ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 Pazarlama Doktora 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 6.2. Doktora Tezleri: 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1

2 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler. M. Halis and Ilham Yılmaz. Organizational Culture in Educational Institutes International Science conference in Modern Societies June Osh State University. OSH Kyrgyzstan. ISBN: E.Deliktaş and Ilham Yılmaz. A case Study On Student Performance At Krgyzstan Turkiye anas University International Science conference in Modern Societies June Osh State University. OSH Kyrgyzstan. ISBN: Urdaletova A, Yılmaz, Özdil T., Yılmaz İ., Yükseköğretimde Başarı Derse Devam İlişkisi, Eğitimde Güncel Sorunlar Ulusal Eğitim Kongresi, Celalabad Memleketlik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 25 Nisan 2008, Celalabad- Kırgızistan.(Çalışma dili Rusçadır.) Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, Kadın Girişimciliği ve Türkiye deki ve Kırgızistan daki Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Uygulama 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan, Mayıs Yılmaz, İ.E. Mayatürk,G.Demir Anaerkil Toplumlar ve Anatanrıça Tapımı II.Uluslararası Kadın Sempozyumu,adnan Menderes Üniversitesi 2009 Yılmaz, İ.E. Mayatürk,G.Demir Farklı Uluslarda Kadınların Konumları Ve Kırgızistan Örneği II.Uluslararası Kadın Sempozyumu,adnan Menderes Üniversitesi 2009 Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk Akyol, Yenilikçi Yönetim Anlayışı ve Girişimcilik: Almanya daki Türk Girişimciliği 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan, Mayıs Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk Akyol, Girişimci Profili ve Girişimci Kişilik Özelliklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Uygulama 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manisa, Mayıs Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 2

3 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Prof.Dr. Hülya Tütek-Öğr.Gör. İlham Yılmaz Toplam Kalite Yönetiminin Dünü,Bugünü,Yarını CBÜ Yönetim Ve Ekonomi Yıl; 1996 C2 Sayı 2 Öğr.Gör.İlham Yılmaz Uzman Muzaffer Işık Esnek Çalışma Uygulamalarının İşgörenlerin İş Doyumuna Etkileri ve Bir Manisa Örneği CBÜ Sosyal ilimler Dergisi Yıl; 2004 Sayı 2 Yrd.Doç.Dr. T.Özdil-Öğr.Gör.İlham Yılmaz Prof.Dr. C.Yılmaz Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen faktörler Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Fakülte Dergisi Aralık 2005 sayı 2 Cilt Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yılmaz C.,Yılmaz İ.,, Maden İşkolunda Toplam Kalite Yönetimi, Maden İş kolunda İşçi Sağlığı Sempozyumu, 8-10 Ekim 1998., Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. C.Yılmaz, İ. Yılmaz,, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yaklaşımı, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Mayıs 1999, Ankara. Prof.Dr.Cengiz Yılmaz-Öğr.Gör.İlham Yılmaz Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Ankara Üniversitesi 3.Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Eylül 2000 Prof.Dr.Cengiz Yılmaz-Öğr.Gör.İlham Yılmaz-Arş.Gör. Çiğdem Kantarlı Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Üst düzey İhtiyaçlarının Karşılanma Düzeyleri Ve Önemi Ankara Üniversitesi 3.Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Eylül 2000 Öğr. Gör. İlham Yılmaz Belediye Hizmetlerinden Yararlananların Hizmet kalitesi Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma Kal-Der Toplam kalite Yönetimi ve kamu Sektörü Kasım 2000 İstanbul Prof.Dr. İbrahim Erol-Öğr.Gör.İlham Yılmaz KOBİlerde Pazarlama ve Büyüme Süreci ve Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki KOBİlerin Bu Süreci Nasıl Değerlendirdiklerinin Araştırılması 6.Ulusal Pazarlama Kongresi Erzurum Atatürk Üniversitesi 28 Haziran- 1Temmuz

4 Öğr. Gör. İlham Yılmaz-Öğr. Gör. Bülent Kahraman TKY Anlayışının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Açısından Önemi ve Manisa Organize Sanayi bölgesinde Bir araştırma Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu Ekim 2003 İzmir Öğr.Gör. İlham Yılmaz I İşletmelerde Yönetim İşlevleri ve Sekreterlik II.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Anadolu Üniversitesi Nisan 2003 Eskişehir Öğr.Gör.İlham Yılmaz-Yrd.Doç.Dr. T.Özdil. Prof.Dr. Cengiz Yılmaz Ucuz Ürün- Hizmetlerle Fiyat rekabetinde Markalaşma ve Markaya Yatırım TMMOB Makine Mühendisleri Odası Marka Yönetimi Sempozyumu Nisan 2005 Gazi antep Öğr. Gör. İlham Yılmaz-Arş.Gör.Günce Yılmaz Kalite Kültürü Kavramının İşletmeler Açısından Önemi IV.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Hacettepe Üniversitesi Mayıs 2005Ankara Yrd.Doç.Dr.T.Özdil-Öğr.Gör.İlham Yılmaz Örgütlerde Kalite Kültürünün Çalışma İlişkileri Açısından İncelenmesi-Manisa Örneği CBÜ Manisa Şehri Bilgi Şöleni29-30 Eylül 2005 Manisa Öğr. Gör.İlham Yılmaz Sos.Bil.Öğr. E.Mayatürk Sekreterlikte Etik Kavramına Yönelik Görüşler ve Demografik Değişkenlerin Bu kavram Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Uygulama -Çanakkale Üniversitesi V.Ulusal Sekreterlik Kongresi Eylül 2006 Öğr.Gör.İlham Yılmaz-Yrd.Doç.Dr.A.Okur Örgüt Kültürü Ve Meslek Yüksekokullarında Öğretim Elemanı-Öğrenci Alt Kültürüne Bir bakış IV.Ulusal MYO Sempozyumu Mayıs 2007 Ege Üniversitesi Bergama-İzmir Ecevit S., Z., Altıparmakoğulları İ., Yılmaz C.,, Değişen Dünyada Çevre Yönetim Anlayışındaki Yenilikler Ve Yeşil Lojistik, VI. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, 31 Mayıs-02 Haziran 2007, Kırıkkale. Ecevit S., Z., Altıparmakoğulları İ., Yılmaz C Yılmaz.,, Değişen Dünyada Çevre Yönetim Anlayışındaki Yenilikler Ve Yeşil Lojistik, VI. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, 31 Mayıs-02 Haziran 2007, Kırıkkale. Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, Çalışma Yaşamında Etik Kavramına Genel Bir Bakış ve Demografik Değişkenlerin Bu Kavram Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir İşletme Uygulaması, 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi. Kırıkkale, Mayıs Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, Sekreterlik Mesleğinde Zaman Tuzaklarının Demografik Değişkenler ve Stres ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Ankara, Ekim Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, İşletmelerde Yönetici Asistanının Yeri ve Yönetici-Sekreter İletişim Kalitesinin İş Başarısına Olan Etkileri, 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Ankara, Ekim

5 Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Eğitim Beklentileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Mayıs Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitim ve Kariyer Beklentilerinin İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Ankara, Ekim Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk Akyol, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Öğrencilerinin Demografik Profili, Mesleğe Bakış Açıları ve Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Ahmetli Meslek Yüksekokulu Örneği, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Isparta, Ekim Yılmaz, İ. ve E. Mayatürk Akyol, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Lüleburgaz-Kırklareli, Ekim Diğer yayınlar İlham Yılmaz Depolama ve Önemi Tütün Eksperleri Derneği Bülteni Yıl 8 Sayı 42 Mart-Nisan 1999 İlham Yılmaz Kırgızistan Anılarından Bir Demet Tütün Eksperleri Derneği Bülteni Yıl 11 Sayı 59 Ağustos-Eylül-Ekim Projeler -Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen işletme üst düzey yönetici ve çalışanlarına yönelik 1 gün 7 saat süreli İnsan ve Kalite konulu eğitim seminerinin verilmesi AB Projesi olarak MAGİAD CBÜ işbirliği çerçevesinde Yönetci Sekreteri Yetiştirme Proje sorumlusu İdari Görevler Ahmetli MYO Müdür Yrd. 5

6 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Davranş Bilimleri ve İletişim 3 45 Davranış Bilimleri 2 45 Yazılı Anlatım ve Diksiyon I 35 Yönetici Asistanlığı 4 90 İletişim 2 45 Yazılı Anlatım ve Diksiyon II Davranış Bilimleri 2 45 Davranş Bilimleri ve İletişim 3 45 Yazılı Anlatım ve Diksiyon I 35 Yönetici Asistanlığı 4 90 İletişim 2 45 Yazılı Anlatım ve Diksiyon II Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 6

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Tuğsal Doruk 2. Unvanı: Öğr.Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Girne Amerikan Üniversitesi 2009 Uzmanlık Alanı: Yönetim Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı