HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARI İÇİN UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA KILAVUZU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA/2015

2 Ek1-Dış Kapak Dış kapak Cyan 100 mavi cilt ile ciltlenmeli. Dış kapakta aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır; (12 puntoluk 2 yazı x 1,5 satır aralığı) T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (14 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) TEZİN ADI (Büyük harf, 18 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı)... TEZİ (Tezin türü, 12 punto, büyük harf) (12 puntoluk 2 yazı x1.5 satır aralığı) Personelin adı, SOYADI, unvanı (12 punto, soyadı büyük harf) (12 puntoluk 1 yazı x1.5 satır aralığı) Birimi (12 punto ) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) Danışman (Adı, SOYADI, Unvanı 12 punto ) Ay, Sene 1

3 Ek2- Dış Kapak Sırt Yazısının Biçim ve İçeriği Dış kapak sırt yazısının yönü aşağıdan yukarıya doğru olacaktır. Bu bilgilerin sayfadaki düzeni ve yazım biçimi aşağıda açıklanmıştır. Sırt kapağı yazının yönü aşağıdan yukarı doğru (X) ADI-SOYADI HAVACILIK UZMANLIĞI TEZİ Yıl Çift Çizgi Havacılık Uzmanlığı Tezi için Dış kapak SIRT YAZISININ biçim ve içeriği Çift Çizgi Kütüphane Kayıt no (14 punto, tez kabul edildikten sonra teslim edilecek 2 (iki) nüshasında bulunacak) (14 punto-bold) (16 punto-bold) Teslim Tarihi 2

4 Ek-3 İç Kapak Sayfası Biçim ve İçeriği (12 puntoluk 2 yazı x 1,5 satır aralığı) T. C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (14 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) TEZİN ADI (Büyük harf, 18 punto) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı)... TEZİ (Tezin türü, 12 punto, büyük harf) (12 puntoluk 2 yazı x1,5 satır aralığı) Personelin Adı, SOYADI, Unvanı (12 punto, soyadı büyük harf) (12 puntoluk 1 yazı x1,5 satır aralığı) Birimi (12 punto ) (12 puntoluk 2 yazı x1.5 satır aralıgı) Danışman (Adı, SOYADI, Unvanı 12 punto ) Ay, Sene 3

5 Ek-4 Kurul Üyeleri için İmza Sayfası (Kabul/Onay Sayfası) Örneği Görev Yaptığı Birim:... Tezin Teslim Edildiği Birim: İnsan Kaynakları Müdürlüğü SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZİ TESLİM TUTANAĞI tarafından hazırlanan.... adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Adı Soyadı (Danışman) Bu tez, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini hazırlarken uyacakları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Yazımı Hakkında Yönergesinde belirtilen tez yazım kurallarına uygundur. Bu çalışma, Komisyonumuz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı Tezi olarak kabul edilmiştir. ADI-SOYADI İMZASI TARİH Başkan Üye Üye Üye Üye NOT: Tez sınavında başarılı olan personel, kabul edilen (düzeltilmiş) tezlerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından istenen sayıda olmak üzere çoğaltılmış tez örneklerinin bu sayfalarını kurul üyelerine imzalatarak tezlerini onaylatmalıdır. (*):Bu sayfa tezin ön sayfalar bölümüne girecek ve sayfa numarası verilmeyecek olup Havacılık Uzman Yardımcısı tarafından hazırlanacaktır. 4

6 Ek-5 ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ Ad Soyad: Leyla KARAMAN Doğum tarihi : 06/08/1985 Doğum yeri :İstanbul Lise : ( ), Hasan Polatkan Anadolu Lisesi. Lisans : ( ), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü Yüksek Lisans : ( ), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çalıştığı kurumlar : ( ) Emniyet Genel Müdürlüğü (2012-Devam ediyor.) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5

7 Ek-6 Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../20... Adı-Soyadı Unvanı 6

8 TEZ YAZIM KURALLARI Özet ÖZET, sayfa başında tezin Türkçe başlığı ve hazırlayanın adı belirtilerek 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özet içinde italik yazı tipi, çizelge, sekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript) Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler bulunmamalıdır. Abstract (Yabancı Dilde Özet) ABSTRACT sayfa başından tezin yabancı dildeki başlığı ve yazar adı belertilerek 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yabancı dildeki tercümesi şeklinde hazırlanmalıdır. Abstract içinde italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript) Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler bulunmamalıdır. Çizelge Listesi Gerekli görüldüğünde TABLO LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır. ÇİZELGE LİSTESİ Tablo 1. Sayfa Avrupa Birliği Ülkeleri Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Örgütsel Yapıları 11 Tablo 2. Meydanların (İç hat-dış hat) Yolcu Durumları Tablo 3. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları..35 Tablo 3a. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları..36 Tablo 3b. Tablo 4.. Türkiye de Havalimanı ve Havaalanlarının Ortalama Kapasite Kullanım Oranları.37 Ülkelere göre Hava Seyrüsefer Ülke Gelirleri ve Personel Giderleri Tab boşluk bırakılacak. Şekil Listesi Gerekli görüldüğünde ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır. ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Avrupa Birliği Aday Ülkeleri Tahmini Ortalama Trafik Artış Oranları 25 Şekil 2. Hava Meydanlarının Kapasite Kullanım Oranları..25 Şekil 3. Hava Trafik Müdürlüğü Personel Eğitim Müdürlüğü 30 Şekil 4. Bölgesel Tahmini Yolcu Sayısı Artış Oranları.. 35 Şekil 5. Dünyadaki Hava Meydanlarının Mülkiyet Yapısı.40 1 Tab boşluk bırakılacak 7

9 Simge Listesi Gerekli görüldüğünde SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. SİMGE LİSTESİ C L = Coefficient of Lift (Kaldırma Kuvveti Katsayısı) C D = Coefficient of Drag (Sürtünme Kuvveti Katsayısı) V = Velocity (Sürat) F D = Force of Drag (Sürtünme Kuvveti) V mcg = Minimum Control Speed on Ground (Yerde Minimum Kontrol Edilebilir Sürat) Kısaltma Listesi Gerekli görüldüğünde KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. KISALTMA LİSTESİ A/C :Uçak A/D :Havaalanı AFIS :Havaalanı Uçuş Bilgi Servisi ALT :İrtifa ARR :Varış ECAC :Avrupa Sivil Havacılık Konferansı EUROCONTROL :Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı FL :Uçuş Seviyesi HEL :Helikopter IATA:Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği RWY :Pist SAR :Arama Kurtarma UTC: Düzenlenmiş Uluslar arası Zaman EK Listesi Örneği EK LİSTESİ EK 1. :Atatürk Havaalanı için acil eylem plânı EK 2. :Sunexpress Havayolları hangarı için acil eylem plânı TEZ METNİ Giriş Bölümü Tezin ana metni GİRİŞ bölümü ile başlar. Bu bölümde, tez konusu ile ilgili önceki çalışmalar, araştırmanın amacı ve kapsamı ve kullanılan yöntem açıkça belirtilmelidir. Materyal ve Metod veya Problemin Formülasyonu ve Çözümü Üzerinde araştırma yapılacak olan obje (herhangi bir alan, bölge, organizma veya sistem gibi) tanıtılır. Araştırmanın çeşitli aşamalarında uygulanmış olan saflaştırma, ölçme, değerlendirme yöntemleri açıklanır. Bulgular Tezin bu bölümünde yapılan gözlemlerden, laboratuar çalışmalarından, ölçümlerden, hesaplamalardan ve bilgisayar çıktılarından elde edilen sonuçlar, Tablo, Şekil, Fotoğraf, Grafik ve /veya Haritalar kullanılarak açıklanır. 8

10 Tartışma ve Sonuç Tezin bu bölümünde elde edilen bilgilerle önceden bilinen bilgiler karşılaştırılır ve böylece varılan sonuç belirtilir. Varsa, sonuçla ilgili önerilere de bu bölümde yer verilir. Son Sayfalar Kaynaklar Tez ana metninin son bölümü KAYNAKLAR başlığını taşır. Kaynaklar Örneği KAYNAKLAR KANER, İ., (2004): Hava Hukuku (2. Baskı). Filiz Kitabevi, İstanbul, DEMPSEY, P.S. ve MİLDE, M. (2005): İnternational Air Carrier Liability: Montreal Convention of McGill University Centre for research in Air and Space Law, Canada. KIRMAN, A. (1990): Hava Yolu İle Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, ÜLGEN, H. (1987): Hava Taşıma Sözleşmesi. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara. European Commision Press Release, (2014): Commision Prpposes New Measures To Strengthen Air Passanger Rights, (Erişim tarihi ) Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ başlığı altında EK-5 te belirtilen şekilde yazılmalıdır. Özgeçmiş Örneği ÖZGEÇMİŞ (12 punto- bold ) Ad Soyad: (Ad SOYAD) Doğum tarihi : (Gün/Ay/Yıl) Doğum yeri : Lise : (Başlama yılı-bitirme yılı), Lisenin adı. Lisans : (Başlama yılı-bitirme yılı), Lisans öğrenimi yapılan yerin adı. Yüksek Lisans : (Başlama yılı-bitirme yılı), Y.Lisans öğrenimi yapılan yerin adı. Çalıştığı kurum (lar) : (Göreve başladığı kurumdan başlanarak, başlama yılı ve çalışılan kurum (ların ) adı. (başlama yılı, - devam ediyor), çalışılan kurumun adı. Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği Havacılık Uzman Yardımcısı Tez Sınav Yeterlilik Komisyonuna Beyan Örneği, EK-6 da belirtilen şekilde yazılmalıdır. 9

11 1-GENEL Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun saf bir Türkçe ile yazılmalıdır. Tez yazımında A4 (21 x 29,7 cm) standardında (80g/m2 lik 1.ci hamur) beyaz kağıt kullanılmalıdır. Tezlerin yazılmasında bilgisayar kullanılmalıdır. Tüm yazılarda Times New Romen(12) karakteri ve parantez içindeki punto kullanılmalıdır. Tezde kullanılan simgeler, sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta yazılmalıdır. Tanım ve açıklamaların sol baş tarafı aynı hizada olmalıdır. Birimler için TS numaralı Türk Standartlarında verilen SI birim sistemi esas alınmalı, birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralandırılması şlukları; üstten 3 cm, sağ ve sol kenardan 2,75 cm, alttan ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Her bölüm yeni bir sayfanın başından başlamalıdır. Bölüm başlığını taşıyan sayfanın üst kısmında 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Bölüm başlığı büyük harflerle 1 Tab içeri girerek (satır başı yapılarak) yazılmalıdır. Başlığın altında iki satır boşluk bırakılmalıdır. şlarken 5 harf içerden satırbaşı yapılmalıdır. Sayfa numaraları; 10 punto ile tek numaralı sayfalar için üstten 2,0 cm ve sağdan 2,75 cm; çift numaralı sayfalar için üstten 2,0 cm ve soldan 2,75 cm olacak şekilde verilmelidir. Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Çizelgelerin Listesi, Şekillerin Listesi, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tezin ön sayfaları iv den (Özet den başlar) başlamak üzere küçük Romen rakamları ile, Giriş Bölümü ile Özgeçmiş arasında yer alan tez metni ise "1, 2, 3,..." şeklinde sayılar ile numaralandırılmalıdır. Kapak, Kabul/Onay sayfalarında sayfa numarası verilmemelidir. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayraç, çizgi gibi bir işaret kullanılmamalıdır. Sayfa numarası ile kâğıdın üst kısmı arasında 3 cm boşluk olmalıdır. Kurul Üyelerine ait imza sayfası numaralandırılmayacaktır. Satır Aralıkları Yazımda 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Özet, Abstract, alıntı, dipnot ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Şekil, Resim, Harita alt yazıları ve Çizelge üst yazıları tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin içerisinde madde işareti konulduğunda ya da numaralandırma yapıldığında iki madde /numara arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, ayrıca alt bölüm başlıkları öncesinde 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. İki paragraf arasında da 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ana bölümlerin yazımına daima yeni ve tek numaralı bir sayfadan başlanmalıdır. Yazım özelliği Tüm yazılarda harf büyüklüğü 12 punto (dip notlarda 10 punto veya çizelgelerde kolayca okunabilmesi şartıyla daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) ) olmalıdır. Yazıda noktadan ve virgülden sonra bir harf boşluk bırakılmalıdır. Yazımda Türkçe dilbilgisi ve yazım kılavuzu esas alınarak tüm noktalama işaretlerine özenle uyulmalıdır. Satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Her ana bölüm yeni bir sayfanın başından başlamalıdır. Ara başlıklar küçük harflerle fakat siyah punto ile yazılmalıdır. şlıkları numaralandırılmalıdır (Ek 4). Ön ve son sayfaların başlıkları ile tez metninin ana bölüm başlıkları tamamı büyük harf ile ikinci derece bölüm başlıklarında ise her sözcüğün ilk harfi büyük, ötekiler küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece bölüm başlıklarında yalnızca başlığın ilk harfi büyük, öteki tüm sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. 10

12 Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında 've, veya, ile ' vb. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları sayfanın sol kenarından başlamalı ve koyu olmalıdır. Şekiller Metin içinde yer alan şekillerin çerçevesinin satır uzunluğu 16 cm'i aşmamalıdır. Şekil numarası ve adı şeklin altına bir satır aralığı ile yazılmalıdır, bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harf ile yazılmalıdır. şka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Şekillerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine uyulmalıdır. Çizelgeler Çizelge numarası ve adı çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Çizelge adı numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge adı ile çizelge arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bir başka yayından aynen alınan tablolarda çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Denklemler Denklemin yazımında sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Denklemler her ana bölümde 1 den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır. Örneğin, 1. Bölümün 7. denklemi (1.7) biçiminde yazılmalıdır. Metin ile denklemin altında ve üstünde 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Denklemlerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine uyulmalıdır. Dipnotlar Geçtikleri sayfa içinde sırasıyla '* ' '** '...biçiminde belirtilmelidir. Kanun, yasa, hükümler dip not olarak verilebilir. Sadece internet adresleri de Kaynaklar bölümünde belirtilmek kaydı ile dip not şeklinde verilebilir. Sayfa içinde bir çizgi ile ana metinden ayrılmalıdır. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. Yazımda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Yazımda harf büyüklüğü 10 punto veya çizelgelerde kolayca okunabilmesi şartıyla daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) olmalıdır. Kaynaklar Dipnot İle Kaynak Gösterme Dipnot ile kaynak göstermede ilk dipnot 1 rakamı ile gösterilerek belirtilir ve numaralandırma işlemi ardışık olarak sonuç bölümüne kadar devam eder. İstenirse numaralandırma işlemi her bölümde baştan başlatılabilir. Bir kaynağın birden çok kullanıldığı durumlarda ilk gösterimde aşağıdaki kurallara göre kaynağın künyesi tam olarak verilir. İkinci ve sonraki gösterimlerde [yazar soyadı, yıl, sayfa numarası] kuralına uyularak kaynak gösterilebilir. İstenirse, yazar soyadından sonra süreli yayınlar için a.g.m., kitaplar için a.g.e. ifadeleri de kullanılabilir. 11

13 Süreli yayına ilişkin genel biçim Açıklama: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Tarih). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), Sayfa No. Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), Kitaba İlişkin Kaynak Gösterme Kişisel yazarlı kitap Açıklama: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi, Sayfa numarası. Örnekler: Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö., Akdoğan, G. (2013). CNC Torna ve Frezelerin Programlanması (Beşinci Baskı). Türkiye: ASİL Yayınevi, Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in organizations (Third edition). New York: Mc Graw-Hill, 87,92. Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi, 98. Bir kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap Örnekler: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas. New South Wales, June 1990 (No ). Conberra, Australian Capital Territory: Mary Peters, 187. Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler ( ). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap Açıklama: Editörlerin soyadı ve adının baş harfleri. (Editörler). (Yıl). Kitap Adı. Varsa şehir ismi: Yayınevi, Sayfa numarası Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). Yaşam boyu öğrenme, Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, Çeviri kitap Örnekler: Hollingsworth, R. S. İlköğretimde öğretim yöntemleri (çev. S. Gürkan, E. Gökçen ve M. N. Güler). Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991 de yayımlandı), 32, Freire, Paulo. (1991). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982 de yayımlandı),

14 Tek yazarlı makale Örnekler: Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), Bulut, H. (2001).Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), Üç ya da dört yazarlı makale Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993, May). The people in organization. Organizational Management, Altı ya da daha çok yazarlı makale Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. Sağlık Psikolojisi, 12(2), Baskıda olan makale Demir, H., Güllü, A. (Baskıda). Taş Sertliği ve İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Kuvvetlerine Etkilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Söyleşi / Röportaj / Doğrudan İletişim Güllü, A. (2012, 19 Aralık). Ferruh Bozbeyli ile demokrasi üzerine söyleşi. Ferruh Bozbeyli nin Evi, Ankara. Basılmış tez Kirazoğlu, F. (2010). Metal-Yalıtkan-Yarıiletken Yapıların Elektrik Özelliklerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Yazarsız, günlük gazetede makale Örnekler: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, Sağlıklı Yağ Reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, Abstract (Özet ) Yayınlar Woolf, N. J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in cortex by pavlovian conditioning. Society for Neuroscience Abstracts. 13

15 NOT: Eğer süreli yayının adı abstracts kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köşeli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir. Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, Çeviri makale Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18 (92). (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970). NOT: Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir. Ansiklopedi veya sözlük Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK. Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan. Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm Örnekler: Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger and F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory and consciousness.hillsdale, NJ: Erlbaum, pp Gülmez, M. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi., F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler). Yaşam boyu öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s NOT: Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir. Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma Örnekler: Johnson, R. S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA. Köklü, N. (1996, Kasım). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri Ross, D. F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, (Üniversiteden elde edilen ve Dissertation Abstracts International (DAI) da özetlenen doktora tezi) 14

16 Yayımlanmamış doktora tezi Öztürk, E. (2004). Türkiye de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Örnekler: Almedia, D. M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished Master s Thesis, University of Victoria, Canada. Turna, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. NOT: Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte tez başka bir ülkede yapılmış ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise ayrıca ülke adı verilebilir. INTERNET KAYNAKLARI İnternet: Beach, D. (December, 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, Vol. 9. Web: reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007 de alınmıştır. (Yazarı ve yayımlandığı dergi belli olan makale ) Yazarı belli olmayan ancak yayımlandığı dergi belli olan makale İnternet: From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: 22 Ağustos 2000 de alınmıştır. Özet (Abstract) İnternet: Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law. Web: 25 Ocak 1996 da alınmıştır. Metin içinde yazarın soyadına göre kaynak gösterme Yazarın soyadına göre kaynak göstermede normal parantez kullanılır. NOT: Makalelerde sayfa numarası belirtilmezken kitaplarda sayfa numarası belirtilmelidir. Makale Örneği (Uyarel, 2001) Kitap Örneği (Gülesin ve Güllü, 2013: 25, 38) (Sarıtaş, 2006) (Timur, 2000: 99 ) 15

17 Tek yazar, tek çalışma Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih ve sayfa numarası (kaynak bir kitap ise) verilir. Buna ilişkin örnek iki değişik şekilde verilmiştir; 1. Şahin (1998) Türkiye deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği çalışmasında,.. dır. 2. Türkiye deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada,.. dır (Şahin, 1998). İki yazarlı çalışma İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir. Yöntem en genel anlamda... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985). Dembo ve Gibson a (1985) göre... dır. Üç, dört ve beş yazarlı çalışma Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek ve diğerleri bağlacı konur. William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994)... buldu. (İlk geçtiği yerde) William ve diğerleri (1994) tarafından yapılan. Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir ve diğerleri diye devam edilir. Kaynaklar listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir. Uslan ve diğerleri (2005)... dır. Gruplar (yazar olarak) Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükûmet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, aşağıdaki genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalı ve Kaynaklar a da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa, kısaltması kolaylıkla okunuyor ya da biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği yerlerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır. Metin içinde ilk gösterme: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991: 114). Daha sonraki göstermeler: (MEB, 1991: 114). Aynı soyadlı yazarlar Kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadlı yazar varsa, metin içinde ilk adları verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir. N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda. dır. 16

18 Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma Aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması varsa yayın yılına göre sıralanır. Çalışma baskı aşamasında ise en sona baskıda ifadesi eklenir. Önce yazarların soyadları, ardından her bir çalışma için yıl verilir. (Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993). (Balcı, 1984, 1990, 1993, baskıda). Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından harfler kullanılır. (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 baskıda-a, 1992 baskıda-b) Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilir. Çeşitli çalışmalar... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 2011). Alıntılar Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden tezde yer alır. 40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işaretleri içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır. 40 kelime ve daha uzun alıntılar, az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Bu amaçla, tüm paragraf soldan satır başı hizasından bloklanıp soldan itibaren 5 boşluk içeriden girintili olacak şekilde yazılır. Aynen aktarılan parçadan bazı cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması hâlinde, çıkarmanın yapıldığı yere üç nokta (...) konur; çıkarma cümle sonuna gelmişse, dört nokta kullanılır (...). Bunlardan üçü yapılan çıkarmayı, biri de cümlenin bitişini simgeler. Doğrudan aktarmalarda, alıntının farklı şekilde alınmasını gerektiren iki özel durum vardır. Birincisi, alıntı yazarın kendi başlattığı bir cümleyi tamamlayarak sürüyorsa (yazarın cümlesi içine alınıyorsa) özel adlar dışında, her zaman küçük harfle başlar. İkincisi, alıntı cümle yazarın kendi anlatımıyla sürdürülmüşse, alıntı sonundaki nokta kaldırılır. Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçim ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına dolaylı aktarma denir. Burada önemli olan alıntının, anlam kayması olmadan, tez ile serbestçe bütünleştirilmesidir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi, herhangi özel bir işaret ve biçim kullanılmaz. Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır ve bu kaynaklar ayrıca Kaynaklar listesinde verilir. 2- TEZ ÖZETİNİN (ÖZ, ABSTRACT) HAZIRLANMASI Teze ek olarak hazırlanması gereken Türkçe ve yabancı dilde tez özetleri (öz, abstract) aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır. Tez özetleri A 4 boyutunda birinci hamur kâğıda yazılmalıdır. Tez özeti 250 sözcüğü geçmemelidir. 17

19 12 punto harf ve 1 satır aralığı ile yazılmalı, italik harfler kullanılmamalıdır. Özetin tamamı koyu (bold) yazılmış olmalıdır. 3- TEZ TESLİMİ Tez sınavı için başvuruda bulunan Havacılık Uzman Yardımcıları 7 adet tez örneğini İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmelidir.( 5 adet tez kurul üyelerine dağıtılmak ve 1 adedi İnsan Kaynakları Müdürlüğünde 1 adedi Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığında kalmak üzere) Ayrıca 2 adet tez ile birlikte özet sayfalarını pdf ve word dosyası olarak içeren CD ve sadece tez özetini içeren, üzeri tez adı ve tezi hazırlayan kişinin adının yazılı olduğu 1 adet CD yi (Genel Müdürlüğümüz arşivinde saklamak üzere ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ve teslim etmesi gerekmektedir. 4- CD HAZIRLANMASI 1- Hazırlanan pdf dosyaları tezin kurul tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Kurul tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması hususunda her türlü sorumluluk hazırlayana aittir. 2- Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, sekil, grafik, çizelge gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması hazırlayan tarafından sağlanmalıdır. 3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf ve word dosyası olarak ayrıca CD de yer alacaktır. 4- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. 5- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir. 6- Dosyalara isim verirken hazırlayan adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir. Örnek : ad_soyadı_tez.pdf ad_soyadı_özet_tr.pdf ad_soyadı_özet_en.pdf 7-Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir. 8- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD de yer alması gerekmektedir. İstenen Formatlar : a)resim Formatları Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır. GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff ) JPEG (.jpeg) b) Görüntü Formatları MPEG (.mpg) Quick Time Apple (.mov) Audio Video Interleaved Microsoft (.avi) 18

20 c) Ses Formatları Wav (.wav) MIDI (.midi) MP3 (.mp3) 5- TEZ ONAY SAYFASI Ek-4 de örneği verilmiş olup, A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalı ve katlanmamalıdır. Onay sayfası koyu mavi ciltlenmiş tezin son halinde tezin iç kapağından hemen sonra orijinal imzalanmış halde yer almalıdır. İmzaların fotokopi olmaması gerekir. 6-TELİF HAKKI İÇİN DOLDURULUP İMZALANMASI GEREKLİ OLAN İZİN BELGESİ Tezin Telif Hakkı Genel Müdürlüğümüze ait olacak olup tezin telif hakkı için izin belgesi imzalanması gerekmektedir. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü TEZLERİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tez Yazarının Soyadı :... Adı:... T.C. Kimlik No:... Sürekli Adresi:... Telefon No:... Faks:... e-posta:... Birimi :... Tez Türü: Uzmanlık Tezin Başlığı: Aşağıdaki seçeneklerden biri işaretlenerek imzalanmalıdır. Not: Genel Müdürlüğümüz Sınav Kurulu nun kabul ettiği ilke tüm tezlerin, makul gerekçeler dışında (patent başvurusu, yayınlanma sürecinde oluşu vb.) hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırıcıların erişimine açık olmasıdır. (Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının engellenmesi için bir gerekçe olarak kabul edilemez.) a) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan yukarıda başlığı ve hazırlayanın adı soyadı ve birimi belirtilen tezin ilgilenenlerin incelemesine sunulmak üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından arşivlenmesi, kağıt, mikro form veya elektronik formatta, İnternet dahil olmak üzere her türlü ortamda tamamen veya kısmen çoğaltılması, ödünç verilmesi dağıtımı ve yayımı için, tezle ilgili fikrî mülkiyet hakları kurumumuzda saklı kalmak üzere hiçbir ücret ve erteleme talep etmeksizin Genel Müdürlüğümüze izin verilmiştir. b) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan, yukarıda başlığı, hazırlayanın birimi, adı soyadı ve belirtilen tezin Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından çoğaltılması veya yayımının (a) maddesindeki koşulların geçerli olacağını kabul ve beyan ederim. İnsan Kaynakları Müdürü İmza Tarih Tezi Hazırlayan İmza Tarih 19

21 Önsöz Tez konusu takdim edilir. Tezin hazırlanması sırasında imkânlarından yararlanılan kurum ve kuruluşlardan bahsedilir. Danışmandan başlanılarak, tezin hazırlanmasında teknik konularda katkısı olan özel ve tüzel kişilere teşekkür bulunur. NOT: Tez yazım kurallarında belirtilen şekliyle yazılmalıdır. 20

22 İçindekiler İÇİNDEKİLER baslığı altında ön sayfaların başlıkları, tez metninin bölüm ve alt bölüm baslıkları ile son sayfa başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir 21

23 İÇİNDEKİLER SAYFA. ÖNSÖZ i. ÖZET ii. ABSTRACT iii. ÇİZELGE iv. ŞEKİL v. SİMGE vi. KISALTMA vii. EK LİSTESİ viii I.GİRİŞ Çalışmanın Amaç ve.. Kapsamı 1 II. HAVACILIKLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER.(Ana Bölüm Başlığı ) Havacılık Tarihi Havacılıkla İlgili Tarifler Hava Araçları Hava Seyrüsefer Yardımcıları DME VOR Meteoroloji. 26 III.SİVİL HAVACILIK.. 34 IV.HAVACILIKTA KAZA VE KIRIMLAR Kazanın Tanımı Uçuştan kaynaklanan kazalar Diğer sebeplerden kaynaklanan kazalar.. 60 V.SON 50 YILDA DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KAZA VE KIRIMLARIN 61 DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE DE SİVİL HAVACILIĞIN DURUMU 5.1.Dünyada Meydana Gelen Sivil Havacılık Kazaları Dünyadaki kazaların ana sebepleri ve bunların değerlendirilmesi (Üçüncü) Meteorolojik Kazalar Pilotaj Sebepli Kazalar Türkiye de Meydana Gelen Sivil Havacılık Kazaları Türkiye de Sivil Havacılığın Durumu ve Değerlendirilmesi VI. TARTIŞMA ve SONUÇ 125 KAYNAKLAR 132 EKLER. 134 ÖZGEÇMİŞ

24 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ SÖZLÜ SAVUNMA FORMU I.Kısım Havacılık Uzman Yardımcısı Bilgisi Sicil No Birimi Adı Soyadı Görev Yeri Teze Başlama Tarihi Tezin Adı Uzmanlık Yeterlilik Sınav Komisyon Üyesi Değerlendirme Tarihi Tezin Bitiş Tarihi İmza II.Kısım Tez Değerlendirmesi I.DEĞERLENDİRME KRİTERİ 1. Konuya Hakimiyet 2. Savunmada Tutarlılık 3. Genel Kültür 4. Kavrayış, Düşünme, Yorum Becerisi 5. İfade Tarzı 6. Terbiye, Nezaket ve Tevazu Sahibi Olma Durumu 7. Kılık Kıyafetine Özen 8. Ciddiyet II. DEĞERLENDİRME TOPLAM PUAN TOPLAM 100 VERİLEN PUAN 23

25 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI TEZ DEĞERLENDİRME FORMU I.Kısım Havacılık Uzman Yardımcısı Bilgisi Sicil No Birimi Adı Soyadı Görev Yeri Teze Başlama Tarihi Tezin Adı Uzmanlık Yeterlilik Sınav Komisyon Üyesi Değerlendirme Tarihi Tezin Bitiş Tarihi İmza II.Kısım Tez Değerlendirmesi DEĞERLENDİRME KRİTERİ I.BİÇİM AÇISINDAN 1. Tezin Yazım Kurallarına Uygunluğu 2. Bibliyografya Araştırmasının Yeterliliği 3. Bibliyografya Seçiminin Tez Konusuna Uygunluğu II.İÇERİK AÇISINDAN 1. Bilimsel Esaslara Uygunluk 2. Konu Seçimi (Görev alanına uygunluğu) 3. Tezin Özgünlüğü 4. Tezin Tutarlılığı 5. Tezin Analiz Açısından Yeterliliği 6. Konunun Anlatım Şekli (Yalınlık, Anlaşılabilirlik, Tekrardan Kaçınma) TOPLAM PUAN TOPLAM TOPLAM 75 GENEL TOPLAM 100 VERİLEN PUAN III. DEĞERLENDİRME 24

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ ENSTİTÜYE TEZ TESLİMİNDE VERİLECEKLER LİSTESİ 1. Tez Bilgi Arşivi ve gerekli diğer belgeler aşağıda link halinde verilmiş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ 1. GİRİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ Bu kılavuz, yükseköğretim kurumlarında hazırlanan lisansüstü tezlerin (yüksek lisans, doktora,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

1. GENEL ESASLAR... 3 2. SAYFA YAPISI VE YAZIM KURALLARI... 4 2.1. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği... 4 2.2. Genel Kurallar... 4 2.3.

1. GENEL ESASLAR... 3 2. SAYFA YAPISI VE YAZIM KURALLARI... 4 2.1. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği... 4 2.2. Genel Kurallar... 4 2.3. Haziran 2014 1. GENEL ESASLAR... 3 2. SAYFA YAPISI VE YAZIM KURALLARI... 4 2.1. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği... 4 2.2. Genel Kurallar... 4 2.3. Sayıların Yazılışı... 5 2.4. Satır ve Paragraf Aralıkları...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ, ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILARININ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Burdur, 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...1 2. GENEL YAZIM PLANI 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni...1 2.2. Bölüm Başlıkları.2

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

DÖNEM PROJESİ HAZIRLAMA İLKELERİ

DÖNEM PROJESİ HAZIRLAMA İLKELERİ Dönem Projesi ile ilgili olarak ders danışmanı hocanız tarafından ders ortamında bilgilendirileceksiniz. Dönem Projesi hazırlarken Dönem Projesi Hazırlama İlkelerine uymaya özen gösteriniz. Başarı Dileklerimizle,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

Araștırma Yöntemleri

Araștırma Yöntemleri Araștırma Yöntemleri APA STİLİ TEZ YAZIM KURALLARI Kâğıt Boyutları ve Ağırlığı GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Tez önerileri ve tez yazımlarında birinci hamur, en az 75 gramlık beyaz kâğıt kullanılmalıdır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ TESLİM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI Ağustos-2011 ÖNSÖZ Lisansüstü tezlerin, ulusal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU ANKARA 2007 1 Önsöz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü nce yaptırılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde akademik

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ MART,2010/ANKARA İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ........ 1 2 ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Şekli Çalışma A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (70-100 g/m 2 ) kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzüne

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI DERSİ PROJE RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ Bu yönerge; İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

1. TEZLERİN HAZIRLANMASI YAZIMI VE TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. TEZLERİN HAZIRLANMASI YAZIMI VE TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 1. TEZLERİN HAZIRLANMASI YAZIMI VE TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (GMO-SHIPMAR) bildiri kitabı, yazarlardan

Detaylı

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU GENEL KURALLAR Tezin dili Türkçe olmalıdır. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU Tez bilgisayar ortamında A4 kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Tez bilimsel alana fayda sağlayacak herhangi bir alandan

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?)

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) 1. Posterlerinizde aşağıda başlıklar yer almalıdır: POSTER BAŞLIĞI - 60 punto YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR VE ADRES

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası YAZARLARA DUYURU İşletme Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı