Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)"

Transkript

1 Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemelerden... Telif ödemelerinden GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEV Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 94/1 1 / 19

2 GVK md.13 Telif ödemelerinden (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 94/2-a 17 Diğer serbest meslek (26/11449 ödemelerinden sayılı BKK ile 'den itibaren) 94/2-b 2 Yıllara yaygın inşaat (26/11449sayılı ve onarım işi yapanlara BKK ile ödenen den istihkak bedellerinden itibaren) 94/3 3 Dar mükellefiyete tabi (26/11449 olanlara, telif sayılı ve patent BKK ile haklarının 'den satışı dolayısıyla itibaren) yapılan ödemelerden, 2 / 19

3 94/4 2 Kira Ödemelerinden (26/11449 sayılı BKK ile den itibaren) 94/5-a 2 Vakıflar ve derneklere (26/11449 ait gayrimenkullerin sayılı BKK kiralanması ile den karşılığında itibaren) bunlara yapılan kira ödeme 94/5-b 3 / 19

4 2 Kooperatiflere ait gayrimenkullerin (26/11449 kiralanması sayılı BKK ile karşılığında 'den bunlara itibaren) yapılan kira ödemelerinden, 94/5-c 2 Tam mükellef kurumlar vergisi tarafından; mükellefi tam olmayanlara mükellef gerçek ve bu kişilere, vergilerden gelir muaf kurumlar olanlara dağıtılan, 75. m (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) 94/6-b-i 15 4 / 19

5 Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir ve kurumlar vergisinden m (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) 94/6-b-ii 15 Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 94/1-a sayılı Tüketicinin (23/6577 Korunması sayılı Hakkında BKK ile Kanuna ten göre gerçek itibaren) ve tüzel kişilerin mallarını iş akd 94/1-b 5 / 19

6 2 Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; - Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için ( 23/6577 sayılı BKK ile ) ten itibaren 94/11-a-i 1 Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) - Diğer zirai mahsuller için, Ticaret borsalarında (23/6577 tescil ettirilerek sayılı satın BKK alınan ile ten zirai mahsuller itibaren) için Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 6 / 19

7 - Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler, Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) Diğer hizmetler için (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) - Çiftçilere yapılan doğrudan (23/6577 gelir sayılı desteği BKK ve ile alternatif ten ürün ödemeleri itibaren) için 94/11-a-ii 94/11-b-i 94/11-b-ii 94/11-c-i 7 / 19

8 94/11-c-ii 94/11-d PTT acenteliği yapanlara, (23/6577 bu faaliyetleri sayılı nedeniyle BKK ile ten ödenen komisyon itibaren) bedeli üzerinden, 94/12 2 Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; - Havlu, çarşaf, çorap, (23/6577 halı, kilim, sayılı dokuma BKK ile mamulleri, ten örgü, dantel, itibaren) her nevi nakış işleri ve her ne - Hurda alımları için (26/11449sayılı BKK ile 'den itibaren) 8 / 19

9 - Diğer mal alımları için (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) - Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 94/13-a 94/13-b 94/13-c 94/13-d / 19

10 1 Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; - On yıl süreyle prim, (23/6577 aidat ve katkı sayılı payı BKK ödemeden ile ten ayrılanlara itibaren) yapılan ödemelerden - On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 94/15-a 94/15-b 15 1 / 19

11 1 - Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet vey (23/6577 sayılı BKK ile ten itibaren) 94/15-c tarihinden (4842 önce yapılan sayılı müracaatlara Kanun ile den istinaden düzenlenen itibaren) yatırım teşvik belgeleri kap Geç. 61, 69 19,8 Sporculara ücret olarak (4842 yapılan sayılı ödemelerden Kanun ile den itibaren) Geç / 19

12 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB de işlem gören - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile dan itibaren) Geç. 67/1 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) Geç. 67/1 1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi y 12 / 19

13 - Dar mükellef gerçek ( dan ve tüzel kişiler itibaren) için Geç. 67/1 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) Geç. 67/ tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç 13 / 19

14 - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile dan itibaren) Geç. 67/1 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) Geç. 67/ tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıy - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile dan itibaren) Geç. 67/1,2 14 / 19

15 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) Geç. 67/1,2 1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden; - Dar mükellef gerçek ( dan ve tüzel kişiler itibaren) için Geç. 67/1 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile den itibaren) 15 / 19

16 Geç. 67/ tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu (eorobondlar hariç) fa - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile dan itibaren) Geç. 67/2 - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (26/1731 sayılı BKK ile dan itibaren) Geç. 67/ / 19

17 Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine - Mevduat faizlerinden (YTL ve Yabancı para cinsinden) ( dan itibaren) Geç. 67/ Faizsiz olarak kredi ( dan verenlere ödenen itibaren) kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı öde Geç. 67/ Repo gelirlerinden (Menkul ( dan kıymetlerin itibaren) geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap Geç. 67/4 17 / 19

18 15 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile k - Borsa yatırım fonları (26/1731 ile konut finansmanı sayılı BKK ile fonları dan ve varlık finansmanı itibaren) fonları için Geç. 67/8 - Yukarıda sayılanlar (26/1731 dışında kalan sayılı menkul BKK ile kıymet dan yatırım fonları itibaren) ile ortaklıkları için Geç. 67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile k 18 / 19

19 - Borsa yatırım fonları (26/1731 ile konut finansmanı sayılı BKK ile fonları dan ve varlık finansmanı itibaren) fonları için Geç. 67/8 - Yukarıda sayılanlar (26/1731 dışında kalan sayılı menkul BKK ile kıymet dan yatırım fonları itibaren) ile ortaklıkları için Geç. 67/8 Türkiye Jokey Kulübünce (5281 organize sayılı edilen Kanun yarışmalara ile den katılan atların itibaren) jokeyleri, jokey yamakları ve Geç / 19