ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2007-2009)"

Transkript

1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ( ) ZONGULDAK-2006

2 İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ...İV ŞEKİLLER LİSTESİ...V TABLOLAR LİSTESİ... Vİ ÖNSÖZ... 1 A. GENEL BİLGİLER DÖKÜMANIN AMACI DÖKÜMANIN KAPSAMI STRATEJİK PLANLAMA KURULU STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME SEKRETERYASI YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 B. MEVCUT DURUM TARİHÇE ORGANZİASYON YAPISI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Önlisans Eğitimi Lisans Eğitimi Lisansüstü Eğitim PERSONEL YAPISI Akademik Personel İdari Personel FİZİKSEL ALTYAPI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER Öğrencilerin ÖSS Puanları Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler Öğrenci Öğretim Elemanı Oranı Mezun Sayısında Gelişmeler ZKÜ NÜN BİLİMSEL YAYINLAR SIRALAMASINDAKİ YERİ SAĞLIK HİZMETLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ...34 C. STRATEJİK PLAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİNİN MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLERİ VE PAYDAŞLARI Misyon Vizyon Temel Değerler Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin Paydaşları ÖZDEĞERLENDİRME İç Çevre Analizi Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Dış Çevre Analizi Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi ii

3 Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler İnsan Kaynaklarına İlişkin Stratejik Hedefler Fiziki Altyapıya İlişkin Stratejik Hedefler Ulusal Ve Uluslar Arası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmeye İlişkin Stratejik Hedefler Tanıtıma İlişkin Stratejik Hedefler Öğrencilere ve Mezunlara Dönük Stratejik Hedefler Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesine Katkıda Bulunmaya Dönük Stratejik Hedefler STRATEJİK HEDEFLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI...77 iii

4 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1:Akademik Unvanlara Göre Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı...17 Grafik 2: Akademik Personelin Yaş Grupları İtibariyle Dağılımı...17 Grafik 3: Akademik Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı...18 Grafik 4: İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı...20 Grafik 5: İdari Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılım...20 iv

5 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Rektörlük Akademik Örgüt Şeması...9 Şekil 2: Rektörlük İdari Örgüt Şeması...10 v

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: ZKÜ nde Önlisans Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Meslek Yüksekokulu ve Programları...11 Tablo 2: ZKÜ nde Lisans Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Fakülte ve Yüksekokul İle Bölümleri...13 Tablo 3: ZKÜ nde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Enstitüler ve Anabilim Dalları...14 Tablo 4: ZKÜ de Akademik Personelin Akademik Birimler İtibariyle Dağılımı...16 Tablo 5: İdari Personelin Birimler Bazında Dağılımı...18 Tablo 6: Akademik ve İdari Birimler Göre Fiziki Kapalı Alanın Dağılımı (m 2 )...22 Tablo 7: ZKÜ ne Bağlı Fakülte Yüksekokul ve Bölümlerinin Puan Türleri ve Puanları...23 Tablo 8: Eğitim- Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ de Öğrenim Gören Öğrencilerin Fakülte Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülere Göre Dağılımı 25 Tablo 9: Akademik Birimler İtibariyle Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları...27 Tablo 10: Eğitim- Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Önlisans Programlarına Göre Dağılımı...28 Tablo 11: Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Lisans Programlarına Göre Dağılımı...29 Tablo 12: Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Lisansüstü Programlarına Göre Dağılımı...30 Tablo 13: 2004 Yılı İtibariyle Tüm Üniversitelerde Yayınlara Gore Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması...30 Tablo 14: Yıllara Göre Hasta Hareketliliği...34 Tablo 15: 2005 Yılı ZKÜ Performans Göstergeleri...35 Tablo 16: Stratejik Hedeflerin Yıllar İtibariyle Dağılımı...78 vi

7 ÖNSÖZ Yükseköğretim kurumları olarak üniversiteler 1970 lerden itibaren iç ve dış çevrelerinde önemli meydan okuyucu değişikliklerle karşılaşmıştır. Bu değişikliklerin en önemlileri; finansal desteğin azalması, teknolojik ilerlemenin hızlanması, demografik yapının değişmesi, derslerin çağın gereksinimlerine cevap vermemesi şeklinde sıralanabilir. Çok sayıda üniversite bu meydan okuyucu değişikliklere cevap verebilmek ve ayakta kalabilmek için stratejik planlamaya yönelmiştir. Stratejik planlama üniversiteler için temel yönelimleri belirlemede bir araçtır. Stratejik planlama yoluyla sınırlı kaynaklar, hizmet etmek için var olduğumuz ve yaptığımız tercihlerden etkilenen paydaşlarımızın faydalarını maksimize etmek amacıyla öncelik sırasına göre temel yönelimler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Stratejik planlama üniversiteye kendi faaliyet akışını şekillendirme ve kendi geleceğine odaklanma fırsatı vermektedir. Dolayısıyla, entelektüel bir uygulama olarak da nitelendirilebilen stratejik planlama yükseköğretim ve onun uygulama birimi üniversiteler için eşsiz bir fırsat gibi görünmektedir. Bu bilinçle, Üniversitemizde 2005 yılı Eylül ayında stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde ilk önce hem akademik hem idari birimlerde stratejik planlama kurulları oluşturulmuştur. İkinci olarak, Üniversite Stratejik Planlama Kurulu tarafından üniversitemiz misyonu, vizyonu ve temel değerleri belirlenmiştir. Üçüncü olarak belirlenen misyon, 1

8 vizyon ve temel değerler doğrultusunda tüm akademik ve idari birimlerin stratejik planlamada atacağı adımlar ve bu adımlara ilişkin zaman çizelgesi belirlenmiştir. Dördüncü olarak, Üniversite genelinde SWOT analizi gerçekleştirilerek tüm akademik ve idari birimlerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri ortaya konulmuştur. Söz konusu SWOT analizi verilerine göre tüm akademik ve idari birimler stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve performans göstergelerini tespit ederek stratejik planlarını hazırlamıştır. Son olarak bu dokümanda tüm akademik ve idari birimlerin stratejik planlarından yola çıkılarak Üniversitemiz Stratejik Planı yazılı belge haline dönüştürülmüştür. Hazırlanan stratejik planın mevcut kaynaklarla paydaşların faydalarını maksimize etmek amacıyla temel yönelimler üzerinde yoğunlaşma, finansal yapıyı iyileştirme, kurumsal itibarı ve kaliteyi arttırma, tercih eden öğrencilerin niceliğini ve niteliğini yükseltme, daha rekabetçi olma, yönetsel karar alma sürecine katılımı üst düzeye çıkarma, iç ve dış çevredeki değişiklikleri inceleme ve bunlara uyum sağlama açılarından katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Stratejik Planın hazırlanmasında özverili çalışma gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin belirlenen misyonu ve vizyonu gerçekleştireceğine yürekten inanıyor ve önümüzdeki plan/planlar döneminde siz değerli akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör Haziran

9 A. GENEL BİLGİLER Bu başlık altında ZKÜ tarafından hazırlanan stratejik plan dokümanının amacı, kapsamı, stratejik planlama sürecinde yer alan Stratejik Planlama Kurulu ile Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, bu başlık altında tüm dokümanı ana hatlarıyla ortaya koyan bir yönetici özeti de yer almaktadır. 1. DÖKÜMANIN AMACI Bu doküman ZKÜ nün eğitimde, araştırmada ve uygulamada kalitenin arttırılabilmesi, iç çevrede zayıf yönlerin güçlü hale getirilebilmesi, dış çevrede fırsatlardan maksimum düzeyde faydalanılabilmesi noktasından hareketle uygulanması gereken öncelikli stratejileri ve bu stratejileri temel alan akademik ve idari birimlerin hedeflerini, bu hedeflere dönük faaliyetlerini ve performans hedeflerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2. DÖKÜMANIN KAPSAMI Bu doküman döneminde ZKÜ nün bünyesinde yer alan akademik (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi) ve idari (Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları) birimlerin stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 3. STRATEJİK PLANLAMA KURULU ZKÜ Stratejik Planlama Kurulu (SPK) planlama süreci ve uygulama planının ana hatlarını belirlemek, koordine etmek ve yönlendirmek üzere aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör (ZKÜ SPK Başkanı) Prof. Dr. Turgay ATALAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yadigar MÜFTÜOĞLU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN Rektör Yard./Mühendislik Fak. Dekanı 3

10 Prof. Dr. Türkan KOPAÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven MURAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Hüdaverdi EROĞLU Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ethem Sait ÖZ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Erdal ÇOŞKUN Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER F.Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Dekanı Prof. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞ Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayşe OCAKÇI Yüksekokul Temsilcisi Doç. Dr. Turhan KORKMAZ Enstitü Temsilcisi Doç. Dr. Zekai GÜNER Meslek Yüksekokulu Temsilcisi Engin MARANGOZ Üniversite Genel Sekreteri 4. STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME SEKRETERYASI Stratejik planlama sürecinde birimlerin çalışmalarını desteklemek, birimler arasında bilgi akışını koordine etmek ve yönlendirmek üzere kurulan Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası (SPYS) akademik ve idari birimlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. ZKÜ SPYS nin oluşumu aşağıdaki gibidir: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Stratejik Planlama Ve Yürütme Sekretaryası Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Bartın Orman Fakültesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adı Soyadı Doç. Dr. Muhlis BAĞDİGEN Ali KAHVECİ Yrd. Doç. Dr. Erhan KIZILTAN Fatih SIBIÇ Doç. Dr. Ali AZAR Gönül TEKÇE Yrd. Doç. Dr. Alper AYTEKİN Mustafa DEMİR Yrd. Doç. Dr. Aysun ÖZKÖSE Özcan ÇALIKUŞU Doç. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL 4

11 Mühendislik Fakültesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Bartın Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Karabük Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Safranbolu Meslek Yüksekokulu Savaş TEKOĞLU Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ Metin KÜÇÜKALİ Doç. Dr. Ramazan KAÇAR Mehmet GÜL Yrd. Doç. Dr. Hale SÜTÇÜ Recep KAYABAŞI Doç. Dr. Turhan KORKMAZ Mübaşire ÇOLAK Yrd. Doç. Dr. Erhan KIZILTAN Neşe KAYA Öğr. Gör. Funda VEREN Enver KAYPAK Öğr. Gör. Nevzat SOLMAZ İbrahim CÖBEK Öğr. Gör. Gülay ŞENER Yaşar GÜN Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER Cemil ÇİFTÇİ Yrd. Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU Hakan KALYON Öğr. Gör. Serkan KOCAKULAK Mevlüt SUZAN Öğr. Gör. Burhan SEVİM İhsan KARAGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNER Nevzat KARACI Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA Ayşe UYANIK 5. YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlanan bu doküman ZKÜ nün; Tanıtıcı bilgilerini, 5

12 Misyonu, vizyonu ve temel değerlerini, SWOT analizi sonuçlarını, Stratejik amaç ve hedeflerini, Performans göstergelerini, Performans denetimini kapsamaktadır. Tanıtıcı bilgiler başlığı altında ZKÜ nün tarihçesi ve organizasyon yapısı hakkında bilgiler verilmektedir. Misyon, vizyon ve temel değerler başlığı altında üniversitemizin varlık nedeni ve kendisinden beklenen görev, gelecekte ulaşmak istediği konum, kurumsal değerleri, yönetim biçimi ve kurumsal davranış kuralları ortaya konulmaktadır. SWOT analizi başlığı altında ise bir bütün olarak ZKÜ nün iç ve dış çevre analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Stratejik amaçlar ve hedefler başlığı altında üniversitemizin plan döneminde gerçekleştirmek amacıyla belirlediği stratejik amaçlar ve hedefler yer almaktadır. Performans göstergeleri belirlenen stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek ve geri besleme sağlamak üzere tespit edilen göstergeleri açıklamaktadır. Performans denetiminde de birimlerin plan amaçlarına ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği başarı ortaya konulmaktadır. B. MEVCUT DURUM 1. TARİHÇE Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır. 6

13 Ayrıca, bu kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ereğli Eğitim Fakültesi ile tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık Yüksekokulu öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ayrıca, 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ve daha sonra açılan Bartın Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut olup bu okullardan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitimöğretimini sürdürmektedir. Ayrıca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 7

14 Diğer taraftan, bu kanunla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimler Enstitüsü mevcut olup, master ve doktora öğretimine başlamıştır. Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan ZKÜ, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile Bartın ve Karabük İlinde halen 10 Fakülte, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 3 Yüksekokul ve 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 2. ORGANZİASYON YAPISI Üniversitemiz akademik ve idari yapılanmasını gösteren organizasyon şeması aşağıda verilmektedir. Şemaya bakıldığında Rektörlük Akademik Örgüt Yapısında 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu ve 8 Rektörlüğe bağlı Merkez yer almaktadır. Şema 2 den görüleceği üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü idari örgüt yapısı Rektöre bağlı Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği ve 7 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, idari yapı içerisinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların idari teşkilatı, Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bulunmaktadır. 8

15 Şekil 1: Rektörlük Akademik Örgüt Şeması Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yard. Rektör Yard. Rektör Yard. Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulu Devlet Araştırma ve Konservatuarı Uygulama Merkezleri Bartın Orman Fen-Edebiyat Tıp İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik Ereğli Eğitim Karabük Teknik Eğitim F. Toker Güzel Sanatlar Karabük Fen-Edebiyat Karabük Mühendislik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sağlık Bilimleri Zonguldak Sağlık Karabük Sağlık Deniz İşletmeciliği ve Eğitimi Alaplı Zonguldak Bartın Safranbolu Karabük Çaycuma Devrek Zonguldak Sağlık Hiz. Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerbilimleri Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Çevre Sorunları Sürekli Eğitim Göç Ahşap Kültürü Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi 9

16 Şekil 2: Rektörlük İdari Örgüt Şeması Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Hekimliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Uluslar arası İlişkiler Ofisi Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu İdari Teşkilatı Bilgi Edinme Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı 10

17 3. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ZKÜ, bünyesinde yer alan meslek yüksek okulu, yüksekokul, fakülte ve enstitüler aracılığıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi vermektedir Önlisans Eğitimi ZKÜ de halen 9 Meslek Yüksekokulunda ön lisans alanında eğitimöğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Ön lisans eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen meslek yüksekokulları ve programları Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1: ZKÜ nde Önlisans Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Meslek Yüksekokulu ve Programları MESLEK PROGRAM YÜKSEKOKULU BİRİNCİ ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU Bankacılık Döküm Elektrik Endüstriyel Elektronik İnşaat Metalürji Malzeme Muhasebe Elektronik Haberleşme İşletme Endüstriyel Otomasyon Bankacılık Elektrik Endüstriyel Elektronik Muhasebe İşletme Endüstriyel Otomasyon Metalürji Malzeme Gemi Makinaları İnşaat BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU Seracılık ve Süs Bit. Yetiş. Bilgisayar Tekno. ve Prog. Muhasebe İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Mobilya Dekorasyon Geleneksel El Sanatları Mobilya ve Dekorasyon Restorasyon Turizm Rehberliği Muhasebe Turizm ve Otel İşletmeciliği Muhasebe İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilgisayar Tekno. ve Prog. Geleneksel El Sanatları Restorasyon Turizm Rehberliği Muhasebe Turizm ve Otel İşletmeciliği 11

18 ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU İşletme Harita Kadastro Maden Muhasebe Biyomedikal Tıbbi Cihaz. Tek. İşletme İnşaat Turizm ve Otel işletmeciliği Tıbbi Doküman ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuar Bilgisayar Tekno. ve Prog. Otomotiv İklimlendirme ve Soğutma Makina Elektrik Muhasebe Büro Yönetimi ve Sekreterlik İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Gıda Teknolojisi Muhasebe Büro Yönetimi ve Sekreterlik İşletme Programı Turizm ve Otel İşletmeciliği Muhasebe Muhasebe İşletme İnşaat Bilgisayar Tekno. ve Prog. Makina Muhasebe İşletme Muhasebe Büro Yönetimi ve Sekreterlik İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği 3.2. Lisans Eğitimi ZKÜ de 8 Fakülte ve 1 Yüksekokul da lisans eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi verilen Fakülte ve Yüksekokullar ve bölümleri Tablo 2 de sunulmaktadır. 12

19 Tablo 2: ZKÜ nde Lisans Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Fakülte ve Yüksekokul İle Bölümleri FAKÜLTE BÖLÜMLER BİRİNCİ ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM BARTIN ORMAN Orman Mühendisliği FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Orman Endüstri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EREGLİ EGİTİM FAKÜLTESİ FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ KARABÜK TEKNİK EGİTİM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Mühendisliği İktisat İsletme Maliye Fizik Kimya Matematik Biyoloji Sınıf Öğretmenliği Programı Sosyal Bilgiler Öğret. Prog. Türkçe Öğretmenliği Prog. Mimarlık Döküm Öğretmenliği Metal Öğretmenliği Otomotiv Öğretmenliği Tasarım ve Konstrüks. Öğr. Tesisat Öğretmenliği Enerji Öğretmenliği Bilgisayar Öğretmenliği Talaşlı Üretim Öğretmenliği Mobilya ve Dekor. Öğret. Jeodezi ve Fotogramet. Müh. İnşaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Makina Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh. Jeoloji Mühendisliği Çevre Mühendisliği İktisat İsletme Maliye Matematik Sınıf Öğret. Prog. Türkçe Öğret. Prog. Metal Öğretmenliği Makina Mühendisliği 13

20 3.3. Lisansüstü Eğitim ZKÜ de Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri nde anabilim dalları bazında yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim yapılan enstitüler ve anabilim dalları Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3: ZKÜ nde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyeti Sürdürülen Enstitüler ve Anabilim Dalları ENSTİTÜLER ANABİLİM DALLARI Yüksek Lisans Doktora FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ : Fizik Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Jeoloji Mühendisliği Kimya Maden Mühendisliği Makina Mühendisliği Makina Eğitimi Matematik Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Metal Eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Biyoloji İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ortaöğretim Matematik Öğr. (Tezsiz) Ortaöğretim Fizik Öğr. (Tezsiz) Ortaöğretim Kimya Öğr. (Tezsiz) Ortaöğretim Biyoloji Öğr. (Tezsiz) İktisat İşletme Eğitim Programları ve Öğretim Türkçe Eğitimi Maden Mühendisliği Fizik Kimya Biyoloji Matematik Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Jeodezi ve Fotog. Mühendisliği İşletme SAĞLIK BİLİMLERİ Göğüs Cerrahisi Biyo-İstatistik 14

21 ENSTİTÜSÜ : Mikrobiyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fizyoloji Halk Sağlığı Anatomi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Farmakoloji Klinik Nütrisyon Histoloji Çocuk Sağ. ve Hastalık. Hemşireliği 4. PERSONEL YAPISI 4.1. Akademik Personel Hızla akademik kadrosunu güçlendirmeye çalışan ZKÜ de halen 41 Profesör, 36 Doçent 269 Yardımcı Doçent, 137 Öğretim Görevlisi, 79 Okutman, 360 Araştırma Görevlisi ve 17 Uzman olmak üzere toplam 939 akademik personel çalışmaktadır. Akademik personelin ortalama unvan düzeyi 2.95 dir. Akademik birimlere göre dağılımı Tablo 4 de verilmektedir Kadın erkek dağılımına bakıldığında ZKÜ de akademik personelin %36,6 sının kadın ve %63,4 ünün erkek akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Akademik unvanlara göre akademik personelin cinsiyet itibariyle dağılımı Grafik 1 de verilmektedir. Üniversitemizdeki profesörlerin 4 ü kadın 37 si erkek, doçentlerin 11 i kadın 25 i erkek, yardımcı doçentlerin 81 i kadın 188 i erkek, öğretim görevlilerinin 51 i kadın 86 sı erkek, okutmanların 45 i kadın, 34 ü erkek, araştırma görevlilerinin 145 i kadın 215 i erkek ve uzmanların 7 si kadın 10 u erkektir. 15

22 Tablo 4: ZKÜ de Akademik Personelin Akademik Birimler İtibariyle Dağılımı PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKUTMAN ÇEVİRİCİ EĞ. ÖĞ. PL. ARŞ. GÖR. UZMAN TOPLAM REKTÖRLÜK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ KARABÜK TEKNİK EĞTİM FAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ F.TOKER. GÜZ. SAN. VE TAS. FAK ZONG. SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ. MYO ZONGULDAK MYO ALAPLI MYO SAFRANBOLU MYO BARTIN MYO KARABÜK MYO ÇAYCUMA MYO DEVREK MYO DEVLET KONSERVATUVARI 5 5 TOPLAM

23 Grafik 1:Akademik Unvanlara Göre Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Erkek Kadın Toplam 50 0 Profesör Doçent Doçent Yardımcı Görevlisi Öğretim Unvan Okutman Görevlisi Araştırma Uzman Akademik personelin yaş itibariyle dağılımına bakıldığında genç üniversite profiline uygun bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Grafik 2 ye bakıldığında, akademik personelin 90 ının 21 25, 264 ünün 26 30, 211 inin 31 35, 209 unun 36 40, 74 nün 41 45, 40 nın 46 50, 32 sinin yaş 12 sinin ve 7 sinin yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca üniversitemizin akademik personel yaş ortalaması da 34 dür Grafik 2: Akademik Personelin Yaş Grupları İtibariyle Dağılımı Yaş Grupları

24 Akademik personelin kıdem yıllarına göre dağılımına gelince, 411 inin 0 5, 175 inin 6 10, 218 inin 11 15, 48 inin 16 20, 38 inin yıl ve 49 unun 25 yıl üzeri kıdeme sahip olduğu gözlenmektedir. Akademik personelin ortalama kıdem süresi 8,5 yıldır. Grafik 3: Akademik Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı Kıdem Yılı 4.2. İdari Personel Üniversitemizin değişik akademik ve idari birimlerinde 863 idari personel çalışmaktadır. İdari personelin birimler bazında dağılımı Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5: İdari Personelin Birimler Bazında Dağılımı Birimi Toplam Çalışan Sayısı Genel Sekreterlik 48 Personel Dairesi Başkanlığı 17 Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı 10 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 30 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 45 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 27 18

25 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 6 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 9 Hukuk Müşavirliği 4 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 Mühendislik Fakültesi 36 Tıp Fakültesi 18 ZKÜ. Uyg.ve Araş.Hastanesi 246 ZKÜ. Uyg.ve Araş.Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 4 Fen Edebiyat Fakültesi 18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Ereğli Eğitim Fakültesi 24 Bartın Orman Fakültesi 30 Karabük Teknik Eğitim Fakültesi 42 Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 19 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 12 Alaplı Meslek Yüksekokulu 40 Çaycuma MYO 26 Devrek MYO 16 Safranbolu Meslek Yüksekokulu 38 Devlet Konservatuarı 2 Karabük Meslek Yüksekokulu 21 Bartın Meslek Yüksekokulu 8 Fen Bilimleri Enstitüsü 6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 İncirharmanı Kampüsü 10 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 TOPLAM 863 Kadın erkek dağılımı açısından bakıldığında ZKÜ de idari personelin %34 inin kadın ve %66 sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir (Bkz. Grafik 4) 19

26 Grafik 4: İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 66% 34% Erkek Kadın İdari personelin yaş itibariyle dağılımına bakıldığında 10 unun 20 yaş ve altı, 99 unun 21 25, 158 inin 26 30, 188 inin 31 35, 157 sinin yaş 146 sının 41 45, 78 inin 46 50, 19 unun 51 55, 6 sının ve 2 sinin 61 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı görülmektedir (Bkz. Grafik 5). Ayrıca, üniversitemizin idari personel yaş ortalaması da 35 dir. Dolayısıyla, akademik personel gibi idari personel de genç bir görünüm arz etmektedir. İdari personelin kıdem yıllarına göre dağılımına gelince, 211 inin 0 5, 251 inin 6 10, 143 ünün 11 15, 106 sının 16 20, 68 inin yıl, 41 inin 26 30, 12 sinin 31 35, 2 sinin ve 1 inin 42 yıl kıdeme sahip olduğu gözlenmektedir Grafik 5: İdari Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılım 20

27 yaş üzeri ve yaş altı Yaş Grupları 5. FİZİKSEL ALTYAPI Zonguldak İl Merkezinde bulunan Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak-İstanbul karayolu kenarında yer alan İncivez Mahallesinde 37 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Merkez Kampüste Rektörlük ve birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Zonguldak Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizin Zonguldak il merkezinde Sağlık ve İncirharmanı olmak üzere iki kampüsü daha vardır. Sağlık Kampüsü nde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. İncirharmanı kampüsünde ise Yabancı Diller Hazırlık Programı ve Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Ereğli, Alaplı, Safranbolu, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde ve Bartın, Karabük İllerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 21

28 Üniversitemiz merkez kampüs ve diğer il ve ilçelerdeki kampüslerle birlikte Temmuz 2006 itibariyle toplam m 2 lik kapalı alana sahip bulunmaktadır. Toplam kapalı alanın 2008 yılı sonunda %28,5 dolayında bir artışla m 2 ye çıkarılması planlanmaktadır. Tablo 6: Akademik ve İdari Birimler Göre Fiziki Kapalı Alanın Dağılımı (m 2 ) BİRİMLER Rektörlük ve İdari Birimleri Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Derslik Merkez Amfi Blokları Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Karabük Mühendislik Fakültesi Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Safranbolu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karabük Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Meslek Yüksekokulu

29 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Devlet Konservatuarı Zonguldak Meslek Yüksekokulu Merkez Kapalı Spor Salonu Merkez Yemekhane-Mutfak TOPLAM ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER 6.1. Öğrencilerin ÖSS Puanları ZKÜ ye bağlı fakülte ve yüksekokullara eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin puan türlerine göre en düşük ve en yüksek puanları Tablo 7 de verilmektedir. Tablo 7: ZKÜ ne Bağlı Fakülte Yüksekokul ve Bölümlerinin Puan Türleri ve Puanları FAKÜLTE/ YÜKSEKOK UL Bartın Orman İktisadi ve İdari Bilimler Fen-Edebiyat Ereğli Eğitim BÖLÜM PUAN TÜRÜ YILI ÖSS PUANLARI En Düşük En Yüksek Orman Mühendisliği SAY Peyzaj Mimarlığı SAY Orman Endüstri Mühendisliği SAY İktisat EA İktisat (İkinci Öğretim) EA İşletme EA İşletme (İkinci Öğretim) EA Maliye EA Maliye (İkinci Öğretim) EA Fizik SAY Fransız Dili ve Edebiyatı Kimya SAY Matematik SAY Matematik (İkinci Öğretim) SAY Biyoloji SAY Sınıf Öğretmenliği EA Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) EA Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ Türkçe Öğretmenliği SÖZ

30 Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) SÖZ Döküm Öğretmenliği SAY Metal Öğretmenliği SAY Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim) SAY Otomotiv Öğretmenliği SAY Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) SAY Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği SAY Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği (İkinci SAY Öğretim) Tesisat Öğretmenliği SAY Tesisat Öğretmenliği (İkinci Öğretim) SAY Bilgisayar Öğretmenliği SAY Talaşlı Üretim Öğretmenliği SAY Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği SAY İnşaat Mühendisliği SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği SAY Maden Mühendisliği SAY Makine Mühendisliği SAY Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY SAY Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Mimarlık SAY Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Sağlık Memurluğu SAY SAY Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler eğitim-öğretim yılı başında ZKÜ ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları itibariyle öğrenim gören öğrencilerin dağılımı Tablo 8 de verilmektedir. Tablo 8 incelendiğinde, üniversitemizde toplam öğrenci öğretim görmektedir. Öğrencilerin 9325 i fakülte ve yüksekokullar ve konservatuarda lisans öğrenimi, ü meslek 24

31 yüksekokullarında önlisans öğrenimi ve 660 ı da enstitülerde lisansüstü öğrenim görmektedir. Ayrıca, 200 araştırma görevlisi tıpta uzmanlık eğitimi almaktadır. Tablo 8: Eğitim- Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ de Öğrenim Gören Öğrencilerin Fakülte Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülere Göre Dağılımı FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ SAYILARI MESLEK YÜKSEKOKULU NORMAL İKİNCİ TOPLAM ÖĞRETİM ÖĞRETİM BARTIN ORMAN FAK İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK FEN-EDEBİYAT FAK EREĞLİ EĞİTİM FAK KARABÜK TEKNİK EĞİ. FAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ FETHİ TOKER GÜZ. SAN. FAK FAKÜLTELER TOPLAMI ZONG. SAĞLIK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL TOPLAMI DEVLET KONSERVATUARI KONSERVATUAR TOPLAMI ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU MYO ZONGULDAK MYO ÇAYCUMA MYO DEVREK MYO KARABÜK MYO

32 ZONG. SAĞLIK HİZ. MYO GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI FEN BİL. ENST SOSYAL BİL. ENST SAĞLIK BİL. ENST ENSTİTÜLER TOPLAMI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN ARŞ. GRV TOPLAM Öğrenci Öğretim Elemanı Oranı ZKÜ de eğitim-öğretim yılı itibariyle fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında toplam öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde 939 kadrolu öğretim elemanı çalışmaktadır. Üniversite genelinde öğretim elemanı başına düşen ortalama öğrenci sayısı yaklaşık 23 dür. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı açısından dünyada standart olarak kabul edilen sayı dir. 26

33 Tablo 9: Akademik Birimler İtibariyle Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları AKADEMİK BİRİMLER ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI KADROLU DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI KADROLU ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI KADROLU DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI KADROLU ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAK ,05 27, İKT. VE İDARİ BİLİMLER FAK ,45 83,86 47,04 FEN-EDEBİYAT FAK ,25 16,12 TIP FAK ,41 2,25 0,82 BARTIN ORMAN FAK ,94 13,26 8,0 KARABÜK TEKNİK EĞİTİM FAK ,35 40,29 29,59 EREĞLİ EĞİTİM ,33 100,00 52,00 FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE ,00 15,4 9,8 TASARIM FAK. ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,5 44,33 ALAPLI MYO ,66 74,44 65,36 ZON. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ,5 18,5 13,87 KARABÜK MYO ,5 58,7 53,36 ÇAYCUMA MYO ,30 75,00 DEVREK MYO ,66 123,66 SAFRANBOLU MYO , ZONGULDAK MYO ,83 100,05 79,20 BARTIN MYO ,00 63,60 27

34 6.4. Mezun Sayısında Gelişmeler eğitim-öğretim döneminde ZKÜ den mezun olan öğrenci sayısı 3414 dür. Mezun olan öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstüne göre dağılımı Tablo 10, 11 ve 12 de verilmektedir. Tablo 10 incelendiğinde, birinci öğretimde 1144, ikinci öğretimde 881 olmak üzere toplam 2025 öğrenci önlisans programlarından mezun olmuştur. Tablo 10: Eğitim- Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Önlisans Programlarına Göre Dağılımı MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAM Alaplı Zonguldak. Sağlık Hizmetleri Karabük Çaycuma Devrek Safranbolu Zonguldak Bartın Meslek Yüksekokulu Toplamı Lisans programlarından mezun olan öğrencilerin sayısı 1475 dir. Bu öğrencilerin 1060 ı birinci öğretimden 415 i de ikinci öğretimden mezun olmuştur (Bkz. Tablo 11). 28

35 Tablo 11: Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Lisans Programlarına Göre Dağılımı FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL BİRİNCİ ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAM Fakülteler Mühendislik İktisadi ve İdari Bilimler Fen-Edebiyat Tıp Bartın Orman Karabük Teknik Eğitim Ereğli Eğitim F. Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteler Genel Toplamı Yüksekokullar Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Yüksek Okul Genel Toplam Lisans Genel Toplamı Üniversitemizden yılı itibariyle lisansüstü eğitim programlarından 212 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerden 204 ü yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak bilim uzmanı, 8 i de doktora programlarından mezun olarak doktor unvanı almıştır. 29

36 Tablo 12: Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle ZKÜ den Mezun Öğrencilerin Lisansüstü Programlarına Göre Dağılımı YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sağlık Bilimleri Enstitüler Toplamı ZKÜ NÜN BİLİMSEL YAYINLAR SIRALAMASINDAKİ YERİ SCI+SSCI+AHCI de öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasında Üniversitemiz 2004 yılı rakamlarına göre 77 üniversite arasında 29. sırada yer almaktadır. Üniversitemizde SCI+SSCI+AHCI de yayın yapan öğretim üyeleri yayın teşvik programları çerçevesinde olanaklar ölçüsünde maddi olarak ödüllendirilmektedir Tablo 13: 2004 Yılı İtibariyle Tüm Üniversitelerde Yayınlara Gore Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması Üniversite Adı SC1+SSCI Yayın/Öğr 1 Bilkent Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 114 1,19 3 Koç Üniversitesi 112 0,97 4. Boğaziçi Üniversitesi 315 0,89 5 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 608 0,86 6 Başkent Üniversitesi 231 0,84 7 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 74 0,76 8 Gaziantep Üniversitesi 174 0,75 30

37 9 Trakya Üniversitesi 338 0,74 10 Hacettepe Üniversitesi 960 0,73 11 Atılım Üniversitesi 52 0,72 12 Mersin Üniversitesi 234 0,72 13 Fırat Üniversitesi 382 0,71 14 Erciyes Üniversitesi 338 0,70 15 Kafkas Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 249 0,69 17 I Gaziosmanpaşa Üniversitesi 109 0,64 18 İstanbul Teknik Üniversitesi 557 0,64 19 Fatih Üniversitesi 54 0,63 20 Kırıkkale Üniversitesi 150 0,62 21 I İnönü Üniversitesi 246 0,61 22 Akdeniz Üniversitesi 277 0,58 23 K.Maraş Sütçü İmam ÜNİVERSİTESİ 111 0,57 24 I Afyon Kocatepe Üniversitesi 135 0,56 25 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 332 0,56 26 Sabancı Üniversitesi 64 0,54 27 Kocaeli Üniversitesi 190 0,51 28 Atatürk Üniversitesi 478 0,51 29 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ,49 31 Ankara Üniversitesi 771 0,48 32 Harran Üniversitesi 119 0,47 33 Çukurova Üniversitesi 357 0,47 31

38 34 Cumhuriyet Üniversitesi 171 0,45 35 Doğuş Üniversitesi 18 0,44 36 Ege Üniversitesi 546 0,44 37 Süleyman Demirel Üniversitesi 233 0,43 38 Karadeniz Teknik Üniversitesi 225 0,41 39 Selçuk Üniversitesi 325 0,41 40 Mustafa Kemal Üniversitesi 89 / Dicle Üniversitesi 161 0,40 42 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 66 0,40 43 Pamukkale Üniversitesi 132 0,39 44 Işık Üniversitesi 16 0,39 45 Maltepe Üniversitesi 21 0,38 46 Yeditepe Üniversitesi 53 0,37 47 Çankaya Üniversitesi 27 0,37 48 Anadolu Üniversitesi 199 0,37 49 Marmara Üniversitesi 297 0,36 50 Gazı Üniversitesi 553 0,36 51 Adnan Menderes Üniversitesi 110 0,36 52 Dokuz Eylül Üniversitesi 382 0,35 53 Balıkesir Üniversitesi 78 0,32 54 Sakarya Üniversitesi 126 0,32 55 Celal Bayar Üniversitesi 108 0,31 56 Si Uludağ Üniversitesi 229 0,31 57 Dumlupınar Üniversitesi 49 0,31 58 Kadir Has Üniversitesi 17 0,31 32

39 59 Osmangazi Üniversitesi 135 0,30 60 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Niğde Üniversitesi 57 0,28 62 Yıldız Teknik Üniversitesi 114 0,26 63 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 84 0,25 64 Muğla Üniversitesi 37 0,21 65 Bahçeşehir Üniversitesi 9 0,17 66 Beykent Üniversitesi 7 0,15 67 İ Galatasaray Üniversitesi 11 0,13 68 İstanbul Bilgi Üniversitesi 12 0,11 69 İstanbul Kültür Üniversitesi 8 0,08 70 İstanbul Ticaret Üniversitesi 2 0,06 71 Haliç Üniversitesi 3 0,05 72 Çağ Üniversitesi 1 0,05 73 Ufuk Üniversitesi 1 0,05 74 Mimar Sinan Üniversitesi 2 0,01 75 İzmir Ekonomi Üniversitesi 0 0,00 76 Okan Üniversitesi 0 0,00 77 Yasar Üniversitesi 0 0,00 Toplam , SAĞLIK HİZMETLERİ ZKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanemiz genç, nitelikli ve dinamik hekim grubu, son teknoloji ürünü medikal cihazları, tam entegre bilgi yönetim sistemi, yoğun bakım üniteleri, 24 saat açık tam teşekküllü bir acil servisiyle 33

40 Zonguldak ve çevre illerine sağlık hizmeti sunmaktadır dönemi itibariyle Uygulama ve Araştırma Hastanesi ndeki hasta hareketliliği Tablo 14 de verilmektedir. Tablo 14: Yıllara Göre Hasta Hareketliliği YILLAR HASTA YATAĞI SAYISI YATAN HASTA SAYISI POLİKLİNİK SAYISI AMELİYAT SAYISI YATAK DOLULUK ORANI % % % % %115 Tablo 14 incelendiğinde 5 yıllık dönem içerisinde Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde hasta yatağı sayısında % 149, yatan hasta sayısında % 421, poliklinikte ayakta tedavi edilen hasta sayısında % 108, yapılan ameliyat sayısında % 115 dolayında bir artış kaydedilmiştir. Ayrıca hastanemizde yatak doluluk oranı %115 düzeyine ulaşmıştır. 9. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından kurumsal değerlendirme ve planlama çalışmalarında kullanılmak üzere tespit edilen performans göstergelerine göre ZKÜ nün 2005 yılı performansı Tablo 14 de verilmektedir. 34

41 Tablo 15: 2005 Yılı ZKÜ Performans Göstergeleri NO GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ BİRİMİ 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 2 (x) Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 2,975 a) SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları b) (İlk % 10 luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 a) 307,677 b) ÖSYM 3 (x) 4 (x) 5 (x) 6 (x) 7 (x) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Öğrenci başına düşen ödenekler Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 a) Hazine ödeneği / öğrenci sayısı b) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı c) Özel gelirler / öğrenci sayısı d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e) Toplam bütçe / öğrenci sayısı Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x ,326 68,96 a) b) 260,25 YTL c) 148,38 YTL d) 778,38 YTL e) 1,218,77 YTL 771,13 YTL % 90,8 8 İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı 9 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı 10 (x) Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders % ,658 35

42 üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 11 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı veren öğretim elemanı sayısı 34,02 Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı 12 Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Lisansüstü (yüksek lisans (Lisansüstü öğrenci sayısı / ve doktora) öğrenci oranı toplam öğrenci sayısı ) x Lisansüstü (yüksek lisans (Lisansüstü öğrenci sayısı / ve doktora) öğrencilerin Lisans öğrenci sayısı)x100 lisans öğrencilerine oranı 16 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı 17 Önlisans programlarına kabul edilme oranı 18 Lisans programlarına kabul edilme oranı 19 (x) Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı 20 Doktora programlarına kabul edilme oranı 21 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı 22 (x) Yan dal ve çift ana dal program oranı 23 Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x ,32 % 50 % 46 % 4 %7.6 % (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih ÖSYM eden) öğrenci sayısı) x 100 (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih ÖSYM eden) öğrenci sayısı )x100 (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / %68.56 Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora % programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 a) (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x b) (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam - lisans programı sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci - 36

43 öğrenci oranı 24 Disiplinler arası lisansüstü program oranı 25 (x) Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 26 İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 27 Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 (Disiplinler arası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 a) (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı c) (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 d) (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 c) (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 d) (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x a) % 1,57 b) % 0,5 c) % 3,52 d) - a) % 7,10 b) %1,80 c) %0,49 d) %6,25 a) %43,35 b) % 4,55 37

44 28 Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Süresi Sayılacak a) 2,5 b) 5 c) 2,5 d) 2,5 29 (x) Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 a) % 8,4 b) % 8,72 c) %11,4 d) 30 (x) Mezuniyet Oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 a) % 2,3 b) % 1,04 c) %11,43 d) 31 (x) Mezunların mezuniyet not ortalaması 32 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı 33 (x) Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı 34 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 35 Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı 3,04 - a) %.0,01 b) a) 40,14 b) 60,48 c) 11,67 d) (x) Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) / Program sayısı a) 110,607 b) 193,87 c) 19,8 d) 42 38

İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3 1. TARİHSEL GELİŞİM...3 2. ORGANZİASYON YAPISI...5 3. FİZİKSEL ALTYAPI...8 B. ZKÜ STRATEJİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 00 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ BAHAR YARIYILLARINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM LARI İLANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 08. Tarih.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zonguldak Karaelmas Üniv. Atatürk Üni. Atatürk Üni Biyoloji X

ÖD: Öğrenci Değişimi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zonguldak Karaelmas Üniv. Atatürk Üni. Atatürk Üni Biyoloji X ÖD: Öğrenci Değişimi Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam Kod Ad Fen-Edebiyat Fakültesi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Gönderen Kabul eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Ay) 13.1 Biyoloji

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ NOT : Bölümler Ön Lisans/Lisans/Y. Lisans/Doktora olmak üzere alma durmuna göre işaretlemiştir. Dikkatinize Doktora programımız yoktur. NOT 2 : Turizm Fakültemiz

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ URAP (University Ranking by Academic Performance) Ekim 2010 URAP EKİM 2010 - ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

Detaylı