AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- KONUSU : Ahi Evran ve Ahilik düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması. 2- TÜRÜ : Halk Şiiri 3- AMACI : AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ yarışmasıyla; Medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan Ahilik ve kurucusu Ahi Evran ın tanıtılması, Ahilik Kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin halk ozanları-halk âşıklarının katılacağı halk şiirinde nefes alacağı, ahilik kültürünün birlik beraberlik ve dayanışma olgusunun tanıtılıp, özümsenmesi hedeflenmektedir. Yarışmanın organizasyonu Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ne verilmiştir. 4- KAPSAMI: İş bu şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışma şartlarını, başvuru şeklini ve seçilecek şiirlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar. 5- YARIŞMACININ ÖZELLİKLERİ: Yarışma Halk Şiiri dalında olacaktır. Bu yarışmaya; halk şiiri tarzında şiir yazan ve sazıyla icra edebilecek bütün halk ozanı-halk âşıkları katılabilir. Yarışmaya katılacak Halk ozanı-ve halk âşıklarının Halk Ozanı-Halk Aşığı olarak sazıyla icra edebilecek durumda olması ve gelenekten gelmeleri zorunludur. Halk şiiri tarzında yazılmayan şiirler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Halk şiiri tarzıyla yarışmaya katılmış ve dereceye girmiş olsa bile sazıyla icra edemeyecek durumda olanlar yarışma dışı kalır. Halk Şiiri Değerlendirme Kurulunda (Jüri) görev alan üyeler ile bu kişilerin 1. derecede kan veya kayın hısımları yarışmaya katılamazlar.

2 6- KATILMA ŞARTLARI VE NİTELİKLERİ: Başvuru sahipleri, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir. - Yarışmacı yarışmaya en fazla 3 (Üç ) şiirle katılabilir. - Şiirler: A4 kâğıdının ön yüzüne el yazısı, daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak 11 punto ile yazılmalıdır. - Şiirler: En az 5, en çok 12 dörtlük olacaktır. - Şiirin bulunduğu kâğıda halk ozanı-halk aşığının adı, adresi yazılmayacak. Beş rakamdan meydana gelen bir rumuz yazılacaktır. - Yarışmacı bir sayfayı geçmeyen biyografilerini yazarak, adı-soyadı, T.C.Kimlik No, doğum yeri ve yılı, en son bitirdiği okul, halen yapmakta olduğu iş, kazandığı ödül sayısı, eviş adresi, telefon, faks ve varsa lerini de yazarak bu sayfanın altını imzalayarak ayrı bir zarfa yerleştirecek. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak Biyografi ifadesi konularak zarfın ağzı kapatılacaktır. - Şiirdeki mahlas kısmı (boş) bırakılacaktır. - Beş nüsha çoğaltılmış şiirler, ayrı bir zarfa konulacak. Bu zarfın üstüne rumuz yazılacak ve Şiirler ifadesi konulup, zarfın ağzı kapatılacaktır. - İçinde biyografinin ve adresin bulunduğu zarf ile şiirlerin bulunduğu zarf, ikisi birlikte daha büyük başka bir zarfın içerisine konarak postaya, İadeli Taahhütlü veya kargoya verilmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir. - Alıntı eser olduğu anlaşılan çalışmalar, yarışma dışı bırakılır. - Yarışma uluslararası nitelikte olup, Türkiye veya Türkiye dışında yaşayan herkes yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir. - Daha önce yarışmaya katılmış, yayınlanmış şiirler yarışmaya katılamaz, böyle başvurular değerlendirmeye alınamaz. Sonradan başka yerde yayımlandığı tespit edilen şiirlerle ilgili halk ozanı-halk şairleri ödül almış olsa bile, ödülü iade etmek zorundadır. - Belirtilen formatlara uymayan rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan şiirler ve yarışma şartnamesine uymayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. - Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının onaylatılmış olması tavsiye edilir. - Yarışmaya gönderilen eserler resen iade edilmeyecektir. - Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.

3 - Yarışmaya gönderilen eserlerin herhangi bir yerde yayımlanmadığına ve iş bu şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütname yarışmaya katılan herkes tarafından imzalanmak zorundadır. (Ek-1) 7-YARIŞMA TAKVİMİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Şiirlerin gönderilme tarihi 16 Haziran 2014 ve 31 Temmuz 2014 arasındadır. Bu tarihten sonra postaya verilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler 2 Eylül 2014 tarihine kadar sonlandırılacak, yarışmada derece alan ve mansiyon kazananlar en geç 10 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna Bakanlığımız web sayfasından duyurulacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. 8-ÖDÜL TÜRÜ VE ÖDÜLLER : Değerlendirme sonunda; Birinci, ikinci, üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca üç de mansiyon verilecektir. Ödüller: 1. Birinciye : 3000TL (Üç bin Türk Lirası) 2. İkinciye : 2500TL. (İki bin beş yüz Türk Lirası) 3. Üçüncüye : 2000TL. (İki bin Türk Lirası) Mansiyon : 1000 TL. (Bin Türk Lirası)x3=3000TL (Üç bin Türk Lirası) 9- TELİF HAKKI: Yarışmada ödüle layık görülen eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılması, kullandırılması hususunda telif hakları ve diğer yasal mevzuat bakımından hiçbir sakınca olmadığı yarışmacı tarafından taahhüt edilir. Eserlerin telif haklarından doğan uyuşmazlıktan dolayı Bakanlığın karşılaşabileceği zararlar yarışmacı tarafından karşılanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinliklerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü yazılı ve görsel tanıtım malzemelerinde kullanılmak üzere yarışmaya katılan tüm şiirlere ait 5846 Sayılı Kanun dan kaynaklanan, işleme, yayma çoğaltma, temsil ve umuma iletim hakları Kültür ve Turizm Bakanlığı tam ve alt ruhsatla süre, yer ve muhteva sınırı olmaksızın bedelsiz olarak sahip olacaktır.

4 10- DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıda adı soyadı yazılı beş kişiden oluşacaktır. - Doç. Dr. Ahmet ARI Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü - Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi - Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi - Saniye YILDIRIM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Md. Şube Müdürü Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Değerlendirme Kurulu Üyesi bulunmaması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı nca yedek üye çağrılabilir. 11- DAVET VE ÖDÜLLERİN TAKDİMİ: Birinci, ikinci, üçüncü olanlar ile mansiyon kazananlar Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Eylül 2014 tarihi içinde Kırşehir de yapılacak 27.Ahilik Haftası Kutlamaları etkinliğine davet edilerek düzenlenen törenle ödülleri kendilerine elden verilecektir. Aynı zamanda Hafta içerisinde Kırşehir Valiliğince belirlenen program çerçevesinde canlı performans sergileyeceklerdir. 12- KABUL ŞARTI: Yarışmaya katılan halk ozanları- âşıkları bu şartnamedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı nın kararları geçerlidir. 13- İDARE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Emek/ANKARA Direkt Tel : (312) Santral Tel : (312 ) /

5 TAAHHÜTNAME AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA ANKARA Yarışmaya gönderdiğim eser, kendime ait olup daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıştır. Bu eserleri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim..../.. /... İmza Rumuz : Eser Adı : Eserin Sahibinin Adı : Soyadı : İkamet adresi: Telefon : Cep Tel : E-posta :

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Öykü Yarışması GİRİŞ Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi

Detaylı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. KONU VE AMAÇ: 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2014 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Cem Tayfur Demirsal [Şirket adını yazın] 01.01.2014 ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERLE İLGİLİ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarım yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Çerkezköy Ticaret ve

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Kocaeli Ticaret Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarımı yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Kocaeli Ticaret Odası 3) Yarışmanın Amacı:

Detaylı

www.dogadansanatasentasarla.com

www.dogadansanatasentasarla.com www.dogadansanatasentasarla.com İÇİNDEKİLER ZEKİ YURTBAY KİMDİR? YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN VE RAPORTÖRLÜĞÜN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YARIŞMAYA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü 1 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONUSU: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR YARIŞMA KONUSU İstiklalden İstikbale sloganıyla milletine, bayrağına, milli değerine ve bağımsızlığına sahip çıkan üniversitemiz için, hedef

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 4. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı Amaç: Uludağ Üniversitesi Mimarlık

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU 2012 yılında İstanbul da düzenlenecek olan 11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nda kullanılacak olan Yarışma Logosu nun (amblem/logotype)

Detaylı

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK 2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 4. YARIŞMA SÜRECİ

Detaylı