BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler"

Transkript

1 Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 19/3/1998 Karar No : 73 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 30/5/1998 Sayı : Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 11/01/2002 Sayı : 95 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 13/05/2009 Sayı : 48 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ ÇALIŞMALARI HAKKINDAYÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sarı basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın mensuplarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Basın ve yayın kuruluşları: 1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteleri, 2) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan haftalık siyasi dergileri, 3) TBMM Televizyon Müdürlüğünü, 4) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü, 5) Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki televizyon

2 kuruluşlarını, 6) Yukarıda tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının en az on tanesiyle, paralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını, 7) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye de temsilciliği bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını, b) Basınla İlişkiler Kurulu: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TBMM nin basın ve yayın mensupları ile ilişkilerini düzenleyen, yürüten ve gerektiğinde Yönetmelik değişikliği ve uygulama kararları alarak, bu kararları TBMM Başkanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevli kurulu, c) Basın Şeref ve Sürekli Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını, ç) Geçici Basın Kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM ye günübirliğine gelen sarı basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını, d) Geçici Basın Özel Kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını, e) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği, f) Parlamento Muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM nin çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Basınla İlişkiler Kurulunca kendilerine fotoğraflı parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını, g) Parlamento Muhabiri Araç Giriş Kartı: TBMM de görev yapan Parlamento Muhabiri Kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını, ğ) Parlamento Muhabiri Kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM nin faaliyetlerini izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine unvanları yazılmak koşuluyla, Basınla İlişkiler Kurulunca verilen fotoğraflı ve süreli giriş kartını, h) Sarı Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen sarı renkli ve resmi nitelikteki basın kartını, ifade eder. Genel hükümler MADDE 5 (1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM nin çalışmalarını bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla TBMM de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler. (2) TBMM Basınla İlişkiler Kurulu tarafından, kararlaştırılan tahsis sayısınca, basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına parlamento muhabiri kartı verilir. (3) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin, en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi olmaları gerekir. (4) Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın ve yayın mensupları, TBMM de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak istediklerinde, taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletmeleri gerekmektedir. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel

3 Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, ilgililere izin verilip verilmeyeceğine yetkili makam karar verir. İKİNCİ BÖLÜM Basınla İlişkiler Kurulu ve Görevleri Basınla İlişkiler Kurulu ve görevleri MADDE 6 (1) Basınla İlişkiler Kurulu; ilgili İdare Amirinin başkanlığında, İletişim Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur. (2) Basınla İlişkiler Kurulu ayda bir kez toplanarak, TBMM nin basınla ilişkili konularını görüşür, parlamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar. (3) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir. (4) Kurul, basın ve yayın kuruluşlarına tahsis edilecek parlamento muhabiri kartlarının sayısını karara bağlar. Kart tahsis işlemlerinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır. (5) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın kuruluşlarına TBMM binaları içerisinde çalışma bürosu tahsis edebilir. (6) Kurulun sekreterya hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi Başvuru usulü MADDE 7 (1) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, her yasama yılı başlangıcından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı göndererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere TBMM de görevlendirecekleri mensuplarının kimliklerinin bildirilmesini ister. (2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM de görevlendirmek istedikleri mensuplarının kimliklerini yedi gün içinde yazılı olarak bildirirler. Bildirimlere başvuru sahibinin dolduracağı form ile birlikte sarı basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı eklenir. Kartların düzenlenmesi ve verilmesi MADDE 8 (1) TBMM de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Basınla İlişkiler Kurulunun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın ve

4 Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları ilgili İdare Amirinin Başkanlığında Kurulda karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartları ise ilgili İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onaylamasından sonra hazırlanır. (2) Parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından imzalanır, sahiplerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır. (3) Hazırlanan kart örnekleri, Koruma Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığına bilgi amacıyla gönderilir. Parlamento muhabiri kartı MADDE 9 (1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların sarı basın kartı kullanım süreleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Basınla İlişkiler Kurulunda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir. (2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine koşulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemesi koşuluyla Basınla İlişkiler Kurulunca parlamento muhabiri kartı verilebilir. (3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını 30 gün içinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı geçerliliğini yitirir. Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Adı geçen kişiler, kartlarını iade edinceye kadar basın kimliğiyle TBMM ye alınmazlar. verilmez. (4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını geri vermedikçe kendilerine yeni kart (5) İşyeri değişikliğinde, yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Geçici basın kartı MADDE 10 (1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensuplarından, TBMM de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, sarı basın kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı verilir. (2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle giremezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, işleri bitince geçici basın kartını geri vererek TBMM den ayrılırlar. Geçici basın özel kartı MADDE 11 (1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan basın özel kartı verilir.

5 Parlamento muhabiri araç giriş kartı MADDE 12 (1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir araca, parlamento muhabiri tanıtma kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte başvurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir. Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhütnamesi alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı Basın toplantısı ve çekimler MADDE 13 (1) TBMM nin ana bina ve eklentileri ile bahçeleri içerisinde canlı yayın, film ve fotoğraf çekimleri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği İletişim Daire Başkanı ya da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır. (2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurul Salonuna kamera alınmaz. (3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler. (4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece halen milletvekili olanlar ile TBMM de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı yapabilirler. (5) TBMM Şeref Holünde Meclis Başkanının katılacağı programlar haricinde televizyon programı yapılamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Çalışma Şartları ve Denetim Çalışma şartları MADDE 14 (1) Parlamento Muhabirleri; Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler. (2) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, kendilerine ayrılan açık otopark ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.

6 (3) Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç, kameramanlar ve foto muhabirleri, izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte, TBMM binalarında ve bahçelerinde dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler. (4) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izleyebilirler. Denetim MADDE 15 (1) Parlamento muhabirleri giriş ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar. Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM kampüsü içinde yakalarına takarlar. (2) Parlamento muhabirlerinin TBMM içerisindeki davranış ve tutumları Basınla İlişkiler Kurulu üyeleri tarafından denetlenir. (3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda belirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kılık kıyafeti Meclis kampüsünde çalışmaya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazısıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir. (4) TBMM nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir, durum ve kartın iptal gerekçesi ilgiliye ve kurumuna bildirilir. Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM kampüsünde basın ve yayın faaliyeti yürütemez. (5) Geçici basın kartı ve basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da kart iptalinin dışında bu madde hükümlerine tabidir. (6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların uygulanmasında TBMM Güvenlik Yönetmeliği hükümleriyle de uyumlu olacak şekilde Koruma Müdürlüğü ile işbirliği yapılır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kıyafet MADDE 16 (1) Parlamento Muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler yönetmelik ve genelgelere uygun pantolon da giyebilirler. Bu hükmü ihlal edenler, kampüs içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çıkarılırlar. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 17 (1) 30/5/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

7 Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik, 13/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 29.05.2015 Sayı : 230103 Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230578 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 İlkyardım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin

Detaylı

TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana

Detaylı

Dr. İrfan NEZİROĞLU. Feridun KEŞİR. Fatih ÖREN. Dr. Necati SUNGUR. Hasan YILMAZ Rabia TÜRKTAN. Uğur SAÇI. Haydar AKTAŞ. Yayın Danışma Kurulu

Dr. İrfan NEZİROĞLU. Feridun KEŞİR. Fatih ÖREN. Dr. Necati SUNGUR. Hasan YILMAZ Rabia TÜRKTAN. Uğur SAÇI. Haydar AKTAŞ. Yayın Danışma Kurulu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLETVEKİLİ REHBERİ Yayın Danışma Kurulu Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı Feridun KEŞİR İletişim Daire Başkanı Fatih ÖREN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr.

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı