ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu Y. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Sağlık 19 Bilimleri Enstitüsü Doktora Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Sağlık 199 Bilimleri Enstitüsü. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi :--- Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 00.. Karakaya,E: Adölesan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Sosyoekonomik-Kültürel Özellikler, 00.. Kocatürk,Ayar.,A: İsteğe Bağlı Kürtaj Sonrası Etkin Bir Aile Planlaması Yöntemi Seçen Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yönteme İlişkin Düşünceleri,00.. Can,B: T.C Sağlık Bakanlığı Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesindeki Hayat Kadınlarının AIDS Bilgileri ve Uygulamaları, 00.. Doğan, Y: Yöntem Seçmek Üzere Aile Planlaması Ünitesine Başvuran Kadınların Hizmete Yönelik Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Durumu, Pekru,Y: Multıpl Sklerozlu Kadın Hastaların Cinsel Fonksiyonlarının ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi, Tezergil, B: Doğum Sonu Dönem Annelerin Emzirmeye İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları, 007 1

2 . Kurnaz, E:: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Bebeklerin Annelerine Uygulanan Destekleyici Hemşirelik Yaklaşımının Anne ve Bebek Üzerine Etkileri, Mamuk R. : Vajinal Doğumun İkinci Aşamasında Nemli Sıcak Kompres Uygulamasının Perine Bütünlüğü ve Ağrıya Etkisi, Kuş C.: İnfertilite Durumunda Kadının Yaşam Kalitesinin ve Algıladığı Sosyal Desteğin Belirlenmesi, Özara D: Aile Planlaması Yöntemi Olarak Eşleri Geri Çekme Uygulayan Üreme Çağı Kadınların Cinsel Fonksiyonları ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Kınalı S : Kan Bağışı Yapan Üniversite Öğrencilerinin Bağış Nedenleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Cimete,G., Gençalp, N., S., Keskin G.; Quality of Life and Job Satisfaction of Nurses, Journal of Nursing Care Quality Vol:1 N:, p:11-1 April June 00. Korkmaz N, Gençalp,NS. Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens )Pain Management. Kabul edilmiş olup yayın sırası bekliyor. 7.. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Ural, O., Kömürcü,N., Gençalp,N,S.; Experience of health personnel following Marmara earthquake. 1. İnternational conferance of the stress and anxiety research society. July Bratislava, Slovakia. (Bildiri). Kuş C. Gençalp N.S, Determination of the Life Quality and Percieved Social Support of Women in Infertile Case.I. st International Congress on Nursing Education, Research &Practice, Thessaloniki,Greece October 1-17, 009 (Poster).. Gençalp N.S, Cimete G.: Radiation Exposed Risk of Nurses. I. st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki,Greece October 1-17, 009 (Poster).

3 7.. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Gençalp,N,S.: Destekleyici Hemşirelik Bakımının Annelerin Doğum eyleminde Yaşadıkları Duygulara Etkisi.,The Effect of Supporting Nursing on the Feelings of Mothers During Labour Hemşirelik Forumu Cilt:,Sayı:,ss: , Kömürcü, N., Gençalp, N..S.: Geçmişten Günümüze Doğuma Yardım. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt, Sayı:1, 00.. Arslan H,Kömürcü N,Gençalp N S, Eryılmaz H, Engin F,Ekşi Z, Can Ö.Üriner inkontinanslı kadınların yaşadıkları sorunlar be bunlarla başa çıkma yolları.hemşirelik Forumu.cilt :, say:6, s Arslan H, Kömürcü N, Eryılmaz H, Gençalp N S, Engin Yiğit F, Ekşi Z, Can Gürkan Ö, Potur D,Sayın D, Çıtak N. Üreme Sağlığı Geliştirme Projesi: Genital Akıntılar. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 00 (1) 9-.. Doğan Y., Gençalp N.S. Yöntem Seçmek Üzere Aile Planlaması Merkezlerine Başvuran Kadınların Hizmete Yönelik Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Durumu.Hemşirelik Forumu.009. cilt.1, Sayı.1. S Karakaya E., Gençalp N.S.: Adölesan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Sosyoekonomik- Kültürel Özellikler.Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 009; 6(1) : Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Kömürcü N., Gençalp N.S.: Uygulama Alanlarının Hemşirelik Eğitimlerinden Beklentileri Sağlık Yönetiminde Devamlı Kalite İyileştirme, Continous Quality Improvement in Health Care,Ed:Mithat Çoruh.,Haberal Eğitim Vakfı 1997 Ankara, ss:-17.. Eryılmaz, H.Y., Gençalp, N.S.: Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İntern Programına İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 9 Ekim- Kasım 000, Antalya, Türkiye.. Arslan, H., Kömürcü, N., Eryılmaz, H.Y., Gençalp, N.S., Engin, F., Ekşi, Z., Can, Ö. : PDÖ Modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi, I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ekim Kasım, 000, Antalya, Türkiye..Gençalp, N.S. : Doğum Eyleminde Anneye Verilen Destekleyici Hemşirelik Bakımının Doğum Sürecine Etkisi. (Poster) I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 9 Ekim Kasım, 000, Antalya, Türkiye.. Eryılmaz, H., Gülseven, B., Ergün, A., Gençalp N.S. : Hemşirelerin Hijyenik Pedlere İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 9 Ekim Kasım, 000, Antalya, Türkiye. 6. Gençalp N.S., Ergün, A., Gülseven, B., Eryılmaz, H.: Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabının Önemine İlişkin Görüşleri. (Poster) I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 9 Ekim Kasım, 000, Antalya, Türkiye. 7. Karakaya, E., Gençalp, N.S., Adölesan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve

4 Sosyoekonomik Kültürel Özellikler (Poster). Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 0- Nisan 00 Bilkent Otel- Ankara.. Pekru Yasemin,Gençalp N.S., : Kadın Multipl Skleroz Hastalarında Cinsel Fonksiyonun İncelenmesi (Poster).Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19- Nisan 007 Swishotel Ankara 9. Korkmaz,N, Gençalp,N.S: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi. (Poster).Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19- Nisan 007 Swishotel Ankara 10. Gençalp,N.S, Çiftçi Ö.,Karakaplan,S., Pekru Y.,Şahin S: Üniversite Öğrencilerinin CinselYolla Bulaşan Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Bilgi ve Düşünceleri (Poster).Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19- Nisan 007 Swishotel Ankara 11. Can B., Gençalp N.S:T.C. Sağlık Bakanlığı Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesindeki Hayat Kadınlarının Aids Bilgileri ve Uygulamaları (Poster).Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19- Nisan 007 Swishotel Ankara 1. Pekru Y. Gençalp NS. Multipl Skleroz lu Kadın Hastaların Cinsel Fonksiyonları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi,. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Başkent Üniversitesi - Eylül 007,Ankara(sözel bildiri) Diğer yayınlar 1.Taşkın,L., İnanç, N., Güçsavaş,N., Doğan,N.S.: Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirenin Rolü,Türk Hemşireler Dergisi,Cilt:,Sayı:, ss: Kömürcü,N., Gençalp,N.S.: Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Mezunlarının Eğitimlerini Değerlendirme Marmara Üniversitesi Hemşirelik Dergisi,Cilt:,Sayı:1, ss:-,1999. Kitapta Bölüm: Nimet Sevgi Gençalp Meme Hastalıkları. Kadın Sağlığı. Editör: Ahsen Şirin Gebelikte Travma. Katkıda Bulunan Yazar: Nimet Sevgi Gençalp.Hemşire Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resisütasyon Kursu Kitabı HTT-TRK Editörler:Deniz Şelimen Ayhan Özşahin, Aysel Gürkan, Korhan Taviloğlu. Projeler Üreme Sağlığı Geliştirme Projesi Genital Akıntılar İstanbul-007(Proje yürütücüsü) 9. İdari Görevler Müdür Yardımcısı. Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler tarihinden itibaren yıl süre ile Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyesi Marmara Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri ve Eğitimini Destekleme Derneği

5 Hemar-Ge Derneği, Hemşirelikte Onkoloji Derneği 11. Ödüller.Ulusal Öğrenci Kongresinde (Danışman) Poster Hemşirelikte Onkoloji Derneğinden ödül almıştır. 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Haftalık Saati Dersin Adı Teorik Uygulama Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 6 Dersi (lisans, hemşirelik) Normal Gebelik(ebelik,lisans) Kadın Sağlığında Yeterliliğe Dayalı Aile Planlaması(Yüksek Lisans) Genetik Danışma ( II. Öğretim Y.Lisans) Riskli Gebelikler (lisans,ebelik) Doğum İntern (lisans hemşirelik) Kadın Sağlığında Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme (Y. Lisans) Üreme Sağlığı II ( Y. Lisans) Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri( II. Tezsiz Y.Lisans) Normal Gebelik(ebelik,lisans) Normal Doğum ebelik,lisans) Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar ebelik,lisans) -- Kadın Sağlığında Yeterliliğe Dayalı Aile Planlaması(Yüksek Lisans) -- Öğrenci Sayısı Riskli Gebelikler (lisans,ebelik) Riskli Doğum(lisans,ebelik) Doğum İntern (lisans hemşirelik) İlkbahar Kadın Sağlığında Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme ( Yüksek Lisans) Üreme Sağlığı II (Y.Lisans) Genetik Danışma(II. Tezsiz Y.Lisans) -- Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.