IW V2/0613

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IW 35 105983 V2/0613"

Transkript

1 IW V2/0613

2 TR Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir 1. Genel bilgiler Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler Sembol tanımı Mükellefiyet ve garanti Telif hakkın korunması Uygunluk açıklaması Emniyet Genel bilgiler Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri Kullanış şartlarına uygun kullanımı Nakil, Paketleme ve Depolama Nakil kontrolü Paketleme Depolama Teknik veriler Teknik bilgiler Cihazın alt takımları Kurulması ve kullanılması İndüksiyon kaynatma yerlerinin işleyiş tarzı Emniyet bilgileri Pişirme işi için elverişli kaplar Kurulması ve bağlanması Kullanımı Temizliği ve Bakımı Emniyet bilgileri Temizliği Bakımına ilişkin emniyet bilgileri Muhtemel arızalar Arındırma Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Almanya Fax: +49 (0)

3 1. Genel bilgiler 1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler Bu kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır. İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir. Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır. Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir. 1.2 Sembol tanımı Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır. UYARI! Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder. Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız. UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur. DIKKAT! Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir. TALİMAT! Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir. DIKKAT! Manyetik alan! Makinenin alt mahfazasını açmayınız

4 1.3 Mükellefiyet ve garanti Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur. Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur. Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir. TALİMAT! Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir. Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız. 1.4 Telif hakkın korunması Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma kısmi alıntı da dahil olmak üzere içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur. TALİMAT! İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır. 1.5 Uygunluk açıklaması Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur. Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz

5 2. Emniyet Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır. İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir. Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır. 2.1 Genel bilgiler Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir. Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur. Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir. 2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır. Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır. Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır

6 DİKKAT! o Tesis, gerekli gözetim yapılması şartıyla yaşı 8 üstü olan çocuklar tarafından kullanılabildiği gibi kısmi fiziksel, sensorik ve zihinsel engelli kişiler ya da ilgili tecrübeleri az olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kişiler, tesisi kullanmadan önce tesisi nasıl emniyetli bir şekilde kullanmaları hakkında bilgilendirilmeli ve tesisin kullanılmasından doğabilecek tehlikeleri anlamalıdırlar. o Çocuklar tesisle oynamamalı. o Çocuklar, yaşları 8 den küçük ve gözetimsiz iseler tesisi temizlememeli, ilgili bakım işleri yapmamalıdır. o Yasları 8 den küçük olan çocuklar tesisin ve ait olduğu elektrik kordonun yakınında bulunmamalı. o İşbu talimatnameyi iyice saklayın. Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin. o Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli. o Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir. 2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür. Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir. Ocak, dış kumanda saati ya da kumanda tesisatı aracılığı ile çalışamaz. İndüksiyonlu wok yalnızca uygun tava kullanılarak yemek hazırlamak veya ısıtmak için tasarlanmıştır. İndüksiyonlu wok aşağıda belirtilmiş amaçlar için kullanılmamalıdır: - Sağlığa zararlı, kolay buharlaşan ve yanıcı sıvıları veya maddeleri ısıtmak için DİKKAT! Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir. Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır. Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur

7 3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil kontrolü Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın. Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir. 3.2 Paketleme Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız. TALİMAT! Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz. Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun. 3.3 Depolama Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin. Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın: - Açık havada muhafaza etmeyin. - Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin. - Agresif maddelere maruz bırakmayın. - Güneş ışınlarından koruyun. - Mekanik sarsılmaları önleyin. - Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin

8 4. Teknik veriler 4.1 Teknik bilgiler Ürün adı: IW 35 İndüksiyon zemin wok u Ürün no.: Yapımı: Mahfaza: paslanmaz çelik, Konkav yüzey: cam, Ø 260 mm Elektrik seviyesi: 10 ( W) Isı aralığı: Zamanlayıcı: (60 C do 240 C) dakika Elektrik değeri: 230 V~ 50 Hz 3500 W Ebatları: genişliği: 340 x derinliği: 440 x yüksekliği 125 mm Ağırlığı: Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur! 6,9 kg 4.2 Cihazın alt takımları Konkav yüzey Mahfaza Ayaklar Servis paneli

9 Dijital ekranlı dokunmatik servis paneli Zaman ayarı 2Dijital displey 3 Güç, sıcaklık ve zaman seviyesi LED kontrol lambaları 4 Sıcaklık aralığı secimi ve seviye seçimi 5 DEVREDE kontrol lambasi 6 DEVREDE / DEVRE DIŞI butonu 7 Buton 8 Buton : zaman, sıcaklık ya da güç artışı Güç : zaman, sıcaklık ya da güç azalımı Toz ve yağ filtresi İndüksiyonlu ocak, makinenin dibinde bulunan toz ve yağ filtresine sahiptir. Toz ve yağ filtresinin amacı, kir ve yağın, vantilatör tarafından emilen hava ile beraber mahfazaya girmesini engellemektir. Filtre, bulaşık yıkama makinesinde yıkanabilir. Toz ve yağ filtresi

10 5. Kurulması ve kullanılması 5.1 İndüksiyon kaynatma yerlerinin işleyiş tarzı İndüksiyon pişiricilerinde cam keramiğin altında aktarıcı bobine elektrik gerilimi verilmektedir. Burada fiziksel bir efektten dolayı direk tencere dibini ısıtan manyetik alanlar oluşmaktadır. Bunun anlamı zaman ve enerji tasarrufudur, çünkü alışagelmiş kaynatma alanlarındaki gibi önce ısıtma aracı ve cam keramik ısıtılmamaktadır. Diğer bir avantaj ise, yukarıda tarifi yapılan teknik özelliklerinden dolayı, çok kısa kaynama süreleridir. Başkaca bunu takiben ayarlarında yapılacak tüm değişikliklerin anında ısı sağlaması gelmekte ve ince ayar aşamalı ayarlanabilir. İndüksiyon pişiricisi ayar değişikliklerinde gaz ocaklarında gibi benzer hızda tepki vermektedir, çünkü önce başkaca materyallerin ısıtılması gerekmeksizin enerji tencereye hemen ulaşmaktadır. İndüksiyon tekniği bu reaksiyon hızını, ısı veriminin tam olarak dozajını sağlayabilmek için, elektriğin prensibi avantajıyla bağdaştırmaktadır. İndüksiyon pişiricinin başkaca avantajları: Kaynama alanı sadece endirek tencere tava tabanı üzerinden ısıtıldığından taşan malzeme yanıp yapışmaz ve kullanıcı için de neredeyse hiçbir yanma tehlikesi oluşmamaktadır. Pişirme yüzeyinin ısınması tamamen sıcak tencere tavayı sonucudur. Eğer cihaz, levhada kap olmadan çalıştırılırsa ya da kap levhadan alınırsa ikaz sinyali ir kac defa duyulur ve 30 saniye sonra cihaz devre dışı edilir. Cihaz, pişirme levhasında uygun kabın bulunup bulunmadığını analiz ettiği için eğer levhanın üzerinde indüksiyon fırını için uygun bir kap bulunmuyorsa enerji nakli olmuyor. Cihaz takriben 30 saniyelik bir süre geçince kendiliğinden devre dışı edilir. Cihaz, üzerinde boş tencere tava ile çalışır durumdayken bir ısı sensörü otomatik kapamayı sağlamaktadır. 5.2 Emniyet bilgileri UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir. Fişi prizden güç kablosundan çekerek çıkarmamak gerekir, her zaman fişin başından tutarak çekmek gerekir. Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin

11 Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin. Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir. Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır. UYARI! Dış yüzey çok sıcaktır! Çalışır durumdayken bazı cihaz parçaları çok ısınır. Yaralanmaları önlemek için sıcak cihaz parçalarına dokunmayınız. İndüksiyon pişiricinin kendisi pişirme işlemi sırasında ısı oluşturmamaktadır. Ancak tencere tavanın sıcaklığı pişirme yüzeyini ısıtmaktadır. Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır. UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Havalandırma aralıklarına (hava giriş ve artık hava) herhangi bir cisim, örn. metal tel yada takım taklavat sokulmamalıdır. Bu elektrik çarpmasından dolayı yaralanmalara sebebiyet verebilir. İndüksiyon pişiricisi pişirme işlemi esnasında yada üzerinde sıcak tencere tava var iken yeri değiştirilmemelidir. Cihazı, gelişi güzel nesneleri koymak için bir yer olarak kullanmayınız. Özellikle, içinde yemek pişmeyen boş kapları levhaya koymayınız. Metal içerikli mutfak eşyalarını, tencere yada tava kapakları, bıçak yada metalden başkaca olan başkaca cisimleri Pişirme yüzeyinin üzerine koymayınız. Cihaz çalıştırıldığında bu cisimler ısınabilirler. Yüzük, saat vesaire kullandığınız nesneler eğer ısıtma yüzeyine yakın bulunursa çok ısınabilir. Pişirme yüzeyi ısıya dayanıklı camdan yapılmıştır. Hasar durumunda, söz konusu küçük bir çatlak dahi olsa cihazın derhal elektrik ile bağlantısı kesilmeli ve müşteri hizmetleri haberdar edilmelidir. Cihaz çalışır durumdayken manyetik cisimleri, örneğin kredi kartları, kasetler vs. Pişirme yüzeyinin üzerine konulmamalıdır. Aşırı ısınmayı önleme için alüminyum folyo yada metal kapaklar cihazın üst yüzeyine konulmamalıdır

12 Yanıcı olan (kıvılcım kapan), asitli veya alkalitik materiyalleri yada maddeleri cihazın yakınına getirilmemeli, aksi taktirde cihazın ömrünü kısaltabilir ve çalıştırıldığında patlama tehlikesini oluşturabilmektedir. Bilimsel testler indüksiyon pişiricisinin tehlike arz etmediğini kanıtladı. Yine de kalbinde pil olan şahısların cihaza çalışır vaziyetteyken en az 60 cm gibi bir mesafeyi korumaları gerekmektedir. UYARI! Elektrikten dolayı tehlike! Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebeb olabilir! Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın! Emniyet bilgilerine uyunuz! 5.3 Pişirme işi için elverişli kaplar İndüksiyon zemin wok unda sadece yuvarlaklaşmış, çelik, paslanmaz çelik ya da başka bir malzemeden yapılmış tavaları, indüksiyonlu cihazlara uygun olmaları şartı ile kullanınız (kullanacağınız yemek pişirme kabına ait kullanma talimatına göre hareket ediniz). TALİMAT! İyi çalışmaları için tavalarda manyetik dip bulunmalıdır (mıknatıs tavaya yerleştirilmiş olmalıdır). İndüksiyon wok u, manyetizeleşmiş kaba nazaran fazla yüksek sapma tespit ederse güç azalır, neticede fazla ısınmaya karşı koruma mekanizması işlemez. Dolayısıyla alüminyum, bronz kaplar ve metal olmayan kaplar kullanılmamalıdır. Örnek: Bartscher firmasının tavası Paslanmaz celik Soğuk kulplar: Sap ve karşı kulp İcerği: 6 Litre Olculeri: Ø 360 mm, H 110 mm (Kapak dahil yuksekliği 215 mm) Paslanmaz celik kapağı dahil Ürün no.:

13 5.4 Kurulması ve bağlanması İlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız. Cihazı, cihazın ağırlığına dayanabilen ve ısıya karşı hassas olmayan düz, emniyetli bir yere koyunuz. Cihazı asla yanıcı olan zeminlere koymayınız. Cihaz açık ateşli alanlara, elektrikli ocaklara, sobalara veya başkaca ısı kaynaklı yerlere yakına kurulmamalıdır. Cihaz fişe ulaşılabilir şekilde kurulmalıdır. Cihaza hava sağlayan ve cihazdan havayı çıkarmaya yarayan vantilasyon deliğini bloke etmeyiniz ve kapatmayınız. Boyle olursa cihaz aşırı bir şekilde ısınır. Cihazın etrafında, cihaz ile etraftaki duvar ve nesneler arasındaki mesafe en az 5-10 cm olmalıdır. Manyetik alanlara hassasiyet gösteren cisim ve cihazlara yakın yerlere İndüksiyon pişiricisini kurmayınız. (örneğin: Radyolar, Televizyonlar, vb.). Prizdeki elektrik devre, hiç olmazsa 16A ile korunmalıdır. Makine direkt olarak duvardaki prize bağlanmalı.çoklu fiş ya da prizler yasaktır. Cihaz, ihtiyaç durumunda fişi prizden kolay ve çabuk çıkarabilmeniz için fiş prize kolay ulaşacak şekilde kurulmalıdır. 5.5 Kullanımı İlk kullanıştan önce konkav yüzey, servis paneli ve mahfaza, yumuşak, nemli bir bez ve hafif ve sıyırıcı özelliği olmayan temizleme aracı ile temizlenmelidir. Makineyi tekli, topraklamalı prize bağlayınız. Sesli sinyal duyulur ve DEVREDE kontrol lambası yanmaya başlar. Makine, standby dadır. Konkav yüzeye, içinde yemek bulunan tavayı yerleştiriniz. İndüksiyonlu mekanizmayı dereye almak için DEVREDE / DEVRE DIŞI butonuna basınız. 1. Öntanımlı olarak ayarlanmış güç seviyesi 5 ekranda görünecek, makine devreye alınıyor. ya da butonu ile her an güç aralığı değişebilir ( W). güç seviye LED kontrol lambası yanmaya başlar, dijital displeyde ise seçilmiş güç seviyesi belirir. Bu bağlamda güç seviyesi W güç alımına tekabül eder, güç seviyesi 10 ise 3500 W güç alımına tekabül eder

14 2. Fakat, eğer güç kipinde çalışmak istemiyor isek çalışma kipini / butonuna basmak sureti ile sıcaklık kipine değişebiliriz. O zaman, cihaz öntanımlı olarak set edilmiş 120 C ısısına geçer ve sıcaklık kipinde çalışmaya başlar. Zaman ayarı. (Sıcaklık aralığı: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ve 240 C). ya da butonu ile her an, sıcaklık aralığını, 20 C lik aralıklarla 60 C 240 C çerçevesinde de ğişebiliriz. Sıcaklık kontrol LED lambası yanmaya başlar ve seçilmiş sıcaklık aralığı dijital displeyde görünmeye başlar. Makine yemeği ısıtır ve set edilmiş ısıyı sabit seviyede tutar. Güç otomatikman ayarlanır. Çalışma kipini seçmede (güç seviyesi ve sıcaklık aralığı) butonuna basınız. Dijital displeyde o zaman 0 belirir ve zaman ayar LED kontrol lambası yanmaya başlar. ya da butonu ile cihazın çalışma zamanını 1 dakikalık aralıklarla ve 30 dakikalık süre itibari ile seçebilirsiniz. Sonra 10 dakikalık aralıklarla (maksimum olarak 180 dakikaya kadar). Çalışma zamanı, dakika sistemi usulü ile geri sayılır, dijital displey, bir kaç saniye geçince önce görünen bildiriye döner ( ya da ). Set edilmiş zaman geçince sesli sinyal duyulur, cihaz otomatikman standby kipine geçer. Sadece elektronik sistemler vantilatörü yaklaşık olarak 1 dakika daha çalışır. TALİMAT! Zamanlayıcı kipinde çalışma var iken her an zaman ya da butonu ile değiştirilebilir. Cihazdaki hafıza işlevi sayesinde güç seviye ayarı ya da sıcaklık aralığı değişmemektedir. Aynı şekilde, güç secim seviyesi ve sıcaklık aralığı da set edilmiş zaman değişmeden değiştirilebilir. TALİMAT! Zaman set edilmemiş ise cihaz 120 dakika geçince otomatikman devre dışı edilir

15 DİKKAT! Pişirme yüzeyine boş kap koymayınız. Boş kabı ısıtmaktan dolayı fazla ısınmaya karşı işleyen koruma sistemi çalışmaya başlar, sinyal duyulur ve cihaz devre dışı edilir. Dijital displeyde E02 hatası bildirisi belirir. Durum böyle olunca kabı cihazdan alınız. Cihaz kablosunu prizden çekiniz, soğuması için bir kaç dakika bekletiniz. Bir kaç dakika geçince cihaz yine problemsiz çalışır. Gerçi pişirme yüzeyinin çizikli olusu cihazın işlevini olumsuz şekilde etkilemez yine de kap dibinin pişirme yüzeyini sıyırmamasına dikkat ediniz. Yemek pişirme ya da ısıtma bitince fişi prizden çekiniz (kap tanıma işlevi ile yetinmeyiniz)! 6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin!) ve soğumasını bekleyin. o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin. o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın. DİKKAT! Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır! 6.2 Temizliği o Cihaz muntazam bir şekilde temizlenmelidir. o Temizlemede, konkav yüzey ve mahfazayı yumuşak, nemli bir bez ile temizleyiniz. Bez üzerine biraz yumuşak ve çizik yapmayan deterjan dökünüz. o Servis paneli yumuşak bir bez ve yumuşak bir deterjan ile temizleyiniz. o Toz ve yağ filtresini muntazam bir şekilde yumuşak bir deterjan ile ya da elektrikli bulaşık makinesinde yıkayınız. Bu amaç için filtreyi, oturduğu tutamaktan öne çekmek sureti ile çıkarınız (bakınız: madde 4.2 Toz ve yağ filtresi)

16 DİKKAT! Cihazı, yaralanma (sıyrık) tehlikesi ve cihazın bozulmasından kaçınmak için filtresi monte edilmiş halde olmaz iken şebekeye bağlanmayınız. o Cihazın arka tarafındaki havalandırma deliklerinde toplanan kir ve tozu muntazam bir şekilde gideriniz (temizlik için fırça ya da üfleyici gibi alet kullanınız). o Cihazı hasara uğratmamak için temizlik yaptığınızda içinde benzin ya da tiner bulunan maddeleri asla kullanmayınız. o Sadece yumuşak bez kullanınız, bulaşık teli kullanmayınız. Bulaşık teli yüzeyi çizer. o Temizlik bitince filtreyi kurulayıp yüzeyini yumuşak ve kuru bir bez parlatınız. 6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri o Besleme kablosunu muhtemel bozulma açısından periyodik olarak kontrol edin. Besleme kablosu bozukken makineyi asla kullanmayın. Kablo bozukken tehlikeden kaçınmak için kablonun değişimini servis işletmesine ya da kalifiye bir elektrikciye yaptırın. o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7 de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz. o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın. 7. Muhtemel arızalar Hata bildirisi E01 Nedeni Cihaz fazla ısınıyor (mesela havalandırma deliklerinin kapalı olmasından dolayı ) Parçalardan biri (mesela transistor) bozuk. Çözümü Havalandırma deliklerini açınız. Cihazı bir kaç dakika boyunca soğuması için bırakınız. Bu süre geçince cihaz tekrar çalışır durumda olacaktır. Soğuttuktan sonra arıza sinyalinin devam etmesi halinde satıcıyla temas kurunuz. Satıcıyla temas kurunuz

17 Hata bildirisi E02 E03 Nedeni Fazla ısınma koruma sistemi işler, cihaz devre dışı olur. Kısa süreli bir fazla voltaj olayı, cihaz fazla ısınıyor. Çözümü Kabı levhadan alınız. Cihazı bir kaç dakika boyunca soğuması için bırakınız. Bu işlemden sonra cihaz kendiliğinden devreye girer ve tekrar çalışmaya hazırdır. Fişi prizden çıkarın. Bir kaç dakika sonra cihazınızı tekrar bağlayınız. 8. Arındırma Eski cihazlar Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir. UYARI! Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz. TALİMAT! Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Almanya Fax: +49 (0)

IK 20TS / 105848 V1/0415

IK 20TS / 105848 V1/0415 IK 20TS / 105848 V1/0415 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir İçindekiler 1. Emniyet... 182 1.1 Emniyet bilgileri... 182 1.2 Sembol tanımı... 183 1.3 Tehlike kaynakları... 184 1.4 Kullanış

Detaylı

Piccolino S A120784 V6/0413

Piccolino S A120784 V6/0413 Piccolino S A120784 V6/0413 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

Deli Plus I D 305.055 V2/0611

Deli Plus I D 305.055 V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

Rechaud 8 120.802 V1/1209

Rechaud 8 120.802 V1/1209 Rechaud 8 120.802 V1/1209 TR 1. Genel bilgiler 110 1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 110 1.2 Sembol tanımı 110 1.3 Mükellefiyet ve Garanti 111 1.4Telif hakkın korunması 111 1.5 Uygunluk açıklaması

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 700207G V3/0714 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 146 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

A120455 A120456 V4/0914

A120455 A120456 V4/0914 A120455 A120456 V4/0914 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 110 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

SNACK. Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16. Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz.

SNACK. Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16. Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz. SNACK 132260 V2/0715 Manual de instruções Cozedor de pasta eléctrico as páginas desde 1 até 16 Gebruiksaanwijzing Elektrische pastakoker blz. 17 t/m 32 Brugsanvisning Elektrisk pasta koger side fra 33

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 3702303 V1/1113 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 182 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

Thermomix TM31. Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın!

Thermomix TM31. Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın! Thermomix TM31 Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın! İçerİk tablosu Güvenli kullanım bilgileri... 5 Teknik bilgiler... 8 Giriş/Müşteri hizmetleri... 9 Thermomix TM31 iniz... 10 Başlamadan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 350 HAVA SOĞUTMALI L 350 SU SOĞUTMALI BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD P 71 ICD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA P 74 ICA Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

Kullanma kılavuzu De Luxe eco. Buzdolabı

Kullanma kılavuzu De Luxe eco. Buzdolabı Kullanma kılavuzu De Luxe eco Buzdolabı Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanma kılavuzunu okumak

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

V-ZUG Ltd GK21TI. Kullanma kılavuzu

V-ZUG Ltd GK21TI. Kullanma kılavuzu V-ZUG Ltd GK21TI Kullanma kılavuzu GK21TI 2 Ø = cm ô İçindekilerKul lanımkι lavuzu Güvenlik uyarıları...3 Hasar sebepleri...4 Çevre koruma...5 Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi...5 Enerji tasarrufu

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ L501 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USS 60 DTKL USS 60 DTKLG USS 95 DTKL USS 95 DTKLG USS 100 DIKL USS 190 DTKL USS 220 DTK USS

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D 79 KT Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı