T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları ve Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 1120 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi konut finansmanı kuruluşu olarak faaliyette bulunamaz? A) Bankalar B) Aracı kurumlar C) Finansman şirketleri D) Finansal kiralama şirketleri 5. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu fon kurulu nun görevlerinden A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünün yönetilmesi B) Emeklilik yatırım fonunun iç kontrol sisteminin oluşturulması C) Emeklilik yatırım fonu ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması D) Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması 2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde bağımsız denetim raporu düzenlenmesine gerek yoktur? A) Halka arz B) Nevi değiştirme C) Kuruluş aşamasında D) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş 3. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sermaye piyasası faaliyeti A) Yatırım danışmanlığı B) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği C) Türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık D) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri 4. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan özelliklerinden biri A) İbarelerinin aynı olması B) Yatırım aracı olarak kullanılması C) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması D) Şartlarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olması 6. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkilerinden A) İzleme B) Takas ve saklama C) Kayıt tutma D) Denetleme 7. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği uyarınca oluşturulan yatırımcıları koruma fonunun varlığı aşağıdakilerden hangisinde değerlendirilemez? A) Kamu bankalarında hazine bonosu B) Kamu bankalarında mevduat C) Kamu bankalarında ters repo D) Aracı kurumlarda hisse senedi 8. Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB) ihracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurul kaydına alınması zorunludur. B) KZOB lerin satış süresi her seri için en çok iki yıldır. C) KZOB ler hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. D) İhraç edilecek KZOB lerin üzerine, kâra ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi verilemeyeceği açıkça yazılır. 2

3 A 9. Esas sözleşmede yer alması kaydıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklıklar, Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki veremez? A) Bilanço kâr ve zarar hesabının tasdiki B) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması D) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması 12. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Portföylerinde yer alan gayrimenkullerin inşaat işlerini kendi personeli vasıtasıyla yürütürler. B) Kuruluş ve sermaye artırımlarında ayni sermaye konulması mümkündür. C) Kurucularından en az birinin lider sermayedar olması gereklidir. D) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırım ortaklığı ve menkul kıymet yatırım fonu arasındaki farklardan biri A) Yatırım ortaklıklarında asgari başlangıç sermayesine karşılık yatırım fonlarında asgari fon tutarı bulunur. B) Yatırım ortaklıkları esas sözleşmeye, yatırım fonları ise fon iç tüzüğüne dayanılarak kurulur. C) Yatırımcıların yatırım fonlarına katılımı katılma belgesi almak suretiyle, yatırım ortaklıklarına katılımı ise hisse senedi almak suretiyle olur. D) Yatırım ortaklıkları menkul kıymetlerin alım satıma aracılık edebildiği hâlde yatırım fonları aracılık yapamaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanacak satış yöntemlerinden biri A) Fiyat teklif alma yoluyla talep toplama yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplamaksızın satış yöntemi D) Geri alım vaadiyle satış yöntemi 13. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde tutulacak hesaplardan biri A) İhraççılar B) Aracı kuruluşlar C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Yetkili takas ve saklama kuruluşları 14. Borçlanma araçları ihracına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borçlanma aracı ihracı için ortaklık statüsündeki ihraççıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. B) Kurul kaydına alınma başvurusu için belli bir zaman sınırlaması yoktur. C) Borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. D) İhraç edilecek borçlanma araçlarının Kurula kaydettirilmeleri zorunludur. 15. Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden hangisinin ilan ve reklamları Kurul düzenlemelerine tabi A) Aracı kurumlar B) Derecelendirme kuruluşları C) Pay sahibi 50 yi aşan anonim şirketler D) Menkul kıymetleri halka arz olunan ihraççılar 3

4 A 16. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ve borçlanma araçlarına ilişkin farklardan biri A) Hisse senetleri ortaklığın sermayesini oluşturan payları temsil eder, borçlanma araçları ise ortaklığın alıcıya olan borcunu temsil eder. B) Hisse senetlerinin halka arzında arz sonrası fiyat istikrarına yönelik işlemler yapılabilir, borçlanma araçlarında böyle bir imkân yoktur. C) Borçlanma araçları ve hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. D) Gerek borçlanma araçları gerekse hisse senetleri mevzuatla belirlenen ihraç limiti dâhilinde ihraç edilebilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi İMKB tarafından üyelerine verilebilecek disiplin cezalarından biri A) Uyarı B) Para cezası C) Faaliyet izninin iptali D) Borsa üyeliğinden çıkarma 20. Aşağıdakilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da kıymetli maden olarak sayılmamıştır? A) Altın B) Alüminyum C) Gümüş D) Platin 17. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantlarının özelliklerinden biri A) Bir ortaklığın kendi payları üzerine varant ihraç edebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine tabi olması gerekir. B) Her hâlükârda ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracını satın alanlara verilmesi zorunludur. C) Varantlar bir ortaklığın paylarını belirli bir vadede bedelli veya bedelsiz alma hakkı verir. D) Ortaklık varantları ilgili sermaye piyasası aracı ile birlikte SPK kaydına alınır. 18. Aşağıdakilerden hangisi İMKB üyelerinden biri A) Aracı kurumlar B) Ticari bankalar C) Yatırım ve kalkınma bankaları D) Gayrimenkul değerleme şirketleri 21. Aşağıdakilerden hangisi Mali Suçları Araştırma Kurulunun görev ve yetkilerinden biri A) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek B) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek C) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek D) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak 22. I- Türev araçların alım satımına aracılık yapmaları II- Takas hizmeti vermeleri III- Kendi menkul kıymetlerini ihraç etmeleri Bankaların yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu na tabidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - III D) II - III 4

5 23. Aşağıdakilerden hangisi Birliğin görev ve yetkilerinden A) Üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla dernek kurmak B) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak C) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek D) Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü iş birliği yapmak TEMEL DÜZEY 1160 HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 1. I- Ulusal Pazar II- Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı III- Yeni Ekonomi Pazarı A İMKB bünyesinde yer alan yukarıdaki pazarlardan hangisi/hangilerinde fiyat değişme sınırı (fiyat aralığı) bulunmaktadır? A) I - II - III B) I - II C) I - III D) Yalnız I 24. Üyeler gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket ederek, kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar. ifadesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları aşağıdaki genel ilkelerden hangisini ifade etmektedir? A) Saydamlık ilkesi B) Mesleki özen ve titizlik ilkesi C) Dürüst ve adil davranma ilkesi D) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi 25. Aşağıdakilerden hangisi TSPAKB disiplin kurulları uyarınca uyarıyı gerektiren fiil ve hâllerden A) Mesleğin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu olarak adil ve tarafsız davranmamak B) Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek veya bunları yerine getirmemek C) Müşteri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak D) Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek 2. A hisse senedinin bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı 7,36 TL dir. Fiyat adımı 0,05 olduğuna göre A hisse senedinin bir sonraki seans işlemlerinde uygulanacak baz fiyatı kaç TL olur? A) 7,30 B) 7,35 C) 7,36 D) 7,41 3. Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşlem hacmi B) İşlem birimi C) Fiyat limiti D) Fiyat adımı 4. I- Açılış seansı - çok fiyat II- Açılış seansı - tek fiyat III- Sürekli müzayede - çok fiyat Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mevcut durumda İMKB Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan işlem yöntemlerindendir? A) I - II B) II - III C) Yalnız II D) Yalnız III 5

6 A 5. I- Klavye ile emir iletimi II- ExAPI ile emir iletimi III- Disketle emir iletimi Mevcut durumda İMKB Hisse Senetleri Piyasasında emir iletim yöntemi olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri uygulanmaktadır? A) I - II B) II - III C) Yalnız II D) Yalnız III 8. I- Vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektubu II- Devlet tahvili III- Nakit IV- Hisse senedi Yukarıdaki varlık türlerinden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında teminat olarak kabul edilemez? A) Yalnız I B) II - III C) Yalnız IV D) I - IV 6. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Kotasyon Yönetmeliği uyarınca Borsa kotundan çıkarmayı gerektiren durumlardan birisi olarak nitelendirilmez? A) Ortaklığın ara dönemler dâhil olmak üzere son iki döneme ait bağımsız denetim raporunun olumsuz görüş içermesi B) Ortaklığın aktiflerinin satış fiyatları esas olmak üzere düzenlenen ara bilançosuna göre sermayesinin beşte biri C) Ortaklığı temsile yetkili kişilerin öncelikle Borsaya verilmesi gereken bilgileri, Borsaya vermeden önce Borsa dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlara vermesi D) İlgili menkul kıymetin piyasa değerinin, nominal değerinin çok altına düşmesi 9. İMKB Hisse Senetleri Piyasası teminatlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hisse Senetleri Piyasasında yatırılacak teminatın miktarı, borsadaki iş hacmi dikkate alınarak borsanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. B) Hisse Senetleri Piyasasında faaliyetleri geçici olarak durdurulduktan sonra yeniden işlem yapma izni verilen üyelerden hiçbir teminat alınmaz. C) Maktu teminat tüm üyelerce eşit olarak yatırılması gereken teminat tutarıdır. D) Munzam teminat, üçer aylık dönemler içinde Hisse Senetleri Piyasası işlemleri sonucunda takas yükümlülüğünü takas gününde yerine getirmeyerek temerrüde düşen üyelerden alınan teminat türüdür. 7. I- Hisse senetlerinin halka arzında aracı kuruluşlar bakiyeyi yüklenim ve en iyi gayret aracılığı olmak üzere iki şekilde aracılık edebilirler. II- Halka arzdan önce yatırımcıların olası talepleri talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın aracı kuruluşlar tarafından toplanabilir. III- Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklığın sermaye artırımı yoluyla halka arzında aracı kuruluş bakiyeyi yüklenim yöntemiyle aracılık eder. Hisse senetlerinin halka arzı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 10. İMKB Hisse Senetleri Piyasası bünyesinde açılan Rüçhan Hakkı Kupon Pazarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rüçhan hakkı kupon pazarında özel emir verilemez. B) Pazar kapanış günü rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 5 inci iş günüdür. C) Fiyat adımları Ulusal Pazarda uygulandığı şekildedir. D) Pazar açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 6

7 A 11. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında emir düzeltmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Alım-Satım Sistemi ne girilen emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. B) Emir iyileştirilmesi, alış emri için fiyatı yükseltmek, satış emri için fiyatı düşürmek anlamındadır. C) Geçici olarak işleme kapatılmış hisse senedinde kapalılık süresince emir miktarının azaltılması mümkündür. D) Emir düzeltmesi işlemleri açılış seansında yapılır. 15. Özel emir kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru A) Özel emirlerde bir seferde üye adına sisteme girebilecek pay miktarının üst sınırı şirket sermayesinin % 10 udur. B) Kurucu ve imtiyazlı payların da özel emir olarak yazılabilmesi mümkündür. C) Özel emirlerin kısmi olarak eşleştirilebilmesi mümkündür. D) Gerçekleşen özel emir işlemleri Günlük Bülten de toplu olarak ilan edilmektedir. 12. İMKB de bulunan aşağıdaki pazarlardan hangisi kot içi pazar niteliğindedir? A) Gözaltı Pazarı B) İkinci Ulusal Pazar C) Yeni Ekonomi Pazarı D) Kurumsal Ürünler Pazarı 16. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki emirlerin geçerlilik sürelerinden A) Sürekli Emir B) Günlük Emir C) Anlık Emir D) Tarihli Emir 17. Aşağıdaki emirlerden hangisi maksimum lot miktarı sınırlamasına tabidir? 13. İMKB Hisse Senetleri bünyesindeki Yeni Ekonomi Pazarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borsa payı Ulusal Pazar da geçerli olan borsa payının yarısıdır. B) İşlem gören hisse senetleri İMKB-100 Endeksine dâhil edilmez. C) Kot içi pazar niteliğindedir. D) Özel emir ile girilebilir. 14. Hisse senedinin üzerindeki yazılı (nominal) değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 50 Kuruş B) 1 Lira C) 5 Lira D) 10 Lira A) Özel emirler B) Kalanı iptal et emirleri C) Özel limit değerli emirler D) Limit fiyatlı normal emirler 18. I- İşlem sayısı II- Maksimum lot miktarı III- İşlem değeri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında üye temsilcilerinin emirlerini sisteme aktarırken uymak zorunda oldukları sınırlamalardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 7

8 A 19. Aşağıdakilerden hangisinin hisse senetleri, İMKB tarafından İMKB Hisse Senetleri Piyasası için hesaplanan İMKB Tüm Endeksi ne dâhil A) Menkul kıymet yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları D) Ulusal Pazar da işlem gören şirketler 20. Hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketlerden üretim yeri/faaliyet merkezi aynı şehirde olanların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan endeks aşağıdakilerden hangisidir? A) İMKB Şehir Endeksleri B) İMKB Ulusal 100 Endeksi C) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi D) Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri 22. (E) şirketi ödenmiş sermayesinin 2,5 milyon TL (% 25) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmak, 1,5 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanarak hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmek suretiyle toplam 3 milyon TL bedelli, 14 milyon TL (% 140) de bedelsiz olarak 10 milyon TL den 28 milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerini 20 Nisan tarihinden itibaren dağıtmaya başlayacak ve mevcut hisse senetleri için % 80 oranındaki brüt kâr paylarını da 26 Mayıs tarihinden itibaren ödeyecektir. Bedelsiz hakları üzerinde olarak işlem gören hisse senedinin 19 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı ise 10,40 TL dir. Ayrı işlem sırası açıldığı varsayımıyla, hisse senedi dağıtımının başladığı gün yeni hisse senetlerinin baz fiyatı kaç TL olur? A) 4,20 B) 4,12 C) 4,00 D) 3, (K) şirketinin çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (% 20) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak, 25 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanıp hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilerek toplam 65 milyon TL bedelli, 60 milyon TL (% 30) de bedelsiz olarak 200 milyon TL den 325 milyon TL ye yükseltilmesi ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı, bedelsiz hisse senedi dağıtımı işlemleri ile % 75 oranındaki brüt kâr payı ödemeleri 18 Nisan tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Şirketin hisse senetlerinin 17 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 4,52 TL dir. Yukarıdaki bilgilere göre (K) şirketine ait hisse senetlerinin sermaye artırımı sonrası baz fiyatı kaç TL olur? A) 2,24 B) 2,38 C) 2,46 D) 2, ABC Şirketinin tüm hisse senetlerine % 82 oranında brüt kâr payını 5 Mayıs tarihinden itibaren ödediği ve hisse senetlerinin 4 Mayıs tarihindeki en son ağırlıklı ortalama fiyatının 56,30 TL olduğu durumda hisse senetlerinin kâr payı ödemesinin başladığı tarihteki baz fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 55,25 B) 55,50 C) 55,55 D) 56, Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde müşteri tarafından yatırılan özkaynak tutarının gerekli özkaynak tutarının altına düşmesi hâlinde aracı kurum tarafından özkaynak oranını aşağıdakilerden hangi orana tamamlayacak şekilde özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur? A) % 20 B) % 25 C) % 40 D) % 50 8

9 25. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle içerden öğrenenlerin ticareti fiilinin özelliklerinden biri TEMEL DÜZEY 1180 TAHVİL VE BONO PİYASALARI A A) Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri esas alarak işlem yapılmasını içerir. B) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozucu bir etkide bulunur. C) Bu fiilin sadece sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri tarafından işlenebileceği öngörülmüştür. D) Yapılan işlem mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek sonuçlarını doğurabilir. 1. Bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisine ne ad verilmektedir? A) Reel Getiri B) Nominal Getiri C) Basit Getiri D) Nominal Değer 2. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasına ne denir? A) Repo B) Tescil C) Ters repo D) İtfa 3. Aşağıdakilerden hangisinde tranş doğru olarak tanımlanmıştır? A) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limitidir. B) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti üst sınırıdır. C) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti alt sınırıdır. D) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti içindeki her bir kademedir. 4. I- Aracı kuruluşlar II- Yatırım fonları III- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası IV- Sigorta şirketleri Yukarıda yer alan kuruluşlardan hangileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gerçekleştirebilir? A) I - II B) I - III C) II - III D) II - IV 9

10 A 5. Birinci tranş işlem limiti karşılığı olarak TL nakit ve TL değerinde Devlet tahvili yatıran bir bankanın İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında sahip olacağı işlem limiti ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL 9. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında geçerli emir türlerinden biri A) Piyasa Emri B) Özel Emir C) Kalanı İptal Et Emri D) Gerçekleşmezse İptal Et Emri 6. Türkiye de Avro para biriminden ihraç edilmiş, 2 Haziran 2010 itfa tarihli, sıra numarası 1 ve kontrol hanesi 4 olan Devlet tahvilinin ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir? A) TRT020610F14 B) TRB200610F41 C) TRT200610T14 D) TRB020610T İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aşağıdakilerden hangisinde sadece kirli fiyat üzerinden emir iletilebilir? A) Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları B) Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış anaparaları C) İskontolu olarak ihraç edilen TL ödemeli Hazine bonoları D) İskontolu olarak ihraç edilen döviz ödemeli Hazine bonoları 7. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanmasında kullanılan ISIN kodu hangi kurum tarafından üretilmektedir? A) Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ B) Sermaye Piyasası Kurulu C) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8. Tahvil ve bono piyasasındaki limitli emir tipine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fiyat/getiri ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir. B) Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. C) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler. D) Emir pasif emirlerle kısmi veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir. 11. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında üye hatası sonucu gerçekleşen işlemlerin iptali için kabul edilebilecek bir gerekçe A) Emir girerken fiyat/getiri girişinde maddi hata yapmak B) Portföyünde veya müşterisinde olan kıymeti sehven satmak C) Emir girerken repo oranı veya miktar girişinde maddi hata yapmak D) Sehven alış/repo emri yerine satış/repo emri girmek 12. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo ve Ters Repo, Normal Emirler Pazarında yürürlükte bulunan minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdakilerden hangisidir? A) TL TL B) TL TL C) TL TL D) TL TL 10

11 A 13. Aşağıda sayılan menkul kıymetlerden hangisinde piyasa yapıcılığı sistemi uygulanmaktadır? A) Özel sektör tahvilleri B) Gayrimenkul sertifikası C) Devlet iç borçlanma senetleri D) İMKB-30 Endeksinde yer alan hisse senetleri 14. Devlet İç Borçlanma Senedi satış ihalelerinde rekabetçi olan veya olmayan teklifler verilebilmektedir. Aşağıdaki kurumlardan hangisi rekabetçi olmayan teklif verme hakkına sahiptir? A) Piyasa yapıcı bankalar B) Piyasa yapıcı aracı kurumlar C) Piyasa yapıcı olmayan bankalar D) Piyasa yapıcı olmayan aracı kurumları 15. Aşağıdaki piyasa hareketlerinin hangisi TL ve repo faiz oranlarında artış, döviz ve altın fiyatlarında azalış beklentisine yol açar? A) Hazine ihale ödemesi B) T.C. Merkez Bankası döviz alışı C) T.C. Merkez Bankası repo ihalesi D) Likidite rezerv rakamlarının yüksek açıklanması 16. Ekonomide diğer değişkenlerin değişmediği varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisi tahvil fiyatlarının yükselmesine yol açmaz? A) Merkez Bankasının doğrudan bono alımı gerçekleştirmesi B) Hazine ihalesinde beklenenden düşük satış yapılması C) Hazine bonolarının itfa edilmesi D) Döviz fiyatlarında hızlı artış 17. Zorunlu karşılık uygulaması, para arzının kontrolü amacıyla kullanılan bir para politikası aracıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zorunlu karşılık oranı (r), parasal çarpan (m) ve para arzındaki (M) ilişki doğrudur? r m M A) Artırılırsa artar artar B) Azaltılırsa azalır artar C) Artırılırsa azalır azalır D) Azaltılırsa artar azalır 18. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının piyasa ile gerçekleştirdiği işlemlerden 19. A) Devlet İç Borçlanma Senedi alım ve satım işlemleri B) Özelleştirme kaynaklı TL transferleri C) Döviz alım ve satım işlemleri D) İhracat reeskont kredileri Tahvil Hazine Bonosu Borç Stoku Bir ülke ekonomisinde iç borçlanmada yararlanılan enstrümanların borç stoğuna olan oranına ilişkin veriler yukarıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. Bu ekonomi için ne söylenemez? A) Ekonomide iç borç tutarı azalmıştır. B) Ekonomi borçlanma vadesini uzatmıştır. C) İç borç içerisinde tahvilin ağırlığı artmıştır. D) Borç yönetimi açısından başarılı bir uygulama dönemi geçirilmiştir. 11

12 A 20. Aşağıdaki kurumlardan hangisi devletin bütçe açığının finansmanından sorumludur? A) Maliye Bakanlığı B) Hazine Müsteşarlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 24. Aşağıda vadesine kalan gün sayıları belirtilen ve Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Endeksleri hesaplamasına dâhil olan Devlet iç borçlanma senetlerinden hangisi bir sonraki gün Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Endeksleri hesaplamasına dâhil edilir? A) 61 B) 91 C) 181 D) Bir ülkenin kamu borç stoğunda büyük bir azalış meydana gelmiştir. Bu ülke ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? A) Toplam tüketimde bir artış olabilir. B) İstihdam imkânlarında azalış olabilir. C) Yatırımlarda bir artış olabilir. D) Faiz hadleri düşebilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Devlet İç Borçlanma Senedi Endekslerinden Fiyat ve Performans Endekslerinin hesaplandığı vadeler arasında yer almaz? A) 3 aylık (91 gün) B) 9 aylık (273 gün) C) 15 aylık (456 gün) D) 18 aylık (547 gün) 22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kaydında olan Devlet iç borçlanma senetlerinin Borsa dışında yapılan alım-satım işlemlerinin tescil merci aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkez Bankası B) Hazine Müsteşarlığı C) Sermaye Piyasası Kurulu D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 23. Bir tahvilin fiyatında, hem vadeye kalan günün azalması hem de piyasa faiz oranlarının değişmesi (artış veya azalış) nedeni ile meydana gelen değişimleri gösteren endekse ne denir? A) Performans Endeksi B) Sektör Endeksi C) Fiyat Endeksi D) Mali Endeks 12

13 A 1240 TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE VE MALİ ANALİZ 1. Aşağıdakilerden hangisi TL nin yıllık % 20 faiz oranı üzerinden 5 inci yıl sonunda bileşik faizle toplam tutarını verir? 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile Atina Borsasında (ATHEX) işlem gören hisse senetlerinden oluşturulan Türk-Yunan Ortak Endeksi nin kısaltmasıdır? A) GT-30 B) XU30 C) XUKURY D) XU100 A) TL B) 2.073,6 TL C) 2.488,3 TL D) 2.986,0 TL 2. Nominal faiz oranının % 21, enflasyon oranının % 10 olduğu bir ülkede reel faiz oranı nedir? A) % 11 B) % 10 C) % 12 D) % 9 3. Bir yatırımcı ABC bankasına TL yatırmıştır. ABC Bankasının yıllık mevduat faiz oranının % 10 olması hâlinde, 3 yıl sonra yatırımcının eline geçecek para kaç TL dir? (Bileşik faiz uygulandığını varsayalım.) A) 1300 B) 1331 C) 1371 D) Vadesine 180 gün kalmış TL nominal değerli bir hazine bonosu % 18 faiz oranı ile satılıyorsa fiyatı yaklaşık kaç TL olur? (Bir yıl 365 gündür.) 7. I- Bilanço II- Gelir Tablosu III- Satışların Maliyeti Tablosu IV- Nakit Akım Tablosu V- Fon Akım Tablosu Muhasebe sistemi uygulamaları genel tebliğince, yukarıdakilerden hangileri, herhangi bir koşula bağlı olmadan, tüm işletmelerin hazırlamakla yükümlü oldukları temel finansal tablolardır? A) I - II B) I - II - III C) I - II - IV - V D) II - III - IV 8. Nakit akım tablosu hazırlarken aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem içi nakit girişi olarak dikkate alınmalıdır? A) Faaliyet giderleri B) Duran varlık yatırımı C) Hisse senedi ihraç primleri D) Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri A) 832 B) 877 C) 918 D) Vadesi 4 yıl olan, TL nominal değerli kuponsuz bir tahvilin faiz oranı % 22 ise bugünkü değeri yaklaşık kaç TL olur? A) 712 B) 618 C) 532 D) Bir işletmenin stokları olmaksızın dönen varlıklarının kısa vadeli kaynaklarına bölünmesi (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) aşağıdaki oranlardan hangisini ifade eder? A) Nakit Oran B) Asit-test Oranı C) Cari Oran D) Kârlılık Oranı 13

14 A 10. Aşağıdaki finansal oranlardan hangisi bir işletmenin kaynak yapısının ölçüm ve değerlendirilmesinde kullanılır? A) Cari oran B) Stok devir hızı oranı C) Finansal kaldıraç oranı D) İşletme sermayesi devri hızı oranı 14. Aşağıdaki risklerden hangisi portföy oluşturma sürecinde ortadan kaldırılabilir? A) Kur riski B) Faiz riski C) Sistematik risk D) Sistematik olmayan risk 11. Bir şirketin bu yıl hisse başına dağıtmış olduğu temettü tutarı 3 TL olup daha sonraki yıllarda bu temettü tutarının her yıl % 5 artacağı öngörülmektedir. İskonto oranı % 10 ise bu hisse senedinin Temettü Kapitalizasyonu ile değerleme yöntemine göre değeri kaç TL dir? 15. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk kaynaklarından A) Faiz Oranı Riski B) Endüstri Riski C) Pazar Riski D) Kur Riski A) 21 B) 30 C) 31,5 D) Net kâr = TL Hisse senetlerinin toplam değeri = TL Özkaynaklar toplamı = TL Bir şirkete ilişkin yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; şirketin fyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranları sırasıyla ne olacaktır? A) 3-2 B) 1,5-2 C) 2-3 D) 1, Aşağıdakilerden hangisi şirket ve hisse senedi değerleme yöntemlerinden birisi A) Borsa Değeri B) Net Aktif Değeri C) Muhasebe Değeri D) Net İşletme Sermayesi Değeri yıl vadeli, her yıl sonu 150 TL kupon ödemesi olan TL nominal değerli tahvilin, piyasa faiz oranının % 15 olduğu bir ortamda değeri kaç TL dir? A) B) C) D) Piyasa risk primi % 12 risksiz faiz oranı % 5, beta kat sayısı 1,4 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaç olacaktır? A) 17 B) 19 C) 21,8 D) 23,6 18. Nominal değeri TL, 3 ayda bir faiz ödemeli tahvilin yıllık faiz oranı % 16 ise kupon ödemelerinin her biri kaç TL dir? A) B) C) 800 D)

15 A 19. Bir işletmenin şüpheli hâle gelmiş bir alacağı için karşılık ayırması, aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? A) İhtiyatlılık B) Maliyet Esası C) Dönemsellik D) Tutarlılık 20. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz? A) Kişilik kavramı B) Önemlilik kavramı C) Sosyal sorumluluk kavramı D) İşletmenin önceliği kavramı 21. Tek düzen hesap planına göre, aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi sermaye yedeği A) Yasal Yedekler B) Hisse Senetleri İhraç Primleri C) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları D) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 24. Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzenine ilişkin SPK düzenlemelerine göre yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan ücretlerin mahiyetini göstermek üzere düzenlenen müteselsil numaralı belgelere ne ad verilir? A) Nakit alındı-ödendi belgesi B) İşlem Sonuç Formu C) Müşteri Emir Formu D) İşlem Dağıtım Listesi 25. I- Aracı kurumların bünyelerinde bir teftiş birimi oluşturmaları ve bu birimde münhasıran çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam etmeleri zorunludur. II- Bankalarla acentelik tesisine izin verilen aracı kurumlar acentalarının sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere banka teftiş birimlerinden istifade edebilirler. III- Teftiş birimi doğrudan Genel Müdüre bağlı ve sorumlu olarak çalışır. Aracı kuruluşların teftiş sistemi ve teftiş birimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II 22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tek DÜzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar başlığı altında yer almaz? A) İştirakler B) Haklar C) Özel Maliyetler D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 23. Aşağıdakilerden hangisi Aracı Kuruluşlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgelerden A) Nakit alındı-ödendi belgesi B) Müşteri emir formu C) Hesap ekstresi D) Hesap takip listesi 15

16 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ B Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları ve Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

18 B 1120 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi TSPAKB disiplin kurulları uyarınca uyarıyı gerektiren fiil ve hâllerden A) Mesleğin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu olarak adil ve tarafsız davranmamak B) Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek veya bunları yerine getirmemek C) Müşteri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak D) Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek 2. Üyeler gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket ederek, kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar. ifadesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları aşağıdaki genel ilkelerden hangisini ifade etmektedir? 4. I- Türev araçların alım satımına aracılık yapmaları II- Takas hizmeti vermeleri III- Kendi menkul kıymetlerini ihraç etmeleri Bankaların yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu na tabidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - III D) II - III 5. Aşağıdakilerden hangisi Mali Suçları Araştırma Kurulunun görev ve yetkilerinden biri A) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek B) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek C) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek D) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak A) Saydamlık ilkesi B) Mesleki özen ve titizlik ilkesi C) Dürüst ve adil davranma ilkesi D) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi 3. Aşağıdakilerden hangisi Birliğin görev ve yetkilerinden A) Üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla dernek kurmak B) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak C) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek D) Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü iş birliği yapmak 6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da kıymetli maden olarak sayılmamıştır? A) Altın B) Alüminyum C) Gümüş D) Platin 7. Aşağıdakilerden hangisi İMKB tarafından üyelerine verilebilecek disiplin cezalarından biri A) Uyarı B) Para cezası C) Faaliyet izninin iptali D) Borsa üyeliğinden çıkarma 2

19 B 8. Aşağıdakilerden hangisi İMKB üyelerinden biri A) Aracı kurumlar B) Ticari bankalar C) Yatırım ve kalkınma bankaları D) Gayrimenkul değerleme şirketleri 11. Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden hangisinin ilan ve reklamları Kurul düzenlemelerine tabi A) Aracı kurumlar B) Derecelendirme kuruluşları C) Pay sahibi 50 yi aşan anonim şirketler D) Menkul kıymetleri halka arz olunan ihraççılar 9. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantlarının özelliklerinden biri A) Bir ortaklığın kendi payları üzerine varant ihraç edebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine tabi olması gerekir. B) Her hâlükârda ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracını satın alanlara verilmesi zorunludur. C) Varantlar bir ortaklığın paylarını belirli bir vadede bedelli veya bedelsiz alma hakkı verir. D) Ortaklık varantları ilgili sermaye piyasası aracı ile birlikte SPK kaydına alınır. 12. Borçlanma araçları ihracına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borçlanma aracı ihracı için ortaklık statüsündeki ihraççıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. B) Kurul kaydına alınma başvurusu için belli bir zaman sınırlaması yoktur. C) Borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. D) İhraç edilecek borçlanma araçlarının Kurula kaydettirilmeleri zorunludur. 10. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ve borçlanma araçlarına ilişkin farklardan biri A) Hisse senetleri ortaklığın sermayesini oluşturan payları temsil eder, borçlanma araçları ise ortaklığın alıcıya olan borcunu temsil eder. B) Hisse senetlerinin halka arzında arz sonrası fiyat istikrarına yönelik işlemler yapılabilir, borçlanma araçlarında böyle bir imkân yoktur. C) Borçlanma araçları ve hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. D) Gerek borçlanma araçları gerekse hisse senetleri mevzuatla belirlenen ihraç limiti dâhilinde ihraç edilebilir. 13. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde tutulacak hesaplardan biri A) İhraççılar B) Aracı kuruluşlar C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Yetkili takas ve saklama kuruluşları 14. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Portföylerinde yer alan gayrimenkullerin inşaat işlerini kendi personeli vasıtasıyla yürütürler. B) Kuruluş ve sermaye artırımlarında ayni sermaye konulması mümkündür. C) Kurucularından en az birinin lider sermayedar olması gereklidir. D) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar. 3

20 B 15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanacak satış yöntemlerinden biri A) Fiyat teklif alma yoluyla talep toplama yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplamaksızın satış yöntemi D) Geri alım vaadiyle satış yöntemi 18. Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB) ihracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurul kaydına alınması zorunludur. B) KZOB lerin satış süresi her seri için en çok iki yıldır. C) KZOB ler hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. D) İhraç edilecek KZOB lerin üzerine, kâra ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi verilemeyeceği açıkça yazılır. 16. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırım ortaklığı ve menkul kıymet yatırım fonu arasındaki farklardan biri A) Yatırım ortaklıklarında asgari başlangıç sermayesine karşılık yatırım fonlarında asgari fon tutarı bulunur. B) Yatırım ortaklıkları esas sözleşmeye, yatırım fonları ise fon iç tüzüğüne dayanılarak kurulur. C) Yatırımcıların yatırım fonlarına katılımı katılma belgesi almak suretiyle, yatırım ortaklıklarına katılımı ise hisse senedi almak suretiyle olur. D) Yatırım ortaklıkları menkul kıymetlerin alım satıma aracılık edebildiği hâlde yatırım fonları aracılık yapamaz. 19. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği uyarınca oluşturulan yatırımcıları koruma fonunun varlığı aşağıdakilerden hangisinde değerlendirilemez? A) Kamu bankalarında hazine bonosu B) Kamu bankalarında mevduat C) Kamu bankalarında ters repo D) Aracı kurumlarda hisse senedi 17. Esas sözleşmede yer alması kaydıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklıklar, Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki veremez? A) Bilanço kâr ve zarar hesabının tasdiki B) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması D) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması 20. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkilerinden A) İzleme B) Takas ve saklama C) Kayıt tutma D) Denetleme 21. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu fon kurulu nun görevlerinden A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünün yönetilmesi B) Emeklilik yatırım fonunun iç kontrol sisteminin oluşturulması C) Emeklilik yatırım fonu ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması D) Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması 4

21 22. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan özelliklerinden biri TEMEL DÜZEY 1160 HİSSE SENETLERİ PİYASALARI B A) İbarelerinin aynı olması B) Yatırım aracı olarak kullanılması C) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması D) Şartlarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olması 23. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sermaye piyasası faaliyeti A) Yatırım danışmanlığı B) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği C) Türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık D) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri 24. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde bağımsız denetim raporu düzenlenmesine gerek yoktur? A) Halka arz B) Nevi değiştirme C) Kuruluş aşamasında D) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş 1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle içerden öğrenenlerin ticareti fiilinin özelliklerinden biri A) Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri esas alarak işlem yapılmasını içerir. B) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozucu bir etkide bulunur. C) Bu fiilin sadece sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri tarafından işlenebileceği öngörülmüştür. D) Yapılan işlem mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek sonuçlarını doğurabilir. 2. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde müşteri tarafından yatırılan özkaynak tutarının gerekli özkaynak tutarının altına düşmesi hâlinde aracı kurum tarafından özkaynak oranını aşağıdakilerden hangi orana tamamlayacak şekilde özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur? A) % 20 B) % 25 C) % 40 D) % Aşağıdakilerden hangisi konut finansmanı kuruluşu olarak faaliyette bulunamaz? A) Bankalar B) Aracı kurumlar C) Finansman şirketleri D) Finansal kiralama şirketleri 3. ABC Şirketinin tüm hisse senetlerine % 82 oranında brüt kâr payını 5 Mayıs tarihinden itibaren ödediği ve hisse senetlerinin 4 Mayıs tarihindeki en son ağırlıklı ortalama fiyatının 56,30 TL olduğu durumda hisse senetlerinin kâr payı ödemesinin başladığı tarihteki baz fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 55,25 B) 55,50 C) 55,55 D) 56,00 5

22 B 4. (E) şirketi ödenmiş sermayesinin 2,5 milyon TL (% 25) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmak, 1,5 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanarak hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmek suretiyle toplam 3 milyon TL bedelli, 14 milyon TL (% 140) de bedelsiz olarak 10 milyon TL den 28 milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerini 20 Nisan tarihinden itibaren dağıtmaya başlayacak ve mevcut hisse senetleri için % 80 oranındaki brüt kâr paylarını da 26 Mayıs tarihinden itibaren ödeyecektir. Bedelsiz hakları üzerinde olarak işlem gören hisse senedinin 19 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı ise 10,40 TL dir. Ayrı işlem sırası açıldığı varsayımıyla, hisse senedi dağıtımının başladığı gün yeni hisse senetlerinin baz fiyatı kaç TL olur? A) 4,20 B) 4,12 C) 4,00 D) 3,96 6. Hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketlerden üretim yeri/faaliyet merkezi aynı şehirde olanların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan endeks aşağıdakilerden hangisidir? A) İMKB Şehir Endeksleri B) İMKB Ulusal 100 Endeksi C) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi D) Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri 7. Aşağıdakilerden hangisinin hisse senetleri, İMKB tarafından İMKB Hisse Senetleri Piyasası için hesaplanan İMKB Tüm Endeksi ne dâhil A) Menkul kıymet yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları D) Ulusal Pazar da işlem gören şirketler 5. (K) şirketinin çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (% 20) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak, 25 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanıp hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilerek toplam 65 milyon TL bedelli, 60 milyon TL (% 30) de bedelsiz olarak 200 milyon TL den 325 milyon TL ye yükseltilmesi ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı, bedelsiz hisse senedi dağıtımı işlemleri ile % 75 oranındaki brüt kâr payı ödemeleri 18 Nisan tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Şirketin hisse senetlerinin 17 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 4,52 TL dir. Yukarıdaki bilgilere göre (K) şirketine ait hisse senetlerinin sermaye artırımı sonrası baz fiyatı kaç TL olur? A) 2,24 B) 2,38 C) 2,46 D) 2,66 8. I- İşlem sayısı II- Maksimum lot miktarı III- İşlem değeri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında üye temsilcilerinin emirlerini sisteme aktarırken uymak zorunda oldukları sınırlamalardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 9. Aşağıdaki emirlerden hangisi maksimum lot miktarı sınırlamasına tabidir? A) Özel emirler B) Kalanı iptal et emirleri C) Özel limit değerli emirler D) Limit fiyatlı normal emirler 6

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı