GARANTİFAKTORİNG HİZMETLERİA.Ş. Sayfa No: 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTİFAKTORİNG HİZMETLERİA.Ş. Sayfa No: 1"

Transkript

1 Sayfa No: 1 1-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Türkiye nin ilk faktoring şirketlerinden biri olup, 1990 yılı Haziran ayında Aktif Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ünvanıyla kurulmuştur yılında çoğunluk hisselerinin DoğuşHolding tarafından satın alınmasıile Türkiye nin önde gelen finans gruplarından birisine dahil olmuştur yılında Aktif Finans olan şirket ünvanı, ana ortak Garanti Bankasıkurumsal kimliğinin yansımasısonucunda Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Garanti Factoring yurtiçi faktoring işlemleri ve yurtdışıfaktoring işlemlerini DoğuşGrubu sinerjisi ile genişbir network üzerinden müşteri ihtiyaçlarına odaklıbir şekilde yürütülmektedir. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı; tarihi itibari ile Şirketin sermayesi TL. olup, tamamıödenmiştir. Şirketin ortaklık yapısıaşağıda gösterildiği gibidir; Sermaye Tutarı(TL) Payı(%) Türkiye Garanti BankasıA.Ş Türkiye İhracat Kredi BankasıA.Ş Halka Arz TOPLAM Türkiye Garanti BankasıA.Ş. nin kayıtlıhisse oranı%55.4 dür, geri kalan %26.4 oranındaki hisseyi halka arz edilmişbulunan hisselerden İMKB yolu ile almıştır. Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri; Yönetim Kurulu; AdıSoyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Görev Süresi Sait Ergun Özen Başkan ve Murahhas Üye Yıl Turgay Gönensin Başkan Vekili Yıl Muammer Cüneyt Sezgin Üye Yıl Ali Temel Üye Yıl Cengiz Ferhat Üçbaşaran Üye ve Genel Müdür Yıl

2 Sayfa No: 2 Denetim Kurulu; AdıSoyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Görev Süresi Emre Özbek Üye Yıl Osman Bahri Turgut Üye Yıl Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 2 yıl süre ile Denetim Kurulu üyelerinden Erdoğan Yılmaz ayrılmışolup Osman Bahri Turgut ile Emre Özbek 1 yıl süre ile atanmışlardır. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket in ana sözleşmesinde yer verilmiştir. 2-Sektördeki Gelişmeler Faktoring sektörü son yıllarda hızlıbir değişim ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Düşük enflasyon ile faiz ortamıpara ve sermaye piyasalarınıdoğrudan etkilemiş, kar marjlarıdüşmüşve sektörde rekabet artmıştır. Sektör işlem hacimlerinin hızla arttığıbir süreçte faktoring yurtiçi ticarette olduğu kadar ihracatta da önemli bir alternatif enstrüman olarak rol oynamaktadır. Türkiye faktoring sektöründeki penetrasyon oranları, Avrupa ülkeler ve ABD ile karşılaştırıldığında düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu durum, diğer finans sektörlerinin birçoğunda olduğu gibi faktoring sektöründeki hızlıbüyüme potansiyeline işaret etmektedir. Para ve sermaye piyasalarının gelişimi, kısa vadeli getiri seçeneklerinin yerini uzun vadeli getiri seçeneklerine bırakmasıile birlikte farklıfinansal enstrümanlarında ortaya çıkacağıve faktoring de dahil olmak üzere finansal sektörlerde penetrasyon oranlarının artacağıtahmin edilmektedir. Keza bu tahmin, geçtiğimiz iki çeyrek boyunca gerçekleşme sinyalleri ermişve sektör TL bazda önemli ölçüde büyümüştür. Sektörde kurulu dernek çatısıaltındaki şirketlerde 2009 yılında 26,4 Milyar USD lık ( ,7 Milyar USD) işlem hacmi gerçekleşmişolup, bu işlem hacminin 23,5 milyar USD lik kısmı( ,1 Milyar USD) yurtiçi faktoring işlem hacminden, 2.6 milyar USD lik kısmıise (2008 3,6 Milyar USD) yurtdışıfaktoring işlem hacminden oluşmaktadır yılının sonunda başlayan küresel kriz neticesinde 2009 yılıihracatıciddi şekilde etkilenmişve sektör de bundan payınıalmıştır yılısonuçlarına göre, dernek üyesi toplam hacim bir önceki yılın aynıdönemine göre USD bazında yaklaşık olarak %7 büyürken, Garanti Faktoring işlem hacmini %61 arttırmışve neticesinde 2008 yılının aynıdöneminde %14 ler seviyesindeki piyasa payınıyaklaşık 8 puan arttırarak %22 seviyesine taşımıştır. Bu gelişme ile, sektör ikinciliği konumundaki pozisyonunu güçlendirerek, planlı bir şekilde yapmışolduğu yatırımların neticesini almıştır.

3 Sayfa No: 3 Şirketin 2001 yılından itibaren yaratmışolduğu işlem hacmi milyon USD bazında aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Makro büyüme hedefleri ile birlikte değerlendirildiğinde arasıişlem hacimlerinin aşağıdaki şekilde olacağıöngörülmektedir Milyar USD Milyar USD Milyar USD Gerçekleşen rakamlar ve geçmiştecrübeler ile oluşturulan bu tahminler, sektörün ve Garanti Faktoring in önünün ne kadar açık olduğunu açıkça ifade etmektedir.

4 Sayfa No: 4 Yukarıdaki grafikte, faktöring sektörünün yartmışolduğu işlem hacminin, ülkemiz gayrisafi yutriçi hasılası(gdp) içerisindeki payının yıllar itibariyle değişimi özetlenmeye çalışılmıştır. Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında (2008 yılsonu itibariyle: İngiltere %10, İrlanda %13,62) hala penetrasyonumuzun ne kadar düşük olduğu gözükmektedir. 3-Stratejik Hedefler ve Gelişmeler Şirketin stratejik hedefleri; Bağlıbulunulan Grup şirketleri ile sinerji içerisinde, grup banka şubelerini etkin dağıtım kanalıolarak kullanarak, müşterilerin factoring ihtiyaçlarınıkarşılamayısağlamak, Sektörde öncü konumunda olmak, Karlılığın sürekliliğini sağlamışve ortaklarına devamlıkatma değer yaratan bir şirket olmak, Sektörde en kalifiye insan kaynağına sahip olmak, Factoring işlemlerine özel teknolojik altyapıyıoluşturmak ve etkin kullanmaktır. Şirket müşteri ilişkilerine büyük önem vermektedir. Şirket faktoring hizmetlerini kullanan müşterileriyle, Portföy yönetimine dayalıbir hizmet anlayışıkapsamında çalışmaya özen göstermektedir. Bu anlayışmüşteriyi dinlemeye ve ihtiyaçlarınıen doğru şekilde anlamaya dayalıdır. Doğru teşhis, doğru çözümü getirmekte; zamanında ve doğru fiyatlama ile sunulan hizmet müşteri bağlılığınıve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktadır.

5 Sayfa No: 5 Şirketin sahip olduğu ürün ve hizmetler, müşterinin yurtiçi veya uluslararasıticari işlemlerinde ihtiyaç duyduklarıözel çözümleri sunmaya odaklıdır. Şirket için faktoring, finansman fonksiyonu ile sınırlıbir ürün değildir. Şirket, faktoring hizmetini bir bütün olarak değerlendirmekte; finansman sağlamanın yanında teminat ve tahsilat hizmetlerinin sunumunu da gerçekleştirmektedir. Bu bakış açısı, şirketin likidite ve güvenliği müşterilerine aynışemsiye altında sunmasınıolanaklıkılmaktadır. Faktoring, müşteri ile Şirket arasında güvene dayalı, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmektedir. Artan pazarlama faaliyetleri ve kadrosu gelişimi neticesinde 2009 yılınısonunda adet faktoring işlemi gerçekleştirmiştir. Birinci çeyrekte yapılan işlem, ikinci çeyrekte yapılan işlem, üçüncü çeyrekte yapılan işlem ve son çeyrekte yapılan değerlendirildiğinde, son iki çeyrek karşılaştırmasıda %19 bir büyüme sağlanmış, şirket işlemlerini büyütmeye bu çeyrekte de devam etmiştir. Bunun yanısıra 2007 yılında başlatılan proje neticesinde ön analizleri tamamlanan ve yazıma başlanan ve 2009 yılında tamamlanan planlanan yeni faktoring yazılımıile birlikte, müşteri bazında karlılık daha etkin takip edilmişve müşteri bazında paket fiyatlama yapılabilmesi sağlanmıştır yılında tedarikçi ağına sahip büyük firmalara odaklanarak işlem hacminin arttırılmasıda hedeflenmektedir itibari ile ana bilanço kalemlerinin tarihli bilanço değerleri ile karşılaştırmasıile seçilmişbaşlıca finansal rasyolar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır; (000 TL) Değişim (%) Ticari Alacaklar (%30) Toplam Aktifler (%52) Finansal Borçlar (%54) Özkaynaklar (%50) Net Dönem Karı (%42) 4-Üst Yönetim; Özsermaye Karlılığı % 21.6 % 20.2 Aktif Karlılığı %1.06 %1.05 Hisse Başına Kar(Ykr) itibari ile Şirketin üst düzey yöneticileri ve toplam mesleki tecrübeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

6 Sayfa No: 6 AdıSoyadı Ünvanı Mesleki Tecrübe Cengiz Ferhat Üçbaşaran Y.K. Üyesi ve Genel Müdür 18 Yıl Hasan Anlar Genel Müdür Yardımcısı 12 Yıl Mutlu Başaran Genel Müdür Yardımcısı 15 Yıl

7 Sayfa No: 7 5-Raporlama döneminden sonra meydana gelen olaylar; Kar Dağıtımı tarihli 2008 yılıolağan Genel Kurul toplantısında şirketin 2008 yılıkar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülmüşve karara bağlanmıştır yılıkar Dağıtım Tablosu aşağıda yer almaktadır; GARANTİFAKTORİNG HİZMETLERİA.Ş YılıKar Dağıtım Tablosu 1. Ödenmiş/ÇıkarılmışSermaye , ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) , ,91 Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı , ,00 4. Ödenecek Vergiler (-) ( * ) , ,39 5. Net Dönem Karı(=) , ,61 6. GeçmişYıl Zararları(-) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) , ,93 8. Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım KararıAlınmamışDağıtılabilir Kar Tutarı(-) 0,00 9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) , , Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 0, Birinci temettüün hesaplanacağıbağışlar eklenmişnet dağıtılabilir dönem karı , Ortaklara Birinci Temettü ,00 Nakit 0,00 Bedelsiz ,00 Toplam , İmtiyazlıHisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0, Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü 0, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0, Ortaklara İkinci Temettü 0, İkinci Tertip Yasal Akçe 0, Statü Yedekleri 0, Özel Yedekler 0, OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , DağıtılmasıÖngörülen Diğer Kaynaklar GeçmişYıl Karı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler *BDDK nın tarih BBDK.DZM 13/1136 sayılıyazısına istinaden şirketimiz tarihli gelir tablosunun 11.3 no lu satırında belirtilmişbulunan TL tutarındaki ertelenmişvergi bedeli kar dağıtım tablosunda hesaplamalara dahil edilmemiştir.

8 Sayfa No: 8 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİUYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİUYUM BEYANI Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin sıkıbir takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine tam olarak uyumu benimsemişolup; şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuşbir kurumsal yönetim anlayışına sahiptir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler konusundaki faaliyetler Mali İşler Birimi bünyesinde takip edilmektedir. İletişim Bilgileri: AdıSoyadı Ünvanı Telefon No Mutlu Başaran Genel Müdür Yrd Ümit Yıldız Yönetmen Fax : Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, Şirketin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış adresli internet sitesinde mevcut Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, rating raporları, hisse senedi fiyatıve performansı, özel durum açıklamaları, dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tablolarıve bağımsız denetim raporları, şirket ana sözleşmesi, genel kurul toplantıtutanakları, denetçi raporu, faaliyet raporları, şirkete ilişkin gelişme ve değişikliklere ilişkin haberler tüm pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktır. Özel denetçi atanmasıbireysel bir hak olarak Şirket in Ana Sözleşmesi nde düzenlenmemişolup, dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır. 4. Genel Kurul Bilgileri Dönem içerisinde tarihinde 2008 yılıolağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantıve karar nisabışirket sermayesinin % 91,56 oranındadır. Toplantılara medya katılmamıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına davet, kanun ve ana sözleşmede

9 Sayfa No: 9 öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 24 Mart 2009 tarih ve 7076 sayılınüshasıve 20 Mart 2009 tarihli Önce Vatan gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılıpay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantıgün, yer ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarına katılım için onbeşgün kayıt süresi öngörülmekte olup, toplantıya katılım başvurularıtoplantıtarihinden bir hafta önceye kadar yapılabilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısıtarihinden 15 gün öncesinde Şirket in bilanço, kar-zarar tablosu ve faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuştur. Mal varlığısatımı, alımı, kiralanmasıgibi önemli nitelikteki kararlar şirket ana sözleşmesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu yetkisinde gerçekleştirilebilmektedir. Genel kurula katılımıkolaylaştırmak amacıyla, genel hükümler çerçevesinde toplantıya davet ilan yoluyla yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı tutanakları özel durum açıklamasıformatında kamuoyuna açıklanmakta ayrıca Şirketin genel merkezinde ve adresli web sitesinde pay sahiplerine sürekli açık bulundurulmaktadır. 5-Oy Haklarıve Azınlık Hakları Garanti Bankasıve Türk İhracat Kredi Bankasına ait hisseler üzerinde Yönetim Kuruluna aday gösteme imtiyazıbulunmaktadır. Şirketle hakimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklıiştirak içinde olunan şirketler bulunmamaktadır. Azınlık paylarıyönetimde temsil edilmemektedir. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. 6-Kar Dağıtım Politikasıve Kar Dağıtım Zamanı Kar payında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir. Faaliyet dönemi sonunda Yönetim Kurulunca kar dağıtımına ilişkin karara varılmasını takiben, konu Özel Durum Açıklamasıile kamuoyuna duyurulmaktadır. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararıgenel kurulun onayına sunulur ve Genel Kurul ca hükme bağlanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımıgenel kurul toplantısında, SPK nın Seri IV No:27 Tebliği çerçevesinde ve belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir. 7-Payların Devri Şirket ana sözleşmesi hükümleri gereğince, A ve B Grubu hisse senetleri nama yazılıdır. B Grubu nama yazılısenetler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemişbulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılıhisse sahipleri diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi paylarıoranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma haklarıvardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığıile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulu nun izin Kararından sonra, hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Halka arz edilmişhisselerin devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

10 Sayfa No: 10 BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8-Şirket Bilgilendirme Politikası Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm, Madde de belirtilildiği şekilde yayınlanmışbir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte, tüm pay sahipleri ve yatırımcılar Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca şirketin 3 er aylık Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıuyarınca hazırlanan mali tablolarıve tamamlayıcıdipnotlar SPK nın düzenlemeleri uyarınca kamuoyuna duyurulmakta ilaveten adresinden de 2000 yılından başlamak kaydıyla tüm dönemleri de içerecek şekilde yayınlanmaktadır. Bilgilendirme süreci şirketin Mali İşlerinden sorumlu Genel Müdür YardımcısıMutlu Başaran koordinasyon ve kontrolünde gerçekleştirilmektedir. 9-Özel Durum Açıklamaları 2009 yılıiçerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet özel durum açıklamasıyapılmıştır. 10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış adresli internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde te yer verilen bilgilere ulaşılabilmektedir. 11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin ortaklık yapısışirketin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerine ilişkin olarak dolaylıve karşılıklıiştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte Şirketin hakim hissedarıt. Garanti Bankası A.Ş. nin ayrıca bir açıklama yapılmasınıgerektirmeyecek kadar kamuoyunca tanındığıdüşünülmektedir. 12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler ; Genel Müdür :Cengiz Ferhat Üçbaşaran Genel Müdür Yardımcısı :Hasan Erkan Anlar Genel Müdür Yardımcısı :Mutlu Başaran Hazine Birim Müdürü :Volkan Şenünver Operasyon Müdürü :Nilgün Yılmaz Kredi ve Risk İzleme Müdürü :İlkay Şahin Mali İşler Birim Müdürü :Yavuz Aslay Mali İşler Yönetmeni :Ümit Yıldız dır.

11 Sayfa No: 11 BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamalarıve internet sitesi aracılığıile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılıolarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığıile linkini kullanarak da soru sorarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadırlar. 14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Şirket in işleri ve yönetim Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasıkonusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 15.İnsan KaynaklarıPolitikası Şirket için bireysel etkinlik ve verimlilik, kurumsal başarının temelini oluşturur. Şirket, insan kaynağının etkin, verimli ve tatmin edici bir faaliyet sürdürmesinde; Uzmanlaşmış, Müşteri odaklıhizmet anlayışına sahip, Kurumuna, müşterilerine ve sektörüne katma değer yaratacak bir kadronun oluşturulmasına, eğitimine ve sürekliliğine önem vermektedir. Bu hedefine uygun olarak, personelin seçiminden şirket içindeki dağılımına, eğitiminden istihdam şekil ve şartlarının tayinine kadar çeşitlilik gösteren insan kaynaklarıuygulamalarında çağdaş metodlar uygulamaktadır. Şirketin yeniden yapılandırılmasıkapsamında çalışanlar ile ilişkileri yürütecek bir birim kurulmuştur. 16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirket müşteri ilişkilerine büyük önem vermektedir. Şirket faktoring hizmetlerini kullanan müşterileriyle, Portföy yönetimine dayalıbir hizmet anlayışıkapsamında çalışmaya özen göstermektedir. Bu anlayış müşteriyi dinlemeye ve ihtiyaçlarınıen doğru şekilde anlamaya dayalıdır. Doğru teşhis, doğru çözümü getirmekte; zamanında ve doğru fiyatlama ile sunulan hizmet müşteri bağlılığınıve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktadır. Şirketin sahip olduğu ürün ve hizmetler, müşterinin yurtiçi veya uluslararasıticari işlemlerinde ihtiyaç duyduklarıözel çözümleri sunmaya odaklıdır. Şirket için faktoring, finansman fonksiyonu ile sınırlıbir ürün değildir. Şirket, faktoring hizmetini bir bütün olarak değerlendirmekte; finansman sağlamanın yanında teminat ve tahsilat hizmetlerinin sunumunu da gerçekleştirmektedir. Bu bakışaçısı, şirketin likidite ve güvenliği müşterilerine aynışemsiye altında sunmasınıolanaklıkılmaktadır. Faktoring, müşteri ile Şirket arasında güvene dayalı, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmektedir.

12 Sayfa No: Sosyal Sorumluluk Şirket ticari faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluklarının da bilinciyle hareket etmekte ve bağlı bulunduğu ticari grup bünyesinde kurulu vakıf ile ortak çalışmalara iştirak etmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayışirket aleyhine açılmışdava bulunmamaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu nun icracıüyesi Cengiz Ferhat Üçbaşaran; icracıolmayan üyeleri Sait Ergun Özen, Turgay Gönensin, Ali Temel, Muammer Cüneyt Sezgin dir. Şirketin Yönetim Kurulu BaşkanıSait Ergun Özen, Genel Müdürü Cengiz Ferhat Üçbaşaran dır. Yönetim Kurulu nda bağımsız üye bulunmamakla birlikte, Kurul üyeleri yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli niteliklere haiz kişiler arasından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasıbelirli kurallara bağlanmamış olup, bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Söz konusu hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuata uygun düzenlemeler dikkate alınmaktadır. 19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün , ve maddelerinde yer alan niteliklerle uyuşmaktadır. 20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketin misyonu müşteri odaklıhizmet anlayışıve uzmanlaşmışekibi ile; kuruma, müşterilere ve sektöre katma değer yaratmaktır. Şirketin vizyonu genç, dinamik, teknik bilgisi yüksek insan varlığındaki potansiyeli ortaya çıkarıp verime dönüştürerek, bulunduğu sektörde rakipler ile değil gelecek ile yarışarak bir numara olmaktır. Misyon ve vizyonundan hareketle, şirketin stratejik hedefleri; Bağlıbulunulan Grup şirketleri ile sinerji içerisinde, grup banka şubelerini etkin dağıtım kanalı olarak kullanarak, müşterilerin factoring ihtiyaçlarınıkarşılamayısağlamak, Sektörde öncü konumunda olmak, Karlılığın sürekliliğini sağlamışve ortaklarına devamlıkatma değer yaratan bir şirket olmak, Sektörde en kalifiye insan kaynağına sahip olmak,

13 Sayfa No: 13 Factoring işlemlerine özel teknolojik altyapıyıoluşturmak ve etkin kullanmaktır. Şirket, Yönetim Kurulunun onayına sunulan bütçe ve stratejik hedefler belirlemektedir. Şirketin hedeflerine ulaşma derecesi, geçmişperformansışirket yönetimince sürekli olarak takip edilmekte ve üçer aylık dönemler itibari ile mutaden Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır. 21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirket için risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin temel taşlarından biridir. Şirket sahip olduğu teknolojik alt yapıve doğru işsüreçleri sayesinde taşıdığıriski sürekli olarak izlemekte; yönetim kademelerine, stratejik ve günlük kararlara ışık tutan raporlamalar yapmaktadır. Şirket piyasa risklerini ölçmek amacıyla riske maruz değer ve vade analizleri çalışmalarıgerçekleştirmektedir. Şirketin döviz pozisyonu ise günlük olarak takip edilerek ilgili birime ve üst yönetime raporlanmaktadır. Şirket, risk yönetimi faaliyetlerini aynızamanda ana hissedarıgaranti Bankasıile de koordineli olarak yürütmektedir. 22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket in ana sözleşmesinde yer verilmiştir. 23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır, ancak ayda en az bir kez toplanmasışirket ana sözleşmesi gereğince zorunludur yılıiçerisinde Yönetim Kurulu 34 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıtarihi ve gündemi Kurul üyelerine önceden yazılıve sözlü olarak bildirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıda farklıgörüşve açıklama da bulunma ve bu hususlarda karar zaptına şerh düşme hakkıbulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesince yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerimiz 2009 yılıiçerisinde yapılan toplantılara fiilen katılmıştır. Dönem içerisinde yapılan toplantılarda karar zaptına geçirilmesini gerektirecek ve herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen soru olmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklıoy hakkıve/veya olumsuz veto hakkıtanınmamıştır. 24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirketin tarihli Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde işlem yapma yetkisi verilmiştir. 25.Etik Kurallar

14 Sayfa No: 14 Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlarıiçin etik kurallar oluşturulmaktadır. Bu kurallar şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikasıçerçevesinde internet sitesi aracılığıile kamuoyuna duyurulacaktır. 26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapıve Bağımsızlığı Sermaye PiyasasıKurulu nun seri:10 No:19 sayılıtebliği gereğince Yönetim Kurulunca Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan iki üye ile birlikte Genel Müdür'den oluşmaktadır. Denetim komitesi, üçer aylık mali tablolarıve denetim raporlarınıinceleyerek onaylamış, ayrıca yıl içinde beştoplantıyapmıştır. 27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca tesbit olunan huzur hakkıdışında herhangi sağlanmamıştır. bir menfaat Şirket, herhangibir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve şahsi kredi adıaltında kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0. Muammer Cüneyt Sezgin Üye 15.05.2011 2 Yıl. Ali Temel Üye 15.05.2011 2 Yıl

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0. Muammer Cüneyt Sezgin Üye 15.05.2011 2 Yıl. Ali Temel Üye 15.05.2011 2 Yıl Sayfa No: 1 1-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Türkiye nin ilk faktoring şirketlerinden biri olup, 1990 yılı Haziran ayında Aktif Finans Faktoring

Detaylı

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0 Sayfa No: 1 1-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Türkiye nin ilk faktoring şirketlerinden biri olup, 1990 yılı Haziran ayında Aktif Finans Faktoring

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

1 OCAK 2013 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2013 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2013 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER : 1.

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 01.01.2008-31.12.2008 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

1 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Bilici Yatırım A.Ş. kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 01.01.2010 31.12.2010 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere uyum sağlamıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması. 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması. 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER 1- Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ünvanı : Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Ticaret

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5)

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5) KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003 te yayınlanan ve 2005 yılında güncellenen Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU-2014 1 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU BÖLÜM

Detaylı

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1.Rapor Dönemi 01/01/2009 30/06/2009 2.Şirketin Ünvanı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 7.800.000 TL Faaliyet Merkezi :

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Bölüm I: Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4. Genel Kurul Bilgileri 5. Oy Hakları ve

Detaylı