GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BİLANÇO AKIN FAKTORİNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BİLANÇO AKIN FAKTORİNG"

Transkript

1 GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BİLANÇO AKIN FAKTORİNG Akın Faktıoring Hizmetleri Anonim Şirketi Teşvikiye,Hüsrev Gerede Cad.No:126 Kat: Şişli-İstanbul AKTİF (VARLIKLAR) - FULL YTL 31/12/2007 PASİF (KAYNAKLAR) FULL YTL 31/12/2007 DÖNEN VARLIKLAR VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 77,306,878 KISA 60,323,473 A. Hazır Değerler A. Mali Borçlar 113,106 51,504, Kasa 1. Banka Kredileri 60 51,504, Alınan Çekler 2. Uz.Vadeli Kred.Anapara Taks.ve Faizleri 3. Bankalar 112, Tahv.Anapara Borç,Taksit ve Faizler 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5. Diğer Hazır Değerler Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) B. 1. Hisse Senetleri 7. Diğer Mali Borçlar 2. Özel Kesim Tahv.Sen.ve Ticari Borçlar Bonoları B. 3. Kamu Kesimi Tahv.Sen.ve Bonoları 1. Satıcılar 6,461,104 6,461, Diğer Menkul Kıymetler 2. Borç Senetleri 5. Menkul Kıy.Değ.Düşükl.Karş.(-) 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) Ticari Alacaklar 4. Alınan Depozito ve Teminatlar C. 75,807, Alıcılar 5. Diğer Ticari Borçlar 75,807, Alacak Diğer Borçlar Senetleri C. 48, Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1. Ortaklara Borçlar 4. Verilen Depozito ve Teminatlar 2. İştiraklere Borçlar 5. Diğer Ticari Alacaklar 3. Bağlı Ortaklara Borçlar 6. Şüpheli Ticari Alacaklar 4. Personele Borçlar 1,000, Şüpheli Tic. Alacakl. Karş.(-) -1,000, Diğer Çeşitli Borçlar 48,513 Diğer Alacaklar 6. Diğer Borç Senetleri D. 3,278 Reeskontu (-) 1. Ortaklardan Alacaklar Alınan Avanslar D. 2. İştiraklerden Alacaklar 1. Alınan Sipariş Avansları 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2. Alınan Diğer Avanslar 4. Personelden Alacaklar 1,824 E. Yıllara Yayg.İnş. ve Onar.Hakedişleri 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1, Yıl.Yayg.İnş.ve Onar.Hakediş Bedelleri 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu F. Öde.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 148, Şüpheli Diğer Alacaklar 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 128, Şüpheli Diğ.Alacak Karş.(-) 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 20,291 Stoklar 3. Vadesi Geç.Ert.ve Taks.Verg.ve Diğ.Yük. E. 1. İlk Madde ve Malzeme 4. Diğer Yükümlülükler 2. Yarı Mamüller Borç ve Gider Karşılıkları G. 1,682, Mamüller 1. Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 1,682, Ticari Mallar 2. Dön.Karının Peş.Öd.Vergi Ve Diğ.Yük. 5. Diğer Stoklar 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı 6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4. Maliyet Giderleri Karşılığı 7.Verilen Sipariş Avansları 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Yıllara Yay.İnş.ve Onarım Maliyetleri Gelecek Aylara Ait Gelir.ve Gid.Tah. F. H. 479, Yıllara Yayg.İnş.Ve On.Mal. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 479, Taşeronlara Verilen Avanslar 2. Gider Tahakkukları Gel.Aylara Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yabancı G. 45,838 I. Kaynaklar Gelecek Yıllara Ait Giderler Alacaklı Geçici Hesap 45, Gelir Tahakkukları 1. Hesaplanan KDV Diğer Dönen Varlıklar 2. Diğer KDV H. 1,337, Devreden KDV 3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 2. İndirilecek KDV 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları 3. Diğer KDV 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1,337, İş Avansları Personel Avansları 7. Sayım ve Tesllüm Noksanları 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 77,306,878 K. VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 60,323,473 DURAN VARLIKLAR 46,038 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 A. Ticari Alacaklar A. Mali Borçlar 0 1. Alıcılar 1. Banka Kredileri Alacak Senetleri 2. Çıkarılmış Tahviller 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4. Verilen Depozito ve Teminatlar 4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5. Diğer Mali Borçlar Diğer Alacaklar Ticari Borçlar B. B. 1. Ortaklardan Alacaklar 1. Satıcılar 2. İştiraklerden Alacaklar 2. Borç Senetleri 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 4. Personelden Alacaklar 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 5. Diğer Ticari Alacaklar 5. Diğer Ticari Borçlar 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) C. Diğer Borçlar 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 1. Ortaklara Borçlar C. Mali Duran Varlıklar 2. İştiraklere Borçlar 1. Bağlı Menkul Kıymetler 3. Bağlı Ortaklara Borçlar 2. Bağ.Men.Kıy.Değ.Düşük.Karş.(-) 4. Diğer Çeşitli Borçlar 3. İştirakler 5. Diğ.Borç Senetleri Reeskontu (-) 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 6. Kamuya Olan Ertelen.ve Taks. Borçlar 5. İştirakl.Serm.Pay.Değ.Düşükl.Karş.(-) D. Alınan Avanslar 6. Bağlı Ortaklıklar 1. Alınan Sipariş Avansları 7. Bağ.Ortaklıkl.Serm.Taahütleri (-) 2. Alınan Diğer Avanslar 8. Bağ.Ort.Serm.Pay.Değ.Düş.Karş. (-) E. Borç ve Gider Karşılıkları 9. Diğer Mali Duran Varlıklar 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10.Diğer Mali Duran Varl.Karş.(-) 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları D. Maddi Duran Varlıklar 42,260 F. Gelecek Aylara Ait Gelir.ve Gid.Tah. 1. Arazi ve Arsalar 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 2. Gider Tahakkukları 3. Binalar G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 1. Gel.Yıllara Ert.veya Terk.Ed.KDV 5. Taşıtlar 2. Diğ.Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar 203, Demirbaşlar 182, Diğer Maddi Duran Varlıklar UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 8. Birikmiş Amortismanlar (-) -344, Yapılmakta olan Yatırımlar ÖZKAYNAKLAR 17,029, Verilen Avanslar Ödenmiş Sermaye A. 5,716,598 Maddi Olmayan Duran 1. Sermaye E. Varlıklar 2,924 5,000, Haklar 2. Ödenmemiş 187,915 Sermaye (-) 2. Şerefiye 3. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 716, Kuruluş Sermaye Yedekleri Ve Örgütlenme Giderleri B. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 5. Özel Maliyetler 2. Hisse Senetleri İptal Karları 114, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. M.D.V Yen.Değer.Artışları 7. Birikmiş Amortismanlar (-) -299, İştirakler Yen.Değer Artışları 8. Verilen Avanslar 5. Diğer Sermaye Yedekleri Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Kar Yedekleri F. C. 798, ,799 Pul Kasası 1. Yasal Yedekler 798, Arama Giderleri 2. Statü Yedekleri 2. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 3. Olağanüstü Yedekler 3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4. Yasal Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farkları 4. Birikmiş Tükenme Payları (-) 5. Olağanüstü Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farkları 5. Verilen Avanslar 4. Diğer Kar Yedekleri Gel.Aylara Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları 5. Özel Fonlar G. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler Geçmiş Yıllar D. Karları 3,813,989 3,813,989 3,813, Gelir Tahakkukları E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) H. Diğer Duran Varlıklar F. Dönem Net Karı (Zararı) 6,700,058 6,700,058 6,700, Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 2. Diğer KDV 3. Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları 4. Eld. Çık.Stok ve M.Dur.Varlıklar 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8. Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 17,029,444 46,038 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 77,352,917 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 77,352,917 NAZIM HESAPLAR 182,719,240 NAZIM HESAPLAR 182,719,240

2 GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN GELİR TABLOSU AKIN FAKTORING Akın Faktıoring Hizmetleri Anonim Şirketi Teşvikiye,Hüsrev Gerede Cad.No:126 31/12/2007 Kat: Şişli-İstanbul AYRINTILI GELİR TABLOSU - YTL FAKTORİNG GELİRLERİ 20,041,079 Faktoring Faiz Gelirleri Yurtiçi Faktoring Faiz Gelirleri 16,883,707 İhracat Faktoring Faiz Gelirleri Faktoring Komisyon Gelirleri Yurtiçi FaktoringKomisyon Gelirleri 3,157,372 İhracat Faktoring Komisyon Gelirleri İthalat Faktoring komisyon Gelirleri FAALİYET GİDERLERİ (-) -2,438,267 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Pazarlama Giderleri Genel Yönetim Giderleri Personel Giderleri -1,442,313 Genel Giderler -976,337 Amortisman Giderleri -19,617 Faktoring komisyon Giderleri Muhabirlere komisyon Giderleri Diğer komisyon Giderleri DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 346,196 İştiraklerden Temettü Gelirleri Faktoring Dışı Faiz Gelirleri Faktoring Dışı Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar 53,131 Menkul Kıymetler Satış Karları 111 Kambiyo Karları 2,281 Diğer olağan Gelir ve karlar 290,673 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -1,133,956 Faktoring Dışı Komisyon Giderleri Karşılık Giderleri -1,034,684 Şüpheli Alacaklar karşılığı Diğer karşılık Giderleri Menkul kıymet Satış Zararları Kambiyo Zararları -2,629 ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI (-) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -96,644 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8,432,994 Kredi Faizleri -8,432,994 ÇıkarılanMenkul Kıymet Faizi Kredi Kur farkı Giderleri Diğer kısa Vadeli Finansman Giderleri Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Kredi Faizleri ÇıkarılanMenkul Kıymet Faizi Kredi Kur farkı Giderleri Diğer Uzun Vadeli Finansman Giderleri OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer olağandışı Gider ve Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI 8,382,058 D. KARI VERGİ VE D. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER -1,682,000 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 6,700,058 n.g 16/02/201111:26

3 AKIN FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN RAPOR 31 ARALIK 2007

4 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN RAPOR - 31 ARALIK 2007 İÇİNDEKİLER KISIM BÖLÜM SAYFA I II 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Özel Rapor Özel Rapor 1 I Genel Bilgiler 2-3 II Bağımsız Denetim Görüşü 3 III Muhasebe Kayıtları 3 IV İdari Yükümlülükler 4-5 V Dönem Sonrası Gelişmeler 5 VI Yöntem 6 VII Öneriler 6 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve 1-30 Bağımsız Denetim Raporu

5 I.KISIM 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

6 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZEL RAPOR Akın Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na: Akın Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak denetlemiş ve II. Kısım da sunulan 8 Nisan 2008 tarihli denetim raporumuzda söz konusu mali tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiş bulunmaktayız. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) Faktoring Derneği ne hitaben yazdığı 2 Kasım 2006 tarih BDDK. UY II/ sayılı Bağımsız Denetim konulu yazısı uyarınca idari yükümlülüklere uygunluk açısından I. Kısım, IV. Bölümde kapsamı açıklanan ek incelemeler örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve istisnası bir hususla karşılaşılmamıştır. Ancak denetimimiz bir bütün olarak sunulan mali tablolar üzerinde görüş oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, idari yükümlülükler konusunda uygunluğun incelenmesine yönelik değildir. Bu rapor Akın Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi yönetiminin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, söz konusu taraflar dışında kullanılması uygun değildir ve kullanılmamalıdır. Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Correspondent Firm of RSM International Lokman Ketenci Sorumlu Ortak, Baş denetçi 8 Nisan 2008 İstanbul, Türkiye

7 I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Vergi Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi: Sermaye : ,-YTL Adres : Teşvikiye, Hüsrev Gerede Cad. No: 126 Kat : İstanbul Telefon Numarası : (0212) Faks Numarası : (0212) İnternet Adresi : Ortaklık Yapısı: Ortaklık Yapısı Oran Tutar (YTL) Akın Holding A.Ş. % 90, ,- Emel Akın % 2, ,- Nuri Akın % 2, ,- Ragıp Akın % 2, ,- Safure Füsun Yönder %2, ,- Toplam % ,- Üst Düzey Yöneticiler: Yönetim Kurulu Unvan Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ad Soyad Nuri Akın Münip Yücel İsmail Aydın Günter M.Kerim Gökay Tülay Uluser 2

8 Personel Sayısı : 23 Denetim Kurulu: 1-Mustafa Şendağ 2-Abdurrahman Nazmi Ünüvar Şubeler ve Temsilcilikler : İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar: Yoktur. Yoktur. II. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ Şirket in mali tabloları ve 8 Nisan 2008 tarihli bağımsız denetim raporu, II. Kısım da yer almaktadır. III. MUHASEBE KAYITLARI a) Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamın da Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebe Politikalarının Açıklanması ve Mali Tablolar İlkeleri ne uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve mali tablolarını hazırlamaktadır. b) Şirket in 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle hazırlanan bilançoları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosu ve ilgili dipnotları II. Kısım da sunulmuştur. c) Aralık 2006 ayına ilişkin açıklanan TEFE nin, 1 Ocak 2004 tarihine göre % 100 ün, 1 Ocak 2006 tarihinde göre ise %10 un üzerinde bir artış göstermemesi nedeniyle 2006 yılında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. Bu nedenle enflasyon muhasebesi en son 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanmıştır. 3

9 IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER BDDK nın Faktoring Derneği ne hitaben yazdığı 2 Kasım 2006 tarih ve BDDK.UYII/ SAYILI Bağımsız Denetim başlıklı yazısına istinaden faktoring şirketlerinin uymakla yükümlü oldukları, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme çalışmalarına ve sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. A. Yapılan Faktoring İşlemlerinin; Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe Uygunluğu: Mali tabloların bütünü üzerinde yürütülen denetim çalışmaları çerçevesinde, örnekleme yöntemi ile seçilen faktoring işlemlerinin incelenmesi neticesinde, Ödünç. Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olmayan herhangi bir işleme rastlanmamıştır. Ayrıca, Şirket Yönetiminden bu hususta yazılı beyan alınmıştır. B. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nca Üçer Aylık Dönemler Halinde İstenen Mali Tabloların Şirket Kayıtlarına Uygun Olarak Düzenlendiği: Şirket in 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül 2007 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na göndermiş olduğu enflasyon muhasebesi uygulanmamış bilanço ve gelir tablolarının, ilgili dönemler itibariyle Şirket in mizanlarında ve varsa gerekli düzeltme kayıtlarının takip edildiği ek çalışma kayıtlarında yer alan bilgilere uygun olarak düzenlendiği kontrol edilmiş ve önem arz eden istisnai bir husus tespit edilmemiştir. Ancak yapılan çalışma ilgili mali tablolarda yer alan bilgilerin Şirket mizanı ile mutabakatının kontrolünden ibaret olup, bu mali tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu herhangi bir şekilde kontrol edilmemiş, söz konusu ara dönem mali tabloları üzerinde tam veya sınırlı kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemiştir. Şirket mizanları yasal kayıtlar dikkate alınarak hazırlanmış olup SPK nın Seri: XI No:25 Tebliği çerçevesindeki düzeltmelerini içermemektedir. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yasal bilanço ve gelir tablosunu, BDDK ya göndermiştir. C. Şirket in Denetim Dönemi Boyunca Gerçekleştirdiği Faaliyetleri ve İşlemleri Dolayısıyla Gereken Diğer Bilgi ve Belgeleri İlgili Kamu Otoritelerine Gönderip Göndermediği veya Gerekli İzinleri Alıp Almadığı: Şirket yönetimi Şirketin 2007 yılında faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla gereken bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine gönderdiğini yazılı olarak beyan etmiştir. 4

10 D. Şubelerin veya İrtibat Bürolarının, Amacına ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Hareket Ettiklerine Dair İç Denetim Sisteminin Oluşturulup Oluşturulmadığı: Şirket in Şubesi ve İrtibat Bürosu yoktur. Genel olarak denetim çalışması sırasında dahili kontrol sistemine ilişkin olarak denetim yöntemlerinin şekil, zamanlama ve kapsamını belirleyebilmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar Şirket in dahili kontrol sistemi üzerinde bir güvence vermek veya dahili kontrol yapısındaki önemli eksiklikleri belirlemeye yönelik değildir. Ancak, mali tabloların bütünü üzerinde yapılan denetim çalışması sırasında, dikkate getirilmesi gerekli görülen önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. E. Şirket veya Yöneticileri Hakkında, Denetim Döneminde Açılan Davalar veya Dava Sonuçları: Şirket veya Şirket Yöneticileri (Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile bunların dışındaki birinci derecede imzaya yetkili kılınan kişileri kapsamaktadır.)hakkında denetim döneminde açılan davalar ve dava sonuçları konusundaki çalışmalar, BDDK nın 2 Kasım 2006 tarih ve BDDK. UY.II/ Sayılı yazısında yer alan talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Şirket e ilişkin davalar hususunda Şirket in vekalet vermiş bulunduğu Avukat Habibe Arslan dan teyit yazısı alınmıştır. Ayrıca Şirket in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve birinci derecede imzaya yetkili kılınan diğer kişilerden alınan yazılı beyanlarda, söz konusu kişiler haklarında açılan herhangi bir kamu davası bulunmadığı belirtmişlerdir. F. Faktoring İşlemlerinin İlgili Mevzuatta Belirlenen Oransal Sınırlara Uygunluğu: İlgili mevzuat gereğince faktoring şirketlerinin fon kullandırımından kaynaklanan alacaklarının toplam tutarı özkaynaklarının 30 katını aşmamalıdır. Mali tablolar üzerinde yapılan denetim çalışmaları sonucunda, Şirket in faktoring işlemlerinin ilgili mevzuatta belirlenen oransal sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir. V. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 31 Aralık 2007 tarihinden bu rapor tarihine kadar kayıtlara intikal etmediği takdirde mali tablolar üzerinde etkileri olabilecek işlem veya vak a yoktur. 5

11 VI.-YÖNTEM Mali tablolar üzerinde yapılan denetim çalışması BDDK nun yayımladığı denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu standartlar, denetim çalışmasının mali tablolarda önemli yanlışlıkların bulunup bulunmadığına dair makul ölçüde güvence sağlayacak şekilde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bir denetim çalışması mali tablolarda yer alan tutarları ve açıklamaları destekleyen kanıtların örnekleme metodu ile incelenmesini içerir. Bir denetim çalışması aynı zamanda, kullanılan muhasebe prensiplerinin ve yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesini ve mali tablo sunuş şeklinin bir bütün olarak değerlendirilmesini de içerir. IV. bölümde yer alan idari Yükümlülükler içinde yer alan konulara ilişkin çalışmalar ise mali tabloların bütünü üzerinde yapılan denetim çalışmasının çerçevesinde örnekleme yoluyla yapılan kontrollere, Şirket yönetiminden alınan beyanlara ve avukat teyit mektuplarına dayandırılmış olup, Şirket in işlemlerinin tümü üzerinde güvence vermeye yönelik olarak gerçekleştirilmemiştir. Ancak, eğer varsa, çalışmalar sırasında dikkate gelen önemli hususlara ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Denetim çalışması yürütürken yeterli ve gerekli sayıda denetim kanıtı toplamak için mali tablo kalemlerinin niteliği, hacmi ve bu tekniklerin özellikleri bulundurularak ilgili oldukları ölçüde sayım ve envanter incelemeleri, belge incelemeleri, gözlem, bilgi toplama, doğrulama, karşılaştırma ve aritmetik ve analitik inceleme denetim teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tutanakları incelenmiş, Şirket yönetiminden genel temsil mektubu ve Şirket avukatlarından hukuki davalara ilişkin temsil mektubu alınmıştır. VII. ÖNERİLER Şirket ile ilgili olarak belirtilmesi gerekli görülen önemli herhangi bir husus bulunmamaktadır. 6

12 II. KISIM AKIN FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 01 OCAK 31 ARALIK 2007 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

13 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ... - BİLANÇO GELİR TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 7 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU... 8 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI NOT 3 UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER NOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 15 DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZİTİF /NEGATİF ŞEREFİYE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 19 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 20 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR NOT 25 SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ NOT 27 KAR YEDEKLERİ NOT 28 GEÇMİŞ YIL KAR ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER NOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 37 FAALİYET GİDERLERİ NOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER NOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ NOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR ZARARI NOT 41 VERGİLER NOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU NOT 44 AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NOT 45 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI NOT 46 AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR... 30

14 AKIN FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na 1. Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

15 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 8 Nisan 2008 KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Correspondent Firm of RSM International N. Lokman Ketenci Sorumlu Ortak Başdenetçi

16 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.) Notlar 31 Aralık Aralık 2006 VARLIKLAR Dönen Varlıklar : Hazır Değerler Not Menkul Kıymetler (net) - - Ticari Alacaklar (net) - - Faktoring Alacaklarları (net) Not İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Not Diğer Alacaklar (net) - - Ertelenen Vergi Varlıkları(net) Not Diğer Dönen Varlıklar Not Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar : Ticari Alacaklar Not Faktoring Alacakları - - İlişkili Taraflardan Alacaklar - - Diğer Alacaklar (net) Not Finansal Varlıklar (net) - - Maddi Varlıklar (net) Not Maddi Olmayan Varlıklar (net) Not Ertelenen Vergi Varlıkları(net) - - Diğer Duran Varlıklar - - Toplam Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 3

17 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.) Notlar 31 Aralık Aralık 2006 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Not Faktoring Borçları Not Diğer Finansal Borçlar (net) - - Ticari Borçlar (net) Not İlişkili Taraflara Borçlar (net) Not Alınan Avanslar Not Borç Karşılıkları Not Ertelenen Vergi Borçları - - Diğer Borçlar (net) Not Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Not Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) - - Diğer Finansal Borçlar (net) - - Ticari Borçlar (net) - - İlişkili Taraflara Borçlar (net) - - Alınan Avanslar - - Borç Karşılıkları Not Diğer Borçlar (net) Not Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI ÖZSERMAYE Sermaye Not Sermaye Yedekleri Not Hisse Senedi İhraç Primleri - - Finansal Varlık Değer Artış Fonu Not Borsada Oluşan Değer Artışları - - Özsermaye Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Not Yasal Yedekler Diğer Yedekler - - Olağanüstü Yedekler - - Net Dönem Karı / Zararı Geçmiş Yıllar Karı / Zararı Not ( ) Özsermaye Toplamı YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 4

18 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT GELİR TABLOLARI (Tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.) Notlar 01 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2006 ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) - - Satışların Maliyeti (-) - - Faktoring Faiz Gelirleri Not Komisyon Gelirleri Not Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not BRÜT ESAS FAALİYET KARI / ZARARI Faaliyet Giderleri (-) Not 37 ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI / ZARARI Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Not Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) Not 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) Not 39 ( ) ( ) FAALİYET KARI VE ZARARI VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR VERGİLER ( ) ( ) Cari Dönem Vergi Karşılığı Not 41 ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not (18.640) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 5

19 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir) 01 OCAK - 31 ARALIK OCAK - 31 ARALIK 2006 İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIMLARI VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Payları (+) Faktoring Alacakları Karşılıkları (+) Kıdem Tazminatı Karşılığı, net (33.312) VARLIK ve BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ NET NAKİT Varlık ve Borçlardaki Değişimler ( ) ( ) 1-Faktoring Alacaklarındaki (Artış)/Azalış ( ) ( ) 2-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (Artış) / Azalış (3.665) - 3-Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış (7.747) ( ) 4-Faktoring Borçlarındaki Artış / (Azalış) İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / (Azalış) Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) ( ) ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKİT ( ) ( ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çıkış (13.878) (10.371) 1-Finansal Varlıklardaki Değişim (-) Duran Varlık Alımları (-) (13.878) (10.371) 3-Duran Varlık Satışları (+) - - FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ödenen Temettü ( ) ( ) 2-Kısa Vadeli Finansal Borçlarda Artış/(Azalış) NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ AZALIŞ DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER

20 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir) Özsermaye Borsada Oluşan Olağanüstü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Düzeltme Farkları Değer Artışı Yasal Yedekler Yedekler Karı / Zararı Karı / Zararı Toplam 31 Aralık 2005 itibariyle ( ) Transfer ( ) Temettü Ödemesi ( ) ( ) Net Dönem Karı / Zararı Aralık 2006 itibariyle ( ) Ocak 2007 itibariyle ( ) Transfer ( ) Temettü Ödemesi ( ) ( ) 2005 yılı enflasyon endekslemesinin geri çekilmesi - ( ) (2.269) Geçmiş Yıl Karlarından Yapılan Düzeltmeler Net Dönem Karı / Zararı Aralıl 2007 itibariyle

21 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU a) Genel Bilgi Akın Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin faaliyet konusu olan faktoring, faktör adı verilen bir aracı şirket yolu ile üretim, dağtım ve hizmet konularında faaliyet gösteren şirketlerin ticari alacaklarının transfer edilmesini içermekte olup, Şirket söz konusu alacakların transferine karşılık avans ödemekte ve komisyon ve faiz geliri elde etmektedir. Faktör, bu işlemde müşteri bakiyelerinin takibinin, ticari alacaklarının tahsilatının risk ve sorumluluğunu almaktadır. Şirket yurt içinde endüstriyel ve ticari kuruluşlara faktoring hizmeti vermektedir. Şirket in ana hissedarı Akın Holding A.Ş. dir. Holding şirketleri tekstil, turizm, kimya ve inşaat konularında faaliyet göstermektedir. Şirket in 10% dan fazla paya sahip ortaklarının 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle pay oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Adı Soyadı / Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Akın Holding A.Ş. % 90, ,- % 90, ,- b) Faaliyet Merkezi ve Çalışan Sayısı Şirketin Genel Müdürlüğü Hüsrev Gerede Cad. No:126 Teşvikiye-İstanbul/Türkiye adresinde bulunmaktadır. Şirketin ayrıca şubesi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısı 23 tür. (31 Aralık 2006: 23) NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI Şirket finansal tabloları, BDDK nın Faktoring Derneği ne hitaben yazdığı 2 Kasım 2006 tarih ve BDDK.UY.II/ SAYILI Bağımsız Denetim konulu yazısı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK Seri: XI, No:25 Sayılı Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği nde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslar arası Muhasebe Standartları uygulanıldığında da, SPK Muhasebe Standartları na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK,17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket in 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal tabloları, yukarıda bahsedildiği üzere SPK nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 8

22 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI ( Devamı ) Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadır. Finansal tablolar Şirketin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Yeni Türk Lirası ( YTL ) cinsinden ifade edilmiş olup, Seri XI; No 25 Tebliğ e göre Şirket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için birtakım düzeltmelere ve sınıflandırmalara tabi tutularak hazırlanmıştır. Söz konusu düzeltmeler, genel olarak finansal araçların, maddi ve maddi olmayan varlık ve amortismanlarının ve kıdem tazminatı karşılıklarının Seri XI; No 25 Tebliğ hükümlerine göre muhasebeleştirilmesinden ve değerlemesinden kaynaklanmıştır. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle zorunlu olan tüm standartları uygulamıştır. NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI a) Hazır Değerler Hazır değerler kasa ve banka hesaplarından oluşmaktadır. Kasadaki paralar Yeni Türk Lirası tutarları, banka mevduatları ise vadesiz YTL mevduatları içermektedir. Yeni Türk Lirası cinsinden tutarlar kayıtlı değerleriyle kayıtlarda gösterilmektedir. b) Faktoring Alacakları ve Faktoring Borçları Faktoring alacakları, işlem tarihindeki rayiç değeri ifade eden, orijinal faktör edilmiş tutar ile kaydedilir ve müteakip olarak iskonto edilmiş değerden karşılık giderleri düşülerek gösterilir. Faktoring borçları, faktör edilen tutardan, faktör alacaklarına karşılık verilen avanslar, faiz ve faktoring komisyon gideri düşülerek kaydedilir ve bunu takiben iskonto edilmiş değerle ifade edilir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde alacakların tahmini tahsil edilemeyecek tutarları için karşılık ayrılarak kar zarar hesabına kaydedilir. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, ilgili alacağın kayıtlı değeri ile nakit akışlarının, ticari alacağın oluştuğu tarihteki etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. c) İlişkili Taraflar Finansal tablolarda şirketin ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının ortak, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri ilişkili taraf olarak kabul edilirler. Olağan faaliyetler nedeniyle, ilişkili taraflar bazı iş ilişkilerine girebilirler. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilir. d) Alınan Krediler Alınan krediler ilk aşamada maliyet değerleri ile kayda alınırlar. İlk kayda alınmadan sonra, geri ödenmiş tutarlar düşülerek, tüm finansal yükümlülükler etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmiş tutarlardan taşınmaktadır. İskonto edilmiş tutar anlaşmadaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. 9

23 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) e) Finansal Varlıklar Yatırım amaçlı olarak edinilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır. İştirak ve bağlı ortaklıklar finansal tablolara ilk alındığında alış maliyeti ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa fiyatı baz alınmak suretiyle makul değeri ile değerlendirilir. Bu varlıklara ilişkin değerleme farkları, bu varlıklar finansal tablolardan çıkarılana kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içerisinde finansal tablolara alınır. Bu varlıklar finansal tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içerisinde finansal tablolara alınan birikmiş kazanç ve kayıplar dönemin kar veya zararı olarak finansal tablolara alınır. Etkin piyasası olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar, alış bedeli ile değerlenmeye devam edilir. Kamu borçlanma aracı niteliğindeki bağlı menkul kıymetlerin maliyet bedeli ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar ve zarar olarak finansal tablolara alınır. g) Maddi Varlıklar Maddi varlıklar, finansal tablolarda, kayıtlı değerlerinden birikmiş amortismanların düşülmesinden sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlığın faydalı ömrü üzerinden, kıst esası uygulanarak, doğrusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır. Amortisman hesabında esas alınan faydalı ömürler ve uygulanan amortisman oranları aşağıdaki gibidir. Maddi Varlık Cinsi Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman Oranı Demirbaşlar 5 %20 Taşıtlar 5 %20 Maddi varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar, diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. h) Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilen haklardan ve özel maliyetlerden oluşmakta olup, finansal tablolarda, kayıtlı değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutarlarına indirilir. 10

24 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) i) Finansal Kiralamalar Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden ( hak olarak ) aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutularak itfa edilir. j) Kıdem Tazminatı Karşılığı Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, ilişkisi kesilmesi halinde, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, şirketin yasal bir zorunluluğu olarak Türk İş Kanunu nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır. k) Karşılıklar Karşılıklar, şirketin geçmişteki işlemleri sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve bu tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda finansal tablolara yansıtılır. l) Yabancı Para Pozisyonu Yıl içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden; dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler ise dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden YTL ye çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazanç ve zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır. (Not 29) m) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlık ve yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varlık ve yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak dipnotlarda açıklanmaktadır. n) Finansal Risk Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, şirketin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Kredi Riski: Şirket in kredi riski esas olarak faktoring işlemlerinden doğmaktadır. Cari ekonomik durum ve şirket yönetimince geçmiş tecrübelerden yararlanarak şüpheli alacak karşılığı ayrılmakta ve bilançoda net olarak gösterilmektedir. 11

25 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. Likidite Riski: Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. (Bkz. Not 29) o) Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. (Bkz. Not 14) p) Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Tüm faiz taşıyan araçlara ilişkin faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre ilk alım maliyeti üzerinden etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. r) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolar ve dipnotlar önceki dönem finansal tabloları ve dipnotları ile karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. Cari dönemde finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. s) Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 12

26 NOT 4 HAZIR DEĞERLER 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle hazır değerlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Kasa 60, ,- -YTL 60, ,- Banka , ,- Vadesiz Mevduat , ,- -YTL , ,- Toplam , ,- NOT 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur. (31 Aralık 2006: Yoktur.) NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle kısa vadeli finansal borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: Döviz Cinsi (*) Faiz Oranı % Döviz Tutarı 31 Aralık 2007 YTL % 17,00 - % 18, , ,- Toplam ,- 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli finansal borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: Döviz Cinsi (*) Faiz Oranı % Döviz Tutarı 31 Aralık 2006 YTL % 19,69 % 22, , ,- Toplam ,- (*) Yukarıda belirtilen faiz oranlarına vergi yükümlülükleri (BSMV veya KKDF) dahildir. 13

27 NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR a) 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle şirketin ticari alacağı bulunmamaktadır. b) 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ticari borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Satıcılar , ,- Toplam , ,- NOT 8 FAKTORİNG ALACAKLARI VE FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR a) 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle faktoring alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Açık Hesaplar , ,- Çek Alacakları , ,- Senetli Alacaklar , ,- Şüpheli Alacaklar , ,- Toplam Faktoring Alacakları , ,- Reeskont ( ,-) ( ,-) Şüpheli Alacak Karşılığı (-) ( ,-) ( ,-) Net Faktoring Alacakları , ,- Faktoring Borçları ( ,-) ( ,-) Kullanımdaki Net Fonlar , ,- b) Faktoring Şüpheli alacak karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2007 Dönem Başındaki Karşılık ( ,-) Dönem içinde ayrılan karşılıklar, (Not 38) ( ,-) Dönem içinde tahsil edilen alacaklar, (Not 38) ,- Dönem sonunda ayrılan karşılık ( ,-) 14

28 NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR a) Şirketin 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Personelden Alacaklar 3.665,- - Toplam 3.665,- - b) Şirketin 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Personele Borçlar ,- 724,- Akın Holding A.Ş ,- - Toplam ,- 724,- c) Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Nuri Akın Kira Gideri ( ,-) ( ,-) Rüştü Akın Vakfına Yapılan Bağışlar (*) ( ,-) ( ,-) Toplam ( ,-) ( ,-) * Şirketin ana sözleşmesinin 21-1/b maddesi uyarınca safi karın tespiti sırasında vergi muafiyetine haiz oldukları sürece ve kurum kazancının %4 ünden az olmamak ve % 5 ni aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda Rüştü Akın Vakfı na bağış yapılmakta ve bir gider kalemi olarak dikkate alınmaktadır yılında Şirket in yönetim kurulu üyelerine,genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan ücret ve benzeri menfaat tutarı ,- YTL ( YTL) dir. NOT 10 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR a) Şirketin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli diğer alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Verilen Depozitolar 854,- - Toplam 854,- - 15

29 NOT 10 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) b) 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle diğer kısa vadeli borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Ödenecek Vergi ve SSK Primleri , ,- Toplam , ,- d) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle şirketin diğer uzun vadeli borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2006: Yoktur.) NOT 11 CANLI VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralık 2006: Yoktur.) NOT 12 STOKLAR Yoktur. (31 Aralık 2006: Yoktur.) NOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ Yoktur. (31 Aralık 2006: Yoktur.) 16

30 NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Şirket, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranı olan % 20 kullanılarak hazırlanan detayı aşağıdaki gibidir. 31 Aralık Aralık 2006 Toplam Geçici Farklar Ertelenen Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Toplam Geçici Farklar Ertelenen Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Alacak Reeskontu , , , ,- Sabit Kıymetler , , , ,- Diğer Dönen Varlıklar 1.454,- 291,- Şüpheli Alacak Karşılığı , ,- Kıdem Tazminatı , , , ,- Ertelenen Vergi Varlığı , , , ,- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Ertelenen Vergi Varlığı ( Net ) , , , ,- 31 Aralık 2006 Ertelenmiş Vergi Aktifi ,- Cari Dönem Karşılığı ,- 31 Aralık 2007 Ertelenmiş Vergi Aktifi ,- NOT 15 DİĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER a) 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıklara ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2006 Gelecek Aylara Ait Giderler , ,- Diğer ,- Toplam , ,- b) 31 Aralık 2007 itibariyle şirketin diğer duran varlıkları yoktur. (31 Aralık 2006: Yoktur.) 17

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı