MINI A A V7/0614

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MINI A165110 A165112 V7/0614"

Transkript

1 MINI A A V7/0614

2 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler Sembol tanımı Mükellefiyet ve garanti Telif hakkın korunması Uygunluk açıklaması Emniyet Genel bilgiler Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri Kullanış şartlarına uygun kullanımı Nakil, Paketleme ve Depolama Nakil kontrolü Paketleme Depolama Teknik veriler Cihazın alt takımları Teknik Bilgiler Kurulması ve kullanılması Emniyet bilgileri Kurulması ve bağlanması Kullanımı Temizliği ve Bakımı Emniyet bilgileri Temizliği Bakımına ilişkin emniyet bilgileri Muhtemel arızalar Arındırma Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Almanya Fax: +49 (0)

3 1. Genel bilgiler 1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler Bu kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır. İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir. Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır. Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir. 1.2 Sembol tanımı Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır. UYARI! Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder. Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız. UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur. DIKKAT! Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir. TALİMAT! Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir. UYARI! Sıcak yüzey var! Bu işaret, cihaz çalışırken çok ısınan yüzeyden yanmamanız için uyarıdır. İhmali halinde yanabilirsiniz!

4 1.3 Mükellefiyet ve garanti Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur. Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur. Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir. TALİMAT! Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun! Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan sorumlu değildir: - Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması; - Amaca uygun olmayan kullanım; - Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler; - Uygun olmayan yedek parça kullanımı. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız. 1.4 Telif hakkın korunması Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma kısmi alıntı da dahil olmak üzere içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur. TALİMAT! İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır. 1.5 Uygunluk açıklaması Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur. Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz

5 2. Emniyet Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır. İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir. Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır. 2.1 Genel bilgiler Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir. Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur. Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir. 2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır. Yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır. Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır. DİKKAT! o Tesis, gerekli gözetim yapılması şartıyla yaşı 8 üstü olan çocuklar tarafından kullanılabildiği gibi kısmi fiziksel, sensorik ve zihinsel engelli kişiler ya da ilgili tecrübeleri az olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kişiler, tesisi kullanmadan önce tesisi nasıl emniyetli bir şekilde kullanmaları hakkında bilgilendirilmeli ve tesisin kullanılmasından doğabilecek tehlikeleri anlamalıdırlar. o Çocuklar tesisle oynamamalı

6 o Çocuklar, yaşları 8 den küçük ve gözetimsiz iseler tesisi temizlememeli, ilgili bakım işleri yapmamalıdır. o Yasları 8 den küçük olan çocuklar tesisin ve ait olduğu elektrik kordonun yakınında bulunmamalı. o İşbu talimatnameyi iyice saklayın. Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin. o Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli. o Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir. 2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür. Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir. Bu tesis daimi endüstriyel kullanıma elverişli değildir. Tesis, zamanlı şalter ya da uzaktan kumandalı dış kontrolör ile birlikte çalışmaya elverişli degildir. Tesis evlerde ve benzeri mekanlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Mesela: dükkanların elemanlarca kullanılan sosyal köşelerinde, ofislerde ve benzeri yerlerde; şehir dışı gayrimenkullerde; otel, motel ve benzeri yerlerde müşteri köşelerinde; Bed & Breakfast tipi lokallerde kullanılabilir. Parmak patates kızartma makinesi, yalnızca derin kızartma yağı ile kızartılabilen uygun gıda maddelerinin hazırlanması için kullanılabilir. Parmak patates kızartma makinesi, yemek ya da sıvıların ısıtılması için kullanılmamalıdır. DİKKAT! Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir. Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır. Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur

7 3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil kontrolü Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın. Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir. 3.2 Paketleme Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız. TALİMAT! Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz. Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun. 3.3 Depolama Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin. Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın: - Açık havada muhafaza etmeyin. - Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin. - Agresif maddelere maruz bırakmayın. - Güneş ışınlarından koruyun. - Mekanik sarsılmaları önleyin. - Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin

8 4. Teknik veriler 4.1 Cihazın alt takımları A Isıtıcı ile dağıtım panosu Kızartma yağı haznesi Kızartma sepeti Sap Gövde Kapak A Isıtıcı ile dağıtım panosu Kızartma yağı haznesi Kızartma sepeti Sap Gövde Kapak

9 4.2 Teknik Bilgiler Adı Tek elektrik parmak patates kızartma makinesi Çift elektrik parmak patates kızartma makinesi Model: MINI II MINI III Ürün no: A A Malzeme: Bağlantı değerleri: Gövde ve kapak: paslanmaz çelik; dağıtım panosu: plastik 230 V~ 50 Hz Güç: 2200 W 2 x 2200 W Yağ haznesi sayısı: 1 2 Yağ haznesi kapasitesi: 4 litre 2 x 4 litre Kızartma sepeti sayısı: 1 2 Yağ sıcaklığı ayar aralığı: Boyutlar: genişlik 200 x derinlik 400 x yükseklik 280 mm 60 C C genişlik 400 x derinlik 400 x yükseklik 280 mm Ağırlık: 3,3 kg 6,5 kg Değişiklikler saklı tutulmaktadır! 5. Kurulması ve kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir. Fişi prizden güç kablosundan çekerek çıkarmamak gerekir, her zaman fişin başından tutarak çekmek gerekir. Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin. Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin

10 Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir. Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır. Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır. Makine çalışırken elleriniz ve fiş ile sviç kuru olmalıdır. Makine çalışır durumda iken nezaretsiz bırakılmamalıdır zira parmak patates kızartma makinesinin çalışmasındaki olası bozukluklar yağın sıcaklığını fazla yüksek limitlere çıkarabilir neticesinde de yağ tutuşabilir. Derin kızartma yağı ile kızartma yapılırken nemli gida maddeleri kullanılmamalıdır. Dondurulmuş gıda maddelerini hazırlamadan önce mamulün üzerindeki fazla buzları temizleyiniz. Derin kızartma yağıyla kızartma yaptığınızda en ufak su damlası bile yağın sıçramasına hatta küçük patlamalara yol açar. TALİMAT! Kızartma sırasında çok ıslak veya çok fazla yiyecek konulması yağın aşırı derecede sıçramasına neden olabilir. İçinde dondurulmuş mamuller bulunan sepeti kızmış yağ ihtiva eden kapların üzerine takmayınız. Yağ sıcak olduğu sürece parmak patates kızartma makinesini kımıldatmayınız ya da yerini değiştirmeyiniz. Önce yağın sıcaklığının düşmesini bekleyiniz. Yaralanma tehlikesi! Kızgın yağ damlalarının sıçraması ya da yağ patlamaları yüzü ya da eli yakabilir. 5.2 Kurulması ve bağlanması İlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız. Tesisi emniyetli, tesisin ağırlığını çekecek ve ısıya dayanıklı bir yere kurun. Cihazı asla yanıcı olan zeminlere koymayınız. Kapağı kaldırınız ve makineden sepet, tutacak ve diğer aksesuarı çıkarınız. Tesisi, masanın kenarına asla koymayın. Bu haldeyken devrilebilir ya da düşebilir. Tesisi nemli ya da ıslak yere asla kurmayın

11 UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir! Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın! Emniyet bilgilerine uyunuz! İki hazneli chihaz için iki ayrı priz kullanınız. Elektrikli prize ait elektrik devresi hiç olmazsa 16 A ile emniyet altına alınmış olmalıdır. Fiş direkt olarak duvar prizine bağlanmalı. Çok girişli soket ya da çok girişli prizler kullanılmamalıdır. Tesisi, gerektiğinde, fişin süratli çıkarılabileceği şeklinde kurun. 5.3 Kullanımı Kullanmaya başlamadan önce Kapağı çıkarın, kızartma sepetini, sapları ve diğer ekimanı çıkarın. Sete dahil olan vidaları kullanarak sapları fritözün gövdesine monte edin. Kızartma sepetinin sapını sepete takarak ve sabitleme yerlerine geçirerek takın. Sabitleme yerleri Kızartma sepetinin sapı Dağıtım panosunu cihazdan dikkatlice çekin (oturma sesini işitene kadar) ve ayırın. Kızartma yağı haznesini iki elinizle tutun ve cihazdan dikkatlice çıkarın. Kapağı, kızartma yağı haznesini ve kızartma sepetini hafif bir deterjan kullanarak sıcak suda yıkayın. Temiz suda duruladıktan sonra kurulayın. Nemin elektrik devrelerine ulaşmamasına dikkat ederek cihazın gövdesini yumuşak, nemli bir bez ile silin

12 C'hazin çalıştırılması DİKKAT! Chihaz yalnızca cihazın kullanım kılavuzunu okumuş ve kızartma sırasında meydana gelebilecek tehlikelere aşina personel tarafından kullanılmalıdır. Yağ haznesini yerleştirin. Dağıtım panosunu (kontrol paneli) cihazın gövdesinin arka duvarındaki kızakların üzerine dikkatlice takın, klik sesinin işitmeniz gerekir. O zaman dağıtım panosu doğru takılmış demektir. Not: Güvenlik nedenlerinden dolayı, cihaz yalnızca dağıtım panosu gövdeye düzgün yerleştirildiğinde ve mikro-switch üzerinden kullanıma hazır olduğu onaylandığında çalışır. Isı ayar düğmesi Isı lambası (kırmızı) Sıcaklık seviyeleri Güç lambası (yeşil) Cihazın kapalı olduğundan emin olun (ısı ayar düğmesini O pozisyonuna getirin. Kızarma yağı haznesini yağ ile doldurmadan önce haznenin içinde su olmadığından emin olun. Kızarma yağı haznesinin temiz ve kuru olması gerekir. DİKKAT! Chihazie yalnızca sıvı yağ doldurun. Tereyağı dilimleri (küpleri) önceden eritilmelidir! Yağ haznesini gerekli seviyeye kadar dikkatlice sıvı yağ ile doldurun. Yağ haznesindeki yağın her zaman MIN - MAX işaretleri arasındaki alana denk gelmesine dikkat edin. Haznede bulunan yağın taşmaması için aşırı miktarda yağ koymayın

13 UYARI! Yangın tehlikesi! Yağ seviyesi MIN işaretinin altında kalıyorsa yapın tutuşma riski artar. Yanma tehlikesi! Yağ seviyesi MAX işaretinin üstünde kalıyorsa sıcak yağ cihazın dışına akabilir. Kızartma yağı haznesinde yağ yokken cihazı asla çalıştırmayın. UYARI! Yanma tehlikesi! Düşük tutuşma noktası kendiliğinden tutuşma riskini artırdığından, kızartma için eski yağ kullanmayın. Buna ek olarak, eski yağın daha çabuk köpürme eğilimi vardır. Ayrıca daha fazla duman ve koku ortaya çıkar. Kızartma yağını düzenli olarak değiştirin. Eski yağın uygun bir kap içinde toplanıp çevreye uygun bir şekilde imha edilmesi gerekir. Kızartma Cihazı topraklanmış tekli prize takın. Yeşil güç lambası yanacaktır. Isı ayar düğmesini saat yönünde çevirerek 60 C ila 190 C aral ığında istenen sıcaklığa ayarlayın. Kontrol panelinde belirtilen sıcaklık ayar seviyelerini dikkate alın. Isınma sırasında, kırmızı ısı lambası yanar ve istenilen sıcaklık seviyesine ulaşıldığında söner. Chihaz sıcaklık kontrolü için bir termostat ile donatılmıştır. Kızartma yağı haznesindeki yağın sıcaklığı düşerse kırmızı lamba yeniden yanar ve cihaz yağı ısıtma işlemini yeniler. Daha iyi sonuçlar elde etmek için yağın istenilen sıcaklığa ulaşmasını beklemeniz ve ardından yiyecekleri chihaz koymanız gerekir. Kızartma sepeti küçük gıdaları kızartmak için kullanılır. Katlanabilir bir sap ve kanca ile donatılmıştır. Kızartma sepetini yavaşça kızartma yağına daldırın ve kızartmaya başlayın. Kızartma işlemi sona erdikten sonra kızartma sepetini sapından tutarak yavaşça kaldırın, cihazın ön kenarındaki kancaya takın ve yağı akana kadar bekleyin. Sap Kızarma sepetinin yanındaki kanca Gövde

14 UYARI! Yanma tehlikesi! Cihaz çalıştığı sırada chihaz ve haznede bulunan yağ çok sıcaktır ve yağın tutuşma tehlikesi bulunmaktadır. Cihaz fazla uzun süre çalıştırılmamalıdır! Eğer cihaz Kızartma işlemi sona erdikten hemen sonra, kullanılmayacak ise ısı ayar düğmesini O pozisyonuna getirin ve cihazı güç kaynağından çıkarın (fişini çekin!). UYARI! Yaralanma tehlikesi! Chihaz kapağı ile kullanamamalıdır! Kapak toza karşı koruma olarak ve yağın sıcaklığını korumak için kullanılır. Yağ haznesine su kaçması yağın sıçramasına neden olacağından, kapağı yerleştirmeden önce kuru olduğundan emin olun. Eğer chihaz yağ haznesinde çok az miktarda yağ varken veya hiç yağ yokken tesadüfen çalıştırılırsa, cihaz yaklaşık 230 C sıcaklığa ulaştıktan sonra, aşırı ısınmaya karşı koruma amacıyla otomatik olarak kapanır. Böyle bir durumda cihazı kapatın, fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Cihaz, aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması tarafından otomatik olarak kapandıktan sonra RESET düğmesine basmak koşuluyla yeniden çalıştırılabilir. etkin olabilir. RESET düğmesi dağıtım panosunun arkasında, kablo bölmesinin üst kısmında (resme bakınız) bulunmaktadır. Düğmesine RESET Cihazı 170 C'nin altında bir sıcaklığa soğutun ve ardından parmağınızla RESET düğmesini yukarı kaldırın. Daha sonra cihaz yeniden prize takılabilir ve çalıştırılabilir

15 6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin. o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin. o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın. DİKKAT! Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır! 6.2 Temizliği o Cihazı düzenli olarak temizleyin. o Temizlemeye başlamadan önce cihazın fişini çekin ve soğuyana kadar bekleyin. o Dağıtım panosunun kaldırıp çıkardıktan sonra ısıtıcıyı kızartma yağı haznesinden kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bu sayede kızartma haznesini ve ısıtıcıyı kolayca temizleyebilirsiniz. DİKKAT! Dağıtım panosu (kontrol paneli) bir ıslak bezle temizlenmemeli veya suya sokulmamalıdır. Nem dağıtım panosunun içine nüfuz edemez, bu tehlikeli kaçak akımlara yol açabilir ve cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir. Kurulum öncesinde tüm parçaları kurulayın! o Yağı soğuttuktan sonra, dikkatli bir şekilde kabın içine dökün. Yanmayı önlemek için, kabın sabit şekilde durduğundan emin olun. o Kontrol panelini, cihazın yüzeyini ve güç kablosunu yalnızca hafif nemli bir bezle ve yumuşak bir deterjanla temizleyin. o Chihaz zarar verebilecek herhangi bir aşındırıcı temizleyici madde veya aşındırıcı malzeme kullanmayın. Aşırı kirlenmiş parçaları suda bekletebilirsiniz. o Tüm parçaları iyice kuruladıktan sonra cihazın kurulumunu yeniden gerçekleştirebilirsiniz. o Uzun bir süre kullanılmayacak olan cihazı kuru bir yerde muhafaza etmeniz tavsiye edilir. Aşındırıcı buhar ve gazlara karşı koruyun

16 6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri o Besleme kablosunu muhtemel bozulma açısından periyodik olarak kontrol edin. Besleme kablosu bozukken makineyi asla kullanmayın. Kablo bozukken tehlikeden kaçınmak için kablonun değişimini servis işletmesine ya da kalifiye bir elektrikciye yaptırın. o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7 de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz. o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın. 7. Muhtemel arızalar Sorun Neden Çözüm Cihaz elektriğe bağlı, fakat yeşil ışık yanmıyor ve cihaz ısıtmıyor. Yeşil güç lambası yanıyor, fakat sıcaklık seviyesi ayarlanmış olmasına rağmen cihaz ısıtmıyor. Belli bir süre sonra ısıtıcı ısıtmamaya başladı. Fiş yanlış takılı Elektrik sigortası devreye girdi Dağıtım panosu yanlış takıldı Mikro-switch temas etmiyor Isı ayar düğmesi arızalandı. Isıtıcı ile temas yok Isıtıcı arızalandı Aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması çalışıyor. Fişi çıkarıp prize yeniden doğru şekilde takın Sigortayı kontrol edin, cihazı başka bir prize takarak kontrol edin. Dağıtım panosunun yerine doğru oturduğundan emin olun. Satıcı ile iletişime geçin. Satıcı ile iletişime geçin. Cihazın arkasında bulunan RESET tuşuna basın (bkz. sayfa 157) Yukarıda sözü edilen acil durumlar tahmini olmakla birlikte örnek olarak görülmelidir. Bu tür veya benzer sorunlar ortaya çıktığında cihazı derhal kapatın ve kullanmayın. Kontrol ve tamir için en kısa zamanda kalifiye uzman personel veya üreticisi ile temasa geçin

17 8. Arındırma Eski cihazlar Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir. UYARI! Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz. TALİMAT! Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır. Eski kullanılmış yağlar Lütfen eski kullanılmış yağları çevre koruma ve yerel yasalar doğrultusunda ortadan kaldırınız. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Almanya Fax: +49 (0)

A120455 A120456 V4/0914

A120455 A120456 V4/0914 A120455 A120456 V4/0914 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 110 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

Deli Plus I D 305.055 V2/0611

Deli Plus I D 305.055 V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

Rechaud 8 120.802 V1/1209

Rechaud 8 120.802 V1/1209 Rechaud 8 120.802 V1/1209 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 700207G V3/0714 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 146 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

Piccolino S A120784 V6/0413

Piccolino S A120784 V6/0413 Piccolino S A120784 V6/0413 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

SNACK. Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16. Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz.

SNACK. Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16. Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz. SNACK 132260 V2/0715 Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16 Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz. 17 t/m 32 Brugsanvisning Elektrisk pasta koger side fra 33

Detaylı

IK 20TS / 105848 V1/0415

IK 20TS / 105848 V1/0415 IK 20TS / 105848 V1/0415 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir İçindekiler 1. Emniyet... 182 1.1 Emniyet bilgileri... 182 1.2 Sembol tanımı... 183 1.3 Tehlike kaynakları... 184 1.4 Kullanış

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 3702303 V1/1113 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 182 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

Kullanma kılavuzu De Luxe eco. Buzdolabı

Kullanma kılavuzu De Luxe eco. Buzdolabı Kullanma kılavuzu De Luxe eco Buzdolabı Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanma kılavuzunu okumak

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 350 HAVA SOĞUTMALI L 350 SU SOĞUTMALI BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD P 71 ICD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI NO FROST KOMBİ BUZDOLABI DESIGN NFK510 CG DESIGN NFK510 CS DESIGN NFK510 CBD Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

TEK KAPILI BUZDOLABI RETRO ST330 BEJ RETRO ST330 YEŞİL RETRO ST330 PEMBE RETRO ST330 KIRMIZI RETRO ST330 TURUNCU

TEK KAPILI BUZDOLABI RETRO ST330 BEJ RETRO ST330 YEŞİL RETRO ST330 PEMBE RETRO ST330 KIRMIZI RETRO ST330 TURUNCU TEK KAPILI BUZDOLABI RETRO ST330 BEJ RETRO ST330 YEŞİL RETRO ST330 PEMBE RETRO ST330 KIRMIZI RETRO ST330 TURUNCU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ YATAY SOĞUTUCU / DERİN DONDURUCU

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ YATAY SOĞUTUCU / DERİN DONDURUCU KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ YATAY SOĞUTUCU / DERİN DONDURUCU BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UCFC 300 SG BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UES 273 IK UES 585 IKNF NO-FROST UES 585 IKNFI NO-FROST 1 BİLGİLENDİRME Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz

Detaylı