şekillerin çerçevesinin satır uzunluğu 16 cm'i aşmamalıdır. Şekil numarası ve adı şeklin altına bir satır aralığı ile yazılmalıdır, bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harf ile yazılmalıdır. şka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Şekillerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine uyulmalıdır. Çizelgeler Çizelge numarası ve adı çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Çizelge adı numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge adı ile çizelge arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bir başka yayından aynen alınan tablolarda çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Denklemler Denklemin yazımında sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Denklemler her ana bölümde 1 den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır. Örneğin, 1. Bölümün 7. denklemi (1.7) biçiminde yazılmalıdır. Metin ile denklemin altında ve üstünde 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Denklemlerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine uyulmalıdır. Dipnotlar Geçtikleri sayfa içinde sırasıyla '* ' '** '...biçiminde belirtilmelidir. Kanun, yasa, hükümler dip not olarak verilebilir. Sadece internet adresleri de Kaynaklar bölümünde belirtilmek kaydı ile dip not şeklinde verilebilir. Sayfa içinde bir çizgi ile ana metinden ayrılmalıdır. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. Yazımda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Yazımda harf büyüklüğü 10 punto veya çizelgelerde kolayca okunabilmesi şartıyla daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) olmalıdır. Kaynaklar Dipnot İle Kaynak Gösterme Dipnot ile kaynak göstermede ilk dipnot 1 rakamı ile gösterilerek belirtilir ve numaralandırma işlemi ardışık olarak sonuç bölümüne kadar devam eder. İstenirse numaralandırma işlemi her bölümde baştan başlatılabilir. Bir kaynağın birden çok kullanıldığı durumlarda ilk gösterimde aşağıdaki kurallara göre kaynağın künyesi tam olarak verilir. İkinci ve sonraki gösterimlerde [yazar soyadı, yıl, sayfa numarası] kuralına uyularak kaynak gösterilebilir. İstenirse, yazar soyadından sonra süreli yayınlar için a.g.m., kitaplar için a.g.e. ifadeleri de kullanılabilir. 11

13 Süreli yayına ilişkin genel biçim Açıklama: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Tarih). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), Sayfa No. Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), Kitaba İlişkin Kaynak Gösterme Kişisel yazarlı kitap Açıklama: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi, Sayfa numarası. Örnekler: Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö., Akdoğan, G. (2013). CNC Torna ve Frezelerin Programlanması (Beşinci Baskı). Türkiye: ASİL Yayınevi, Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in organizations (Third edition). New York: Mc Graw-Hill, 87,92. Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi, 98. Bir kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap Örnekler: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas. New South Wales, June 1990 (No ). Conberra, Australian Capital Territory: Mary Peters, 187. Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler ( ). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap Açıklama: Editörlerin soyadı ve adının baş harfleri. (Editörler). (Yıl). Kitap Adı. Varsa şehir ismi: Yayınevi, Sayfa numarası Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). Yaşam boyu öğrenme, Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, Çeviri kitap Örnekler: Hollingsworth, R. S. İlköğretimde öğretim yöntemleri (çev. S. Gürkan, E. Gökçen ve M. N. Güler). Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991 de yayımlandı), 32, Freire, Paulo. (1991). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982 de yayımlandı),

14 Tek yazarlı makale Örnekler: Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), Bulut, H. (2001).Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), Üç ya da dört yazarlı makale Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993, May). The people in organization. Organizational Management, Altı ya da daha çok yazarlı makale Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. Sağlık Psikolojisi, 12(2), Baskıda olan makale Demir, H., Güllü, A. (Baskıda). Taş Sertliği ve İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Kuvvetlerine Etkilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Söyleşi / Röportaj / Doğrudan İletişim Güllü, A. (2012, 19 Aralık). Ferruh Bozbeyli ile demokrasi üzerine söyleşi. Ferruh Bozbeyli nin Evi, Ankara. Basılmış tez Kirazoğlu, F. (2010). Metal-Yalıtkan-Yarıiletken Yapıların Elektrik Özelliklerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Yazarsız, günlük gazetede makale Örnekler: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, Sağlıklı Yağ Reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, Abstract (Özet ) Yayınlar Woolf, N. J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in cortex by pavlovian conditioning. Society for Neuroscience Abstracts. 13

15 NOT: Eğer süreli yayının adı abstracts kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köşeli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir. Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, Çeviri makale Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18 (92). (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970). NOT: Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir. Ansiklopedi veya sözlük Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK. Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan. Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm Örnekler: Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger and F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory and consciousness.hillsdale, NJ: Erlbaum, pp Gülmez, M. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi., F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler). Yaşam boyu öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s NOT: Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir. Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma Örnekler: Johnson, R. S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA. Köklü, N. (1996, Kasım). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri Ross, D. F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, (Üniversiteden elde edilen ve Dissertation Abstracts International (DAI) da özetlenen doktora tezi) 14

16 Yayımlanmamış doktora tezi Öztürk, E. (2004). Türkiye de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Örnekler: Almedia, D. M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished Master s Thesis, University of Victoria, Canada. Turna, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. NOT: Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte tez başka bir ülkede yapılmış ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise ayrıca ülke adı verilebilir. INTERNET KAYNAKLARI İnternet: Beach, D. (December, 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, Vol. 9. Web: reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007 de alınmıştır. (Yazarı ve yayımlandığı dergi belli olan makale ) Yazarı belli olmayan ancak yayımlandığı dergi belli olan makale İnternet: From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: 22 Ağustos 2000 de alınmıştır. Özet (Abstract) İnternet: Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law. Web: 25 Ocak 1996 da alınmıştır. Metin içinde yazarın soyadına göre kaynak gösterme Yazarın soyadına göre kaynak göstermede normal parantez kullanılır. NOT: Makalelerde sayfa numarası belirtilmezken kitaplarda sayfa numarası belirtilmelidir. Makale Örneği (Uyarel, 2001) Kitap Örneği (Gülesin ve Güllü, 2013: 25, 38) (Sarıtaş, 2006) (Timur, 2000: 99 ) 15

17 Tek yazar, tek çalışma Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih ve sayfa numarası (kaynak bir kitap ise) verilir. Buna ilişkin örnek iki değişik şekilde verilmiştir; 1. Şahin (1998) Türkiye deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği çalışmasında,.. dır. 2. Türkiye deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada,.. dır (Şahin, 1998). İki yazarlı çalışma İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir. Yöntem en genel anlamda... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985). Dembo ve Gibson a (1985) göre... dır. Üç, dört ve beş yazarlı çalışma Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek ve diğerleri bağlacı konur. William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994)... buldu. (İlk geçtiği yerde) William ve diğerleri (1994) tarafından yapılan. Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir ve diğerleri diye devam edilir. Kaynaklar listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir. Uslan ve diğerleri (2005)... dır. Gruplar (yazar olarak) Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükûmet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, aşağıdaki genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalı ve Kaynaklar a da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa, kısaltması kolaylıkla okunuyor ya da biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği yerlerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır. Metin içinde ilk gösterme: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991: 114). Daha sonraki göstermeler: (MEB, 1991: 114). Aynı soyadlı yazarlar Kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadlı yazar varsa, metin içinde ilk adları verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir. N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda. dır. 16

18 Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma Aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması varsa yayın yılına göre sıralanır. Çalışma baskı aşamasında ise en sona baskıda ifadesi eklenir. Önce yazarların soyadları, ardından her bir çalışma için yıl verilir. (Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993). (Balcı, 1984, 1990, 1993, baskıda). Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından harfler kullanılır. (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 baskıda-a, 1992 baskıda-b) Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilir. Çeşitli çalışmalar... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 2011). Alıntılar Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden tezde yer alır. 40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işaretleri içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır. 40 kelime ve daha uzun alıntılar, az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Bu amaçla, tüm paragraf soldan satır başı hizasından bloklanıp soldan itibaren 5 boşluk içeriden girintili olacak şekilde yazılır. Aynen aktarılan parçadan bazı cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması hâlinde, çıkarmanın yapıldığı yere üç nokta (...) konur; çıkarma cümle sonuna gelmişse, dört nokta kullanılır (...). Bunlardan üçü yapılan çıkarmayı, biri de cümlenin bitişini simgeler. Doğrudan aktarmalarda, alıntının farklı şekilde alınmasını gerektiren iki özel durum vardır. Birincisi, alıntı yazarın kendi başlattığı bir cümleyi tamamlayarak sürüyorsa (yazarın cümlesi içine alınıyorsa) özel adlar dışında, her zaman küçük harfle başlar. İkincisi, alıntı cümle yazarın kendi anlatımıyla sürdürülmüşse, alıntı sonundaki nokta kaldırılır. Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçim ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına dolaylı aktarma denir. Burada önemli olan alıntının, anlam kayması olmadan, tez ile serbestçe bütünleştirilmesidir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi, herhangi özel bir işaret ve biçim kullanılmaz. Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır ve bu kaynaklar ayrıca Kaynaklar listesinde verilir. 2- TEZ ÖZETİNİN (ÖZ, ABSTRACT) HAZIRLANMASI Teze ek olarak hazırlanması gereken Türkçe ve yabancı dilde tez özetleri (öz, abstract) aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır. Tez özetleri A 4 boyutunda birinci hamur kâğıda yazılmalıdır. Tez özeti 250 sözcüğü geçmemelidir. 17

19 12 punto harf ve 1 satır aralığı ile yazılmalı, italik harfler kullanılmamalıdır. Özetin tamamı koyu (bold) yazılmış olmalıdır. 3- TEZ TESLİMİ Tez sınavı için başvuruda bulunan Havacılık Uzman Yardımcıları 7 adet tez örneğini İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmelidir.( 5 adet tez kurul üyelerine dağıtılmak ve 1 adedi İnsan Kaynakları Müdürlüğünde 1 adedi Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığında kalmak üzere) Ayrıca 2 adet tez ile birlikte özet sayfalarını pdf ve word dosyası olarak içeren CD ve sadece tez özetini içeren, üzeri tez adı ve tezi hazırlayan kişinin adının yazılı olduğu 1 adet CD yi (Genel Müdürlüğümüz arşivinde saklamak üzere ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ve teslim etmesi gerekmektedir. 4- CD HAZIRLANMASI 1- Hazırlanan pdf dosyaları tezin kurul tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Kurul tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması hususunda her türlü sorumluluk hazırlayana aittir. 2- Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, sekil, grafik, çizelge gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması hazırlayan tarafından sağlanmalıdır. 3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf ve word dosyası olarak ayrıca CD de yer alacaktır. 4- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. 5- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir. 6- Dosyalara isim verirken hazırlayan adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir. Örnek : ad_soyadı_tez.pdf ad_soyadı_özet_tr.pdf ad_soyadı_özet_en.pdf 7-Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir. 8- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD de yer alması gerekmektedir. İstenen Formatlar : a)resim Formatları Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır. GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff ) JPEG (.jpeg) b) Görüntü Formatları MPEG (.mpg) Quick Time Apple (.mov) Audio Video Interleaved Microsoft (.avi) 18

20 c) Ses Formatları Wav (.wav) MIDI (.midi) MP3 (.mp3) 5- TEZ ONAY SAYFASI Ek-4 de örneği verilmiş olup, A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalı ve katlanmamalıdır. Onay sayfası koyu mavi ciltlenmiş tezin son halinde tezin iç kapağından hemen sonra orijinal imzalanmış halde yer almalıdır. İmzaların fotokopi olmaması gerekir. 6-TELİF HAKKI İÇİN DOLDURULUP İMZALANMASI GEREKLİ OLAN İZİN BELGESİ Tezin Telif Hakkı Genel Müdürlüğümüze ait olacak olup tezin telif hakkı için izin belgesi imzalanması gerekmektedir. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü TEZLERİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tez Yazarının Soyadı :... Adı:... T.C. Kimlik No:... Sürekli Adresi:... Telefon No:... Faks:... e-posta:... Birimi :... Tez Türü: Uzmanlık Tezin Başlığı: Aşağıdaki seçeneklerden biri işaretlenerek imzalanmalıdır. Not: Genel Müdürlüğümüz Sınav Kurulu nun kabul ettiği ilke tüm tezlerin, makul gerekçeler dışında (patent başvurusu, yayınlanma sürecinde oluşu vb.) hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırıcıların erişimine açık olmasıdır. (Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının engellenmesi için bir gerekçe olarak kabul edilemez.) a) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan yukarıda başlığı ve hazırlayanın adı soyadı ve birimi belirtilen tezin ilgilenenlerin incelemesine sunulmak üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından arşivlenmesi, kağıt, mikro form veya elektronik formatta, İnternet dahil olmak üzere her türlü ortamda tamamen veya kısmen çoğaltılması, ödünç verilmesi dağıtımı ve yayımı için, tezle ilgili fikrî mülkiyet hakları kurumumuzda saklı kalmak üzere hiçbir ücret ve erteleme talep etmeksizin Genel Müdürlüğümüze izin verilmiştir. b) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan, yukarıda başlığı, hazırlayanın birimi, adı soyadı ve belirtilen tezin Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından çoğaltılması veya yayımının (a) maddesindeki koşulların geçerli olacağını kabul ve beyan ederim. İnsan Kaynakları Müdürü İmza Tarih Tezi Hazırlayan İmza Tarih 19

21 Önsöz Tez konusu takdim edilir. Tezin hazırlanması sırasında imkânlarından yararlanılan kurum ve kuruluşlardan bahsedilir. Danışmandan başlanılarak, tezin hazırlanmasında teknik konularda katkısı olan özel ve tüzel kişilere teşekkür bulunur. NOT: Tez yazım kurallarında belirtilen şekliyle yazılmalıdır. 20

22 İçindekiler İÇİNDEKİLER baslığı altında ön sayfaların başlıkları, tez metninin bölüm ve alt bölüm baslıkları ile son sayfa başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir 21

23 İÇİNDEKİLER SAYFA. ÖNSÖZ i. ÖZET ii. ABSTRACT iii. ÇİZELGE iv. ŞEKİL v. SİMGE vi. KISALTMA vii. EK LİSTESİ viii I.GİRİŞ Çalışmanın Amaç ve.. Kapsamı 1 II. HAVACILIKLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER.(Ana Bölüm Başlığı ) Havacılık Tarihi Havacılıkla İlgili Tarifler Hava Araçları Hava Seyrüsefer Yardımcıları DME VOR Meteoroloji. 26 III.SİVİL HAVACILIK.. 34 IV.HAVACILIKTA KAZA VE KIRIMLAR Kazanın Tanımı Uçuştan kaynaklanan kazalar Diğer sebeplerden kaynaklanan kazalar.. 60 V.SON 50 YILDA DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KAZA VE KIRIMLARIN 61 DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE DE SİVİL HAVACILIĞIN DURUMU 5.1.Dünyada Meydana Gelen Sivil Havacılık Kazaları Dünyadaki kazaların ana sebepleri ve bunların değerlendirilmesi (Üçüncü) Meteorolojik Kazalar Pilotaj Sebepli Kazalar Türkiye de Meydana Gelen Sivil Havacılık Kazaları Türkiye de Sivil Havacılığın Durumu ve Değerlendirilmesi VI. TARTIŞMA ve SONUÇ 125 KAYNAKLAR 132 EKLER. 134 ÖZGEÇMİŞ

24 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ SÖZLÜ SAVUNMA FORMU I.Kısım Havacılık Uzman Yardımcısı Bilgisi Sicil No Birimi Adı Soyadı Görev Yeri Teze Başlama Tarihi Tezin Adı Uzmanlık Yeterlilik Sınav Komisyon Üyesi Değerlendirme Tarihi Tezin Bitiş Tarihi İmza II.Kısım Tez Değerlendirmesi I.DEĞERLENDİRME KRİTERİ 1. Konuya Hakimiyet 2. Savunmada Tutarlılık 3. Genel Kültür 4. Kavrayış, Düşünme, Yorum Becerisi 5. İfade Tarzı 6. Terbiye, Nezaket ve Tevazu Sahibi Olma Durumu 7. Kılık Kıyafetine Özen 8. Ciddiyet II. DEĞERLENDİRME TOPLAM PUAN TOPLAM 100 VERİLEN PUAN 23

25 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ DEĞERLENDİRME FORMU I.Kısım Havacılık Uzman Yardımcısı Bilgisi Sicil No Birimi Adı Soyadı Görev Yeri Teze Başlama Tarihi Tezin Adı Uzmanlık Yeterlilik Sınav Komisyon Üyesi Değerlendirme Tarihi Tezin Bitiş Tarihi İmza II.Kısım Tez Değerlendirmesi DEĞERLENDİRME KRİTERİ I.BİÇİM AÇISINDAN 1. Tezin Yazım Kurallarına Uygunluğu 2. Bibliyografya Araştırmasının Yeterliliği 3. Bibliyografya Seçiminin Tez Konusuna Uygunluğu II.İÇERİK AÇISINDAN 1. Bilimsel Esaslara Uygunluk 2. Konu Seçimi (Görev alanına uygunluğu) 3. Tezin Özgünlüğü 4. Tezin Tutarlılığı 5. Tezin Analiz Açısından Yeterliliği 6. Konunun Anlatım Şekli (Yalınlık, Anlaşılabilirlik, Tekrardan Kaçınma) TOPLAM PUAN TOPLAM TOPLAM 75 GENEL TOPLAM 100 VERİLEN PUAN III. DEĞERLENDİRME 24

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kılavuzun amacı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı anabilim dalları tarafından yaptırılacak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.. ii 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI... 2 2.1 Tez Yazımında Kullanılacak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU ġanliurfa - 2005 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. KILAVUZUN AMACI.... 1 2. TEZĠN BĠÇĠM VE YAZIM PLANI... 1 2.1.Kullanılacak Kağıdın

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I. Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönergenin amacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nde görev yapan AB Uzman Yardımcısı ve/veya Yardımcılarının

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ... 4 2.1.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2012 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına bağlı programlarda Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ... 1 1. TEMEL İLKELER ve KAVRAMLAR... 1 1.1. Temel İlkeler... 1 1.2.

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI 1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI Amaç: Tez yazım kuralları çalışması; İstanbul Sabahattin Zaim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı Bakanlar

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MART 2006 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR... 1 1.1. Kompakt Disklerin(CD) Hazırlanması... 2 1.1.1. İstenen formatlar... 3 1.2. Tez Veri Giriş

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1.1. Kağıt Özellikleri Tez, normal olarak A4 boyutunda birinci

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ i T.C MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ MARDİN 2012 ii İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...1 2. TEZLERDE KULLANILACAK KÂĞIT CİNSİ

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU*

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU* YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU* 2 *Bu tez yazım kılavuzu Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan kılavuzdan yararlanılarak düzenlenmiştir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı