?? -a ^ S ^ CANLI!!!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "?? -a ^ S ^ CANLI!!!!"

Transkript

1 r CAZ CANLI!!!! Ankara Caz Derneği'nin ilk kuruluş yıllarına üzenlenen konserlere gerek o önemin şartları ve uyurularının zorluğunan gerekse cazın ugünkü popülerliğine kavuşmamış olmasınan olayı çok az sayıa inleyici ulunuru. Bugün 2. Ankara Caz Festivali kapsamına 150. konsere ulaşmanın keyfini yaşıyoruz. Konserlerin her zaman olu geçmesinin arına inleyicilerin, yaptığımız müzisyen seçiminin ve konserlerin kurgu ve ayrıntılarıyla titizlikle uğraştığımıza olan güveninin farkına olmasına ağlıyoruz. Bu sürecin zorluğunu ilenler için, yıllarır verilen uğraşının u seviyeye ulaşmasının Ankara için gurur verici oluğuna inanıyoruz. Her geçen sene ir önceki seneen fazla ve farklı irşeyler yapmak ve çıtayı kenimiz ve sizler için yükseltmemiz gerekiyor. Büyükelçiliklerin esteği ve VVorl of VVoners Resort Hotels sponsorluğuna çok kapsamlı ir programla karşınıza çıkıyoruz. Festivalin aşınan sonuna size profesyonel ir çizgie ulaşailmek amacıyla aha geniş ir karo ve çok kapsamlı ir altyapı oluşturuk. Bu sayee Festivalin kurumsallaşması için gerekleri yerine getiriğimizi üşünüyoruz. Önemli olanın uzun vaeli, güvenilir ve profesyonel ir kurum olmak oluğuna inanıyoruz. Bu sene yine yurtiçi ve yurtışınan gelecek önemli müzisyenlerin üzenleyecekleri atölyeler olacak. Başınan eri atölyelerin yeni müzisyenlerin ortaya çıkması için önemli ir uluşma oluğunu üşünüyoruz. Genç ir müzisyen ile atölye yapan sanatçılar arasınaki iyaloglar ve ilgi paylaşımları izi u çaanın sürekli olması için motive eiyor. Bu çalışmaları üniversitelerle ortak yürütmek, genç müzisyenlere konser olanağı sağlamak yine aynı heef ve çaanın ürünü.?? -a Q C ^ S ^ Ankara son önemlere çalışma şartlarının zorluğunan olayı yetiştiriği irçok müzisyenini aşka şehir ve ülkelere gönermek urumuna kalı. Şehrin kültür ve sanat hayatını ayakta tutmak, canlı, yaşanır ve keyifli ir şehir oluşturmak yine iz Ankaralılara üşüyor; üzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerin artması, insanların kenini şehrin ir parçası gii görmesi, makul ütçelerle mümkün olan tüm etkinliklere katılailmesi, gençlerin esteklenmesi vs... Ankara, artık kurumsallaşan ama yine e ütçe zorluklarıyla irtakım gönüllülerin gayretleriyle gerçekleştirilen Sinema, Müzik ve Caz Festivallerine sahip ir Başkent. Ankara'nın unan aha fazlasına a layık oluğunu göstermek herkesin görevi. Yeter ki yarattığımız kurumları ayakta tutmayı ilelim... Ankara Caz Festivali'ne ve Ankara'ya inanan ve estekleyen türn Büyükelçiliklere, sponsorumuz VVOVV'a, Garanti ve Boeing'e ve estek veren kuruluşlara, Hava Kuvvetlen Komutanlığı'na, Festival çalışanlarına, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent Üniversitelerine, tüm müzisyen ve inleyicilere Yönetim Kurulu aına teşekkürlerimizi sunuyor ve iyi eğlenceler iliyoruz. 2003

2 KATILIMCI TOPLUM II CAZ SEÇKİNLERİ Hatırlarsanız geçen sene, kasım CAZETE'sineki yazımızı. "Yalnız ilmek yetmez, UYGULAMAKTA gerek. Yalnız istemek yetmez, YAPMAKTA gerek" iyen üyük yazar Goethe'yi hatırlayarak, "HEPİMİZ ANKARA CAZ FESTİVALİ İÇİN iyelim ve elimizen geleni yapalım." paragrafıyla itirmiştik. Evet, u geçen ir sene oyunca azıları gerçekten ir şeyler yapmaya çalıştı, azıları ir şeyler yaptı. Ama, azıları a ÇOK ŞEYLER yaptı. Yaptı ki, öylesine güzel ir program çıktı ortaya... Şimi ir soru: Onların çektiği ütün sıkıntıları, yorgunlukları öncelikle acaa ne unutturailir? En içten ir teşekkür mü, yoksa, festival etkinliklerine olacak, olu olu katılımı görmeleri mi? Herhale ikincisi elki e, mutluluk paylaşımının sıcak gözyaşlarını ile öktüreilecek ir faktör olmalı. Eğer, geçen sene süresince acaa enim katkım ne olmuştur iye şüphe eiyorsanız, işte size ir fırsat: Katılımcı toplumun "CAZ SEÇKİNLERİ"nen iri oluğunuzu, mümkün oluğunca çok aktiviteye katılarak ispat eeilirsiniz. Hatta ve hatta, yakın çevrenizen elki yeni üyeler e kazanırailirsiniz ACD ye. Böylece, "ULUSLARARASI ANKARA CAZ FESTİVALİ" girişiminin temellerine sizin e ir harcınız olur. Öte yanan, "Uluslararası" kelimesi kullanılan ir etkinliğin, hem organize eenlerin ve hem e inleyicilerini omuzlarına, uluslararası stanartların ayanılmaz ağırlığını a eraerine getiriğini unutmamalıyız. Gerçek olan şu ki, u festivalin her geçen sene aha ileri aşamalar kayetmesi, üyük orana Başkentli Caz seçkinlerinin, u ilinç ve heyecanla ona katkı sağlamasına ağlı olacaktır. Zira, toplum olarak yapılailecek nekaar çok şey oluğunu, hep söyler ururuz. Ama, çağaş ir katılımcı toplum pratiğini yapmaa a, ÖZÜR BEYANLARI, çoğumuzun YEGANE eylemi olur. Ayrıca, İSTANBUL'un imparatorluklar aşkenti olma, mekan ve atmosferinin, sanat ve kültür yönünen sağlaığı ayrıcalıkları anlamamız kolay a, moern Türkiye'nin Başkenti ANKARA'nın a, amaşka ir ayrıcalığa sahip olması gereğini anlamamız, o kaar zor mu acaa?... Ve e son olarak iyoruz ki: Bu festivalin gerçekleşmesi için, üyük ir özveri ve heyecanla çalışan: ACD Yönetim Kurulu Bşk. Sn. Lütfi VAROĞLU, + Sn. Özlem VAROĞLU, + Sn. Zeynepcan SOLMAZ, + Emeği geçen iğerleri, + Katılımcı tüm Caz Seçkinleri, BÜTÜN ALKIŞLAR ÖNCE SİZLERE... Ergin CELASİN

3 Zaman lçine Caz - Latin Müziği ve CuBop Merhaalar, u sayımıza latin müziğinen ve u müziğin caz üzerineki, özellikle BeBop önemine gerçekleşen etkilerinen ahseeceğiz. Amerika kıtasının keşfinen sonra eski kıtaan uraya üyük ir akın olmuştu. Bu akın sırasına, Nevv Orleans ağırlıklı olarak Fransızların kontrolüneyi. ispanya'nın ikkatini ise, tütün ve şeker üretimi açısınan uygun oluğu için, Karayip aaları çekmişti. Karayiplerle sınırlı kalmayıp Brezilya'nın a kaynaklarınan yararlanmak isteiler ve u ölgelere yerleşim yerleri oluşturmaya aşlaılar. Köle ihtiyaçlarını ise (u tairi kullanığım için üzgünüm) Afrika'aki sömürgelerinen karşılaılar. Bu ölgeye gelen zencilerle, Nevv Orleans'takiler, hikayeleri son erece enzer olsa a, farklı ölgeleren geliyorları ve farklı kültürlere sahipleri. Buraakiler avulların ruhani gücüne inanıyorları. Bu ölgee Avrupa meloileri (özellikle ispanya) ve Afrika ritimleri zaman içine kaynaştı. ingilizce isimleriyle u müziğin tipik vurmalılarınan azılarını sıralayalım. Congas, ize genele tuma aıyla anılan, uzun, çıplak elle çalınanı; ongas unların kucağa alınailen ufakları; Timales yaklaşık ongas oyutuna trampete enzeyen ve çuuklarla çalınanı. Shaker, maracas, caasa sesleri iririne olukça enzeyen en yaygın ve olukça küçük oyutlu ele sallananları. Dalgalı ir tahtaya ir tahta çuuğun sürtülmesine ayanan guiro, irirlerine vurulan iki ufak tahtaan iaret claves (ilinizi amağınıza vuruğunuza çıkan sesi anırır) ve kenini ismiyle ele veren covvells ence anılması gerekenler. Big-Ban öneminin etkisiyle u vurmalı gruplarıyla eraer trompet, saksofon ve tromon a latin müziğinin vazgeçilmezleri arasına üşünülmeye aşlamıştı. Bu müziğin Kuzey Amerika'yla tanışması için taii ki kesin ir zaman vermek mümkün eğil ama svving öneminen moern caza geçilirken Harlem'e ir e Spanish Harlem ulunmaktayı. Afro-Cuan müzik ilk olarak ruma ile ortalığa çıktı, onu kenisinen oğma, iraz aha yavaş ve romantik versiyonu olan olero takip etti. Latin müziğinin en önemli isimleri Tito Puente ve Perez Prao, cha cha ve rumayı tanıttılar. Brezilya'an a sama ve kişisel favorim oşa nova yayılı. Özellikle Astor Piazzolla'nın katkılarıyla ir halk ansı kimliğinin ışına çıkan Tango ve son olarak, özellikle Nevv York'a yer ulan, ticari uyarlamalarıyla tüm ünyayı saran salsayı (acı aharatlı sos) a analım. Samanın evamı iyeileceğimiz oşa nova hakkına iraz aha ilgi verelim. Carlos Joim u türün en önemli ismi ve "Desafino" ile "Girl From Ipenema" en önemli esteleri. Çıkışını ise Orfeo Negro (Black Orpheus) filmine kullanılan "A Feliciae" parçasıyla yaptı ve oşa novayı ünyaya sunu. Stan Getz ve Charlie Byr e u müziği iraz aha Amerikalıların ağız taına uygun şekile aşarıyla yorumlaılar. Bu müziğin cazla kucaklaşmasınaki en önemli isim Dizzy Gillespie'ir şüphesiz. Senelerce, sonraan müzikal aası olarak niteleiği Küalı trompetçi Mario Bouza ile irlikte çalıştı. Latin vurmalıları ile çalma isteğini 1938'e onunla paylaşmıştı. Dizzy 1946'a keni gruunu kuruğuna u ileğini yerine getirmeye karar veri. Bouza onu küalı conga ustası Chano Pozo ile tanıştırı. Gruun 1947 Eylül'üne Carnegie Hall'e veriği konser CuBop'ın aşlangıcı olarak semolleşti. Özellikle Pozo'nun serestisinin olukça fazla oluğu "Cuana Be, Cuana Bop" parçasıyla ikkat çekmişleri. Latin müziğin cazla tanışması aslına caz öncesine ayanıyoru. Ragtime öneminin en önemli pianistlerinen Scott Joplin "Solace" alı parçasına tangonun atası haanra ritmini sunmuştu. Ama CuBop Dizzy ve Pozo'nun uluşmasıyla oluştu. Ne yazık ki irliktelikleri uzun sürmei u ikilinin. Carnegie Hall konserinen yaklaşık ir sene sonra, henüz 35 yaşına gelmemiş Pozo Nevv York'a vurularak ölürülü. Geçen sayımıza moern cazın ilk türü BeBop'tan ahsettik, u sayıa iraz yan yollara sapmayı uygun ulum. Gelecek sayımıza Cool öneminen ahseeceğiz. Bu sıraa latin müzikten çokça etkilenmiş cazcıları inlemek isteyenlere Chick Corea, Al Jarreau, Herie Hancock, Kenny Garrett, VVayne Shorter isimlerini önereilirim. Şimilik hoşçakalın. Orhan Tuna Kaynakça: The History of Jazz- Tom Gioia Durul Gence Ders Notları

4 Discography - Yerli Caz Alümleri Derleyen: Özlem Oktar Varoğlu Kerem Görsev Existence Kerem Görsev p Reyent Bölükaşı çello Volkan Hürsever Ateş Tezer Kerem Görsev- Allan Harris Lai-Back Kerem Görsev - p Allan Harris - v Universal, 1999 Universal, 2003 Arto Tuncoyacıyan ve Ara Dinkjiyan Fears of Dignity Arto Tuncoyaciyan - v, saz Ara Dinkjiyan - u, saz,cura, kanun LİBRA Music, 1996 Maya Telecine Deniz Cuylan - elg,synth,prg,vo Güney Kurak - el,,prg Cem Aykut -,vo,perc Volkan Gürkan - prg.amient fx,e-ow Öykü Ağırgöl - p Cana Çankaya - tp Aslı Özer - t Karınca Müzik, 2003 Laço Tayfa Hicaz Dolap Hüsnü Şenlenirici - Özkan Alıcı - Bağlama Nuri Lekesizgöz - Kanun Ergun Hepilik - vio Mehmet Akatay - pere Volkan Öktem - Nurhat Şehsesli - Burç Şensesli - key Doulemoon, 2002 ilhan Erşahin Harikalar Diyarı/VVonerlan ilhan Erşahin - sax Mehmet Akatay - pere Nil Karairahimgil - v Hüsnü Şenlenirici - el Nuri Lekesizgöz - kanun Matt Pennman - Jochen Rueckert - Thor Masen - g Doulemoon, 2002 Latin Türküler Pasaporte Latino Ercüment Vural - p, key, v Eylem Pelit - Jozi Levi - pere Erhan Akhan - pere Carlos Garcia Mayeo - pere Şenova Ülker - flugelhorn Siel Köse - v Bağat Avenue 1/10 evrim özşuca - v elif çağlar- v meriç emirkol - sax neim ruacan - emrah sarıtunalılar- alper alsan - key urak aacan - g DMC, 2000 EMI/Kent, 2003

5 Güher& Süher Pekinel Take Bach Güher Pekinel - P Süher Pekinel - P Jack Loussier - P Anre Arpino - B.Dunoyer e Segonzac - P&G Universal, 2000 Fairuz Derin Bulut Kunante Okan Yılmaz - synth,org,vo Demir Kerem Atay - g,vo Ta ha Rıza Özmen - Ömür Güray Gürman - Daruka,Benir,vo Güçlü Başarır -,Uzatma zil Turgay Kaya - v Murat Ertel - Elektro saz Levent Akman - Benir Cem Tezer - Daruka Özcan Özemir - Saz ADA Müzik, 2003 Timuçin Şahin Slick Roa Timuçin Şahin - g Roin Euanks - t Hein van e Geyn - c Afra Mussavvisae - pere B.C. Manjuanath - pere Öner Focan & Davi Friesen Reminisce Öner Focan - Davi Friesen - EMİ Türkiye, Bluenote, 2003 Kalan Müzik, 2003 Senem Diyici & Lari Dilmen Zıpçıktı Senem Diyici - v Lari Dilmen - pere Emre Uçku Alain Blessing ADA Müzik, 2003 Kerem Görsev Novemer in St.Petersurg Kerem Görsev - p Valentin Malinev - Ateş Tezer - St.Petersurg Philharmonic Universal, 2000 Oğuz Büyükerer Quintet Canlı Oğuz Büyükerer -, Mike VVilkens - sax, el Tolga Tüzün - p Demirhan Baylan - Cengiz Baysal - Arto Tuncoyaciyan ve Ara Dinkjiyan Onno Arto Tuncoyaciyan - v, saz,uuk, pere Ara Dinkjiyan - u, saz,cümüş, key CP LİBRA, 1998 ADA MÜZİK, 2003

6 Auiofact Asitane Mehmet Ali Sanlıkol - key,vo,zurna O.Türkmen - g Ray Greene - vo Atnene Wilson - vo Joel Chriss - vo Kutisan Kai - vo Ryan VVoovvar - sax Fernano Huergo - Cengiz Baysal - Mehmet Akatay - Daruka,Def, Bülent Altınaş - el Tiger Okoshi - tp Bo Brookmeyer - t Cem Mutlu - Benir,Daire EMI/Kent, 2003 Fahir Atakoğlu As One Fahir Atakoğlu - p,vo,perc,key, Faia El Hage - vo Mustafa Boztüy - Daruka,Benir Erem Sökmen - g Ömer Yılmaz - Tenor Senur Güzelel - v Göksün Çavar - el Eyyüp Hamiş - Ney Melik Yirmiir - Mustafa Süer - va Volkan Öktem - Bekir Küçükay - g Levent Altınağ - fl,sax Sami Özer - Gazel Universal, 2002 Burhan Öçal Burhan Öçal & Trakya Ali Stars Kırklareli İl Sınırı Feat. Smaj Burhan Öçal - pere Smaj - ritm Saraylı Ahmet - zurna Çorlu'lu Savaş - Somali Saffet -tr Ahmet Demirkıran - Cümüş ismail Papiş - vio Selçuk Nayan - kanun Yüksel Zar - v Murat Balkan - a Ümit Aakale - aruka Seçkin ignalı - Faruk Giley - Soyan Kayıkçı - em, zurna Amit Chatterjee - g, v irahim Kayıkçı - zurna Mehmet Peri - zurna Ahmet Aslan - irfan Karaağ - Ertan Darcanlı - Burhan Öçal & Jamaalaeen Tacuma Groove Alla Turca Jamaalaeen Tacuma - Burhan Öçal - pere, v, tamur, saz Natacha Atlas - v Songül Aktürk - v Miles Griffith - rap v Jack VValrath - tr Art Baron - t Daryl Burge - Rick lannacone - g Ben Schachter-sax Hüseyin Bitmez - u Ekrem Başı - aruka Feri Naaz - el Fetih Tekyaygil - violin Şahin Sert - kanun Arif Ereil - ney Salih Nazım Peker - saz Rh Pozitif Müzik Yapım, 1999 Doulemoon, 2003 Not: 10 sayıır sürürüğümüz Discography'e yayımlanan alümlere yetişemez oluk. Geçtiğimiz yıllara yayımlanmış ama kaçırığımız azı alümleri e u sayıya alık. Yine e ulaşamaığımız/ kopyasını ulamaığımız alümler var. Alüm arşivimiz olukça zenginleşti. Umarız alüm yapımcıları ve müzisyen ostlarımız alümlerinen irer kopya a ACD'ye gönerirler ve paylaştıkça çoğalırız... Burhan Öçal & Pete Namlook Sultan Osman Universal, 2001 Burhan Öçal - pere Pete Namlook - synth

7 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI CAZ ORKESTRASI KONSER: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 6 Kasım :00 Hv. Bn. Bn. Murat HASÇUHADAR Murat ÖZTÜRK Yusuf PEKER İlker ÜNAL Gökhan ÖNDER Recep BEKTAŞ Hasan TAŞKIN Levent ŞAHİN Eray ERCAN Fahrettin BIYIK Ahmet YILDIZ Tan DURU Sinan BALCI Ali YAVUZ Ş. Cumhur SİREK Seat KARABACAK Murat AKYOL Yalçın GÜVEN Tolga KÜL Ersen İÇEN Cengiz ŞAHİN Yusuf ÜLGER Mesut GÜN Şef tp tp tp tp tp t t t t t sax sax sax sax sax & pere & pere & pere P g Konuk Şef: Em.Hv.Bn.K.Bçvş. BilayÖZAL Solistler: Muvaffak Falay, Tuna Ötenel, Cengiz Baysal, Siel Köse Cumhuriyet'in ilanı ile irlikte Silahlı Kuvvetler'e teşkilatlanmasını yaygınlaştıran askeri anolar, 1955 yılına Türk Hava Kuvvetleri ünyesine Binaşı Asaf Güven tarafınan 'HAVA KUVVETLERİ BANDO VE ARMONİ MIZIKASI' aıyla kurulmuştur. m ^./f' K 1961 yılına önemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral irfan Tansel'in emri ile Hava Kuvvetleri Bano Komutanlığı ünyesine 'HAVA KUVVETLERİ DANS ve CAZ ORKESTRASI' kurulmuş, orkestranın şefliğine Orhan Sezener getirilmiştir. Hava Kuvvetleri Caz ve Bano Orkestrası 45 yıllık tarihi oyunca, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika gii Avrupa Ülkelerine ve ülkemize katılığı festival, konser ve rayo-televizyon programları ile ilgili çevrelerin takirlerini kazanmış, Türk Çok Sesli Müzik yaşantısına eğerli katkılara ulunmuştur. Orkestramız 1969, 1970 ve 1974 yıllarına Türkiye'e 'yılın sanatçısı' seçilmiş, 5. ODTÜ Caz Günleri, 9. İzmir Uluslararası Avrupa Caz Festivali ve Ankara Caz Festivali kapsamına aşarılı konserler vermiştir. Caz Orkestrası, sahip oluğu müzikal çizgisini geliştirme ve aha a ileriye götürme çaasıyla halen Hava Bano Binaşı Murat Hasçuhaar yönetimine çalışmalarına evam etmekteir. Ankara Caz Derneği olarak u organizasyona, Ülkemizin yetiştiriği caz ustaları ile Hv. K. Dans ve Caz Orkestrası'nı ir araya getirmek için yaptığımız girişimleri estekleyen HKK.lığına, Sn. E.Org.Ergin Celasin'e, Sn.Bilay Özal'a, Sn. Bn.Murat Hasçuhaar'a, Orkestra sanatçılarına ve projeye emeği geçen tüm müzisyenlerimize ir kez aha teşekkür etmek istiyoruz. Caz Orkestrası konserine solist olarak katılan müzisyenlerimizle ilgili ilgileri iğer sayfalara ulacaksınız. ACD

8 Hv. Bn. Bn. Murat HASÇUHADAR Bn. Murat HASÇUHADAR, 1967 yılına Ankara'a oğu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'a yaptı, T.S.K. Mızıka Okulu'nu 1983'te 'pekiyi' erece ile itiri. Aynı yıl H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Anasanat Dalı'na kaul eili. Prof. Saahattin Kalenerle kompozisyon ve ano şefliği, Prof. Muzaffer Arıkan ile koro, Doç. Metin Yalçın'la tromon, Nesime Ayın'la piyano ve Sevgi Ünal'la armoni üzerine yaptığı çalışmaları 'üstün aşarı' ile tamamlayarak 1987 yılına teğmen rütesi ile Hava Kuvvetleri saflarına katılı. Görmüş oluğu intiak eğitimi ve kıt'a komutanlığı kurslarını takien 1988 yılına Hv.Eğt.K.Bano Komutanlığı'na atanı. Görevi oyunca ilgili çevrelerce üyük eğeni toplayan çok sayıa konser gerçekleştiri yılına Hv.K.K.Bano Komutanlığı görevine atanan Yz.Hasçuhaar, aynı yıl Çek Cumhuriyeti'nin Kromeriz kentine üzenlenen 6. Uluslararası Askeri Banolar Festivali kapsamına yeralan konserve gösterilere Hv.K.K.Banosu'nu yöneterek uluslararası otoritelerin takirlerini kazanı. Bn.Hasçuhaar, Hv. K. Dans ve Caz Orkestrası ile 2001 yılına 5. ODTÜ Caz Günleri, 2002 yılına izmir 9. Avrupa Caz Festivali ve 1. Ankara Caz festivali gii organizasyonlar kapsamına aşarılı konserler gerçekleştirmiştir. Hv.Bn.Bn. Murat Hasçuhaar halen Hv.K.K.Bano Komutanlığı görevini sürürmekteir. Em.Hv.Bn.K.Bçvş. BİLBAY ÖZAL 1939 yılına izmir'e oğu. Müziğe ortaokul çağlarına manolin ve ağız mızıkası ile aşlaı yılına Hava Kuvvetleri Bano Okulu'na giri yılına tromon icracısı olarak okulunu irincilikle itiri. Okulunu tamamlaıktan sonra kenisini geliştirmek için özel olarak armoni ve akoreon ersleri alı. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral irfan Tansel'in emirleriyle 1961 yılına Orhan Sezener şefliğine 16 Astsuayan ve 2 sivil müzisyenen oluşan orkestraa 1979 yılına kaar 1. tromoncu ve aranjör olarak görev yaptı. Bu öneme A.B.D, aına Ankara'ya görevli olarak gelen Glen Miller Orkestrasının trompetçisi Yaray Stanley'in katkıları ile caz müziği icracısı ve caz repertuarı konusuna önemli ilgiler einerek kenini aha a geliştirme fırsatı ulu. 21 yıl oyunca çalıştığı orkestra ile yurtiçi ve yurtışına irçok etkinliklere görev yapmıştır. Emekli oluktan sonra müzikten kopmamış, rayo ve televizyon programlarına Erol Pekcan, Orhan Sezener ve aha sonra Grup Angora gii ünlü grup ve müzisyenler ile çalışmıştır yılınan itiaren üyük emekler veriği ve asla kopmaığı Hava Kuvvetleri Dans ve Caz Orkestrası'nın yenien caz tarzına önüşüne katkıa ulunmak amacıyla Bano Komutanı Bn. Murat Hasçuhaar ile işirliği içine gönüllü müzik eğitmeni ve anışmanı olarak çalışmalarını sürürmekteir. Kurulan u orkestra ile e irçok konsere şeflik yapmıştır. Bilay Özal evli ve iki çocuk aasıır. ADRIANNE MUTTENTHALER'S CRISS CROSS AVUSTURYA Büyükelçiliği işirliği ile. KONSER: ODTÜ KKM A Salonu 6 Kasım :00 Arianne Muttenthaler Helmut Strol Heinrich VVerkl Emil Kristof P ts Criss Cross Caz Sextet, Kanaa oğumlu Ariane Muttenthaler tarafınan 1983 yılına kurulu. Grup gerek Avusturya'a gerekse yurtışına veriği konserlerle caz ünyasına Avusturya'nın aını uyuru. Criss Cross'un en üyük heefi çağaş cazı geniş kitlelere ulaştırailmektir. Ariane Muttenthaler'in müziği, grup üyelerine yeteneklerini, yaptıkları oğaçlamalarla özgürce sergileyeilirle olanağı tanır. Grup İsrail, Türkiye, Ürün, Almanya, Meksika ve Avusturya'a irçok konser veri. Grup lieri Ariane Muttenthaler, şu ana Avusturya'a yaşıyor ve çalışmalarını 'Vienna Music University' ve 'Vienna Conservatory' e sürürüyor. Avusturya Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Viyana Kültür Dairesi'ne müzik öülleri ve 1999'a Avusturya Hükümeti'nen kompozisyon ursu kazanan Muttenthaler, Koehne Ouartet, Das Boesze Salonorchester, NÖ-Basersolisten toplulukları için caz ve klasik müzik kompozisyonları yaptı. Ayrıca film, ans ve tiyatro müzikleri e estelei. Chat Baker, Leo VVright, VVolfgang Pusching gii ünlü isimlerle çalı.

9 MUVAFFAK 'MAFFY' FALAY QUINTET KONSER: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 7 Kasım-19:30 Muvaffak "Maffy" Falay Gunnar Bergsten Âke Johansson Markus VVİkstrom Mehmet ikiz t, flh ar P Muvaffak Falay İzmirli. Cazın efsane isimlerinen Dizzy Gillespie ülkesine onan, 'Türkiye'e tanıığı inanılmaz trompetçi' iye söz etmiş. İzmir, istanul ve Ankara sınırlarınan taşan aşarısını Avrupa'ya, iskaninav ülkelerine ve ABD'ye taşımış. Trompeti üfleyişiyle herkesi üyülemiş yılına oğan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuarı'na trompet ve piyano eğitimi görü. 1960'a Köln rayo Orkestrası'na giri. Daha sonra Kenny Clarke Francy Bolan Big Ban'ine katılarak ütün Avrupa'yı gezi ve yılları arasına çıkarıkları altı alüme yer alı. isveçli trompetçi Ake Persson'un tavsiyesi üzerine 'Maffy' 1960'a İsveç'e gitti ve oraa Harry Arnol'un rayo caz orkestrası'nın ir üyesi olu. Kısa ir süre sonra ise Benny Bailey, Ake Persson, Phil VVoos ve Sixten Eriksson ile Quincy Jones'un orkestrasına katılı. Onlarla irlikte çeşitli kayıtlara ve Arne Sucksorff'un filmi 'The Boy In The Tree'nin müzik kayıtlarına yer alı. Stockholm'eki ünlü caz restoranı 'Golen Circle'ın müavimlerinen olan Maffy, oraa George Russel Big Ban e ahil olmak üzere irçok grupla sahneye çıktı yılları arasına Bernt Rosengren ve Don Cherry ile tanıştı ve irlikte çalıştı yılına İsveç Rayo Caz Gruu'na katılıp isveç'e temelli olarak yerleşmeye karar veri ve Avrupa ve Amerika'a konserler vermeye evam etti. 1970'e Dizzy Gillepie'nin Reunion Orkestrası'na katılarak uzun ir Avrupa turnesine çıktı. isveçli ve Türk müzisyenleri içeren Grup Seva 1971 yılına kurulu ve iskaninavya'yı olaşarak irçok konser veri. Türk folk müziğinen ve moern cazan esinler taşıyan Seva, kısa süree geniş inleyici kitlelerinin ilgisini çekti. 'Maffy'nin öncülüğüne Seva irçok plak kayı yaptı. 'Maffy', ariton saksofoncu Lars Gullin ile irlikte arasına çeşitli gruplarla iskaninavya'a irçok festivale ve konsere yer alı. 'Maffy' Gullin'in 'Bluesport' (1974) ve 'Aeros Aromatica Atomica Süite' (1976) isimli alümlerine ona eşlik etti. isveç'e ağımsız çalışan ir müzisyen olarak, Don Cherry, Gunnar 'Silja-Bloo' Nilsson, The G L Unit, Lalle Svenson, Claes Göran Fagerset, Nannie Porres, Peter Gullin, Arne Domnerus, Reeop Kvvaku Baah, Nils Linerg, The Raio Jazz Group, George Russell, Bengt Arne VVallin, Monica Zetterlun Ve Bernt Rosengren gii keni alanlarına aşarılı irçok sanatçıyla irlikte çalı yılına 'Maffy' tenor saksofoncu Bernt Rosengren, tromoncu Elvan Aracı, piyanist Âke Johansson ile irlikte keni altılısını kuru. Yıllar oyunca topluluk elemanlarına eğişiklikler oluysa a gruun nüvesi aynı kalı. 1986'a 'We Six' aını taşıyan ir alüm çıkarılar. Son yıllara gruuna genç yaşına rağmen yurt ışına a ünlenen ve geçen yıl yayımlanan 29m2 alümüyle tanıığımız Mehmet ikiz yeralmakta. Nairen e olsa İstanul'a gelen Muvaffak Falay, çok uzun yıllaran sonra ilk kez Ankara'a konser verecek. Keni Quintet'i yanısıra HKK Big Ban ile solist olarak Festival'i onurlanıracak oğumlu olan piyanist Âke Johansson isveç'in en öne gelen caz müzisyenlerinenir. Keni aıyla ört trio LP'si varır unun ışına Chet Baker, Christer Boustet.Stefan Isaksson gii caz ünyasının önemli isimleriyle ve "Contemporary Beop Quintet" CBQ gii ünlü topluluklarla çalmıştır. SO'li yıllaran eri "Maffy" Falay altılısıyla irlikteir,u grupla Türkiye'e ve irçok Avrupa ülkesine konserler vermiştir.

10 KEREM GÖRSEV TRIO KONSER: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 7 Kasım :30 Kerem Görsev Volkan Hürsever Cengiz Baysal p Kerem Görsev, 1961 yılına istanul'a oğu yılına istanul Beleiye Konservatuarı'na girip Rana Erksan'an piyano ersleri alı yılına istanul Devlet Konservatuarı açılınca u okula Gönül Gökoğan'la keman. Prof. Özer Sezginle viola çalıştı yılına askerlik görevini yaparken tanıştığı gitar sanatçısı Ercüment Ateş ile Ankara'a Kızılay Oruevi'ne ans ve yemek müziği çalan ir grupta ilk caz enemelerine aşlaı ve 1988 yılına ek çeşitli kulüplere çalıştı yılına Korukent Caz Bar'a çalışmaya aşlamasıyla yurt ışınan gelen pek çok müzisyenlerle çalma imkanına kavuştu. E Hovvar, Ruin Kanyata, DorisTroy, Steve Hall, Vinnie Night, Kenny More u sanatçılaran azılarıır / 1995 yılları arasına TRT istanul Rayosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'na görev alı. ilk este enemelerine 1990 yıllarına aşlayan Görsev, 1994 yılına ilk alümü olan 'Hans an Lips' in kayıtlarını itiri. Kerem Görsev'in hayatına yeni ir sayfa sanatçı Eric Revis ile tanışınca açılı yılına 'I Love May', 1997 yılına 'For Murat' an sonra 'Relaxing', 1998 yılına tamamlanı. Bu yıllara Kerem Görsev, Eric Revis ve Can Kozlu'an oluşan üçlü konserler ve festivallerle geniş kitlelere ulaşmaya aşlaı, Ankara'a a Caz Derneği'nin ilk konserini yaptı. Bu önem içerisine çalıştığı sanatçılar; Allan Harris, La Verne Butler, Harvey Tompson, Cliffor Jarvis, Bo Demeo, Eric Revis, Can Kozlu, Ateş Tezer ve Volkan Hürsever olu. Kerem Görsev - Allan Harris ortak çalışması 'Lai-Back' 1950 ve 1960'ların Broavvay film müzikleri ve Amerika'nın caz stanartlarınan oluşan eşinci alümü olarak 1999'a itiri yılına keni aını taşıyan caz kulüünü açan Görsev 2001 yılına kaar uraa Steve Kiry, Keith Hall, Alvester Garnett, Russel Gunn, Anna Lisa, Ron Affif, Clauia Acuna gii sanatçılarla irlikte çalı yılına St. Petersurg'a gien sanatçı St. Petersurg Philarmonic Orchestra ile keni estelerinen oluşan 'Novemer in St. Petersurg' alümünün kayıtlarını yaptı. Orkestrayı Erol Erinç yönetti, orkestra üzenlemelerini Kamil Özler yaptı. Bu alüm 2000 yılına yayımlanı ve istanul Caz Festivali'ne St. Petersurg Philarmony Orchestra ile irlikte u alümün ilk konserini gerçekleştiri alümü 'VVarm Autumn'un kayıtlarını Nevv York'a yaptı. Alüm hızına yetişemeiğimiz sanatçının son çalışması kızına ithaf ettiği Existence. Volkan Hürsever Mimar Sinan Üniversitesi istanul Devlet Konservatuarına Engin Baahan ve Melih Balçık'ın öğrencisi olu ve 1995 yılının Temmuz ayına kontraas ölümünü yüksek lisans erecesi ile itiri. Profesyonel olarak caz müziği ile uğraşan sanatçı Kerem Görsev ile uzun süreir çalışıyor ve ir çok alümüne ona eşlik eiyor. Volkan'ın as çalışınaki anlayış genç yaşına rağmen olgun ve erinlikli seslere hakimiyeti ir çok uluslararası üne sahip sanatçının ikkatlerini çekmiştir. Musicians Institute, Los Angeles City College ve Berklee College of Music mezunu olan Cengiz Baysal pek çok öül ve ursla olu akaemik hayatının yanına çok aktif ir profesyonel çalışma hayatı sürürmüştür. Cengiz, Los Angeles'a geçiriği yıllarına 'Musicians Institute' okuluna öğretim üyesi, 'Los Angeles City College' okuluna ise Danışma Kurulu üyesi olarak görev alı. Müzik hayatına Türkiye'e evam een Baysal, istanul Bilgi Üniversitesi müzik ölümüne öğretim üyeliği yaparak müzik eğitimine katkılarını sürürüyor. Baysal'ı İstanul çevresine Öner Focan, İmer Demirer gii sanatçılarla eraer ve Cengiz Baysal Group olarak izleyeilirsiniz. Bu yıl a Festival'e Kerem Görsev Trio'nun yanısıra HKK Big Ban Orkestrasına solist olarak katılmakta ve ir atölye yapmaktaır.

11 BİLKENT STUDENT JAZZ ENSEMBLE KONSER: BİLKENT A. Anan Saygun Salonu Janusz Szprot yönetimine. 8 Kasım :00 Oğan Doruk Saan Vehi Emre Kesim Gokay Semercioglu Kerem Öktem Kuzey Yilmaz Mustafa Arslan Julie Barvvick g g as - el P Konuk Müzisyenler Jeremy Salt Anrevv Taylor Doruk Gonentir el tp-t tp Bilkent Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinen oluşan Bilkent Stuent Jazz Ensemle keyifli ir konser sunacak. BAPTISTE TROTIGNON TRIO KONSER: BİLKENT Konser Salonu 8 Kasım :00 FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ işirliği ve ÜLKER esteği ile Baptiste Trotignon Sylvain Romano Tony Raeson p Baptiste Trotignon 1974 Nantes oğumlu. Ailesinin teşvikiyle eş yaşına keman ve aha sonra a akoreon çalmaya aşlaı. Baasınan a etkilenerek 9 yaşınayken keni çaasıyla klasik piyano öğrenmeye aşlaı. 16 yaşına ilk konserini veren Trotignon, Nantes Müzik Akaemisi piyano ve kompozisyon ölümünü itiri yılına Alain Comeau'nun 'Le Nouveau Mone' -Yeni Dünya filmine piyanist ve aktör olarak rol alı. Bir yıl sonra Paris'e yerleşti ve 'National High Acaemy of Music'e caz erslerine aşlaı. Çok kısa ir süre içine Paris kulüplerine, ulusal ve uluslararası festivallere ismini uyurmaya aşlaı yılına National Jazz 'Concours e la Defense' tarafınan 'en iyi ikinci solist' öülüne layık görülü, ilk alümü 'Fluie' 2000 Haziranına çıktı ve u alümle irlikte 'yeni jenerasyonun en etkileyici piyanisti' olarak aı uyulmaya aşlaı 'e Django 'Or alümüyle 'En iyi Fransız müzisyeni' olarak Fransız Caz Akaemisi'nen 'Django Reinhart Öülü' nü alı. İkinci alümü 'Sightseeing' 2001 Kasım'ına çıktı. Bu alüm Baptiste Trotignon'un müzikalitesin olgunluk yapıtıır yılına 'International Piano- Caz Martial Solal' öülünü alı. piyanistlerinin arasına en üst sıraa yerini alı ile. Bu usta parmaklar sayesine ünya, Fransa'nın caz için yaptıklarını unutmayacak... photo: Jacques Le Goff

12 GİANNİ LENOCİ TRIO İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ Desteği ile. KONSER: ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Konser Salonu 8 Kasım :30 Gianni Lenocci Francesco Anguili Rocco Zızzı p Bu yıl festivale italyan Kültür Derneği'nin katkılarıyla konuk ettiğimiz Gianni Lenoci Trio, seslenireceği stanart caz eserlerinin yanısıra lirik parçalara a yer veriyor. Ankaralı cazseverlerle ilk kez tanışacak olan Trio'a piyanist, esteci ve öğretmen olan Gianni Lenocci'ye kontraasta Francesco Anguili ve avula Rocco Zizzi eşlik eecek. Gianni Lenocci Roma'a St. Cecillia Konservatuarı'nan mezun olu. Mal VValron ve Paul Bley ile oğaçlama ve Giacomo Manzoni ile çağaş estecilik üzerine çalışmalar yaptı. 1996'a ise Paris'te 'Centre Acanthes' e öül alı. italya, Fransa, ingiltere, Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Arjantin, Amerika'a irçok konser veri. Bunun ışına V. Curci ve N. Bagus gii irçok şair ve ansçıyla a çalıştı. Halen İtalya'a Monopoli Konservatuarı'na ers veriyor. E. Colomo, F. Degrassi, T. Rusconi, 'Meriiana Multicaz' orchestrası ve keni kuruğu 'Afrika Metropolitaine' ve 'Lairinto' gruplarıyla çalışıyor. CHARLİE HADEN Presents Nocturne Featuring Charlie Haen c " Gonzalo Rualcaa P Ernie VVatts ts Ignacio Berroa Feerico Britos Ruiz V GARANTİ BANKASI Desteği ile. KONSER MEKANI: 9 Kasım :00 - ODTÜ KKM KONSER MEKANI: 11 Kasım :00 - BİLKENT KONSER SALONU Charlie Haen'in 2001 yılına Gonzalo Rualcaa ile irlikte yaptığı 'Nocturne' alümü, GRAMMY ile öüllenirilmiştir. Ancak aha a önemlisi Haen ve Gonzalo u alüme, Küa ve ispanyol estecilerin alaları olan Boleroları ölümsüzleştirmişlerir. Festivale inleyeceğimiz Nocturne, orjinal alüme yer alan Davi Sanchez ve Joe Lovano yerine Ernie VVatts'ı konuk eiyor. Davul ve vurmalılara Ignacio Berroa, Feerico Britos Ruiz ise kemanıyla ruhunuza erin izler ırakıp ayrılacaklar izen. Charlie Haen, California Art Institute'e erslere öğrencilerine nasıl as çalacaklarınan çok, yaşaman keyif almayı ve yaşamı ciiye almayı öğretiyor. Buraaki erslerinin küçük ir ölümünü ise Bilkent Güzel Sanatlar ve Sahne Sanatları Fakültesine ir master-class yaparak izim sanatçılarımızla paylaşacak. Hepimizin, özellikle e öğrencilerin inleyeilmesi için sanatçılar izi kırmayarak 2 konser verecekler. Bu konserlerin gerçekleşeilmesi, Haen'in yapmak isteiklerimizi esteklemesinin yanısıra ir aşka mucize eseriir e: Garanti Bankası. Teşekkür eiyoruz.

13 CHARLİE HADEN Basçı, esteci, grup lieri ve herşeyen önemlisi ir ilinç ve üşünce aamı olan Charlie Haen, ütün yaratıcılığı, içselliği ve iletişimiyle izimle. Pat Metheny ile çıkarığı 'Beyon the Missouri Sky' alı alümle irçok cazseveri fethetti çünkü o, yıllarır ektiği incelik, uyarlılık ve caz keyfinin hasaını içiyor. Bu keyfin tohumlarını çok önce, hem e irkaç kolan atan Charlie Haen'ın müziğini ve caz keyfini enimsemiş oluğu yaşam görüşüne hizmette kullanığı açık. Bu ne ilginç ir caz estetiğiir ki, tek ir Haen ir yanan Ornette Coleman örtlüsü'nün evrimci caz yorumculuğuna, ir yanan Lieration Music Orchestra'nın ağımsızlık özlemine, öte yanan Pat Metheny, Gonzalo Rualcaa ve Keith Jarrett gii özgün müzisyenlerin estekçiliğine ve taii ki Quartet VVest'in caza attığı imzalara kaar her yere yetişiyor. Tek ir Charlie Haen, ört ayrı tarlaya ört eğişik Caz tohumu serpiyor; sonra a her ayrı ürünün zevkini sürmek iz inleyenlere üşüyor. Charlie Haen'ın yaşamı 1937 yılına Shenanoah lovva'a aşlar, iki ve oneş yaşları arasına ailesinin müzik gruuyla rayo ve televizyon programlarına çıkar. Onlu yaşlarına as çalmayı öğrenir. Lisenin hemen arınan Los Angeles'a gier. Bu önemi Art Pepper, Hampton Hawes, Dexter Goron ve Paul Bley'le çalışarak geçirir yılına Ornette Coleman'la karşılaşır. Bu karşılaşmanın caz tarihçisi açısınan önemi, Haen'ın her aim yenilikçi Ornette Coleman'ın maceracı gruuna as çalmaya aşlamasınan kaynaklanır. Aynı grupta o tarihte Don Cherry ve Billy Higgins e varır. Charlie Haen ile Billy Higgins'in yolu sonraki tarihlere Pat Metheny'nin en ilgiye eğer alümlerinen iri olan Rejoicing'e e kesişecektir. Tıpkı Pat Metheny, Charlie Haen ve Ornette Coleman'ın Song X'te uluştuğu gii. Coleman-Haen-Cherry-Higgins örtlüsünün caza en üyük katkılarınan iri, geleneksel olarak 'eşlikçi' olarak sınıflanmış enstrümanların ve u enstrümanları çalan müzisyenlerin u sınırlayıcı kalıptan kurtulmalarıır. Charlie Haen'ın müzik çizgisine akınca, u gelişmenin ne kaar önemli oluğunu aha iyi kavrarız; çünkü geleneksel cazın 'eşlikçi' enstrümanlarınan kontrasın ve kontrasçının öne çıkışı ve ir soliste önüşmesi onun eseriir. Bu gelişme ilk örtlüsüne aşlaığı gii hem armonik yapıa hem e ritmik gelişime kenini gösterir. Charlie Haen, 6O'lı yıllara Ornetta Coleman'la yaptığı çalışmaların yanı sıra John Coltrane, Archie Shepp ve Pee Wee Russell'la a kayıtlar yapar. 1966'a a Keith Jarrett'la konser ve kayıt eraerlikleri aşlar. 1969'a Charlie Haen ve Carla Bley, onir müzisyeni uluşturacak ir projeyi aşlatır. Bu müzisyenlerin arasına Don Cherry, Gato Barieri, Devvey Reman, Rosvvell Ru gii isimler e varır. Lieration Music Orchestra'nın ilki olarak a anılan u grup caz tarihinin en yürekten kopmuş, en önemli kayıtlarınan irini ortaya çıkarır. Bu alüm, askı ve zorluk olu günleren çıkışın ve u acının öyküsüür. Charlie Haen'ın müzik ve yaşam anlayışına göre, üzerine yaşaığımız ünyanın her noktasına uyarlılıkla akmak gerekir. Güney Amerika'a Haen'ın hep hararetle ilgileniği ünya köşelerinen iri olur. Bu alümün aşarısı, çıktığı yıl 'Fransız Grammy'si olarak a anılan Gran Prix Charles Cross öülüne ve Svving Journal ergisi tarafınan verilen Japan's Gol Disc Avvar'a eğer ulunur. Tahmin eeileceğiniz gii alüm Grammy aayları arasına a girer. Charlie Haen este alına Guggenheim Fellovvship öülünü alır. Charlie Haen 1976'a Don Cherry, E Blackvvell ve Devvey Reman'la iraraya gelerek Ol an Nevv Dreams alı ir grup kurar. Bu gruun kenine içtiği rol, üyelerinin aeta ir misyon gii enimseiği Ornetta Coleman'ın este ve oğaçlama alanınaki öğretisini sürürmekteir. Grup, inleyenlerine ECM ve Black Saint firmalarınan çıkarılan alümlerle ulaşır. 1984'te Lieration Music Orchestra ikinci kez toplanır. İlk orkestraa a ulunan Paul Motian, Don Cherry, Devvey Reman, Carla Bley ve Michael Mantler u çalışmaa yerini alır, u müzisyenlere ek olarak Mick Goorick, Jim Pepper gii yeni isimler e varır. Gruun felsefesi, inleyenlere ürüst ve insanca eğerler iletmek ve unu müzikle yaparken yaşam kalitesini iyileştirmektir. Gruun u felsefeyle ürettiği The Balla of the Fallen (MCA/Impulse), Dovvn Beat eleştirmenlerince 'yılın alümü' seçilir. 1986'a Charlie Haen, Jack DeJohnette, Pat Metheny ve Ornette Coleman örtlüsü irlikte Song X alümünü ortaya çıkarır. Alüm, 1986'a Dovvn Beat ergisinin eleştirmenleri ve inleyicilerinen öül kazanır. Charlie Haen'ın irlikte çalıştığı gruplar ve katılığı kayıtlar ışına kenisine ait ilk küçük gruu Quartet VVest'tir. Quartet VVest, müziğiyle cazın aşlangıcınan ugüne ışık tutar ve aynasına ize cazın geleceğini gösterir. Kuruluğu 1987 yılınan eri caza kafa yoranların ve inleyenlerin en keyifle izleiği ve inleiği müzikal irliktelikleren iriir Quartet VVest. Saksofoncu Ernie VVatts, Piyanist Alan Broaent ve avulcu Larance Marale'ın Charlie Haen'la eraerliği armoni, meloi, ton, uyum, müzikalite, erinlik ve uyarlılık aına caza erişileilecek en yüksek noktalaran irini işaret eer. Charlie Haen'ın ünya müziğine uyuğu sınırsız ilgi, Carlos Parees'le yaptığı kayı Dialogues alı alüme tescillenir. Çocukluğuna alıp siniriği yerel-geleneksel müzik izlenimleri e Hank Jones'la irlikte yaptığı Steal Avvay alı alüme karşılık ulur. Bütün unlar yetmezmiş gii, caza ir e stanart armağan een Charlie Haen, tüm uyarlılığını First Song'a (For Ruth) özetler giiir. Bu şarkıyı Quartet VVest'in yanı sıra, Stan Getz-Kenny Barron ikilisi, Aey Lincoln, Gonzalo Rualcaa gii müzisyenler efalarca seslenirir. Derleme: Lale Kuyucu

14 GONZALO RUBALCABA 37 yaşınaki u Havana oğumlu piyano virtüözünün kıyas kaul etmeyen tekniği ve geleneklerinen gelen tutkulu üş gücü günümüze onun ününü sınırlar ötesine taşımıştır. Rualcaa, müzikalitesini çocukluğunan aşlayarak oğuğu aanın ölgesel özelliklerini kenine iriktirerek geliştiri ve sonuna kenini gururla ifae eeileceği yerin caz oluğuna karar veri. Afro-Küa müzikal çizgisinin en üyük mirasçılarınan iri olan Rualcaa çok cii ir piyanist, tutkulu ve yetenekli ir esteci ve üyüleyici ir icracıır. Onun sahne performansı her zaman çok görkemli olmuştur, 20 yıllık müzik eneyimine uluslararası irçok konsere elektrik ve akustik pekçok grua lierlik etmiştir. Genç ir ahi olarak alanırılan Rualcaa 9O'lı yıllara Dizzy Gillespie, Charlie Haen, Jack DeJohnette ve Joe Lovano gii isimlerle güçlü ağlar kurmuş ve çok üyük ir hızla ünlenmiştir. ERNIE vvatts iki kez Grammy Öülü'ne layık görülen VVatts, günümüz müzik ünyasının en önemli saksofon sanatçılarınan iriir. 30 yılı ulan kariyerine 500'ün üzerine kayıtta yer almış, Frank Zappa'an Thelonious Monk'a kaar irçok unlü sanatçıyla irlikte çalmıştır. VVatts'ın çok yönlü kariyeri ve sanatsal gelişimi sonsuzluğu heefliyor. Onun geçmişteki tüm aşarıları ve gelecekte ele eecekleri tek irşey içinir;"müzik" "Ne çalarsam, ne zaman çalarsam çalayım, sahnee veya stüyoa, keni kenime veya inleyici karşısına, enstrümanımı elime alığıma tek önceliğim müziktir. Benim için önemli olan tek şey çalıyor olmaktır, çünkü ancak u şekile müziğimeki gelişmeyi sürüreilme şansına sahip olailirim." iyor VVatts. IGNACIO BERROA Grammy Öülü sahii Berroa irçokları tarafınan zamanımızın en iyi avulcusu olarak kaul eilir Havana oğumlu olan Berroa'yı cazın efsanevi isimlerinen Dizzy Gillespie "ünyaaki ve Amerikan müzik tarihineki tek latin avulcu" olarak tanımlıyor. Ignacio Berroa profesyonel kariyerine 1970 yılına aşlaı, 1975 yılına Küa'nın en çok aranan avulcusu olu yılına NevvYork'a taşınmasının arınan Mario Bauza ile irlikte olma ayrıcalığına erişti ve Mario onu eop ustası Dizzy Gillespie ile tanıştırı. Ağustos 1981'e Dizzy onu keni Quartet'ine avet etti ve Berroa aha sonra tüm Gillespie orkestralarının vazgeçilmez ir parçası olu. Berroa'nın sanata olan tutkusu saece sahne performansıyla sınırlı kalmaı ve eğitmen olarak a müzik ünyasına haklı ir üne kavuştu yılına çıkarığı vieosu Dovvn Beat ergisi tarafınan "Yılın En iyi Eğitici Vieosu" olarak alanırılı. Dağıtımını Cari Fischer'in yaptığı son kitaı "Groovin' In Clave" Afro-Küa ritmlerinin yanısıra ruma, rock, funk ve Brezilya ritmleri için e çok önemli ir kaynaktır. Ignacio Berroa ünyanın irçok ülkesine atölye çalışmalarına katılmış ve master ersleri vermiştir. FEDERİCO BRITOS RUİZ Montevieo, Uruguay oğumlu olan Feerico kemana eş yaşına aşlaı. Öğretmeni Aolph Bornstein'ın evine Davi Oistracht ve Jasha Heifetz'le tanışma ve onlar için çalma ayrıcalığına eriştiğine aha 11 yaşınayı ve her ikisi e onun hem caz hem e klasik müzik çalailme yetisine sahip, oğuştan yetenekli ir müzisyen oluğuna karar veriler. Feerico Amerika ve Avrupa'nın hemen her yerine solo keman ve concertmaster olarak üyük orkestralarla turnelere katılmıştır, üyük orkestra ve oa orkestrası için yaptığı estelerin yanısıra ale, ans ve film müzikleri e estelemiştir. Grammy öülü sahii Cachao ile yaptığı son kayı a Grammy öülüne aay gösterilmiştir. Bu yılın Grammy Öülü sahii Nocturne alümünün ün tanıtım turnelerine Charlie Haen'la irlikteir.

15 KAÇKAR ILLUSION KONSER MEKANI: ODTÜ KKM A Salonu 12 Kasım :00 Murat Yılız Kayhan Kurtulu Ozan Uyan Cenk Şanlıoğlu Veat Şanlı Oktay Fıstık a p, tamur, u, g 9 9 Kaçkar lllusion, Grup Kaçkar aıyla 1994 yılına Trazon'a iraraya geli. Karaeniz Üniversitesi öğrencileri olan grup elemanları, ir rock guruu klasiği olarak çalışmalarına ir garaja aşlaı. Müzik çalışmaları ışına Karaeniz ağlarına trekking, isiklet v. gii etkinlikler yapan grup elemanlarının, isim olarak Kaçkar Dağları'nı seçmesi kaçınılmaz olu. Sürekli gelişimi heef alan grup kişilere eğil, ortaya konulması üşünülen projelere eneksli olarak zaman içine keni müzik anlayışını oluşturu. Gruu oluşturan müzisyenlerin keni ruhlarını yansıtmaları anlayışı enimseni. Temel müzik anlayışı Anaolu'nun etnik öğelerini ir süzgeçten geçirip kenine özgü temalar oluşturmak olan grup, 60 civarınaki özgün estesi arasına, rock tarzına sözlü çalışmalar a ulunmaktaır. FATHY SALAMA & KAMİL ERDEM GROUP feat. KARIMA NAYT MISIR Büyükelçiliği işirliği ve Mısır Havayolları esteği ile. KONSER MEKANI: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 12 Kasım :00 Kamil Erem Fathy Salama Karima Nayt Ayman Hussein Seki Ramaan Mohame Monsour P vo pere pere Aını ülkemize oluğu kaar uluslararası caz ünyasına a her geçen gün aha güçlü uyuran Kamil Erem festivale Fathy Salama ile Karima Nayt'ı Ankaralılarla tanıştıracak. Ayman Hussein Seki ve Ramaan Mohame Monsour'un perküsyon eşliği ile grup, oğu meloilerinin sıcak tınılarını atı armonileriyle kucaklayıp izlere sıcacık ir konser sunacak. Bugüne kaar Türkiye'nin yanısıra A.B.D., Almanya, Avusturya, Bulgaristan, isveç, İsviçre, italya, Macaristan, Mısır, Polonya ve Yunanistan'a konserler veren Kamil Erem, aşta ASİAMİNOR olmak üzere çeşitli topluluklara sürürüğü este ve icra çalışmalarının yanısıra Yılız Teknik Üniversitesi'ne Öğretim Görevliliği yapmaktaır.

16 Kahire oğumlu Fathy Salama, müziğe geleneksel arap müziği kalıplarını öğrenerek aşlaı, 6 yaşına piyanoyla tanıştı ve unu Bartok ve Tchaikovsky gii atı klasikleri izlei. Daha sonra Mısır'a caz çalmaya aşlaı ve Amerika'a a Berry Harris, Hal Galper, Malih Osman, Pat. Patrick ve Sun Ra gii ünlü sanatçılarla çalıştı yılları arasına Fathy, Amr Dra, Ali Al Haggar ve Anushka gii çeşitli Mısırlı sanatçılar için este ve üzenleme yaptı. 'Arap Pop'u olarak a alanırılailecek 'Jeel'in yaratıcılarınanır. Ayrıca film müzikleri e yazmıştır. Keni gruu 'Sharkiat'ı 1989'a kuru. Bestelerini yaparken yeni ir anlatıma ulaşailmek için geleneksel arap tınılarıyla cazaki oğaçlamaları harmanlaı. Sharkiat'ın Kamil Erem'in e katılımıyla Camel Dance ve Camel Roa olmak üzere iki CD'si varır. Grup pek çok ülkee sayısız konserler veri, ikinci gruu 'Gouzour'u kuru. 'Gouzour'la geleneksel arap müziğini perküsyon, geleneksel enstrümanlar ve vokal eşliğine yaptı. Aynı yıl Berlin Caz Festivali'ne Alman u sanatçısı Roman Bunka ve Malachi Favors'la irlikte çalıkları konserin kayı 'Color Me Cairo' aıyla piyasaya çıktı. DONOVAN MIXON TRIO AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Destekleriyle. KONSER MEKANI: Türk Amerikan Derneği Konser Salonu 13 Kasım :00 Donovan Mixon Caner Kaptan Ferit Oman g Amerikalı esteci ve gitarist Donovan Mixon, Alan Davvson, Billie Pierce, George Garzone, Eie Henerson, Mineu Cinelu, Joe For, Bo Cranshavv, Steve Nelson, John Blake gii önemli isimlerle çalıştı. İtalya'a ulunuğu yıllara 'Umria Caz Festivali'ne katılı. Keni kuruğu grupla 2002 istanul Caz Festivali'ne çalı. Bir multimeia konseri olan 'Language of the Emotions' aını veriği projesini italya'a ve istanul'a sergilei. L.O.E Haziran'ına Kırıs'taki 'Inscriptions in the Lan' konferansına kaul eili. Donovan, Philology Recors için 3 CD kayı yaptı. Mixon, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'ne "EarTraining & Performance EarTraining" ersleri vermekteir.

17 DEM KONSER MEKANI: ODTÜ KKM A Salonu 13 Kasım :00 Okan Murat Öztürk Dr. Murat Salim Tokaç Sarp Maen Dr. Cenk Güray ağlama, ört telli ağlama, lavta ney, tanur elektrik gitar peresiz ağlama, ivan sazı Özür, en yoğun kısımır, süzülmüştür, saeleşe saeleşe, arınarak gelmiştir...saftır... Söz açmaktır ir mesele üstüne, aşlangıcıır ir sohetin... Sarhoşluk anıır, ya a üş olma zamanı... Anır, hem e tüm zamanları içine taşıyan ir anır... Hayatlarının çok üyük ölümünü enstrümanları ve müzik üzerine üşünüp, u üşünüklerini uygulayarak geçiren, Okan Murat Öztürk, Dr. Murat Salim Tokaç ve Dr.Cenk Güray'ın Anaolu Geleneksel Müziği'nen köklenip, oğaçlamalarla ir meçhule oğru gien müziklerine, aynı üşünce ve uygu emeğini paylaşan Sarp Maen e gitarı, esteleri ve rüyaları ile katılıyor... Dem u emir... Dhoto: Stiintie e Olel IZALİNE CALİSTER GROUP HOLLANDA Büyükelçiliği esteği ile KONSER MEKANI: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 13 Kasım :00 Izaline Calister Ranal Corsen Eric Calmes Roel Calister Geraro Rosales Niata Augusta Jeannine La Rose vo P pere vo vo I Karizmatik, içten ve etkileyici kişiliği ile yerlisi oluğu Curaçao aalarının geleneksel müziğini cazla harmanlayarak kenine özgü ir tarz oluşturan Izaline Calister, vokalistliğinin yanı sıra aşarılı ir esteci ve söz yazarıır. Calister, keni anaili olan Papamientu iliyle şarkı söylerken ir solo vokale olması gereken tüm özel niteliklere sahip oluğunu gösterir. Hem geleneksel tarzına sıkı sıkıya ağlı kalıp hem alışılmaık ir ile söyleyip hem e ünyanın her köşesinen inleyenlerin gönlünü fethetmesi onun cazla keni geleneksel müziği arasına kuruğu köprünün aşansınanır yılına çıkan ilk solo alümüne Izaline, alüme aını veren şarkı 'Sono Di Un Muhe' Bir Kaının Düşü'ne gerçekleşen ir üşü anlatır. Hollana'a yayınlanan 'Muziekkrant Oor' alı ir müzik ergisi onun için şöyle yazmış: 'Çıplak ayakları ve sımsıkı kapalı gözleriyle keni üş ünyasına yaşar gii; ona Antillerin müziğinin güzelliğine okunailirsiniz.' 2002 yılına çıkan ikinci alümü 'Mariposa'a a Izaline, 'Sono Di Un Muhe' e kalığı yeren evam eiyor. Izaline Calister, 'Mariposa'nın müziklerini piyanist Ranal Corsen ve parçaların çoğunun üzenlemesini yapan as gitarist Eric Colmes'la irlikte yaptı. Izaline Calister, Antilli caz müzisyenleriyle oluşturuğu 'Rüya Takım'la irlikte, eskiyle yeniyi, cazla ünya müziğini, akustikle elektroniği, gelenekselle moerni ir potaa eriterek u müziği geliştirmek için uğraşıyor.

18 CHRISTOF LAUER & JENS THOMAS GOETHE INSTİTUTE işirliği ve LUFTHANSA Desteğiyle. KONSER: ODTÜ KKM A Salonu 14 Kasım :00 Christof Lauer Jens Thomas sax P Christof Lauer 1953 yılına Frankfurt'ta oğu, ilk olarak viyolonsel eğitimi alı yılına tenor saksofon'a merak saran Lauer, 1974 yılına kaar Graz Müzik Yüksek Okulu'na caz ve saksofon eğitimi görü yılına Frankfurt'ta Hessen Eyaleti caz topluluğu üyesi olu yılına Güneyatı Rayosu Caz Öülünü kazanı yılına 'Christof Lauer' alı ilk CD'sini çıkarı ve ununla Alman plak eleştirmenleri öülünü kazanı. Halen Almanya'nın en önemli müzisyenleri arasına sayılan Lauer, 1993 yılınan u yana NDR Big Ban solistliği ve 1994'en u yana a Unite Caz + Rock Ensemle üyeliği yapmaktaır ve 96 yıllarına Pekin Caz Festivali'ne avet eili yılına 'Evience' alı CD ile Choc e L'Annee Fransız Plak Öülünü kazanı. Aynı yıl Alert Mangeslorff Quintett üyesi olu. Lauer stili, enerjisi ve isiplini ile Avrupa cazının en tanınmış saksofoncularınan iriir. 'Caz ir iletişimir' iyen sanatçı için ifae özgürlüğü ve üşünce akımı iyi ir müzik için en önemli kriterlerir. Caz ve Avrupa Klasiğinin geçmişini yakınan tanıyan Lauer, kenisinen önceki caz ustalarının geliştirikleri ilkeleren keni karakterine uyanlarını seçmiştir. Jens Thomas 1970 yılına Braunschvveig'a oğu. Sekiz yaşına piyano eğitimi alı, Oneş yaşına ise oğaçlamaya rock müzik gruplarıyla çalarak aşlaı. Onokuz yaşına caz ünyasına girmeye karar veri, yirmiir yaşına eş yıllık ir caz eğitimi için Hamurg'a gitti. Daha önce 'Triocolor' gruunu kuru. Dokuz yılır aynı üyeleren oluşan u topluluk irçok öül kazanı yılınan u yana Christof Lauer ile konserler veren sanatçı, Alert Mangeslorff, E Schuller, Carla Bley, Gehar Ullmann, VVolfgang Schlüter, NDR Big Ban ve Hessen Eyaleti Rayosu Caz Topluluğu ile çalı. Jens Thomas'ın isiplinle özgürlüğü sunan ritmik ve sese ağlı çalış tekniği onun müzikal olarak irçok caz piyanistinen aha farklı ir çıkış noktasına sahip oluğunu göstermekteir. Ünlü italyan film müzikleri estecisi Ennio Morricone'nin eserlerini kenine özgü ir tarza üyük ir aşarı ile yorumlayan sanatçı, u eserlerin ulunuğu ilk CD'si 'You Can't Keep A Goo Covvoy Dovvn'ı çıkarı. Bu aşarısının arınan Roma, Montroe, Frankfurt, Nürnerg gii Avrupa'nın önemli irçok caz festivaline avet eili ve irçok öül kazanı.

19 TUNA ÖTENEL BEŞLİSİ ve SİBEL KÖSE KONSER MEKANI: ODTÜ KKM Kemal Kuraş Salonu 14 Kasım :00 Tuna Ötenel p İmer Demirer t Hakan Çimenot ti Kürşat An Cem Aksel Solist Siel Köse TUNA ÖTENEL 1948 yılına İstanul'a oğumlu olan sanatçı ilk müzik eğitimini anne ve aasınan alı. 5 yaşına piyano çalmaya aşlaı. 1959'a Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nü irincilikle kazanı. Ulvi Cemal Erkin ve Ferhune Erkin'in öğrencisi oluğu okulan, caz müziğine uyuğu eğilim neeniyle ayrılmak zoruna kalı. Piyanonun yanı sıra ateri, kontras ve saksofon çalı, estecilik ve aranjörlük yaptı. Okay Temiz Gruu'na Aka Günüz Kutay ile irlikte Avrupa, Moern Folk Üçlüsü ile yurt ışına irçok turneye katılı yılları arasına TRT istanul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'na Süheyl Denizci yönetimine solist olarak çalıştı. Erol Pekcan ve Kuret Oztoprak ile irlikte 1978 yılına keni estelerinen oluşan Jazz Semai alı ilk uzunçalaran sonra 1995 yılına keni estelerinen oluşan Sometimes, 1998'e ünlü Fransız kontrasçı Pierre Michelot ve avulcu Philippe Comelle ile L'Ecume De Vian -Vian Köpüğü alı alümleri gerçekleştiri. ODTÜ 3. Caz Günleri'ne alümün tanıtım konseri ile katılı. Yine Fransa'a kayeilen Voyageour alümü henüz ülkemize yayımlanmaı. Polonezköy alümüne e yer alı. Yurtiçi ve yurtışına çalışmalar yapan Ötenel, Benny Carter, Harry Eison, Karin Krong, Hilton Ruiz, Victor Sproles, Buster VVİlliams, Herie Hancock ve Muvaffak (Maffy) Falay gii usta cazcılarla irlikte çalı. Halen irçok ünlü cazcının yetişmesine katkıa ulunmakta, Ankara'a çeşitli kulüplere çalmakta, yurt içine ve ışına festivallere katılmakta ve konserler vermekteir. Ötenel, u konserin yanısıra HKK Big Ban ile e solist olarak festivale katılıyor. Ankara oğumlu KÜRŞAT AND müziğe kemanla aşlaı, İzmir Devlet Konservatuarı Kontraas Bölümünen mezun olu. Caza okul yıllarına ilgi uyu ve Tuna Ötenel, Ali Perret, Erol Pekcan, Muvaffak Falay, İmer Demirer, Neşet Ruacan, Peter King, Jean Loup Longnon gii pek çok caz ustasıyla çalı, konserler veri Kuşaası 2. Caz Festivaline ve Ankara Caz Festivali_2002'e çalı. Halen İzmir Devlet Senfoni Orkestrasına görev yapmaktaır yılına Ankara'a oğan CEM AKSEL'in caza ve avula ilgisi istanul'a ortaokul sıralarına aşlaı. Lise yıllarına amatörce evam een müzik hayatı lise sonrası profesyonelliğe önüştü yılına isviçre'e Bern'e ulunan Svviss Jazz School'a kayıt olu. Ancak mai olanaksızlıklar neeniyle evam eemei. O günen u yana yaşamını müzik ile kazanan sanatçı 60'ın üzerine alüm çalışmasına çeşitli sanatçılara eşlik etti. Türkiye'nin hemen hemen ütün cazcıları ile çalı. Halen istanul'a yaşayan Cem Aksel Bülent Ortaçgil ve çeşitli caz müzisyenleri ile farklı mekanlara çalmaktaır. Kenine has stili ve uyarlılığı ile ülkemizin en eğerli avul sanatçıları arasına yerini almıştır. photo: Yavuz Kıvanerl

20 SİBEL KÖSE 1969 yılına Ankara'a oğu. TED Ankara Koleji'nin arınan ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nen 1991 yılına mezun olu. Caza üniversitee öğrenci oluğu yıllara aşlaı. Türkiye'nin sayılı caz ustalarınan iri olan Tuna Ötenel ile irlikte yaptığı çalışmalarla eneyim kazanı. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'ne halen öğretim görevlisi olan Janusz Szprot aracılığıyla Bilkent, Zvvierzyniec ve Pulavvy'e (Polonya) ir çok seminere katılı ve Deorah Brovvn, Rachel Goul, Elli VVright ve Joe Lee VVİlson'ın yönetimine ireysel ve grup çalışmaları yaptı. Ayşe Sezerman'an şan ersleri alı. Halen Rany Esen'en özel ersler almayı sürürmekteir. m Katılığı önemli festivaller arasına İstanul Caz Festivali, Festival of Jazz Stanars (Sielce - Polonya), Fete es Jazz (Paris - Fransa), Jazz au Xiricourt (Xiricourt - Fransa), ODTÜ Caz Günleri 1-5 ve Ankara Caz Festivali sayılailir. Polonya'nın Zamosc kentine üzenlenmiş olan Uluslararası Caz Vokalistleri Yarışması'na Birincilik öülü alı. Türkiye'e caz müziğiyle aı anılan tüm eğerli müzisyenlerin yanı sıra Jarek Smietana, Slie Hampton, Jean-Loup Longnon gii uluslararası sanatçılarla irlikte projelere yer almıştır. Siel Köse u yıl Festivale HKK Big Ban ile solist olarak a katılıyor. Yer alığı alümler arasına Sometimes -1995, Focan Tunes Sung By Jazz Vocalists , Velvele- 2000, Polonezköy , Latin Türküler- 2000, ve ülkemize e yayımlanacak olan Siel Köse& Ahmet Gülay Trio - Bossa Lova 'i sayailiriz. Siel Köse'yi yenien şehrimize ikamete avet eiyoruz... HABBECİK KONSER : ODTÜ KKM 16 Kasım :00 Levent Altınağ Cengiz Özemir Berç Yeremyan Eylem Pelit Volkan Öktem Cem Erman Ail Çelei ss,ts tuşlu çalgılar 9 pere mey ilk alümleri 'An Meselesi'ne caz ve etnik müziğin leziz karışımını sunarak cii ir takipçi kitlesi kazanan Haecik, aslına 'müzik ünyasının gizli kahramanları' olarak tair eileilecek önemli stüyo müzisyenlerinen oluşuyor. Soprano ve tenor saksofona eşsiz nefesiyle Levent 'Levo' Altınağ, gitara yılların 'Beco'su Berç Yeremyan, tuşlu çalgılara pop, caz, halk müziği ile klasik müziğe hakimiyetini pek çok projeye taşımış usta isim Cengiz Özemir, as gitara genç kuşağın parlayan yılızlarınan Eylem Pelit, vurmalı çalgılara 'Aşmalı Konak' izisinin unutulmaz müziklerinin estecisi Cem Erman ile avula hem stüyo hem e sahnelerin en sağlam ageti Volkan Öktem'en oluşan Haecik; yetkin performansları, seyirciyle kurukları esprili ve sıcak iletişim ile her iri enstrümanının ustası konuk sanatçılarıyla konserlerine e taına oyulmaz irer müzik ziyafeti vaaeiyor. Fahir Atakoğlu'yla Japonya turnesinen henüz önen grup u aralar yeni alüm çalışmalarına evam eiyor. Yazı: Özlem Köseoğlu

Ankara CAZ Derneği Bülteni 1/99

Ankara CAZ Derneği Bülteni 1/99 Ankara CAZ Derneği Bülteni 1/99 MERHABA, Yine uzun bir aradan sonra ve 1999 yılı içinde çıkarabildiğimiz ilk/tek Cazete'de sizlerle birlikteyiz. (Aidat alacaklarını eksiksiz toparlayabilsek bunu da daha

Detaylı

BAUART CAZ OKULU BAKİ DUYARLAR:

BAUART CAZ OKULU BAKİ DUYARLAR: BAUART CAZ OKULU BAKİ DUYARLAR: 1967'de nesilden nesle birbirinden öte müzisyen kimliklerine sahip Duyarlar ailesinin bir üyesi olarak İstanbul'da doğan müzisyen, henüz 11 yaşındayken Belediye Konservatuarında

Detaylı

Ekim ayi ile birlikte, ODTÜ 4 Caz Günleri de kapiya dayandi.

Ekim ayi ile birlikte, ODTÜ 4 Caz Günleri de kapiya dayandi. : : ^ Ankara Caz Dernegi Bulteni as MERHABA, Yine bir Ankara sonbahannda, yeni bir caz döneminin baslannda, yeniden birlikteyiz. 14 Eylül'de Devlet Konukevi bahcesinde duzenledigimiz Bahçede Caz ve Dans

Detaylı

Sahibi: Tiyatro Yapım Yayıncılık Nevra Tic. ve San. Ltd. Şti adına: Cemal Demirkanlı Genel Yayın Yönetmeni: Dikmen Gürün Uçarer Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Savcılıoğlu Amatör Mustafa Demirkanlı Yayın Koordınatörü

Detaylı

CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015

CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015 06 07 HAZİRAN-TEMMUZ 2015 SERGİ AKBANK GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ 03 HAZİRAN-31 TEMMUZ 2015 CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015 DANS GÖSTERİSİ EFOR NEGATİF EFEKT 09/11 HAZİRAN 2015 AKBANK ÇOCUK TİYATROSU AİLE

Detaylı

21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ

21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ 21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ 21 Kasım Pazartesi Saat:18.30 DİVAN EDEBİYATI VAKFI KONUŞMALARI Düzenleyen: Ahmet Turan Alkan Yer: Divan Edebiyatı Vakfı Bu ay ki programda Herkes İçin Mimarlık başlığı

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 197 haziran 2010 odtülüler bülteni ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Haziran 2010 Dernek Adýna Sahibi

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 192 ocak 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2010 4

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 188 eylül 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Eylül 2009

Detaylı

ETKİNLİKLER. Modafen Spor ve Sanat akademisi

ETKİNLİKLER. Modafen Spor ve Sanat akademisi ETKİNLİKLER AİKİDO 1 AİKİDO KIDS 2 ASTROLOJİ 3 BALE 4 BASKETBOL 5 BAS GİTAR 6 BATERİ 7 BİLİM KULÜBÜ 8 EBRU 9 EĞLENCELİ MATEMATİK KULÜBÜ 10 ELEKTRO GİTAR 11 ENGLISH FOR FUN 12 FOTOĞRAFÇILIK 13 FUTBOL 14

Detaylı

i n d e k s 16-17 18-21 22-43 K7Portre N D E S indeks Kariyer Tulga Dal 88 Konuk Yazar Turgut Özakman Oruç Aruoba 67 Aktüalite Duyurularýmýz

i n d e k s 16-17 18-21 22-43 K7Portre N D E S indeks Kariyer Tulga Dal 88 Konuk Yazar Turgut Özakman Oruç Aruoba 67 Aktüalite Duyurularýmýz indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Oruç Aruoba 67 12 Maariften Yetişenler Müzehher Çubukgil 41 46 Kiþisel Geliþim Ayşegül Neftçi 75 50 Mesaj Kutusu Efecem Kütük 98 16-17 Aktüalite

Detaylı

ÇAGDAŞ VOKAL GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI.

ÇAGDAŞ VOKAL GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI. ÇAGDAŞ VOKAL 020 ŞUBAT 4-27 NİSAN 2013 GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 SERGİ - BAŞKALARININ HAYATI. TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA DÜNYA CAZ GÜNÜ TULUĞ TIRPAN TRIO OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VAKFI. 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÜSTÜN BAŞARI BURSİYERLERİ Can Yalman la Gönüllülük Üzerine. TEV, kaynaklarını Microsoft ERP ile yönetecek!

TÜRK EĞİTİM VAKFI. 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÜSTÜN BAŞARI BURSİYERLERİ Can Yalman la Gönüllülük Üzerine. TEV, kaynaklarını Microsoft ERP ile yönetecek! TÜRK EĞİTİM VAKFI tev.org.tr SAYI: 20 OCAK 2014 TEV, kaynaklarını Microsoft ERP ile yönetecek! 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÜSTÜN BAŞARI BURSİYERLERİ Can Yalman la Gönüllülük Üzerine 4 5 Biz cahii dediğimiz

Detaylı

SPOR. Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..."

SPOR. Dentinho: Beşiktaş benim için önemli... Gökhan Töre'nin talibi çoğaldı... Beşiktaş ın yeni kaptanı Tolga Zengin... Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..." Siyah-Beyazlı ekipte 10 hafta 20 sakat... DAHA ÇOK... SON DAKİKA GELİŞMELER... MAÇLAR...

Detaylı

0220 ŞUBAT - 27 NİSAN 2013

0220 ŞUBAT - 27 NİSAN 2013 0220 ŞUBAT - 27 NİSAN 2013 SERGİ - BAŞKALARININ HAYATI. TEKRAR VE HAYATTA KALMA ALEJANDRA LABASTIDA KONSERLER FAZIL SAY OZAN MUSLUOĞLU QUARTET ERMIR ABESHI, VALENTINA MESSA DANIEL HERSKEDAL, MARIUS NESET

Detaylı

Prof. Dr. Sevil Gürgan 74 Öztin Akgüç. Prof Dr. Celal Tümer 78. Bizim Dünyamız Anılarımız Meral Uzgören. Gurme My Fish

Prof. Dr. Sevil Gürgan 74 Öztin Akgüç. Prof Dr. Celal Tümer 78. Bizim Dünyamız Anılarımız Meral Uzgören. Gurme My Fish indeks 2 N D E S I 8 K6Portre Konuk Yazar Prof. Dr. Sevil Gürgan 74 Öztin Akgüç Prof Dr. Celal Tümer 78 14-20 Aktüalite 48 Sağlık Prof. Dr. Şule Meray Yücetaş 68 58 Çocuk Prof. Dr. Berrin Akman 80 52 Panoramik

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

BEŞİKTAŞ. Özlüyoruz GAZETE. BAĞIMSIZ Siyasi Gazete 15 KASIM 2012 YIL: 13 SAYI: 277 FİYAT: 1 TL

BEŞİKTAŞ. Özlüyoruz GAZETE. BAĞIMSIZ Siyasi Gazete 15 KASIM 2012 YIL: 13 SAYI: 277 FİYAT: 1 TL GAZETE 15 KASIM 2012 YIL: 13 SAYI: 277 FİYAT: 1 TL BEŞİKTAŞ BAĞIMSIZ Siyasi Gazete İÇİNDEKİLER YORUM: İsmail Baştuğ un yazısı. 2 DE GÜNDEM: Ata mızı 74. ölüm yıldönümünde andık. 3 TE SÖYLEŞİ: Belediye

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: 711 30 Haziran - 15 Eylül 2014 SAYFA3 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM MEZUNLARINI AĞIRLADI SAYFA4 ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Özel BÜMED Sonbahar Kampanyası: 239.888 $ dan başlayan fiyatlarla %20 peşin, 30 ay %0 faizli özel ödeme planı... Bu kampanya Bümed üyelerine özel 10

Özel BÜMED Sonbahar Kampanyası: 239.888 $ dan başlayan fiyatlarla %20 peşin, 30 ay %0 faizli özel ödeme planı... Bu kampanya Bümed üyelerine özel 10 Özel ÜMED Sonbahar Kampanyası: 239.888 $ dan başlayan fiyatlarla %20 peşin, 30 ay %0 faizli özel ödeme planı... u kampanya ümed üyelerine özel 10 daire için geçerlidir. rooms from 69 * sleep MAMA love

Detaylı

VİTRAY SUNANATOLİA 2 NİN BÜYÜK BAŞARISI. Renkli Camların Büyülü İsmi İLKELERİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM. Bülend KARPAT

VİTRAY SUNANATOLİA 2 NİN BÜYÜK BAŞARISI. Renkli Camların Büyülü İsmi İLKELERİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM. Bülend KARPAT www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: 716 17 Kasım - 07 Aralık 2014 YILDIZLARI EN SON NE ZAMAN GÖRDÜNÜZ? Şehrin ışıklarının yıldızların ışığını boğduğu zamanlarda ışık

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM KİTAPÇIĞI 2012-2013

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM KİTAPÇIĞI 2012-2013 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM KİTAPÇIĞI 2012-2013 Bu kitapçık, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi tarafından Koç Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin tanıtımı için

Detaylı

Beşiktaş ın cenneti Meyve Bahçesi

Beşiktaş ın cenneti Meyve Bahçesi Beşiktaş ın cenneti Meyve Bahçesi Geleceğe atılan ilk adım: Kreşler Yeni yüzüyle Balık Pazarı Üç tuşla sosyal belediyecilik Eğlenceli bir poliklinik Çılgın Türk: Turgut Özakman Ergün Gündüz ün Beşiktaş

Detaylı

Kadın Âşıklar. MESAM yeni yönetimini seçti. Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ KALBİMİZ SOMA DA

Kadın Âşıklar. MESAM yeni yönetimini seçti. Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ KALBİMİZ SOMA DA 18 TÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 Vizyon MESAM yeni yönetimini seçti KALBİMİZ SOMA DA Kadın Âşıklar Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ 2 Haklarınız MESAM ile güvence

Detaylı

Türküler Öksüz İlahilerYetim MUZAFFER AKGÜN ve AHMET HATİPOĞLU na veda!

Türküler Öksüz İlahilerYetim MUZAFFER AKGÜN ve AHMET HATİPOĞLU na veda! TRT AYLIK MÜZİK DERGİSİ SAYI 2 EYLÜL 2015 Türküler Öksüz İlahilerYetim MUZAFFER AKGÜN ve AHMET HATİPOĞLU na veda! Dev koroların şefi Zafer GÜNDOĞDU Kemençe ile evrensel bir yolculuk Ahmet Kadri RİZELİ

Detaylı

NİSAN 2010. Müzik ve. sanatın öncüsü

NİSAN 2010. Müzik ve. sanatın öncüsü 18 NİSAN 2010 Müzik ve sanatın öncüsü Borusan Mannesmann Boru iletişim dergisidir. Para ile satılmaz. Üç ayda bir yayımlanır. 01 Sunuş 02 Bizden Haberler 06 Söyleşi: Zeynep Hamedi, Gürer Aykal 10 Söyleşi:

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir

Detaylı

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bu sayı, günemeki yoğun terör ve savaş tartışmalarının gölgesine çıkıyor. Türkiye e kaın hareketi yıllarır oluğu gibi bu öneme e çatışmaların, savaşın kaınları aha farklı biçimlere

Detaylı