A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on"

Transkript

1 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (2), , A2. Gürler Menteş A, Osmanağaoğlu Ş, Türkiye de Hayvanları Koruma Kanununun Tarihsel Gelişimi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (3), , A3. Osmanağaoğlu Ş, Melikoğlu B, Türkiye de Ruam Hastalığı Eradikasyon Çalışmalarına Tarihsel Bir Bakış Açısı, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (3), , B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Osmanağaoğlu Ş., Melikoğlu B., A Historical Glance at Eradication of Glander Disease in Turkey Proc. XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Leon, Spain, p. 643, B2. Gültiken N., Osmanağaoğlu Ş., The History of Cesarean Section, Proc. XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Leon, Spain, p. 611, B3. Gültiken M.E., Osmanağaoğlu Ş., Origin of Sella Turcica, Proc. XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Leon, Spain, p.839, B4. Terzi G., Kamber U., Osmanağaoğlu Ş., The History of Cheese and Golot Cheese, Proc. XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Leon, Spain, p. 881, B5. Osmanağaoğlu Ş., Menteş Gürler A, Eski Anadolu ve Yakın Doğu Uygarlıklarında Hayvanlara İlişkin Yasal Düzenlemeler I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt I, s , Konya, B6. Osmanağaoğlu Ş., From Ottoman Period to Present Farrier, Conference of Animal Healers Past and Present Berlin, Almanya, (poster bildiri), 2009.

2 B7. Osmanağaoğlu Ş., Menteş Gürler A, A Study on the Husbandry Standardrs Institutite, XXXIX International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine and III. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine, Antalya, Türkiye, p.48, B8. Gültiken N., Osmanağaoğlu Ş., The Frist Animal Rights Federation of Turkey, XXXIX International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine and III. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine, Antalya, Türkiye, p.78, B9. Melikoğlu B, Özgür A, Osmanağaoğlu Ş, Veterinary Medicine Diplomas Issued in the Otoman Period, XXXIX International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine and III. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine, Antalya, Türkiye, p.74, D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Osmanağaoğlu Ş., Türk Tarihinde Veteriner Hekim Büyüklerimiz, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 80(4),3-8, D2. Osmanağaoğlu Ş., Birleşmiş Milletler ve Veteriner Hekimlik Tarihi Açısından FAO, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 80(1),3-7, D3. Osmanağaoğlu Ş., Karaköy Tarım İşletmesi nin Tarihsel Gelişimi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 22,3-4, D4. Osmanağaoğlu Ş., Veteriner Hekimlik Eğitiminde Alternatif Seçim Probleme Dayalı Öğretim, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Bilimleri Dergisi 23(3-4),85-90, D5. Melikoğlu B, Osmanağaoğlu Ş, Veteriner Sağlık Teknisyenliği Eğitiminin Başlangıcı ve Tarihsel Gelişimi, Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi,.(Baskıda), D6. Osmanağaoğlu Ş., Menteş Gürler, A., Eski Anadolu ve Yakın Doğu Uygarlıklarında Veteriner Hekimliği ve Hayvanlara İlişkin Yasal Düzenlemeler. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 25(1-2), 5-8, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

3 E1. Salt Ş., Salt S., Modern Çağda Anestezi Biliminin Tarihçesi, Veteriner Cerrahi Kongresi, Sarıkamış, Kars, s. 53, E2. Osmanağaoğlu Ş., Hayvan Hakları ile Hayvan Gönencinin Ayrımı ve Veteriner Hekimin Yeri, Türkiye de Birinci Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı, s , Ankara, E3. Osmanağaoğlu Ş., Hayvan Gönenci Yönünden Bazı Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Türkiye deki Uluslararası Hayvan Ticareti ile Taşımacılığının değerlendirilmesi, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, s , Elazığ, E4. Osmanağaoğlu Ş., Cumhuriyet Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Kooperatifçilik, Gazi Üniversitesi KOOP-MER 2007 Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, s , Ankara, E5. Osmanağaoğlu Ş., Cumhuriyet Döneminde Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinin Yapılandırılması, Ege Üniversitesi Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi, s , İzmir, E6. Osmanağaoğlu Ş., Cumhuriyet Döneminde Nalbant Okulları, Kursları ve Nalbantlık, II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Konya, s , E7. Osmanağaoğlu Ş., Menteş Gürler, A., Cumhuriyetin İlk 10 Yılının Veteriner Hekimlik Açısından Değerlendirilmesi: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Diğer Önemli Konular, II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Konya, s , E8. Menteş Gürler A., Osmanağaoğlu Ş., Cumhuriyetin İlk 10 Yılının Veteriner Hekimlik Açısından Değerlendirilmesi: Kurumlar, II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Konya, s , F. Diğer yayınlar : F1. Osmanağaoğlu Ş., Türkiye de Birinci Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitim Konferansı, Veteriner Dünyası 11, 4, 2005.

4 F2. Osmanağaoğlu Ş., Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Ceylan Emekli Oldu, Veteriner Dünyası 12, 4, F3. Osmanağaoğlu Ş., Hayvanları Koruma Kanunu Ortada Kalmadı 12 Aralık 2006 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Tarım ve Hayvancılık Özel Eki. F4. Osmanağaoğlu Ş., Veteriner Hekimlerin Meslek Etiğini Anlayış ve Uygulamaları, Veteriner Hekimliği Derg. 21(1-2), 22-26, F5. Osmanağaoğlu Ş, Melikoğlu B., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Amblem ile taçlandı, Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, 1(1-2),15-16, Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum, söyleşi, workshop ya da yazokulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak F6. İleri ultrason kursu Şubat 1997 Bursa. Katılımcı. F7. Spor Atı Cerrahisi Sepozyumu Mayıs 1997 Bursa. Katılımcı. F8. Tüp Bebek Eğitimi Eylül 1999 Haziran 2000 Brüksel.Katılımcı. F9. Doğu Avrupa Ülkeleri Risk Analizi Üzerine Temel Kursu OIE (Office International Des Epizooties) Ocak 2003 İtalya. Katılımcı. F10. Veteriner Liman Sınır Kontrolleri Taiex Ekim 2003 Almanya. Katılımcı. F11. Tarım Ürünlerinde İhracatın Geliştirilmesi Hindistan Hükümet Bursu 12 Ocak-19 Mart 2004 Hindistan. Katılımcı. F12. Tıp Etiğinden Biyoetiğe V. Tıp Etiği Kongresi Kasım Katılımcı. F13. Ultrosound Contrasr Microbubbles From Diagnosis to Treatment isimli çalıştay Mart Katılımcı. F14. Veteriner Hekimliğinde Mesleki Etik ve Deontoloji Paneli 10 Nisan Panelist. Mesleki Faaliyetleri F15. Samsun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü nde AB projeleri Hazırlanması Desteği için Görevlendirme, F16. Devlet Planlama Teşkilatı nın Koordinasyonunda Yürütülen ve Avrupa Birliği nin Türkiye Öncesi 2004 Ulusal Mali Yardım Çerçevesinde Finanse edilen TRA2, TR72, TR52

5 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Kapsamında, Sunulan Projelerin Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Aşamaları için Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmesi, F17. Merkezi Finas ve İhale Birimi CFCU/ Sivil Diyalog-II Balıkçılık ve Tarım (CSD-II/FA), Bağımsız değerlendirici, Haziran-Ağustos 2010 Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : F18. Osmanağaoğlu Ş., Hayvancılığa Yapılan Destekler. İçinde: Samsun İli Süt Hayvancılığını Geliştirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitimi Projesi Eğitim Kitabı, Samsun, s , F19. Osmanağaoğlu Ş., Laboratuar Hayvanları, İçinde: Deney Hayvanlarına İlişkin Mevzuat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,s. 71-

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart 1957 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN 1 ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN Doğum tarihi ve yeri 24.07.1969, Ankara İletişim Bilgileri: KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kürşat DEMİRYÜREK 2. Doğum Tarihi: 25 Ekim 1970 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ

Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ Ad Soyadı: Ünvan Adres Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ Sezai ÖZTAŞ Yrd.Doç.Dr. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, KIRKLARELİ Telefon 4444039 Fax 0 (288) 2129679 e-mail sezaioztas@kirklareli.edu.tr Eğitim:

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Unvanı: Y.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992 Yüksek Eğitim Yönetimi, Teftişi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Türkiye 1995-2003 Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Ankara Türkiye 1989-1995

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Türkiye 1995-2003 Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Ankara Türkiye 1989-1995 ÖZGEÇMİŞ SOYADI İlgili ADI Önder CİNSİYETİ Erkek UYRUĞU Türkiye Cumhuriyeti DOĞUM TARİHİ 23 Ağustos 1977 ADRES Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Morfoloji Kampüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 06100,

Detaylı

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Eren (Karamustafaoğlu) 2. Doğum Tarihi: 17.11.1961 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: 4.1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 4.1.1. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nazan KILIÇ AKÇA 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 16.06.1977/Kayseri/Tomarza 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Yabancı Dili: İngilizce 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı